Dette er konklusjonene i rapporten «NoSafe Place»:

I to måneder har den norske, internasjonalt anerkjente menneskerettighets-dommeren Finn Lynghjem jobbet med en rapport om krigen i Gaza i vinter. Konklusjonen fra Lynghjem og den internasjonalt sammensatte granskingskomiteen er klar. Det er bevist at Israel begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 22 dager lange krigen på Gaza.

Komiteen mener Israel har begått en rekke krigsforbrytelser, herunder:

Også Hamas har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, fastslår komiteen: Israel har videre gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, fastslår komiteen. Dette er mer alvorlig enn krigsforbrytelser: Kilde: Dagbladet.no 9. mai 2009