Problem: et bygg kan ikke kollapse i fritt fall

Problem: en brann kan ikke få stål til å bli hvitglødende

WTC7 - Faktisk ganske pussig ...?

(19. sept. 2017) Klassekampens innstikk våget å stille noen spørsmål om 11. september nylig. Istedenfor å bli møtt med saklige argumenter, ble de ledd ut på Dagsnytt 18. Faktisk.no fulgte opp med en litt pussig faktasjekk. Dessverre har den noen huller trolig på grunn av manglende kunnskap om emnet.

I det videre vil jeg forholde meg mest til WTC7, World Trace Center nummer 7, en skyskraper på 47 etasjer som falt ned om ettermiddagen den 11. september 2001. Bygget var ikke truffet av noe fly, og hadde bare mindre skader. BBC annonserte påfallende clairvoyant at bygget hadde kollapset og hvorfor det kollapset fra New York i live sending hele 23 minutter før kollapsen, før noen klippet BBC av luften. Det var noen mindre branner rundt i bygget da det til slutt falt sammen.

 1. Bortsett fra 11. september 2001 har det ikke skjedd at skyskrapere har kollapset pga. brann
 2. Ifølge den offisielle rapporten til NIST, var temperaturene etter brannene i begge tårnene mellom 400 til 700 grader, ikke tusen grader som Faktisk.no skriver
 3. Ifølge svart røyk fra tårnene har det vært svært dårlig forbrenning ved lav temperatur, langt lavere enn å gløde stål
 4. Ved 700 grader er stålet mørkt rødglødende og betydelig svekket og blir bøyelig, men gir fortsatt motstand
 5. WTC7 falt ned i fritt fall over 8 etasjer, forøvrig i tilnærmet fritt fall, uten motstand fra bygget under seg
 6. Film viser at alle de 81 loddrette ståsøylene sviktet i samme mikrosekund over mange etasjer
 7. Den første 9/11 Commission Report hadde ingen forklaring på hvorfor WTC7 falt ned
 8. Den endelige rapporten om WTC7 som ble publisert av NIST i november 2008 vedgår at bygget falt i fritt fall
 9. En mindre brann kan ikke få et bygg til å kollapse på denne måten
 10. Film av kollapsen til WTC7 ble vist til hollandsk rivningsekspert, han påsto det var en profesjonell rivningsjobb, dyktig utført
 11. Det tar mange uker å rigge et bygg for slik riving, og mange uker før det med planlegging
 12. 12 sekunder før det første tårnet kollapset, registrerte kameraer flere kilometer unna rystelser som fikk bildet til å riste
 13. Samtidig med rystelsene kan man på ett lydspor tydelig høre et Brrrrrrrrrrrrrrum som en stor salve med mange ladninger tett etter hverandre
 14. Det ble funnet "iron sferes", mikroskopiske jernkuler, i støvet fra New York, kuler som ligner på sprut fra elektrisk sveisning, som antyder bruk av termitt
 15. Det ble funnet svovelforbindelser i støvet som antyder bruk av militær termitt eller nano-termitt
 16. Det ble funnet søyler med rene "brenne-kutt" på skrå slik rivingseksperter bruker når de brenner av søyler med termitt
 17. Det ble funnet sammensmeltete lavalignende slagghauger av stål og betong under alle byggene
 18. Bygningsrestene ble skipet til Kina og destruert uten grundige og nøytrale vitenskapelige undersøkelser for å dokumentere hvordan byggene hadde kollapset
 19. Det ble funnet hvitdryppende og hvitglødende jern i grunnen etter kollapsene en uke etter 11. september, varmere enn en smed bruker i en smie
 20. Hvitdryppende og hvitglødende jern holder over 1300 grader Celsius, altså det dobbelte av angitt brann-temperatur
 21. Satelittfoto av New York den 16. september 2001 avslørte temperaturer på branntomtene på 747 grader Celsius, etter fem dager med brannslukking
 22. 9/11 kommisjonen var ikke en nøytral, uavhengig eller troverdig kommisjon

