Demokratiet, et bedrag ?
The Biggest Democracy Scam Ever

(Sept. 29, 2020) The US election fraud is coming up, and it does not matter which one of the two geriatric candidates who is winning the election. This show has one purpose, and one only: It is brilliantly set up to divide the population and make people confront each other instead of confronting the mad american regime, by making them forget that democracy in USA is dead long ago. It does not matter who is elected president. The same bunch of old, rich men will still rule USA anyway. Some of them are even supporting both sides, just to be sure.

 • the wars will go on and the war profiteers will get richer
 • USA's interference and abuse all over the world will not stop
 • the rich and their companies will not begin to pay taxes
 • the justice system will still be infested by politics
 • the enviornment will still be exploited
 • the government will continue to prosecute the whistleblowers
 • the people will not make more money
 • welfare will not develope, the welfare state is still dead
 • estates, infrastructure, industri and communication will end up in even fewer hands
 • real democracy will certainly not develope

Google sensurerer ???

(14. aug. 2020) Hvamenerpartiene.com har hatt en markant nedgang i henvisninger fra Google i år sammenlignet med i fjor, og det ryktes at andre radikale nettsteder har opplevd det samme. Det skjer ved at søk på tekst som tidligere ga presise treff (treff på nøyaktig samme setning ble vist først) nå er flyttet langt ut i søket, så langt at ingen gidder bla seg dit. Mindre presise treff vises først, treff der viktige ord i søkestrengen mangler. Noen steder blir ikke overskrifter vist i treffene i det hele tatt, unntatt når man søker i "apostroffer" på nøyaktig tekst.

Figuren viser statistikk over henvisninger fra Google i fjor og hittil i år (august 2020 er stipulert), altså ikke totalt antall treff, og tendensen er dramatisk. Dette kan være et tegn på at hvamenerpartiene.com er et nettsted med meninger som noen ønsker å skjule for publikum. Slik bidrar Google til at deler av samfunnsdebatten skyves ut i mørket, og bare "stuerene" meninger får herske.

Google er definitivt IKKE en aktør som skal ta prinsipielle avgjørelser om hvilke meninger som skal vises eller ikke vises på nett. Likevel viser resultater fra ulike søkemotorer at Google "nedprioriterer" enkelte nettsteder.


Ropstad vil ha lavere valgdeltakelse i kirkevalgene

(22 juni 2019) Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen vil vise hva de mener med demokratiet: de vil ha det vekk. Kirkevalgene var tidligere preget av lav deltakelse for spesielt interesserte. Så la politikerne kirkevalget samtidig med stortings- eller lokalvalg, og deltakelsen gikk i taket. Men nå var det ikke lenger bare spesielt interesserte som stemte, det var folk flest. Og det har blitt et problem for lederen i Krf Kjell Ingolf Ropstad.

Derfor vil han og de "konservative" i kirken tilbake til den gamle ordningen der vanlige folk ikke lenger deltar men der spesielt interesserte kan få utøve sin makt over kirken og der kirken kan gå tilbake fra å være en bred folkekirke til å bli en smal sektorisk kirke.

Ønsket om endring skyldes ønsket om å gjøre folkekirken om til en sektorkirke som får milliarder av Staten, styrt av noen få, utvalgte makt-menn. Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke som også er demokratisk valgt, ønsker IKKE å endre reglene for kirkevalget i en høringsuttalelse.

Endringen er en seier for de maktbehovet til de konservative i Kirken


USA manipulerer valget i Storbritannia

(11. juni 2019)
Det er ganske bemerkelsesverdig. For såvidt har hylekoret stilnet at Russland manipulerte valget i USA, så vedgår USA at de vil stikke kjepper i hjulene til Corbyn. USA gjør nøyaktig det de beskyldte russland for å gjøre. Og ingen i regjeringen vår finner dette kritikkverdig og NRK har såvidt vites ikke omtalt skandalen.

Mike Pompeo vil hindre Corbyn i å bli valgt (steigan.no)


Hva er vitsen med demokrati når du har Krf ?

(20. april 2019)
Alle faglige høringsinstanser går i mot endringene i abortloven. Men endringen er politisk begrunnet ut fra forhandling med Krf, dermed spiller faginstansene sin mening ingen rolle.

Og da er det store spørsmålet: Hva er vitsen med å sende et lovforslag ut på høring når regjeringen allerede har bestemt seg for å underkjenne høringsuttalelsene?

Dette er kort sagt å senke demokratiet, uverdig for enhver seriøs regjering.


Brasils president er ute av skapet

(31. mars 2019)
Det er i dag 55 år siden militærkuppet i Brasil, og landets president og USA-venn Jair Bolsonaro har gitt ordre om at dagen skal feires. Den 31. mars 1964 tok en gruppe militære og sivile makten her i Brasil ved et kupp. Den demokratisk valgte presidenten João Goulard ble avsatt, og måtte forlate landet. Den nye regimet lovet å gjeninnføre demokratiet etter en tid, men i stedet ble styret stadig mer brutalt. Det var i denne perioden den brasilianske staten innførte tortur som et offisielt maktmiddel.

Feiringen er en hyllest til USA som i sin tid bidro til militærkuppet.


Ulovlig kritikk ???

(4. febr. 2019) "Når enkelte typer kritikk eller ytringer blir ulovlig så begrenses debatter som ellers kunne ha vært viktige. Dette strider med grunnlaget for åpne demokratiske samfunn," skriver Sigbjørn Remi Galåen i en kronikk i Dagsavisen\nyemeninger i dag. Du kan lese den her.

Ulovlig kritikk (nyemeninger.no)


Macron sin dobbeltmoral

(1. febr. 2019) Mens Frankrikes Emmanuel Macron støtter det såkalte «opprøret» i Venzuela sender han væpnet politi med pansrede kjøretøy for å føre krig mot de gule vestene.

Siden den 24. november 2018 har volden på gatene i byer over hele Frankrike økt dramatisk. En fransk uavhengig journalist, David Dufresne, har registrert alle overgrep som er begått av politi og sikkerhetsstyrker, ifølge Steigan.no

Macrons krig mot sitt eget folk (Steigan.no)


What mind control looks like

(29 okt. 2018)
This is extremely dangerous to our democracy


Krf sitt syn på demokrati og valgfrihet

(21 okt. 2018) Rogaland Krf har hatt avstemming om veivalget. 67 % valgte Høyre foran Arbeiderpartiet. Nå sender Rogaland Krf 16 delegater til landsmøtet, hvorav 15 av dem eller nesten 94 %, stemmer Høyre. Selv innad i Krf er folk sjokkert over mangelen på demokrati i partiet, veteranen Einar Steensnæs er dypt skuffet over at vinnerne tok «alt» i Rogaland KrFs avstemning om regjeringsdeltakelse.

Og det er klart, de to nestlederne vil her måtte ta ansvaret for det som bare kan betegnes som et kupp, fullstendig uetisk og ukristelig og forkastelig. Her ser vi hva vi kan vente fra den kanten i tiden som kommer ...

