Økonomisk terrorisme (27. des. 2011)    This is about saving capitalism

(2. febr. 2019) Rutger Bregman got pissed when the billionaires at the World Economic Forum started talking about that they should stop avoiding paying tax. People in Davos talked about participation, justice, equality and transparency, but “nobody raises the issue of tax avoidance and the rich not paying their share. It is like going to a firefighters’ conference and not talking about water.”

Rutger Bregman never intended to take billionaires to task over tax at World Economic Forum (The Guardian)


Norge vil gi enda flere millioner kroner til Jemen

(21. mai 2017) Av nyhetene i dag går det frem at Norge vil bidra til enda et titalls millioner kroner til krigsherjete Jemen. Det er ikke helt enkelt å forstå at Norge skal måtte behøve å trå til for å rette opp skadene etter krigføringen av et av verdens rikeste land Saudi-Arabia, trolig i nært samarbeid med USA, muligens på vegne av USA. Det vil være mer opportunt å be Saudiene ordne opp i faenskapen etter seg selv - med mindre Børge Brende holder på å kjøpe seg en retreat-stilling etter at han blir sparket til høsten.


Skatteparadisene er nå fullstendig beskyttet.
Finansdepartementet bør spørres om hvorfor

(12. jan. 2017) "PWYP Norge har allerede påpekt at høringen inneholdt enkelte sterke forbedringer men de samme forbedringene pulveriseres - i samme høringsnotat - ved å pålegge begrensninger og bruke formuleringer og begreper som gir vid tilgang til å omgå nevnte forbedringer. Konsekvensen er at Finansdepartementet foreslo å beskytte skatteparadiser." (klikk på overskriften for saken).

Er det nå vi spør om det var tilsiktet eller om det var et uhell?


Cameron er en skatteparadis-hykler

(13. mai 2016) Et av de største skatteparadisene i verden heter London City, mange av oss er ikke klar over det. Penger som stammer fra virksomhet som er ulovlig i Storbritannia, som narkotika, menneskehandel, prostitusjon, skatteunndragelse, annen organisert kriminalitet og tyver fra fattige stater, er velkomne i London så lenge ugjerningene ikke er utført i Storbritannia. Cameron sier at han krever avsløring og straff av rike folk som stjeler penger fra de fattige og skjuler sin rikdom andre steder. Men han lever ikke som han sier.

Storbritannia HJELPER dem som skjuler penger

I oktober 2012 skrev vi hvordan Sveits umiddelbart frøs formuene til Mubarak etter at regimet i Egypt var veltet. Britene derimot ga ham 18 dager ekstra til å flytte pengene til et sikkert sted før de "frøs" kontoene. Da var kontoene selvfølgelig tomme. Dermed blir britenes statsminister den største hykleren og kjeltringen av dem alle. Dette er lavmål.

Cameron calls for world to respond to corruption. But he is bullshitting us !!! (liveleak.com)


Luxembourg straffer varsler av skattetriksing

(26. april 2016) EU-landet Luxembourg har stått bak Europas største skattesnusk-skandale. Ikea, Pepsi, Deutsche Bank og AIG er de blant de mange hundre selskapene som fikk redusert skatten til et minimum ved å inngå gullkantede avtaler med Luxembourg.

Omfanget av de hemmelige skatteavtalene ble kjent da 28.000 sider med dokumenter ble lekket fra revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) i Luxembourg. Lekkasjene, som fikk navnet LuxLeaks, bidro blant annet til at EU-kommisjonen tok grep for å forsøke å sikre at store globale selskaper betaler mer i skatt. En av de tiltalte er den franske journalisten Edouard Perrin. I 2012 laget han en TV-dokumentar om skattetilpasning i Luxembourg, med utgangspunkt i de lekkede dokumentene.

Denne rettssaken er tegn på hvor lavt enkelte land kan synke for å bidra til skatteunndragelse. Her må verdens siviliserte nasjoner samt EU gi et klart signal. Vår egen finansminister har dessverre ikke klart å være krystallklar på at slik skatteunndragelse er kriminell asosial aktivitet.

Avdekket hvordan Ikea og hundrevis av andre krympet skatten. Nå kan de få bøter og fengsel. (aftenposten.no)


Skattemilliarder forsvinner via internprising - et enormt problem

Multinasjonale selskaper unngår skatt over alt
(21. aug. 2015) Tidligere har problemet vært omtalt som "internfakturering", nå heter det "internprising" eller "transfer pricing". Resultatet er det samme: Multinasjonale selskaper klarer å få flytte overskudd til skatteparadiser via internprising. Ved å bruke "internprising" oppnår de underskudd til Norge (eller hvor de opererer) og slipper derfor skatt. Selskaper betaler bare skatt av overskudd, ikke av omsetning. Og når de flytter overskuddet til skatteparadis, betaler de ikke skatt der heller.
Transfer pricing: A challenge for developing countries
KPMG informerer om internprising

Skatteetaten ser en utfordring
Senior kommunikasjonsrådgiver i Kommunikasjonsstab i Skattedirektoratet Ernst Larsen skriver til hvamenerpartiene.com at "hvorvidt multinasjonale selskaper klarer å få flytte overskudd til skatteparadiser via internprising ... er en global utfordring, og Norge er ikke alene når det gjelder multinasjonale selskapers forsøk på å redusere skattebyrde i høyskatteland via internprisingsmekanismer. ... Bakgrunnen for OECD's BEPS Action Plan er en erkjennelse av at de internasjonale reglene ikke er gode nok, ikke at alle internprisningsproblemer er skatteunndragelser."
BEPS - Base Erosion and Profit Shifting, OECD
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan - fra Pwc

Det viktigste globale økonomiske spørsmålet vi kan jobbe med.
Problemet er globalt, det er dramatisk viktig og det haster å få skikk på både for oss her i Norge og i resten av verden. Store selskap betaler ikke skatt. Med loven i hånd. For Norge er det ille, for utviklingsland er det en tragedie som bare kan kalles for økonomisk terrorisme. Juli 2015 skrev Aftenposten at hele 7.000 milliarder kroner ulovlig forsvinner ut av u-land gjennom korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelser mm.
Slik tappes verdens fattigste land for penger (Aftenposten.no 7. juli 2015)

Ingen vet hvor mye Norge taper i skatt hvert år
Spørsmålet er berettiget. I 2004 ble det anslått mellom 20 og 40 milliarder kroner årlig tapt skatt (da ble begrepet internfakturering benyttet). Vi spurte Ernst Larsen hos skatteetaten, og her er svaret: "Skatteetaten har ikke foretatt noen beregningen som viser hva Norge taper årlig pga. internprising. Området er imidlertid et stort satsingsområde også for norske skattemyndigheter " Det er bemerkelsesverdig at etaten på et stort satsingsområde ikke har oversikt over omfanget. Vi tipper tallet er vesentlig høyere enn i 2004, kanskje 40 til 60 milliarder kroner årlig i tapt skatt fra selskaper som tjener masse penger.
Regjeringens melding om skatteparadis og internprising NOU 2009:19

Selskaper selges til utlendinger for å slippe skatt
Ifølge Nicholas Shaxson i boka "Treasure Islands" (tax havens and the men who stole the world), kan en av årsakene til at middels store norske suksessbedrifter blir solgt til "utlandet" ganske enkelt være at de da kan benytte morsomme teknikker og få flyttet skattbart overskuddet fra Norge til et Paradis som er skattefritt. Dermed får eierne 20 % mer profitt uten å løfte en finger. Og Norge mister stadig mer skatteinntekter, en regning som sendes til vanlige folk. Hvor stor den regningen er blitt, vet ingen. Bare det er sjokkerende.

Konsern forsøker gardere seg mot innstramminger med handelsavtaler
Multinasjonale selskaper er vettskremte for at siviliserte stater skal stramme inn og tette hullene i regelverket slik at de må begynne å betale skatt der de opererer. Derfor forsøker de å etablere irreversible handelsavtaler for å hindre enhver begrensning ut fra skatt, klima, arbeidsmiljø, forurensning, lønnsforhold, ansettelseskrav, kort sagt ethvert forhold som kan gjøre at de mister fremtidig fortjeneste. Avtalene setter demokrati og suverenitet til side for all fremtid, og ved innstramminger kan landene bli gjort erstatningsansvarlig for tapt fremtidig fortjeneste. Vi snakker om milliarder.

