Har 3. verdenskrig allerede startet?

(17. juli 2020) De fire store aktørene på sjakkbrettet er den russiske bjørnen, det muslimske kalifatet, den kinesiske dragen og det amerikanske imperiet.Tredje verdenskrig blir ikke utkjempet med kuler og krutt, men med andre midler på andre slagmarker.

Hva kjennetegner krig i vår tidsalder? Her er en litt tilfeldig liste punkter hvor leseren selv kan hake av for de respektive aktørene og se om det er mulig å konkludere med om tredje verdenskrigen allerede har startet.

 1. Politisk krig
  Pressemeldinger, uttalelser, intervjuer, handlinger osv. fra politiske ledere legger tydelige føringer mot en fiende. Særlig påfallende er dette der fiendens handling gjøres avskyelig, mens egne tilsvarende handlinger fremstår som akseptable

 2. Diplomatisk krig
  Stundom forhandles det offisielt om en ting, mens intensjonen, realiteten og gjennomføringen blir en helt annen og stikk motsatt. Å tale med to tunger er diplomati i praksis.

 3. Etterretning
  Edward Snowden avslørte hvordan USA bedrev etterretning mot egne borgere og mot statsledere og befolkning i andre vennligsinnete land. Nå beskylder USA Kina for å ville etablere etterretning via utstyr til mobilnett fra Huawei, et nett som USA ikke kan overvåke. Varslere som Snowden kan ikke aksepteres under slike regimer.

 4. Krig i media
  Tim Anderson skrev i forordet til boken ”The Dirty War On Syria” at selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til. USA kontrollerer i stor grad vestlige media, også i Norge, inkludert faktisk.no. Man setter på plass journalister som har ”avvikende meninger”, og frie kommentarfelt for kritiske røster er fjernet fra flere aviser og fra NRK.

 5. Cyberkrig
  Både Kina, Israel, Russland og USA har tropper med dataeksperter på det beste utstyret som kan kjøpes for penger for å hacke og bedrive cyberkrig. Dette kan være alt fra å ta ned viktig infrastruktur og direkte sabotasje til tyveri av penger og hemmeligheter, samt å rigge valg. Alle disse aktørene har trolig sine lange fingrer over hele verden.

 6. Biologisk krig
  Kina og USA har gjensidig beskyldt hverandre for å ha designet og spredt Korona-viruset. Vi vet at stormaktene har laboratorier der de leker seg med virus og bakterier. Om de vil bruke dem er en annen sak, for bruk av slike våpen kan ta livet av kunder landene er avhengig av for å tjene penger.

 7. Falske rykter
  Krigen i Libya startet ut fra rykte om at Muammar Gaddafi hadde hentet inn afrikanske leiesoldater for å massakrere sitt eget folk, og at han kom til å gjennomføre et folkemord. Ryktene var designet av USA og utplassert av Gaddafi sine fiender via USA sine venner i Qatar, bl.a. El Jazeera. Norge deltok i å gjennomføre et regimeskifte i strid med gjeldende rett.

 8. Falske hendelser
  Vietnamkrigen startet basert på en falsk hendelse designet av USA, nemlig at Nordvietnamesere gikk til angrep på et amerikansk krigsskip. Noen hevder at 9/11 var en falsk hendelse, skapt for å legitimere krig mot Afghanistan og Irak.

 9. Støtte fra sympatiserende NGO
  USA har rimelig god kontroll over ulike NGO (Non Government Organisations) og bruker disse til å skaffe seg støtte. Eksempelvis sa Amnesty International at de hadde bevis som bekreftet at irakske soldater i Kuwait hadde tatt små bebisser ut av kuvøsene og lagt på kalde golvet for å dø. Vi vet i dag at dette var løgn som førte til USA’s krig mot Irak i 1990.

 10. Kontroll med fagbevegelser og politiske partier
  Noen hevder at USA kan ha innflytelse på fagbevegelser og partigrupper i alle land av interesse. Det er ikke utenkelig at ledere i fagbevegelse og politiske partier også her i Norge er rekruttert som hemmelige agenter eller sympatisører.

