11. september 2001 var en "inside job"

Norske medier unnlater å omtale det voksende kravet i USA om en ny og uavhengig etterforskning av 11. september

"The 9/11 Ommission Report"(rapporten som utelater) foredrag av Griffin, 7 minutter
Her er alle foredrag av professor David Ray Griffin på Google video
THE TOP 40 REASONS TO DOUBT THE OFFICIAL STORY OF SEPTEMBER 11th, 2001 (911truth.org)


Gratis nettbok på norsk:   9/11 en åpen sak   av Reidar Kaarbø (redaktøren til dette nettstedet)
"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time." (tillagt Abraham Lincoln)
Where is Osama bin Laden ?

(dec. 27. 2010) He is supposed to be responsible for 9/11 2001. He is supposed to be the most wanted man in the world. What do we know about this man ?

We know he was stayed at the American Hospital in Dubai between july 4th and july 14th 2001, according to Le Figaro. This place hosted a secret meeting between bin Laden and a local CIA agent. We also know that On september 10 2001, Osama Bin Laden was admitted to the Pakistani Military Hospital in Rawalpindi, where he probably stayed on sept. 11. when the attacks occurred.

After the attacks on 9/11, bin Laden stated he was NOT responsible. He released a video where he stated that actions like killing innocent people was against Islam, and that he was not responsible for the terror this day. However, USA went out and urged medias not to show the video, under pretext that it might have hidden orders to terrorists all over the world.

CIA agent. Bin Laden was trained and equipped by CIA during the Soviet war in Afghanistan, and it is not unlikely that he still serve USA. The one man who might tell us where he is, is lawyer Henry Kissinger whose firm is representing the stinking rich bin Laden family in the USA. Some of this family were in fact in meeting with the Carlyle group on september 11 in Washington, and the entire family was flewn out of the USA while all other planes were grounded - without beeing questioned by the authorities at all, strangely enough.

He is at home in Saudi Arabia. There is strong reason to beleave he is hiding at home in Saudi Arabia with his family, while getting necessary health care. He has probably been there for many years, probably to the knowledge of CIA, and he is probably still on the payroll of the CIA - if not directly, then indirectly. And, if the thought has crossed your mind, USA will not go into Saudi Arabia to get him.

Bush Administration knew the Whereabouts of Osama in 2001 (globalresearch)


Påkrevet med ny etterforskning av 11. september 2001

Bush-administrasjonen etterforsket seg selv, og ble frikjent ! (11. sept. 2010) 50% av innbyggerne i New York og 40% av innbyggerne i resten av USA mener Bush-administrasjonen ikke har fortalt den hele og fulle sannheten om 11. september 2001. Her i Norge ville vi funnet det uhyrlig dersom et politisk parti ble anklaget for kriminelle handlinger, og partiet selv fikk sette ned en kommisjon som etterforsket - og frikjente - dem selv. Det var nettopp dette Bush-administrasjonen gjorde, og den ble selvfølgelig frikjent. Kommisjonen var inhabil, og resultatet av den må overprøves.

Hva bør vi forvente av en ny kommisjon ?

Kan en Boeing 757 styrte på et jorde og forsvinne i et lite hull ? Det mente 9/11 kommisjonen til Bush. En Boeing 757 styrtet på skrått ned på et jorde i Shanksville, Pennsylvania, og forsvant ned i jorden i et hull som var 10 x 20 fot ifølge Fox News, det er 3 x 6 meter. Flyet lukket hullet etter seg, og etterlot ingen synlige flydeler oppå bakken. Ingen motorer, ingen vingedeler, ingen haleror, ingen hjulsett, ingen seter, ingen livvester, ingen døde kropper eller kroppsdeler, ingen bagasje eller klær, ikke engang brann etter rundt 20 tonn drivstoff. Tilbake var en grop i bakken på 3 x 6, litt rusk og litt røyk. Kjøper du den ???

For Fox News ble dette nyhetsinnslaget så problematisk at de aldri har vist det igjen. Og vi er mange som finner den offisielle versjonen problematisk. Et passasjerfly kan simpelthen ikke styrte på et jorde og bare etterlate en grop på 10 x 20 meter uten synlige flydeler. Så får leseren vurdere om vi som tviler på den offisielle versjonen skal kalles for USA-fiendtlige ondsinnete konsipiratører, eller realister. Dessverre finnes flere tvilsomme episoder fra denne tragiske dagen som du ikke får høre noe om. Øverst til venstre på denne siden er link til mer info og bildemateriell som er lite kjent.

Fox sitt nyhetsinnslag fra Pensylvania som de aldri viste igjen, er midtveis i denne videoen (3 min.)


Selvmotsigelser fra 11. september, 9 år etter ...

Tror DU en Boeing 757 kan styrte i et lite hull og forsvinne?
Det tror sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende.

(14. aug. 2010) Det har gått mange år, og noen av selvmotsigelsene i den offisielle forklaringen etter 11. september blir mer og mer påtrengende. Fox News opplever det så plagsomt at de etter den tragiske dagen ALDRI har vist nyhetsinnslaget de laget 11. september 2001 fra Shanksville, Pennsylvania. Ifølge den offisielle versjonen styrtet Flight 93 ned på et jorde, forsvant ned i jorden, lukket igjen hullet etter seg, og etterlot bare en grop i bakken rundt 10 x 20 meter uten å legge igjen noen synlige deler.

Ingen vingedeler, haleror, motorer, ingen hjulsett, ingen seter, ingen klær eller bagasje, ingen lik, ingen kroppsdeler, ikke engang en brann etter rundt 20 tonn drivstoff som måtte ha vært igjen. Bare et lite hull i bakken, se foto til høyre. (NB: første bilde av hullet i videoen er fra spillefilmen Flight 93.)

Fox sitt nyhetsinnslag er midtveis i denne videoen (3 min.)


Tror DU en Boeing kan fly rett inn i Pentagon uten å lage "avtrykk" ?
Det tror sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende.

Husker du avtrykkene fra tårnene i New York? Du kan se avtrykk der vinger, motorer og haleror kappet bærende stålkonstruksjoner i ytterveggen i tårnene. Du kan til og med se avtrykk fra vingetuppene. Derfor er det så rart at det ikke fantes noe slikt avtrykk i Pentagon. Ikke engang vinduene ble knust der flyvingene skulle ha smelt inn i veggen.

Heller ikke i Pentagon fant man synlige deler fra en Boeing 757. Derimot fant man deler som kan stamme fra et lite tomotors A3 Skywarrior jagerfly. Og man fant et hull som var brent tvers igjennom 3 av de 5 ringblokkene, altså gjennom 6 yttervegger av armert betong. Hullet var ca. 5 meter i diameter hele veien, og gikk omtrent vannrett gjennom Pentagon. Utenfor det sjette hullet (the exit hole) lå det, ja nettopp, ingenting. Hva laget hullet?

Når pressen ikke vil ta opp problematiske saker. Det er flere forhold rundt 11. september som gir grunn til å reise spørsmål og etterlyse "a second opinion". Trine Eilertsen, sjefredaktør i Bergens Tidende, fikk en innbundet utskrift av boken nedenfor. Hun tok imot den med tommel og pekefinger ytterst i ene hjørnet som om det var en sur gammel sokk, og sa ganske klart at slikt ikke ble lest eller skrevet om. Man er ikke "for" konspirasjonsteorier der i gården. BT er i godt selskap.

