Plastpose-farsen
585 millioner ekstra avgift på søppel

(14. des. 2020)
En smart måte å få inn penger fra folk er å legge ubetydelige avgifter på noe vi alle gjør ofte. Takket være høyre-organisasjonen Virke fikk vi fra 2018 en ny avgift på plastposer på 50 øre.

For 2018, 2019 og 2020 utgjør dette 585 millioner kroner ekstra kostnad bare på søppel. Vi har rundt 2 millioner husstander som hver legger ut en plastpose med søppel 3 ganger i uken. Det blir 156 millioner kroner årlig, rundt 1/3 av den halve milliarden som Virke drar inn støttet av Erna Solberg. I tillegg kommer selvføgelig moms på 39 millioner kroner, tilsammen 195 millioner ekstra hvert år.

Skjer utenom statsbudsjettet. Det morsomste med denne avgiften (som regjeringen forsøkte seg på i 2015 men måtte gi opp etter massive protester) er at den ikke regnes med i statsbudsjettet som "skatter og avgifter". Avgiften innkreves og disponeres av Virke.

En avgift som treffer feil ! Politikerne vet at nordmenn ikke kaster plastposene i naturen, og de vet at plastposer kanskje er den mest miljøvennlige måten folk kan bære matvarer hjem, spesielt når vi bruker posene flere ganger til tomflasker og søppel. Derfor er dette ikke en "miljøavgift", det er en uhyre sleipt innført ekstraskatt som bidrar til å gjøre Norge dyrere.


Plastposeavgiften som feilet

I januar 2015 forsøkte Tante Pose å innføre en avgift på plastposer i Norge. Tanken var å hanke inn ytterligere 1 milliard kroner fra folket som hun kunne gi i skattelette til de rikeste. Men folket reiste seg i protest, hevdet at nordmenn ikke kaster plastposer i naturen og at miljøgevinsten var tvilsom. Vi bruker plastposene til søppel eller sender dem til resirkulering.

Avgiften var primært ingen miljøsak, dette var for å saldere budsjettet. Da Tante Pose måtte gi seg, innførte hun flyseteavgift i steden, noe som førte til nedleggelse av Rygge flyplass og 500 faste jobber. Med det trodde mange at plastposeavgiften var ute av verden. De tok feil.


Hvalen som snudde Norge på hodet

Den 29. januar 2017 strandet en hval i fjæresteinene på Vindenes på Sotra. Hvalen hadde magesekken full av plast, den måtte avlives, og plasten er senere brukt i utstillinger. Denne begivenheten ble så viktig for mange at vi snakker om før og etter plasthvalen, hvalen åpnet våre øyner for plastens uhumskheter.

Enkelte politikere brukte anledningen til å lage noen politiske uhumskheter.


Virke innførte plastposeavgiften "bakveien"

3. oktober 2017 kom gladnyheten! Daværende direktør i næringslivsorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen, forteller jublende at det skal opprettes et miljøfond. "Pengene kan brukes til å rydde langs kysten. Det blir en holdningskampanje. Vi slår to fluer i ett smekk, både redusert bruk av plastposer og plastopprydding. Vi er så glad for at regjeringen støtter ordningen. Hurra!" Sier Vibeke Hammer Madsen der hun klør oss i ørene på Dagsnytt 18 med frekkhetens nådegave.

Og med det klarer hun å dra inn en halv milliard kroner årlig fra folket uten å måtte reversere flyplassavgiften og jobbene på Rygge.

Det utrolig sleipe med denne måten å gjøre det på er at Erna Solberg slipper å fronte denne upopulære saken, samtidig som folket får dobbelt opp i avgifter, både flyseteavgiften og plastposeavgiften, og Erna Solberg slipper å regne beløpet inn under nye statlige skatter og avgifter. Genialt!

Regjeringen sier ja til handelens plastposefond


Skal private kreve inn skatter?

Vår statsminister Erna Solberg og hennes finansminister Siv Jensen så ingen problemer med at næringslivsorganisasjonen Virke skulle samle inn en halv milliard kroner årlig i avgifter fra folket. De så ingen problemer med at Virke skulle opprette et miljøfond og dele ut penger til miljøvirksomhet som mange tenker på som offentlige, uten noen som helst offentlig kontroll eller "eierskap".

Så langt har Virke samlet inn 1,5 milliarder kroner, såvidt vites uten å gjøre regnskap for beløpet, og uten å fortelle hvor mye Virke beholder til "administrasjon" og dekking av "andre kostnader". Her må Riksrevisjonen snarest legge frem rapport at pengene blir forvaltet i henhold til intensjonen.

Erna Solberg, er det fritt frem for at private skal kreve inn og forvalte skatter og avgifter i dette landet? Eller ser du noen problemer med måten dette her er løst på?


Plastposer er det beste alternativet!

Desember 2018 kom NRK-programmet "Folkeopplysningen" med facit. Det finnes mange måter å bære varene hjem fra butikken på. Men det mest miljøvennlige alternativet er og blir plastposen dersom man tar alle forhold i betraktning.

Dette gjelder spesielt dersom man bruker plastposen flere ganger, noe mange nordmenn gjør enten det er til søppel eller returflasker. Og det gjelder spesielt dersom man ikke kaster posene i naturen, noe nordmenn ikke har for vane å gjøre.

Med dette falt bunnen ut av hele avgiften, og noen ventet at regjeringen ville avslutte den. Men det ville selvfølgelig ikke regjeringen, den vil bare gi skattelette til de rikeste.

Folkeopplysningen på NRK: Plastposer


Men synderne går fri

Omtrent samtidig som plasthvalen skylte i land på Sotra, endret Hansa Bryggeri produksjonen av pils i sekspakninger. De gikk vekk fra å pakke dem sammen med papp og gikk over til å pakke dem inn i plast. For plast er jo så solid og sterkt og varig, vet du.

Allerede første året begynte de som samler inn søppel i naturen å melde om plast fra sekspakninger både ved sjøen og på fjellet. Noen av de som drikker øl kaster plasten fra seg.

Det morsomme er at verken Erna Solberg eller Vibeke Hammer Madsen eller hennes etterfølger i Virke har funnet dette bekymringsverdig. Hansa Bryggeri får ingen ekstra plastavgift eller pålegg om å gå tilbake til papp. Skatt er for vanlige folk.


TV-innsamlingen 2020 - toppen av frekkhet

Årets TV-innsamling den 18. oktober skal gå til WWF til å kutte ned på plastforsøplingen av havet. Dette er bra og riktig og fornuftig tanke i prinsippet. Men i praksis fremstår dette nå som en trippel-beskatning, vi har plastposeavgiften som ble til flyseteavgift i steden, deretter lurte de på oss en plastposeavgift likevel, og på toppen av det hele skal vi gi mer til innsamling mot plast.

Tiltross for at dette er et "godt tiltak" er det på tide å si STOPP, nok er nok, disse pengene er allerede krevd inn. Virke har fått inn halvannen milliard kroner, de kan bevilge 300 millioner kroner med et pennestrøk til denne gode saken, og med det kan hele TV-aksjonen avlyses og NRK behøver ikke manipulere oss til å gi mer.

Normalt blir TV-aksjonene hyllet. All respekt for WWF, men årets innsamling er toppen av frekkhet, og frekkhetens gudinner heter Erna Solberg og Vibeke Hammer Madsen. Dette her er en skatt som allerede er samlet inn to ganger.