Flere detonasjoner fant sted i WTC7 denne dagen før bygget kollapset, helt i strid med det NIST hevder. Et av nøkkelvitnene var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) ble sperret inne i bygget flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. De ble til slutt reddet ut av brannmenn i god tid før bygget kollapset om ettermiddagen. Han døde under mistenkelige omstendigheter dager før den endelige NIST-rapporten ble offentliggjort. Før han døde avga han under ed et notarius-bekreftet vitnemål om det han så og hørte. Rapporten fra NIST hevder krystallklart at det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene og har ikke tatt inn noen vitnemål om det. Barry Jennings har foruten edsvoret vitnesbyrd, uttalt seg i siste versjon av Loose Change og har gitt andre intervjuer.

Intervju med Barry Jennings †

HMP har utfordret faktisk.no
Det er sendt mail til forfatterne av artikkelen på faktisk.no (link under) og utfordret dem til å gå igjennom argumentene ovenfor sammen med HMP. Spesielt interessant blir det å se hvordan faktisk.no vil forholde seg til siste avsnitt, om NIST sin påstand at det aldri var noen detonasjoner mot Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som opplevde og bevitnet detonasjoner i WTC7. Så langt har faktisk.no ikke svart på utfordringen.

En latterlig overfladisk faktasjekk (faktisk.no)

Konklusjon:
Faktisk.no gjengir en utvalgt og stueren versjon av virkeligheten uten å ville gå inn på de problematiske sidene. I denne saken er det Bush-administrasjonen sin versjon som gjelder, også der denne strider mot offisielle rapporter f.eks. om temperatur i brann. Faktisk.no er tendensiøs og villedende og søker å bidra til desinformasjon.


WTC7 og løgnene som lever fortsatt ...
(7 sept. 2016) Så er det tid for årets rivejobb igjen, dokumentar laget av amerikanske arkitekter og ingeniører. Et ordtak sier at hvis det ser ut som en and, vagger som en and og kvekker som en and, da er det mest sannsynlig en and.


Detonasjonene som ikke skulle vært der 11. sept. 2001

Offisiell versjon: "Det var inten detonasjoner i byggene"
(27. juni 2014) Den offisielle versjonen fra 11. september både fra de to tårnene (9/11 Commission Report) og World Trade Center nr. 7 som falt sammen om ettermiddagen uten å være truffet av noe fly (Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 fra 2008) presiserer at det aldri fant sted noen detonasjoner (eksplosjoner) i disse tre bygningene. Hendelsene nedenfor omhandler detonasjoner som IKKE kan forveksles med flykræsj eller kollaps.

Hvorfor er det viktig for myndighetene å presisere at det ikke var noen detonasjoner?
Jo, fordi prosesjonelle rivingseksperte hevder at det er umulig å rive et solid bygg eller skyskraper med eksplosiver uten først å ha svekket de bærende konstruksjonene betydelig, spesielt i nederste del av bygget. Og det er klart, dersom noen kan påvise at slike detonasjoner har funnet sted, har de også bevist at hele den offisielle versjonen i 9/11 Commision Report er løgn og bedrag.

WTC1 og 2 var ekstremt solide byggverk
Bærekonstruksjonen i tårnene besto av 48 søylerl sentalt i bygget koblet mot vannrette konstruksjoner enten sveiset eller skrudd, mot et ytterskall som i seg selv var bærende og som tok opp sidekreftene ved sterk vind. Ytterskallet fungerte som et "firkantet rør" mens de sentrale søylene tok mesteparten av vekten av skyskraperne. Etasjeskillene var dekket med armert betong, likeså vegger rundt heissjakter, trappehus osv. mellom de 48 søylene. En "pancaking"-teori tar ikke hensyn til de loddrette søylene som da ville stått igjen.

Bæresøylene i nederste del av skyskarperen hadde en dimensjon på ca. 2 x 6 meter og godstykkelsen på stålet var 5 tommer (12,5 cm.) Vi snakker altså om betydelige og solide konstruksjoner.

Mer teknisk info her
og her

Det er påvist detonasjoner i tårnene og i WTC7
Et av de heftigste eksemplene for tårnene er en ung mann som filmes idet han ringer hjem etter at fly har kræsjet men før tårnene har kollapset. Mens han ringer kommer en lyd som et kraftig skudd og sjokkbølge fra baksiden av kvartalet det han står slik at han nesten mister balansen. (videoen på Youtube er slettet, men finnes i andre sammenhenger).

En annen viser opptak av tårnene tatt fra en kilomenters avtand med videokamera plassert på stativ (tripod) 12 sekunder før første tårnet kollapser hører man et langt drønn som tilsvarende sprengning av en bergknaus med seriekoblete detonasjoner (brrrrrromm). Samtidig kan man se at rystelsene får bildet til å svinge hit og dit. På ett oppdak kan vi høre en forbløffet stemme som sier "What was THAT ?" 12 sekunder etterpå kollapser det første tårnet.

Video på Youtube med synlig risting av kamera 12 sekunder før kollaps (flere opptak fra ulike vinkler)

World Trade Center nr. 7 gir det kraftigste vitnesbyrdet.
Flere detonasjoner fant sted i WTC7 denne dagen før bygget kollapset. Et av nøkkelvitnene var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) ble sperret inne i bygget flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. De ble til slutt reddet ut av brannmenn i god tid før bygget kollapset om ettermiddagen. Han døde under mistenkelige omstendigheter dager før den endelige NIST-rapporten ble offentliggjort. Før han døde avga han under ed et notarius-bekreftet vitnemål om det han så og hørte. Rapporten fra NIST hevder det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene og har ikke tatt inn noen vitnemål om det. Barry Jennings foruten edsvoret vitnesbyrd, uttalt seg i siste versjon av Loose Change og har gitt andre intervjuer

Intervju med Barry Jennings

Denne videoen med fysiker professor Steven Jones viser hvordan bygningene kan ha blitt revet.
Thermate brenner jern og etterlater glødende "lava"


WTC7: Skyskraperen som ikke skulle kollapse

(29. sept. 2013) Alt nedenfor er hentet fra dokumentarfilmen av Architects and Engineers for 9/11 Truth (videoen over er IKKE denne dokumentarfilmen, men en liten tankevekker.)

Se trailer til dokumentarfilmen her.
The Smoking Gun (Dagsavisen/nyemeninger)

Videoen er laget av fagfolk som ønsker bruke en vitenskapelig metode på å analysere bevis fra 9/11. Videoen reiser problemstillinger på en saklig og faglig fundert måte, og kan vanskelig bortforklares som "konspirasjonsteoretisk" eller latterliggjøres på annen måte. Dette er et svært kort resyme av noen av punktene i videoen.

Det tredje bygget. Om ettermiddagen den 11. september 2001 kollapset en tredje skyskraper i New York, nemlig WTC nummer 7, et anseelig bygg 190 meter høyt med sine 47 etasjer. WTC7 ble ikke truffet av noe fly og sto i så god avstand til tårnene (WTC1 og 2) at det bare fikk minimale skader da tårnene kollapset. Det var noen mindre branner i bygget da det falt sammen. Kollapsen var ventet, for BBC kunngjorde at den hadde funnet sted - og hvorfor - en halvtime før det faktisk skjedde. Noen hadde trolig trykket "release" på en pressemelding litt for tidlig. På grunn av dette var verdenspressen fokusert på bygget, og sammenrasingen ble filmet fra alle tenkelige vinkler.

En perfekt rivningsjobb. En samlet verden er enig i at dersom dette var en rivningsjobb med bruk av eksplosiver, så ble den gjennomført 100 % perfekt. Bygget raste rett ned og imloderte på sitt eget avtrykk nesten uten å skade omliggende bygninger. Fagfolk som har sett videoer fra kollapsen av WTC7 er ikke i tvil, arkitekter, ingeniører og rivningseksperter sier alle at dette ser ut som en jobb utført av eksperter. Hver eneste søyle i bygget er kappet i samme mikrosekund over mange etasjer. De sier også at det er umulig at en skyskraper kan rase sammen slik pga. skade uten bruk av eksplosiver. Isåfall har vi et problem, for det tar et par uker å rigge et bygg for at det skal rives slik.