Hvor er politikerne ?
De som har ansvaret for å rydde opp i elendigheten er de folkevalgte. Våre politikere må fronte denne saken i ethvert land i hele verden. Skatteflukten må stoppes, særlig fra utviklingsland. Innsatsen så langt fra politikerne når det gjelder skatteflukt synes preget av uvitenhet, manglende kompetanse og handlingslammelse. Alternativet er fryktelig: at innsatsen er resultat av bevisste og planlagte valg.


Internprising = økonomisk terrorisme

(19. aug. 2015) Opprinnelig var tittel "internfakturering", men det riktige ordet er ifølge skatteetaten "internprising". Prinsippet er imidlertid det samme. Multinasjonale selskaper klarer å få flytte overskudd til skatteparadiser via internprising. Det presiseres at internprising ikke uten videre kan klassifiseres som skatteunndragelser pga. dårlige internasjonale regler. Dette er en global utfordring ifølge skatteetaten.

(17. aug. 2015) Oljefondet har etiske retningslinjer for å hindre investering i selskaper som driver med ting vi ikke liker. Er det på tide å få etiske retningslinjer ved innkjøp av tjenester for å få slutt på skattesnyting hos multinasjonale selskaper ?

I april 2004 skrev Morgenbladet, Dagbladet og Klassekampen om internasjonale selskaper med stor omsetning i Norge som ikke betalte skatt til Norge, selskaper som Alcatel Norway AS, American Express Corporate Travel AS, Canal Digital Norge, Findus Norge, GlaxoSmithKline As, Kraft Foods Norge As, Mobil Oil As, Shell Marketing, Stena Line Norge, Thorn Norge As, Xerox og flere av de store legemiddelgigantene. Selskapene flyttet vekk overskuddet for å slippe skatt.

Selskapene flyttet overskuddet til skatteparadiser og kostnader til høykostland som Norge. Ved å flytte overskuddet ut av Norge og gjøre resultatet om til underskudd, slapp de å skatte til Norge. Selskaper skatter normalt bare av overskudd. Og når de flyttet overskuddet til skatteparadiser, slapp de skatt der også.

Enorme beløp unndratt beskatning
Danske forskere antok i 2004 at Danmark tapte mellom 20 og 40 milliarder kroner i året på de multinasjonale selskapenes skatteunndragelser. Professor Guttorm Schjelderup mente at situasjonen var den samme i Norge. I så fall kan det bety at Norge har tapt mellom 200 og 400 milliarder kroner i skatt de siste 10 årene. For beløpet kunne vi bygget og driftet en tospors høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen og kjøpt nye jagerfly.

Avgående finansmininister Per Kristian Foss uttalte i 2005 at regelverket ga skatteetaten nok mandat til å ta grep der det ble foretatt internfakturering, og han så absolutt ingen grunn til å gjøre noe med regelverket. Noen slo seg til ro med saken etter dette og det ble stille en stund.

Skyldes krisen i Hellas skatteunndragelse ?
Da krisen i Hellas oppsto, uttalte Eva Joly i DN november 2011 at hele krisen trolig kunne vært unngått dersom alle grekere hadde betalt skatt. ”Vi vet der er 120 milliarder Euro (fra Hellas) i Sveitsiske banker (alene), penger som det ikke er betalt skatt for. Dersom dette beløpet var beskattet med 40 % ville det gitt den greske regjeringen 48 milliarder Euro. Det ville utgjort en forskjell.” Trolig er tallene for skatteunndragelse i resten av EU formidable.

Ingen i EU krever at multinasjonale selskaper i Hellas skal gjennomgås og pålegges å betale sin skatt for de siste 10 årene, EU krever bare at folket skal ta regningen. Som Hans Magnus Enzensberger skrev: Sosialisering av tapene, privatisering av gevinstene.

En katastrofe for utviklingsland
Også for utviklingslandene har internprising resultert i katastrofe. U-landene har ressurser, råvarer, jordbruk og arbeidskraft, alt som trengs for at store selskaper skal produsere eller omsette stort. Fordi overskuddet flyttes vekk fra u-land blir de ikke beskattet der. U-landene kunne fått 10 ganger mer penger i skatt enn de mottar i u-hjelp dersom multinasjonale selskaper betalte skatt der de opererte, penger som kunne vært brukt til å utvikle landene og få dem ut av fattigdom.

Global Financial Integrity anslo i mai 2010 at mellom 3100 og 4150 milliarder kroner hvert år kanaliseres ut av u-landene pga. skatteunndragelse fra de multinasjonale selskapene. Juli 2015 skrev Aftenposten at hele 7.000 milliarder kroner ulovlig forsvinner ut av u-land gjennom korrupsjon, kriminalitet og skatteunndragelser mm.
Slik tappes verdens fattigste land for penger (Aftenposten.no 7. juli 2015)

Finner EU skattetriksingen ubehagelig ?
November 2014 fortalte DN hvordan Luxembourg var blitt skatteparadis for store selskaper som Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Deutsche Bank, Abbott Laboratories og 340 andre multinasjonale selskaper. På pent heter det ”skatteavtaler”. Saken ble ubehagelig for EU, men onde tunger hevder ubehaget mest besto i å bli avslørt.
Avslører Luxembourgs skatteparadis (Dn.no 6. nov. 2014)

Norge har fortsatt et problem med internprising
Juli 2015 skrev leder i Dagsavisen om det amerikanske konsulentselskapet McKinsey som ga råd til norske bedrifter og myndighetene for 400 millioner kroner i 2014, men med regnskapsteknisk underskudd på 82 millioner etter kreativ internprising. Lederen for ”tapsprosjektet” i Norge skal tjene over 50 millioner. Det offentlige brukte rundt 60 millioner kroner bare på McKinsey i 2014. Saken viser tydelig at Norge fortsatt har et problem med internprising
Dyre råd og null skatt, Dagsavisen leder (Nyemeninger.no 27. juli 2015)

Folket får regningen
Regningen for skattesnusket havner selvfølgelig hos ”vanlige folk” som dermed får tilsvarende mer skatter og avgifter for at budsjettene skal gå i balanse. For U-landene sin del bidrar snusket til mer fattigdom, mer sult, mer nød, mer død, kanskje mer terrorisme og oppstand. Man kan derfor bruke ordene økonomisk terrorisme om virksomheten. Multinasjonale selskaper bidrar til å tråkke verden nedover i elendighet med sin kriminelle skatteunndragelse designet for å gjøre kjeltringer rikere. De gjør det med politikeres hjelp.

Tid for klare svar
Vi ser at selv norske statsinstitusjoner og statseide selskaper etablerer seg i skatteparadiser slik at de kan bli ”konkurransedyktige”. Å ha en velferdsstat er kostnadsdrivende, derfor vil noen bygge den ned for å bedre konkurranseevnen, det blir den laveste standard som vinner. Vi konkurrerer ikke på velferd. Ikke ennå.

Det er på sin plass å spørre politikerne om hva de egentlig mener om skattesnyteriet som pågår via internprisingen, og hva de konkret vil gjøre for å stoppe det på kort sikt. Norge kan og bør gå foran som eksempel i verdenssammenheng også mot økonomisk terrorisme, og vise utviklingslandene hva de kan lære av oss i denne konkrete saken.

Det bør også stilles krav til det offentlige og kanskje til private i Norge at man ikke handler med selskaper som ikke betaler en skatt til Norge som står i forhold til deres omsetning i landet. Vi vil ikke støtte kjeltringer.

Se mer: Arne Næss Symposium 2012 med Eva Joly 13.04.2013 (dokumentar på nrk.no)


Norske stat må slutte å bruke selskaper som ikke betaler skatt

(29. juli 2015) McKinsey er et konsulentbyrå som norske myndigheter brukte for 60 millioner i 2014. Men selskapet - i likhet med mange andre selskaper - internfakturerer overskuddet sitt til skatteparadis og betaler derfor ikke skatt til Norge. Dette er en del av et globalt problem, og regningen lander hos "vanlige folk".

Dette må ta slutt, vi trenger etiske innkjøp.
Det må nå kreves av myndighetene at de sjekker ethvert selskap de vil handle med at de betaler skatt til Norge i tråd med antatt omsetning. Hvis ikke må selskapene svartelistes. Dersom Siv Jensen ser gjennom fingrene med dette, er det å bidra til alvorlig økonomisk kriminalitet, kanskje i betydningen økonomisk terrorisme.

