SEVEN - dokumentarfilmen om WTC7 som NRK nekter å vise
Dr. Leroy Hulsey ved University of Alaska Fairbanks

og hans team har brukt fire år på å undersøke hvorfor og hvordan World Trade Center nr. 7 kollapset om ettermiddagen den 11. september 2001. De publiserte i 2019 sin rapport. Rapporten underminerer den offisielle rapporten til National Institute of Standards and Technology (NIST). Resultatet ble til dokumentarfilmen SEVEN regissert av Dylan Avery som på 45 minutter forteller historien til WTC7. Filmen viser hvordan Dr. Leroy Hulsey (professor i structural engineering) og hans studenter ved University of Alaska Fairbanks undersøkte kollapsen, hvordan de jobbet, og hva de konkluderte.

WTC7 var en skyskraper på 47 etasjer

som huset flere viktige offentlige institusjoner, bl. annet til Forsvarsdepartementet, CIA, IRS (Internal Revenue Service, altså skatteetaten) og Secret Service. Bygget inneholdt data til flere Wall Street etterforskninger som det ikke fantes backup av andre steder. WTC7 ble ikke truffet av noe fly. Bygget sto 100 meter fra det nærmeste tårnet som kollapset og ble bare påført mindre skader fra dette. Et par mindre branner kunne observeres rundt om i bygget. Aldri før har et høyhus i full fyr kollapset på grunn av brann, og det var absolutt ingenting som skulle tilsi at denne skyskraperen skulle falle sammen.

New York sitt kommandosenter ved kriser

23. etasje i WTC7 ble oppdatert for 15 millioner dollar for å lage et kommandosenter for ordfører Rudolf Giuliani til bruk ved kriser. Dette inkluderte skudd- og bombesikre vinduer, sikker tilførsel av vann og luft, og styrke til å motstå vind over 300 kilometer i timen. Kommandosenteret var utstyrt med sikker kommunikasjon av alle typer til alle nødvendige instanser. 11. september pågikk en større øvelse der kommandosenteret ikke ble benyttet, men isteden opprettet man et midlertidig senter nede i havnen. Brannalarmsystemet ble skrudd av om morgenen, og noen sier at også sprinkleranlegget var skrudd av.

BBC rapporterte om kollapsen 23 minutter før den skjedde

mens vi live kunne se bygget stå der i bakgrunnen. Reporteren til BBC kunngjorde ikke bare at det hadde kollapset, men til og med hvorfor det hadde kollapset, før hun til slutt ble tatt av luften. En slik kunngjøring er ganske spesiell, tatt i betraktning at ingen skyskraper som ikke ble truffet av et fly har noensinne kollapset på grunn av brann. BBC sin spådom førte til at denne kollapsen ble filmet fra alle kanter og derfor ble godt dokumentert.

Bygget gikk rett ned som en heis

helt symmetrisk, og landet på sitt eget avtrykk som om det var en profesjonell rivingsjobb ingen eksperter kunne gjort bedre. En rivingsekspert i Holland ble flere år senere vist video fra kollapsen uten å vite hvilket bygg det dreiet seg om. Han var ikke i tvil om at det var en profesjonell rivingsjobb med bruk av eksplosiver, utført av eksperter.

Vitner bekrefter detonasjoner i WTC7

Barry Jennings med tittelen "Deputy Director of Emergency Services i WTC7", ble sammen med Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) sperret inne i flere timer i WTC nummer 7 på grunn av detonasjoner som hindret dem å forlate bygget. De ble til slutt reddet ut av brannmenn i god tid før bygget kollapset om ettermiddagen. NIST hevder fortsatt at ingen detonasjoner skjedde.

Vrakgodset ble raskt kjørt vekk for omsmelting i Kina

helt i strid med standard prosedyrer for å ivareta og undersøke bevismateriale. Likevel klarte forskningsmiljøene å sikre seg nok biter av materialet til å bevise at stålbjelker i WTC7 var utsatt for temperaturer rundt 1000 grader Celsius, langt over det man forventer fra en kontorbrann. Ryddemannskapene var forbauset over å finne "elver av flytende lava" i grunnen under kollapsen fra alle tre byggene flere dager senere. De gravde opp hvitglødende stål så varm at det dryppet av den, dobbelt så varm som man kan forvente fra en kontorbrann.

