Depleted Uranium (D.U.) - utarmet uran

Use of Uranium-weapons is a crime of war

(5. nov. 2017) Since 1990 Kuwait and Iraq has been destroyed by Depleted Uranium (DU) used in all kind of weapons by the US forces. Unfortunately, the residues from these weapons cannot be cleaned up, they continue to kill people.

The Israelis were first to start using weapons with DU ammunition. Around 1990, it is probably that americans specialists tested DU ammunition in the old minigs in Bjørnevatn and Sandsøy north in Norway as opposed to what norwegian authorities are telling us.

Dr. Doug Rokke is a U.S. Army Health Physicist and Nuclear Medicine Sciences Officer, in this viedo he tells us all that we don't want to know about D.U.
Depleted Uranium - killing US, UK and EU troops (liveleak.com)


Nå må Erna signere forbud mot atomvåpen

(6. okt. 2017) Hun kan ikke fortsette å fleske til som om folkemeningen ikke eksisterer.

Folket vil at Norge skal signere FN-traktat som forbyr atomvåpen. Vi får sikkert snart en opinionsundersøkelse som viser i hvilken grad folket mener dette. Og da har Erna Solberg bare å følge viljen til det folket som har stemt henne inn.

Høyremannen og støttespilleren til USA sine skitne kriger Jens Stoltenberg sliter
Som leder i Norges Røde Kors kjempet Børge Brende mot atomvåpen. Nå sliter han også ...


USA testet uran-våpen i Norge på 90-tallet

(12. nov. 2010) Etter avsløringene til USA's ambassade i Oslo kan det være interessant å se på noe av det USA har gjort tidligere. For gjennom hele 90-tallet utførte amerikanske spesialister hemmelige sprengingseksperimenter i Finnmark i gruvene i Bjørnevatn og på Sandsøy. På en brakke ved Bjørnevatn sto inskripsjonen: ”Defence Nuclear Agency” (DNA) - altså det amerikanske forsvarets kjernefysiske avdeling. Det kan være grunn til å tro at USA testet DU-våpen under utvikling, våpen som brukte utarmet uran, i Norge.

Utarmet uran gir en utrolig sprengeffekt ved ekstremt høy temperatur, og brukes i sk. "bunker-busters", raketter som skjærer en stråle rett frem gjennom flere meter armert betong. Våpnene er brukt av USA i Afghanistan og Irak, og av Israel i Libanon. Folk har blitt syke mange år seinere etter å ha pustet inn radioaktivt støv.

Forsvarsdepartementet bentekter selvfølgelig at DU-våpen lagres i Norge eller har vært brukt på norske skytefelt. Men det er enkelt nok å bevise om det var utarmet uran som ble brukt av amerikanerne, det er bare å reise til stedene med en geigerteller og se om den gir utslag. Dersom det ble brukt DU-våpen, har noen et forklaringsproblem. For isåfall har det skjedd med fullt samtykke av norske myndigheter.

Dette er også en av de historiene som norske medier ikke ønsker å ta opp. Vi vil jo ikke snakke stygt om vennene våre ...


Det ser ut som Israel bruker DU-ammunisjon (utarmet uran) i Gaza (13. jan. 2009)

Bildene NRK TV viste i dag kl. 21:00 viser detonering av det som må være DU-granater. Dette er granater med utarmet uran (depleted uranim) som Israel også har brukt i Libanon. Granatene er kjent for å gi stygge ettervirkninger på grunn av stråling og forurenset støv. Det blir lett for verdenssamfunnet å verifisere dette, det er bare å gå på detonasjonsområdene med utstyr som måler radioaktivitet. Dermed har Israel nok en gang vist at de ikke lar noen midler være ubrukt, at de ikke tar noe hensyn til sivibefolkningen og at Israel er en krigsforbryter-stat på linje med andre stater de ikke liker å bli sammenlignet med. Vi håper Israel vil bli stilt ansvarlig for sine ugjerninger.

Dette er ammuisjon som skytes ut fra stridsvogner. (Her har det stått at Norge har slike våpen for 1,8 milliarder kroner, det er helt feil. Norge har klasevåpen for 1,8 milliarder kroner. Det vites ikke om Norge har DU-ammunisjon på lager.) Detonasjonen brenner uran med en særdeles høy temperatur som skjærer seg som en kniv gjennom absolutt alt.