Demokratimangel i Rogaland KrF (Dagbladet.no)
Hareide skuffet over at valget ikke er representativt (nrk.no)


USA et lite skritt nærmere demokratiet

(8. febr. 2018) Vi har tidligere skrevet om den latterlige måten lokale folkevalgte har designet grensene til valgkretsene slik at deres parti vinner flest mulig valgdistrikter. Nå har saken gått til høyesterett, og den ene staten etter den andre må tegne nye valgkretser som samvarer med sunn fornuft. Bildet til høyre er en valgkrets, tro det eller ei.

For republikanerne er dette dramatisk. For de har liten mulighet til å vinne et valg uten valgfusk, og nå blir det flertallet av folket som skal høres, ikke flertallet av korrupte politikere.

Demokratene vant strid om karttriksing. Det kan bety mye i fremtidige valg.


Globalisering, men ikke for vanlige folk, ifølge Virke

(3. okt. 2017) Hovedorganisasjonen Virke ("den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene") kjører nå ut politikken til regjeringen på en ganske snedig og grov måte, nesten som om de gjør folket en tjeneste. Kjekt for regjeringen når andre kan stå for å innskrenke handlefriheten.

Virke (og regjeringen) liker ikke at folk handler i utlandet. Da mister Virke sine medlemmer omsetning og inntekter og Staten går glipp av skatt. Derfor vil Virke oppheve den tollfrie grensen på 350 kroner for vanlige folk. Men når Stat, kommuner og fylker skal ut og shoppe, er de pliktig til å legge anbud over en viss størrelse ut i verden. De kan shoppe de billigste varene og tjenestene i utlandet, og Norge går glipp av milliarder i omsetning og i skatter, foruten at vi får høyere arbeidsledighet når utlendinger på slavekontrakter kommer hit og utfører arbeidet for oss.

Men dette synes Virke og Regjeringen er bærre lækkert, det er den godartete globaliseringen som de selv tjener penger på og som de kan bruke til å bygge ned velferdsstaten. Virke fungerer som en ganske sleip proxy-stemme for regjeringen i denne saken som i flere andre.

Faktisk.no tilbakeviser påstanden: Det er feil å si at utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser.
Det er det motsatte som har skjedd: sysselsetting i varehandelen har økt.


Base-erklæringen fra 1949 er kansellert

(18. mai 2017) Oberstløytnant Tormod Heier sier 330 amerikanske soldater på trening i Norge egentlig er plassert her for å raskt være på pletten mot Russland, om nødvendig. skriver NRK i dag. Treningsleiren har vært kritisert, fordi det ligner på en utenlandsk base med permanent stasjonerte soldater på norsk jord. Norge har i 70 år ført en politikk der det avstår fra å ha slike utstasjoneringer i Norge.

Ine Marie Eriksen Søreide uttalte ganske tydelig da de amerikanske styrkene ble utplassert at målet var trening og øvelse i vinterterreng i Norge. Hvis oberstløyntanten har rett, er hun en løgner som holder folket for narr! Amerikanerne derimot sier de vil gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa.

Konklusjonen er klar: Ine Marie Eriksen Søreide har kansellert base-erklæringen fra 1949. Baseerklæringen ga den norske regjeringen i forbindelse med Norges tilslutning til Atlanterhavspakten 1949. Her slår regjeringen fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Og russerne har svart Ine Marie Eriksen Søreide med å gjøre Norge til atom-mål.

Forsvarsekspert: Natosoldater i Norge for å omringe Russland (nrk.no)


Sensur av internettet er en realitet i Norge

(2. sept. 2015) En rettsavgjørelse i dag sier at internettleverandørene skal stenge for tilgangen til nettsteder som Pirate Bay som tilbyr ulovlig nedlasting. Retten legger til grunn lovverk som er laget av politikerne i 2013. Det prinsipielt riktige ville vært å ta nettstedene som gjør ulovligheter, ikke sensurere trafikken på internettet, og her er vi fullstendig enig med Venstre. Slik går det når landet styres av politikere som mangler evnen til prinsipiell tenkning.

Who is next?
Kanskje de bør stenge tilgang til nettsteder som kritiserer politikerne?
Kanskje stenge tilgangen til Wikileaks - dokumenter som avslører sannheter politikerne ikke liker at vi skal vite om?


Multinasjonale selskaper frykter demokratiet

Panikken øker, selskapene frykter innstramminger
(3. aug. 2015) Multinasjonale selskaper er vettskremte for å miste makt, å bli påført reguleringer, å få redusert profitt. Derfor kjemper de nå sin desperate kamp mot demokratiske prosesser og suverene stater verden over. De gjør hva de kan for å sikre seg mot fremtidig sosialisering og innstramminger, enten det skyldes beskatning, helseforhold, arbeidsmiljø, regler i arbeidslivet, vern av natur og skog, vern av klima, å gjøre tjenester offentlig, eller hva det nå er et demokrati kan finne på å beslutte.

Krigen føres med pennen istedenfor med bomber
Derfor søker de å inngå "handelsavtaler" som tilsidesetter demokratiet og rettsstaten og overfører all makt til selskapene i det som mange kaller "markedsliberalistisk diktatur".

EU fails human rights but stands strong for investor rights (Friends of the Earth)

Kjeltringene skal vinne. Alltid
Trolig går det så langt at hvis en stat endrer skatteregler slik at skattesnyting via flytting til skatteparadis tar slutt, vil selskapene stevne denne staten for "fremtidig tapte inntekter". Det har allerede versert en bråte søksmål som alle har det til felles at de er en skam for ethvert hederlig menneske på denne kloden.

Norske politikere lar seg dupere
Litt champagne, noen vakre møter på førsteklasses hotell, og norske politikere er helt FOR frihandelsavtaler som på permanent basis avvikler norsk demokrati, norsk suverenitet, norsk rettsvesen og mulighet for å reversere avtalene dersom en annen fremtidig regjering finner ut at dette var helt feil. Slike handelsavtaler blir en katatrofe for landet.

Vi trenger et internasjonalt forum som kan erklære slike avtaler ugyldige
Et avtaleverk som avvikler et lands demokrati og suverenitet må kjennes ugyldig av internasjonal rett for å forhindre at korrupte eller inkompetente politikere ledes til å gjøre ubotelig skade på sitt folk for all fremtid.


Still politikerne for riksrett !!!

(6. juli 2015) Enkelte av våre politikere forsøker elegant å avvikle demokratiet og innføre det markedsliberalistiske diktatur i nye "handelsavtaler" som TISA og TTIP. De binder opp fremtidige folkevalgte regjeringer med irreversible vedtak der de spesielt gir makten til internasjonale konsern. De forsøker gjøre det uten at forhandlingene og avtalene offentliggjøres, med hemmelighold i fem år, og uten åpen debatt.

Dette er udemokratiske og kriminelle vedtak i strid med folkeviljen av så grov art at politikerne bør stilles for riksrett og idømmes lovens strengeste straff. Samtidig bør grunnloven endres slik at det kan garanteres at ikke kreative politikere avvikler demokratiet vårt.


