Problem: et bygg kan ikke kollapse i fritt fall

WTC7 falt ned i fritt fall (ifølge den offisielle rapporten !!!)

Gratisversjon av dokumentarfilmen 9/11: Explosive Evidence - Experts Speak Out

(5. nov. 2013) For ikke å bli anklaget for å støtte konkspirasjonsteorier, er denne saken i tråd med den offisielle rapporten som ble publisert av NIST i november 2008. Fordi hendelsen er lite omtalt i amerikanske medier, viste undersøkelse i 2006 at 40 % av folk i New York ikke kjente til kollapsen av World Trade Center nr. 7. På landsbasis er uvitenheten trolig høyere. Også i Norge er det lite kjent at en tredje skyskraper kollapset i New York den 11. september 2001.

WTC7 falt ned helt symmetrisk.
Skyskraperen raget 190 meter med sine 47 etasjer, og var ikke utsatt for noe terrorangrep. Den kollapset mirakuløst om ettermiddagen den 11. september 2001. Det finnes mange videoer av hendelsen, fordi den ble kunngjort på BBC 25 minutter før den faktisk skjedde. Videoene viser en skyskraper som kollapser rett ned ved at alle 81 bæresøyler svikter nesten i samme mikrosekund over mange etasjer.

Her er en video som viser WTC7 falle sammen sammenlignet med andre bygg

9/11 Commission Report hadde ingen forklaring.
Derfor ble ansvaret for å lage en rapport om hendelsen overlatt til National Institute of Standards and Technology eller NIST. De kom etter foreløpig rapport og tilslutt med en endelig rapport i november 2008. Ifølge NIST skyldes IKKE kollapsen skader fra WTC1 eller brann fra dieseltanker, men skyldes andre branner rundt i bygget.
Se NIST sin analyse av kollapsen her.

Dersom tårnene var uskadet, ville de IKKE kollapset.
Dette var i rapporten etter WTC1 og WTC2, i klartekst står det at tårnene ville ikke falt ned dersom byggene ikke var skadet av fly og dersom brannisoleringen av stålbjelkene ikke var skadet som resultat av flykræsjene. WTC7 ble ikke truffet av noe fly og oppfylte alle krav til bygg av denne typen. Likevel falt det ned - i strid med det den offisielle rapporten (for WTC1 og WTC2) sier.

August 2008: WTC7 falt ned i 40 % lenger tid enn fritt fall.
På pressebriefingen i august 2008 uttalte Shyam Sunder at bygget falt ned 40 % lenger tid enn fritt fall. "Freefall time would be an object that has no structural components below it," sa han, "there was structural resistance that was provided in this particular case". Selvfølgelig er det slik, det er jo motstanden i byggene som gjør at de ikke raser sammen! Sitatene nedenfor ble fjernet fra den endelige rapporten, NIST vedgår at bygget falt ned i fritt fall.

November 2008: WTC7 falt ned i fritt fall over en distanse av 8 etasjer.
Det var lett for kritikerne å bevise at det forekom fritt fall ved ganske enkelt å merke et fast punkt på bygget og måle avstanden det falt på hver ramme i videoene. Det ble påvist at bygget kollapset i fritt fall i rundt 2 sekunder. Dette betyr at bygget aksellererte nedover uten å møte noen som helst motstand fra bygget under, over en distanse av 8 etasjer. NIST endret rapporten slik at den fra november 2008 godtar at bygget falt ned i fritt fall i to sekunder, men uten å gå inn på hvorfor eller hvordan fritt fall kunne skje.

Fysisk umulig.
Som Sunder uttalte i august: Fritt fall er et objekt som ikke har noen strukturelle komponenter under seg. Fysikere påstår det strider mot fysikkens lover at et bygg faller ned uten å møte motstand. 8 etasjer kan ikke bare slutte å eksistere på et øyeblikk. Kritikerne mener de har svaret: de påstår at det bare er mulig å få et bygg til å kollapse i fritt fall ved bruk av eksplosiver. De hevder videoene fra WTC7 er en "smoking gun", et bevis som taler for seg selv.

Norske medier vil ikke omtale denne del av den offisielle rapporten.
Brygga til Aslaug Haga er mer interessant for norske medier enn at WTC7 ifølge den offisielle NIST-rapporten har falt ned i fritt fall over 8 etasjer. Og vi forstår norske medier så godt. For konsekvensen av denne sannheten er langt større enn de kan gape over.