Venstre vil vite hva Siv Jensen mener om McKinsey, men det blir alt for smålig i denne sammenheng. Her må et nytt prinsipp på plass som kan bli trendsettende for hele verden. Kanskje en sak for Stortingets kontrollkomisjon?

Venstre vil stoppe bruken av McKinsey (hegnar.no)

Med TISA kunne McKinsey saksøkt Norge
Og dette er det aller morsomste: Dersom Norge var underlagt TISA handelsavtale og innførte restriksjoner som nevnt ovenfor, kunne McKinsey saksøkt Norge for fremtidig tapt fortjeneste. Den økonomiske galskapen nærmer seg fullkommenhet! Den eneste som ikke synes å se dette er Siv Jensen, hvis ikke det er ennå verre: Hun ser det og gjør det likevel - for sine venner i USA.


Skattedumping (Eva Joly i dn.no)

(8. juli 2015) Mer enn 100 millioner euro kan ha blitt forflyttet inn eller ut av 39 land for at multinasjonale selskaper og banker skal spare skatt. Dette har konsekvenser i det virkelig liv. For eksempel har ikke filialer av multinasjonale selskaper betalt skatt til Hellas. Og nå krever de at befolkningen skal ta regningen.

Det er å forvente at EU stiller krav til revisjon av slike selskaper ti år tilbake i tid og påser at de betaler den skatten til Hellas som er berettiget. Norske myndigheter synes heller ikke ta denne problematikken på alvor, noe som vitner om grov inkompetanse og neglisjering. (hvis ikke det bare er Høyrepolitikk...)


Ny multinasjonal skatte-skandale

(6. nov. 2014) Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Deutsche Bank, Abbott Laboratories og 340 andre multinasjonale selskaper har kynisk brukt smarte grep i Luxembourg for å lure unna skatt verden over. Dette er jo ikke noe nytt, men nå er de avslørt igjen og må ta nye grep. Skatt er som kjent bare for vanlige folk. Siv Jensen og Erna Solberg finner det ikke påtvunget å ta grep for å forhindre skatteunndragelsen fra de selskapene som opererer i Norge.

Saken og dokumentene finner du her på nettstedet til ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists)
Multinasjonale selskaper har lurt unna milliarder i Luxembourg
Luxembourg er i hardt vær etter at lekkede dokumenter avslører landets lukrative skatteavtaler (dn.no)


Fucking Britain

(22. april 2014) De britiske Jomfruøyene (BVI, British Virgin Islands) teller 30.000 sjeler og hører under den britiske kronen. Dronning Elisabeth er monark, den britiske regjering peker ut guvernøren, borgerne har rett til britisk statsborgerskap og Storbritannia bestemmer forsvars- og utenrikspolitikk.

BVI er et av verdens største skatteparadiser. Bergens Tidende hadde 19. april to helsider om BVI under tittelen "Trøbbel i paradis" (skatteparadis !). Og situasjonen er urovekkende. For øyene har en halv million selskaper og forvalter 550 milliarder kroner, penger som genererer inntekter for BVI. Pengene kommer fra

 • Korrupsjon (særlig Kina og Russland)
 • Skatteunndragelse
 • Røveri (penger "lånt" til statsledere som stjeles og kanaliseres vekk, mens folket hefter for gjelden)
 • Formuer som ønskes gjort umulig å spore
 • osv. osv. osv.

Varslere blir straffeforfulgt. Det har fra flere skatteparadiser vært "lekkasjer" der de kriminelle handlingene er avslørt for verden. BVI har derfor innført 20 års fengsel og 20 millioner kroner i bot dersom noen varsler om virksomhetene eller oppgir eierforhold i selskapene. Atferden ligner den som USA har for de varslere som avslører de kriminelle handlingene USA begår ute i verden. For begge landene er dette utilbørlig, uakseptabel og uetisk atferd. Her i Norge er vi vant med at varslere beskyttes og belønnes som helter. (unntak: Edward Snowden)

Storbritannia sitt ansvar. Ifølge artikkelen i BT har Storbritannia (London City) enorme inntekter fra BVI. Selvfølgelig kunne britiske myndigheter bidratt til å endre praksis, men da mister BVI og Storbritannia også inntektene fra kriminaliteten. Vi har altså en alliert, et EU-medlem, en såkalt "sivilisert stat" som bidrar til økonomiske terrorisme og kriminalitet uten å ville gjøre noe med det, og vi løfter ikke engang pekefingeren.

Britene mangler etikk. Hva gjør vi når våre venner er våre fiender ? Det er helt åpenbart at britene mangler nødvendig gangsyn for å gjøre det som er rett. De finner det viktigere å bidra til å ta ned verden, enn å bygge den opp. De ønsker mer ulikhet enn likehet, de ønsker ikke at de rikeste skal bidra med skatt etter evne. Slik overgår de Hitler sin åpenlyse galskap med sin egen skjulte sinnsyke kriminelle praksis. Land som bidrar til økonomisk kriminalitet kan selvfølgelig heller ikke stoles på når det gjelder narkotika, menneskehandel, ulovlig våpeneksport, deltakelse i krig og opprør osv. osv. osv. Og dette er folk som vi regner som siviliserte "venner".

Britene hjalp Mubarak sikre penger han hadde røvet fra folket. I oktober 2012 skrev vi hvordan Sveits umiddelbart frøs formuene til Mubarak. Britene derimot ga ham 18 dager ekstra til å flytte pengene til et sikkert sted før de "frøs" kontoene. Da var kontoene selvfølgelig tomme. Fucking bastards !!!


Det store røveriet fra folket i Filippinene

Filippinene ble gjeldsslave under Marcos
(20. des. 2013) Ferdinand Marcos var president i øystaten frå 1965 og fram til 1986. I den perioden auka Filippinane si gjeld frå 2,2 milliardar kroner til skyhøge 175 milliardar kroner, skriver dn.no i dag. Mesteparten av de belånte 172,5 milliarder kronene (som var ennå mer penger den gang) vet vi havnet i Marcos sin lomme. Og landet ble en gjeldsslave.

En klassiker: diktator tar opp "statslån" som havner i egen konto i Sveits.
Nicholas Shaxson skriver om dette i boka "Treasure Islands", en teknikk som har vært benyttet i fattige land over hele verden siden krigens dager. Korrupte statsldere får tilbud om statslån som både långiver og låntaker vet går i egen lomme. Pengene overføres til staten hvor de blir liggende noen timer eller noen dager for deretter å forsvinne sporløst i Sveits eller andre skatteparadiser. Det morsomme er at folket sitter igjen og hefter for gjelden.

Vanlig praksis for å få et ballegrep på nasjonene
USA ga slike lån til sine despoter i Brasil på 70-tallet, også mange utviklingsland hefter med slik gjeld. I hvilkent grad slike lån ble gitt i PIIGS-landene vites ikke, men det kan være grunn til å tro at det har skjedd i betydelig grad. Det som er sikkert er at når de rike har stukket av med alle pengene, sitter de fattige, "vanlige folk" igjen med regningen.

Et sykt, sykt system.
Denne gangen er det fattige Filippinene som sitter igjen etter at Marcos hentet penger som "lån" og stakk av med dem. Spørsmålet er om dette burde være en sak mellom långiver (USA ?) og låntaker (Marcos) og at folket ble holdt utenfor. Når Filippinene ikke har råd til å bygge seg opp etter tyfonen Hayan, men må fortsette å betale på en gjeld som egentlig er folket utvedkommende, da er det tegn på en syk, syk verden. Når verdens ledende politikere, inklusive norske nikkedukker, ikke evner å se problemet og gjøre noe med det, er det tegn på en global akspet av røveriet.

