F - ordet som ingen politiker sier høyt

(14. febr. 2020) Det morsomste med klimahykleriet er ikke hva politikere kan si og finne på. Det er hva de ikke sier. Og det er ett ord de ikke tar i sin munn, nemlig FLY.

Flyene får fortsette å spy ut CO2 og sot i høye luftlag, og kanskje ennå verre: de får svøpe kloden inn i en kondens-dis som riktignok holder noe av solstrålene ute om dagen, men som også holder på varmen og hindrer avkjøling om natten. Dermed kan jordens "pusterytme" for dugg og temperatur bli hemmet, kanskje med fatale konsekvenser.

Vi vet hvorfor. Fly gir penger til Avinor og til Staten, derfor blir flyselskaper belønnet av Avinor hvis de flyr mer, og vi forbrukere får kjøpe sprit og røyk tollfritt dersom vi flyr. Reduksjoner i utslipp og nye avgifter legger politikerne på biler og "valige folk".

Selvfølgelig kunne de pålagt Avinor at antall flyginger og antall passasjerer på fossilt drevete fly skulle reduseres med 5 % i 2020 og hvert påfølgende år, men det vil de jo ikke.


Grep for bedre klima som politikerne NEKTER å ta

(1. febr. 2020) Hykleriet i norsk politikk kjenner ingen grenser. For det er grep for bedre miljø som politikerne nekter å ta, enkle og billige grep, der verken NHO eller LO ønsker rette opp miljøkriminalitet fordi noen av deres venner tjener penger på faenskapen.

Det ene gjelder uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser som stikkes i postkassen til folk som helst ikke vil ha det. I dag utgjør det trolig 50.000 tonn unødvendig papir som fraktes fem ganger rundt på veiene før det blir samlet inn som søppel for din regning. Det går en halv million trær med for å lage 50.000 tonn papir og besparelsen ved å endre til forhåndssamtykke kan utgjøre 100.000 tonn CO2 årlig.
Den tapte kampen mot uadressert reklame i Norge

Det andre gjelder utvinning av torv fra myrer som egentlig burde vært vernet for lenge siden. For nede i torva på Jødahlsmåsan ligger det karbon, mye karbon. Tilsvarende så mye som 293.000 tonn CO2. Fra 2014 begynte Felleskjøpet å ta ut torven for å selges den som jord. Samtidig brukes store summer til vern av tilsvarende torvmyr i Indonesia og Malaysia.
Ødelegging av torvmyrer blir som å slippe ut CO2 fra 150.000 biler

Ti norske klimatiltak som virkelig monner (nrk.no)


Miljøsvindel hos Findus

(24. jan. 2020) Fisk som er sendt jorden rundt for filetering i Kina selges i norske butikker med miljømerke. Dette er en bemerkelsesverdig svindel, nesten like utrolig som at noen i det hele tatt får lov å selge "langreist" fisk i 2020. Eksemplet viser at ønske om større fortjeneste alltid vil overgå hensynet til miljøet. Dette er bare trist.

Miljømerket torsk sendes tur-retur Kina (nrk.no)


Equinor får det nesten til å høres ut som at oljen de skal hente opp ikke blir til CO2. Men bare nesten.

(6. jan. 2020) Det er forbrenningen av olje som skaper CO2 i mengder, ikke tilvirkingen av den. Dersom noe av oljen (gassen) ikke brukes i tilvirkning, vil den likevel bli brent til CO2. Equinor (og våre politikere) har ikke oppfattet at problemet med olje og CO2 er ikke tilvirkningen. Det er at oljen blir hentet opp.

Equinor lover å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030 (nrk.no)


Avinor: Skitne penger er også penger!

