Cuba Prosjektet (Operation Northwoods) fra 1962

”USA kan aldri finne på å planlegge terror på en måte som involverer bedrag og bruk av passasjerfly,” sier mange når folk hevder at 11. september var en inside job. Likevel: John F. Kennedy stemte ned Cuba-prosjektet fra 1962 som ble offentliggjort i 1997, også kalt Operation Norhtwoods, som nettopp involverte bedrag og bruk av passasjerfly.

Konspirasjonen fra 1962: Cuba-prosjektet, oppsummering.
Her er hele prosjektet, se side 13 om bruk av passasjerfly
Wikipedia: Operation_Northwoods

Prosjektet har 13 sider med detaljer på hendelser, også hvordan man skal håndtere media, kort sagt et ferdig planlagt og gjennomførbart prosjekt. Noen vil ha det til at Cuba-prosjektet beviser at 11. september var en”inside job”, men det er å trekke den litt langt.

Cuba-prosjektet beviser imidlertid at det er mulig for militære og politiske ledere å tenke slike tanker.

Cuba-prosjektet dreide seg om å lage falske angrep på USA sin militærbase på Guantanamo på Cuba, slik at USA skulle få et legitimt påskudd til å ta Cuba. Det er nå engang slik med moderne krigføring at man må ha et riktig godt påskudd for å gjøre det, hvis ikke er krigen ulovlig iht. internasjonale konvensjoner. Slik var det i Vietnam, slik er det i Afghanistan og Irak.

Cuba-prosjektet manglet ikke kreativitet. Man skulle starte rykter, bruke hemmelig radio, lage falske angrep, fange (vennligsinnete) cubanske sabotører, starte opprør nær hovedporten (med vennlige cubanere), detonere ammunisjon og starte branner, brenne fly (sabotasje), skyte granater fra utsiden inn i basen, lage noe skade på installasjoner, fange angrepssyrker som kom sjøveien, fange militærgrupper som stormet basen, sabotere skip i havnen, lage store branner, bruke naftalin, senke skip nær havne-innløpet og lage begraveleses-seremonier for falske ofre.

Skyte ned sivilt passasjerfly. Mer påfallende er bruk av sivilt passasjerfly. For her skulle man på en overbevisende måte lage en hendelse som viste at cubanske jagerfly angrep og skjøt ned et uskyldig, sivilt amerikansk fly. Også her var planleggingen gjennomført i detalj: Man arrangerer en chartret flight med studenter på ferie og velger en flightplan som krysser Cuba. Et fly fra Eglin (Air Force Base, Florida) blir malt som duplikat og gjort om til drone (ubemannet). Flyene tar av og møtes syd for Florida. Her vil passasjerfly gå ned til minimum høyde og lande trygt mens dronen vil fortsette å fly etter passasjerflyets flightplan. Over Cuba vil dronen sende "MAY DAY, er under angrep av cubansk MIG” og sending blir avbrutt fordi flyet sprenges ved bruk av radiosignal.

Konspiratør. Dersom prosjektet hadde blitt gjennomført, ville enhver som antydet at USA selv sto bak det bli anklaget for å være kommunistvennlig, USA-fiendtlig og ikke seriøs konspiratør. Prosjektet gir mange interessante tanker, også tatt i betraktning at Vietnamkrigen i dag antas å ha blitt gjort legitim etter en hendelse i Gulf of Tonkin (1964) arrangert av amerikanerne selv.

Man ha et påskudd for å starte en krig. Uten et godt påskudd er krigen i seg selv en forbrytelse iht. internasjonale konvensjoner. Dette var noe av det nazi-Tyskland ble dømt for i Nürnbergprosessen: De hadde angrepet land uten skjellig grunn. At man selv blir angrepet og utsatt for terrorhandlinger er gyldig påskudd for å starte en krig.

Irak-krigen starte pga. løgn ? USA har i ettertid vedgått at påskuddet for å starte krig mot Irak var uholdbart. Irak hadde ikke masseutryddelsesvåpen, påstandene om at de hadde det var fabrikerte og falske. Dermed kan det se ut som USA's krig i Irak har gjort USA til krigsforbrytere. At Saddam Hussein var en despot og landet trengte reformer, var IKKE gyldig grunn for å starte en krig.

Ønske om å "ta" både Irak og Afghanistan før 2001. I Afghanistan var det viktig å sikre oljerørledningen som var planlagt fra det Kaspiske hav til det Indiske hav (overhodet ikke nevnt i norske medier). Irak har som kjent en av verdens største oljeforekomster. Man manglet bare påskuddet for å gjøre det. Det er liten tvil i dag at 11. september 2001 ble påskudd for disse to krigene, akkurat som hendelsen i Gulf of Tonkin (1964) ble påskudd for Vietnamkrigen. Er det mulig at noen av disse påskuddene var falske, konstruerte av amerikanerne selv gjennom hendelsene 11. september 2001?

Beviser at amerikanske ledere har tenkt slike tanker før. Cuba-prosjektet (Operation Northwoods) viser at det er fullt mulig at USA kan ha planlagt og gjennomført terroranslagene 11. september 2001. Flere offisielle dokumenter fra før 2001 skal inneholde referater fra samtaler der det ble drøftet "å ta" Afghanistan og Irak. USA's krigerske historie verden over samt hendelsen i Gulf of Tonkin bidrar til å svekke USA sin sak rundt 11. september.

USA har nådeløst - men nå nesten glemt - intervenert i Indonesia, Hellas, Uruguay, Brasil, Paraguay, Haiti, Tyrkia, Filippinene, Guatemala, El Salvador, Chile og Nicaragua, - for ikke å glemme Vitenam, Irak og Afghanistan.

Personer som kan ha stått bak planleggingen av 9/11. Flere av dem har deltatt i PNAC (Project for The New American Century)


Sitat fra
  REBUILDING AMERICAS'S DEFENSES Strategy, Forces and Resources For a New Century (PNAC)
  (Nettstedet til PNAC er slettet, dokumentet er hentet på archive.org)
  rapport utarbeidet av Dick Cheney, Jeb Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowich med flere (sept. 2000)

  "the process of transformation ... is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor."

  Det er i ettertid liten tvil om at de fikk sitt "Pearl Harbor". Spørsmålet er om de bidro til det selv.

Hvilken rolle spiller oljerørledningen ?
Vedr. krigen i Afghanistan er det bemerkelsesverdig at TV og aviser i Norge ikke vil gi oss svar på hvilken rolle oljerørledningen kan ha spilt.

 1. er det sant at USA sine baser sammenfaller med rørledningen i Afghanistan ?
 2. hva er fremdriftsplanen / status for rørledningen ?
 3. hva er kjent av drøftelser i USA om å "ta" Afghanistan og Irak før 2001 ?
Mer om Afghanistan her