Garden of Eden, Kenya

  Bli med og kjøp murstein til barnehjem, få barn ut av slummen

  Prosjektet vil bygge en barnelandsby for barn fra Kiberaslummen i Nairobi og gi dem et liv. Dette er et lite prosjekt, uten "overhead" og administrative kostnader, der lokalt initiativ tar skjeen i egen hånd. Og bak det hele står noen familier i Os og på Hamar som ønsker å gi slumbarn en bedre oppvekst. Det er billig å bygge i Kenya sammenlignet med Norge, men likevel koster det penger. Både sikkerhetsmuren rundt tomten og bygningene blir bygget av store murstein. Hver murstein koster 5 kroner.

  Du kan bli med og kjøpe murstein! Prosjektet selger slike mursteiner til norske givere. F. eks. vil 100 murstein koste 500 kroner osv. Tanken er at de som bidra vil få en eierandel i bygningsmassen, og forplikter seg til å ”leie” disse ut til Garden Of Eden Kenya til evig tid uten mulighet for oppsigelse av vilkårene. 99% av innsamlede penger går dermed direkte til arbeidet i slummen eller til byggearbeidene (gaver merket "murstein"). Høres ikke det flott ut?

  Første bygget nærmer seg fullførelse. Barnehjemmet har allerede startet opp med lokale krefter og noen få barn. Byggestart var i 2010, og nå nærmer første bygget seg fullførelse. På dette nettstedet legges ut fotos og informasjon etterhvert som prosjektet skrider frem.

  Gaver kan sendes til ...
  konto 0539 4506771. Kontoens navn: Garden Of Eden Kenya - Support. Merk gaven: Murstein.
  Organisasjonsnummer: 991 610 103
  Kvittering/andelsbrev vil du få etterhvert, og du blir lagt inn på mailinglisten og vil få tilsendt nyhetsbrev og annen info fremover.
  Om du nå eller senere vil slettes fra mailinglisten, gir du bare en beskjed via mail.

  På forhånd: Tusen takk for din gavmildhet og investering.
  Varm hilsen fra Elin og Harald Salbu
  Mail: hrasalbu@online.no

  Litt om nøkkelpersonene: Elin og Harald Salbu, lege og sykepleier. Bosatt i Os, like ved Bergen. Involvert i arbeidet til Garden Of Eden Kenya siden 2003. Dannet etterhvert den norske støtteorganisasjonen Garden Of Eden Kenya - Support, der Harald er styreleder. Vært flere ganger i Kenya og Nairobi for å følge opp arbeidet, både sammen med egne barn, med styret og sammen med andre som aktivt støtter arbeidet. Alt arbeid for Garden Of Eden Kenya og for Garden Of Eden Kenya - Support i Norgen er frivillig og ulønnet. Øvrige styremedlemmer er: Marit Flackè, sykepleier, Stange, samt Tove og Jan Stange, fysisoterapeu og lege, Hamar

  hvamenerpartiene.com sponser Garden of Eden med web-plass og oppdateringer siden 2009 (se resten av denne siden), foruten å kjøpe murstein. I tillegg har alle venner og bekjente til redaktøren blitt avkrevd å kjøpe murstein i massevis !
  Det er en glede å konstatere at flere firma / selskaper har oppdaget dette lille prosjektet og støtter det!

  Gi så det svir !!! hilsen Reidar Kaarbø (redaktør hvamenerpartiene.com)

2013: Arbeidet går fremover !

Selv om vi ikke har fått oppdatert denne siden på lang tid, kommer det stadig mailer om fremdriften i prosjektet med fotos av små og store milepæler. Selv om prosjektet synes godt forankret i en trofast krets givere over mange år, er det gledelig å se at enkelte bedrifter "adopterer" prosjektet direkte enten for en engangssum eller mer fast. Heretter henviser vi ganske enkelt til Garden of Kenya's egne hjemmesider, og oppfordrer fortsatt alle til å gi så det svir!

Hjemmesiden til Garden of Kenya her


Første innflyttingen av 10 barn

(19. mai 2012) De første 10 barna flyttet inn i det nye barnehjemmet på tomten utenfor Nairobi 14. mai. Dette er barna: Grace Obonyo, Joshua Obonyo, Prisca Obonyo, Elisabeth, Mercy, John, Nick, Austine, Chrispine og Pauline. Alle med norske faddere. Det vil forløpig arbeide 6 voksne på tomten: 2 vakter (en masai og en fra et sikkerhetsbyrå), samt 3 kvinner og en mann som skal ta seg av barna. Det er en historisk dag. Etter 9 års fulltidstjeneste for foreldreløse barn fra Kibera og andre fattige deler av Nairobi, kan Thomas og Beatrice Omolo idag flytte 10 barn inn i nytt hus på en stor og landlig eiendom. La oss be om at det ikke bare blir Garden of Eden Kenya fordi det er visuelt vakkert, men fordi det blir et sted og et hjem der de som bor, arbeider og kommer på besøk merker en atmosfære av kjærlighet og glede.

