Konsernet - en psykopat ?

Dokumentarfilmen "The Corporation" sjokkerer (27. juni 2004)

Also a multinational corporation may be a psykopath (video 3:00 hours REMOVED FROM GOOGLE)
Det ser ut som denne videoen har "tørket vekk" fra internettet (hvorfor ???), vi forsøker å finne en link som funker.
Filmen kan sees som kapitler på Youtube.

Professor i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU omtaler dokumentarfilmen og boken bak filmen (The Corporation - the Pathological Pursuit of Profit and Power) i en kronikk i Dagbladet 26. juni, vi har tillatt oss å trekke ut noen setninger her:

Den sentrale spørsmålstilling er: Dersom akjseselskapet er en "person" som dominerer vår samtid, hva slags personlighet står vi overfor? Resultatet av en lengre intervjuserie er så gjennomgått mot kriterier hentet fra et anerkjent psykiatrisk diagnose-system:

Aksjeselskapet er ensidig selvsentrert mot bunnlinjen og verdiskapning for aksjonærene, og viker ikke tilbake for å påføre andre risiko og skade i jakten på profitt. Det kjennetegnes ved et oppblåst selvbilde og ynder å reklamerer for seg selv i grandiose ordelag som best, størst og ufeilbarlig. Selskapet mangler evne til langsiktige, forpliktende relasjoner og manipulerer alt og alle til egen fordel fjennom overfladisk PR-sjarm. Det mangler empati, tar ikke frivillig ansvar for egne handlinger og viser ingen evne til anger.

Dette svarer punkt for punkt til diagnosen "anti-sosial personlighetsforstyrrelse" (DSM-4. 301.7), på folkemunne kjent som psykopati.

Er selskaper som Enron, Worldcom, Parmelat og Skandia noen få råtne epler i en grunnleggende sunn frukthage, eller eksesser som synliggjør en iboende samfunnsmessig uansvarlighet som tolereres så lenge aksjonærene får sitt ?


NRK viser dokumentaren "The Corporation", første av 3 episoder i går (27.juli 2004)

De to kommende mandager viser NRK TV andre og tredje episode av The Corporation. Redaktøren av dette nettstedet satt ganske lammet etter første episode, med noe av de samme følelsene som etter å se fly styrte inn i World Trade Center 11. september:
  • sjokk
  • vantro
  • uvirkelighet
  • ingen kan gjøre noe slikt
Den store forskjellen er at 11. september rammet noen få mennesker på et avgrenset område. Selskapene rammer mange mennesker over hele kloden.
Det synes ingen grenser for hva store firma har gjort og fortsatt gjør.
Nå er det på høy tid at politikerne tar verden tilbake !

Hvor tas beslutningene i samfunnet ?

Det er liten tvil om at viktige beslutninger flyttes fra demokratisk valgte organer til innflytelsesrike selskaper. Dette kan skje på mange ulike måter,
  • gjennom nettverk, venner og bekjente
  • på styrerom
  • via lobbyister som leverer det de er betalt for å levere
  • gjennom eiet, kjøpt eller dreiet media
Det interessante spørsmålet er om det er et slikt samfunn vi vil ha. Særlig tatt i betraktning av at "the corporation" ikke lenger har så godt omdømme.

De som kjenner til psykopatens trekk, ønsker å holde seg selv og sine barn langt vekke fra vedkommende. Det er IKKE slike folk vi ønsker plassere i viktige maktposisjoner i samfunnet. Når det nå reises tvil om motivasjon og hensikt til selskaper med sterk posisjon og innflytelse, er det definitivt grunn til å rope varsku.