USA lyger ALLTID
Men han har jo ingen klær på !

(10. jan. 2021)
Kongressen ga amerikanerne noe å tenke på da bygningen ble invadert av folkemasser. Normalt er dette slikt USA gjerne ser i andre land som resultat av egen innblanding. Det kan være på sin plass å minne om at ...

  • USA har bestrebet seg på å velte mer enn 50 fremmede regjeringer.
  • USA har blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land.
  • USA har forsøkt å ta livet av mer enn 50 ledere i andre land.
  • USA har sluppet bomber på folket i mer enn 30 land.
  • USA har forsøkt å knuse folkelige eller nasjonalistiske bevegelser mot utålelige regimer i mer enn 20 land.
Kjærlighet gjør blind Vi har blitt blind for alle løgnene, blind for alle krigene, intervensjonene, for all utidig innblanding i andre lands affærer, for kupp og regimeskifter, for å sette folk opp mot hverandre, for å knuse land ikke bare med bomber, men også med sanksjoner på mat og medisiner, med falske rykter, med falske hendelser, kort sagt: med alle de triksene som står i boka.

Historien taler sitt dystre språk, her er en kortfattet samling av historien fra 1961 til 2020, under denne saken kommer de respektive avsnittene litt grundigere omtalt. Lykke til !

1961: Berlinmuren ble revet i 1989. Men hvorfor ble den egentlig bygget ?

1962: Cuba slapp såvidt unna krig et par år før som i detalj ble planlagt ut fra en serie falske hendelser planlagt som "Operation Northwoods". Dette involverte "nedskyting av sivilt passasjerfly" over Cuba og mye annet. John F. Kennedy gikk imot planen.

1964: Vietnamkrigen var basert på en falsk hendelse i Golf of Tonkin den 2. august 1964. Nordvietnam angrep ikke USA denne dagen. Det tok 50 år før det ble stuereint å si det høyt. Vietnamkrigen tok livet av 3 millioner vietnamesere og 58.000 amerikanske soldater.

1979: Nicaragua fikk på 1980-tallet ros både av Verdensbanken og den Inter-amerikanske utviklingsbanken for sine fremskritt med skole og helsetjenester for alle. Landet hadde nasjonalisert landeiendommene til de rikeste. George Shultz kalte Sandinistene for "en kreftsvulst" som måtte ødelegges. Og det gjorde USA.

1990: Irak sin første krig fant sted i 1990. På TV fortalte en tåredryppende jente hvordan hun selv hadde sett at Irakiske soldater gikk inn på sykehus i Kuwait by, tok mer enn 300 babyer ut av kuvøsene og la dem på det kalde gulvet for å dø. Historien ble støttet av Amnesty International, og USA gikk til krig. Men historien var løgn, jenten var datter til Kuwait sin ambassadør i Washington og et PR-firma hadde regissert forestillingen.

1990-2003: Irak og sanksjonene ble verre enn noen krig, sankjsjonene varte fra 1990 til den andre krigen startet i 2003. Mangel på medisiner, mangel på rent vann og matmangel førte til at 1,5 millioner døde som ellers ville ha vært i live, hvorav en halv million barn. Da USA invaderte i 2003 fantes det knapt en bil nyere enn 1987 modell.

2000: Valgkuppet i Florida gjorde at Dick Cheney ble visepresident og kunne gjennomføre politikken til folkene bak "Project for The New American Century" til "Rebuilding America's Defenses". George W. Bush var kun president i navnet, en nikkedukke som brukte første året til å spille golf mens de andre planla 9/11.

2001: 9/11. Det er alt for mange elementer i "den offisielle historien" som ikke holder mål dersom man analyserer bevisene nøytralt og vitenskapelig. "The 9/11 Commision Report" er Bush-administrasjonens verk som frikjenner den samme administrasjonen for enhver kriminell handling. Det er gode grunner til å anta at USA selv sto bak alt som skjedde denne tragiske dagen og brukte det for å få legitimitet til å invadere Afghanistan og Irak.

2001: Afghanistan ble invadert fordi USA var utsatt for terrorister fra Saudi-Arabia ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia. USA sine baser i Afghanistan ble på bemerkelsesverdig vis lagt der en planlagt oljerørledning skulle gå. Videre satte USA fri narkotika-høvdinger som Taliban hadde fengslet. Deretter ble Afghanistan verdens største produsent av Opium og Heroin i løpet av få år.

