X   

<< Januar 2023

Desember 2022

November 2022 >> 

Ta beslutninger VEKK fra politikerne

29. des. 2022 (Grafikk: "Stortinget" til fri benyttelse )

2022 var året vi forsto det klart: Politikerne må FJERNES fra beslutninger de ikke har kompetanse til å beslutte eller forutsetninger til å forstå konsekvensene av. Vi har sett det på kraftkrisen. Vi har sett det på uføre som kommer seg i jobb og må tilbakebetale stønad. Vi har sett det på eldre som utsettes for omsorgssvikt. Og dagens lille eksempel viser at de ikke engang klarer å vedta kommunal støtte på en måte som holder vann.

Så kan vi spørre oss: Hvordan er det MULIG å vedta så mye idioti på så kort tid i en verden der det finnes masse nøytrale ressurser som kan kvalitetssikre beslutningene? Hva slangs sanksjoner ville det offentlige pålagt et privat selskap som utøvde tilsvarende idioti?

Er det nå vi trenger et fritt og ubyråkratisk kontor som kan overprøve statlig idioti? Eller er det nå vi trenger REELLT demokrati?

Mister støtten hvis folketallet overstiger 3200 før nyttår


Norge verst i Norden på hemmelighold

29. des. 2022 (Grafikk: "light" til fri benyttelse )

Staten vil gi PST rett til å overvåke alle bevegelsene hver borger gjør på internett og lagre opplysningene i fem år. Den samme staten vil ikke offentliggjøre hvem som egentlig eier eiendommer i dette landet.

Ingen vet hvem som eier Norge. Over 100 000 døde mennesker er oppført i det eksisterende eiendomsregistret. 10 000 eiendommer har hemmelige eiere i skatteparadis, bl.a. grunnleggende infrastruktur som havneområder, aldershjem og kraftverk, og mest omtalt siste tida: driften av norske ambulansefly.

Da MS Scandinavian Star brant natt til 7. april 1990 i Skagerak, omkom 157 mennesker. Selv i dag har ingen klarhet i hvem som eide ferja som var registeret på Bahamas. Ved ulykker er det ingen å stille til ansvar.

En EU-dom fra 22/11 i år gir et tilbakeslag for arbeidet mot hvitvasking og skatteunndragelser ved bruk av holdingselskap. EU-domstolen satte foten ned for at opplysninger om bakenforliggende eiere i selskaper uten videre er offentlige opplysninger. EU-domstolen fant at offentlig innsyn var i strid med de grunnleggende menneskerettighetene og viste til reglene om respekt for privatliv og beskyttelse av personopplysninger.

Mørkets gjerninger (Øyvind Andresen, Argument Agder)

(27. des. 2022) Slik vil vår statsmininster Jonas Gahr Støre og hans venner i våpenindustrien løse krigen i Ukraina: Eskalere opp, opp, opp, inntil det sier Pang. Samtidig er det bemerkelsesverdig hvordan de samme menneskene unnlater å nevne at USA har provosert frem denne krigen ved å la NATO ekspandere østover i strid med klart uttrykte løfter. Men kanskje meningsmålingene henger sammen med virkelighetsoppfatningen???


Vil øke momsen med 50 milliarder kroner

20. des. 2022 (Grafikk: "butikk" til fri benyttelse)

Moms i dag er differensiert og litt komplisert. Et utvalg ønsker å sette en felles sats på momsen, nemlig dagens høyeste sats 25 %. Resultatet blir en spenstig avgiftsøkning på 50 milliarder kroner til sluttbrukerne (folket).

Det er det motsatte vi trenger i dag.

De som har sine inntekter, aksjeutbytter, formuer og eiendommer organisert i selskaper, nyter godt av et helt annet og mer sympatisk skatteregime enn lønnsmottakerne. De kan berike sine selskaper med penger det ikke er trukket skatt av. Og de kan få tilbake momsen dersom selskapene deres er registrert i momsregisteret. Slik vil noe av denne avgiftsøkningen ikke ramme de rikeste.

