Den skitne krigen i Syria

(22. sept. 2017) Tim Anderson er senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sidney. Han forsker og skriver om utvikling, rettigheter og selvbestemmelse i Latin-Amerika, Asia-Stillehavregionen og Midtøsten. Han har forsket på konflikten i Syria og har skrevet en bok om konflikten (forside til høyre).

Du kan se et grundig intervju med Anderson her (1 t. og 9 min.)

Massiv desinformasjon
Fra forordet: ”Selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til. Ifølge denne har en øyelege med mildt vesen blitt ’den nye ondskapen’ i verden, og den Syriske hæren har ikke gjort annet enn å drepe sine egne sivile på mer enn fire år.

Den dag i dag er det mange som ser på den Syriske konflikten som en borgerkrig, et folkelig opprør mot en despot, eller en slags intern gruppekonflikt. Disse mytene er diktert av stormakter som har utført en serie med regimeskifter i Midtøsten de siste femten årene, alle under falske påskudd. Når så få i vesten går ut mot krigen i Syria i motsetning til invasjonen av Irak, er det fordi de er forledet om dens sanne natur.”

Den nye Adolf Hitler
Vi har alle fått med oss at det startet en borgerkrig i Syria i 2011. Det så ut som Syria ble rammet av den arabiske våren, at folket reiste seg i protest mot den fryktelige despoten president Bashar al-Assad som over natten fremsto som den nye Adolf Hitler. Assad slo tilbake og bombet sivile, kvinner og barn nådeløst. Han utførte til og med et gassangrep mot sitt eget folk og bombet sykehus sønder og sammen. Det var bare ett problem. Historien er falsk. "Protestantene" var leiesoldater.

En krig designet i Washington
Ifølge Tim Andersen er sannheten en annen. Washington hadde knust Libya, nå var det Syria sin tur. USA ga penger, våpen og opplæring til ulike jihadistgrupper i Midtøsten, enten direkte eller gjennom sine venner i Saudi-Arabia, Qatar, Israel eller Tyrkia. Målsettingen var krystallklar: å få til et regimeskifte i Syria, nedkjempe Assad og den syriske hæren og få kontroll over Syria. USA har til og med en ”opposisjon” i eksil, klar til å settes inn hvis Assad ble beseiret.

Brilliante løgner
Krigen ble designet med løgner, falske hendelser og et nivå av desinformasjon som verden aldri har sett make til. Selv den dag i dag, etter at mange av løgnene er grundig tilbakevist, er det seriøse medier som gjentar dem. Senest for et par uker siden siterte NRK en FN-rapport som påsto at Assad sto bak et av gassangrepene. Da president Barack Obama ville rykke inn i Syria på grunn av gassangrepet, fikk han ikke lov verken av kongressen eller FN. Det var simpelthen ingen som trodde at Syrias president kunne finne på å gasse sine egne og gi USA et flott påskudd til å bombe ham til døde. Tim Andersen går i boken gjennom alle de viktige hendelsene i Syria og dokumentasjonen rundt dem, og avslører mange av løgnene rundt dem.

Tim Anderson sin dokumentasjon rundt gassangrepet i Øst Ghouta (fra boka)

Bruk av organisasjoner
USA har aktivt brukt NGO (Non-governmental organizations) til å fremme sin desinformasjon. Foruten å bruke Human Rights Watch og Amnesty International, skapte USA The White Helmets, The Syria Campaign, Free Syrian Voices and Mosaic Syria. En viktig kilde til feil er en enkeltperson i London som kaller seg Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) som mange vestlige byråer, også NRK, har benyttet.

Assad, en populær president
Men det var en ting USA ikke regnet med. President Bashar al-Assad er populær. Han har opprettet en moderne, sekulær stat. Han har bidratt til gode forhold og har gjennomført mange store reformer. Han har stor støtte i folket sitt. Da terroristangrepene startet, samlet folket og hæren seg rundt Assad i kampen mot terror.