NIST måtte snu

NIST fikk så store problemer med WTC7 at de først i august 2008 fikk ferdig en foreløpig rapport der de hevdet at bygget kollapset med 40 % mindre akselerasjon enn fritt fall. Dette fikk ingeniører og arkitekter til å rase, de beviste at bygget falt i fritt fall i over 2 sekunder (8 etasjer), forøvrig i tilnærmet fritt fall. Bygget var konstruert med 58 stålsøyler i ytterveggene og 25 søyler sentralt, tilsammen 83 søyler. Symmetrisk fritt fall betyr at alle byggets stålsøyler i samme etasje ble kappet i samme mikrosekund, og at dette gjentok seg over hele bygget slik at kollapsen ikke møtte noen motstand fra konstruksjonen under. I sin endelige rapport i november 2008 vedgikk NIST at bygget falt i fritt fall i litt over 2 sekunder, men utrolig nok uten å forteller hvordan dette kunne skje og uten å vurdere konsekvensene av et slikt funn.

Professor Hulsey tok på seg å lede en gruppe

som skulle forske på WTC7 finansiert av Architects and Engeneers for 9/11 Truth. Gruppen skulle finne ut hva som egentlig skjedde og få slutt på spekulasjoner og ulike meninger. For Hulsey og teamet var det ikke bare snakk om å finne ut hva som skjedde, det var også viktig å finne ut hva som ikke kunne ha skjedd.

NIST sin rapport

som forklarte kollapsen ble studert i detalj. Deretter ble bygget lagt inn i et dataprogram som simulerte hele kollapsen. Hulsey sin filosofi var at dersom man la inn worst case scenario og selv ikke da klarte å få til en kollaps som støttet NIST sin versjon, da tok NIST feil. Derfor la de inn de kraftigste parametrene og basert på et WTC7 uten noen som helst brannsikring. Teamet fikk ikke tilgang til NIST sine beregninger fordi NIST holder dokumentasjonen hemmelig ”for ikke å skade offentlig sikkerhet”.

Kollapsen førte ikke til endringer i byggeforskriftene

Dersom kollapsen kunne "skade offentlig sikkerhet", burde vi forventet et nytt regelverk for slike bygg. Det finnes hundrevis av bygg konstruert som WTC7 med stålsøyler og etasjeskiller i armert betong bare i USA. Dersom en mindre brann i et høyhus kan føre til full kollaps, burde forholdet bli grundig analysert og føre til endringer av byggeforskriftene. Det har ikke skjedd, verken i USA eller i andre land. Ingen myndigheter forventer at slik kollaps kan skje igjen et annet sted.

Datasimuleringen til Hulsey ga et annet resultat enn NIST

NIST sin simulering viste hvordan bygget kollapset slik vi ser på videoene ved at hver eneste søyle sviktet i samme øyeblikk over samtlige etasjer. Simuleringen til Hulsey og hans team ga et helt annet utfall enn NIST. Ifølge NIST var den første søylen som sviktet plassert ca. 1/3 avstand fra ene siden av bygget. Hulsey sitt team fant at dersom denne søylen skulle klare å ta med seg hele bygget, ville WTC7 bikket over på siden istedenfor å falle rett ned symmetrisk. Hulsey og hans team konkluderer med at NIST tok feil i sin rapport.

Et problem ...

Professor Hulsey avslutter dokumentaren ”SEVEN” med å uttrykke sin bekymring. For hvis det er et problem med WTC7, da er det et problem med 9/11, og i så fall har vi et svært problem. Men det er vanskelig for folk å erkjenne en annen forklaring på 9/11 enn den offisielle. Dette er en dør som ingen ønsker å åpne, sier Hulsey.

NRK nekter å vise dokumentarfilmen SEVEN

Dokumentarfilmen fortjener å bli vist på NRK, men på forespørsel har NRK svart at de "ikke har noen planer om å vise den". Det er ganske bemerkelsesverdig at NRK nekter å vise denne filmen.

Du kan se dokumentaren her: