Globaliseringens endelikt ?

(17. april 2020) Eirik Løkke, influencer i Civita, er bekymret for globaliseringen som han hyller så sterkt, og det er han med rette. For vi andre har sett hvor sårbare globaliseringen gjør oss alle. Koronakrisen gjør at mange nå setter spørsmål ved globaliseringen. For hva skal vi gjøre når verden rundt oss blir tatt ned?

Hva gjør du hvis strømmen går?

Når viktig mat, rekvisita, medisiner og billige komponenter kommer fra land som blir ”tatt ned”, sitter vi andre i saksa. Globaliseringen går jo nettopp på å shoppe der det er billigst, helst i land der folk lever uten velferd på slavekontrakter. Dette er noe norske politikere foretrekker fremfor kostbare norske arbeidstakere med velferdsordninger, pensjonsordninger, krav til arbeidsbetingelser som inkluderer helse, miljø og sikkerhet, og høy nok lønn for å dekke høye skatter og avgifter.

For velstående land er globalisering en effektiv måte å bygge ned landene, å demontere velferdsordninger og fremtvinge kutt i bånn. Globalisering gir skattefrihet til de rikeste, fordi de får skattefrihet i skatteparadiser og derfor må få det i Norge også. Globalisering betyr at laveste standard skal gjelde.

Samtidig vet vi at av og til er verden ond. Av og til får vi sykdom, krig eller naturkatastrofer. Det første som da skjer er at all handel stopper opp. Utfordringen blir hvordan å overleve uten forsyninger utenfra. Det blir som å tenke tanken: ”Hva gjør vi hvis strømmen går?” Det er ikke dumt å tenke denne tanken og ta noen grep i forkant.

Er det laveste standard som skal gjelde ?

Globaliseringen sitt mantra er ”fri flyt”. Fri flyt av billig arbeidskraft, av kjeltringer, av skattefrihet, suverenitetsavståelse, fri flyt av overstyring, korrupsjon, og fri flyt av sykdommer både hos dyr og mennesker.

Globaliseringen i EU står for ansvarsfraskrivelse. EU kan svare på kritikk ved å si ”Det er medlemslandene som vil ha det slik”, mens medlemslandene kan si til folket sitt at ”Det er EU som bestemmer, vi har ikke noe vi skulle sagt!” Samtidig går demokrati og velferdsstat i skogen, og andre ”krefter” som Civita hyller så sterkt, får styre verden.

B-b-b-b billig ?

Billigst ikke alltid er best og mest sikkert, derfor snakker mange bedrifter nå om å ta alle viktige tjenester tilbake ”in house” som motsetning til ”outsourcet”. Kanskje nasjonen Norge burde begynne å snakke om det samme, og inkludere suverenitet og lovverk i debatten – hvis det ikke er for seint?