Realist eller konspiratør? Hvis du lurer på hvordan en svær Boeing kan få plass i et lite hull, eller hvorfor det ikke ble samme avtrykket i Pentagon som i WTC, er det mulig du ser på deg selv som en realist, ikke som en konspiratør. Boken Trine Eilertsen ikke vil lese eller skrive om ligger på linken nedenfor, gratis, lettlest og med masse illustrasjoner. Se selv. Tenk selv.

11. september - en åpen sak (pdf format, 4MB)

"You have to hand it to America. It has exercised a quite clinical manipulation of power worldwide while masquerading as a force for universal good. It's a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis." (Harold Pinter fra sitt Nobel-foredrag i 2005) "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." (tillagt Abraham Lincoln)


En øredøvende stillhet ... norske media stiller ingen spørsmål

(16. mai 2010) Mange mennesker i USA og utenfor ønsker en ny, uavhengig og troverdig etterforskning etter 11. september 2001. Redaktøren på dette nettstedet har skrevet et debattinnlegg som ingen norske aviser ønsker å publisere, det kan se ut som emnet ganske enkelt er uønsket. Derfor legges innlegget herved ut på dette nettstedet, i håp om at leserne vil finne det saklig, nøytralt, tankevekkende og viktig. Er dette en sak som bør glemmes ?

En ny 9/11 kommisjon ? (Reidar Kaarbø. Summary in English)

Videoene nedenfor viser "langversjonen" for de som ønsker grundigere gjennomgang av stoffet. Den første er et foredrag av professor David Ray Griffin der han avliver mange av mytene om USA og 11. september.

9/11 The Myth and The Reality (David Ray Griffin, video 99 min.)
9/11 In Plane Site - Director's Cut (video 72 min.)


New video from the crash in Shanksville

(april 6, 2010) See the news item from Fox News on 9/11 2001 never again shown on Fox.
Many photos from the site in Pennsylvania. You might even enjoy the sound ...

Was it a Boeing 757 that crashed ? (video 4 minutes)


The terrorists go free (Jan. 1. 2010)

Several events on 9/11 2001 indicates that the terror must have been an inside job:
 • There was no visible wreckage after a plane crashing in Pennsylvania
 • There was no "print" of a Boeing 757 in the Pentagon
 • There was no wreckage after a Boeing 757 in Pentagon, only from an A3 Skywarrior fighter jet
 • The WTC7 fell down in a way that only a professional demolition with explosives could manage
 • There were detonations in WTC1 and 2 before the towers fell down
 • George W. Bush (and Secret Service) acted against all known instructions this day
We also know that
 • they wanted to secure the oilpipeline in Afghanistan long before 9/11 2001, but lacked the pretext
 • they wanted to control the oil in Irak long before 9/11 2001, but lacked the pretext
 • Bush was put in power in 2000 by means of election fraud in Florida
 • Bush was kept in power in 2004 by means of election fraud in Ohio
 • Dick Cheney was the man in command in the White House on 9/11 2001
 • Osama Bin Laden was originally trained and equipped by CIA, and his family had business with USA
 • The 9/11 Commission Report was controlled by the Bush administration, thus investigating itself
Conspiracies from 1962: one page from The Cuba Project - | - and the entire project, see page 13
The "hawks" behind 9/11 ?
WANTED by the San Diego Citizen's Grand Jury
Link to evidence about the sixteen individuals named above
USA has been manipulating History before
Why Barack Obama should appoint a new 9/11 Commission

Will Barack Obama appoint a new commission ?

There are now many people in USA and all over the world demanding a new and independent investigation. We beleave a new investigation will prove that "republican hawks" were behind the events that day, using Osama Bin Laden as the pretext for two wars still going on 8 years later. But it is not obvious that president Obama will go for a new commission. We know for certain that some people inside the FBI, CIA and Secret Service will NOT allow a new investigation that could put them in a bad position as participants in these tragic events, not to mention the Republican Party that might cease to exist if the truth came out.

Will the media request a new commission ?

So far TV and newspapers have been remarkable silent in these matters. The biggest deception in our time does not interest them at all. Sometimes there are stories about conspiracies, mostly describing people questioning the official 9/11 story as crazy. Media dare not question the 9/11 report and keep silent. In USA, we have two examples that TV coverage from 9/11 were never shown again. Also we have examples that FBI has been changing statements after 911 truth movements have proved them to be wrong. The official 9/11 story is based on lies, and so far the media does not care. That should make you feel very uncomfortable.

The Chilcot Inquiry in the UK: Will Tony Blair be held responsible for the war ?

Media - at least in Europe - does however cover The Chilcot inquiry now questionning among others Tony Blair. Why did he invade Iraq with no valid reason and under false pretextes? Blair will now get one million pounds a year from Mubadala, a finance compagny investing in oil in al-Zubair in Iraq. That is pretty good reward for a war. He is also getting paid from JP Morgan. It is very strange that a man who migth be held responsible for a war, is profiting from the same war. The result of this commission might also be embarrassing for George W. Bush & Dick Cheney, in view of their relations to Halliburton and others, also profiting on the war.


The official report is lying !

There was no plane in Pennsylvania

(Nov. 13. 2009) And they are good at it. We have been suspecting lies and cover up's after Pentagon and World Trade Center no. 7. Now it is the alleged "crash" in Pennsylvania that shows how "the official report" is false. For there was no crash. There was no plane. Only a hole in the ground some 5 by 20 meters. It was probably done by a rocket or a bomb from a plane.

They tried to make us forget Pennsylvania. They tried to censor the event. They tried to produce fake explanations. They even made an impressive report, but without supeening witnesses, without testimonies under oath, without using lie detectors. Worst of all, the report is not independent of an administration that many of us are accusing of mass murder. And for so many years, they succeeded. But not any more. Their lies are now in the open. As George W. Bush said: We shall find those responsible, and they shall be punished. He is right. But to get it, we need a new independent and trustworthy commission, a second opinion.

Ahh, another conspirator ? No. A realist.

A plane does not disappear after having crashed. It is that simple. It NEVER disappears. Whether it is falling down from 30.000 feet or it is deliberately crashed into the ground, it does not disappear. A Boeing 757 is 47 meters long, 13,6 meters heigh, and has a wingspan at 38 meters. It weights 115 tons, each enging alone is 3,2 tons. Fuel capacity is 35 tons. It does not disappear even by use of explosives. There is always something left of it. Look for yourself.

Here is what happens when a plane crash:


Anybody who try to convince you that a plane crashed and vanished after leaving a hole in the ground in Pennsylvania is a liar. There are some things you will always find at a crash site: engines, wheels, seats, tail parts, luggage, people, parts of people, fuel burning etc. etc. That is why the official story of Shanksville Pennsylvania is a lie. That is why Fox News never ever again showed the story they made on 9/11 2001. Fox is covering up for lies.

And here is the site from Shanksville Pennsylvania: no plane

This is what they did NOT find :

Now, if you find our objectives convincing, please sit down for 5 minutes and think about the consequenses this must have.
Mail a link to this page to your friends, link it up on your website, spread the word !
The truth shall prevail.

