9/11: A second opinion needed
Hvilke krav må stilles til en ny kommisjonen ?

Samtlige krav som nevnes nedenfor ble IKKE en del av 9/11 kommisjonens arbeid. Dette er ikke bare en "svakhet" ved kommisjonens arbeid, det er grovt utilbørlig forsømmelse, tilsiktet dessverre. Her er hva vi må kunne forvente som minimum av en eventuell ny kommisjon:

 • En ny kommisjonen må være uavhengig av ethvert parti og enhver administrasjon
 • Den må gjøres troverdig ved å inkludere kjente skeptiske akademikere i kommisjonen
 • Kommisjonen må bli en del av rettsvesenet slik at den kan ta opp bevis og la vitnesbyrd bli del av en juridisk prosess
 • Kommisjonen må få adgang til å stevne vitner, arrestere dem og bringe dem inn til avhør om nødvendig
 • Presidenten må frita vitner fra sin profesjonelle taushetsplikt der dette kan være et problem
 • Det må kreves at alle vitner må vitne under ed
 • Det må gis adgang til å bruke løgndetektor for å få bekreftet
 • Alle vitner må få uttale seg fritt uten noen "minders" tilstede, men gjerne med egen representant eller advokat tilstede
 • Det må loves straffefrihet for alle mindre kriminelle handlinger dersom det kan vitnes mot bakmenn
 • Alle omdiskuterte emner må behandles seriøst, uten å etterlate tvil eller åpne spørsmål
 • Vitner som trenger det må få varsler-beskyttelse slik at ingen risikerer å bli trakassert eller miste jobben på grunn av at de vitner
 • Trygge kanaler for informasjon og tips må etableres, og viktige tips må følges opp seriølst
 • En ny kommisjon må få nok ressurser til å gjøre sin jobb


Konspirasjonsteoriene

En konspirasjon er to eller flere mennesker som planlegger en hemmelig, ondsinnet handling.
En konspirasjonsteori er en teori om at to eller flere mennesker har planlagt (eller vil planlegge) noe slikt.

TO teorier er i hovedtrekk lansert etter 11. september 2001.

 • Den ene går ut på at 19 terrorister hvorav 15 fra Saudi-Arabia ved hjelp av tapetkniver utklasset hele USA sitt multimilliard forsvar.
 • Den andre går ut på at "hauker" sentralt plassert designet og gjennomførte handlingene for å skaffe seg "legitimitet" til å innta Afghanistan og Irak.
Religiøs tilnærming. Noen av dem som støtter den "offisielle" konspirasjonsteorien gjør det med en nærmest religiøs tilnærming. For dem finnes en, og bare en, nærmest Gudgitt sannhet, og enhver som motsier USA's offisielle versjon er gal.

Vitenskapelig tilnærming tar for seg eventuelle bevis i saken og vurderer dem nøytralt og objektivt. Dersom noe ansees bevist eller overveiende sannsynlig, kan det etableres som en mer eller mindre tungtveiende hypotese. Fordi "vanlige folk" ikke sitter på førstehånds beviser, men på materiale som er gjengitt over mange ledd, er det alltid en fare for å bli misledet uansett hvilken av konspirasjonsteoriene man tror på.


Midler, mulighet og motiv

er sentrale elementer bak enhver forbrytelse. Haukene har definitivt sittet sentralt plassert og med ressurser nok til å kunne planlegge og gjennomføre en slik handling. Motivet er også tydelig, 3000 døde amerikanere er betegnet som "akkurat passe" til å få gjennomslag for nødvendige kriger. Som bonus ble man kvitt to tårn som var fulle av asbest, det ble utbetalt forsikringspenger til en av dem som kan ha vært involvert, og man fikk gjennomført "The Patriot Act", et verk på mange hundre sider i på bare noen dager etter terrorhandlingene.

Osama Bin-Laden gikk ut rett etter terrorhandlingene og sa at han ikke sto bak terror som tok livet av uskyldige kvinner og barn, men USA fikk Vesten til ikke å vise videoen ut fra påskuddet at "den kunne inneholde skjult budskap til terrorister". Muligheten for å gjennomføre disse angrepene vil mange anse som tilnærmet lik null, og midlene må sies å være beskjedne.

Menn med motiv ...


