De to WTC tårnene (17. mars 2015)

Ville neppe kollapset av brann om det ikke var for skadene etter fly
"Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers" (17 MB) fra NIST sept. 2005 er tydelig på hvorfor de to tårnene på World Trade Center kollapset den 11. september 2001. Den skriver (s.185):

"The WTC towers would likely not have collapsed under the combined effects of aircraft and impact damage end the extensive, multi-floor fires that were encountered on September 11, 2001, if the thermal insulation had not been widely dislodged or had been only minimally dislodged by aircraft impact. In the absence of structural and insulation damage, a conventional fire substantially similar to or less intense than the fires encountered on September 11, 2001, likely would not have led to the collapse of a WTC tower." (uthevet av HMP)

Flykræsjene gjorde at brannbeskyttelse på stålbjelker ble slått løs og ødelagt slik at bjelkene ble eksponert for varme, og det langt ut over området til selve kræsjet. Det betyr i klartekst at NIST antok at tårnene ville stått mot en tilsvarende brann dersom det ikke var omfattende skader fra flykræsj, noe som samsvarer med erfaring fra branner i høyhus i resten av verden.

Motstrides av andre erfaringer ...
Uttalelsen står noe i motsetning til den endelige rapporten fra november 2008 over kollapsen til den 47 etasjer høye WTC7, skyskraperen som ikke ble truffet av noe fly men hadde noen mindre branner. Den kollapset om ettermiddagen den 11. september 2001 i fritt fall over en distanse på 8 etasjer, forøvrig tilnærmet i fritt fall. Man har også erfaring fra flykræsj da et B-25 bombefly kræsjet inn i 80. etasje i Empire State Building den 28. juli 1945. Flyets høyoktan bensin eksploderte, og antente etasjene ned til 76. etasje. Brannvesenet gikk opp og slukket brannen.

NIST anslo brannen til mellom 600 og 700 grader Celsius
Brannen i tårnene ga mye svart røyk, tegn på dårlig forbrenning og lav temperatur. NIST anslår at stålbjelkene kan ha oppnådd mellom 600 og 700 grader Celsius, en temperatur som 60 % av stålet hadde i rundt 15 minutter (side 184).

Det viser hvilken kraftig varme NIST mener har vært tilstede etter en times brann for de 48 enorme loddrette søylene i kjernen av bygget. Temperaturen er høy nok til at stålet mister mye av sin styrke, og nok til at det blir synlig rødglødende dersom det er mørkt.

Varmen i grunnen: som en lava
Etter at tårnene kollapset, kunne man kanskje forventet at brannen ville blitt slått ned bokstavelig talt idet brannen ble begravet innimellom stål og tusenvist av tonn med knust betong og rester av inventar. Men det var det motsatte som skjedde

Hjelpemannskapene oppdaget var at det var varmt å gå på restene av bygget, så varmt at såler ble regelrett svidd i stykker. Da de begynte å grave på tomten, fant de noe som ble omtalt som lava-strømmer, nemlig mengder av hvitglødende, dryppende stål, og det varte flere uker etter 11. september.

Varmen var så intens at den ble fanget opp av satelitt som den 16. september målte temperaturer opp til 747 grader Celsius. Fenomenet med varme i grunnen og flytende stål ble observert etter alle tre skyskraperne.

Fotografier av gravemaskiner som trekker opp hvitgøldende dryppende jern gir grunn til å anslå temperatur ut fra fargen på rundt 1350 grader, altså rundt det dobbelte av det man anslo brannen i tårnene til å holde. (Det finnes mye dokumentasjon av dette på nettet.)

Uavklart problem:
Det blir da berettiget å stille spørsmålet hva som kan få jern til å gløde som i en smie med en temperatur på det dobbelte av den brannen som forårsaket kollapsen i bunnen av en haug fra sammenraste skyskrapere. Det ser ikke ut som NIST har redegjort for dette.


Om flyet som droppet feil motor 11.09.2001

   
(5. aug. 2012. Klikk på bildene for større versjon)

Vedlagt foto av en motor til et av flyene i New York. Flyet som kræsjet i det siste tårnet (United Airlines Flight 175 med kode N612UA) var en Boeing 767-222. Den ene motoren løsnet i kræsjet, raste tvers gjennom World Trade Center og landet i et gatekryss 4 kvartaler unna. Det ble tatt flere foto av motoren. Bildene ligger på nettet. Så langt er alt rene fakta.

Feil motor ? På nettet finnes flere kilder og Hvamenerpartiene.com har en uavhengig engelsk kilde (som ikke vil stå frem) som alle hevder motoren ikke hører til en Boeing 767 men til en Boeing 737. Nyere 737 (MTOW 85 tonn) bruker motor av typen CFM56, mens 767-200 (MTOW 142 tonn) bruker vesentlig større motorer. For en flymekaniker er det like lett å se forskjell som for en Volvo-mekaniker å se forskjell på en motor til Volvo Amazon og Volvo S80.

"I am an A&P mechanic for a major airline. I overhaul 767's. The engines are NOT from a 767. No 767 in existence uses CFM56's. Not enough power to lift a '67." However, the engine identified, a CFM56, is the primary engine of the Boeing 737

Dersom dette er riktig, var det ikke UA 175 som kræsjet, men et annen fly, trolig fjernstyrt. Dette kan i så fall rime med flere påstander:

  • radarbildet fra 11. september 2001 viste angivelig et merkelig møte mellom UA 175 og et annet fly. Konspirasjonsteoretikere tror det var her flyene byttet transponderkoder
  • UA 175 ble angivelig identifisert som "flygende" i West Pennsylvania 20 minutter etter at det skulle ha kræsjet. Dette ville ikke vært mulig dersom flyet hadde kræsjet
  • I Boeing 767-simulator har det vist seg vanskelig for flere piloter å klare å fly inn i tårnene. Klarte virkelig terroristene dette, eller var flyene fjernstyrte ?
Lett å fastslå hvilket fly motoren tilhører. Motorene til en 767 er svært forskjellige fra en 737, og forskjellen er lett å identifisere også fra bilder. Det er fullt mulig for en journalist relativt enkelt å få stadfestet hva slags motor dette er, og få dokumentert og avklart denne saken en gang for alle. Dersom det skulle vise seg at motoren hører til en Boeing 737, er det ugjenkallelig bevis for at hele historien om 11. september 2001 er løgn fra ende til annen. Problemet er at dette her er ikke en jobb hvem som helst av oss kan gjøre på en måte som ansees som troverdig og fri for konspirasjonsteorier.

En jobb for NRK ? TV2-journalister vil neppe få anledning av sine eiere til å komme med en uhildet dokumentasjon om saken. Det gir oss bare ett eneste alternativ tilbake: NRK. NRK kan lage en nøytral, objektiv, uavhengig undersøkelse, og presentere resultatet troverdig og åpent. Om NRK ønsker å gjøre dette, er jo en helt annen sak. Av og til er jo det hyggeligste å stikke hodet i sanden.

Vi har forsøkt å få NRK og TV2 til å ta fatt i denne saken. Det ser imidlertid ikke ut som de synes den er viktig nok til å avklare.