Ikke mer "Hurra for 17. mai "

Norge er verken uavhengig eller selvstendig lenger ...

(17. mai 2015)
Politikerne bygger ned demokratiet
Istedenfor å høre på folket, hører de på lobbyister, de rikeste og sine venner og kjente. I tillegg inngår de irreverserbile handeslavtaler som binder opp folkevalgte for all fremtid.

Politikerne respekterer ikke folkets råd
To ganger har folket sagt sin mening om EU i folkeavstemming, begge gangene sa folket NEI. Likevel har politikerne innført EU's regelverk nær sagt på alle områder.

Politikerne bygger ned rettsstaten
De flytter viktige rettsavgjørelser vekk fra norsk rettsvesen til EU og til multinasjonale konsern og bidrar til å kastrere norsk rettsvesen og lovverk, en viktig del av norsk suverenitet.

Politikerne lukker for folkets innsikt
De flytter saksbehandling til muntlige eller lukkete fora med stadig større grad av hemmelighold

Folket kan ikke sette dagsorden
Folket har ikke noe forum der de kan fremlegge saker og kreve at politikerne ordner opp. Bare politikere (og i noen grad media go deres eiere) kan sette dagsorden.

Forskjellige skatteregler for vanlige folk og de rikeste
Dramatisk diskriminerende skatteregler er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Resultatet er at landet går glipp av enorme skatteinntekter. Regenverket er gjort så komplisert at vanlige folk ikke ser hvor ille det har blitt.

Landets ledelse har blitt pro-amerikanske separatister
Politikerne har sluttet å se helhet og historisk sammenheng. De har blitt pro-amerikanske nikkedukker for USA, og bidrar til å utbre det amerikanske riket og gjøre Norge og verden farligere. Derfor gjentar de USA sin retorikk og deltar på USA sine kriger.

NATO: Forsvarsalliansen som ble en angrepsallianse
Da USA klarte å tre det nye strategidokumentet ned over ørene på medlemslandene i 1999 ble NATO endret til angrepspakt uten politisk behandling og uten offentlig debatt. I ettertid ønsker politikerne IKKE spørre folket om det er greit å være medlem i en allianse som kan angripe hvor som helst, når som helst, hvordan som helst, med hvilke virkemidler som helst (inkl. A-våpen) og ut fra et hvilket som helst påskudd.

Politikerne selger ut folkets eiendom og ressurser
Særlig selger de ut "godbitene" slik at de rikeste kan få fremtidig fortjeneste fra inntektene istedenfor at folket ved Staten får inntektene.

PST og USA overvåker all elektronisk trafikk
Norske myndigheter ser det som sin plikt å oversende logger fra ALL data og mobiltrafikk til USA. Når Edward Snowden avslører kriminaliteten bak overvåkingen, tier politikerne.


Spanske politikere misbruker sin makt

(26. april 2015) Statsminister Rajoy og regjeringspartiet PP gjeninnfører politistaten 40 år etter Francos død, mener opposisjonen i Spania. 1. juli innskrenkes spanjolenes ytringsfrihet. Demonstrasjoner i Spania blir forbudt, og vil føre til millionbøter. Samtidig har vi forståelse for at mange politikere med begrenset IQ - også norske - finner demokratiet problematisk og ønsker "ta grep". Akk ja.

Knebling i Spania (nrk.no)


Hvordan politikerne har ødelagt demokratiet

(20. mars 2015) Vi feirer uhemmet demokrati-jubileum og 17. mai. Men hvordan står det egentlig til i lille "demokratiske" Norge ? På enkelte områder har det har gått rett til helvete. Slik det er nå med to blokker som er like elendige, kan man lure på hva som er vitsen med "demokratiske valg".

 • demokratisk valgte politikere kan dagen etter de er valgt snu ryggen til både valgløfter og folkemening
 • politikerne kan forhandle vekk folkets mulighet til medbestemmelse i "frihandelsavtaler" på en måte som må være grunnlovsstridig
 • politikerne kan beslutte i strid med folkemeningen slik det passer dem selv og deres venner og støttespillere (les: korrupsjon)
 • etter folkeavstemming om EU har politikerne likvel innført EU-regler i strid med folkeavstemmingen og dermed latt være å respektere den
 • skatteregler lages på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning, skatt er bare for vanlige folk
 • når politikerne først er valgt, må folket avfinne seg med dem i fire år uten mulighet for å kunne sparke dem
 • det kan se ut som om politikerne er mer interessert i å lage sær-retter for seg selv enn rettigheter for folket
 • ingen politiker kan gjøres rettslig ansvarlig for sine egne politiske handlinger

Hva kan vi gjøre med dette ?
Det er selvfølgelig mye vi kan gjøre, men hittil har politikerne (forståelig nok!) utvist en bemerkelsesverdig frykt for at folket skal komme til ordet. De forveksler åpenbart ordet "demokrati" med "anarki". Her er ulike forslag:

 • profesjonelle meningsmålinger er pålitelige. Dersom 75 % av folket har en mening, bør politikerne pålegges å ta hensyn til den
 • dersom 66 % av folket har en mening, bør politikerne oppfordres til å ta hensyn til den
 • dersom folket er delt på midten, bør det overlates til politikerne å beslutte eller utrede saken nærmere
 • det bør innføres regler for hvordan folket kan sparke regjeringen og kreve nyvalg
 • det må avkreves av politikerne at de informerer folket om viktige saker fortløpende
 • politikere må ikke kunne lage særregler for seg selv, dette må evt. gjøres av uavhengig instans i full offentlighet
 • politikere må kunne gjøres rettslig ansvarlig for sine beslutninger hvis det kan foreligge vennetjenester eller korrupsjon
 • det må skapes et forum der folket kan være med og sette dagsorden

Norge i skammekroken i FN

Investorrettigheter satt over menneskerettigheter. Regjeringen vil innføre det markedsliberalistiske diktatur i strid med grunnloven, uten å si fra til folket.
(8. jan. 2015) Fleirnasjonale storselskapa er så godt som imune mot straffeansvar når det gjeld brot på menneskerettane rundt om i verda. For å rette på dette misforholdet, har eitinitiativ for dette nå fått støtte frå 610 organisasjonar, 95 land, og underkommiteen for menneskerettar i Europaparlamentet.

Den 26. juni i fjor kom så ein resolusjon om dette opp til votering iFN sitt Råd for menneskerettar (United Nations Human Rights Council). Og gledeleg nok: Fleirtalet sa ja til ein resolusjon for å starte arbeidet med eit internasjonalt bindande regelverk for regulering av dei fleirnasjonale storkonserna sin aktivitet med omsyn til menneskerettane. Norge stemte mot. Gjentar: Norge stemte mot...


20 års jublieum - for Forakt For Folket

(28. nov. 2014) Det er 20 år siden Norge i en demokratisk folkeavstemming sa NEI til EU. Men det er 22 år siden norske politikere ratifiserte avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994.

Det betyr i klartekst at mens folket sa NEI, sa politikerne JA. Norge har fått de samme kostbare, detaljstyrte, byråkratiske, kanskje korrupsjons-baserte regelverk som andre EU-land.

Så kan man jo i ettertid diskutere hvem det er som burde vært stilt for riksrett.


Udemokratiske høringer ?

(28. aug. 2014)
Dersom politikerne ønsker mer demokrati, finnes det mange muligheter.

Høringer brukes ved nye lovforslag og andre viktige politiske beslutninger. Berørte instanser inviteres til å si sin mening, og politikerne kan legge disse meningene til grunn for nye vedtak som en del av det beslutningssystemet vi har i dette landet.

Opprinnelig var kanskje tanken at høringer skal være demokratisk, gjengi bredden av meninger i samfunnet, men i dag synes det motsatt. Høringer har blitt en del av et manipulerende og udemokratisk system, styrt av maktmennesker med en agenda, på vegne av sine venner og bekjente eller på vegne av sine økonomiske støttespillere. Da heter det ikke lenger demokrati, da heter det korrupsjon.

Du kan nemlig få det høringsresultatet du ønsker ved å velge ut høringsinstansene med omhu. I etterkant kan du da si ”Et flertall av høringsinstansene ønsket det slik ...” samtidig som du fraskriver deg ethvert ansvar for et udemokratisk vedtak.

Dersom politikerne skulle ønske et åpent og levende demokrati, kan det gjøres veldig enkelt. De kan spørre folket. De kan gjøre bruk av en profesjonell meningsmåling som viser folkemeningen.

Meningsmålinger er rimelige, de er raske å få utført, og de gir et resultat som er godt og representativt med svært liten feilmargin. Meningsmålinger brukes skammelig lite, så lite at man kunne tro at politikerne ikke ønsker høre folkemeningen.

Mange liker å svare på meningsmålinger fordi de synes det er flott at noen for en gangs skyld bryr seg om hva de faktisk mener. Men en meningsmåling er oppdragsgivers eiendom. Dersom målingen peker feil vei, kan oppdragsgiver legge den i en skuff for all tid. Selvfølgelig, når målinger blir hemmeligholdt fordi folket har feil mening, da holder man folket for narr.

Det er fristende å komme med noen demokratiske krav til våre politikere:

 1. Ved høringer og viktige beslutninger skal det alltid utføres meningsmålinger.
 2. Meningsmålinger skal alltid offentliggjøres, de som blir spurt skal få vite når og hvor målingen skal offentliggjøres.
 3. Målinger skal (selvfølgelig!) være profesjonelt utformet, og ikke tillate at interessenter lager sine egne spørsmål for å manipulere resultatet.

Dette kan gi mer demokrati, mer åpenhet, mer folkestyre, mer debatt.


USA er ikke et demokrati

(7. aug. 2014) Study: US is an oligarchy, not a democracy. The US is dominated by a rich and powerful elite. So concludes a recent study by Princeton University Prof Martin Gilens and Northwestern University Prof Benjamin I Page. This is not news, you say.

Saken på BBC her
Link til rapporten fra Princetown her


Ja, vi slakter dette landet ...

Selv under en flott feiring av 200 års jubileum, sitter det en flau smak igjen. For det kan se ut som om noen er mer interessert i å legge ned fedrelandet, enn å bygge det opp. Er dette veien å gå ?

La oss legge ned demokratiet
Dette gjøres enkelt og greitt ved at politikerne slutter å høre på folket, ved at de beslutter mot flertallet av folket, gjerne ut fra korrupsjon eller meningspåvirkning fra "big money" i stedenfor fra dem som valgte dem inn på Tinget. Samtidig kan nasjonale ressurser overdras til noen få selskaper, EU-tilpasning og NATO-medlemskap kan manipuleres og handelsavtaler som binder Norge opp for all fremtid kan inngås uten offentlig debatt og innsyn. La folket vå "valget" mellom to blokker som i praksis fører samme politikken uten å bry seg om velgerne.

La oss heller investere i veier i andre land !
Istedenfor å bygge nødvendige veier i Norge, låner vi ut billig folkets penger til Tyskland og andre land slik at de kan få bygge ut sin egen infrastruktur. Norske veiprosjekter får bare låne dyre penger som betales tilbake av brukerne med bompenger.

La oss slutte med å gi folket billig og ren strøm
La oss privatisere strømproduksjon og strømnett slik at kraft som koster 10 - 15 øre å produsere bluir solgt til forbrukerne for en krone eller mer. Vi kan slenge noen skjøteledninger ned til kontinentet for å legitimere "europesik markedspris" for strømmen. Istedenfor å bygge ut billig vannkraft, kan vi bygge ut dyre havmøller.

La oss knuse arbeidsinnsats med uhørt skatt.
La oss skatte lønnsmottakere som gjør ærlig arbeid, og la de rikeste slippe skatt. Landet trenger skattepenger. De som eier mest bygninger, har de største formuene, leker seg gjennom sine selskaper, som mottar stor arv fra penger som heller ikke er betalt skatt for, eller får lønnen sin fra aksjeutbytte, ser ut til å være de som betaler minst skatt i dette landet.

La oss gjøre selskaper multinasjonale
slik at de slipper skatte av overskuddet til Norge Morsomme regler for internfakturering gjør at et normalt oppegående selskape i Norge kan tjene inn 20 % mer dersom det blir "multinasjonalt" pga. andre skatteregler. Resultatet er mindre skattepenger til Norge, og det er jo flott.

La oss ta de små trygdekjeltringene
mens de store skattesnyterne går fri. Dette gjør vi ved å bygge opp kontrollfunksjonen til NAV mens vi bygger ned økokrim og kontrollfunksjonen til Skatteetaten og slutter å kreve revisjon av firmaregnskap. Samtidig lar vi være å fordømme skatteparadiser. Vi stoler jo på næringslivet.

La oss legge ned fiskerinæringene og kystfisket
Gi fiskekvotene for evig tid til søkkrike selskaper som knapt betaler skatt i Norge. La fisken sendes til Kina for å "bearbeides", slik at når den kommer tilbake er den litt billigere og litt dårligere, mens trålerselskapene tjener litt mere. La kystfiskerne gå på trygd i stedet.

La oss legge ned norsk landbruk
Norske bønder vil ha betalt for jobben sin når de produserer mat. Men når vi kan kjøpe mat fra Afrika fra rike jordeiere eller selskaper som bruker ansatte på slavekontrakter, blir kjøttet billigere. Sammenlignet med slaver er norske bønder ikke konkurransedyktige.

La oss legge ned norsk transportnæring
Vi kan åpne for at utenlandske operatører transporterer gods billig i Norge med gamle vogntog som ikke er utstyrt for norske vinterveier, ikke vedlikeholdt eller godkjent, med sjåfører uten kompetanse som ikke overholder kjøre- og hviletid og som ikke betaler bompenger.

La oss slutte som sjøfartsnasjon
La oss bygge nye krigsskip ved spanske verft som er ulovlig subsidiert istedenfor å vise verden at Norge er en skipsbyggernasjon. Sjøfolk får du nesten gratis ute i verden og da kan du tjene litt bedre på dem, norske sjøfolk passer best på trygd.

La oss legge ned norsk byggevirksomhet
Ta inn billig arbeidskraft fra alle tenkelige og utenkelige land, gjerne svart eller på slavekontrakter, og sørg for at all norsk kompetanse går over på trygd. Så kan vi sitte her om noen år uten en eneste fagarbeider igjen. Hva skal vi med norsk kompetanse når vi kan få den billigere andre steder ?

La oss flytte ut all industriproduksjon til "lavkostland"
Alt vi har bruk for her i landet kan andre produsere billigere, snart nesten gratis bare nøden blir stor nok. At nordmenn kommer på trygd istedet, spiller ingen rolle, det er jo på et annet budsjett

La oss flytte ut de store nasjonale selskapene
Norske ingeniører krever lønn og Staten krever skatt, flytt heller selskapene ut til land der ingeniører er billige og skatt er en vits også for norske statlig eiete selskaper.

La oss gjøre privatbilene i Norge dobbelt så dyre som i andre land
Det er godt for mljøet, og det gir penger til å kjøpe nye jagerfly. Faktisk kan vi gjøre ALT i Norge litt dyrere enn i andre land, som renter, avgifter, bensin, alkohol, nikotin osv. Det gir jo gode penger til statskassen og bidrar til å gjøre oss til et godt og sunt land.


Høyre vil ikke respektere flertallet

(15. febr. 2014)
Saken om byreklame i Bergen viser at Høyre ikke er interessert i demokrati. Mellom 80 og 90 prosent av bergenserne ønsker IKKE byreklame, likevel kjører Høyre ufortrødent sin djevelske agenda videre, med støtte fra hyklerene i Krf. Det er intet mindre enn skammelig.

Uanstendig bruk av doble spørsmål
De fremmer en sak de ikke har legitimitet for med bruk av manipulerende koblingsspørsmål av typen

"Ønsker du byreklame dersom dette kan gi bedre pleie til gamle og syke ?" Selvfølgelig svarer de fleste av oss ja på denne her. De kunne like gjerne spurt:
"Synes du det er greitt å gi 160 millioner lette i eiendomsskatten til de rikeste dersom det gir dårligere veier, skole og helse ?" Her får de et enstemmig nei uten at det affiserer dem det ringeste.

Mer om byreklame her ...


Demokrati og forfatning

(20. jan. 2014)
I anledning 200 års jubileet for vår forfatning er det fristende å gjøre seg noen tanker om fedrelandet. Vi lever i et godt og vakkert land, vi lever under et demokratisk styresett i trygghet på alle måter. Hva mer kan vi ønske oss ?

Valget mellom pest og kolera ?
Demokratiet vårt består stort sett i at du kan velge mellom en av to ganske like blokker, nemlig A-gjengen eller B-gjengen. Og så forventer du at når de er valgt inn på Tinget, så vil de representere sine velgere, holde valgløftene og innføre det de fortalte oss i opposisjon. Det viser seg ikke alltid å være riktig. Tanken går til USA der man i et stort show kan velge mellom to ulike blokker som i praksis fører den samme politikken for de samme sterke økonomiske interessene, og da siktes det ikke til interessene til velgerne. Vil vi ha det slik hos oss ? Finnes det tiltak vi kan gjøre for å få større nærhet mellom styre og folk, bedre kommunikasjon, mer demokrati ? Svaret er selvfølgelig ja.

Bruk av "høringer"
Viktige lovforslag sendes alltid ut til høring, men bare til relevante instanser, spesielt dem med økonomiske interesser i forslaget. Det er ingen automatikk i at folket blir spurt. Da ny markedsføringslov ble vedtatt i 2005 sa Stoltenberg helt riktig at: ”Et flertall av høringsinstansene ønsket den slik”. Vi vet at mellom 95 % og 99 % av folket ikke ønsker å bli plaget av telefonselgere. De ble ikke hørt. Loven er tildels i strid med folkemening, miljø, forbrukerhensyn, barneombud og sunn fornuft. Men alle vennene til Stoltenberg ble både hørt og fornøyd. Nå skal Bergen Kommune gjøre skal det samme. De vil ha byreklame og har sendt saken til høring til alle involverte parter unntatt folket. Bergenserne blir ikke spurt. Mellom 80 og 90 % av dem er trolig mot byreklame.

Meningsmålinger og manipulering
Vi svarer på meningsmålinger fordi vi føler at endelig er det noen som tar oss på alvor, som spør oss og bryr seg om hva vi mener. Men dersom vi har feil mening blir hele undersøkelsen hemmeligholdt. En spørreundersøkelse er nemlig oppdragsgivers eiendom. Hvis Bergen kommune spør folket hva de mener om byreklame og over 80 % svarer at de er mot det, da legges hele undersøkelsen i en skuff for all fremtid. Hvis 60 % er for, blir den brukt. Hemmeligholdelse er ikke bare udemokratisk, det er også respektløst overfor dem som blir spurt. Noen går så langt for å få gjennomslag at de lager useriøse og manipulerende undersøkelser av typen ”Mener du byreklame er bra dersom det gir bedre stell for gamle og syke?” Alle svarer selvfølgelig ja på denne her.

Umulig å sparke politikere som er valgt
Når du ansetter noen, kan du sparke dem hvis de gjør en dårlig jobb eller handler ut fra andre interesser enn bedriften din. Politikerne derimot kan du aldri sparke. Du må leve med dem i fire år uansett hvor inkompetente, handlingslammete, korrupte eller verdiløse de er.

Kjøpemakt
De som har mye penger kan kjøpe seg tilgang til beslutningsprosessene, de kan kjøpe påvirkning, eksponering og reklame. Et stort problem får vi når vanlige folk ikke lenger har noen som taler deres sak, og når de mangler penger til å kjøpe slik tilgang. Der er vi i Norge i dag. Derfor er skattereglene våre laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Pengene styrer, folket har ikke engang vært med i prosessen. Det er blitt forskjell på folk.

Mediemakt
Media setter dagsorden. Media bestemmer hva som skal omtales og hva som skal utelates. En dokumentarfilm som ikke blir vist av NRK eller TV 2, vil forbli ukjent for de fleste. Når media ensidig uttrykker eiernes eller annonsørenes policy, er pressefriheten slutt. Da er media blitt kjøpemakt. Fox News har vist oss hvordan dette kan gjennomføres til det latterlige. Vi kan se tendenser til det samme i Norge.

Folkevalgte og kritikk
Mange folkevalgte hever seg elegant over berettiget kritikk fra vanlige folk. Hvis Hansen spør hvorfor hans spilleavhengige sønn må utsettes for spillereklame på TV, får han ikke svar. Først når media blir plagsom eller klarer å riste et skjelett ut av skapet, tvinges politikerne frem i lyset. Burde det finnes et godt apparat som fanger opp kritikk eller gode forslag fra vanlige folk ?