 11. Finansiering av opprørsgrupper via ”nødhjelp”
  Enorme summer blir kanaliseret via ulike NGO eller offentlige hjelpeprogrammer som ”bistand” og havner hos opprørsgrupper. Slik støtte av terrorisme går gjerne under radaren til media. Norge skal angivelig ha gitt 13 milliarder kroner til fundamentalistiske militante grupper i Syria for å fyre opp under krigen og bidra til å velte Assad etter ønske fra USA. I Ukraina investerte USA 5 milliarder US$ i "bistand" for å få til regimeskifte.

 12. Støtte fra vennligsinnete stater
  Her kan det være nok å se hvem som er først ute med å støtte USA sin politikk i kontroversielle saker, eller hvem som stemmer med USA i FN og bidrar til blokkering av vedtak, spesielt vedtak som fordømmer Israel. Eksempelvis hadde kuppmakerne i Kiev knapt rukket å bryte seg inn i parlamentet og henge på seg slips før Norge erklærte sin støtte til det nye styret.

 13. Sanksjoner
  USA sine sanksjoner, som de pålegger andre land å delta på ved bruk av trusler, gjelder nå Russland, Syria, Venezuela, Nord-Korea, Cuba og Kina for å nevne de viktigste. Sanksjonene rammer spesielt hardt fattige mennesker og gjør det vanskelig å skaffe medisiner og mat. Sanksjonene har bidratt til at koronakrisen har rammet hardere og at landene har utgjort en større smitterisiko for sine naboer. Målsettingen er å gjøre forholdene i disse landene så vanskelig for folk at de snur seg mot regimet og bidrar til regimeskifte eller at landet stopper opp.

 14. Konfiskering av midler
  USA og Storbritannia har jevnlig konfiskert kontoer til andre land eller til politikere i land som de er i konflikt med. De har imidlertid ikke konfiskert midler fra despoter og tyranner som de selv har støttet eller innsatt. De tradisjonelle skatteparadisene vil ikke konfiskere eller låse midler i frykt for å miste all sin troverdighet og virksomhet.

 15. Handelskrig
  Kina er det ferskeste eksemplet her, målsettingen er å tvinge Kina i kne økonomisk og få dem til å komme krypende til korset. Imidlertid ser det ut til at Kina har funnet seg nye allierte og nye markeder, og er i ferd med å overta USA sin rolle som verdens økonomiske stormakt.

 16. Løgn
  Løgn er mer regelen enn unntaket i konflikter verden over. Hver eneste krig, hvert eneste regimeskifte, hver eneste hendelse verden over er beheftet med løgn. Vi kan ikke stole på den informasjonen vi får om konflikter og hendelser, tvert i mot bør vi alltid lure på hva som er ”fake” i enhver uttalelse eller pressemelding. Eller som Joseph Goebbels sa: "Hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet."

 17. Fordekte hendelser og sabotasje
  Hemmelige tjenester har brukt agenter, lojale grupper og betalte kollaboratører i beste James Bond stil verden over. Sabotasje utført av amerikanske agenter i Øst-Berlin var sterkt medvirkende til at muren ble bygget, men vi har også sett nye eksempler fra Iran og Venezuela på sabotasje som ingen vedstår seg.

 18. Fjernstyrte drap og ”kirurgisk bombing”
  Fjerndrap ved bruk av droner eller små raketter er en grei måte å henrette fiender på i land man offisielt ikke kriger med og i land man ikke har noe å gjøre. USA kaller ikke dette krig, de kaller det for nødvendig utrenskning av uønskete elementer. Det er også behagelig å henrette og slippe plagsomme rettssaker, for eksempel av Osama Bin-Laden som FBI påsto de ikke hadde nok holdbare beviser mot til å arrestere.

 19. Etablering av baser
  USA skal nå ha knapt 800 militære baser inkludert mindre enheter i mer enn 70 land. Russerne skal ha 21 større anlegg utenfor Russland. Baseoppbygging er en viktig del av generell opprustning, basene bidrar til å øke presset mot andre land og fører til økt spenning også i lille Norge som har åpnet dørene for det amerikanske krigsapparatet.

 20. Generell opprustning
  Våpenindustrien har blitt mer og mer kynisk og har fått truende stor makt i verden. Det brukes enorme beløp på avanserte våpen, og muligheten for at noen starter en altødeleggende krig ved å trykke på feil knapp er større enn før.