Bildet er fra NRK nett-TV, se nyhetsendingen her
Se mer om utarmet uran herOgså nordmenn får kreft etter bruk av utarmet uran ( 3. okt. 2007)

Det er tidligere kunngjort at sivilbefolkningen i Bosnia, Irak og i Libanon har fått skader etter omfattende bruk av utarmet uran, dessuten har mange amerikanske soldater fått problemer selv lenge etter de var i Irak. Ammunisjonen er spesielt egnet til bruk mot tanks, men USA og Israel har uhemmet brukt ammunisjonen mot bygninger og infrastruktur. Det radioaktive støvet ligger der fortsatt, målinger viser farlig høye verdier av radioaktivitet mange steder.

Det kan derfor ikke overraske noen at også norske soldater som har deltatt i områder der utarmet uran er brukt, får helesproblemer og kreft. Denne gangen er det offiseren Oddvar Haugland som har fått kreft etter tjeneste i Bosnia. Han krever full helsesjekk for alle veteraner som har tjenestegjort i farlige områder. Bergens Tidende omtaler saken på lederplass i dag og etterlyser en granskning.

Granskingen er helt unødvendig. Vi vet at utarmet uran er brukt, tildels omfattende, og vi vet at det gir skader. At myndighetene og forsvaret ikke liker tanken på dette kan ikke endres med granskning. Vi vet også at tildels opplagte saker der Forsvaret og Staten har vært involvert er blitt trenert ikke bare i år, men i ti-år og snart i generasjoner. Det siktes til Kvikk-saken, til Nordsjødykkerne og tilsist til krigsseilerne. Skader etter utarmet uran fra krigssoner bør være gjenstand for erstatningssak og krav om oppfølging. Å granske blir her ensbetydende med å fraskrive seg ansvar og trenere saken. Det er et sivilisert land ganske uverdig.

Amerikansk testing av utarmet uran i Bjørnevatn og på Sandsøy på 90-tallet kan enkelt verifiseres

USA testet våpen så det ristet i fjellet på to dedikerte prøvefelt i Norge, nemlig gruvene i Bjørnevatn og på Sandsøy. Onde tunger vil ha det til at USA testet ammunisjon med utarmet uran i Norge, i såfall i strid med "det offisielle Norge", men trolig med "uoffisiell" tillatelse fra forsvarsdepartementet eller UD. Saken er meget lett å verifisere: det er bare å ta en tur til åstedene med geigerteller og se om den gir utslag. Hvis områdene er radioaktive, er det utarmet uran som er benyttet på norsk grunn. Og da er det noen som bør bli stilt for riksrett.


Forsvarsdepartementet benekter at DU-våpen lagres i Norge eller har vært brukt på norske skytefelt ( 23. juli 2007)

"Norge har ikke ammunisjon på lager med utarmet uran og vi har heller ikke hatt det tidligere." Det er Annette Bjørseth, Seniorrådgiver i Seksjon for internasjonal og militær rett, Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet som skriver dette. Hun henviser også til brev fra statssekretær Espen Barth Eide til Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet fra 2006 om samme sak (link under). I brevet til Kvinnefronten skriver Espen Barth Eide bl.a.: "La meg først presisere at det norske Forsvaret verken har eller har brukt DU-ammunisjon. Slik ammunisjon har heller ikke vært brukt i norske skytefelt."
Brev fra statssekretær Espen Barth Eide til Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet i 2006

Samtidig minnes vi historiene om Bjørnevatn og Sandsøy på 90-tallet, der amerikanerne ikke bare testet eksplosiver, men der folk i området rundt Bjørnevatn la merke til "ei slags brakke i gruveområdet under desse sprengingsforsøka. Og på den sto det ei amerikansk ørn og inskripsjonen ”Defence Nuclear Agency” (DNA!) - altså det amerikanske forsvarets kjernefysiske avdeling." se link under. Det kan derfor være grunn til å tro at amerikanske DU-våpen har vært testet i Norge. Det er lett å stadfeste, det er bare å gå til de respektive stedene og måle radioaktiviteten. Dersom radioaktivitet finnes, var det DU-våpen som ble testet, og i så fall er det noen som har et forklaringsproblem.