Smått med direkte demokrati
Vi har ikke mange direkte prosesser der folket blir hørt, fora der folket direkte kan bidra til å bestemme. Men ønsker politikerne egentlig innblanding av folket eller vil de rå grunnen alene? For det må jo bli plagsomt hvis flertallet av folket ønsker noe annet enn flertallet av politikerne. Er det da man spøker med at politikerne bør avsette folket ? Unntaket om direkte demokrati er folkeavstemmingene om EU.

Meningsmålinger
Det raske og enkle alternativet til folkeavstemming heter meningsmåling. Gode målinger er billige å gjennomføre, de er representative og gir en liten feilmargin. Men da må målingene også brukes med vett. En meningsmåling med 3/4 flertall (75 %) bør politikerne legge stor vekt på. Målinger med 2/3 flertall (66 %) bør sees på som en veiledende anbefaling. Målinger der halvparten er for og halvparten er mot splitter landet på midten, saken bør utsettes og utredes mer eller overlates i sin helhet til politikerne å bestemme. Simpelt flertall (51 mot 49 %) gir et dårlig styringsgrunnlag og dårlig legitimitet i kontroversielle saker.

Folkets kontrollkommisjon
Stortinget har sin kontrollkommisjon som har til oppgave å avklare betente konkrete saker internt. Den minner litt om bukken som passer havresekken, og det kan se ut som om kommisjonen av og til brukes til politisk spill. En ”folkets kommisjon” burde vært motstykket der et representativt utvalgte fra folket kunne kjøre frem prinsipielle saker og kreve politisk oppfølging, samt avdekke maktmisbruk og politikk i strid med folkets ønsker, i strid med demokratiet. En slik kommisjon kan selvfølgelig bare være rådgivende og må kunne etterprøves i meningsmålinger for å garantere en nøytral og representativ mening, ikke et forum til for spesielt interesserte.

Hvordan få mer demokrati
Vi kan og bør iverksette gode og enkle tiltak for å få folkets nærmere beslutningene, for å bidra til mer direkte demokrati, for å få større engasjement og mer debatt blant oss alle. Nedenfor er ulike forslag presentert i tilfeldig rekkefølge. Mitt ønske er ikke å få en detaljdiskusjon på de enkelte forslagene, men å vise at det faktisk er mulig å gjøre noe. Vi kan begynne å tenke på en ny og kreativ og demokratisk måte, vi kan bevege oss i en ny retning, vi kan positivt utvikle arven og konstitusjonen som nå feirer 200 år, eller vi kan stå på stedet hvil uten å innføre noe nytt.

 • Meningsmålinger laget av nøytrale og profesjonelle instanser skal utføres i stor grad for å sikre at folkets mening kommer frem. Ved høringer skal alltid folket spørres i meningsmålinger. Målinger med tydelig tendens skal vektlegges.

 • Folket kan kreve å få utført meningsmåling under gitte forutsetninger.

 • Alle meningsmålinger skal offentliggjøres, og den som blir spurt får uoppfordret vite når og hvor de offentliggjøres før spørsmål stilles.

 • Folket skal sikres et apparat for å videreformidle relevant kritikk og gode og viktige saker. Det lages en uavhengig instans som søker frem politikerkritikk og løsningsforslag fra media og internett. Utvalgte saker offentliggjøres på nettet og fremlegges for politikerne for oppfølging.

 • Det opprettes et spørreforum på internett for konkrete spørsmål som supplement eller erstatning til spørretimen på Stortinget. En nøytral instans utvelger og kvalitetssikrer spørsmålene som går videre, ut fra gitte forutsetninger.

 • Det opprettes et folkelig forum for prinsipielle og generelle saker som kan hete ”Folkets kontrollkommisjon”. Forumet kommer med råd og anbefalinger som vektes ut fra meningsmålinger. Medlemmer i forumet er vanlige folk og skiftes ut jevnlig og fortløpende eller hvis forumet avviker for mye fra meningsmålingene.

 • Folket kan be om at regjeringsmedlemmer skiftes ut, eventuelt kreve omvalg, under gitte forutsetninger.

 • Alle lobby-avtaler med politikere skal fortløpende loggføres og offentliggjøres på nettet med interessegruppe, sak og formål, slik at folket kan følge med.

 • Alle bevillinger og gaver til partier skal loggføres og offentliggjøres på nettet, også offentlige kjøp av tjenester fra partiene eller tilknyttede organisasjoner.

 • Til valgene skal partiene bistå en uavhengig og litterær kompetent gruppe som kan lage sammenligninger av partiprogrammene og få frem forskjeller og prioriteringer i konkrete saker.
En forutsetning
En forutsetning for å få til noe av dette uten å lage revolusjon først, er at politikerne må ville det. Og det er slettes ikke sikkert de vil. Det er ikke sikkert Erna Solberg kan tenke seg å gi asyl til Edward Snowden selv om mesteparten av folket skulle ønske det, eller at Stortinget vil endre markedsføringsloven fordi et flertall av folket krever det. Og da har vi et problem. Da har demokratiet blitt friheten til å velge sin egen diktator.USA har ikke lenger et fungerende demokrati sier Jimmy Carter (nrk.no)

(20. juli 2013) Vi venter spent på når folket i USA går ut i gatene og krever å få landet tilbake.


Fem statsmakter ???

(27. okt. 2013) En kronikk av Hege Utstein på Dagsavisen/nyemeninger reiser spørsmålet om den femte statsmakt og hvem statsrådene skal tjene. Det gjelder selvfølgelig landbruksminister Sylvi Listhaug og hennes historiske bindinger til påvirknings-bransjen.

Vi har følgende statsmakter:

 1. Lovgivende - Stortinget
 2. Utøvende - Regjering og administrasjon
 3. Dømmende - Domstolene
 4. Informerende - Opinionsformidler, Pressen, "Den fjerde statsmakt", eiet og styrt av storkapitalen.
 5. Manipulerende - Lobby- og PR-byråene, "Leiesoldater" styrt av storkapitalen.

Den femte statsmakt. Som statsråd skal man tjene bare én herre: Velgerne.


Demokratiet vs. "tilbakevirkende kraft"

SISTE: Saken er berammet for forsterket rett 13. aug. 2013
Bruk av forsterket rett skjer i spesielle og viktige saker. Kanskje problemstillingene nedenfor kan være viktige å ta hensyn til ?

Til Høyesterett denne uken.
(12. mars 2013) Høyesterett skal denne uken behandle en interessant sak om fiskekvoter. Tidligere har lovverket bestemt at fiskekvoter skal være evigvarende, og nå ønsker politikerne å lage ny politikk for å få bedre styring over ressursene. Men kan nye lover gis tilbakevirkende kraft ?

Kan "politisk nasjonalisering" gjøres mulig ?
Verden over, i hele historien, ser vi at enorme ressurser har havnet på noen få private hender. Og der ønsker de nye eierne at rikdommene skal forbli for evig og alltid, også når "overføringen" av ressurser har skjedd i strid med folkevilje, på grunn av korrupsjon, som "gaver" til venner og kjente av de som hersker i landet, eller på grunn av tidligere regjeringers horrible politiske vedtak.

lovverket styrker dem som eier
fremfor folkets demokratiske rett til å bestemme over hele landet.