The newsitem from CNN and Fox news 9/11 2001, never showed again on TV
The official version of the crash in Shanksville from "The 9/11 Commision Report"


Will President Obama appoint a new 9/11 commission ? (June 30, 2009)

Many people all over the world are seriously doubting the 9/11 commission report, they argue that many questions regarding 9/11 are not answered to satisfaction. Why are so many not comfortable with the work of the old commission ? What was wrong with it ? Well, in fact many things were wrong.
 • Tho old commission was not Bush-independent. Its chairman Philip D. Zelikov was close to the Bush administration, making the commission disqualified to investigate accusations of crimes suspected done by the same administration.
 • Witnesses were not subpoened to testify, they were not brought in by by force, thus many important statements were not heard
 • Witnesses might have been intimidated by "minders" (Executive Branch Representatives) who influenced the testimonies
 • Witnesses were not released from their professional obligation to maintain secrecy
 • It was not an obligation to testify under oath
 • Lie detector was not used to verify the testimonies
 • Witnesses were not promised exemption from sentence from minor crimes if they could bring the men responsible on top to justice
If, God forbid, the work of the 9/11 commission was to cover up unpleasant facts from 9/11, this would certainly be the way to do it. So how could a new commission carry out its mission in a way to clarify the open questions for all times to come? It is not so difficult, here is how to do it:
 • Make the new commission independent from any party or administration
 • Make it trustworthy by including known sceptical scholars to join the commission
 • Authorize it by the court system to take evidence, organize it as part of the juridical system
 • Give the commission autorization to subpoen witnesses to testify, bringing them in by force if necessary
 • Release witnesses from their professional obligation to maintain secrecy where this might be an issue, done by a public statement
 • Demand that all witnesses have to testify under oath
 • Use lie detectors to verify the testimonies
 • Lett all witnesses explain themselves freely with no "minders" present, but with their own representative present if they want to
 • Promise exemption from sentence for minor crimes if they can give testimony against the men on top
 • Make sure that all disputable issues are seriously dealt with, leaving no open questions
 • Give witnesses whistler protection to make sure no one are harrassed or loose their jobs by witnessing
 • Establish channels for information, and follow up important anonymous tips
 • Give the new commission enough rescourses to carry out all the work

Barack Obama may have no reason to doubt the old 9/11 commission report. Still he might find it very untolerable that so many people all over the world are doubting the execution of justice in the USA, and that many seriously are calling for a "second opinion". There is only one thing to do. That is to make sure that anything possible is done to find the guilty and to make justice happen in a way all people can acknowledge.

USA cannot live with doubt and unanswered questions in this matter. As a lawyer, President Barack Obama knows what to do and how to do it. The big question is if he dares. The truth just might be more painful than anybody would like to hear.


Flyet som forsvant (26. okt. 2009)

Et stort passasjerfly styrter på et jorde. Bare minutter etterpå ankommer de første hjelpemannskapene. De finner ingen flydeler. Ingen haleror. Ingen motorer. Ingen hjulsett. Ingen seter. Ingen mennesker eller rester etter mennesker. Ingen bagasje. Det er heller ingen brann etter 18.000 liter flybensin selv på gresset ved siden av hullet.

Det eneste de finner er et stort hull i jordet på rundt 5 x 20 meter, et par meter dypt. I og rundt hullet ryker det etter sterk varme, men det er ingen brann. Og de finner noen småbiter av metall som om noen hadde tatt en bossekk med rusk og spredt utover hullet. Naboene til stedet hørte ett kraftig smell, og fotograferte en trill rund, ikke særlig stor, grå røyksky som steg opp.

Reportasjer fra FOX og CNN fra Shanksville Pennsylvania (aldri vist siden)

Rettslegen som kom til stedet avsluttet jobben etter 20 minutter, fordi han ikke fant noe som helst å identifisere. Han uttalte i ettertid at han aldri har sett så mye som en dråpe med blod. TV-selskap laget en reportasje som rapporterte et stort hull i bakken, de sa at de ikke fant spor etter noe fly og tvilte derfor på at det var et flykræsj.

Alle som har etterforsket flyhavarier kan bekrefte at et fly som kræsjer ikke forsvinner i løse luften. Det ligger alltid flydeler spredd rundt nedslagsfeltet, og noen større flydeler vil alltid være godt synlige som motorer, halefinner, hjulsett. Det er også alltid en tung og belastende jobb for redningsmannskaper å bære omkomne og rester av omkomne ut fra ulykkesstedet for identifisering etter at brannvesenet har sørget for å slukke brannene etter 18.000 liter flybensin som har dynket vrakrestene og nedslagsfeltet.

Løgn og bedrag - eller konspirasjon ?

Det hele blir desto mer mystisk fordi dette skjedde 11. september 2001 på et jorde i Pennsylvania i USA som en del av et islamsk angrep på USA. For den offisielle versjonen sier at det var et Boeing 757 (et fly tilsvarende det du ser på bildet til høyre) som styrtet, og myndighetene har fortalt hvorfor det styrtet og hvem som var ombord.

En Boeing 757 er 47 meter lang, 13,6 meter høy, har et vingespenn på 38 meter og veier 115 tonn. Hver motor veier 3,2 tonn. Hvis det er feil at et slikt fly forsvant i et hull på 5 x 20 meter uten å legge igjen vrakgods, betyr det at en fjerdedel av den offisielle historien rundt 11. september er løgn. Det betyr at Bush-administrasjonen har konstruert en løgn for å dekke over noe annet.

Norske medier i sin alminnelighet, og Bergens Tidende i særdeleshet, liker ikke at vi kommer med konspirasjonsteorier som kan trekke den amerikanske uskylden i tvil. Heller ikke amerikanske medier liker det. FOX news, som laget reportasjen som er nevnt ovenfor, har aldri seinere vist den på amerikansk TV. Den dukket opp på internettet igjen sist vinter. Hvorfor har FOX sensurert vekk denne hendelsen?

Når Bush sin sannhet blir for vanskelig å fordøye

De fleste av oss har kjøpt "en akse av ondskap". USA gikk inn, og er fortsatt inne, i Afghanistan for å ta Osama Bin Laden, som er fra Saudi Arabia og er opplært av CIA. De fant ikke Bin Laden, men tok Afhganistan i stedet. Så tok de Irak, ut fra grunner som i ettertid har vist seg å være oppkonstruert løgn slik at hele krigen kvalifiserer til dom for krigsforbrytelser i en internasjonal domstol. At Afghanistan har en oljerørledning som går omtrent der de amerikanske basene ligger, eller at Irak har olje, er angivelig bare en tilfeldighet.

USA vil du skal tro på at et fly styrtet på et jorde, laget et hull i jordet på 5 x 20 meter, for deretter å forsvinne. Du skal akseptere at det ikke ble funnet motorer, hjul, haleror, seter, mennesker, bagasje, livvester eller andre flydeler som pleier å ligge igjen på bakken der passasjerfly styrter. Du skal finne det naturlig at det heller ikke var noen brann etter 18.000 liter drivstoff. Og du skal tro på at FBI fant et foto av en araber på stedet der de ikke fant noe fly.

For hvis du IKKE tror på dette, er du ikke med, men mot USA. Da er du useriøs konspiratør. Og den slags vil vi ikke ha noe av. Konsekvensene av slike tanker er simpelthen for tunge å fordøye, eller skrive om.

Nettsted med vedlagte fotos fra Shanksville Pennsylvania og fra Pentagon
Den offisielle versjonen om kræsjet i Shanksville fra "The 9/11 Commision Report"


Mandag 24. august viste NRK2 BBC-dokumentaren om World Trade Center no. 7

Se dokumentaren på Google video her
Det var skyskraperen på 48 etasjer som ikke ble truffet av noe fly, som så mirakuløst falt sammen om ettermiddagen den 11. september 2001 ved at alle loddrette søyler ble kappet på omtrent samme mikrosekund.     Spekulasjon og avsløringer (nrk.no)     |     The Truth Behind The Third Tower (bbc)

Når så få kjenner til WTC7 og Pennsylvania, er det fordi disse to hendelsene aldri ble vist på TV i USA etter 11. sept. 2001. De ble for problematiske for republikanske Murdoc og de store TV-kanalene. Også norske medier har lagt seg lydig på samme linje, Bergens Tidende for eksempel anser det som useriøst å omtale emnet og vil heller ikke anmelde boken 9/11 en åpen sak. Det har tatt nesten et år før BBC-dokumentaren kom til Norge ... og den vil definitivt ikke bli vist eller omtalt i USA.