2003: Irak ble igjen bombet og invadert i 2003 fordi Irak beviselig hadde masseødeleggelsesvåpen, og Saddam Hussein ble drept. Krigen kostet rundt en million irakere livet ifølge en uavhengig kilde. Mange år senere ble det kjent at hele krigen var basert på egenproduserte falske beviser, på løgn, og at krigen var i strid med internasjonal rett: Det fantes ingen masseødeleggelsesvåpen, og USA visste det hele tiden. Men da var det gått så lang tid at USA ikke engang behøvde å trekke seg ut og levere landet tilbake, ei heller betale erstatning.

2004: Valgkuppet i Ohio tillot Dick Cheney å videreføre sine kriger som visepresident.

2005: Harold Pinter hudflettet USA for sin ingripen og terror i Mellom-Amerika og mange andre land i sitt Nobel-foredrag i 2005. ”You have to hand it to America. It has exercised a quite clinical manipulation of power worldwide while masquerading as a force for universal good. It's a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis."

2007: USA skal invadere 7 land Wesley Clark, 4 stjerners general og presidentkandidat, uttalte i 2007 at han i 2001 fikk vite at USA skulle invadere 7 land. "US will attack 7 countries in 5 years. Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and Iran." Vestlig presse og norske politikere har ikke engang løftet på øyenbrynene etter uttalelsen ble kjent.

2008: Georgia helt øst mot Svartehavet mellom Russland og Tyrkia ble forsøkt kuppet av USA i 2008. Presidenten i Georgia sa at "russerne begynte", mens satelittfoto viste at han løy, det var hans styrker som invaderte Russland, noe USA må ha sett på sine dataskjermer. Russene satte ham på plass og den internasjonale støtten til Georgia forsvant.

2011: Libya ble angrepet av spesialsoldater fra USA sine venner i Qatar. Krigen, som er kalt Hillary Clinton sin krig, var planlagt i måneder, kanskje år, i forveien. Alt snakket om at Gaddafi planla "folkemord" var basert på omhyggelig designet løgn, utplassert bl.a. via El Jazeera i Qatar. Gaddafi måtte drepes fordi han ville gå vekk fra petrodollar og over til gullbasert valuta. Dessuten har Libya olje.

2011: Syria var nestemann på listen, ulike grupper leiesoldater ble trent, utrustet og finansiert av USA og sendt inn i Syria fra alle USA-vennlige land rundt. I Syria drepte de offentlighetspersoner og tok de folket som gisler og klorte seg fast. Krigen pågår ennå, og USA har fortsatt en liten invasjonsstyrke inne ved oljefeltene. Norske politikere og medier kaller det fortsat for "et folkelig opprør".

2014: Ukraina ble en vellykket investering av 5 milliarder US Dollar i regimeskifte. Ifølge Ola Tunander kan det ha hjulpet å snu verdendsopinionen at noen skarpskyttere plaffet ned sivile fra hus rundt Maidan-plassen. Opprørerne rakk knapt å bryte seg inn i regjeringsbygget og henge på seg slips før de ble anerkjent av USA og Norge som legitim regjering.

2020: Venezuela har vært en torn i øyet på USA nesten like lenge som Vuba har vært det. USA har lenge forøkt å fjerne (avsette, drepe eller kuppe) landets valgte president og innsette en som ville følge USAs ønskete kurs for landet. 2020 sa USA at Juan Gerardo Guaidó Márquez var den "rette" presidenten og underkjente tidligere valg.

Iran og Kina er trolig de neste på listen, det er all grunn til å anta at planer ikke bare er lagt og klar til å rulles ut, men at sanksjoner, handelsrestriksjoner og politiske forhold allerede har startet krigen. USA er tungt inne i Hongkong med penger og etterretning.

En dag vil komme når vi ser sannheten til gutten som sier: "Men han har jo ingen klær på!" Da er det forhåpentlig ikke for seint.

Nedenfor vil du finne litt mer om punktene nevnt i denne oversikten. Mange av disse sakene har fått sin egen side der utvikling er fulgt over tid, se nederst på forsiden.


1961: Berlinmuren

Alle husker da muren ble revet i 1989. Men hvorfor ble den egentlig bygget i 1961? Det var to viktige grunner.

