Gigantene betaler null i skatt ???

Norge kan ha gått glipp av mellom 100 og 200 milliarder kroner i skatt fra multinasjonale selskaper fra 2003 til 2007 ( 10. jan. 2008)

Vi forfølger skattepengene som aldri blir krevet inn, og tar denne gangen opp skatt fra multinasjonale selskaper. Etter at det ble skrevet om hvordan multinasjonale selskaper internfakturerte vekk overskuddene sine til skatteparadiser i 2004, ble det nokså stille. Vi frykter at situasjonen i praksis er uforandret, eller kanskje forverret i det mer og mer virksomhet i dette landet inngår i multinasjonale selskaper og dermed kan ha unndratt overskudd for beskatning. Dette gjør at problemet trolig er mye større enn folk (og myndigheter ?) er klar over.

I 2005 uttalte avgående finansmininster Per Kristian Foss at regelverket ga likningsmyndighetene nok mandat til å slå til der det ble foretatt internfakturering, og han så ingen grunn til å gjøre noe med regelverket. Av en eller annen grunn tror vi ikke helt på noen fra Høyre når de sier at skattereglene i dette landet er bra. Tvert imot tror vi Høyre er ganske komfortabel med at de rikeste ikke betaler skatt i dette landet. Da er det lettere å skrive om en pensjonist som får skattefritak i Frankrike.

Dersom galskapen har fått forsette ved at multinasjonale selskaper har fått internfakture vekk skattbart overskudd fra Norge, kan vi ha gått glipp av enorme sunner i skatt, kanskje mellom 20 og 40 milliarder kroner årlig. Slike saker er vanskelig for Dagbladet å skrive om, fordi de krever kompetanse, analyse og tilgang på tall med flere siffer en det Dagbladet til vanlig klarer å håndtere. Dette gjør at slike saker kan få gli ut av mediebildet selv om de har sin berettigelse.En lang rekke store multinasjonale selskaper som er aktive her til lands betaler null og niks i skatt til den norske statskassen. (23.april 2004)

 • Alcatel Norway AS
 • American Express Corporate Travel AS
 • Canal Digital Norge
 • Findus Norge
 • GlaxoSmithKline As
 • Kraft Foods Norge As
 • Mobil Oil As
 • Shell Marketing
 • Stena Line Norge
 • Thorn Norge As
 • Xerox
 • med flere ...
er blant dem som betalte null i skatt i 2002, viser en gjennomgang Morgenbladet har foretatt. For de fleste er årsaken at de på papiret gikk med underskudd.

10 milliarder unndratt beskatning

Samlet har de driftsinntekter på 10 milliarder - og betaler 0 i skatt. Tallet fremkommer fra linken til Morgenbladet ved å summere inntektene.

Tapet av skatteinntekter som kan finansiere offentlige velferdsgoder er enormt på verdensbasis. Det er beregnet at over 170 milliarder amerikanske dollar forsvinner hvert år bare i USA, og 25 milliarder pund i Storbritannia. Det finnes ingen tilsvarende undersøkelse for Norge.

Les saken i Dagbladet.no her
Spørsmål Fra Audun Bjørlo Lysbakken (SV) til finansminister Per-Kristian Foss (H) (2005)

Hvorfor ingen mediadekning ?

Det mest bemerkelsesverdige med denne saken har vært medias mangel på interesse. Når 20 - 40 milliarder kroner unndras beskatning forventes det at saken nevnes på TV. Vi kan ikke se at saken har vært omtalt av TV2 eller NRK med ETT ord.

Derimot ser vi at media har fokusert på mange saker med et ubetydelig økonomisk omfang i samme periode.
Det er skremmende dersom en viktig sak må promoteres profesjonelt eller med kjendiser før media tar i den.

Bør vi få en omsetnings-skatt ?

Samtidig savner vi en debatt om skattleggingen i dette landet. Er det på tide med en ny omsetningsskatt på fakturert omsetning over 5 millioner kroner ? Dagens skatt på resultat og på formue er blitt for enkel å omgå for de store. Og moms legger byrden over på sluttbrukeren (personbeskatning ?) mer enn på selskapene, foruten å gi meget ressurskrevende bokføring for alle.
En omsetningsskatt vil være særdeles enkel å kontrollere både for skattemyndigheter og for selskaper.

AS Velferd, de multinasjonale selskapenes rolle (30. mars 2005)

Vi har funnet en artikkel av Helene Bank, stiftelsen IGNIS, som ser litt på multinasjonale selskapers rolle i dagens verden. Dette er en thriller!

Alt du ikke vil vite om multinasjonale selskaper ...


Heller ikke legemiddelgigantene betaler skatt

Samtidig som dei pøser titals millionar kroner ut til legar i helsevesenet, betaler fleire av legemiddelgigantane null kroner skatt.
Les saken om GlaxoSmithKline i Klassekampen her

Internprising kan utgjøre 20 - 40 milliarder kroner tapt skatt årlig (14.mai 2004)

Morgenbladet følger opp sin artikkelserie med informasjon fra Danmark. Danske forskere har regnet ut at Danmark taper mellom 20 og 40 milliarder kroner i året på de multinasjonale selskapenes skatteunndragelser. Professor og forskningsleder ved NHH Guttorm Schjelderup antar at situasjonen er den samme i Norge.

(Link til Morgenbladet funker ikke lenger!)