Den offisielle forklaringen. Bush-administrasjonen fikk såpass problemer med å forklare denne hendelsen at de simpelthen ikke gjorde det. NIST, National Institute of Standards and Technology, overtok kontrollen og utarbeidet tilslutt en rapport som skulle forklare hendelsen. Forklaringen er enkel: Noen branner i bygget bidro til at stålskjelettet fikk svekket bære-evne, og søyle nummer 79 i 12. etasje ga etter slik at hele bygget kollapset. I den foreløpige rapporten het det at bygget falt ned 40 % langsommere enn i fritt fall, mens det i den endelige rapporten het at bygget falt ned i fritt fall i to sekunder (= 8 etasjer) slik kritikere hadde påvist, uten at NIST fant det påkrevet å forklare nærmere hvordan dette kunne skje.

Burde hendelsen bekymre noen ? Både i USA og verden forøvrig finnes en drøss slike bygg med stålskjelett og betongskiller. Byggene er kjent for å møte alle offentlige krav til sikkerhet både ved brann, uvær og jordskjelv. Dersom denne konstruksjonen ikke er god nok, bør det virkelig bekymre alle involverte styresmakter og selskaper. Da ville det naturlige være å gjennomføre en grundig vitenskapelig undersøkelse for det som skjedde,

Etterforskningen som manglet. Med flykræsj vet vi at hver eneste flydel blir samlet sammen og inspisert, alt blir tatt vare på inntil flyhavarikommisjonen har ugjendrivelig bevis for hva som forårsaket ulykken og hva som kan gjøres for at den aldri skal skje igjen. I New York skjedde det motsatte: Restene av tårnene ble umiddelbart skipet avgårde til Kina for omsmelting, ingen seriøs vitenskapelig analyse av det som skjedde ble gjennomført. Flere vitenskapsmenn etterlyste tidlig etter hendelsen rutiner for å bruke vitenskapelige metoder for analyse og rapportering, uten å bli hørt. Tvert imot har rapporten simpelthen utelatt alle problematiske sider av saken.

Hva kunne man forventet hadde skjedd med bygget ? Ingenting. Stålskyskrapere har brent over nesten hele bygget i dagesvis uten å rase sammen. Branner har rast slik at hele skyskaraperen har sett ut som en fakkel i nattemørket uten å rase sammen. Stålbjelker har bøyet seg, noen steder har man kunne se endringer i bygget, vegger som buler, golv som siger ned. men aldri har de rast sammen. Derfor var brannfolkene på vei opp i WTC1 og 2 ganske optimistiske denne dagen: De skulle opp og slukke, de så ingen fare for eget liv. Og hvis det utenkelige skulle skje at bygget skulle kollapse, ville det skje ved at bygget kom til å sige over til den siden det var mest skadet, og kanskje velte.

Brannene. Brannene i bygget, flere av dem oppsto utover ettermiddagen, var spredt over flere etasjer og flere deler av bygget. Noen av dem brant ut av seg selv, andre var mindre branner, ingen av brannene kan sies å ha "rast" i bygget. Dessverre ble sprinkleranlegget blitt skrudd av tidlig om morgenen (før flyene kom), ellers hadde alle disse brannene blitt slukket automatisk. Alle ekspertene er enige om at ingen av brannene i WTC7 ga varme nok til å smelte stål, knapt nok til å gjøre det mykt.

Fritt fall. Videoer fra sammenrasingen viser hvordan alle søyler inne i bygget svikter først, noen mikrosekund etter svikter samtlige søyler over flere etasjer. Bygget raser nedover i fritt fall som om 8 etasjer nede i bygget var fjernet. Ingen motstand, ingen forsinkelse, ikke noe som måtte knuses eller knuffes vekk, det var allerede forsvunnet. Vitenskapelig analyse har påvist fritt fall i over to sekunder, noe NIST nå er enig i. Problemet er bare at 8 etasjer ikke kan forsvinne slik uten å gi noe motstand. Og selv om de forsvant, ville trolig resten av bygget vært så solid at det kunne stoppet sammenrasingen.