Vesten drev aktiv rekruttering av profesjonelle arbeidere som var utdannet i Øst for kommunistenes regning. Dette førte til alvorlig arbeids- og produksjonskrise i Øst. Derfor skrev New York Times i 1963: "Vest Berlin led økonomisk pga. muren med tap av omtrent 60.000 faglærte arbeidere."

På 50-tallet drev amerikanske kalde krigere en rå kampanje med sabotasje og ødeleggelse i Øst-Tyskland designet for å ødelegge landets økonomi og få administrasjonen til å falle sammen. CIA og andre sivile og militære amerikanske institusjoner rekrutterte, utstyrte, trente og finansierte grupper og individer for å utføre alt fra småkriminalitet til terrorisme, alt for å gjøre livet vanskelig i Øst og svekke folkets støtte til styre og stell.

USA og dets agenter brukte eksplosiver, brannstiftelse, kortslutninger og andre metoder for å skade kraftstasjoner, skipsverft, kanaler, havneanlegg, offentlige bygninger, gassforsyning, kollektivtransport, broer, etc. De sørget for avsporing av godstog som skadet arbeidere, brente 12 vogner på et godstog og ødela trykkluftslanger på andre, brukte syre for å skade viktig fabrikkutstyr, fylte sand i trubinen til en fabrikk for å få den til å stoppe opp, satte fyr på produksjonsutstyr, fikk folk med på å jobbe sakte i fabrikker, drepte 7000 kyr til et kooperativ, tilsatte såpe i melk beregnet på øst-europeiske skoler, og de var i besittelse av contharidin da de ble arrestert, en gift som var tenkt tilsatt i sigaretter for å ta livet av øst-europeiske ledere.

Det hører med til historien å fortelle at i 1999, 10 år etter at muren falt i 1989, opplyste USA Today at 51% sa de var lykkeligere under kommunismen.


1962: Cuba - plan om invasjon etter falsk-flagg-hendelse

USA hadde lekt seg med tanken om false-flag-operasjoner før Vietnamkrigen. Dokumentasjonen om Operation Northwoods på Cuba ble planlagt to år før hendelsen i Gulf of Tonkin, nemlig i 1962, og ble frigitt høsten 1997. Det er spennende lesning som viser hvordan USA ville lage en falsk hendelse som skulle gi påskudd til å invadere og ta kontroll over Cuba. ”USA kan aldri finne på å planlegge terror på en måte som involverer bedrag og bruk av passasjerfly,” sa flere etter 11. september 2001. Operation Northwoods involverte nettopp bedrag og bruk av passasjerfly. John F. Kennedy gikk imot planen.

I nyere tid er det USA sine sanksjoner mot Cuba som har preget historien.

Fra side 4 her finner du mer info om Operation Northwoods


1964: Vietnamkrigen, startet etter en falsk-flagg-hendelse

Den 2. august 1964 skjedde en hendelse i Golf of Tonkin som fikk æren for USA sin inntreden i Vietnamkrigen, der USA kunne bekjempe kommunismen etter at franskmennene var kastet ut. USA fryktet at dersom Vietnam falt for kommunismen, ville hele Østen følge etter. Vietnam var allerede delt, og situasjonen vanskelig.

USS Maddox ble denne dagen angivelig utsatt for angrep av tre nordvietnamesiske torpedobåter. Etter denne hendelsen vedtok den amerikanske kongressen 7. august 1964 en resolusjon som ga president Johnson fullmakt til å ta alle nødvendige skritt. Vietnamkrigen tok livet av 3 millioner vietnamesere og 58.000 amerikanske soldater. Det var bare ett lite problem: Angrepet fra tre torpedobåter skjedde aldri. Det var løgn. Det var en ”false flag”-operasjon som skulle gi ”legitimitet” til krig, et påskudd til krig. Femti år senere er det blitt stuerent å si det høyt.


1979: Nicaragua - revolusjonen som gikk bra

Krigen mot Nicaragua varte fra 1979 til 1990. USA knuste landet, og fikk det til å høres ut som en velsignelse.

På norske Wikipedia kan du lese dette om Nicaragua: "... opprørerne fikk makten i 1979. En midlertidig junta med sandinistlederen Daniel Ortega i spissen ble satt opp. Ortega ble valgt til president i 1984, og satt med makten til han i 1990 tapte for en koalisjon av borgerlige partier ledet av Violeta Chamorro." Tiden mellom 1979 og 1990 nevnes ikke med et ord, typisk nok.

Etter at diktatoren Somoza flyktet med Nicaraguas pengesekk i 1979, ble det opprettet et nytt styre ledet av Daniel Ortega. Jord ble tatt fra søkkrike godseiere som hadde flyktet med alle pengene sine, og fordelt til fattige, jordløse bønder. Stor innsats ble gjort for å bygge ut skolevesen og helsestell for alle, ikke bare for de rikeste.

Daniel Ortega fikk anerkjennelse i mange internasjonale fora. Tidlig på 80-tallet uttalte Verdensbanken at prosjektene var "ekstraordinært vellykkete i Nicaragua i enkelte sektorer, bedre enn mange steder i verden." I 1983 uttalte den Inter-amerikanske Utviklingsbanken at "Nicaragua har gjort bemerkelsesverdig fremskritt i den sosiale sektoren, noe som kan legge grunn for langsiktig sosio-økonomisk utvikling."

Mens Nicaragua for første gang fikk et styre som brydde seg om folket, var amerikanske planleggere vettskremte. For USA betyr ordet "stabilitet" bare en ting: sikkerhet for de aller rikeste og for store utenlandske selskaper. George Shultz kalte Sandinistene for "en kreftsvulst" som måtte ødelegges.

Det gjorde USA på tre plan samtidig: Økonomisk, militært og diplomatisk. I tillegg foregikk en krig i media som gjorde at verden knapt forsto hva det var som skjedde.


1990: Irak ble jaget ut av Kuwait takket være løgn

George Bush (den eldre) ønsket å jage Irakerne ut av Kuwait i 1990, men han hadde den amerikanske opinionen mot seg. En ung irakisk jente ”Nayirah” endret alt dette. Hun fortalte verden hvordan hun selv hadde sett at Irakiske soldater gikk inn på sykehus i Kuwait by, tok mer enn 300 babyer ut av kuvøsene og la dem på det kalde gulvet for å dø. Amnesty International støttet historien og hevdet de hadde bevis som bekreftet utsagnet. Deretter ble irakerne jaget ut av Kuwait, 130.000 av dem døde underveis.

”Nayirah” sin tåredryppende fortelling på amerikansk fjernsyn var fabrikkert. ”Nayirah” var i virkeligheten datteren til Kuwait sin ambassadør i Washington, og hun var drillet i hva hun skulle si på TV av PR-firmaet Hill and Knowlton. Det hun fortalte var løgn. Hun ble gjenkjent på TV og stuntet ble senere avslørt.

Løgnen tjente sin funksjon. USA gikk i harnisk, stakkars små bebisser, og presidenten fikk de fullmaktene han trengte for å starte sin krig. (Mange mente forøvrig krigen var fullt ut berettiget uten Nayirah sin løgn, for Irak sin invasjon av Kuwait ble ansett som uhyrlig, og noen måtte gjøre jobben med å kaste irakerne ut.)


1990-2003: Irak og sanksjonene

Etter krigen ble Irak pålagt de strengeste sanksjoner som førte til en humanitær katastrofe fra 1990 til 2001. Mangel på medisiner, mangel på rent vann og matmangel førte til at en og en halv million mennesker døde som ellers ville ha vært i live, hvorav en halv million barn. Folk døde som flyer og Irak havnet fullstendig på bommen.

Situasjonen ble så ille at selv folk i FN ble pinlig berørt. På slutten av 1990-tallet ble det snakk om å heve sanksjonene. FN er jo der for å redde liv, ikke for å ta livet av folk i strid med Geneve-konvensjonen som sier at det ikke er lov å straffe sivilbefolkningen for ledernes synder.

Fra år 2000 begynte flere land i verden å ignorere FN sin boikott og sende inn fly med nødhjelp.


2000: Valgkuppet i Florida

blir også kalt Coup2k og Al Gore presenterte seg en tid som "the man who was supposed to be president in USA". Ved presidentvalget i år 2000 ble det tidlig klart at Florida ble vippestaten som ville avgjøre om George W. Bush eller Al Gore skulle bli president. Guvernør i Florida var George W. sin lillebror Jeb, som forøvrig senere har vært republikansk presidentkandidat. Da prognosene gikk i Gore sin favør, ble Bush rasende og sa så en reporter hørte ham at det var umulig, hans bror Jeb hadde lovet å levere (promised to deliver) Florida til ham.