De fattige har alltid blitt utnyttet, dette er bare rett og rimelig.
Det er global aksept for at fattige skal forbli fattige, og fungere som billig arbeidskraft slik at noen rike kan bli ekstremt mye rikere. At verdens 300 rikeste tjener mer penger enn verdens 3 milliarder fattigste finner vi helt akseptabelt. At verdens 1 % rikeste omtrent ikke betaler skatt er helt greitt. At fattige folk i fattige nasjoner skal sitte og betale gjelden gitt til korrupte kjeltringer, en gjeld som er gitt av verdens ledende banker og finansinstitursjoner i full forståelse med at dette er korrupsjon, er greitt. At pengene havner usporbart i Sveits, at det er røveri som har skjedd i full forståelse med långivers intensjoner, er greitt. At målsettingen kan ha vært å få noe tilbake er selvfølgelig, enten det er tilgang til olje eller minieraler, jord eller andre "handelsavtaler".

Norske politikere på bærtur som vanlig.
Statssekretær Hans Brattskar meiner at Filippinane aller først må kome med eit ønskje om å slette gjelda som landet har, før Noreg vil gjere noko med utfordringane frå Kirkens Nødhjelp, SLUG og Changemaker, skriver dn.no. Og slik viser den samme statsekretær at han burde finne seg en annen jobb, for denne her forstår han ingenting av. Det er den motsatte innstillingen vi etterlyser: krav om at folk IKKE skal hefte for korrupt gjeld til statsledere. Men det kan jo føre til at fattige nasjoner kommer på fote, og det vil vi jo ikke ... ?

1 krone i tyfonhjelp = 3,5 kroner i diktatorgjeld


Finansnæringen styrer verdens største nettverk av skatteparadis
(13. nov. 2013) Det er utarbeidet en egen indeks Financial Secrecy Index (FSI), en hemmeligholdsindeks for skatteparadiser, utarbeidet av interesseorganisasjonen Tax Justice Network. Sveits ligger på topp. Swiss Bankers Association anslår at verdier for hele 2,8 billioner dollar, rundt en fjerdeedel av verdens offshore-verdier i fjor, var forvaltet i Sveits. Hva betyr dette ?

Offshore når det gjelder penger betyr skatteparadis og unnaluring.
Et offshore-selskap er et selskap som hjelper deg å få formuer og inntekter til å forsvinne i den store verden, gjøre eierskap usporbart og overskudd skattefritt. Og hvis pengene kommer fra kriminell virksomhet, er det ikke noe problem, bare den kriminelle virksomheten er utført i andre land enn der pengene gjemmes vekk.

Hvor mye er egentlig 2,8 billioner dollar ?
Jo, 2,8 (norske) billioner dollar er 2800 milliarder dollar, fire-fem norske oljefond. Tabellen viser hvordan vi teller store tall på norsk. Dessverre bruker USA et annet system, og de samme benevnelsene kan bety ulike størrelser på forskjellige språk. Rundt en fjerdedel av verdens offshore-verdier i fjor var forvaltet i Sveits. Verdens offshore-verdier blir dermed 11,2 billioner eller 11 200 milliarder dollar.

Rapport om hemmelighold i finansnæringen: Her er verstingene (dn.no )


Eva Joly sitt foredrag i Arne Næss symposium 13.04.2013 på UiO (nrk.no)

(14. april 2013) Tittelen på foredraget er: "Globaliseringens skjulesteder: hvor ansvarlige er våre finansielle eliter ?" (klikk på overskriften)
"Reformener som vi burde ha gjennomført, er ikke gjennomført. Bankene bør skille investeringer fra sparevirksomhet, slik at ikke spekulasjonen blir gjennomført med våre sparepenger. Vi kan kreve at våre sparepenger skal finansiere det virkelige liv, ikke spekulasjoner." Dette nettstedet har i flere måneder forsøkt å definere økonomisk terrorisme og få begrepet satt på dagsorden. Her gjør Eva Joly det samme i et elegant foredrag. Punktene nedenfor er ikke Eva Joly, men å "ta den helt ut" og gjøre økonomisk terrorisme til noe konkret:

Økonomisk terrorisme kan være ...

 • at verdens 1 % rikeste omtrent ikke betaler skatt, at de ser det som greitt at verdiskapningen som verdens arbeidere produserer skal tilfalle de 1 % rikeste. Ifølge Ralph Nader tjener verdens 300 rikeste mer enn de 3 milliarder fattigste.

 • at enorme summer er stukket unna beskatning og plassert usporbart ved hjelp av finansinstitusjoner som i utgangspunktet var lovlydige. Det antas at 130.000 milliarder kroner nå er gjemt vekk i skattaparadiser.

 • at det gis lån til korrupte ledere som umiddelbart kanaliseres tilbake til skatteparadiser mens folket hefter for gjelden til den er tilbakebetalt. USA ga slike lån til sine despoter i Brasil på 70-tallet, også mange utviklingsland hefter med slik gjeld. I hvilkent grad slike lån ble gitt i Hellas vites ikke.

 • at utviklingsland med billig arbeidskraft og ressurser ikke får skatteinntektene fra disse ressursene og arbeidsinnsatsene fordi multinasjonale selskaper internfakturerer overskuddene til skatteparadiser. Det antas at for hver krone utviklingsland mottar i bistand, går det 10 kroner ut til skatteparadiser.

 • at land og vann tas fra folket som eier det og bor der, og overtas av multinasjonale selskaper via korrupte metoder enten som ”salg” eller som ”leie i 100 år”. "Landgrabbing" og "watergrabbing" er den nye trenden til multinasjonale selskaper.

 • at beslutninger og påvirkning i verden styres av en liten gruppe menn. Disse verdens mektigste og rikeste menn styrer noen av verdens største multinasjonale selskaper.

 • at selv lille Norge har forskjellige skatteregler for de aller rikeste og for vanlige folk, skatteregler som har gjort at formuene til de aller rikeste har økt noe eventyrlig i motsetning til reallønnsveksten til vanlige folk. De diskriminerende skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning.
 • at 90 % til investering og 10 % til spekulasjon er snudd til 90 % til spekulasjon og 10 % til langsiktige investeringer på en generasjon, der spekulasjoner bidrar til unødig økte priser for å gi høyere profitt. Når en vare kommer i mangel, er dette en drøm for råvarespekulanter som presser prisene opp.

 • at opparbeidete arbeidsbetingelser, lønn, pensjon, pensjonsalder og velferdsytelser til lønnsmottakerne reduseres for å opprettholde eller øke inntektene til de aller rikeste. Det heter: Sosialisering av tapene og privatisering av gevinstene.

 • at nasjonale oppgaver privatiseres på en måte som gir 10 – 20 % aksjeutbytte til eierne, samtidig som mottakerne av oppgavene ser et dårligere tilbud utført av lavere kvalifisert arbeidskraft under dårligere betingelser, gjerne med hjelp av sosial dumping. Vi har allerede hatt flere skandaler i Norge som har vist hvordan dette fungerer.

 • at ulikheter i samfunnet øker, noe som påviselig koster mye mer for samfunnet og gir totalt sett dårligere livskvalitet for alle. Les boka: "Ulikhetens pris" av Wilkinson og Pickett (en forskningsrapport).

 • at pengemakten kan ta ned demokratier og samfunn og pålegge destruktive økonomiske løsninger for land som rammes. Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (begge hovedkontor i Washington og kontrollert av USA) kan ha bidratt til fattigdom, utnyttelse og skjevfordeling.

 • at økonomisk manipulering brukes direkte som våpen, eksplosiver eller terrorredskaper for å oppnå økonomiske og politiske mål utført av en annen stat, altså til fiendtlig virksomhet gjerne under dekke av å være ”hjelp”. "Olje for mat-programmet" i Irak (1996 til 2003) tok livet av 500.000 barn og trolig en million voksne, av noen regnet som et folkemord satt i scene av USA og Storbritannia. Les boka "Verdens nye herskere" av John Pilger.
Dette er noe av det viktigste vi kan snakke om i disse dager. Takk til NRK og Eva Joly som har sparket litt på ballen, det er å håpe at flere griper anledningen og utdyper farene og ser etter løsningene. Løsninger finnes, for dem som måtte ønske å fokusere på noe slikt. Vilje til løsninger er det verre med, selv hos våre høyrevridde sosialdemokrater.