Vibeke Hammer Madsen, tidligere direktør i Virke, ledet forrige utvalg med mandat å forenkle momsen. De leverte sin uttalelse i mai 2019 som foreslo en felles momssats på 23 %. Den gang fortalte hun strålende hvordan denne løsningen i tillegg til å forenkle, ville ”frigjøre” 30 milliarder kroner, som om dette var penger som sto i bur og vansmektet. Regnestykket viser at å samordne momsen UTEN å øke avgiften ville gitt en sats i underkant av 21 %, kanskje 20 % for å oppnå enkel hoderegning.

Tre måneder senere røpet hun at et av mandatene fra Siv Jensen ikke bare var å "forenkle", men nettopp å dra inn mer penger i prosessen. Noe av dem skulle finansministeren bruke til å redusere formueskatten. Etter at Siv Jensen var avslørt, gikk hun ut og avlyste alle endringer på moms.

Dagens forslag om å øke momsen med 50 milliarder kroner er umusikalsk og vil selvfølgelig aldri bli gjennomført, det ville ført til revolusjon. Derimot kan regjeringen, hvis den mener det er ”vanlige folk” sin tur, forenkle momsen og sette en felles sats på 20 %. Da blir mat dyrere, mens strøm, bensin og alt annet blir billigere, og totalt sett blir kjøpekraften styrket med en liten sum som landet tåler.

Hvamenerpartiene er den eneste som har tallfestet røveriet til momsutvalget. Men slapp bare av: Dette her får de aldri lov til.


Omsorgsvikt er ikke noe nytt !!

Rev. 24. des. 2022 (Grafikk: "omsorg" til fri benyttelse)

For 10 år siden fortalte en bekjent at hans tante som lå på pleiehjem hadde gitt ham et råd. "Hva som enn skjer, sørg for at du ikke må gå på do om natten!"

Hun opplevde at ingen kom og hjalp henne på do, hun måtte ligge i sin egen avføring til langt ut på formiddagen. Hun sa at hun ikke unte sin verste fiende å oppleve en slik fornedring. Vi har hørt om folk som ikke har fått mat eller drikke og har dødd av underernæring. Avsløringene de siste dagene har vist at det fortsatt skjer omsorgsvikt flere steder.

Helseministeren sto i Dagsrevyen i dag og serverte svada men ingen løsning. Det handler ikke om korona. Det handler ikke om kvalifisering. Det handler ikke om vikarer. Det handler ikke om krigen i Ukraina for den saks skyld. Det handler ikke om penger. Ikke om evne. Det handler ikke om kompliserte regler for minstebemanning som må utredes av en komite og sendes ut på høring.

Det handler om vilje. Og det er noe som denne regjeringen mangler.

Hva slags kvalifisering trenger man for å holde en hånd? For å hjelpe med en slurk vann? For å gi godt selskap til en som spiser? For å følge et menneske på do? For å spørre "hvordan har du det?" Finnes det mennesker i Norge som er klar for denne jobben i dag?

Dersom du går ut og søker etter ufaglærte "Omsorgsarbeidere", vil du finne mange varme hender i alle aldersgrupper som er klare til å hjelpe. Alt dreier seg om villighet til å betale dem.

Lasse Qvigstad sto frem med sin skrekkhistorie lille julaften

Takk til Lasse Qvigstad for modig å dele sin historie på NRK. Han har vist meg hva jeg skal gjøre hvis jeg etter operasjon blir tidlig utskrevet til et "helsehus". Da skal jeg på forhånd ha ansatt en eller to personlige assistenter som kan sitte hos meg døgnet rundt om nødvendig, som kan holde meg med selskap når jeg spiser, sørge for at jeg får litt vann om natten, holde en hånd når det kniper. De trenger ikke ha noen kompetanse, men må kunne ringe 113 ved åpenbar omsorgssvikt når de ikke får kontakt med ansvarlig bemanning som kan hjelpe.

Dessverre vil politikerne nå opprette "ekstern granskning", noe som viser at de ikke har tenkt å ansette de ufaglærte hendene som mangler. De har ikke forstått, de vil ikke handle. Her er ny versjon av vitsen: "Hvor mange politikere må du ha for å skaffe en ufaglært omsorgsarbeider som kan sitte ved siden av en syk?" (svaret ble strøket av sensuren).

Helsebyråden takker Lasse Qvigstad for åpenheten


Sirkus for folket !!!

18. des. 2022 (Grafikk: skjermdump fra NRK)

Konspirasjonsteoretikeren William Cooper uttalte dette i sitt berømte CNN intervju. Ordene hans treffer spesielt godt sett i sammenheng med verdensmesterskapet i fotball i Qatar.

"Jeg bryr meg ikke om hvor lenge han arbeider og jeg bryr meg ikke om hva han gjør, det er ikke noe arbeid som er verdt 2 millioner dollar per år.

Det er derfor de betaler sportstjerner disse fantastiske lønningene, jeg lyttet på radio forleden dag, de inngikk nettopp kontrakt til å betale en enkelt spiller på ett lag 6 millioner dollars per år. Kan du fatte dette?

Det er det romerske sirkuset. Hva er det keiseren gjør når folket blir utilfreds og når folket stiller spørsmål og når folket ikke liker keiserens politikk?

Han sender dem til sirkus! Han skaper et sirkus, han bygger et gigantisk kolloseum og han begynner å kaste de kristne til løvene. Han arrangerer løp med svære vogner og fotballkamper og baseballkamper, - alt for å holde idiotene opptatt med ting som ikke betyr noe som helst sett i sammenheng med hele verden, slik at de ikke har tid til å finne ut hva som er sannheten, slik at de aldri blir smart nok til å finne ut hvordan de er blitt manipulert, slik at de aldri stille spørsmål ved keiseren.

Derfor betaler de en spiller på et fotballag eller et baseball-lag en million eller to eller tre per år. Dette ER det romerske sirkuset."

Dette ER det romerske sirkuset !!!


Hva har vi lært om kraften vår i år ?

17. des. 2022 (Grafikk: "skole" til fri benyttelse)

 • Vi har lært at kraftnæringene og politikerne og lobbyistene lyger. Alltid. Om alt.
 • Vi har lært at vi ikke kan tillate at Nordpool gambler opp prisene i Norge.
 • Vi har lært at vi ikke kan ha netto eksport når fyllingsgraden er under median.
 • Vi har lært at det er galskap å elektrifisere sokkelen fordi det ikke gir noen global CO2 gevinst.
 • Vi har lært at vi ikke kan elektrifisere Europa, vi har ikke strøm nok.
 • Vi har lært at det er idioti å kaste bort kraft på bitcoin,
Og løsningen ?
 • Opprette et statlig selskap med enerett og plikt til å kjøpe all kraft fra produsentene til kostpris + normal avanse. Innkjøpsprisen vil variere fra 10 øre kWh for gammel vannkraft til 2 kroner kWh for kraft fra nye havmøller.
 • Selskapet selger kraften videre til dagens salgsapparat for gjennomsnitts pris + 1 øre kWh i provisjon. Gjennomsnittspris blir trolig rundt 20 øre kWh.
 • Salgsapparatet fortsetter som før, men selger til innkjøpspris + provisjon 40 kroner måneden eller 0,25 øre kWh.
 • Ved fyllingsgrad et stykke under median kan strømpris økes inntil maksimalt 75 øre kWh ved krise.
 • Det statlige selskapet kan eksportere fritt til Nordpool priser når fyllingsgrad er over median.
 • Det statlige selskapet driver utveksling (import = eksport) for å avhjelpe topper og bunner i Europa som før.
 • Evt. overskudd til selskapet gis i rentefrie lån til investering i oppgraderinger, ny kraft eller tiltak som reduserer strømbruk.
 • (ublu skatter, avgifter og moms på alt, foruten nettleie kommer i tillegg - dette er et kapittel for seg.)
Og hva har politikerne lært? Svar: ingenting. Deres lojalitet ligger et annet sted enn hos det norske folket som har valgt dem inn.