USA tillater ikke folk å stemme hvis de f.eks. er dømt for kriminelle handlinger. Derfor renser man datalistene som brukes i valget for folk som er dømt. Firmaet DBT ChoicePoint fikk i oppdrag å rense valglistene i 2000, til en pris av $2.317.800, langt over 10 millioner kroner, noe som var flere tusen prosent over de andre tilbyderne. Noen år før tok et annet firma $5.700 for akkurat samme jobben.

DBT ChoicePoint utførte et arbeid angivelig i strid med kontrakten og uten kvalitetskontroll på en slik måte at resultatet ble veldig galt. I ettertid er det grunn til å hevde at dette var både tilsiktet og bestilt – og godt betalt for.

Floridas svarte innbyggere var kjent for å støtte demokratenes Al Gore, trolig stemte hele 9 av 10 svarte på ham - ikke på Bush. Dersom man klarte å underkjenne stemmer i svarte områder, ville dette automatisk gi seier til Bush. Og det var akkurat det som skjedde. Man antar at rundt 150.000 ble avvist og forhindret fra å stemme. De ble selvfølgelig rasende, og det ble et svært medieoppstyr. I ettertid kunne det se ut som om flere andre metoder også har vært benyttet parallelt for å manipulere valget i Florida. Noen ønsket åpenbart veldig sterkt at George W. Bush skulle bli president.

Enkelte av oss husker ennå oppstyret på TV rundt valget i 2000. Tilslutt måtte myndighetene gå med på manuell omtelling i Florida der stemmer som var uriktig forkastet ble tatt med. Resultatet var dramatisk. George W. Bush lå an til å tape valget i Florida og dermed tape presidentvalget i USA.

Republikanerne trakk i alle trådene de hadde tilgjengelig, og klarte til slutt å få høyesterett i USA til å stoppe omtellingen. Da var Bush sin ledelse redusert til noen hundrede stemmer. Dersom omtellingen bare hadde fortsatt en time til ville Al Gore vunnet presidentvalget i 2000. I ettertid er det fremkommet opplysninger at den amerikansk konstitusjonen bare tillater senatet å beslutte stopp i omtelling. Hvis det er riktig, er farsen fullkommen. Journalist Greg Palast fra BBC rapporterte om omfanget av kuppene i Florida i 2000.


2001: 11. september 2001 (9/11)

Dette nettstedet har publisert en rad saker om 11. september 2001. Norske medier ønsker ikke åpne for debatt rundt de løse endene etter denne tragiske dagen.

Eksempelvis styrtet en Boeing 737 Max 8 i Etiopia 10. mars 2019. Flyet var omtrent like tungt som flight 93, en Boeing 757 som angivelig styrtet utenfor Shanksville, Pennsylvania, som den siste av terrorhandlingene den 11. september 2001.

To fly styrtet på hvert sitt jorde, begge veiet omtrent like mye, begge traff bakken i 40 graders vinkel med en hastighet på rundt 926 kilometer i timen. Det ene flyet laget et krater som var 50 ganger større enn det andre. Faktisk.no ble forespurt å faktasjekke infomasjonen og utregningene, men ønsket ikke gjøre det.

Det er selvfølgelig mange flere sider ved den offisielle versjonen som ikke holder mål, redaktøren på dette nettstedet har skrevet en bok om det som ligger gratis på nettet.

Maktmennene bak George W. Bush og 9/11
9/11 en åpen sak


2001: Invasjonen av Afghanistan

Hva er mer naturlig når man utsettes for terrorister fra Saudi-Arabia ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia å invadere Afghanistan ?

Krigen i Irak handler om olje. Var det samme tilfelle i Afghanistan? For et gammelt, hett tema da krigen startet var nettopp en planlagt rørledning fra det Kaspiske hav til Det Indiske hav i bukten ved Pakistan.

Da planene ble laget, anså man oljereservene i det Kaspiske hav som enorme, reservene er siden justert ned betydelig. Status for oljeledningen i dag er ukjent. Det er ganske påfallende at USA's store militærbaser i Afghanistan samsvarer med plasseringen av oljerørlediningen.

Et annet påskudd for invasjonen var narkotika. Taliban hadde fenglset narkohøvdingene, disse slapp CIA fri og i løpet av et år ble Afghanistan verdens største leverandør av heroin og opium.