Project for a New American Century

Dersom man skal hevde at fakta kan antyde konspirasjoner på høyt plan i USA, er det mange andre premisser som også må være gitt. Da må noen ha ønsket seg et "nytt Pearl Harbor" som påskudd til å forandre samfunnet, ønsket å gå inn i Afghanistan og Irak allerede før 11. september 2001, de må ha ønsket seg tilgang til oljen i Irak og hatt en sterk ideologi for krig gjerne med personlig økonomisk vinning ved krig. Og ikke minst: de må ha hatt posisjoner i det amerikanske samfunnet som kunne sette dem i stand til å legge slike planer og gjennomføre dem.

Alt dette var på plass, takket være PNAC (Project for a New American Century) der sentrale støttespillere rundt Bush allerede før 11. september 2001 ønsket å velte Saddam Hussein for å få kontroll over oljen og å gå inn i Afghanistan for å sikre en oljerørledning fra Kaspiske hav. De manglet bare påskuddet for å gjøre det.


Nettboken "9/11 en åpen sak" har blitt en suksess ! (21. mars 2009)

Boken er lansert via noen få linker og jungeltelegrafen, og statistikken på nettstedet har gått gjennom taket! Det har kommet konstruktive kommentarer og forslag til oppfølging, og boken revideres fortløpende.

Noen savner info om Bin Laden-familien som ble fløyet ut fra USA rett etter 11. september. Andre savner info om PNAC, Project for a New American Century som bakgrunn for konsiprasjon, ut fra det berømte sitatet fra september 2000: "the process of transformation ... is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor.

Alle disse tingene har andre skrevet mye om. Cuba-prosjektet derimot er mindre kjent, det er omtalt for å vise at ledere i USA har tenkt konspirative tanker tidligere.

Boken fokuserer på endel konkrete forhold rundt Pentagon, Pennsylvania og World Trade Center nummer 7 som den offisielle versjonen ikke har forklart tilfredsstillende. Halvparten av boken er fotos / illustrasjoner, og noe av innholdet har vært lite omtalt. Det er første gang dette materialet er samlet på norsk. Boken omhandler ikke tårnene i New York.

Takk til alle som mailer linken til boken videre til venner og bekjente!
Her er link vedlagt som ren tekst slik at man kan kopiere uten å måtte åpne dokumentet:
http://www.hvamenerpartiene.com/vedlegg/Open_Case_NO.pdf


Detonasjoner fra 11. september 2001 - live på Youtube ( 29. okt. 2007)

Ifølge rivningseksperter er det nødvendig med detonasjoner før selve nedrivingen spesielt i fundamenter. Man ønsker at bygget skal falle helt sammen, ikke at kjelleretasjene skal bli stående. Her har vi funnet et par videoer fra Youtube som viser slike detonasjoner, samt en video som gir lyden fra det første tårnet som faller ned. For oss høres dette ut som en serie eksplosjoner.

Eksplosjon mens noen ringer hjem
"There goes another, ... many small explotions ...." (TV-reporter)
Kl. 10:28:14, 12 sekunder før tårnet faller, kommer en kraftig detonasjon som slår ut på seismiske måleinstrumenter
Bom bom bom - mens tårnet er på vei ned, tatt nedenfra av brannmenn. Bemerk eksplosjoner ca. hver 4. etasje

Tårnene hadde en stålkjerne med loddrette stålbjelker i et flettverk av bjelker. Hvor ble de av ?

Har pancaking-teorien glemt kjernen i bygget ?
Arkitekttegning av 25. etasje i det ene World Trade Center viser de loddrette bjelkene

Hva gjør man med avslørende bevis fra et åsted? Man fjerner det!


Bergens Tidende og kampen mot terror: Hvor er kravet om at sannheten må på bordet? ( 25. okt. 2007)

Norge har brukt over 2,4 milliarder kroner i kampen mot terror, skriver Bergens Tidende i går på lederplass, og føyer til: Det er vel anvendte penger - dersom det nytter. USA skal ha brukt 3300 milliarder kroner. Men det har skjedd noe de siste par årene som Bergens Tidende ikke skriver om. Det har dukket opp konkrete bevis på at terroranslagene i USA kan ha vært arrangert av Cheney & Co. Kommisjonsrapporten etter 11. september har konsekvent unnlatt å ta med noen av disse bevisene eller noe av kritikken eller vedgå at det finnes elementer som gir grunn til bekymring.

Man kunne tro at når det skjedde viktige nyheter eller en viktig utvikling i 9/11-saken, så ville avisene skrive om dette på samme linje som de så gjerne skriver om Gerd Liv Valla til det tyter ut av ørene på folk. Men det gjør ikke avisene, enten de nå ikke tør eller de ikke vil. De går ikke inn på konkrete beviser, konkret argumentasjon, konkrete områder der det kan være grunn til å etterlyse fakta.

I dag mener rundt halvparten av alle amerikanere at det har skjedd ting 11. september 2001 som ikke samsvarer med den offisielle versjonen. De ønsker ikke konspirasjoner, de ønsker ikke spekulasjoner, men de ønsker å få frem sannheten, å få alle fakta på bordet. De ønsker at en nøytral, uhildet, uavhengig, og troverdig instans får myndighet til å etterforske de elementene som Bush sin kommisjon har lagt til side, til å stevne vitner (kreve at de vitner) og foreta avhør med løgndetektor, til å fremlegge bevis og få ekspertuttalelser i en sammenheng som gjør at de som står frem ikke mister jobbene sine. Det er dette Bergens Tidende og andre aviser med sin fortielse ikke ønsker. Tvert imot, når de kjører "konspirasjon og paranoia"-linjen helt ut, får avisene det til å høres ut som det er de som ønsker en ny og uavhengig etterforskning som har et problem. Slik avsporer norske aviser hele saken.

Bergens Tidende er ikke alene om å finne dette stoffet problematisk og ubehagelig. Det er likevel trist at Bergens Tidende ikke lar sine lesere ta del i de nyheter som har dukket opp og dukker opp i denne viktige saken som har gitt oss alle så store konsekvenser. Dersom Bergens Tidende ikke er en sannhetssøkende avis, bør det være en tankevekker for mange av oss.

Norge har brukt over 2,4 milliarder kroner i kampen mot terror. Det er vel anvendte penger - dersom det nytter (bt.no)


Wanted for Murder? Those suspected to orchestrate sept. 11, 2001 may be in trouble ( rev. 21. okt. 2007)

They did too much. As the World Trade Center no. 7 went down late afternoon of september 11, it was obvious: This was a controlled demolition. Taking down a 47 floor building like that takes two weeks of planning and rigging. This was an inside job.
Dutch demolition-expert comments video of WTC7: "This is a controlled demolition performed by experts"

And as suspicious people went through the other events, they found evidence undermining the official reports at all sites: The Twin Towers WTC1 and WTC2, Pentagon, Pittsburg and finally WTC7. All these evidences were omitted from the official report, also any criticism of the administration - this itself beeing very suspicious.

The videos of the WTC7 demolition are so troublesome for the Bush-administration that they have not been shown on american TV since september 11. 2001. The public is not supposed to see this. But even if the conservative republicans and Murdoc can control the TV-channels and the media, they cannot controle the Internet.

