Terrorhandlingene 11. sept. 2001
De fire terrorhandlingene i USA

11. september 2001 preger verden fortsatt. Uhyrligheten bak det som skjedde, og hvordan terroren legitimerte to kriger og etableringen av overvåkingssamfunnet, rammet en hel verden.

 • World Trade Center 1 og 2 ble truffet av hvert sitt passasjerfly og kollapset en times tid senere.
 • Pentagon ble angivelig truffet av et passasjerfly
 • En Boeing 757 styrtet på et jorde utenfor Shanksville, Pennsylvania
 • World Trade Center nr. 7, som ikke ble truffet av noe fly, kollapset om ettermiddagen
Rundt 3000 døde.
Ingen skader på USA's regjering eller dens evne til å styre videre.
Tre skyskrapere revet, i hvert fall to av dem fulle av asbest.
Handlingene ga Bush-administrasjonen grønt lys til å starte 2 kriger som la to nasjoner i grus og knuste to regjeringer.
Invasjonen i Afghanistan sikret plasseringen aven oljeledning fra det Kaspiske hav til det Indiske hav og sørget for massiv økning i narkotika.
Invasjonen i Irak tok kontroll over en av verdens største oljeforekomster.
En million døde i Irak, en kvart million i Afghanistan.
Begge landene ble permanent destabilisert, og USA er fortsatt inne i begge landene uten å være ønsket.


Hvem sto egentlig bak terroren 11. september 2001 ?

Det er mange som mener at Bush-administrasjonen selv sto bak alt som hendte denne tragiske dagen. Planene var lagt år i forveien, man ønsket seg et "nytt Pearl Harbor" som kunne føre til den omveltning som var nødvendig. Selv valget og innsettelsen av George W. Bush ble manipulert slik at Dick Cheney kunne få den makten han behøvde til å gjennomføre sine planer, mens presidenten spilte golf.

De som har satt seg inn i bevisene etter det som skjedde denne dagen, og som ikke har sin lønn av å mene det som er "korrekt" eller "stuerent", hevder bevisene taler sitt klare språk og at hele den offisielle versjonen er løgn og bedrag.

Dersom man ser på USA's historie, er en slik løgn tenkelig og forståelig.
Dersom man ser på USA's politikk verden over, er en slik løgn tenkelig og forståelig.

USA's mørke historie ... "Ondskapens akse"


Bevisførselen

Hvamenerpartiene.com har tidligere lagt ut saker etterhvert som de har dukket opp, i forsøk på å overbevise og forklare. Her er eksempel på emner som ble tatt opp:

 • 2 like fly styrtet på samme måte på hvert sitt jorde. Det ene laget et krater 50 ganger større enn det andre
 • Hullet fra flight 93 ved Shanksville er så lite at motorene ville truffet utenfor
 • Synlig, identifiserbart vrakgods og omkomne fra flight 93 mangler fullstendig
 • Brannene fra WTC1 og 2 holdt 700 grader. I grunnen fant de "lavastrømmer" av hvitdryppende stål på 1400 grader
 • Tårnene falt ned i tilnærmet fritt fall uten motstand fra bygget under
 • Tårnene var stengt ned helgen før 9/11 angivelig pga. arbeid med kabling
 • US flight 175 var en Boeing 767-222. Motoren fra flyet som landet i et gatekryss ser ut til å være CFM56, til en Boeing 737
 • Også i Pentagon manglet avtrykk fra flyet og identifiserbare flydeler
 • De delene som ble funnet i Pentagon (turbin og hjulsett) er fra et langt mindre fly
 • Smellet i Pentagon var "hardt" som etter detonering, og det lulktet cordite over hele området
 • Flygingen til flight 77 til Pentagon var utenfor kompetansen til Hani Hanjour
 • Det var TO detonasjoner i Pentagon, den ene var 15 minutter etter det angivelige krasjet
 • WTC7 kollapset ifølge den endelige rapporten til NIST i fritt fall over 8 etasjer (litt over 2 sekunder), forøvrig i tilnærmet fritt fall
 • Eksperter hevder det er umulig for et bygg å kollapse i fritt fall uten å bli forsinket av motstanden i bygget
 • Eksperter hevder det er umulig at en assymetrisk brann kan føre til en symmetrisk kollaps
 • NIST sier det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene i NY, til tross for vitner og videoer som sier noe annet
 • Rivningsekspert påsto kollapsen av WTC7 var en profesjonelt utført rivingsjobb
 • Det ble funnet spor av Thermite og "iron sferes" (ørsmå jernkuler tilsvarende det som spruter når man sveiser elektrisk) i støvet i NY
 • Den utrolige kollapsen av WTC7 ble kunngjort live på BBC 25 minutter før den fant sted - mens vi ser WTC7 stå i bakgrunnen
 • Det ble, uvanlig nok, utbetalt en betydelig forsikringssum etter kollapsene

Det blir det slutt med fra nå, disse sakene er så grundig dokumentert i bøker og dokumentarfilmer at det ikke er grunn til å gjenta her. Redaktøren på nettstedet skrev boken "9/11 en åpen sak", en gratis nettbok på norsk om noe av det som skjedde denne dagen.

9/11 - en åpen sak

Til dem som ønsker mer kunnskap og detaljert gjennomgang av beviser, legges det ut noen lenker rett under her.


Dokumentarfilmen

Det er laget en bråte dokumentarfilmer om 9/11, mange gode, mange håpløse. Den beste så langt er trolig basert på boken av David Ray Griffin med samme navn og er linket opp her. Det er en dokumentarfilm fra 2014 på nesten 5 timer av Massimo Mazzucco som gir en særdeles grundig behandling av ulike sider av denne tragiske saken.

September 11: The New Pearl Harbor


Historikeren: Daniele Ganser

Daniele Ganser har lagt ut flere foredrag og forelesninger på Youtube på engelsk. Her er en forelesning han holdt 10 år etter 11. september 2001. Endelig en historiker som er lett å følge, saklig og tydelig og underholdende på en gang.

A "must see" lecture, 1 hour 30 minutes.


Akademikeren: David Ray Griffin

Professor emeritus Griffin har skrevet rundt 10 bøker om 11. september 2001. På sin grundige, saklige og veldokumentert måte tilbakeviser han den offisielle versjonen punkt for punkt.

Da Popular Mechanics kom med boken "Debunking 9/11", svarte Griffin med boken "Debunking 9/11 debunking". Da Bush-administrasjonen kom med sin "The 9/11 Commision Report" skrev Griffin boken "The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions" (utelatelser og forvrengninger) der han avslører hullene i den offisielle rapporten.

Videoer av David Ray Griffin på Youtube


Den fjerde statsmakt

Store medier i USA og Norge har ikke bare godtatt den offisielle versjonen av det som skjedde uten motforestillinger. De går så langt som å demonisere enhver som reiser spørsmål ved noe av det som skjedde denne dagen, de avviser enhver debatt og analyse, enhver kritikk, ethvert argument.

Det kan se ut som media er styrt mer av sine eiere og politikere ut fra en annen agenda enn å dele og drøfte alle sider av en sak. Dermed er den fjerde statsmakt blitt impotent og/eller korrumpert og kan ikke lenger gjøre sin jobb i et åpent og demokratisk samfunn.

Dette gjøres veldig enkelt ved ikke å gi spalteplass, ved ikke å omtale, ved ikke å intervjue og ved å unnlate å faktasjekke enhver sak som kan stride mot den offisielle versjonen.