På 4 uker tok de rotta på vannet

14. des. 2022 (Grafikk: fyllingsgrad fra NVE)

Fyllingsgraden i uke 45 var endelig over median og ga et godt utgangspunkt for vinteren. Kraftnæringen klarte å ødelegge dette på 4 uker. Nå foreligger tallene for uke 49 og er vi godt under median. Nedgangen er 10 % på bare 4 uker og vinkelen på kurven er farlig bratt nedover.

November var all time high når det gjelder netto eksport i 2022, og desember ser ut til å følge i samme fotspor. Totalt er netto eksportert fra 1. november til i dag hele 4,1 TWh - et uansvarlig høyt tall.

Samtidig registrerer vi at regjeringen lapper på symptomene til krisen, men vil ikke gjøre noe med selve problemet som forårsaker symptomene, akkurat slik vi forventer av en inkompetent regjering som bare lytter til høyresiden.

Vi har ikke fortjent slike politikere.


The betrayal of NATO

10. des. 2022 (Grafikk: NATOs offisielle logo fra Wikipedia)

Flere røster utenfor NRK er samstemt om at krigen i Ukraina ikke hadde skjedd dersom vestlige ledere hadde holdt sine løfter om ikke å ekspandere NATO østover. Det var ikke nok for USA/NATO å ville innlemme Ukraina i NATO. I perioden 2014 til krigen startet i 2022 har de utrustet og oppgradert Ukraina sin hær til NATO standard. Fra russisk side har det vært kjent i mange år at å innlemme Ukraina i NATO og gjøre landet til amerikansk base er uakseptabelt.

For denne unødvendige krigen og for hans uforsonlige holdning mot å holde Ukraina nøytralt, har Jens Stoltenberg fått Sønstebyprisen.

 • February 09, 1990 James Baker – US Secretary of State:
   NATO is the mechanism for securing the U.S. presence in Europe. If NATO is liquidated, there will be no such mechanism in Europe. We understand that not only for the Soviet Union but for other European countries as well it is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction.
 • February 10, 1990 Hermut Kohl – German Chancellor:
   We believe that NATO should not expand its scope. We have to find a reasonable resolution. I correctly understand the security interests of the Soviet Union, and I realize that you, Mr. General Secretary, and the Soviet leadership will have to clearly explain what is happening to the Soviet people.
 • March 05, 1990 The Quadripartite meeting of political directors in Bonn (from report in Der Spiegel published 2022):
   Chrobog (Germany) said we needed new ideas on how to provide for the security of Central and East European countries. WE had made it clear curing the 2+4 negotiations that we would not extend NATO beyond the Elbe. We could not therefore offer membership of NATO to Poland and the others.
 • July 01, 1991 Manfred Woerner – NATO Secretary-General:
   In his statement, he responded in a way to our proposals: in particular he said that he had received a written statement from Bush about reductions of American troops in Europe in the near future by 80 thousand men. Woerner stressed that the NATO Council and he are against the expansion of NATO (13 out of 16 NATO members support this pint of view). In the near future, at his meeting with L. Walesa and the Romanian leader A. Iliescu, he will oppose Poland and Romania joining NATO, and earlier this was stated to Hungary and Czechoslovakia. We should not allow, stated M. Woerner, the isolation of the USSR from the European community.
 • December 2022: Colonel Douglas MacGregor – retired Pentagon advisor:
   Media har løyet konstant og systematisk om russerne uten å forstå at russerne ønsket forhandlinger og fred. Tapene på ukrainsk side har vært enorme, trolig 100 – 125 000 døde soldater. Nå bygger russerne opp styrker for en aksjon til vinteren (desember/januar). 540.000 soldater, 15.000 tanks, 3000 armerte kjøretøy, flystyrke, droner, ammunisjon osv. Ukraina vil bli knust. Nå er infrastruktur fjernet, og folk flytter vekk. Vi kan ikke lette byrden til Ukraina med å gi dem mer våpen og ammunisjon. Vi kan derimot lede dem til fredsforhandlinger.