Detonasjonene. Mange detonasjoner fant sted i WTC7 denne dagen før bygget kollapset. Et av nøkkelvitnene var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en annen ble sperret inne i bygget flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. Han døde under mistenkelige omstendigheter dager før den endelige NIST-rapporten ble offentliggjort. Før han døde avga han under ed et notarius-bekreftet vitnemål om det han så og hørte. Rapporten fra NIST hevder det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene og har ikke tatt inn noen vitnemål om det. Andre kilder har tidligere forklart HVORFOR disse detonasjonene kan ha funnet sted. Bygg av denne typen er så solid bygget at det ikke er mulig å rive dem uten at bærekonstruksjoner er betydelig svekket (med eksplosiver) på forhånd.

Eksempel på detonasjoner for å forberede til riving her

Jernkulene (iron micro spheres). Hele manhattan ble begravet i flere cm. støv etter byggene som ble pulverisert denne dagen. I støvet fant man massevis med små jernkuler (iron micro spheres). (tilsvarende de små jernkulene som spruter rundt når man sveiser elektrisk, red.anm) Jernkulene er bevis på at noe har skjedd med ekstrem høy temperatur, og vi vet at Thermite kan brenne jern på en måte som avgir slike jernkuler. Ingen normal kontorbrann eller brann av jetfuel kan klare å produsere slike jernkuler.

Svovel og tegn på Thermite (nanothermite eller supoerthermite). Det er også funnet svovel og aluminium som viser at militær thermite (nanothermite eller super-thermite) kan ha vært brukt. Funnene av svovel og aluminium kan ikke forklares på noen annen god vitenskapelig måte. Det er også filmet brennende jern som renner ned over flere etasjer på ene tårnet, også dette er en indikasjon på at Thermite kan ha vært brukt.

Stål som smeltet og fordampet. Det var mulig å sikre noen få prøver av stål før alt bevismaterialet ble sendt til Kina for omsmelting. Dette viser stålkonstruksjoner der mye bokstavelig talt er fordampet vekk. Andre eksempler viser betong og jern smeltet sammen som lava i være klumper. Thermate forklarer hvorfor brannene ikke kunne slukkes på ground 0 - selv etter 2 måneder, og hvorfor man kunne grave opp hvitgøldende og dryppende jernbiter lenge etter sammenrasingen.

En vitenskapelig etterforskning mangler. NIST sin rapport fastslår altså at det ikke er funnet spor av eksplosiver noe sted. "Men har dere undersøkt for eksplosiver ?" spurt professor Steven Jones. Nei, det hadde de ikke gjort. Og det er i selv ikke bare bemerkelsesverdig, det er direkte kriminelt, hevder fagfolk. Det er også i strid med regelverket. Amerikanske myndigheter utarbeidet rutiner og prosedyrer hvordan man skal forholde seg hvis det kan være den minste grunn til å mistenke en terroraksjon eller bruk av eksplosiver.

NRK har ingen planer om å vise dokumentaren. Vi har vært i kontakt med NRK for å høre om dette er en dokumentar de kan tenke seg å vise. Det kan de ikke tenke seg.


15 minutters dokumentar om World Trade Center nr. 7

En perfekt rivingsjobb.
(11. juli 2012) WTC7 var bygningen på 48 etasjer som ikke var truffet av noe fly. Den raste sammen om ettermiddagen 11. september på en måte som vitner om en perfekt rivning ved bruk av eksplosiver. Problemet er at det tar flere uker å rigge en bygning for å rase sammen slik ...

Krever en ny uavhengig granskning.
Stadig flere bygningsingeniører, arkitekter, branningeniører og andre står nå frem og hevder at en stålskyskraper ikke kan falle ned slik av seg selv.

Tåler 11. september dagens lys ?
Konsekvensene ved at den "offisielle" versjonen blir motstridt er så horrible at man ikke kan snakke høyt om det. Det kan være en av grunnen til at vi ikke liker å pirke i denne saken.