Påskuddet

Amerikanske og britiske styrker var i området på grunn av beleilige "øvelser", de var klare til å ta Afghanistan men manglet bare påskuddet. Osama Bin Laden som etter sigende skulle befinne seg i Afghanistan. Ham fant de ikke, derfor tok de Afghanistan i stedet.

Bin Laden angivelig skal ha vært pasient ved det amerikanske sykehuset i Dubai to måneder før 11. september 2001, der han fikk besøk både fra CIA og fra Saudiarabisk etterretning.

Men også den 11. september 2001 var Osama Bin Ladens oppholdsted kjent. Han var i et pakistansk militærsykehus i Rawalpindi under vingene til USA's allierte Pakistan, ifølge en rapport av Dan Rather, CBS News. "He could have been arrested at short notice which would have "saved us a lot of trouble", but then we would not have had an Osama Legend, which has fed the news chain as well as George W's speeches in the course of the last five years." Bin Laden ble lagt inn på Rawalpindi en dag før terroraksjonen, den 10. september 2001.


2003: Invasjonen av Irak

Irak ble bombet og invadert i 2003 fordi Irak beviselig hadde masseødeleggelsesvåpen, og Saddam Hussein ble drept. Krigen kostet rundt en million irakere livet ifølge en uavhengig kilde. Mange år senere ble det kjent at hele krigen var basert på egenproduserte falske beviser, på løgn, og at krigen var i strid med internasjonal rett: Det fantes ingen masseødeleggelsesvåpen, og USA var klar over det hele tiden.

Irak hadde olje. Masse olje. I tillegg ville Saddam Hussein gå vekk fra petrodollar og over til en gullbasert valuta. Dette alene kan ha vært hans dødsdom.

Britiske statsministeren Tony Blair har hatt anstendighet nok til å si "Unnskyld" til Irak, unnskyld fordi de handlet på "dårlig" etterretning.


2004: Valgkuppet i Ohio

Dette er et kupp som amerikanerne kjenner enda mindre til enn kuppet i Florida i 2000. Norske medier har knapt omtalt det.

Både i Ohio og New Mexico lå George W. Bush an til å tape for demokratenes John Kerry. Det var Ohio som viste oss hvordan det ble gjort denne gangen.

I Ohio presenterte CNN en valgdagsmåling som viste at Kerry ville vinne valget. Da Bush likevel vant valget, slettet CNN sin første valgdagsmåling og la ut en ny valgdagsmåling som samsvarte med valgresultatet. Greg Palast fra BBC luktet lunten nok en gang, og tok første fly til Ohio for å undersøke.

En valgdagsmåling regnes som temmelig nøyaktig, man spør dem som kommer ut fra valglokalet hva de faktisk har stemt. En våken seer trykket PrintScreen på PC’en sin. Derfor har vi den dag i dag begge de to forskjellige målingene.

I Ohio ble ikke folk forhindret fra å stemme. Men 3.600.380 avgitte stemmer, over tre og en halv millioner stemmer, ble ikke talt opp men forkastet som ugyldige, og senere makulert før noen kunne kontrollere dem. Dette var stemmer som i hovedsak støttet John Kerry. Begrunnelsen skulle være at mange svarte velgere ikke klarte å fylle ut valgkortet riktig.

Det morsomme er at hvis vi ser på de to valgdagsmålingene til CNN, viser antallet forkastete stemmer at den første valgdagsmålingen var korrekt. Forskjellen på de to målingene beviser forskjellen mellom avgitte og godkjente stemmer i Ohio.

Valgdagsmålingene finner du her ...


2005: Harold Pinter

Harold Pinter holdt sitt nobels-foredrag på video. Rammet av strupekreft i en alder av 75 år, var han ikke istand til å møte opp og hente prisen selv. Men det var ikke en syk, gammel mann vi så på skjermen, det var en lynende kraftfull prinsippfast og uredd forfatter som ikke stakk under en stol hva han mente.

They must find it difficult ... those who have taken Authority as the Truth rather than Truth as the Authority (Gerald Massey)

"The United States finally brought down the Sandinista government. It took some years and considerable resistance but relentless economic persecution and 30,000 dead finally undermined the spirit of the Nicaraguan people. They were exhausted and poverty stricken once again. The casinos moved back into the country. Free health and free education were over. Big business returned with a vengeance. 'Democracy' had prevailed. But this 'policy' was by no means restricted to Central America. It was conducted throughout the world. It was never-ending. And it is as if it never happened.