   The interview with Colonel Douglas MacGregor


 • Hva er muslimsk kvinnesak i dag?

  10. des. 2022 (Grafikk: "hijab" til fri benyttelse)

  Mens Norge tradisjonelt har kjempet for muslimske kvinners rett til å gå med hijab, er situasjonen motsatt i Iran. Her kjemper kvinner bokstavelig talt for livet for å slippe å gå tildekket. Hva er status i Norge i dag?

  2009: Hege Storhaug (Human Rights Service) gikk 24. febr. 2009 langt i å påstå at hijab er funnet på av gamle autoritære menn lenge etter at Koranen var ferdigtolket.
  Innlegg i Aftenposten: Hijab har ingen dekning i Islam

  2010: Likestillings og diskrimineringsombudet hevdet 15. jan. 2010 at forbud mot hijab i politiet er et brudd på likestillingsloven og diskrimineringsloven, etter kraftig påtrykk fra islamister som krever å få bruke hijab over alt. Noen mistenker at det sto muslimske menn bak initiativet.

  2010: I et muslimsk land må kvinnen beskytte seg mot mannens seksuelle lyst. Dette gir et bilde av et ekstremt seksualisert samfunn hvor kvinner er sex-objekter og menn ikke har kontroll på sin kjønnsdrift. Når foreldrene tvinger småjenter til å bære hijab, stempler de alle menn som potensielle voldtekts- eller incestforbrytere med far og brødre til jentungen på toppen av listen.
  Innlegget i BT fra 14. mars 2010

  2016: Fahad Qureshi, Lederen for Islam Net, vil bringe opposisjonen til taushet. Han vil ha slutt på "liberal islam" og få slutt på kritiske røster blant kvinnene.
  Hør talen hans her (55 minutter på youtube)

  2017: I april dette året ble Saudi-Arabia valgt inn i FNs kvinnekommisjon. "Det er som å la en pyroman bli brannsjef. Det er absurd og moralsk forkastelig" sier adm. dir. Hillel Neuer i UN Watch, som overvåker FN sitt arbeid ifølge Dagbladet. Og Norge stemte for, slik USA ønsket.

  2021: Denne høsten trakk USA seg ut av Afghanistan, og kort tid etter ble kvinneskoler lagt ned og kvinnene henvist til hjemmet. Krav om tildekking ble innskjerpet, likeså krav om følge av en mann hvis de går ut. Samtidig har Afghanistan gått glipp av en svær ressurs for å bygge opp landet.

  2022: Situasjonen er nå motsatt i Iran. Her går kvinner og menn ut i gatene med fare for sine liv og krever frihet for kvinnene til å kle seg slik de ønsker. De er lei av at seksualfikserte menn skal styre deres utseende og banke opp eller ta livet av dem de ikke liker oppsynet på.

  Norske muslimer har holdt støtteaksjoner for sine iranske venner, mens maktmennene bak krav om hijab her i Norge har vært påfallende tause, i godt selskap med norske kvinner som har støttet bruk av hijab. Det er fortsatt ikke helt tydelig i Norge om krav om å bruke hijab er kvinneundertrykkende eller kvinnefrigjørende. Der har Iran tydeligvis kommet lengre.


  Amerikanske oberst blir sensurert hos NRK

  10. des. 2022 (Grafikk: skjermdump fra youtube )

  Det er skermmende at NRK fortsatt unnlater å vise oberst Douglas MacGregor, pensjonert Pentagon-rådgiver som fortsatt leverer sine krystallklare, velinformerte, uredde analyser av krigen i Ukraina. Dette er nettopp årsaken til at han ikke blir omtalt i MSM og at han blir vist i "alternative medier" som dette.

  Mange søker nå "macgregor" opp på youtube daglig for å se siste intervjuet med ham, og holder dette opp med den skremmende tendensiøse og ensidige versjon av virkeligheten som vi ser i NRK som nå nærmer seg komisk propoaganda.

  Dr. Michael Vlahos & Col. Douglas Macgregor: Is the war in Ukraine entering its decisive phase?


  Gir milliarder til Ukraina og lar nordmenn sulte

  9. des. 2022 (Grafikk: "Stortinget" av RK, kan benyttes fritt )

  Regjeringen har gitt 13,5 milliarder kroner til krigen i Ukraina siste året (tallet er kanskje gammelt og nå nærmere 15 milliarder kroner) - mens nordmenn sulter og fryser.

  Noen hevder denne krigen aldri ville funnet sted hvis ikke USA ville utvide NATO østover i strid med de løftene som ble gitt i 1989 - 1991. Andre hevder USA og NATO har brukt tiden fra 2014 frem til krigen startet i februar 2021 til å ruste opp Ukraina til NATO standard for å slå tilbake russerne.

  Resultatet av pengebruken er at regjeringen nå får kritikk for ikke å hjelpe dem som trenger det her hjemme enten det er under påskuddet "å hjelpe dem vil føre til mer overoppheting av økonomien" eller "vi må jo saldere budsjettet".

  Linken til det rykende ferske intervjuet er et must for alle som vil være orientert. Merk spesielt den horrible diskusjonen om atomvåpnen og dagens policy både i USA og Russland.

  Her er krigen som Norge er med å finansiere


  Saken faktisk.no vil ikke faktasjekke

  7. des. 2022 (Grafikk: skjermdump fra Youtube)

  En flymekaniker påsto at motoren fra et av flyene i New York tilhørte en Boeing 737, ikke en 767. Faktisk.no vil ikke faktasjekke denne påstanden.

  Det dreier seg om det andre flyet som traff New York den 11. september 2001. En motor løsnet i treffet, raste tvers igjennom tårnet ut gjennom veggen på motsatt side og landet midt i et gatekryss 4 kvartaler unna. Der ble den fotografert fra alle vinkler.

  En flymekaniker på Boeing skal ha sett bildene og uttalt anonymt at dette ikke er bilde av motor til en Boeing 767 men til den mye mindre Boeing 737. Hvis han har rett, faller hele den offisielle versjonen om 9/11 til jorden med et brak.

  Motoren til en 767 er ikke bare mye større enn til en 737, det er en helt annen generasjon flymotor og en flymekaniker vil se forskjellen like lett som en bilmekaniker vil se forskjell på motor mellom en Volvo Amason og en Volvo V70. Maks takeoff vekt til en Boeing 767-200ER er 179 tonn, til en Boeing 737-200 58 tonn. En motor til en 737 vil ikke klare å få en 767 i luften.

  For flere år siden tok jeg kontakt med flymekanikere på Gardermoen. Men da de så bildene, ble døren lukket med et brak, med klar beskjed at de ikke ville uttale seg. Det ble fort klart at hvis du ikke heter NRK eller Aftenposten eller faktisk.no, kan du bare glemme å finne ut av dette.

  Jeg tenkte det ville være enkelt for faktisk.no å få avvist en konspirasjonsteori her, og sendte dem bilder av motoren i New York og forslag til faktasjekk. De kunne bare finne en flymekaniker på Boeing som var villig til å uttale seg, og saken ville være løst.

  Hva skjedde? Ingenting. De takket høflig for henvendelsen, siden har ingen hørt noe.