The videos from WTC7 are all over the Internet, here is one site
Scholars for truth

Historic Result From San Diego Citizens' Grand Jury: On The Crimes Of September 11, 2001

Jurors Vote To Charge Sixteen With 'Conspiracy To Commit Mass Murder' On 9/11/01

WANTED BY THE SAN DIEGO CITIZENS’ GRAND JURY ON THE CRIMES OF SEPTEMBER 11, 2001 IN NEW YORK CITY FOR FURTHER INVESTIGATION ON THE CHARGE OF CONSPIRACY TO COMMIT MASS MURDER (pdf-version of Wanted-poster here, or click picture to the right = gif-version)


150 professorer i USA stiller seg kritisk til 9/11-kommisjonens rapport ( 1. september 2007)

Det er ikke bare blant vanlige folk i USA de fleste nå ønsker seg en ny og uavhengig granskning av 11. september 2001. Blant de "lærde" er det stadig flere som uttrykker sin mistillit til kommisjonens rapport, og krever en ny granskning.

Professors Question the 9/11 Commission Report: Listed below are statements by more than 150 professors that contradict or are critical of the 9/11 Commission Report

BEVISET for at det ble brukt eksplosiver 11. sept. 2001 av professor i fysikk Steven Jones (4,9 MB pdf-fil)
Foredrag der prof. Jones påviser bruk av Thermate fra World Trade Center 1, 2 og 7 (Video 1 t 11 min)


"The 9/11 Commission Report" er et falsum, stadig flere krever en uavhengig og åpen granskning ( 5. juli 2007)

9/11 kommisjonen ble ledet av Philip Zelicow, kommisjonen burde egentlig hett Zelicow-kommisjonen. Zelicow var medlem av Bush senior sin regjering, der han ble godt kjent med Condolezza Rice. I perioden mellom Bush-regimene skrev de to en bok sammen, og hun fikk ham inn i George Bush sin regjering i 2000 som rådgiver. Som Executive Director i 9/11-kommisjonen ledet Philip Zelicow kommisjonens arbeid med en stab på et 70-talls mennesker. Dermed er 9/11-kommisjonen i realiteten blitt Bush-administrasjonen som etterforsker seg selv. Alle utsagn eller hendelser som kan mistenkeliggjøre eller svekke Bush-administrasjonens tillit er simpelthen fjernet fra rapporten. I kildehenvisgningene i rapporten finnes ingen henvisninger til kritisk dokumentasjon. Kritiske vitner er ganske enkelt utelatt.

Ifølge professor David Ray Griffin utelater 9/11 kommisjonens rapport mange viktige poeng på en slik måte at hele rapporten fremstår som usann.

Se hele foredraget med professor Griffin her
David Ray Griffin imøtegår de offisielle mytene om 11. september, her er 9 myter:

 1. USA's politiske og militære ledere ville simpelthen ikke gjøre en slik ting
 2. USA's politiske og militære ledere ville ikke hatt noe motiv for å organisere 11. september 2001
 3. En så stor operasjon som involverer så mange mennesker kunne ikke ha blitt holdt hemmelig fordi noen involvert ville ha snakket om det innen idag
 4. 11. september kommisjonen som var offentlig oppnevnt, var en uavhengig og upartisk kommisjon og kan derfor bli trodd på
 5. Bush-administrasjonen har skaffet bevis for at angrepene var utført av al-Qaeda terrorister under ledelse av Osama bin Laden
 6. 11. september kom som en overraskelse på Bush-administrasjonen
 7. Amerianske myndigheter har gitt en god forklaring på hvorfor de kaprete flyene ikke ble avskåret
 8. Offisielle rapporter har forklart hvorfor tvillingtårnene og WTC7 raste sammen
 9. Det er ikke noe tvil om at Flight 77, med Hani Janjour bak spakene, traff Pentagon
Nesten halvparten av amerikanerne vil at president George W. Bush skal stilles for riksrett, og et enda høyere antall ønsker det samme for visepresident Dick Cheney (dn.no)


Hva VET VI egentlig skjedde den 11. september 2001 ? ( 8. mars 2007)

WORLD TRADE CENTER 1 OG 2
  Vi vet at to fly kræsjet inn i hvert sitt tårn World Trade Center 1 og 2, og laget hvert sitt tydelige hull etter vinger, motorer, flykropp.
  Vi vet at tårnene raste sammen en times tid etter de ble truffet.
  Vi vet at dersom de falt sammen pga. brann er dette de første stålskyskrapere i verden som har rast pga. brann - også etter flykræsj.
  Vi vet at det ble registrert flere kraftige detonasjoner som IKKE sammenfalt med flykræsjene, og før tårnene falt sammen (ref. vitner, seismiske målestasjoner, video-opptak).
  Vi vet at fra et hjørne oppe i ett av tårnene rant flytende hvitglødende metall nedover flere etasjer på utsiden - noe som er umulig ved vanlig brann
  Vi vet at byggets stålkjerne med opp til 10 cm. tykke konstruksjoner ikke sto igjen etter sammenrasingen, men var kuttet i passe lengder.
  Vi vet at det ble registrert særdeles varme områder i ruinene med temperaturer langt høyere enn noen brann kan oppnå.
  Vi vet at det ble funnet svære klumper med smeltet jern og metall i ruinene.
  Vi vet at det finnes stoff (eksempel Thermite) som med letthet smelter jern under svært høye temperaturer.
  Vi vet at det ble foretatt omfattende arbeider i tårnene i ukene før tirsdag 11. september, tildels mens all strøm (og alle overvåkingssystemer) var frakoblet, senest helgen 8. og 9. september.
  Vi vet at obligatoriske bombehunder ble fjernet fra tårnene de siste dagene før 11. september tiltross for signaler om høy trussel.


PENTAGON
  Vi vet at noe kræsjet inn i Pentagon.
  Vi vet at noe av det som traff Pentagon avga kratig hvit røyk de siste 100 meterne.
  Vi vet at det IKKE var hull i ytterveggen etter motorer som passer til "avtrykket" fra en Boeing slik vi tydelig så i tårnene i World Trade Center.
  Vi vet at det IKKE ble funnet noen motor fra Boeing-fly i Pentagon i det hele tatt.
  Vi vet at Pentagonkræsjet sammenfalt med en kraftig eksplosjon og trykkbølge som fikk Hilton hotell et par km. unna til å riste.
  Vi vet at flykræsj ikke avgir slik trykkbølge.
  Vi vet at det ble brent et rundt hull med 5 meter i diameter på skrå tvers igjennom 3 av Pentagons 5 blokker, altså gjennom 6 yttervegger av forsterket armert betong.
  Vi vet at det ble funnet flydeler som kan stamme fra et A3 Skywarrior jagerfly, bl.a. en liten jetturbin.
  Vi vet at FBI beslagla alle overvåkningsvideoer i området minutter etter kræsjet. Med unntak av 5 bilder fra 1 video er alle hemmeligholdt til dags dato

PENNSYLVANIA
  Vi vet at noe laget et hull i et jorde i Pennsylvania og etterlot et ca. 10 x 20 meter krater etter en svært kraftig eksplosjon.
  Vi vet at det ikke ble funnet noen vrakdeler etter en Boeing, ingen motorer, vingedeler, seter, bagasje, ingenting, i dette hullet. Derimot ble det funnet mye smårusk over det hele.
  Vi vet at rettslegen som ble tilkalt aldri har sett rester av mennesker eller en dråpe blod i eller ved hullet.
  Vi vet at det ikke var noen brann eller røyk ved hullet, se tidlige reportasjer fra FOX og CNN her

WORLD TRADE CENTER 7
  Vi vet at World Trade Center nr. 7, en blokk på 47 etasjer, raste sammen om ettermiddagen.
  Vi vet at det var et par ubetydelige branner i bygningen og at bygget var evakuert tidlig på formiddagen.
  Vi vet at videoer av sammenrasingen viser at bygget ble revet som om det ble brukt eksplosiver.
  Vi vet at sprengningseksperter hevder et bygg umulig kan rase sammen slik uten bruk av eksplosiver.
  Vi vet at det tar et par uker å forberede en slik riving.
  Sprengningskekspert uttaler seg om WT7

ANNET
  Vi vet at mange konkrete enkeltstående hendelser og detaljer før, under og etter 11. september vitner om at terroranslagene var planlagt innenfra.
  Vi vet at President Bush, Condolezza Rice og visepresident Dick Cheney's stabssjef Lewis Libby er tatt i løgn, men bare Libby er dømt i retten.
  Vi vet at norske medier hittil har hatt problemer med å forholde seg til disse fakta.
  Vi vet at to flyskoler i Florida ble besøkt av FBI under 12 timer etter terrorangrepene, og filer ble beslaglagt ... 14 dager før terroristene var identifisert.
Var disse ansvarlig for terroren 11. september 2001 ?
Noen dokumentarer går langt i å identifisere skyldige, som denne


Angrepet på Afghanistan planlagt lenge før 11. september 2001 ( 11. april 2007)

Terrorangrepet på USA 11. september var påskuddet for å ta Afghanistan. Derfor er det unektelig noe pussig at amerikanske og britiske styrker allerede var på vei til Afghanistan 11. september.

The BBC reported (September 18 2001) that Niaz Niak, a former Pakistan foreign secretary, was told by senior American officials at a meeting in Berlin in mid-July 2001 that "military action against Afghanistan would go ahead by the middle of October". Until July 2001 the US government saw the Taliban regime as a source of stability in Central Asia that would enable the construction of hydrocarbon pipelines from the oil and gas fields in Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, through Afghanistan and Pakistan, to the Indian Ocean. But, confronted with the Taliban's refusal to accept US conditions, the US representatives told them "either you accept our offer of a carpet of gold, or we bury you under a carpet of bombs" (Inter Press Service, November 15 2001).

Entire story here in The Guardian sept. 6, 2003
Les mer på Google her


BBC rapporterte at World Trade Center 7 falt sammen en halvtime FØR det skjedde !!! (8. april 2007)

Ut på ettermiddagen 11. september 2001 falt en tredje skyskraper sammen, nemlig World Trade Center 7 med sine 47 etasjer. Måten det skjedde på har vakt bestyrtelse i det amerikanske samfunnet. For her er absolutt alle enige om at bygget kom ned som om det ble revet med eksplosiver. Og samtidig som bygget forsvant, forsvant også alle etterforskningsdokumenter i saker om alvorlig økonomisk kriminalitet mot store amerikanske selskaper.

  “The government agencies housed at 7 World Trade Center were the United States Secret Service, the Department of Defense, the Immigration and Naturalization Service, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Mayor's Office of Emergency Management, the Internal Revenue Service Regional Council (IRS), and the Central Intelligence Agency (CIA).” (wikipedia) Dessuten huset WTC7 institusjoner innen finans og forsikring.
Det morsomme med WTC7 er at BBC reporter Jane Standley klokka 16:57 kunngjorde live fra New York at bygget var rast sammen 23 minutter før det raste sammen. Ikke bare det, men BBC kunne presentere den offisielle begrunnelsen til at bygget raste sammen - før det faktisk skjedde. I filmen fra BBC nedenfor kan vi se reporteren stå i New York med WTC7 godt synlig i bakgrunnen og berette om sammenrasingen 23 minutter før den skjer. Først klokka 17:20 raste bygget sammen. Var det noen som trykket "release news" for tidlig ??? Etter dette er alt BBC's materiale på mystisk vis fjernet fra Google.news og forsvunnet fra BBC's arkiver. Selv den dag i dag ser ikke BBC det noe pussig at et stålskyskraper faller helt sammen slik WT7 gjorde.

WTC 7 collapse reported 23 minutes before it happened (see the remarkably story from BBC World here)
Videoen over er trukket fra Google. Og BBC har "mistet" alt arkivmateriale om saken.
Her er BBC sin forklaring


Bevis på at Thermite ble benyttet i New York 11. september 2001 ? (7. april 2007)

Film fra WTC tatt 1 minutt før sammenrasing viser smeltet metall som renner ut av hjørnet på tårnet (youtube.com)
Vitneforklaringer forteller om flere detonasjoner i WTC (uavhengig av flykræsjene). Her er opptak av ett av dem
Thermite avgir 2500 grader Celsius og kan med letthet smelte stålbjelker (wikipedia.org)
Thermate er 68,7% thermite tilsatt bl.a. svovel, og vil avgi svovel ved bruk. Kraftigere enn thermite, brukes av militæret (wikipedia.org)
Det ble funnet svovel i ruinene etter WTC1, 2 og 7.
Foto av smeltet metall som renner ut av blokken 1 minutt før sammenrasing
Demonstrasjon av Thermite brukt på en bil: brenner seg tvers gjennom motorblokken
Klump med stål smeltet under høy temperatur hentet fra ruinene
Mer smeltet stål
Foto som viser stålbjelke kuttet med thermite fra World Trade Center
Sattelittfoto viser varme områder i ruinene


11. september 2001 må ha vært arrangert "innenfra". (28. febr. 2007)

Finner du en person liggende sterkt skadet i veikanten med glassbiter fra billykt stikkende ut av kneet, med hjuspor over pannen og lakkrester fra bil i kvestelsene, ja da vet du med sikkerhet at her ligger en som er påkjørt, her har det vært en person med bil som har forårsaket skadene. Det er ingen tvil om det.

Dersom et bygg faller sammen slik som World Trade Center nr. 7 gjorde om ettermiddagen 11. september, da vet du med sikkerhet at her har sprengningseksperter vært på ferde og gjort en jobb. Det er ingen tvil om det. Film av hendelsen viser en profesjonelt utført rivningsjobb der bygget falt pent sammen og innover på sin egen grunnflate.

Dersom bare en enkelt av hendelsene fra 11. september 2001 kan bevises å være planlagt og utført av folk i eller nært tilknyttet det Hvite Hus, vil hele den offisielle versjonen av 11. september falle sammen. Vi mener - i likhet med mange andre - at sprengningen av World Trade Center 7 er bevis på en "inside job". Det finnes mange andre konkrete beviser rundt hendelsene den 11. september som klart peker mot en gruppe menn som alle kan ha et forklaringsproblem.

Hvordan vil Norge forholde seg til mulige terrorister i USA's ledelse ?

Dette spørsmålet kan bli ubehagelig for norske politikere - som for politikere i andre land. Muligheten for at dette var en "inside job" bør stille krav til den politikk som skal føres mot USA. Hittil har den vestlige verden lagt seg flat for USA's politikk i sympati og forståelse - i "kampen mot terror". Samtidig har poliariseringen mellom "kristne" og "muslimer" blitt forsterket til det farlige, og USA har utkjempet to kriger og invadert to land som en konsekvens av 11. september 2001. Den ene krigen (i Afghanistan) har USA klart å velte over på NATO. Det kan se ut som alt dette har skjedd på feile premisser.