11. september 2001 må ha vært en "inside job"

Nedenfor henvises til en dokumentarfilm fra 2014 på nesten 5 timer av Massimo Mazzucco som gir en grundig behandling av ulike sider av denne tragiske saken.

Her er bare en opplisting av noen elementer som er vanskelig å få til å stemme med den offisielle versjonen. Det er skrevet mange bøker om emnet, spesielt henvises til bøker av David Ray Griffin som på en saklig og nøktern måte analyserer beviser i detalj.

 • en brann på 700 grader kan ikke få jern til å bli hvitdryppende på 1400 grader
 • et bygg kan ikke falle ned i fritt fall uten bruk av eksplosiver eller thermate
 • en asymmetrisk brann kan ikke forårsake en perfekt symmetrisk kollaps
 • detonasjoner omtalt av vitner og vist på videoer er underkjent i den offisielle rapporten
 • flyet som traff Pentagon laget ikke et synlig avtrykk av fly
 • den sekundære eksplosjonen i Pentagon 13 minutter etter den første, skyldes ikke noe fly
 • det var ingen synlige vrakrester av et passasjerfly på åstedet i Shanksville, Pennsylvania
 • hullet i bakken i Pennsylvania var for lite til å ta imot et stort fly

Ut over disse punktene, vil denne siden IKKE være en gjennomgang av løse ender.

Les mer om disse sakene her ...
September 11: The New Pearl Harbor


The terrorist attacks 9/11 2001

(jan. 15, 2019)
This lecture from 2011 at university of Basel is a historical investigation by Daniele Ganser. This is a first class lecture, unprejudiced and impartial, that is holding different theories up against each other in a historical context. This lecture is a must for everyone who are looking for the truth. You can find other lectures by Daniele Ganser on Youtube. Enjoy!

A "must see" lecture, 1 hour 30 minutes.


Bok om 11. sept. 2001 lastet ned 10.000 ganger

(22. jan. 2021)
Boken "9/11 en åpen sak" (beklager blanding av engelsk og norsk i tittelen) var inntil et par år siden den eneste norske boken om emnet. Den er nå lastet ned over rundt 10.000 ganger. Boken tar opp og drøfter noen av de pussigheter som fant sted denne tragiske dagen og søker å skille forfatterens konklusjoner fra det som faktisk har skjedd.

Oktober 2017 kom et supplement med tittelen "Ondskapens akse" Den tar opp litt mer historikk om hvordan å manipulere media og skaffe seg uberettiget legitmitet til en krig. Meningen var å omarbeide boken og supplementet til EN bok, det kommer kanskje en gang. På forsiden finner du boken og supplementet på hver side øverst. Helt gratis.

Les boken her


Krever ny og uavhengig etterforskning

9/11 Truth - bevegelsen er en grasrotsbevegelse av ulike gruper fagfolk som med stadig større faglig tyngde krever en ny, troverdig, uavhengig, vitenskapelig holdbar etterforskning.

Den nye kommisjonen må kunne stevne vitner, kreve at de vitner under ed, må kunne bruke løgndetektor for å bekrefte vitnemålene, må kunne garantere at folk ikke mister jobben eller blir forfulgt for å si sannheten, og ikke minst: ny kommisjon må få midler og ressurser som står i forhold til hendelsens alvorlighet.

Allerede nå tar 9/11 truth-bevegelsen opp edsvorne forklaringer som blir notariusbekreftet slik at de senere kan brukes som bevis i en rettsak, vitnesbyrd som strider mot den offisielle versjonen.


Universiteter, høyskoler og fagmiljø sin rolle

(29. des. 2020)
Det kan se ut som trenden i USA er at ulike fagmiljøer i større og større grad involverer seg i bevisførselen etter 11. september 2001. Her i Norge er det stille, ingen tør si høyt hva de mener.

Alaska Fairbanks University har sett på hva som kan ha skjedd med World Trade Center nr. 7. Dette var skyskraperen som IKKE ble truffet av noe fly 11. september 2001, som kollapset så perfekt at ingen rivningseksperter kunne gjort det bedre med eksplosiver.

NIST (National Institute for Science and Technology) kom først i 2008 med en "endelig rapport" som dessverre ikke holder mål. Denne dokumentaren viser hvorfor. Dessverre tillater ikke Youtube lenger at denne dokumentaren vises i Norge. Her er trailer:

Dokumentarfilm med historien om WTC7 (trailer)


Norske media sin rolle

(rev. 8. juni 2020) 4. september 2017 kom månedsavisen Ny Tid med en kritisk artikkel rundt 11. september 2001. I ingressen kunne vi lese: "Hva var det som ødela World Trade Center 11. september 2001? Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter."