Dæven så lang tid det har tatt å tette et opplagt skattehull

(9. april 2013) Første gang vi her skrev om hvordan multinasjonale selskaper internfakturte vekk overskuddet sitt for å slippe skatt var i 2004. Daværende finansminister Per Kristian Foss sa i 2005 at han ikke så noen grunn til å gjøre noe med dette problemet - og viste oss Høyre sitt syn utilslørt. Siden den gang har problemet økt i omfang både nasjonalt og internasjonalt, i dag er knapt et eneste multinasjonalt selskap som betaler skatt noe sted i verden. Tiltross for at den rødgrønne regjeringen har vært klar over skatteunndragelsen i snart 8 år, er det først nå finansminsiteren finner det betimelig å "gjøre noe". Hvor mye dette "noe" egentlig er, vites ikke, for i tråd med den rødgrønne høyrepolitikken har selskapene neppe grunn til særlig frykt. Likevel er den hittil muntlige innsatsen prisverdig i et valgår.

Regjeringen vil begrense muligheten til å trylle bort skattbare overskudd (nrk.no)


Landgrabbing
(3. mars 2013) Den nye sporten verden over heter "Landgrabbing". Den består i at rike selskaper som ofte har korrumpert eller "bearbeidet" lokale og sentrale politikere, kjøper seg retten til godt land, enten det nå er til utvikling eller jordbruk. De (fattige) som allerede bor der blir enten kastet vekk, eller får lov å fortsette å jobbe for selskapene på slavekontrakter. Mange opplever at det dukker opp bulldosere som jevner hjemmene deres med jorden.

Og - vet vi av erfaring - når noen har fått landet på tvilsomt vis, er det deres for evig og alltid. Hvis folket noen gang får bruke sin demokratiske rett til å ta landet tilbake, heter det "nasjonalisering" som smaker av kommunisme. Det kan igjen føre til at USA kommer med sin hær for å "demokratisere" folket på plass.

Les om Landgrabbing på Wikipedia (se også Watergrabbing)
Uganda: 80 million hectares of land deals have been identified since 2001 – an area 20 times the size of the Netherlands.


Apples skatteflukt må stoppes
(29. jan. 2013) Apple selger for 3 milliarder i Norge, men betaler bare 7 millioner i skatt til den norske statskassen, skriver NRK.no i dag. En omlegging vekk fra skatt på "resultat" over til skatt på reell omsetning (oms istedenfor moms) er løsningen. Dersom vi i Norge hadde 5 % oms. måtte Apple betalt 150 millioner i skatt. Totalt sett ville varene neppe blitt billigere, men omsetningsavgift kan bidra til at alle involverte betaler litt. Moms rammer bare sluttbrukeren når denne ikke er selskap (altså en personlig forbruksskatt). Selvfølgelig, de rikeste og deres selskaper liker ikke denne tanken, derfor blir det heller ikke noe av.

Derfor kan Apple betale smuler i skatt (nrk.no)


EU innfører skatt på finansielle transaksjoner

(24. jan. 2013) Nesten nøyaktig 77 år etter at den britiske økonomen John Maynard Keynes først foreslo det, vil et eksperiment med skatt på finansielle transaksjoner i stor skala se dagens lys. Elleve EU-land, inkludert Tyskland og Frankrike, ble denne uken enig om å innføre en avgift på omsetningen av finansielle instrumenter som aksjer, obligasjoner, samt ulike typer derivater. Vi tror Norge ikke følger etter, for pengepolitikken i Norge bestemmes av de med mest penger som betaler minst skatt. Ifølge Oslo Børs ble det omsatt aksjer for 1433 miliarder i 2011 og 991 milliarder i 2012. så får leseren selv regne ut hvor mye 0,1 % i skatt kan gi.

Frp har allerede uttalt at de er imot, vi venter spent på hva Høyre og AP mener, og hvor snart Norge evt. kan innføre ordningen. Med kreativ bruk av høringer, komiteer og GPP kan de sikkert dra den ut i mange år.

Populistskatten (dn.no)
Elleve EU-land får grønt lys til å gå videre med ny «Robin Hood-skatt» (dn.no)


16,7 milliarder unndratt fra beskatning i Norge.

(23. jan. 2013) Multinasjonale selskaper har forsøkt å unndra 16,7 milliarder fra beskatning i Norge. Over halvparten av de 29 milliarder kronene som Skatteetaten fant ikke var oppgitt til beskatning i 2011, skyldes det etaten mener er regelstridige skattetilpasninger hos multinasjonale selskaper som «handler med seg selv» over landegrensene. Skatten fra disse midlene ville utgjort knappe 5 milliarder kroner.

Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt (nrk.no)
Et tyveri fra fellesskapet sier SV-leder Audun Lysbakken


300 000 * selskaper uten ansatte fungerer som eiernes skattefrie bankbokser

De rikeste kan leke seg skattefritt gjennom sine "selskaper" pga. morsomme skatteregler. (12.des.2012)
 • Norge har en bråte selskaper uten ansatte og uten virksomhet som utelukkende har til hensikt å få skatt til å forsvinne, å få formue til å forsvinne, å få inntekter til å forsvinne og å gjøre eierne rikere og rikere fordi de kan surfe på spesielle og gunstige skatteregler.
 • Bare første kvartal 2006 ble det opprettet 25.000 selskaper som skulle ta imot aksjeutbytte som dermed ble skattefri.
 • Fom. 2006 tom. 2011 er 800 milliarder kroner (nesten en trillion kroner) i aksjeutbytte flyttet skattefritt over til slike selskaper
 • Det finnes en bråte selskaper som eier eiendom, og dermed får formue til å forsvinne i regnskapene. Inntektene fra disse eiendommene settes skattefritt inn i selskapet ved kjøp av flere eiendommer slik at det ikke blir skattbart overskudd. Det er derfor noen har blitt milliardær som eiendomsbaron på bare en generasjon.
 • Eierne av disse selskapene bruker selskapene som sin personlige bankboks og har en levestandard som langt overgår deres null-inntekt.
Vi vet at 10 % av de aller rikeste betaler 90 % av formueskatten, dette er omrtrent den eneste skatten de betaler.
Det er formueskatten fra eierne til disse selskapene Høyre og Frp vil fjerne. Eierne til disse selskapene uten ansatte og uten virksomhet betaler i dag ørlite formueskatt, faktisk mye mindre enn de egentlig burde. Noen synes dette er rett og riktig, andre vil skjerpe beskatningen slik at skatten står bedre i forhold til skatteevnen. Men Høyre og Frp vil altså fjerne denne skatten.

Selv de rikeste dør en gang. Derfor vil Høyre og Frp også fjerne arveavgiften.
For det er ikke nok for de aller rikeste at de har fått økt sin formue og levestandard dramatisk i forhold til "vanlige folk" på grunn av morsomme skatteregler som gjelder dem som kan leke seg gjennom sine selskaper. Når de dør, vil de selvfølgelig også at neste generasjon skal overta herligheten skattefritt, slik at "klassen" består og de rikeste får fortsette å glede seg over sine skattefrie rikdommer. Når Høyre og Frp får det til å høres ut som dette her gjelder "vanlige folk", lyger de så det renner av dem. Det er milliardene til de aller rikeste Høyre og Frp kjemper for her, ikke småpengene til vanlige folk.

Høyre og Frp = partier for de aller rikeste. På DIN bekostning. Godt valg !
Partiene trenger DIN stemme for å kunne gjennomføre skattelettelser for de aller rikeste !
*) antallet er anslått.


Selskapsskatten forsvinner

Norge har fått et nytt problem.
(22.nov. 2012) Det er endel av "multinasjonale selskaper" sin policy at de ikke betaler skatt. Mens dette var relativt beskjedent for 10 år siden, begynner det nå å gripe om seg overalt. Dersom et selskap opererer i Norge og tjener masse penger som normalt skulle gitt selskapsskatt, gjør de en morsom vri som fjerner skatten:
 • De internfakturerer kostnader til høykostland (land med skatt)
 • De internfakturerer overskuddet til skappeparadiser (land uten skatt)
 • De ender opp med negativt driftsresultat og NULL i skatt der de har god virksomhet
Konkurransevridende skattefordel. Fordi multinasjonale selskaper ikke betaler skatt, får de en konkurransefordel på rundt 20 % sammenlignet med et norsk selskap som opererer innenfor de samme rammene. Heldigvis ser EU ikke noe problem med dette, for dette er den "gode" konkurranse-vridningen.

