Økonomisk terrorisme

Skal vi kurere symptomer eller årsakene til symptomer ? (27. des. 2011) Noen sier at euro-samarbeidet var dømt til å mislykkes og at euroen er en hovedårsak til problemene i EU. De tar antakelig feil. For problemene rammer ikke bare Hellas og PIGS-landene, de synes være generelle både for I-land og U-land på alle kontinenter. Og når euroen nå kanskje kollapser, trolig etterfulgt av dollaren, skyldes det at de virkemidler man har satt i verk bare forsøker å dempe symptomene på krisen, ikke årsakene til den. Det blir like effektivt som å forsøke å kurere føflekk-kreft med makeup.

4 strategier som fører til økonomisk krise:
Det er fire hovedårsaker eller strategier som ligger bak den økonomiske, politiske eller humanitære krisen mange land i verden nå opplever:

  1. De 1% rikeste betaler ikke skatt
  2. Multinasjonale selskaper betaler ikke skatt i land de opererer, men internfakturerer overskuddet til skatteparadiser der de ikke betaler skatt
  3. Enorme formuer (som ikke er betalt skatt for) syltes vekk i skatteparadiser
  4. En stadig økende korrupsjon gjør dette mulig
Ad. 1): Verdens 300 rikeste tjener mer penger enn verdens 3 milliarder fattigste. Enkelte av de 1% rikeste i USA bønnfaller nå om å få lov å betale skatt, men republikanerne vil ikke ha noe av det. Derimot sørger republikanerne for at ekstraordinær skattelette til vanlige amerikanere opphører to måneder ut i 2012.

Ad. 2): Dersom multinasjonale selskaper hadde betalt skatt i de land de opererer, ville omtrent all U-hjelp vært unødvendig. Landene ville fått inn mye mer i skatt. Også for I-land er internfakturering et svært problem og den samlete skatteunndragelse i verden er betydelig.

Ad. 3): Eva Joly anslår at Grekere har 120 milliarder Euro på konti i Sveits, penger det ikke er betalt skatt for. Dersom Hellas er representativ for de andre landene i Europa, har PIGS-landene alene syltet vekk 1340 milliarder Euro som ved 40% beskatning ville gitt 536 milliarder Euro. Det kunne trolig avverget krisen.

Ad. 4): Den økende korrupsjon griper om seg, også i Norge. Korrupsjonen undergraver demokratier verden over og er en alvorlig trussel mot verdensfreden. Den gjør at de rikeste kan ”kjøpe seg” skattefrihet, enten det nå er med direkte utbetalinger, med partistøtte, med vold og trusler eller med ”gratis lunsj”. Ofte står betalte "lobbyister" for den praktiske gjennnomføringen.

Kriminell og destruktiv strategi. Strategiene er altså menneskeskapt og tilsiktet, det som skjer er bevisst oppnåelse av satte mål. Strategiene er like destruktive som de verste terrorhandligner verden har sett, fordi de tar ned politiske systemer og samfunn – noe 11. september 2001 ikke klarte å utrette. At strategiene kanskje er like gamle som sivilisasjonen selv, gjør dem ikke mindre kriminelle. Derimot er denne økonomiske terroren mye mer omfattende og destruktiv enn mange av oss er klar over. Til sammenligning med disse kjeltringene fremstår Andres Behring Breivik som reneste søndagsskolegutten.

Løsningen: fortsette røveriet. Problemene søkes løst ved å senke lønningene til vanlige folk, ved å redusere pensjonene, ved å heve pensjonsalderene og øke skattene til vanlige folk. Det smaker av mer røveri. Slik fortsetter vi å gjøre de rikeste ennå rikere, på vanlige folks bekostning, uten å gjøre noe med selve problemet. Heldigvis for de rikeste verden over: politikere, media og påtalemakt snur seg vekk fra dette problemet selv om verden rundt dem går til helvete.

SISTE: Hellas opprettholder våpenkjøpene i EU. (18. febr. 2012) Ifølge en artikkel av Ingeborg Eliassen (aftenbladet) i BT i dag, vil Hellas ikke kutte i våpenkjøp. Hellas har svære ordrer på våpensystemer plassert i Tyskland og i Frankrike, som typisk nok ikke blir berørt av innskrenkingene Hellas er pålagt å gjennomføre. Det kan neste se ut som om Hellas mottar støtte fra EU for å kunne fortsette sine våpenkjøp fra EU. Og det stemmer jo med vår analyse for øvrig.

Man trenger ikke være bekjennende sosialist for å hevde at alt det vi skaper i verden er for oss alle sammen, ikke bare for de 1% rikeste. Dessverre ser ikke verdens ledere dette poenget.

Se hva PIGS-landene har gjemt vekk i Sveits
Tre afrikanske statsleiarar med formuar i frankrike har eit enormt pengeforbruk og ufatteleg luksus. Folk i heimlanda lever i djup fattigdom (nrk.no)