Staten kunne fått inn over 22 milliarder kroner i 2007

med en beskjeden avgift på handel på børs på 0,7% (null komma sju prosent)

Beløpet er stort nok til å kunne utføre nødvendig vedlikehold epå alle skoler og offentlige bygninger i Norge, samt drevet alle veldedige organisasjoner i Norge (med nasjonalt og internasjonalt engasjement) foruten gitt midler til idrett, forskning og rehabilitiering av trygdete for å få dem ut i produktivt arbeid og mye mer. Det er dette politikerne ikke ønsker.

Noen hevder slik beskatningen vil ramme en gruppe som normalt ikke får lov å bidra så mye med skatter og avgifter i motsetning til vanlige lønnsmottakere og trygdete. Gruppen har imidlertid betydelige midler til å markedsføre og få gjennomslag for sine interesser til politikerne med betydelig vekt (les: korrupsjon?) noe som gjør det enklere for politikerne å kutte i trygden til vanlige folk når de skal "stramme inn".

Det morsomme med dagens avgifter er ikke lenger hva som kan avgiftsbelegges. Det morsomme er hva som IKKE avgiftsbelegges. Hittil har Stortinget sagt "nei takk" til disse pengene. Og det er helt klart hvorfor: Det er prinsipp at de rikeste ikke skal skattlegges. Da er det bedre å satse på spilleavhengighet til de aller svakeste og ta en jafs av dette i steden. Vel, vi får de politikerne vi fortjener.

Her er korrigerte tall for omsetning på Oslo Børs

Norge har gått glipp av 61 milliarder kroner i børsavgift fra 2003 til 2007 (rev. 28. mars 2008)

I desember 2007 anslo vi tapt avgift rundt 39 milliarder kroner. Våre omsetningstall har vært for lave. I tillegg har vi justert opp avgiften fra 0,5% til 0,7% slik de har det i Storbritannia. Det er utrolige beløp landet har gått glipp av fra og med 2003 til og med 2007.

Og selvfølgelig, Sentralbanksjefen ville blitt HENRYKT over en slik avgift på børs, dermed kunne "temperaturen" i norsk økonomi blitt senket og han hadde ikke behøvd å sette opp renten. Et moderat lønnsoppgjør koster rundt 5 milliarder kroner, og det alene får sentralbanksjefen til å se høyere renter. Her kan han få tre ganger så mye inn hvert år, og slik bidra til en mer forsvarlig økonomisk utvikling. Dette er jo slikt han liker å si i alle de viktige talene sine, ansvarlig mann som han er, når han serverer fiffen på champagne og gåselever. Er det flere enn meg som ler seg fillete av dette her?