(01. jan. 2020) Det er NRK som serverer årets første skandale: Avinor har de siste fem årene betalt 330 millioner kroner i støtte til nye direkteruter til utlandet, og til bonuser for passasjervekst. Nå tas det til orde for å avvikle ordningene, skriver nrk. Det er en alt for svak reaksjon. Dette er så samfunnsfiendtlig og uetisk og uhyrlig som det går an, og burde føre til utskiftning av hele ledelsen i Avinor. Det er helt åpenbart at ledelsen i Avinor ikke har forstått hvilket samfunnsoppdrag de har.

Avinor sponser flyselskap for å øke flytrafikken (nrk.no)


Legg ned ENOVA !!!

(17. okt. 2019) ENOVA legger ned eller reduserer enkelte støttetiltak. Derimot har de ØKT markedsføring på Facebook. Fra før har vi sett at ENOVA ikke gi støtte til mindre etterisolering og skift av vinduer, kun til så store tiltak at det bare treffer store selskaper som skal ta en helhetlig oppussing av bygg eller nybygg av spesiell art. Dette er selskaper som bruker penger som ikke er beskattet og som får tilbake momsen.

ENOVA er med andre ord blitt enda et verktøy for politikerne til å ta penger fra vanlige folk og gi til de rikeste.

ENOVA drar inn 1 øre kilowatten fra oss småfolk, det gir dem en milliard å leke med. I tillegg får de sikkert sine budsjettmidler fra Staten. Småfolket får tilbake tiltak for rundt 300 millioner kroner. Og de som får støtte får tilbake verdier tilsvarende litt av momsen.

Dersom politikerne evner å forstå at små tiltak kan bety noe for energibruken i dette landet, vil de lage et ubyråkratisk, enkelt og effektivt tiltak. De kan ikke både få skattepengene og momsen for det som brukes på tiltaket OG oppå flere og bedre tiltak.

Enova kutter i flere støtteordninger (dinside.no)


Klimabrølet som satte seg fast i halsen

(30. aug. 2019) I mange år har folk brølt mot uvettig ressursmisbruk, uanstendig CO2-utslipp, vanvittig unødvendig transport med tilhørende støy, støv, slitasje, ulykker og kostnader som veltes på husholdningene. Forgjeves. Politikerne ville ikke. De er mer opptatt av profitt til sine venner eller enda flere avgifter til folket. Beklager, dagens "klimabrøl" har satt seg fast i halsen.

Hvordan politikerne har SABOTERT kampen mot reklame i postkassen


Selskapene må begynne å betale for utslippene

(6. aug. 2019) Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene.
100 companies is the source of 70% of the world’s greenhouse gas emissions since 1988 (Guardian)

Mange påstår at kapitalismen i sin natur ikke er i stand til å løse klimakrisen. Kapitalismen søker kortsiktig profitt på bekostning av ressurser, arbeidskraft, miljø og klima og viser liten evne og vilje til å regulere seg selv.
Kapitalisme = økologisk katastrofe (spartacus.no)

Stiftelsen Degrowth hevder at løsningen for kloden er ”negativ vekst”. Vi må bruke mindre ressurser, produsere mindre, konsumere mindre, transportere mindre, kaste mindre. Vi må få kortreiste løsninger, og vi må bli færre mennesker på kloden. Vekst må snus til nedgang. Det stygge ordet resesjon ligger langt fremme på tungen. Men du finner ikke en politiker eller næringslivsleder noe sted som vil gå inn for negativ vekst, til nød kan de akseptere redusert vekst eller nullvekst. Midt i denne galskapen ser det ut som om handelskrigen mellom USA og Kina vil bidra nettopp til negativ vekst mange steder.
Om Degrowth her

Aksjeutbytte i Norge er skattefritt dersom det puttes i et selskap. I perioden 2006 til 2012 ble det utbetalt 1441 milliarder kroner i aksjeutbytte i Norge. Gjennomsnittlig skatteprosent var 2,86 %. Derimot er politikerne veldig flinke til å bruke "miljø" og "klima" for å legge nye skatter og avgifter på vanlige folk. Dessverre er dette feil adresse og vil ikke bidra til å løse problemet.

Det bør straks innføres en miljøskatt på aksjeutbytte på 2 % gjeldende på absolutt alt aksjeutbytte som utbetales fra norske virksomheter, også utbytte som utbetales til utenlandske investors. Dermed kan de som i størst grad er med å utnytte kloden ut fra egen vinning få bidra litt til å rette opp elendigheten. Og det må arbeides for å innføre miljøskatten i alle land.


Kapitalismen ødelegger kloden vår

(1. juli 2019) "Kapitalistklassen forsøker å individualisere ansvaret for miljøødeleggelsene, ved rett og slett å kreve at du gjør jobben med å redde kloden fra økologisk sammenbrudd. Derfor hamres det inn et budskap om at livsstilen din må endres, ved at du spiser mindre kjøtt, sykler til jobb, flyr minst mulig, og resirkulerer husholdningsavfallet. Mest av alt tjener det individuelle fokuset som en lynavleder. Ved å velte ansvaret over på den enkelte skapes en illusjon av at du faktisk bidrar til å redde kloden."

Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 2, Spartakus.no)


Degrowth - et forsøk på å berge kloden ?

(6. mai 2019) En ny stiftelse begynner å spre om seg, ordet er Degrowth, et motstykke til vekst og økt fortjeneste til noen få mennesker i noen få land.

A society and economy which aims at the well-being of all and sustains the natural basis of life


Misforstått miljøvern

(14. des. 2018) Både plastposeavgiften og el-avgiften er å sette miljøvern i revers, det er å utnytte gode tiltak for å saldere skatteletten til de rikeste i statsbudsjettet. Nå er det på tide at politikerne tar til vettet, og dette gjelder spesielt Venstre og Krf.

Når regjeringen avgiftslegger gode miljøtiltak, går de feil vei. (innlegg i Dagsavisen)
Se programmet Folkeopplysningen om plastposer her (nrk.no)


Nordmenn flyr mest innenriks i Europa

(28 okt. 2018) Faktisk.no har tatt en faktasjekk som viser at nordmenn har flest innenriks flyreiser pr. innbygger i Europa. Faktisk.no gir ikke tall på ALLE flyreiser, kun innenriks.

Og hva gjør politikerne til slike tall? Jo, de bygger ut Gardermoen og andre flyplasser til å takle den økende (og lukrative) trafikken. Tosporst høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo, en av Europas mest flydde strekninger, for persontrafikk om dagen og gods om natten, er ikke engang vedtatt av våre imbecile politikere.

I Norge flys det omtrent fire ganger mer innenriks enn i Sverige (faktisk.no)


Miljøgalskap satt i system

(23. august 2018) Noen liker ikke at verden endrer seg. De liker ikke at klimaet endrer seg. De liker ikke at naturen endrer seg. Selv der vi mennesker har plantet grantrær som trives i norske forhold, vil de gå inn og reversere. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har et leid helikopter for å frakte ut 1200 uønskede grantrær fra Junkerdalsura naturreservat, sikagran som i sin tid ble plantet av nettopp nordlendingene. De kommer til å bruke fem år på prosjektet.

Hvorfor er dette så galt? Fordi granen binder CO2, og de vil slippe all denne CO2'en ut i atmosfæren. De vil gjøre det med helikopter (slipper ut CO2, bråker, og er forbudt å bruke i naturreservater) og de vil bruke MASSE penger på galskapen istedenfor til andre fornuftige ting, som å plante mer skog som kan binde CO2. Dette vitner om noen som gjør en feil jobb til feil tid.

Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt (nrk.no)


Kamp mot plast er "in", mens flyging er OK

(3. mai 2018) Etter "plasthvalen" har det bare ballet på seg. Nå er det plast, plast, plast. Vi plukker og rydder og snakker og skriver om plast. Er vi blitt litt for ensporete? Finnes det andre viktige saker enn plast her i verden?

 • Dersom vi endrer en dårlig og uetisk reservasjonsordning til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser, da ville vi spart 100.000 tonn papir årlig som kjøres 5 ganger på veiene våre, og opp mot 200.000 tonn CO2 årlig. Det mangler totalt politisk vilje eller evne til å gjøre noe med denne saken.
 • Flyene får fortsatt forurense fritt i høye luftlag uten restriksjoner av noen art, og vi belønner dem som flyr med billig taxfree, og det er helt greit fordi Avinor tjener penger på det.
 • Tospors høyhastighets jernbane mellom byene er fortsatt i det blå, utsettes stadig.
 • Det gis ikke momsfritak eller skatterefusjon til folk som etterisolerer husene sine. Et stort potensiale for energireduksjon blir ignorert av politikerne.
 • Papirposer er større problem for miljøet enn plastposer, og i Norge er vi flinke å ta vare på posene. Likevel er det plastposene som har fått avgift.
 • Ikke nedbrytbart tyggegummi dekker fortau og hellelegginger uten at politikerne ønsker komme med påbud at tyggegummi skal være lett nedbrytbart.
 • Alle politikere toer sine hender når det gjelder internasjonal skipstrafikk som brenner det reneste faenskap. "Det ligger utenfor deres område", mener de.

Media liker "å ri bølgen", derfor glemmer vi helheten, prinsippene, prioriteringene. Faren er at vi ser bare det media vil at vi skal se. Politikerne hiver seg på der de ser mulighet for mer avgifter istedenfor å ta de helhetlige grep som må tas. Det viktige nå blir å minimere ressursbruk, først og fremst slutte med det som er unødvendig, ta de viktigste grepene først.


Også energibruk gir oppvarming av kloden vår

(7. febr. 2018) Verdens energiforbruk var i 2016 rundt 13,5 K mtoe eller 13558 million toe (Million Tonnes of Oil Equivalent). En enkelt toe utgjør omtrent 42 gigajoules eller 11630 KWH.

81 % av dette energiforbruket avgir CO2. Resten gjør det ikke. Men felles for alt energiforbruk er at det ender opp i varme. Og da er spørsmålet: Hvor mange kubikk-kilometer vann kan denne energibruken varme opp 1 grad hvert år?

Har vi nå blitt så mange på kloden og bruker så mye energi at det begynner å bli målbart, akkurat som det er blitt målbart at noen kaster søppel på havet?

Link til nettstedet Energi og Klima


Shithole countries

(21. jan. 2018) Denne videoen fra Haiti gir uttrykket "shithole countries" en helt ny mening. Kanskje miljøvernministeren kan ta med seg tantene pose en tur dit og gjøre det som må gjøres? Løsningen er ganske enkel, men krever at politikere kan tenke andre tanker enn "avgifter".

Video som viser hvor noe av plast-søppelet i havet kommer fra


Svart kjølvatn - shipping som ødelegger kloden vår

(19. nov. 2017) Dokumentaren "Svart kjølvatn" ble vist på NRK i går. Det ble en tankevekker av de store. For mens vi her hjemme iverksetter "tiltak" mot å ødelegge klima og kloden, ser det ut til at de store synderne går fri, og at våre tiltak blir som å pisse i havet i sammenligning.

Dette nettstedet tror alt har gått for langt til å snu. Ingen vil legge restriksjoner på shipping eller flyging for den saks skyld. Det er bare en ting å gjøre: La forurenserne som tjener masse penger på det, få lov til å fortsette. Inntil verden går til helvete.
Svart kjølvatn - dokumentaren som burde vært pensum for ALLE. (nrk.no)


Ny Tante Pose: og Folket blir tatt bakfra - igjen

(6. okt. 2017) Da Tante Pose ville innføre plastposeavgift på 1 milliard kroner årlig i januar 2015, protesterte et samlet folk. Miljøgevinsten var usikker, folk i Norge hiver ikke plast på sjøen. Vi bruker posene til å pakke søppel eller sender dem til resirkulering.