Flere videoer på slutten av denne
Når videoen er ferdig, blir den link til et knippe andre videoer som kan være interessante. Hvis du vil gå direkte dit, kjør spole-knappen til endes og se hva som skjer.

16 reasons to question the official story
Intervju med CIA-ansatt Susan Lindauer som var forfulgt i 5 år for whistleblowing


World Trade Center nr. 7

For det var en annen skyskraper som mirakuløst falt sammen denne dagen, nemlig World Trade Center nummer 7. World Trade Center besto av syv bygninger. De to kjente tårnene WTC1 og WTC2, og flere ”lavblokker”. Til høyre er foto av WTC7 tatt fra ett av tårnene.

Alle er enige om at bygget falt elegant sammen som om det ble revet ved bruk av eksplosiver.

WTC7 var en svær skyskraper med sine 48 etasjer, 11 etasjer høyere enn Oslo Plaza. Etter at de to tårnene hadde rast sammen, fikk WTC7 rollen som en markert og tydelig skyskraper i New Yorks skyline, om enn bare for noen timer.

Bygget sto litt i utkanten av World Trade Center, og hadde en lavblokk (som ikke raste helt sammen) mellom seg og det nærmeste tårnet. WTC7 falt ned helt av seg selv om ettermiddagen 11. september, uten engang å være truffet av noe fly i det hele tatt.

Sensur-lignende tilstand. Når mange i USA og kanskje i Norge fortsatt ikke kjenner til sammenrasingen av WTC7, skyldes det at de store amerikanske TV-selskapene ikke har omtalt hendelsen etter denne dagen. Akkurat som hullet i jordet i Pennsylvania. Dette er helt åpenbart saker ingen liker å fronte.

Et par mindre branner pågikk på forskjellige steder oppe i bygget på ene siden av bygningen, og det var noen mindre skader på et hjørne i fasaden etter vrakgods fra WTC1. Ingenting av dette skulle tilsi at bygningen ville rase sammen. Det hører også med å si at bygget var fullsprinklet, men noen skrudde av sprinkleranlegget i bygget om morgenen 11. september.

Det finnes eksempler på heftige branner i skyskrapere som har rast i nærmere to døgn uten at bygget falt sammen. Et bygg med stålsøyler og betongdekker faller bare ikke sammen av brann, selv ikke når de er truffet av fly (Empire State Building 28. juli 1945). Unntaket er 11. september 2001, da tre solide bygg falt sammen, ett av dem uten engang å være truffet av fly.

En særdeles godt dokumentert sammenrasing
Det finnes bråtevis med filmer på nettet som viser sammenrasingen steg for steg. Når sammenrasingen er så godt dokumentert, henger det sammen med at hendelsen var ventet.

BBC annonserte hendelsen LIVE fra New York en halvtime før det skjedde.
BBC reporter Jane Standley kunngjorde klokka 16:57 live fra New York at World Trade Center nummer 7 var rast sammen 23 minutter før det raste sammen. Ikke bare det, men BBC kunne presentere den offisielle begrunnelsen til at bygget raste sammen.

Det var liten grunn å forvente at WTC7 skulle rase sammen. Når BBC world News gikk ut med nyheten 23 minutter før det skjedde, er det mulig å tro at noen har trykket "release" på en pressemelding litt for tidlig. I så fall er hele kollapsen en grundig planlagt handling.

Mens BBC kunngjør at WTC7 har rast sammen, vises bygget i bakgrunnen (mot slutten av videoen) Det hører også med til historien at sendingen til BBC fra New York ble brutt da sammenrasingen nærmet seg.

Som en kontrollert nedriving med bruk av sprengstoff
Om ettermiddagen den 11. september raste WTC7. Blokken falt rett ned i fritt fall på sin grunnmur, og den falt helt og fullstendig sammen. Sammenrasingen startet nederst. Ikke en etasje sto igjen. Ikke en stålbjelke stakk opp. Bygningene rundt var uskadet.