Det går fremover ... og flott blir det !

(23. mars 2012) Her kommer de siste bildene fra barnehjemstomten. Det går fremover, men tar tid. Det elektriske anlegget er på plass, men det gjenstår å kople oss på nettet (inkl å strekke kabler fra fellesnettet i området og inn på tomten). Dette har vi ikke penger til nå, så foreløpig må vi nøye oss med et solcellesystem for en tid.

Garden Of Eden Kenya - Newsletter Christmas 2011 (pdf dokument)

Garden Of Eden Kenya - Update October 2011 (word dokument)

Regner med innflytting før jul.

(Harald Salbu på mail 02.10.2011)
"Det kommer stadig penger inn på konto - og stadig vekk fra mennesker vi ikke kjenner til. Det er ganske fantastisk hvordan vi til enhver tid fra vi startet i 2006 alltid har hatt nok penger på konto i forhold til det økonomiske behov som har vært gjeldende.

Når det gjelder selve byggeprosjektet - så bygger vi et hovedhus + et barnehus + en vaktbolig. Regner med innflytting før jul. Denne uken starter innredning av husene, innsetting av vindu og dører osv. Siden vi startet byggingen av selve husene (etter at kjøp av tomt og bygging av mur [rundt eiendommen] var ferdig) har vi samlet inn og oversent til Nairobi 417.000 NOK. Håper på at det skal rekke til ferdigstillelsen i desember.

Når denne fasen i prosjeketet er over, får vi se hva neste steg blir: Bygging av neste barnehus, evt bygging av kapell på eiendommen, evt bygging av ny skolebyggning i slummen. Vet ikke helt nå. Det viktigste blir vel egentlig å få det lille samfunnet på eiendommen til å fungere skikkelig."

Og taket er på plass !

(24. juli 2011) Nok en milepæl er nådd ! Alle vi som har vært med å bidra har en liten del i dette.


Taket gjøres klart på første huset, grønnsaker plantet

(26. juni 2011)


Det nærmer seg tid for vinduer og dører

(14. mai 2011) Her er de siste bildene fra byggingen, husene tar form og vinduer og dører skal snart settes inn.


Byggingen er igang

(19. mars 2011) Ting tar tid både med byggetillatelser og prosjektering også i Kenya, men nå er byggingen i gang. Det er de to første husene som er under bygging nå: et barnehus, og selve hovedhuset. De har også kjøpt inn en brukt jeep som kommer frem uansett vei og vær.


Arkitekt presentasjon av prosjektetet.pdf

2009-07 Nyhetsbrev - tegninger av barnehjemmet.pdf

2009-07 Generellt informasjonsskriv.pdf

Prosjektet presentert hos Ramm Salbu Arkitektur

Bankgiro word format
Bankgiro pdf format

Hei!
Tusen takk for at du ønsker å investere i byggeprosjektet utenfor Nairobi med 100 murstein a 5 kr stk. Vedleggene ovenfor viser litt mer hva det hele går i. Vi driver dette arbeidet på frivillig basis. Og for å holde administrasjonsutgiftene så lave som mulig, prøver vi å la all info og sponsorbetaling foregå så papirløst som mulig. Dette er med på å gjøre at vi har administrasjonsutgifter på under 1%. 99% av innsamlede penger går dermed direkte til arbeidet i slummen/byggearbeid.

Det ville derfor være fint om vi kunne slippe å sende deg giro, og heller be deg betale inn ditt beløp på konto: 0539 4506771. Kontoens navn: Garden Of Eden Kenya - Support. Merk gaven: Murstein. Kvittering/andelsbrev vil du få etterhvert, og du blir lagt inn på mailinglisten og vil få tilsendt nyhetsbrev og annen info fremover. Om du nå eller senere vil slettes fra mailinglisten, gir du bare en beskjed via mail.

På forhånd: Tusen takk for din gavmildhet og investering.
Varm hilsen fra Elin og Harald Salbu
Mail: hrasalbu@online.no
Vi støtter prosjektet og oppfordrer alle til å bidra

Dette prosjektet støttes av www.hvamenerpartiene.com
som har god kjenneskap til Ramm Salbu Arkitektur
og som anser prosjektet som seriøst, realistisk og verdig støtte.
Gi så det svir !

Reidar Kaarbø
redaktør
www.hvamenerpartiene.com
Svartedalsveien 31
5305 Florvåg
91 37 11 10