Russerne satte USA sjakk matt
Takket være støtte fra Russland (flystøtte fra september 2015) og koordinerte bakkestyrker fra Iran, Irak og Libanon ble terrorgruppene jaget ut. USA måtte se på at styrker de selv hadde finansiert og støttet, ble kjeppjaget ut av Syria. USA sin agenda om regimeskifter i regionen er stoppet, i hvert fall midlertidig. Takket være støtten har vi fortsatt et uavhengig Syria.

Flyktninger, med hilsen fra USA
Vi kan altså takke USA for den massive flyktningstrømmen fra Syria, noe som har blitt en stor belastning for hele regionen og for Europa. Selv generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, må ha visst om, ha deltatt i og forsvart forbrytelser begått av NATO og USA i Syria.

Den hele og fulle Sannheten
Sannheten om den skitne krigen i Syria begynner å spre seg ut over verden. Likevel ser vi at Syrias fiender (EU, USA, Den arabiske liga og Tyrkia) opprettholder sanksjoner mot Syria, trolig støttet også av Norge.

Anbefales!
Boken til Tim Anderson anbefales sterkt til alle som ønsker en analyse av flere sider rundt den skitne krigen i Syria og se konflikten i et større perspektiv. Den var ikke å finne i bokhandlere i Norge for en måned siden. Foruten engelsk, foreligger den nå på tysk.


Kan White Helmets få Nobels Fredspris ?

Vakker dokumentar
(25. sept. 2017) NRK har ved et par anledninger vist en vakker dokumentar om White Helmets. Den viser heltemodig innsats i sammenraste hus. Når de snille redningsmennene berger ut små barn fra ruinene, er intet øye tørt. De ble nominert i fjor. Nå kan det se ut som White Helmets får Nobels fredspris i år.

Sannheten er ikke så vakker
White Helmets ble grunnlagt og finansiert av USA. "Revoulsjonen" i Syria har skjedd ved at USA ga penger, våpen og opplæring til ulike jihadistgrupper i Midtøsten, enten direkte eller gjennom sine venner i Saudi-Arabia, Qatar, Israel eller Tyrkia. Det har ikke vært noen borgerkrig. Det var leiesoldater, betalte terrorister, islamistiske grupper som utførte USA sin agenda. Målsettingen var krystallklar: å få til et regimeskifte i Syria, nedkjempe Assad og den syriske hæren og få kontroll over Syria.

White Helmets er tuftet på islamistiske terroristgrupper.
Du finner White Helmets der islamist-gruppene har klart å klore seg fast etter å ha slaktet statlige ansatte, også sivile og barn. White Helmets er der når opprørerne rammes av Syrias hær, russerne (flystøtte fra september 2015) eller koordinerte bakkestyrker fra Iran, Irak og Libanon. Og ja, de gjør en vakker jobb. For terroristene.

White Helmets deltar i desinformasjonen
Krigen i Syria er designet med løgner, falske hendelser og et nivå av desinformasjon som verden aldri har sett make til. Her bidrar White Helmets så godt det lar seg gjøre. De publiserer falske fotos (tatt andre steder eller til andre tider) til falske hendelser, og bidrar til at Vesten kan tro at Assad er et uhyre, en ny Hitler, som må drepes. Tim Andersen har dokumentert løgnene i boka "The Dirty War on Syria".
Intervju med Tim Anderson (1 t. og 9 min.)

Å gi fredsprisen til White Helmets er å støtte terror
Dersom White Helmets får fredprisen, er det en anerkjennelse av løgn, false flag-operasjoner og bruk av betalte terroristorganisasjoner, betalte islamistiske grupperinger eller rene leiesoldater for å få til et regimeskifte som ikke er legitimt i henhold til internasjonal rett. I så fall handler Nobel-komiteen lydig etter USAs befaling eller i USAs ånd. USA ønsker at White Helmets og krigen mot Assad skal få oppmerksomhet, og dette er en av måtene de gjør det på. Det kan se ut som den norske Nobel-komiteen nå har falt for dette bedraget. Dersom det er tilfellet, har fredsprisen i uvitenhetens navn sunket ned til et nivå for desinformasjon som vi ikke er tjent med. Da får vi den største fredspris-skandalen så langt, nemlig et bidrag til terrorismen i verden.