Istedenfor en spennende debatt, tok de mannen istedenfor ballen, og klarte å legge enhver debatt død fortere enn du kan si "sensur". Hva er det som gjør disse spørsmålene så farlige å reise og ulovlig å debattere saklig?

Hva har egentlig skjedd med den fjerde statsmakt?

 • WTC1 og 2: Hvorfor ble det funnet hvitglødende stål i ruinene dobbelt så varmt som brannen ?
 • WTC7: Hvorfor kollapset bygget i fritt fall over 8 etasjer, forøvrig tilnærmet i fritt fall ?

Faktisk.no støtter en konspirasjonsteori !
Det morsomme i saken fra 2017 er at Faktisk.no i sin iver etter å motbevise konspirasjonsteorier selv lanserte en teori som ikke er del av den offisielle versjonen. Teorien er sitert fra Popular Mechanics som ikke er regnet for å være helt stuerein når det gjelder omgåelse av beviser, selektering av stoff, samt lettfeldig omgang med kilder. Problemet er at man ikke debattere med faktisk.no. De serverer "sannheten" og lukker døra med et brak etter seg. Faktsk.no klarte på ett skriv å henrette alle forsøk på kritisk journalistikk om 9/11. Det førte til to klager til PFU som selvfølgelig ble lagt bort.

Her er faktisk.no sin "faktasjekk"


9/11 kommisjonen feilet

Den første lederen av kommisjonen var Henry Kissinger. Da Henry Kissinger ble utnevnt som 9/11 kommisjonens første leder ble han på pressekonferansen spurt om han fant det problematisk å lede en kommisjon som skulle etterforske 11. september samtidig som hans advokatfirma representerte Bin-Laden familien i USA. Han tenkte seg om 10 sekunder og svarte så på direkten litt stotrende: ”Jeg trekker meg herved som leder av kommisjonen.” Og det gjorde han, på direkten.

Den neste lederen het Philip Zelikow. Også Zelikow var Bush-administrasjonens sin mann. Den nye lederen av kommisjonen het Philip David Zelikow. Også Zelikow var Bush sin mann. Hans spesialfelt er ”public myths”. Zelikow hadde tidligere jobbet sammen med Condoleezza Rice da hun var utenriksminister. Han fikk ansvaret for å utforme den endelige rapporten, for å velge ut hva som skulle være med og ikke minst hva som ikke skulle være med i rapporten.

Bush-administrasjonen frikjente Bush-administrasjonen for fusk under 9/11. Zelikow sørget for at "uheldige" vitnesbyrd ikke kom med i rapporten. Vitner ble direkte trakassert av såkalte "mindere", og ubehaglige sider av det som skjedde denne dagen ble utelatt.

David Ray Griffin ga ut en bok som heter "The Omission Report" etter at The 9/11 Commission Report ble gitt ut (omissioni = utelate) der han analysere og slakter kommisjonens rapport. Det som synes åpenbart i ettertid er at hele hensikten med Bush-administrasjonens rapport var nettopp å utelate sannheten. Det ligger foredrag av David Ray Griffin på nettet, men Google har slettet de som tidligere ble lenket opp her.


Barack Obama visste hva som skjedde

Da President Obama ble president i USA var det mange som øynet et nytt håp. Mannen er advokat, attpåtil gift med en advokat. Han vet hva som er holdbart og ikke holdbart når det gjelder etterforskning og bevis.

Han forstår at dersom sannheten er en annen enn den offisielle versjonen, da må den komme på bordet. Selv om en slik sannhet kan være ydmykende for USA og faltal for den forrige administrasjonen, må all tvil ryddes av veien og alt må gjøres for at de skyldibe blir stilt for retten og straffet.

USA kan ikke leve med den mistilliten som rår nå trodde mange. Men det var feil, Barack Obama klarte helt flott å leve med kjennskapen om den ondskap som har skjedd, og han har sørget for at enhver som ville varsle om det kom i fengsel eller fikk problemer. Ingen annen president har puttet så mange varslere av USA's kriminelle handlinger i fengsel som Obama.