  Det var da jeg begynte å bli bekymret. Er det mulig at faktisk.no IKKE ville sjekke saken nettopp fordi det VAR en motor fra en 737? Tanken er paranoid og oser av konspirasjoner. Konsekvensen hvis faktisk.no skulle dekke over en slik sak ville vært fullstendig i strid med alt det faktisk.no var ment å stå for - i hvert fall offisielt.

  Det er sendt mail til faktisk.no med forespørsel om de ville faktasjekke denne saken for å få eventuell tvil ut av verden. Faktisk.no har ikke svart på henvendelsen.

  Her er video fra motoren i New York
  Om flytypen fra WTC: Boeing 767-200ER


  Seismisk aktivitet FØR kollapsen

  5. des. 2022 (Grafikk: skjermdump fra Youtube)

  En spesiell video ble tatt gjennom vindusglasset fra en leilighet der lyd fra sirener og rop utenfra var stengt ute. Her kunne vi tydelig høre et kraftig ”Brrrrrrrrrummm” over 2 – 3 sekunder da rystelsene startet. Lyden tilsvarer det vi hører inne i hus når noen sprenger en større salve bestående av mange gubber koblet i serie en kilometer unna. En stemme sa: ”What was that ?” (Videoen er trolig fjernet fra nettet)

  Da det første tårnet kollapset 12 sekunder senere, sto bildet støtt som fjell hele tiden.

  Hva fikk kameraene til å riste før det første tårnet falt?


  "Turning point" i Ukraina ?

  1. des. 2022 (Grafikk: skjermdump fra Youtube)

  Som vanlig er MacGregor ubehagelig krystallklar om Ukraina, Russland og NATO. Det er samme grunn for at han blir intervjuet av marginale medier (inkl. Fox News) som at MSM unngår ham: mannen er ikke stueren i det gode selskap (for oss i Norge: les NRK) - tiltross for fremragende kunnskap og analytisk evne.

  Derfor ser vi at disse intervjuene i Youtube blir sett av titusener straks de er publisert. Dette er ikke bare glitrende journalistikk. Dette er også god underholdning. Men samtidig gir det en flau smak i munnen når man sammenligner med URIX sin håpløse synsing.

  "Must see" intervju med oberst Douglas MacGregor


  Kraftnæringene klarte å snu pila ned

  1. des. 2022 (Grafikk: fyllingsgrad fra NVE)

  Fyllingsgraden hadde endelig krøpet over medianen, dit mange av oss krever den skal være for å gi rom for netto eksport av kraft.

  November: eksporten slo alle rekorder
  Men næringene ville det annerledes. November ble "all time high" i netto eksport for 2022, rundt 2,7 TWh ble netto eksportert.

  Ifølge NVE utgjør den samlede magasinkapasiteten i Norge 87,2 TWh. Så hvis magasinfyllingen faller med 10 TWh, så faller den med 8,72 prosentpoeng. En eksport på en måned på 2,7 TWh utgjør dermed 2,35 % av fyllingsgraden

  Dersom vi ikke hadde hatt netto eksport i november, ville vi i dag hatt fyllingsgrad flere prosent over medianen. Det er vanskelig å tolke den ekstreme eksporten i november som annet enn en bevisst handling for å få ned vannstanden i Norge og bevare de høye prisene.

  Behov for regulering gjennom statlig selskap
  Norge må fristille seg fra Nordpool-priser innenlands. Det må gjøres ved å opprette et statlig selskap som kjøper all kraft fra produsentene til kostpris pluss normal avanse, kraft som selges videre til næringer og husholdninger uten grov fortjeneste til stabile priser. Dette sikrer kraftprodusentene å bli kvitt kraften til levelige priser, og det gir Staten mulighet til netto eksport til EU-priser dersom fyllingsgraden er over media. Utveksling begge veier får gå som normalt.


  << Januar 2023

     X   

  November 2022 >>