Det er full enighet om at bygget falt rett ned som om det ble utsatt for en profesjonell riving med bruk av eksplosiver.

Det finnes bråtevis med filmer på nettet som viser sammenrasingen av WTC7 steg for steg, og som sammenligner med andre profesjonelle nedrivinger. Restene av bygget la seg perfekt i en haug midt på "et frimerke" av en tomt, alt rast innover mot sentrum, uten å skade omliggende bygninger.

Er det mulig at en brann kunne forårsake dette?
Typisk for byginger som faller samme etter ytre påvirkning eller skade er at de ikke faller rett ned. De vil bikke til den siden der de er svekket mest. Ved en kontrollert nedriving kan dette skje dersom de gjør en dårlig jobb og ikke klarer å kappe alle loddrette søyler samtidig.

Mange spør seg om det er mulig at et par mindre branner i en skyskraper klarer å kappe alle loddrette søyler i flere etasjer i samme mikrosekund. The 9/11 Commision Report innrømmer at den ikke har noen fornuftig forklaring på hvorfor bygningen falt sammen. Kommisjonsrapporten ingen kritiske spørsmål ved hendelsen, og fant det ikke spesielt problematisk at det hadde skjedd.

På side 20 i dokumentet av Steven Jones som er linket opp nederst, er plan over de 24 senter-søylene og de 57 perimeter-søylene som skulle holde bygget oppe. Det er også angitt hvilke søyler som kunne være skadet etter at nabotårnene falt sammen.

Hva er tegn på en kontrollert nedriving
En hollandsk rivningsekspert ble bedt om å vurdere sammenrasingen av WTC7. Han ble vist filmer fra sammenrasingen av bygningen lenge etter 11. september, uten at han ble fortalt hvilket bygg det var. ”This is a controlled demolition perfomed by experts”, var hans eneste kommentar. På videoen som ligger på nettet, kan du se ansiktet hans lyse opp i vantro når han blir fortalt at det skjedde 11. september 2001 i New York.

En kontrollert sprenging av en skyskraper kjennetegnes av:

 1. bygningen begynner å synke i midten, ved at alle de sentrale loddrette søylene kuttes for å få bygget til å falle innover i seg selv. Deretter kuttes øvrige søylene noen mikrosekunder etterpå.
 2. bygningen faller nøyaktig rett ned (den tipper ikke til en av sidene, noe som kan skje ved en dårlig jobb)
 3. bygningen faller innover i seg selv slik at bygningsmassene blir liggende innenfor grunnmuren uten å skade omliggende bygninger
 4. bygningen faller ned i tilnærmet fritt fall ved at alle loddrette stolper blir kuttet samtidig over utvalgte etasjer oppover hele bygget (f.eks. hver 3. etasje). Det er derfor ingen motstand i fallet.
 5. det tar et par uker å planlegge og klargjøre et bygg for en slik riving av et profesjonelt team
 6. normalt kjøres det detonasjoner i kjelleretasjene i forkant av rivingen for å svekke konstruksjonen før rivingen. Man ønsker at alle de nederste etasjene også faller sammen. Det ble rapportert om detonasjoner av vitner som forlot bygget seint, men før det falt ned. (slike detonasjoner som ikke sammenfalt med flykræsj eller sammenrasing fant forøvrig også sted i tårnene)
En perfekt sammenrasing!
WTC7 oppfylte punkt 1, 2, 3, 4 og 6 i dette scenariet. Som profesjonell riving ville jobben scoret 10 poeng av 10 mulige. Hvis det var en rivingsjobb, ja da var det en perfekt utført jobb. En så perfekt jobb kan ikke skje tilfeldig.

Det store spørsmålet er om det var en rivingsjobb eller ikke.
Over den ganske verden er det bemerkelsesverdig få medier som reiser dette spørsmålet. Imens forsøker Fox News å late som problemet ikke eksisterer, de har ikke vist videoer av sammenrasingen til WTC7 etter 11. september.

Why Indeed Did the WTC Buildings Completely collapse ? by Dr. Steven E. Jones (fysiker)