 21. Bruk av opprørsgrupper
  Finansiering, opplæring og utrustning av ulike grupper som sendes inn i land som invasjonsstyrker under påskudd å være ”folkelige”, ble sist sett i krigen mot Syria der USA sto bak ulike islamske opprørsgrupper i landene rundt Syria, for deretter å sende dem inn i Syria, drepe offentlige personer og ta folket som gisler. Mange av disse gruppene hadde kamperfaring fra konfliktene i Libya og Irak. Vi snakker i prasis om fordekte leiesoldater, tildels med en religiøs agenda.

 22. Etablering av ”humanitære” terrorgrupper
  White Helmets i Syria er eksempel på en terrororganisasjon som fremsto som humanitær hjelpeorganisasjon. Et enormt PR-apparat forsøkte å få gitt dem Nobels Fredspris i 2017, og NRK viste en profesjonelt laget tåredryppende dokumentarfilm flere ganger i passe tid før Nobel-prisen ble besluttet. Det kan i ettertid se ut som at Nobelkomiteen gjennomskuet NRK.

 23. Krig via proxy hær
  Krigen i Libya er et eksempel på bruk av proxy eller stedfortreder. Qatar sendte et par tusen spesialsoldater til Libya som gikk rett i strupen på Muammar Gaddafi, og de nektet å gå inn på enhver våpenhvile. USA kunne sitte på gjerdet og si ”dette har vi ingenting med”, selv om krigen var designet av USA, Storbritannia og Frankrike.

 24. Nytale
  Nytale er et begrep som ble innført av Orwell i boken ”1984”. Krig er fred, Frihet er trelldom, Uvitenhet er styrke. USA kan kalle gjerne en invasjon for ”Operation Freedom” og en invasjonshær for ”fredsbevarende styrker” eller angrep for "forsvar". I Syria heter en invasjonshær ”folkelig opprør” og gassangrep iscenesatt av opprørere ”Assad som vil drepe sitt eget folk og derfor må bombes”.

 25. Frykt
  Frykt brukes aktivt til å manipulere folkemassene, spesielt for å skremme dem til å støtte enhver form for krig. USA har allerede utkjempet flere kriger basert på sin ”krig mot terror”, og det er ingen grunn til å anta at de vil slutte med det. Kanskje det går en ”ondskapens akse” gjennom Washington?

 26. Demontere demokratiet
  Reelt demokrati strider ofte mot maktmenneskers ønske om at noen få skal beholde verdiskapningen alle bidrar til, at noen få skal eie alt det som er verdt å eie, og at krig er nødvendig. USA har løst det med et ”liksom-demokrati”, et demokrati som ser imponerende ut men som ikke fungerer i praksis. Land som Kina er mer ærlig og viser åpent at de ikke har noe demokrati. Realiteten er den samme.

 27. Korrupsjon
  Korrupsjon har alltid vært et viktig verktøy for å oppnå kriminelle mål. Hellas-krisen var trolig resultatet av at greske politikere fikk ”statslån” som deretter ble sluset inn på private kontoer i skatteparadiser mens Hellas som land måtte hefte for ”statsgjelden”. Internasjonale idrettstevner har blitt plassert som følge av korrupsjon. Mange viktige politiske beslutninger er tatt av korrupte politikere, også når det gjelder relasjoner mellom land, våpenkjøp og avtaler.

 28. Utpressing
  Politikere og ledere med ”svin på skogen” er gjenstand for utpressing. Ofrene tvinges til å ta beslutninger, gjøre handlinger, gi informasjon, gi tilgang til datasystemer eller betale penger. Utpressing kan skje ut fra avsløringer på internett, men vi har også ”honningkrukker” der Epstein-saken er toppen av isfjellet. Politikere lures systematisk i feller der valget står mellom å gi etter for utpressing eller en skandale som avslutter karrieren.

 29. Kriseinitiering
  Et nytt kjekt ord, brukt for å skape en krise som krever intervensjon av USA, NATO eller FN. Gassangrepet i Syria er eksempel på kriseinitiering, men verken FN eller kongressen trodde Assad sto bak dette, så Obama fikk ikke lov til å bombe. Aktørene er blitt utrolig dyktige til å finne nye, kreative, hittil ukjente måter å initiere en krise, og de bruker alle virkemidler som er tilgjengelige.