Nasjonalt og internasjonalt problem. Nå begynner norske kommunale og statlige innkjøpere å se problemet. Hva er vitsen for kommunen å privatisere kommunale tjenester når de mister skatteinngangen fra dem ? Nå er dette problemet i ferd med å gripe om seg, det vokser som en kreftsvulst som ingen gjør noe med. Når disse skattepengene forsvinner, må skatten hentes inn på annen måte. Igjen står - som alltid - vanlige lønnsmottakere og trygdete. Billig er ikke alltid billig.

Strengere regler ved innkjøp og anbudsinnbydelse ? Mange taler nå for å innføre skjerpede regler ved innkjøp. For eksempel bør selskaper som gir tilbud / anbud avkreves dokumentasjon over hva de har betalt i skatt til Norge de fem siste årene. Dersom dette er langt under det man bør forvente av et slikt selskap, bør det ekskluderes fra videre kontakt. I dag finnes såvidt vi vet ingen krav om slik dokumentering av skatt. Det er imidlertid MEGET enkelt å få til dersom man vil drive noe annet enn høyrepolitikk.

Bergen: SV vil at bystyret skal si nei til å kjøpe tjenester fra selskaper i skatteparadis, men høyre-ordføreren stoppet saken (bt.no 3.des)

Tapt skatt 10 - 20 milliarder kroner årlig ?
Alcatel Norway AS, American Express Corporate Travel AS, Canal Digital Norge, Findus Norge, GlaxoSmithKline As, Kraft Foods Norge As, Mobil Oil As, Shell Marketing, Stena Line Norge , Thorn Norge As, Xerox, med mange flere ... er blant dem som betalte null i skatt i 2002, viser en gjennomgang Morgenbladet har foretatt. For de fleste er årsaken at de på papiret gikk med underskudd. Vi har dessverre ikke tall fra de siste årene, men det er grunn til å tro at bruken av multinasjonale selskaper som sufer i skatteparadiser nå er i ferd med å gripe om seg.

Internfakturering er også en tragedie for utviklingsland
U-landene kunne fått 10 ganger mer penger i skatt enn i U-hjelp dersom selskapene betalte skatt der de opererte i U-land. Dette er penger som kunne vært brukt til å utvikle landene og få dem ut av fattigdommen. Istedenfor utsettes de for et røveri av typen Høyrepolitikk, økonomisk terror mot uskyldige og fattige mennesker. Både multinasjonale selskaper og lokale politikere er involverte i kriminaliteten og nyter godt av de enorme summene som skulle gått til hele folket.

Resultatet av høyrepolitikk. Når Høyre og Frp har problemer med å fordømme slik internfakturering og bruk av skatteparadiser, er det fordi de i praksis er FOR at de rikeste kan leke seg skattefritt gjennom sine selskaper som nå holder på å bli multinasjonale. Ønsker du mer av dette, stem H eller Frp !!!

Les saken i Dagbladet.no her (fra 2004)


NRK2 har vist "Who Stole the American Dream ?"

(1. nov. 2012) I går kveld viste NRK2 thrilleren om hvordan de rikeste i USA har tilrøvet seg USA. Ingen krim-serie kan måle seg med det som har skjedd, og det er bemerkelsesverdig at de kriminelle handlingene nå blir satt frem i en dokumentar på denne måten. De som ikke fikk med seg thrilleren i går kveld, kan se den på nrk.no her, evt. kan de stemme Høyre eller Frp eller Krf for å få oppleve den i Norge:

Kven stal den amerikanske draumen ? (se dokumentaren her på NRK) (probably only from Norwegian sites)
About the movie and to buy the DVD here ...
Mer om øknomisk terrorisme her


Kostas Vaxevanis - varsleren i Hellas - ble frikjent

(14. des. 2012) I oktober skrev vi om den greske journalisten som ble tiltalt for å ha publisert navnene på 2059 rike skattesvindlere i Hellas. Nå er han frikjent av retten ifølge The Guardian 2. november. "If you look at the names, or the offshore companies linked to certain individuals, you see that these are all friends of those in power ... It was time for the truth," he told the Guardian during a recess. Trolig kunne denne setningen også vært benyttet om de rike i Norge, folk som heller ikke betaler imponerende mye skatt.

Også i England går det veeeeeeldig langsomt med skattesnyterne ... (12.des.2012) Tax investigators are still working their way through the 6,000 names on the list, two and a half years after it was handed over to the UK by then French finance minister, Christine Lagarde. More than 500 individuals are currently under investigation by UK Revenue and Customs for serious fraud. Only one person has been successfully prosecuted so far.

Greek journalist Vaxevanis, who published names of 2,000 suspected tax evaders, cleared of privacy breach (The Guardian )

Arrestert for å publisere liste over skattesnytere.

(29. okt. 2012) Listen, som ble gitt fra franske myndigheter til greske myndigheter i 2010, inneholder navnene på 2059 grekere med HSBC-bankkonto i Sveits. Den har fått navnet Lagardelisten, etter den tidligere franske finansministeren Christine Lagarde. Listen ble gitt til Hellas for å hjelpe myndighetene i kampen mot skatteunndragelse, og flere av personene på lista er mistenkt for å unndra skatt, problemet er bare at de greske myndighetene ikke har gjort noe særlig med listen. Dette viser det sanne ansikt til krisen i Hellas. Journalist Kostas Vaxevanis er en varsler som fortjener ros og belønning for sin innsats. Akkurat som Bradley Manning.

Gresk redaktør arrestert for publisering av avslørende rikmannsliste som avslørte hemmelige bankkontoer i Sveits


Mens Sveits frøs Mubarak sin formue, ga britene ham god tid til å flytte formuen sin

(14. okt. 2012) Tidligere president Mubarak i Egypt hadde stukket unna et sted mellom 3 og 40 milliarder pund da grunnen begynte å vakle under føttene hans sist februar. Mens Sveits var lynrask til å fryse midlene hans i sveitsiske banker, ga britene ham 18 dager ekstra før de gjorde det samme. Innen den tid var selvfølgelig formuen flyttet ut av landet.

London er et av verdens støreste skatteparadiser
Det ville sende et veldig dårlig signal til de andre suspekte kundene britene har dersom de hadde frosset Mubarak sin formue. Mubarak hadde selvfølgelig også nære kontakter høyt oppe i City som hjalp ham. Vi har tidligere skrevet hvordan både USA og Storbritannia gjerne forvalter formue bygget opp på kriminalitet eller frarøvet folket - bare de kriminelle handlingene ikke er utført i USA og Storbritannia.

Hosni Mubarak used last 18 days in power to secure his fortune


Skal folket hefte for gjeld stukket unna av korrupte ledere ?

Folket i Hellas kan ha blitt svindlet. (28. juli 2012) I boka "Treasure Islands" av Nicholas Shaxson forteller han hvordan rike, korrupte statsledere har mottatt enorme "statslån" som etter kort tid har blitt kanalisert til skatteparadiser for å "forsvinne" i det usporbare mørket. Landene til disse statslederne har imidlertid heftet for gjelden, og regningen ble sendt til folket. I hvilken grad dette kan gjelde f.eks. Hellas i nyere tid vites ikke, men vi vet at store amerikanske selskaper har vært inne og bistått grekerne med løgn og svindel. Trolig er slike lån blitt tatt opp og har gjort noen grekere og kanskje noen (amerikanske?) banker enormt mye rikere ...

Chomsky: Brasil og fattige land i den tredje verden ble svindlet. Den amerikanske samfunnskritikeren Noam Chomsky skriver i boken "How The World Works" om det samme fra 1990-tallet: "As happened alomst everywhere in the Third World, Brazil's generals, their cronies and the super-rich borrowed huge amounts of money and sent much of it abroad. The need to pay off that debt is a stranglehold that prevents Brazil from doing anything to solve its problems ..."

Nok et ikke-tema. Som vanlig tier media om disse forholdene, enten de har skjedd tidligere eller i nyere tid. Det er imidlertid all grunn til å spørre seg i hvilken grad et folk skal måtte hefte for gjeld stukket unna av korrupte ledere. Ifølge Chomsky kan svindelen ha en overordnet målsetting: Hindre at land utvikler seg demokratisk og rettferdig, noe som er til skade for de aller rikeste og multinasjonale selskapers behov for profitt. Samtidig var man åpen for at enkelte "reformer" kunne ha en god psykologisk effekt bare de ikke ble for dyre:

"You have to pat them [the people of Latin America] a little bit and make them think that you are fond of them." (Secretary of state John Foster Dulles, to president Eisenhower)


Press Release: 21 trillion US$ hidden in tax havens
(22. july 2012 The Price of Offshore Revisited: Press Release, from Tax Justice Network)
This is TWICE the amount proposed by Nicholas Shaxson in the book "Treasure Islands" (link below). The good news is that the world has a huge pile of financial wealth that might be called upon to contribute to the solution of our most pressing global problems ... By the way: Did you know the biggest Tax Havens are New York and London ?