Apropos 9/11: Skaperne av Matrix-filmene har laget en thriller som heter V for Vendetta. (25.jan. 2007)

Rammen er et samfunn som etter et alvorlig terroranslag med alle midler kjemper mot terrorister.
I vedlagte klipp er det en etterforsker som begynner å lure på hva som er sannheten.
Vi kaller klippet: Would You Really Want To Know? (mpeg, 6 MB og 35 sekunder)

Sitat fra REBUILDING AMERICAS'S DEFENSES Strategy, Forces and Resources For a New Century (PNAC)
rapport utarbeidet av Dick Cheney, Jeb Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowich med flere (sept. 2000 www.newamericancentury.org)
"the process of transformation ... is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor."
Vel, de laget seg sitt Pearl Harbor !

What Bush seeks in Iraq is not freedom or democracy but "stability" - a government of any shape or form that will deliver the goods. As the Independent wryly noted in its Sunday story, Dick Cheney himself revealed the true goal of the war back in 1999, in a speech he gave when he was still CEO of Halliburton. "Where is the oil going to come from" to slake the world's ever-growing thirst, asked Cheney, who then answered his own question: "The Middle East, with two-thirds of the world's oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies."
New Oil Law Means Victory in Iraq for Bush


Det ble brukt eksplosiver i New York 11. september 2001 (20.jan. 2007)

(video 1 time 30 min) 9/11 mysteries - den beste videoen på nettet
Transkript av hele filmen (pdf-dokument)

(video 1 time 30 min) Siste versjon av Loose Change

World Trade-tårnene hadde en kjerne av loddrette helsveisete stålkonstruksjoner som nederst var rundt 10 cm. tykke i godset. Her er foto av en slik etter sammenrasingen av tårnene. Bjelken viser et rent skrått kutt med rester av smeltet metall som er størknet igjen. Ingen vanlig brann kan gjøre dette, men sprengstoff (thermite) kan uten problemer smelte stålbjelker slik. Ikke bare fant man hauger av smeltet metall nede i bygningsrestene, men satelittbilder viste varme på tomten etter de tre byggene som overgikk varmen som en brann kan oppnå.
Dette bildet er ett av bevisene for at tårnene ble revet ved bruk av eksplosiver.

"In the basement of the collapsed towers, where the 47 central support colomns connected with the bedrock, hot spots of "literally moten steel" were discovered more than a month after the collapse. Such persistent and intense residual heat, 70 feet below the surface, in an oxygen starved environment, could explain how these crucial structural supports failed. ... These incredibly hot areas were found "at the bottom of the elevator shafts of the mail towers, down seven (basement) leves ... The molten steel was found three, four and five weeks later, when the rubble was being removed. ... Molten steel was also found at 7 WTC, whick collapsed mysteriously in the late afternoon." (fra Loose Change)

Her viser en rivningsekspert hvordan sprengstoff plasseres. Grunnen til skrå kutt er å få bygningen til å "vandre" den veien rivningsekspertene ønsker.


Videoen (klikk på overskriften over) er laget av www.911weknow.com


(video 7 min) Reopen 9/11: Hvorfor etterforskningen bør gjenopptas

(video 1t 21min) Speech by David Ray Griffin: 911 and the American Empire (fra Wisconsin universitet)

David Ray Griffin is emeritus professor of philosophy of religion and theology at Claremont graduate university.
In this video Griffin rises 4 possibilities about 911. Unfortunately, he thinks there are severe evidences for the last one.

 • 911 was a surprise attac by islamistic terrorists
 • 911 was a surprise attac used by the Bush-administration to extend the american empire
 • The Bush-administration knew the attacs were coming
 • The Bush-administration orchestrated 911

Bush-administrasjonen har løyet så mye at det skaper grobunn for konspirasjonsteorier. Blant det mest debatterte: Hvorfor raste WTC 7? (aftenposten.no)

Som Aftenposten skriver: måten World Trade Center 7 (bl.a. kommandosenter til New Yorks ordfører) raste sammen om ettermiddagen kan ikke forklares av brann eller kræsj. Like problematisk er hendelsene i Pentagon og Pennsylvania. Hvordan er det mulig at to Boeing 757 kan kræsje uten at det ligger en eneste synlig vrakdel igjen? Ingen motor, ingen turbin, ingen hjulsett, ingen haleror, ingenting. Pentagon fikk et hull på 5-6 meter der flyet angivelig skulle ha truffet, men ingen hull der vinger og flymotorene skulle truffet - slik vi så tydelig kunne se der flyene traff World Trade Center. Pentagon er full av videokameraer utvendig på hele bygget, ingen videoer er frigitt. Pentagon skal også være omkranset av bakke til luft-raketter som automatisk skyter ned ethvert fly som nærmer seg som ikke har militær transponder. Dette systemet ble ikke aktivert.

USA har tenkt tanken før - på Cuba


Bush er tatt i løgn: Ingen sammenheng mellom Al Quida og Saddam Hussein (10. sept. 2006)

En rapport utarbeider for Senatet i USA offentliggjort i går konkluderer med at det ikke forelå noen sammenheng mellom Al Quida-nettverket og Saddam Hussein. Tvert imot forsøkte Saddam Hussein å få arrestert en av Al Quidas ledere i Irak.

Dette var den ene av to store offisielle hovedgrunner til å invadere Irak. (Den andre grunnen var at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen - som heller ikke viste seg ikke å stemme.) Det betyr at USA's president George W. Bush er tatt i løgn.

Også Condoleezza Rice løy etter 911

Se klipp fra episoden i THE LONE GUNMEN'S 'Pilot' Episode, mars/april år 2000 på Fox TV
Mer info om episoden her


Norsk enfoldighet eller amerikansk paranoia ? (9. sept. 2006)

Halvparten av amerikanerne mener det skjedde ting 11. september 2001 som vitner om en "inside job". Tanken har knapt streifet oss her på berget fem år etterpå. Konspirasjonsteoriene sees på som paranoide menneskers forsøk på å anklage en uskyldig administrasjon. Selv Dagbladet hevder at konspirasjonsteoriene skyldes en video "laget på en compaq laptop av en ungdom" (Loose Change). Dagbladet nevner ikke at fagfolk og vitenskapsmenn støtter og fronter slike teorier.

Bergens Tidende hadde i dag mange sider om 9/11 i lørdagsmagasinet uten å nevne ordet "konspirasjon" med ett eneste ord. Norske medier er altså stort sett tause til det som kan være den største kriminelle handling i den vestlige verden siden krigen.

Vi liker å tro det beste om folk, og det passer vårt verdensbilde at amerikanerne er heltene og araberne er kjeltringene. Polariseringen mellom muslimer og kristne er blitt så maksimert at den kanskje kan føre til verdenskrig. Vi liker ikke tanken på at dette kan være en konstruert polarisering, skapt av en liten gjeng kriminelle i den amerikanske administrasjonen for å oppnå på forhånd definerte mål. Michael C. Ruppert, tidligere CIA agent, hevder dette.

Han hevder at en liten gruppe i nøkkelposisjoner hadde både motivet for å gjennomføre terrorhandlingene 11. september 2001, midlene til å gjennomføre det, og anledningen til å gjøre det. Den offisielle fremstillingen blir nå forkastet av fysikere, bygningsingeniører, branningeniører både i USA og andre steder i verden, og mange hevder fordi det finnes alt for mange "løse ender" til å godta den offisielle fremstillingen.