Svaret til overskriften er: "Nei, White Helmets kan ikke få fredsprisen."
(Og det fikk de heller ikke.)


US Used ISIS to Remove Syria's Assad

(9. juli 2017) In this interview John Kerry confirms US used ISIS to remove Syria's Assad. "Russia is invited in by the legitimate regime ... They were invited in, and we're NOT invited ... They are targeted by the oppositioin who we are arming and training ... We're trying to empower Syrians to be able to fight against this guy [Assad] ... Now the Russians have changed the equation unfortunately"

What has USA really done in this conflict? What is USA's hidden agenda? How many dollars? How many weapons? How many intrigues? How many dead? How many refugees?

Listen to part of the audio track here

Vi anbefaler boken "The Dirty War on Syria: Washington, Regime Change and Resistance" av Tim Anderson (Global Research 2016)

    "The Dirty War on Syria has relied on a level of mass disinformation not seen in living memory. In seeking regime change the big powers sought to hide their hand, using proxy armies of Islamists, demonising the Syrian Government and constantly accusing it of atrocities. In this way Syrian President Bashar al Assad, a mild-mannered eye doctor, became the new evil in the world. The popular myths of this dirty war that it is a civil war, a popular revolt or a sectarian conflict hide a murderous spree of regime change across the region. The attack on Syria was a necessary consequence of Washington's ambition, stated openly in 2006, to create a New Middle East. After the destruction of Afghanistan, Iraq and Libya, Syria was next in line. Five years into this war the evidence is quite clear and must be set out in detail .."

Bestill boken på Amazon her ...
Intervju med forfatteren på youtube


Gassangrepet - et false flag angrep ?

(24. april 2017)
Om morgenen 4. april 2017 var det et nervegass angrep i Khan Shaykhun i Syria. Den 7. april, bare tre døgn senere fyrte USA av 59 Tomahawk raketter mot en syrisk flybase som angivelig sto bak gassangrepet. Bombingen ble møtt med applaus fra USA og dets allierte.

Den russiske FN-ambassadør Safronkov uttalte at USA overhodet ikke var interessert i en uavhengig og troverdig undersøkelse før gjengjeldelsen tok plass. Andre har hevdet at USA brukte påfallende kort tid etter gasshendelsen på å iverksette gjengjeldelsen. Fra det offisielle USA sin side var det aldri tvil, heller ingen nyanser i tolkningen av hvem som sto bak gassangrepet. Kritiske røster har aldri har nådd langt frem i vestlige medier. Her er et utvalg av dem.

Lawrence B. Wilkerson
er pensjonert oberst i den amerikanske hæren og tidligere stabssjef til utenriksminister Colin Powell.
Se hele intervjuet med Lawrence B. Wilkerson

Wilkerson hevder at USA ventet på en passende provokasjon for å kunne utføre en begrenset aksjon, at Trump ville statuere et eksempel. Han ser på gassangrepet som en ”false flag” hendelse på linje med Golf of Tonkin som førte til Vietnamkrigen og løgnen om masseødeleggelsesvåpnene til Saddam Hussein som førte til bombingen av Irak.

Wilkerson tror en bombe fra et syrisk fly traff et varehus med ISIS-forsyninger der kjemikalier ble spredd og drepte noen. Dersom målsettingen var å drepe, har Assad verktøy som kan drepe langt flere folk mye mer effektivt. Selv USA har drept mange flere med sine bombetokter i Syria uten at det har ført til problemer. Han hevder det er tøv å kalle dette en provokasjon, det var en bagatellmessig hendelse. Samtidig minner Wilkerson om at USA flyr droner over 7 land og tar livet av folk, land som USA ikke engang er i krig med, uten at det medfører problemer i media.

