Byråkratiet - en kreftsvulst ?

Dersom byråkratiet blir et apparat som lager regler og saksbehandling så komplisert at, ja nettopp, bare byråkrater kan forstå det, ja da har landet fått en kreftsvulst som bør skjæres vekk.
 • Byråkratiets målsetting er å styrke og utvikle byråkratiet
 • Byråkratiet er en statsmakt i liten grad underlagt politisk styring
 • Politikerne forstår ikke det byråkratiet de har opparbeidet
 • Byråkratiet er utsatt for stor grad av lobby-virksomhet
 • Det er i byråkratiet at viktige beslutninger tas (?)
Jens Stoltenberg har harsellert over at ingen kan forstå pensjonsreglene, heller ikke han som er økonom kan forstå dem. Vi synes ikke dette er så mye å le av, tvert imot er det ganske tragisk at landet har regler i viktige saker som ingen er i stand til å forstå - utenom, ja nettopp, byråkratene.
NAV holder liv i kjeltringene

(22. juni 2017) De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelig å finne. Mange av disse oppholder seg i utlandet, og mottar støtte fra NAV samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer personers mulighet til å unnvike norske myndigheter, skriver tv2.no.
Kunne dette skjedd i noe annet land i verden enn Norge?

2000 etterlyste på rømmen får penger fra NAV rett inn på konto (tv2.no)


Tid for tyveri av skattepengene dine igjen!

(22. juni 2017) NRK forteller oss at i dag får vi igjen skattepengene. NRK forteller at det ikke gjelder alle. For alle de som går fra ledighetstrygd til sosialstønad opplever å få frastjålet hele beløpet, med avkortet stønad tilsvarende skattepengene. NAV fraskriver seg ethvert ansvar, sier det er stønadsmottakeren sitt ansvar å sørge for rett skattetrekk. NAV vet meget godt at Skatteetaten trekker litt ekstra "for sikkerhets skyld".

Slik stjeler NAV Sosial de pengene som NAV arbeidsledighetstrygd trakk for mye i skatt året før. Trolig millionbeløp. Uten blygsel, uten skam. Jævla psykopater.


Lavmål: NAV konfiskerer skattepengene til folk !!!

(20. juni 2016) Når du blir arbeidsledig, får du dagpenger av NAV, og NAV setter forskuddstrekk slik at du betaler skatt. Når du ikke lenger har rett på dagpenger, går du over på sosialstøndad. Og da skjer det noe rart.

For det ser ut som NAV (bevisst ?) setter for høyt skattetrekk på dagpengene slik at du får penger igjen på skatten året etter, og det er jo kjekt. Dersom du får sosialstønad året etter, avkorter NAV sosialstønaden dersom du får får penger igjen på skatten, i realiteten konfiskerer de skattepengene dine.

Er ikke dette tyveri fra de med aller dårligst økonomi, er det vanskelig å si hva som er tyveri.
De gir med ene hånden og tar det tilbake med den andre hånden.


Offentlig idioti satt i system

(13. nov. 2014) Her er noen av de 1200 forslagene fra offentlige etater til hvordan Regjeringen kan kvitte seg med unødvendig byråkrati. Hvordan denne idiotien har blitt til ? Trolig i kombinasjon av fagidioter og politikere som ikke har peiling. En byråkrat er som en kreftsvulst, med eneste målsetting å skape mer byråkrati, gjerne så vanskelig at man må være - ja nettopp - byråkrat for å finne ut av det.

20 eksempler på at Norge har et stort byråkratiproblem (aftenposten.no)


Ny systemfeil hos NAV

(23. sept. 2014) Vi trenger alle et økonomiske minimum for å overleve, til mat, husleie, strøm og kanskje litt klær en gang i blant. Det kalles for eksistensminimum. NAV skal hjelpe de aller svakeste til å overleve økonomisk. Eller skulle være ... For hva tror du skjer når en person kommer til NAV for å søke om dagpenger og mangler noe dokumentasjon ? Han får avslag.

Så skaffer han selvfølgelig nødvendig dokumentasjon og påklager avslaget. Da får vedkommende brev fra NAV at det vil ta to til seks måneder å behandle klagen.
Og hva tror du personen skal leve av i seks måneder ? (Det eksemplet som vi har fått dokumentert, tok 9 - ni - måneder fra søknad ble levert til dagpengene kom, og har trolig vært gjenstand for saksbehandlingsfeil på flere nivåer.)

