Problem: en brann kan ikke få stål til å bli hvitglødende

Temperaturene stemmer ikke med årsakene til dem

Ifølge den offisielle rapporten til National Institute of Standards and Technology eller NIST, var temperaturene etter brannene i tårnene WTC1 og WTC2 og WTC7 rundt 400 til 700 grader. Fuel etter jetflyene brant trolig opp de første sekundene. Uansett gir jetfuel en brann med relativt lav temperatur. Også kontorbranner gir relativt lav temperatur. Svart røyk indikerer dårlig forbrenning og lav temperatur. Likevel kan 700 grader være høy nok temperatur til at jern kan begynne å deformeres og bøyes, men det er definitivt ikke nok til å smelte og gløde jern. Når det gjelder tårnene er det grunn til å tro at jernkonstruksjonen i seg selv ledet varme vekk fra brannstedet, og at det måtte påregnes lang tid for å få opp temperaturen i jernet, tenk bare på hvor lang tid det tar å varme opp en svær kakkelovn. Det var derfor bemerkelsesverdig at stålet sviktet etter bare en times tid.

Her er NIST sine offisielle temperatursimuleringer.

Fargen angir temperaturen. Legg merke til farge mellom 400 og 500 grader.


(fra http://www.blksmth.com/heat_colors.htm)

Hvitglødende stål rant nedover det ene tårnet et titalls etasjer.

Ingen brann kan klare å få jern til å sprute nedover et bygg på denne måten. Derimot kan Thermite klare å brenne stål slik at hvitglødende stål renner nedover, akkurat som på bildet. Det vil da bli funnet spor av svovel og aluminium (som ble funnet) og sk. iron-sferes, små jernkuler etter spruten av jern som brenner, som også ble funnet i støvet etter sammenrasingene.

Uker etter kollapsen fant de dryppende og hvitgjødende stål på branntomten

Nede i branntomten, i et oksygenfattig miljø, glødet det fortsatt mange uker etter kollapsen. Noen snakket om "lavastrømmer", andre om ansamlinger av hvitglødende og rødglødende stål. Det ble funnet sammensmeltede klumper av betong og jern som minnet om lava og det ble funnet jernkonstruksjoner som var brent hull i. varmen var uvanlig, og umulig å forårsake av en brann av jetfuel og/eller kontormøbler.

Varmekamera avslørte høyere temperaturer enn brannene er anslått til - 5 dager etter!

Satelittfoto av New York den 16. september 2001 avslørte så høye temperaturer på branntomtene at det er påfallende. 1377 grader Farenheit tilsvarer 747 grader Celsius, og branntomten er varmere enn det NIST har anslått selve brannen til hele fem dager etter brannen mens brannvesenet har forsøkt å slukke hele tiden. Og i grunnen fant de flytende og hvitglødende jern flere uker etter kollapsen under alle tre byggene.