The United States supported and in many cases engendered every right wing military dictatorship in the world after the end of the Second World War. I refer to Indonesia, Greece, Uruguay, Brazil, Paraguay, Haiti, Turkey, the Philippines, Guatemala, El Salvador, and, of course, Chile. The horror the United States inflicted upon Chile in 1973 can never be purged and can never be forgiven.

Hundreds of thousands of deaths took place throughout these countries. Did they take place? And are they in all cases attributable to US foreign policy? The answer is yes they did take place and they are attributable to American foreign policy. But you wouldn't know it. ... The crimes of the United States have been systematic, constant, vicious, remorseless, but very few people have actually talked about them. You have to hand it to America. It has exercised a quite clinical manipulation of power worldwide while masquerading as a force for universal good. It's a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis."

Nobel Lecture by Harold Pinter (46 minutes)


2007: USA skal invadere 7 land

Wesley Clark, 4 stjerners general og presidentkandidat, uttalte i 2007 at han i 2001 fikk vite at USA skulle invadere 7 land. "US will attack 7 countries in 5 years. Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and Iran."

Uttalelsen er så dramatisk at den må tas med i denne historiske oversikten over USA sine ugjerninger. Vestlig presse og norske politikere har ikke engang løftet på øyenbrynene etter uttalelsen ble kjent.

Intervju med Wesley Clark


2008: Georgia

Helt øst mot Svartehavet mellom Russland og Tyrkia ligger Georgia som ble forsøkt kuppet av USA i 2008. Bildet viser et amerikansk krigsskip utenfor Georgia, angivelig med "nødhjelp" som toalettpapir og bleier (les: våpen).

Det som skjedde var at presidenten i Georgia anklaget russerne for å ha gått inn i landet uten grunn, og han la opp til full krig med støtte fra USA. Så viste det seg at satelittfoto viste at han løy, det var hans styrker som invaderte Russland, noe USA helt klart måtte ha sett på sine dataskjermer.

Russene satte dem alle på plass, og den internasjonale støtten til Georgia forsvant tiltross for skarpe uttalelser fra Condolezza Rice som kanskje ikke hadde fått med seg at luften var gått ut av ballongen.


2011: Libya

Krigen, som er kalt Hillary Clinton sin krig, var planlagt i måneder, kanskje år, i forveien. Libyakrigen var ikke en del av den arabiske våren, det var ikke et folk som reiste seg mot en diktator.

Det var løgn at Gaddafi slaktet sitt eget folk, han brukte ikke flyvåpenet sitt mot dem, han fikk ikke inn afrikanske leiesoldater, og det var ikke noe folkemord på trappene.

Dette var løgn og bedrag servert gjennom Al Jazeera fra USA sine venner i Qatar og gjennom andre ”troverdige” kanaler, det var falsk informasjon, løgnaktig retorikk og bedrag som alle de store mediehusene, inkludert norske aviser og NRK, fremstilte stort sett ensidig.

Det som skjedde var at USA, Storbritannia og Frankrike planla hvordan de kunne få veltet og drept Muammar Gaddafi, få slutt på ethvert ønske om å erstatte petrodollar med en felles gullbasert afrikansk myntenhet, og hvordan de kunne få klørne i Libya sin olje.

Operasjonen ble satt i gang våren 2011. Tusen arabiske spesialsoldater fra Qatar, mange av dem hadde tidligere kjempet i Irak, kjørte med sine nye Toyota Pickuper mot Libya og gikk rett i strupen på Gaddafi sin hær. De ble støttet av opposisjonen til Gaddafi som ønsket å ta over makten.

Og løgnene førte frem. Verdenspressen og FN lot seg overbevise av alle løgnene, og FN vedtok resolusjon 1793. Det var denne USA noe urettvist brukte som påskudd til å sette igang bombingen av Libya med god hjelp fra Jens Stoltenberg og norske bombefly. Forhandlinger om våpenhvile og fred ville ikke opprørerne høre på.

Løgnaktig retorikk og bedrag fikk NATO og Norge til å løpe ærendet til opposisjonen og bombe det mest velstående landet i Afrika minst 20 år tilbake. De tok livet av kanskje 30.000 libyere. Men hvem visste egentlig hva?