Kevork Almassian
Managing director of @SyrianaAnalysis YouTube channel. Expert in Middle Eastern Affairs
Se hele intervjuet med Kevork Almassian

Almassian påstår at at opprørerne har hatt tilgang til kjemiske våpen lenge, at de har brukt dem flere ganger før mot syriske styrker, og at de trolig har brukt det også denne gangen. Det første angrepet fant sted i 2012, da brukte opprørerne kloringass mot den syriske hæren. Den syriske regjeringen ba FN om å komme og etterforske omstendighetene, de ankom Syria i august 2013. Samme kvelden som de ankom, var det et gassangrep nær Damaskus. Alle unntatt Kina og Russland påsto at Assad sto bak. President Obama ville straks bombe Syria, men hadde ingen konkrete bevis for at Assad sto bak. Han fikk ikke støtte av kongressen eller FN til å bombe.

Etter et år eller to påviste uavhengige undersøkelser at det var opprørerne som hadde brukt disse våpnene, ikke Syrias regjering. Sarin-gassen var identisk med den som Gaddafi hadde brukt i Libya. Hillary Clinton skal i sin tid ha sendt denne gassen til Syria via Libanon. Almassian mener man må spørre seg hvem som tjener på et gassangrep. Er det noen som trenger et påskudd for å fjerne Assad? Er Assad virkelig så dum at han vil vende hele verden mot seg? Derimot har USA forsøkt å velte Assad siden 2004 via proxy hær, gjerne fundamentalistiske muslimer.

Wesley Clark
firestjerners general, fortalte i 2007 at Syria har stått på listen over land som USA ville bombe allerede etter 11. september 2001.
Se hele intervjuet med Wesley Clark

Tom Duggan
britisk journalist, bor i Damaskus
Se hele intervjuet med Tom Duggan

Duggan hevder de vestlige mediene forteller løgner om gassangrepet, at bomber traff en kjemisk fabrikk til IS som produserte våpen. Han anklager opprørerne for å søke sivile mål fremfor militære mål, for å gjøre mest mulig skade på sivilbefolkningen.

Peter Ford
tidligere britisk ambassadør i Syria
Se hele intervjuet med Peter Ford

Ford hevder gassangrepet kan ha to årsaker: Enten at Assad gjorde det selv, eller at en vanlig bombe traff en fabrikk til ISIS og førte til gassutslipp. Akkurat som USA’s påstand om MDV før Irak-krigen, er det fullt mulig at det er løgn å skylde på Assad.

Basert på tidligere erfaringer kan vi ikke uten videre ta for god fisk det USA sier. Assad er ond, men ikke gal. Gasssangrepet hadde absolutt ingen militær betydning. Derimot har USA sin reaksjon gitt jihadistene 1000 grunner til å iverksette nye ”false falg” hendelser, og det er en farlig utvikling som kan gi redusert samling mot ISIS.

Theodore A. Postol
Professor Emeritus of Science, Technology, and National Security Policy, Massachusetts Institute of Technology
Les analysen til Postol her

Postol har laget en analyse av USA’s grunnlag for hevnaksjon mot Syria som konkluderer med at Det hvite hus har tatt feil. Rapporten er vedlagt her.

Konklusjon

Det er helt åpenbart at det finnes flere meningene om hvem som står bak gassangrepet, og at noen av dem er falske og designet for en medie-krigføring. Spørsmålet er hvilke. Som en strategisk hendelse, har gassangrepet utelukkende tjent USA, noe som gjør det lite trolig å hevde at det er Assad som står bak.

USA smelte til mot en flybase der en annen stormakt var tilstede. Dette er særdeles farlig. Hvis noen hadde gjort noe lignende mot en flybase der USA var utplassert, ville det blitt krig. Jens Stoltenberg og norske politikere har lukket øynene for mulige nyanser i saken, de har trofast gitt sin støtte til USA uten å nevne med et ord at det kan ha vært en annen virkelighet bak gassangrepet enn den amerikanske. Det vitner om dårlig gangsyn og inngir ikke troverdighet.

Det er grunn til å minne om Peter Ford sin frykt for at opprørerne nå vil iverksette en ny hendelse som skal manipulere verden til å få USA til å fjerne Assad for dem. En ting er sikkert: Vi kan ikke uten videre ta for god fisk hvem som står bak onde handlinger, særlig når handlingene gir påskudd til krig.

(Dette innlegget ble refusert på nrk/ytring 24. april)