Om amerikanernes forsøk i gruvene i Bjørnevatn i 1996 og på Sandsøy i 1998. Var det DU-våpen som ble testet? (friheten.no udatert)
Gjennom 90-tallet har amerikanske spesialister utført hemmelige sprengningseksperimenter i Finnmark (nrk.no 26.02.2001)
Viktor Korsnes hørte de kraftige smellene, men tvilte på de offisielle forklaringene (nrk.no 06.03.2001)

Om utarmet uran og helseeffekter ved bruk av uran i ammunisjon. Martin Ystenes, professor i kjemi, NTNU.

Har Norge også ammunisjon av utarmet uran på lager ? ( rev. 12. juni 2007)

Vi har andre steder på dette nettstedet omtalt at det norske forsvaret har har funnet det nødvendig å bruke 1,8 milliarder kroner av våre skattekroner til kjøpe klasevåpen for. Våpnene står lagret rundt omkring og kommer trolig aldri til å bli brukt, og representerer også et problem og en kostnad ved destruering. Etter det hvamenerpartiene.com forstår kan det være grunn til å tro at Norge også har anskaffet betydelig lagre med ammunisjon av utarmet uran (depleted uranium).

Utarmet uran i våpen er en grei og billig måte å bli kvitt atomavfall på, og brukes til å produsere særdeles krafig ammunisjon med en utrolig brennkraft. USA har dumpet tonnevis av det i Irak og Afghanistan, tidligere også på Balkan. Særlig hos befolkningen i Irak og hos soldater hjemme i USA finner vi nå seinskader, misdannelser, sykdom og død på grunn av stråling fra slike våpen.

Vi vet ikke om det finnes "etiske retningslinjer" for investerninger i selskaper som lager slike våpen, eller retningslinjer for kjøp og lagring av dem. Vi har spurt forsvarsministeren hvor mye penger Norge har brukt til å kjøpe og lagre våpen av utarmet uran, og kommer tilbake med evt. svar fra forsvarsdepartementet her.


Yes, Israel was using Depleted Uranium-bombs in Beiruth (oct. 28, 2006)

The news today reveals that Israel not only was bombing civilans, not only litteraly destroying Lebanon, not only using cluster bombs still lying around killing children, but as we said in august: Israel was also using american bombs made of depleted uranium.

Research on the bombsites show high level of radioactivity. Now lebanese authorities and international help-organisations are taking blood samples of the inhabitants. The use of DU-bombs will continue to be killing people in Lebanon, slowly and without mercy, in the years to come. This makes Israel 4 times war criminal in this war.
Brukte uranbaserte våpen (nrk.no)
DU-photos online from all the world ...


Is Israel using Depleted Uranium-bombs in Beiruth ? (aug. 5th, 2006)

Fotos from Scanpix covering of yesterdays bombing migth suggest that Israel is using American DU-bombs spreading radioactive dust all over the bomb-site. These were the bombs USA used in Iraq, causing pollution that are still killing american soldiers back in USA and civil citizens in Iraq. If so, we accuse Israel for am unacceptable crime of war which will destroy lives in Lebanon in the years to come.


Using depleted uranium ammunition is a crime of war

A TV-documentary on norwegian television dec. 26. 2004 showed after-effects from using uranium ammonution in Irak and Kosovo, both for civilians and for soldiers (on both sides) affected by dust contaminated by depleted uranium. The results are scaring.

Soldiers dying of cancer (many of them in the USA having "the Gulf War Syndrom"), children in Irak developing tumors and diseases like after the Tchernobyl incidence, and doctors fighting a hopeless battle to save lives. The documentary concluded that use of these arms is a crime of war - maybe even a crime against humanity.

Focusing on these matters may result in necessary debates and lead to unanimous banning of these insane arms.

Movie of a "bunkerbuster", possible DU-missile

guided missle system from Lockheed Martin, no explosives just 125 lbs of depleted uranium travelling at about Mach 6


Norwegian Prime Minister takes action against Iran (Dec. 26, 2004)

after getting the news that Iran is about to execute an abused young woman. We support our Prime Minister in these actions. However it seems easier to condemn a muslim state than a western state. We therefore will challenge the Prime Minister to condemn the use of depleted uranium with equal strength (at least) - this beeing a problem of NATO, USA, Great Britain and Germany.

It would be expected that use of depleted uranium in ammunition is prohibited immediately, and those responsible of using this kind of ammunition to be brought to justice for the deaths of many innocent people.


For more info we might suggest

Information from WHO
Information from BBC
Information from www.stopnato.org.uk
DU documentation in Irak from www.irak.be
Info about the Gulf War Syndrom on www.betterworldlinks.org