2011: Syria

var nestemann på listen, ulike grupper leiesoldater ble trent, utrustet og finansiert av USA og sendt inn i Syria fra alle USA-vennlige land rundt. I Syria drepte de offentlighetspersoner og tok de folket som gisler og klorte seg fast. Krigen pågår ennå, og USA har fortsatt en liten invasjonsstyrke inne ved oljefeltene. Norske politikere og medier kaller det fortsat for "et folkelig opprør".

Tim Anderson, senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sidney, hadde rett da han i boken sin "The Dirty War On Syria" beskrev hvordan USA invaderte Syria ved bruk av islamistiske grupperinger og leiesoldater, de fleste med kamperfaring for USA i Irak og i Libya. De var opplært, utstyrt og finansiert av USA via Qatar, Saudi-Arabia, Tyrika, Libya og Israel og rykket inn i Syria, drepte offentlighetspersoner og tok folket som gisler der de klorte seg fast. Det som er nytt er at USA bekrefter at de er inne i Syria med egne okkupasjonsstyrker.

Tim Anderson skrev i forordet til boken: "Selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til.

Gruppen "White Helmets" var en del av terroristbevegelsen mot Assad, etablert og finansiert av vestlige makter. Det ble gjort flere forsøk på å få gitt fredsprisen til White Helemts, bl.a. stilte NRK sin statskanal til disposisjon for en særdeles dyktig og rørende dokumentarfilm der det selvfølgelig ikke gikk frem at det dreide seg om terrorister.


2014: Ukraina

EU, USA, Russland og alle andre, godkjente valget av Janukovitsj til ukrainsk president i 2010. Viktor Janukovitsj ble Ukrainas lovlige president. I 2014 ble det arrangert massive demonstrasjoner på Maidan-plassen i Kiev der enkelte ble skutt av skarpskyttere fra hustak. "Alle" la skylden på Viktor Janukovitsj, parlamentet ble stormet og opprørerne hadde knapt fått hengt på seg slips før de ble anerkjent av USA og Norge.

I forkant av denne "revolusjonen" hadde USA investert 5 milliarder US Dollar i regimeskiftet. Ola Tunander antyder i boka "Libyakrigen" at USA (via stråmenn) kan ha stått bak skarpskytterne for å få litt fres i verdensopinionen. Det kan være grunn til å mistenke USA for å stå bak hele regimeskiftet.

Allerede i desember 2015 skrev Gallup: "President Petro Poroshenko is now less popular than his predecessor Viktor Yanukovych was before he was ousted. After more than a year in office, 17% of Ukrainians approve of the job that Poroshenko is doing. This approval rating is down sharply from 47% a few months after his election in May 2014."

Dette kan tas som et tegn på at demonstrantene i Kiev ikke var representative for hele Ukraina. I valget 2019 var det minst 3 millioner ukrainere som bodde utenlands som ikke fikk lov til å stemme, uten at Norge fant grunn til å kritisere det.


2020: Venezuela

USA har lenge forøkt å fjerne landets valgte president og innsette en som ville følge USAs ønskete kurs for landet. I Norge som i de fleste andre land ville en slik person bli oppfattet som forræder og særlig etter at det i vår ble gjort militært kuppforsøk mot landet, inspirert, organisert og finansiert av USA.

Juan Gerardo Guaidó Márquez er en venezuelansk ingeniør og politiker. Han er medlem av partiet Voluntad Popular, og er føderal deputert for delstaten Vargas. 5. januar i år bestemte USA at dette var Venezuelas rette president idet valget ble underkjent og satt "ugyldig" av USA.

Resultatet ble drepende sanksjoner, drepende fordi folket ikke lenger fikk nødvendig tilgang til mat og medisiner og til medisinsk rekvisita i kampen mot Korona. Storbritannia skal en periode ha gitt Guaidó "eiendomsrett" til Venezuelas gullreserver plassert i London. Dette kan være fraveket idet Storbritannia er skatteparadis som ikke kan tåle at formuer blir omplassert slik.

Hvordan verden behandler land ulikt, vises i bildet til høyre.

Og selvfølgelig, Venezuela har enorme oljereserver som USA sikler etter.


Det går en ondskapens akse gjennom Washington

(okt. 2017)

Noen av USA sine løgner siden andre verdenskrig (pdf)