NAV må pålegges å ta ansvar for at folk får eksistensminimum.
Det er NAV som sitter på kompetansen. Det er NAV som vet hva folk har krav på. Da kan NAV være så god å sørge for at folk som har krav på det mottar et eksistensminimum mens de venter på svar på en dagpengesøknad. Vi mener altså det er grunn til å kreve at NAV ivaretar alle søkere på en fornuftig måte etter gjeldende minstesatser. Det gjør de definitivt ikke i dag. Og det er for jævlig.


NAV sparker dem som ligger nede.

(15. mai 2014)
Ledelsen i NAV nekter å svare på konkrete spørsmål om denne saken
Vi har derfor fylt inn svarene ut fra gjeldene praksis og antakelse:
 • Det er forståelig for NAV at de blir beskyldt for å sparke folk som ligger nede ? nei
 • NAV vil gjerne støtte klienter også i en uvanlig vanskelig og stresset situasjon ? nei
 • NAV har forståelse for at noen i en uvanlig vanskelig og stresset situasjon simpelthen kan glemme å sende meldekort ? nei
 • De sakene jeg har eksemplifisert nedenfor er håndtert etter regelverket ? ja definitivt.
 • De sakene jeg har eksemplifisert kunne vært håndtert på en bedre måte ? nei
 • Det er rom for å endre praksis innenfor dagens regelverk ? trolig
 • Det er ønskelig å endre praksis innenfor dagens regelverk ? nei
 • Dette er en type saker der departementet vil vurdere å endre regelverk og praksis ? nei
 • NAV vil gjerne åpne for å se på disse sakene på nytt ? nei
(30. april 2014)
Hvor skal folk som er i livskrise få hjelp ? Det ser ut som stadig flere i nød opplever NAV som en belastning istedenfor en hjelp. For NAV følger nok regler og forskrifter, men de gjør det på en måte som er nedverdigende og direkte skadelig for dem som trenger hjelpen ekstra mye. Og da får vi et lite paradoks. For når ikke NAV stiller opp for dem som er i en vanskelig situasjon, hvor skal de da gå ?

Kjent problematikk: folk i krise gir faen i formaliteter. Enten det skyldes egen sykdom eller hos noen man er glad i, enten det skyldes dødsfall, brudd i et forhold, uventet krise av et hvert slag, da vet vi litt om hvordan enkelte reagerer. De lar regningene ligge, åpner kanskje ikke posten engang, utsetter viktige gjøremål, trekker seg vekk fra sosialt liv, på godt norsk heter det alvorlig depresjon. De fleste av oss opplever det i løpet av livet.
Presisering: Dette innlegget handler ikke om folk må klassifiseres som "syke" (og bør sykemeldes), det handler om folk i en utsatt, vanskelig og stresset situasjon - skrittet før de blir sykemeldt.

Hvis du ikke sender inn meldekort, får du ikke dagpenger ! Og slik må det jo være. Men så har vi flere eksempler på at folk sender inn meldekort for seint fordi nær slektning har avgått med døden og fordi det ble et dødsbo å rydde opp i. Ikke av ond vilje, ikke bevisst, men meldekortet ble ikke engang ofret en tanke før fristen var gått ut.

NAV har rettskjennelse for at de handler rett. Og vi er ikke et øyeblikk i tvil: NAV handler rett. Men handler de medmenneskelig, etisk forsvarlig, med nødvendig omsorg for sine klienter i en uvanlig vanskelg situasjon ? Svaret er NEI, det gjør de ikke.

Saken må løftes til politisk ledelse. NAV er trolig verken i stand til eller har mandat til å tillempe regelverket på en human måte. Saksbehandlerne har knapt adgang til å tenke selvstendige tanker. Derfor løfter vi denne saken opp på politisk nivå, i håp og tro om at noen der oppe forstår at det er viktig å hjelpe folk i en utsatt situasjon istedenfor å gjøre som NAV, nemlig sparke dem når de allerede ligger nede. Dagens praksis er en skam for all offentlig forvaltning.

Nav forstår ikke problemet. Vi har forsøkt å få kommentar fra ledelsen i NAV via pressetjenesten vedr. dette innlegget, men de forstår simpelthen ikke problemstillingen. De repeterer regelverket (som vi kjenner til og VET at de følger) og de kommer med generell svada.

Her er to ankesaker som ble avslått av NAV


Helvetes byråkrater

(1. mars 2013) Alle som har mottatt bostøtte må signere en "Samtykkeerklæring" med deres personnummer og signatur senest i dag, hvis ikke mister de bostøtten sin fra og med i dag. Mange av dem det gjelder åpner ikke posten sin, og om de skulle gjøre det har de liten forståelse for hva skjemaet egentlig gjelder. Vi konstaterer at byråkratene konsekvent driver økonomisk avliving av de aller svakeste i samfunnet.

Kommunal- og regionaldepartementet har utvidet fristen til 1. mars for å gi endelig samtykke (husbanken)


Hvordan sysselsette flere byråkrater.

(5. mars 2012) Denne vanvittige historien sakset fra siste nummer av Jaguaren (organ for Norsk Jaguar Klubb) viser hvordan vi har fått det i dette landet.
God fornøyelse !

Om mannen som skulle kjøre brudepar


Idiotiske momsregler på fergene

(10. febr. 2011) Det er nå innført to forskjellige moms-satser på mat og drikke du kjøper på fergene. Full moms hvis du spiser maten i kafeen, halv moms hvis du tar maten med deg ut.

Og de reisende rister på hodet over forholdene og lurer på hva slags avsindige idioter det er som lager slike regler. Fergeansatte lar det tydelig fremgå at de ikke bryr seg med hvem som spiser hva hvor.


Det er flaut, flaut, flaut ... å være norsk !

(24. jan. 2011) Tankene går til Marie Amelie som ble sendt ut i dag. Nå kan det se ut som hun får bedre behandling i Russland enn hun fikk i Norge.

Russiske immigrasjonsmyndigheter lover en god velkomst når Maria Amelie lander i Moskva


Hva skal denne regjeringen med fiender når den har UDI ?

Er det mulig at innvandrere som utmerker positivt seg med jobb, utdannelse eller kulturinnsats kan få bli i Norge? Ja, selvfølgelig er det mulig! Fordi landet trenger gode mennesker, vi trenger folk med utdannelse, folk som kan jobbe og bidra og betale skatt, positive mennenser som kan gjøre en innsats. Men det ser ut som det motsatte skjer. Det ser ut som vi er flinkere til å ta vare på kjeltringer som nazister og militante muslimer enn heltene. Dermed sender vi gode, ressurssterke mennesker ut av landet. Fordi da stend i bokji. Det er viktigere å følge reglene enn å gjøre det riktige. Du skal ikke komme her og komme her!

Marie Amelie blir trolig sendt ut av Norge mandag 17. januar med beskjed om at hun kan søke arbeidstillatelse og komme tilbake i løpet av 14 dager. Dermed får UDI sin vilje, politikerne tror de bevarer ansiktet, og flyselskapene tjener noen kroner. Marie Amelie må sitte 14 dager i Russland, et land hun ikke kjenner eller er knyttet til, istedenfor i Norge i disse 14 dagene for at UDI og politikerne kan bevare ansiktet.
Satt fri mot meldeplikt - men politiet har anket. (17. jan) Det tok ikke lang tid etter at lagmannsretten hadde besluttet at Maria skulle slippes fri før politiet anket kjennelsen. (18. jan) Det viste seg at Lagmannsretten ikke bare hadde en kjennelse, den hadde oppsettelig virkning. Dermed er hun fri inntil Høyesterett har behandlet anken fra UDI.

Jens Stoltenberg er ikke i stand til å snu. (19. jan) FRP berømmer Stoltenberg for sitt syn i denne saken. ALLE andre partier (unntatt AP selvfølgelig) synes hun bør få bli og søke arbeidstillatelse mens hun fortsatt bor i Norge.

Lagmannsretten har slått fast at Maria Amelie skal slippes fri (Dagbladet.no)
Høyesterett avgjør i morgen. Maria Amelie blir sittende på Trandum (Dagbladet.no)


Må vente ti måneder på eksamen takket være byråkratisk tull (6. mars 2010)

Mens sykehjemmene skriker etter faglærte, sørger byråkratiet for at en nyutdannet ikke får jobb takket være intrikat byråkratisk tull som grenser mot sabotasje. Og det verste er at det er våre skattepenger byråkratene svir av.

Nyutdannet helseutdannet må vente ti måneder på å få ta eksamen (bt.no)


Luksusledighet for A-mennesker (11. november 2009)

Det viser seg at noen av oss slipper å gå den tunge veien til NAV, slipper å dokumenter inntekter og CV, slipper å måtte søke på jobber, slipper å sende meldekort. Ikke bar det, men de slipper noen øvre grense på utbetaling, og de slipper å miste trygden etter noen år når de ikke lenger har "grunnlag" for å opprettholde ledighetstrygden. Det heter ventelønn

Norges Bank la ned flere filialer i 2001, og siden da har de tidligere ansatte gått på ventelønn. Det har kostet tre kvart milliard siden da, og koster årlig 80 millioner kroner. Totalt utbetales 230 millioner i ventelønn i 2009. Noen ønsker ikke at høytlønte statsansatte skal nedverdiges til å måtte innordne seg regler for almuen, derfor har vi fått to sett regelverk i dette landet: Ett for A-mennesker, og ett for B-mennesker. De som finner på denne typen forskjellsbehandling av mennesker, burde vært ført ut med bind for øynene og skutt. Er det byråkratene som lager luksus for seg selv ?
Tidligere statsansatte får 723 mill. i ventelønn (vg.no)
Men så er det noen anstendige mennesker i blandt oss ... (dn.no)

Høyre og FRP vil stoppe ventelønn for nye fom. 2010 - det er ikke å gå langt nok.

De vil foreslå stopp i nye ventelønn-saker fom. 1. januar 2010. Vi synes det ikke er å gå langt nok. Landet har regler som gjelder stønad for vanlige folk ved bortfall av jobb, enten får ALLE innordnes under disse reglene, eller, hvis de er for dårlige, bør regelene endres. Det er umoralsk, uansvarlig, diskriminerende og uverdig å ha en slik forskjellsbehandling. Derfor bør ventelønn falle bort for samtlige som har den i dag, og de bør gå over til arbeidsledighetstrygd hvis de har rettigheter til det, eller til sosialstønad hvis de ikke eier noe som kan selges, eller til uføretrygd hvis de ikke kan jobbe. Dette er den brutale virkeligheten for nordmenn i Norge, og den bør gjelde alle.
Vårt forslag går ut på at ingen nye skal innvilges ventelønn etter 1. januar 2010, sier Robert Eriksson (Frp) (hegnar.no)


Næringslivet bruker 60 milliarder kroner årlig på offentlig byråkrati (31. juli 2009)

Skjemaer, dokumentasjon og rapporter stjeler store ressurser i små bedrifter. Det finnes eksempler på gamle håndtverksbedrifter som har måttet legge ned fordi de ikke klarer å innrapportere til byråkratiet, eller ikke har råd til å ansette egne folk til å ta seg av det. Slik har landet mistet tradisjoner og mulighet til å føre håndtverksmessig kulturarv videre. Det bekymrer ikke byråkratene det aller minste.

Bergens Tidende tar opp problemet som bidrar til å drepe virksomheter i dette landet.


NAV er blitt en byråkratisk kreftsvulst (13. febr. 2009)

Så er det klart at NAV er blitt en skandale, ikke et apparat som klarer å utbetale lovpålagte dagpenger til arbeidsledige i en vanskelig situasjon. De som gjør dette til en valgkampsak har misforstått problemet. NAV-reformen (som sikkert er god!) er planlagt og gjennomført av et par tusen byråkrater over fire år inne i Oslo. Feilen er den samme nå som før: saksbehandling av dagpenger ligger langt bak i kulissene, en saksbehandling som i 90% av tilfellene er så enkel og grei at enhver kan utføre den mens den arbeidsledige er tilstede, og uten dagens bruk av skjema-terror-velde.

Her er idealversjonen av hva NAV kunne vært for publikum:

 • du kommer til NAV første gangen som arbeidsledig, og kommer (sikkert etter noe venting) inn til saksbehandler NN.
 • du har ikke fylt ut noe skjema, men har med deg brev med oppsigelse eller permittering, og legitimasjon
 • NN finner deg frem på data fra folkeregisteret og får bekreftet at adresse og personalia er korrekt
 • NN finner inntekten din de siste 3 år fra skatte-etaten sitt datasystem (som det beregnes dagpenger av)
 • NN tar kopi av brev med oppsigelse eller permittering
 • NN legger inn alle tall og sjekker at du oppfyller forutsetninger for dagpenger
 • NN spør hvilket kontonummer du vil ha dagpengene på
 • NN skriver ut et forhåndsvedtak der det står hva du vil få i dagpenger og når første utbetaling kommer
 • NN gir deg utskrift av det NAV har om din CV og ber deg kontrollere og etter-utfylle innen 7 dager (på internett eller papir)
Hele jobben tar ca. 10 minutter. Nå kan du gå hjem og vite at den økonomiske biten er sikret.
 • Saken din blir nå sendt videre bakover i linjene for kvalitetssikring som kan ta tid
 • Hvis KS gir endring i din disfavør, får dette ikke tilbakevirkende kraft men gjelder fra neste dagpengeutbetaling
 • Innen 1 uke kontakter du arbeidsformidler med din nye CV for å oppdatere og se hva som finnes av jobber
At NAV i påvente av sakebehandling sender folk til sosialkontoret faller på sin egen urimelighet. For det første sosialkontoret spør om er om du har søkt om dagpenger, og de ber om å få se et evt. avslag. De fleste som har hatt jobb, eier et eller annet som hus eller bil, og de har kanskje noen kroner i banken. Det andre sosialkontoret sier et at når alt dette er solgt og pengene brukt opp, da kan du søke om sosialstønad. Ikke før. Og hvis du bare trenger lån, får du trolig mer anstendig behandling i banken. (skrevet av person med 5 års erfaring fra A-etaten)


Politikerne plages av byråkrater som hindrer realisering av store byggeprosjekter (09. feb. 2009)

For mens det er masse arbeidsledige bygningsfolk, så er det fortsatt mange prosjekter som skal bygges. Problemet er at sakene ligger i påvente av byggesak eller behandling hos fylkesmannen etter klager. Dermed tar det tid å få realisert prosjektene. Lang tid.

Imens venter byggherren. Og bygningsarbeiderne. Og politikerne. Arbeidsledigheten øker blant bygningsarbeiderne, men fylkesmennene tar den tiden de trenger. Vi mener politikerne burde fått rede på hvilke store byggeprosjkter som har fått stopp på grunn av saksbehandling, og sørge for å få satt inn de ressurser som behøves for å få avklart prosjektene. Nå er ikke tiden å sitte og hekke på fingeren. Nå er tiden for handling.


Skyldig - inntil du har bevist din uskyld!

Husker du EU-kua? Under EU-valget for lenge siden var det noen bønder som laget et svært veggmaleri på en låvevegg av en omfangsrik Gro Harlem Brundtland som melket ei ku. Gro likte bildet dårlig. Å fjerne maleriet med hjelp av rettsvesenet ville tatt mange år, derfor brukte hun byråkratiet isteden. Forskjellen er ganske morsom.

I rettsvesenet må du kjennes skyldig før noen kan innføre straffetiltak mot deg, mens er det motsatt i byråkratiet. Der kan saksbehandlere iverksette tiltak med øyeblikkelig virkning, så blir det din jobb å bevise din uskyld i retten i ettertid. Gro fikk veikontoret til å uttale at veggmaleriet var ”til fare for trafikksikkerheten” slik at det måtte tildekkes med øyeblikkelig virkning. Og bonden måtte dekke til bildet mens politiet så på. Så ble det bonden som i ettertid måtte få rettsvesenet til å finne ut at bildet faktisk var helt lovlig. Han vant selvfølgelig frem i rettsvesenet og kunne avdekke EU-kua igjen, men da var EU-valget over og Gro ga blaffen i kjennelsen.


En byråkrat pr. 29 bønder

Noen hevder byråkratiet er en viktig del av det demokratiske samfunnet, andre vil hevde det er et eget system som lever sitt eget liv uavhengig av styre og stell og valgresultater. Når vi har 1 byråkrat pr. 29 bønder i Norge er det helt klart en god dekning, nesten bedre enn lærerdekningen i skolen. Enda mer bemerkelsesverdig er det at jordbruksministeren ikke ser noe problematisk i dette enorme antallet.


Fastlegeordningen koster 6 milliarder kroner før behandlingen begynner

Her har hvert eneste menneske i landet fått tildelt en fastlege, og legene får penger for hver eneste person de har på listen sin. Slik blir det lønnsomt å være lege, og slik vil byråkratene sikre at vi alle har en lege å gå til. Etter det vi forstår koster ordningen 6 milliarder kroner. 6 milliarder i administrasjon og godtgjørelse før en eneste person er blitt behandlet eller konsultert. 6 milliarder kroner som istedenfor kunne vært brukt til å gjøre folk friske i dette landet.

Legeforeningene synes ordning er helt utmerket. Vi synes ikke det, vi mener det er bedre at enhver står fritt til å besøke den legen de ønsker og betale samme pris uansett hvilken lege de går til. Og så bør selvfølgelig at de 6 milliarder kronene heller burde utbetales legene som stykkpris for behandlinger som kan gjøre folk friske, fremfor administrasjon av en idiotisk ordning.

Eller vil du risikere å få et helseproblem og kontakte helsevesenet der du befinner deg, og få beskjed at ”du må ta kontakt med fastlegen din”. Dette skjer over alt nå for tiden, og er blitt en elegant måte å fraskrive seg ansvar på. Uansett hva du synes om ordningen: fastlegeordningen bidrar til å sysselsette mange byråkrater, og det er kanskje det viktigste. Herved lanseres et par nye ordninger: Fastrørlegger og fastelektriker. De bør kunne sysselsette flere tusen byråkrater.