Noen visste noe før 11. sept. 2001
Innsidehandel med American Airways (AMR) og United Airlines (UAL)

Dagene før 11. september ble det inngått uvanlig mange kontrakter på "Put Options" på selskaper som ble rammet av tragedien den 11. september. Antallet steg så dramatisk dagene før 11. september at det er åpenbart at noen i markedet som visste hvem som skulle rammes, når det skulle skje og hvor det skulle skje.

Begge deler er ganske imponerende, tatt i betraktning at ingen i USA etter sigende skulle vite hva som var målet til terroristene før det var et tragisk faktum.

I ettertid ble ingen av disse handlerne avslørt, selv om det åpenbart må ha vært solide spor etter dem. Du handler ikke på børs i USA anonymt.

Hva er en Put-option (Wikipedia)
Hele tabellen med kommentarer

 • American Airlines: Den 10. september ble det solgt 2.282 kontrakter på Put-opsjoner inklusive salg (total any expiration)

   American Airlines opplevde at aksjeverdien ble redusert med 40% den 11. september 2001.

 • United Airlines: Mellom 6. og 7. september ble det solgt 2.881 kontrakter på Put-opsjoner inklusive salg (total any expiration)

   United Airlines sin aksjeverdi ble redusert med 43% den 11. september 2001.


Andre aksjer utsatt for innsidehandel før 9/11

 • Morgan Stanley: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 2.157 kontrakter på Put-opsjoner for handel i oktober til $45.
  Det er 27 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt på 27 kontrakter.

   Morgan Stanley disponerte etasjene fra 58 til 73 med 2500 ansatte i WTC nr. 2. Bare 10 døde (Wikipedia) pga. gode evakueringsplaner.

 • Merrill Lynch: Mellom 5. og 10. september ble det solgt 12.215 kontrakter på Put-opsjoner for handel før 22. september til $45 hver.
  Det er 12 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt på 252 kontrakter.

   Merrill Lynch hadde 2000 som jobbet i WTC2, bare en håndfull døde. Tapet etter 11. september skal ha vært 43 millioner US$.

 • Citigroup: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 14.000 opsjons kontrakter på at aksjekursen falt under $40 dollar.
  Det er 45 ganger mer enn tidligere daglig gjennomsnitt.

   Citigroup sin reiseforsikrings krav etter WTC-angrepene kan beløpe seg til 500 millioner US$.

 • Bear Stearns & Co: Mellom 6. og 10. september ble det solgt 3.979 kontrakter på at aksjen falt under $50.
  Det tidligere gjennomsnittet for disse opsjonene var 22 kontrakter.

 • Marsh & McLennan Cos: Den 10. september ble det solgt 1.209 kontrakter på at aksjekursen skulle falle under $90 den tredje uken i september.
  Tidligere gjennomsnitt var 13 kontrakter daglig.


Kilde: "The Hidden History of 9 - 11"

fra Part II side 69-70 m.fl. som omtaler bevis på innsidehandel i dagene før 11. september 2001.

Denne seksjonen av boken er skrevet av Paul Zarembka, professor i økonomi ved State University of New York at Buffalo. Zarembka er forsker ved international Labor Organization, Geneva, Switzerland og er Fulbright-Hayes lecturer in Poznan, Poland.