Striden om evigvarende fiskekvoter behandles i Høyesterett denne uka (nrk.no)
Følg saken på www.domstol.no/hoyesterett her


En liten test på demokrati

Ta en sak du vet mellom 95 % og 100 % av folket er for. Deretter ser du på hva politikerne bestemmer. Og så spør du deg om dette er demokrati.

(10. mars 2013) Når politikerne er blitt valgt inn på Tinget, er det noen av dem som virkelig slår ut med håret. Og så vedtar de lover og regler som ikke bare er på kant med det folket ønsker, men direkte i mot folkets ønsker og interesser. Hva slags verdigrunnlag som egentlig ligger bak udemokratisk og destruktiv politikeratferd, kan vi bare spekulere i.

Mellom 95 % og 99 % ønsker ikke bli forstyrret av telefonselgere.

 • Her til lands har vi rundt 2 millioner husstander.
 • Vi vet at over 2 millioner personer har reservert seg mot reklame via telefon og mobiltelefon.
 • Vi vet at 81 % av de som blir oppringt allerede har reservert seg.
 • Vi vet at reservasjonsordningen ikke fungerer.
 • Vi vet at politikerne vet at reservasjonsordningen ikke fungerer.
 • Og vi vet at næringene er lykkelige fordi de får ture frem som de vil.

På næringenes premisser.
Den nye markesføringsloven som Jens Stoltenberg fikk vedtatt i 2005 la seg langflat for næringenes interesser så til de grader at den ikke bare er kalt et makkverk av en lov, men at barneombudet forsøkte å få stoppet elementer i loven som er direkte skadelig for barn og unge. Barneombudet måtte gi seg, det er nemlig noen som tjener store penger på telemarketing. Både NHO og LO ønsker heller å ivareta noen arbeidsplasser enn å gi folket et lovverk det ønsker og fortjener. De liker "reservasjon" fremfor "forhåndssamtykke" fordi mange ikke gidder reservere seg.


Demokratiets problem

Aristoteles var en farlig fyr !
(14. nov. 2012) Tanken at enorm rikdom og demokrati ikke kan leve sammen side om side, er like gammel som historien. Aristoteles gjorde et poeng av at dersom du i et perfekt demokrati har et lite antall veldig rike mennesker, og et stort antall veldig fattige, da vil de fattige bruke sine demokratiske rettigheter til å ta rikdom vekk fra de rike. Dersom Aristoteles levde i dag, ville han trolig blitt erklært som en farlig radikaler. (Noam Chomsky: How the world works)

Så hvor dypt tror du "demokratiet" stikker for de 1 % rikeste ? Dersom vanlige folk i USA på demokratisk vis fikk gjennomslag for at verdiene i samfunnet skulle fordeles på en annen og mer rettferdig måte, hva tror du ville skjedd ? Jo, ganske riktig, CIA, FBI, The Army, Politiet, Homeland Security og alle de kreftene som kan kjøpes for penger ville sørget for at de rikeste fikk beholde sin rikdom og alle sine eiendommer, mens de fattige ville blitt fengslet, undertrykket, internert, drept, Gud vet hva. Det er jo dette som har skjedd over hele verden, i hele historien, også i nyere historie, noen steder litt mer elegant enn andre steder.

Problemet til Aristoteles kan løses på flere måter, her er noen:

 1. man kan (Gud forby !) gjøre de aller rikeste litt mindre rike
 2. man kan gjøre de fattige litt rikere slik at de holder kjeft (sørg for at de har TV, fotball og øl !)
 3. man kan "pynte" litt på demokratiet, "late som" det er mer demokratisk enn det i virkeligeheten er

AP-topp går av i protest i Bergen

(11. febr. 2006)
Bergens Tidende har i dag en skremmende sak om Merete Andreassen som gikk i går i protestav som nestleder i AP i Bergen. Deretter meldte hun seg ut av partiet fordi hun ikke aksepterer ukulturen i partiet. Er dette bare toppen av isfjellet?

"Skal venstresiden overleve, må vi ta tilbake rollen som ombud for folket. Nå opplever jeg at lojaliteten er rettet mot enkeltpersoner og deres posisjoner og ikke hva som er til beste for folket. Et slikt system vil jeg ikke stå bak," sier Andreassen i BT. "Alt for mange i partiledelsen sitter i doble og triple roller. ... Når så noen i partiet vil reise en sak som kan ramme mektige personer, blir den bare trenert," sier hun.


Utenriksministeren vil høre hva folk ønsker norsk utenrikspolitikk bør være

(9. juli 2006)
Jonas Gahr Støre vil sette ned et utvalg som skal se hvor folk mener Norge bør gå i utenrikspolitikken.
Det er jo prisverdig, tatt i betraktning at hans kolleger overhodet IKKE bryr seg om hva folk mener om deler av innenrikspolitikken.


Alle meningsmålinger bør bli publisert offentlig

(26. juli 2006)
I motsetning til telefonsalg og markedsundersøkeler, blir opinionsundersøkelser hilst velkommen av mange. Endelig er det noen som spør hva DU mener om styre og stell, endelig skal DIN mening tillegges vekt. Men dersom undersøkelsen gir en helt annen mening enn den oppdragsgiver ønsker, kan det hende undersøkelsen aldri blir offentliggjort.

Slik risikerer du at DIN mening bare fremkommer dersom den er "riktig" og "passende". Hvis ikke blir den sensurert vekk, og ingen får høre om den.

Dette strider mot sunne demokratiske verdier, og er et misbruk av folks velvilje til å stille opp i slike undersøkelser. Derfor bør det være et krav at ALLE undersøkelser blir offentliggjort senest 1 måned etter at undersøkelsen fant sted.

Her er hva vi ville forventet av politikere dersom de hadde et snev av respekt for sitt folk og dets meninger:

 • forhåndssamtykke for telefonsalg (også der noe av pengene går til gode formål!)
 • forhåndssamtykke for markedsundersøkelser (undersøkelsen gjelder kjøpevaner, produkter og tjenester etc.)
 • forhåndssamtykke for meningsmålinger som ikke garantert blir offentliggjort
 • meningsmålinger som blir offentliggjort på gitt sted til gitt tid trenger ikke forhåndssamtykke

Demokrati vises i praksis ved en folkelig innflytelse på beslutningene

(11. sept 2005)
Professor Ole Jørgen Bendictow har i dag en kronikk i Dagbladet under tittelen: Politikk på norsk. Her skriver han bl.a.:
"Uttrykk som ofte brukes, gjerne med fornøyelse - især av politikere - er «det norske folkestyre» og «Norge er et demokratisk land». Men er dette virkelig påstander hevet over debatt og kritisk drøftelse? At land enten er demokratiske eller autoritære, framstår enten som samfunnsvitenskapelige idealtyper eller som politisk plakatspråk. Det reiser spørsmål om nyttig begrepsbruk for analyse av ulike regimetyper og for vår politiske selvforståelse.