Tax Justice Network
Tax Justice Network Norge (Sponset av en regjering som flytter selskaper ut i skatteparadiser ...)
Vanvittige 130 tusen milliarder kroner stuet bort i skatteparadiser (nettavisen.no)
Tax havens: Super-rich 'hiding' at least $21 trillion (BBC)


Økonomisk krise og helhetssyn

Den økonomiske krisen verden ser i dag er skapt av de rike og for de rike. Den er en del av et organisert røveri utført av styrtrike egoister. Dette kan og må stoppes.

Skatt tilsvarende et pensjonsfond unndratt i PIIGS-landene. (28. juni 2012) Eva Joly hevdet i DN den 5.11.2011 at grekerne hadde stukket unna 120 milliarder euro bare i Sveits, penger som det ikke var betalt skatt for. 40 % skatt på beløpet ville gitt 48 milliarder euro. Joly kommenterte da hun fikk Sofie-prisen at det totale beløpet som grekerne har stukket unna i alle verdens skatteparadis er vesentlig høyere. Dersom vi antar at grekerne er representative for skatteunndragelse i forhold til folketallet, kan Spania ha unndratt 452 milliarder euro og Italia 648 milliarder euro. PIIGS-landene kan ha unndratt 1340 milliarder euro og kan ha gått glipp av 536 milliarder euro i skatt, tilsvarende et helt norsk pensjonsfond. Og da snakker vi bare om den delen som er stukket unna i Sveits. Beløpet er stort nok til å kunne dempet eller avverget hele krisen.

Skattesnusk fra de rikeste er årsak til krisen ? Hvis fremstillingen ovenfor er korrekt, kan ansvaret for PIIGS-krisen tillegges rike mennesker som ikke vil bidra med sin del av skatteinnbetalingen, mennesker som foretrekker å sikre sin egen eksistens fremfor landets eksistens. Samme problemstilling finnes forøvrig i USA og andre land (som Norge). Det som er nytt, er at omfanget nå er blitt så ekstremt stort at det kan "ta ned" sårbare nasjoner.

Massiv pengeflukt fra PIIGS-landene Samtidig ser vi at nå når krisen nærmer seg, pågår det en massiv pengeflukt ut av de rammete landene, i størrelsesorden det bankene får i støtte fra EU. (BT 1. juli 2012) Dermed bidrar de rikeste i disse landene til å motarbeide den hjelpen EU gir for å forhindre krisen.

Sosialisering av tapene, privatisering av gevinstene. Løsningen på krisen er klar og entydig verden over: man kutter i lønna til vanlige folk, man kutter i pensjonene, man hever pensjonsalderen, man sender regningen til vanlige folk. Eller som Enzensberger skriver: sosialisering av tapene, privatisering av gevinstene. Man rører ikke de rikeste.

Ett sett skatteregler for de rikeste, ett sett for vanlige folk. Ralph Nader, amerikansk forbrukertalsmann og en gang presidentkandidat, skal ha uttalt at verdens 300 rikeste tjener mer penger enn verdens 3 milliarder fattigste. Verdens 1 % rikeste betaler omtrent ikke skatt, mens de eier mesteparten av det som er verdt å eie. Dette får skje fordi det er laget ett sett skatteregler (også i Norge) for de rikeste når de leker seg gjennom sine selskaper, og ett sett skatteregler for vanlige folk. I mange land blir slike skatteregler innført eller ”kjøpt” ved hjelp av korrupsjon, i Norge ved heftig lobbyvirksomhet fra høyresiden og kanskje en bryllupsfest i godt selskap. De rikes formue har økt dramatisk de siste 10 – 20 årene, mens vanlige folks kjøpekraft har gått ned (USA) eller hatt beskjeden økning (Norge).

Eksempler på særfordeler for de rikeste i Norge. Dersom du kan leke deg gjennom dine selskaper slipper du å bruke penger som det er betalt skatt eller arbeidsgiveravgift for. I tillegg får du tilbake momsen, og til slutt får du en skattemessig fordel av utgiften i firmaregnskapet ditt. På denne måten får de rikeste dobbelt så mye igjen for pengene som vanlige folk. Også skatt på aksjeutbytte gjelder bare vanlige folk. Småsparerne betaler 28 % skatt på aksjegevinst minus skjermingsfradrag ca. 4 %, det vil si rundt 24 % skatt. De rikeste kjører aksjeutbyttet inn i et av sine ”investeringsselskaper” og slipper dermed å betale skatt i det hele tatt. I Norge finnes trolig 2 – 300.000 selskaper uten ansatte som utelukkende har til formål å få skatt eller formue til å forsvinne. Takket være disse reglene mottar de rikeste rundt 100 milliarder kroner fra fellesskapet hvert år.

Etterslep i offentlige tjenester. Media har jevnlig fokusert på at det mangler 30 milliarder kroner på å vedlikeholde skoler i dette landet, det er 40 milliarder etterslep på veier, 40 milliarder på jernbane og 40 milliarder på helse. Etterslepet er forårsaket av for liten skatteinngang, og kan ikke uten videre dekkes inn av oljepenger fordi det vil skade økonomien.

Multinasjonale selskaper kveler u-land. Fri flyt rammer u-land mer enn mange andre. Multinasjonale selskaper som opererer i u-land internfakturerer overskuddet vekk til skatteparadiser slik at u-landene ikke får noe skatt. Dermed blir u-landene fattigere og fattigere mens råvarer, produkter og penger blir sugd ut. For hver krone de mottar i u-hjelp går det 10 kroner ut til skatteparadisene (Shaxson). Dersom multinasjonale selskaper betalte skatt i u-land der de opererer, kunne landene bygget seg opp og ut av fattigdom nesten uten behov for u-hjelp i det hele tatt. Problemet med internfakturering gjelder selvfølgelig for alle land, men bare noen av dem (som. USA) har tatt grep for å hindre skatteflukten. Tidligere finansminister Per Kristian Foss uttalte i 2005 at han ikke fant internfakturering problematisk her til lands. Nå utgjør det trolig et sted mellom 10 og 40 milliarder i tapt skatt årlig.

10 trillioner US$ er syltet vekk i skatteparadiser. Totalt sett (Shaxson) skal det være plassert 10 trillioner US$ i skatteparadiser verden over. Dette er penger som er unndratt skatt, som er usporbare, som forvaltes på tvers av eller direkte i strid med lov og rett i mange land, og som bidrar til å undergrave alt det som lovlydige borgere kjemper for verden over. Penger som er ”tjent” ved alvorlig kriminell virksomhet er velkomne i skatteparadiser (som London og New York) dersom de er tjent utenlands. Også norske statlige selskaper har etablert seg i skatteparadiser for å få ”gunstigere rammebetingelser”, - eller i klartekst: for at de også skal slippe å betale skatt.

Fiktiv statsgjeld Shaxson skriver at statsledere eller ministre kan ha tatt opp "statslån" som etter uker eller måneder kan ha forsvunnet usporbart inn i skatteparadiser. Tilbake sitter staten (folket) og hefter for lånet, mens noen er blitt søkkrike på "transaksjonene". Hvis dette er rett forstått, kan det i korrupte land ha foregått en grov svindel av folket.

I boka "Noam Chomsky: How the world works" leser vi: I likhet med resten av den tredje verden, skjedde det også i Brasil på 1990-tallet at generaler og superrike lånte enorme summer og sendte mesteparten av det utenlands (skatteparadiser, Sveits). Etter dette fikk Brasil problemer med å betjene statsgjelden sin, og regningen ble sendt til folket.

Innkjøp som ikke er til folkets beste, men til ledernes beste. En annen måte å misbruke et lands midler er f.eks. å kjøpe våpensystemer mens landet trenger infrastruktur, eller unødvendige medisiner mens folket trenger mat. Store multinasjonale selskaper bidrar til "feil-innkjøp". Folket betaler prisen.