Ingen politiker ønsker ta i denne saken (29.mai 2004)

Morgenbladet hevder i sin artikkel (vedlagt) at denne saken vil avgå ved en stille død fordi ingen ønsker å ta i den og regjeringen er villig til å undergrave tilliten (som måtte være igjen, red.anm.) til dagens skattesystem fremfor å gjøre noe med saken.

(Link til Morgenbladet funker ikke lenger!)


Skyldes kreativ internfakturering mot selskaper i skatteparadis

Grunnen til at så mange utlendinger kan operere med et regnskapsmessig underskudd, er at de har utarbeidet et fiffig system med internpriser når varer, tjenester eller patentrettigheter overføres mellom selskaper innen samme konsern.

Slik kreativ internfakturering med hensikt å flytte overskudd til det land der beskatningen er gunstigst. Så får man vurdere om dette er på grensen til svindel og bedrag - eller om det er over grensen. Moralsk forkastelig og totalt uforståelig for vanlige folk er det i hvert fall.
Les saken i nettavisen her


Internasjonale revisjonsgigantar som KPMG, Ernst & Young og Deloitte bidrar til skatteflukten (26.mai 2004)

Det kan framstå som litt av ein prestasjon at mange av dei største og rikaste konserna i verda slepp unna med låg eller ingen skatt i land etter land. Bak denne prestasjonen ligg hardt arbeid frå juristar, økonomar og andre ekspertar i dei fire store revisjonsselskapa: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers og Deloitte Touche Tohmatsu.
skriver Klassekampen i dag

Høyresiden savner ingen skatteutredning - synes de skatteunndragelsen er OK ? (29.april 2004)

Høyresiden (regjeringen) synes ganske komfortabel med at multinasjonale selskaper ikke betaler skatt på sine virksomheter i Norge. Aksjeloven har regler vedr. internprising, og høyresiden antar at skattemyndighetene har både oversikt og mulighet til å ta de grep som trengs.

Tallene som Morgenbladet har presentert viser at dette IKKE er tilfellet. Dagens politikk er jevngodt med å se gjennom fingrene på skatteunndragelse, og er i strid med rettsoppfatningen til vanlige folk. Derfor er ikke dette godt nok.

Likevel ser vi denne skattepolitikken helt i tråd med våre påstander andre steder på dette nettstedet: at det er sterke krefter som ønsker at vanlige folk skal stå for skatteinngangen, mens de rikeste skal fritas både for inntektsskatt og formuesskatt. Derfor antar vi finansdepartementet under en høyrestatsråd kommer til å bruke LAAANG tid på å lage skatteregler for multinasjonale selskaper - skatteregler som trolig blir lette nok å omgå når de en gang måtte foreligge.

(Link til Morgenbladet funker ikke lenger!)


USA har plugget dette skattehullet

USA har tatt grep for begrense problemet med å "flytte" overskuddet i multinasjonale bedrifter til skatteparadiser, sier professor og sjef ved senter for næringslivsforskning ved Norges Handelshøgskole Guttorm Schjelderup til Morgenbladet:

"Amerikanerne har tatt et grep der de sier at dersom utenlandske selskaper har et overskudd som er vesentlig lavere enn de amerikanske i samme bransje, da har det foregått en uakseptabel internprising. Disse selskapene får regnet ut en ekstraskatt med utgangspunkt i et snitt for bransjen innenlands. Amerikanerne gjør det slik fordi det ville bli så dyrt å gå via rettssalene. Selskapene sitter jo med mange muligheter til å sette tallene det opereres med. Schjelderup mener at det bør utarbeides en oversikt over hva overskuddet til utenlandske bedrifter er sammenlignet med norske i samme bransje." (kilde: Morgenbladet.no)


Regjeringen kåt på å endre reglene for eierskap av kraftselskaper (16.mai 2004)

Nyhetene i dag melder at den borgerlige regjeringen ønsker endre reglene slik at utenlandske selskaper kan kjøpe opp norske kraftselskaper. Målsettingen med disse lovene er nettopp å hindre at utlendinger skal sitte som hovedeier av kraftverk.

Det er grunn til å forvente at det første som da vil skje er at overskuddet internfaktureres ut av landet til skatteparadis slik at Norge mister skatteinntekter.

Vi forstår ikke helt hvorfor denne regjeringen er så kåt på at landet skal selge ut infrastruktur og verdier slik at overskuddet for disse skal gå ut av landet. Vi ser en fare for at folket skal bli leilendinger i eget land. Kanskje det er slik regjeringen vil "opprettholde verdiskapning" i landet ?


Konkurransefortrinn uten skatt

Norske firma opplever at de mulitnasjonale selskapene her får en konkurransemessig fordel. For å konkurrere må de enten redusere prisene - eller bli internasjonale de også. Vi vil tro en forfordeling av multinasjonale selskaper er i strid med EØS avtalen.

En ny vri på internfakturering (31.mai 2004)

Vi har fått en morsom sak som er så injurierende at vi ikke kan gjengi den "usladdet".

Det dreier seg om et datterselskap med eiendeler som begynte å vise dårlig resultat. Moderselskapet kjørte over de dyreste konsulentene i en "snuoperasjon" og utførte diverse kreativ internfakturering. Resultatet på relativt kort tid var at alle gjenstående verdier ble hentet ut av datterselskapet og det gikk dundrende konkurs. Kreditor var offentlige instanser i landet der datterselskapet lå, samt diverse leverandører som ble holdt varm inntil det siste.

Dersom historien er sann, viser den at verdier i selskaper er et høyst flyttbart begrep.