Dette er en vinkling som vi i Norge i liten grad takler å se på. Konsekvensene blir simpelthen for grufulle, overskriftene blir for vanskelige å skrive, ondskapen bak handlingene blir for ufattelig. Da er det bedre vi holder oss til den offisielle versjonen.

Full house as leading 9/11 conspiracy theorist has his say


Mange ubesvarte spørsmål. Hva hvis konspirasjonsteoriene ikke er tøv?

Når man begynner å lese om 911 eller 11. september 2001, får man litt samme følelsen som når man leser om coup2k eller Bush sitt kupp av valget i Florida i år 2000: Til å begynne med er det litt spennende og man tenker: det er ikke mulig at dette har skjedd. Men så leser man mer, og det hele blir bare trist, man tenker: Jøss, hvem kan finne på å gjøre noe slikt?

For det viser seg at 911 reiser mange spørsmål som myndighetene IKKE gir svar på.
(video 1t 11 min) Spørsmål rundt 11. september 2001
Her er boken du ikke vil like å lese om olje, narkotika og 911: Crossing the Rubicon, av Michael C. Ruppert
Hvorfor tvile på den offisielle versjonen om 11. september? 15 punkter fra "Scholars for 9/11 Truth"

 • hvorfor ble ingen jagerfly sendt opp i strid med vanlig praksis?
 • krasjet i Pentagon. Hvor ble det av flyet?
 • Pentagon er en av verdens best overvåkete bygninger. Ingen overvåkingsvideoer fra selve Pentagon er frigitt. Hvorfor?
 • krasjet i Pennsylvania. Hvor ble det av flyet?
 • bygning 7 i World Trade Center som ikke ble truffet av noe fly og ble regnet som en av de sikreste bygninge i NY. Hvorfor raste den?

Er noen av disse spørsmålene berettiget å stille? Er det grunn til å etterlyse tilfredsstillende svar? Er det virkelig mulig at det den 11. september 2001 skjedde noe som myndighetene ikke ønsker belyse? For HVIS det er mulig, står vi overfor den største planlagte kriminelle handling verden har sett. Det er nemlig nok å bevise at ETT av terroranslagene var iscenesatt av Bush sine venner, så faller absolutt all troverdighet til Bush-administrasjonen rundt 11. september sammen.

I dag - fem år etter - regner over 42% av alle amerikanere at USA ble utsatt for en konspirasjon 11. september 2001.

Hvor ble det av vingene til en Boeng 757 som kræsjet i Pentagon?
Bare film fra ETT overvåkingkamera er frigitt i Pentagon. Her er også en animasjon over samme scenen der en Boeing 757 er lagt inn for sammenligning
Det er umulig å fly et stort fly uten trening
Kan man ringe mobil fra et fly i 30 000 fot? Mobilsamtalene fra United Airlines flight 93 (Pentagon)
(video 36 min) Det ble brukt eksplosiver for å "ta ned" bygning 7 (World Trade 7) og trolig WT1 og WT2 den 11. september 2001
(video 59 min) Ingen bygning har falt sammen på grunn av brann noen gang - inntil 3 bygninger falt sammen den 11. september 2001

Dokumentarfilmen «Loose Change» er blitt en kulthit blant sannhetssøkende amerikanere
(Video 1t 22 min) Dokumentarfilmen «Loose Change»

Mike Ruppert "is a one man crusade trying to expose America's bogus war on drugs," har samlet bevis vedr. 11. september
(Video 2t 17 min) Mike Rupperts (ex. CIA) teorier vedr. 11. september
Ulike vitenskapsmenn stiller spørsmål om 911: www.physics911.net

Nytt bevismateriale fra rettsaken lagt ut hos U.S. District Court of Virginia
(video 2t 13 min) Forelesning av professor Steven E. Jones bl.a. om WTC 7, bygningen som IKKE ble truffet av fly, men "falt" ned etter 7 timer
Scholars for 9/11 Truth is a non-partisan association of faculty, students, and scholars dedicated to exposing falsehoods and to revealing truths behind 9/11

OVERSIKT over DOKUMENTARER / VIDEOER på Google som omhandler 11. september 2001


Broderskapene:

PNAC (Project for the New American Century): for amerikansk verdensherredømme. Flere personer mistenkt for å stå bak 911 er medlemmer her
Skull & Bones: Some of the world's most famous and powerful men alive today are "bonesmen," including George Bush
Om The Fellowship Foundation (intern link til mer info)
Søk også på internett om "The Illuminati"


Om å sette terror i perspektiv (6. sept. 2006)

Dødsfall i verden siden 11. september 2001 ( pr. 29. august kl. 19:00) iflg. Guttorm Johnsen, bevegelsen for sosialisme, BT 4. september 2006.:
Årsak: Antall: Forekomst:
Borgere i den vestlige verden døde av terror: (Vesten) 3.700 Sjelden
Døde av AIDS: 15.671.433 hvert 10. sekund
Barn døde av kurerbare sykdommer: 52.238.109 hvert 3. sekundUSA har hatt mange svin på skogen: There is an axis of evil through Washington (april 23. 2006)

"The United States supported and in many cases engendered every right wing military dictatorship in the world after the end of the Second World War. I refer to
 • Indonesia
 • Greece
 • Uruguay
 • Brazil
 • Paraguay
 • Haiti
 • Turkey
 • the Philippines
 • Guatemala
 • El Salvador
 • Chile
Hundreds of thousands of deaths took place throughout these countries. The crimes of the United States have been systematic, constant, vicious, remorseless, but very few people have actually talked about them. You have to hand it to America. It has exercised a quite clinical manipulation of power worldwide while masquerading as a force for universal good. It's a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis."

From Harold Pinters Nobel Lecture (read it all here)

The citation above Pinter first wrote in 1998, long before George W. Bush started to democratize the world.


Pentagon fikk et hull i 1. etg. med diameter 16 fot (5,5 meter). Men hvor ble det av flyet? (13.febr. 2005)

Det synes å være flere problemer med den offisielle versjonen at et passasjerfly styrtet inn i Pentagon. Flygere hevder det er fysisk umulig å fly et passasjerfly i 400 km/t noen meter over bakken de siste 2 kilometerne (ut fra knekkete lysstolper å dømme). Videre er det pussig at Pentagon ble truffet i 1. etasje - mens snuten på en 757 sitter en etasje OVER motorene. Og utenfor Pentagon var det ikke merker av flymotorene på bakken foran treffstedet. Eller på husveggen. Ja, det ble faktisk ikke funnet rester av flymotorene i det hele tatt, bortsett fra rester av en turbin og en felg som kan stamme fra et jagerfly og beviselig IKKE fra en 757.

Alle restene fordampet i brannen, var forklaringen. Tilogmed turbiner og motordeler av titan og cobolt fordampet i brannen, selv om disse delene er bygget for å kjøre en slik brann uten å ta skade av det. Ingen rester av vinger, ingen rester av motorer, men utrolig nok fant de DNA til å kunne identifisere de fleste passasjerene!

Nevnte vi at Pentagon er en av verdens best overvåkede bygninger med videokameraer hele veien rundt? Vel, ingen av videoene som kan vise hva som traff bygningen er frigitt.

Videre skal bygnigen iflg. Ray Griffin være utstyrt med automatisk luftvern slik at ethvert fly som ikke har en US militær transponder vil bli skutt ned automatisk. Igjen: Pentagon er en av verdens sikreste bygninger.

 


Halliburton har tjent grovt på Irak-krigen (5. des. 2005)

Selskapet com Cheney var involvert i da han ble visepresident, har ikke gjort det dårlig i Irak ifølge http://www.halliburtonwatch.org/