Hvem skal høste fruktene av det som skapes i verden ? Man trenger ikke være bekjennende sosialist for å hevde at alt det som skapes i verden er for oss alle sammen, ikke bare for de 1 % rikeste. Men det motsatte skjer, og skjevfordelingen både nasjonalt og globalt synes å bli verre og verre. Ikke bare fører skjevfordelingen til nød og elendighet, men også i verste fall til blodbad.

Økonomisk terrorisme. Mens terrorangrepet i USA i 2001 varte i 2 timer og tok livet av knappe 3000 mennesker uten å ødelegge samfunnsstruktur eller politisk system, ser vi at økonomiske disposisjoner nevnt ovenfor bidrar til politiske, sosiale, økonomiske og humanitære kriser verden over. Dimensjonene er så omfattende at det eneste riktige må være å kalle det for økonomisk terrorisme. Likevel gis denne terrorismen knapt spalteplass, heller ikke i omtalen av PIIGS-krisen. Media (eller medias eiere ?) liker å fokusere på symptomene mer enn årsakene til krisen.

Et økonomisk system som ikke lenger fungerer. Vi har fått et økonomisk system som ikke lenger fungerer, et system som har blitt til et globalt destruktivt verktøy for kriminelle egoister. Virkemidlene mot denne økonomiske terrorismen er åpenbare, tydelige og gjennomførbare. Men før man kan diskutere virkemidler, må verden erkjenne hva det er som skjer. Så langt har vi ikke kommet ennå, bl.a. takket være medias forbløffende manglende evne og vilje til å omtale fenomenene. Derfor snakker ingen i Hellas (eller utenfor) om at det nå er på tide at de rikeste begynner å betale mer skatt, ikke mindre skatt slik Høyre ønsker.

Høyrepolitikk: MER skattelette til de rikeste. For mens Høyre nå har tatt på sin silkemyke stemme og forsøker å fremstå som reneste arbeiderpartiet (avstanden er ikke så stor heller, men det er AP sitt problem ...) så er Høyres agenda til Stortingsvalget 2013 krystallklar: Fordi de rikeste nå har blitt så enormt rike fordi de ikke har betalt skatt, ønsker de selvfølgelig ikke å betale skatt av formuene sine eller arveavgift når neste generasjon skal overta de enorme verdiene som vanlige folk har "subsidiert". Derfor er Høyres topp-prioritet nå å fjerne formueskatt og fjerne arveavgift. Dermed sikrer de at de aller rikeste (takket være morsomme skatteregler) forblir rike, og at verdiene forblir i "familiene". Det er det motsatte Norge og verden trenger i dag. Høyre forsøker å skjule dette faktum til de grader at det nærmer seg det komiske. Inkompetente journalister (eller korrupte medier ?) lar dem få leve i løgnen.

Ola Dunk gir faen. Så lenge Ola får sine øl og sin pizza og kan se på fotballkamp på TV, ser det ut til at han overhodet ikke bryr seg om hvordan verden er i ferd med å bli tatt ned rundt ham. Vi har det så godt i dette landet at vi ikke gidder å bry oss om urett. Og fordi den fjerde statsmakt (pressen) heller ikke bryr seg noe særlig, kanskje etter påtrykk av sine eiere, er det til og med mange som lever i uvitenhet om galskapen som skjer rundt oss. Dagens Næringsliv ga klar beskjed om at denne slags problemstillinger var upassende der, og Bergens Tidende sliter med "å finne plass". BT har imidlertid omtalt enkelte av problemstillingene.


Skatteparadisenes djevelskap

Den viktigste og tristeste boken i handelen nå. (12. april 2012) Boken til Nicholas Shaxson med undertittelen: Tax Havens And The Men Who Stole The World (300 sider) tar for seg utviklingen av skatteparadisene frem til i dag, med detaljerte analyser fra ulike sider av problemet, ikke minst finanskrisen i 2007.
Bokens bakside avbildet her (backside cover here)

Det handler om skatteflukt av enorme summer.

 • Kostnader internfaktureres til høykostland med høy skatt
 • Overskudd internfaktureres til skatteparadiser for å slippe skatt
 • Fordi skatt forsvinner, kan selskaper øke inntjening via skatteparadiser uten å produsere mer
 • Via truster, hemmelighold, flytting av penger osv. er det umulig å finne ut hvem som eier hva
 • Skatteparadisene har ingen finansiell regulering
 • USA (Manhattan) og London er verdens to største skatteparadiser

Også utviklingslandene tappes. På grunn av multinasjonale selskapers internfakturering og korrupsjon, går det 10 US$ ut av utviklingsland for hver US$ som kommer inn i landet som U-hjelp. Det betyr at dersom selskapene fikk betale "normal" skatt der de opererer, ville nesten all U-hjelp bli unødvendig. Landene ville ha mer enn nok inntekter til å bygge seg selv opp. Da kolonimaktene trakk seg ut av Afrika, etterlot de seg en velsmurt mekanisme for utnyttelse. GFI (Global Financial Integrity) anslo at utviklingsland tapte opp til en trillion dollars bare i 2006. Lederen i GFI kalte systemet med skatteparadiser for "det styggeste kapitlet i global økonomi siden slaveriet".

Skatteparadisene bidrar til større ulikhet i verden. Fattige land blir bare fattigere, og rike blir rikere. Men også innen landene ser vi at ulikheten øker: I USA har kjøpekraften gått ned for vanlige arbeidere i perioden 1970 til 2006, mens bedriftsledere har fått øket inntekten sin til 300 ganger gjennomsnittsinntekten.

"Liberal" finansiell politikk går hånd i hånd med finansielle kriser. Det dreier seg om å finne nye og smarte måter å unngå lover å regler i land der virksomheter opererer. Manglende åpenhet (transparency) og hemmelighold bidrar til uvitenhet, distansering av eierskap og operasjoner bidrar til ansvarsfraskrivelse. Resultatet kan bli verdensomspennende økonomiske kriser (2007).

Skatteparadisene støtter opp under kriminell virksomhet. I 2005 kunne amerikanske banker fritt motta innskudd fra kriminelle handlinger begått utenfor USA, inklusive smugling, pengeutpressing, menneskehandel og slaveri. Profitering på kriminalitet er altså greitt i USA så lenge den kriminelle handlingen skjer utenfor USA. Dette gjelder alle skatteparadiser.

Suspekte "lån". Det er også eksempler på at institusjoner eller stater tar opp "lån" via korrupte medarbeidere, lån som i løpet av uker eller måneder forsvinner sporløst i et skatteparadis ett eller annet sted i verden. Mens landene hefter for "lånet", er pengene vekk. Slik har bl.a. korrupte greske ledere beriket seg på landets enorme utenlandsgjeld, mens grekere flest må betale regningen.

Systemet bidrar til økonomiske, humanitære, politiske og sosiale kriser verden over. Bruk av skatteparadiser er en prosess, et race til bunnen der reguleringen, lover og demokrati systematisk blir degradert. Skatteparadisene er blitt en slagmark for de-regulering. Samtidig ser vi at ikke bare U-land mister skatteinntekter, også i I-land går selskapsskatten ned etterhvert som selskapene blir multinasjonale. Regningen går selvfølgelig til de svakeste, til vanlige folk. Systemet skubber verdiene oppover og risikoen nedover. Privatisering av gevinsten, og sosialisering av tapene. Gjelden øker, skoler og sykehus forfaller. Også i Norge. Samtidig mister "vanlige folk" troen på systemet.

Det er mulig å gjøre noe. Boken skisserer flere løsninger på problemet. Først av alt må elendigheten settes på dagsorden. Dette er først og fremst medias jobb. Det kan se ut som media svikter her, enten det nå skyldes uvitenhet om forholdene eller at de ikke ser alvorligheten i dem. (Media ser ut til å foretrekke å fokusere på enklere og langt mindre alvorlige saker som Anders Behring Breivik.) Deretter må det tas grep for rettferdig beskatning, større åpenhet, regulering av økonomien og internasjonale avtaler. Dette er politikernes jobb. Fordi elendigheten skyldes klassisk høyrepolitikk (skattelette til de rikeste og trippelbeskatning av vanlige folk), blir dette en utfordring spesielt for Høyre, Frp og Krf.