Hva mener partiene om disse sakene ?
12 spørsmål som de store mediene ikke bryr seg med å ta opp i valgdebattene, men som mange "småfolk" gjerne vil vite noe om.
Der partiet ikke gir annet klart svar, antas at NEI er rett ut fra oppfattelse av partienes holdning, program eller tidligere praksis.


Verifisert av partiet det gjelder OK OK OK ** OK *** OK OK * OK *
Klikk på spørsmålet for mer info Rødt SV MDG AP SP V KRF H Frp
1.    Vil partiet kreve forhåndssamtykke for reklame i postkassen? Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei
2.    Skal det bli forbudt å selge gårdsbruk til investors? Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei
3.    Vil partiet gjøre det enkelt å reservere seg mot datainnsamling? Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei
4.    Skal ubrukte beløp på gavekort returneres til givers konto etter et år? Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei
5.    Vil partiet kansellere plastposeavgiften? Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
6.    Vil partiet avvikle ENØK-avgift og grønne sertifikater på vannkraft? Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
7.    Bør vi slutte å bidra med billig strøm til utvinning av kryptovaluta? Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei
8.    Vil partiet ha slutt på at jordbruket skal bruke billig utenlandsk arbeidskraft? Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei
9.    Vil partiet jobbe for en mer rettferdig skattereform som reduserer ulikhet? Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei
10.    Vi partiet innføre avgift på skattefritt aksjeutbytte til en grønn investeringsbank? Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei
11.    Vil partiet fjerne rentefradraget, unntatt for primærbolig for ”vanlige folk”? Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei
12.    Vil partiet åpne for avhaking av medlemskap i trossamfunn via Altinn? Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei

* Har ikke tid til å verifisere svarene.

** Hei! [...] Takk for ditt bidrag til å synliggjøre partienes politikk!
Med vennlig hilsen, Oskar Granskogen Kjørstad, Politisk rådgiver i MDG

*** Grundig svar fra AP :-)