Nøkkelbegrepet må være graden av folkelig innflytelse på sakene på den politiske dagsorden og de politiske beslutningsprosessene. Det er derfor fruktbart å tale om grader av demokratiske eller autoritære politiske regimer. Det betyr at politikeres rolle i et demokrati ideelt sett er saksformulerende og iverksettende, mens de i autoritære regimer er herskende. Her står også maktbegrepet sentralt, evne til å påvirke eller styre menneskers atferd i villet retning: Folkestyre karakteriseres ved at folket styrer politikeres atferd i villet retning, i autoritære regimer styrer herskende eliter folket."

Kronikken "Politikk på norsk" av Professor Ole Jørgen Bendictow (dagbladet.no)


Demokratiet i Bergen - bare når det passer byrådsleder Monica Mæland

(12. juli 2005)
I Bergen har i lengre tid en pussig forvaltningssak figurert i media. Det morsomme er at saken, som dreier seg om innløsning av en eiendom til friområde, ble enstemmig vedtatt av det forrige byrådet. Så går jurist og byrådsleder Monica Mæland hen og stopper innløsningssaken uten å varsle bystyret. Deretter gjør hun diverse krumpspring sammen med eier av området, som ender med lukrativ utbygging av deler av området, og ny innløsning av resten for Bergen kommune. Saken reiser et par spørsmål:
 • hvordan er det mulig for en enkelt politiker alene å omgjøre et enstemmig bystyrevedtak ?
 • hvilke konsekvenser bør en slik handling få for den politiker det gjelder ?
 • hva slags demokrati er det enkelte høyrevridde politikere egentlig ønsker i dette landet ?
(lenkene til BT er flyttet, søk på tekst eller gå til BT og bla i papir)
Hun beskriver feilaktig viktige saksforhold og fremsetter sterkt usaklige påstander. BT 29. juli
Storetveitåsen og mitt demokratiske sinnelag - Monica Mæland forsvarer seg i BT 21. juli
Monica Mæland - for skipsreder Wilhelmsen eller fellesskapet? BT 28. juni
Rammeplan for Utdanning til demokrati for skolene - undertegnet av, ja nettopp, Monica Mæland 13. april 2005

Demokrati en ressurs - for den folkevalgte!

"I den tredje verden ser vi at demokrati i sin alminnelighet, og valg i særdeleshet, er en del av statsteorien. Det dreier seg om hvem som midlertidig, i fire eller åtte år, skal forvalte staten, ha adgang til stastrådsboliger, biler, bestemme over skatt og toll, over nasjonale ressurser, og ha mulighet for å selge ressursene til utenlandske firmaer mot korrupsjonspenger. Dertil kommer kontrollen over militæret og politiet. Jo fattigere folket er, desto mer fremstår demokratiet som et paradis på jorden, som en uutømmelig ressurs. For den folkevalgte politikeren."

(Fra Johan Galtungs bok "Både Og, en innføring i konfliktarbeid" 2003)


Grov forakt for demokratiet ?

Rundt 2 millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg. Dette er et imponerende tall, tatt i betraktning at mange av oss har viktigere ting å stri med enn telefonselgere.

Tidligere leder i datatilsynets, Georg Apenes, lanserte motsatt reservasjons-ordning ved telefonsalg: at de som ønsker slike henvendelser, kan signalisere dette til næringene - mens alle vi andre får fred, helt i tråd med hva dette nettstedet har forfektet i over ett år nå.

Næringene finner selvfølgelig forslaget problematisk fordi de ser at greinen de sitter på er i ferd med å bli saget av. Et slikt register vil bli ganske tynt. Derfor har de fått politikerne vekk fra tanken. Det handler om verdier. Gjett hvem politkerne har lyttet til.


Svekket folkestyre og økt rettsmakt

En hovedkonklusjon fra Makt- og demokratiutredningen er at det representative folkestyret er svekket i alle ledd. Samtidig øker rettssystemets makt. Stortingsflertallet er i økende grad bundet av lover de ikke er herre over (EU). Domstolsmakten har økt på de folkevalgtes bekostning, sier leder i Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud. Vi ser også at stadig flere viktige beslutninger tas i internasjonale organisasjoner uten demokratisk styring.

Om maktutredningen


Grunnleggende mistillit

Bare uker før valget presenterer Makt- og demokratiutredningen et dypdykk i folks oppfatninger av demokratiet. Den gjennomsnittlige borgeren er like interessert i politikk som tidligere. Men mistilliten til politikerne og de politiske partiene er betydelig, sier maktforsker Kristin Strømsnes.

Grunnleggende mistillit til politikere (UiO)


Samlingsregjering = slik de små får makt ?

Når vi i Norge har en flertalls-regjering av mange små partier, får vi en basis for makt bygget på avtaler. "Hvis jeg får igjennom mine smale saker, så skal dere få igjennom deres saker." Resultatet er flott for små parti som slik får realisert en god del av sine hjertesaker. Men for flertallet av folket er det en katastrofe dersom alle disse smale sakene vedtas mot flertallets ønske.

Venstres tidligere leder Sponheim skrøt av at "det er bedre å ha 3% av oppslutningen og 20% av innflytelsen enn omvendt." Men da kan vi ende opp med en skattepolitikk, en skolepolitikk, en energipolitikk osv. som tjener marginale interesser mer enn de tjener folk flest. Vi kan få en politikk som folk flest egntlig ikke ønsker. Det er tegn på at dette er ganske utbredt.


Direkte demokrati

Like vanlig som det er å ha stortingsvalg er det å se et nytt parti dukke opp på arenaen som ønsker mer direkte demokrati. Det er noen der ute som føler at de store partiene har forlatt folket og bare taler lobbyistenes sak.

Og like vanlig er det å se våre politikere omtale saken med forferdelse over hvordan det skal kunne gå i dette landet dersom folket skulle bestemme. Jo smalere partiet er, jo større synes frykten for direkte demokrati.


Ny tidsalder, nye verktøy

Det er enighet om at mye har skjedd i samfunnet siden Norge ble et selvstendig demokrati. Viktigst er IT-revolusjonen der kommunikasjon til den fjerneste avkrok bare er et tastetrykk vekke. Det er på tide å modernisere demokratiet og nytte de nye muligheter som finnes.

Det finnes gode og vitenskapelige verktøy som samfunnet kan gjøre bruk av for å finne ut hva folk flest ønsker. Valgdagsmålinger er eksempel på slikt verktøy. Ved bruk av undersøkelser basert på vitenskapelig metodikk kan man få svar med en feilmargin på et par prosent i forhold til en folkeavstemming. Dette gjør det rimelig, raskt og enkelt å få dekkende kunnskap om hva folk flest mener om alle saker.

Vi tror slike verktøy kan være gode der det er klart flertall, f.eks. der minst 2/3 av dem som blir spurt er for eller mot en sak. Saker der folket er delt på midten (som ved folkeavstemmingene for/mot EU) tror vi IKKE er egnet til denne typen verktøy. Her bør heller avgjørelse delegeres til våre folkevalgte.