De blåblå innførte flyseteavgift isteden, med nedleggelse av Rygge flyplass og en bråte tapte arbeidsplasser til følge. I tillegg økte de el-avgiften (mai 2015), ikke fordi strøm er så miljøfiendtlig men fordi regjeringen måtte dekke inn litt av skatteletten til de rikeste. Nå kommer plastposeavgiften likevel, ikke istedenfor men i tillegg til flyseteavgiften og økt el-avgift som vi fikk istedenfor poseavgiften sist. Denne gangen har de gjort noe genialt. De holder den UTENFOR statsbudsjettet. Nå er det ikke regjeringen som ilegger avgiften, det er handelsstanden. Derfor gjelder den ikke egentlig som avgift.

Og de klarer kunststykket å få det til å høres som om de gjør oss en tjeneste. Direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen står der med sitt vakre smil og klør oss i ørene. Det skal opprettes et miljøfond. Pengene kan brukes til å rydde langs kysten. Det blir en holdningskampanje. Vi slår to fluer i ett smekk, både redusert bruk av plastposer og plastopprydding. Vi er så glad for at regjeringen støtter ordningen. Hurra! Sier Vibeke Hammer Madsen, og regjeringen stemmer i: Hurra!

Hun sier ikke at en halv milliard kroner utgjør 0,5 % av lønnsoppgjøret eller en halv dag uten inntekt. Hun sier ikke at regningen for den forrige plastposeavgiften allerede er sendt til folket på annen måte. Hun sier ikke at pengene hun tar inn i avgift er penger det også er trukket skatt for og at det betales moms på toppen.

Det morsomme er at Virke får lov til å blande seg i avgiftspolitikken og økonomien til folk på en slik måte uten at noen løfter på et øyebryn. For Virke har ingenting med dette å gjøre. Dette er politikernes jobb. Det er deres ansvar. Jeg vil gjerne gratulere Erna Solberg med det sleipeste stuntet jeg har sett hittil i hennes karriære. Dette er et bunnmål i styre og stell som man skal lete lenge etter. Og når man i debatten bruker en hval med plastposer i magen som argument, viser det en retorikk som er uhyggelig slesk. Konsekvensene av slik praksis er høyst tvilsom, og vi lurer på hva det neste blir.

Eller som Dag Sørås sa det: "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der."

Nå venter jeg på at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre kommer på banen og setter prinsippene på plass med krystallklare verdier og entydig tale. (Dette er en spøk, det skjer selvfølgelig ikke!)


Klima-hykleriet fortsetter

(19. juni 2017) Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la fredag fram en stortingsmelding som viser hvordan Norge skal redusere trafikk og utslipp av CO2. Hvorfor er han ikke troverdig?

Forhåndssamtykke vil gi halvering av papirmengden.
Hvamenerpartiene.com bestilte i 2006 en undersøkelse av TNS Gallup om reservasjon vs. forhåndssamtykke for uadressert reklame. Den viste at dersom reservasjon ble endret til forhåndssamtykke, ville papirmengden omlag blitt halvert. Senere har mange reservert seg. Men det gikk ikke lang tid før uadressert reklame fra Posten som man kunne reservere seg mot, ble flyttet inn i avisene som reklameinnstikk som man ikke kan reservere seg mot. Vi er altså tilbake til start.

100.000 tonn papir mindre.
I 2014 fortalte DN.no om en husstand som fikk ett tonn reklame i postkassen over 10 år, altså 100 kilo reklame i året. Det er rundt to millioner husstander i Norge, og dersom vi regner at de fleste har fått 100 kilo reklame, utgjør det 200.000 tonn papir årlig. Hvis politikerne innfører krav om forhåndssamtykke for å dele ut uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser, vil det halvere papirmengden til 100 tusen tonn.

Forhåndssamtykke reduserer 200.000 tonn CO2.
De 100.000 uønskete tonnene transporteres på norske veier fire – fem ganger inntil det blir samlet inn av renholdsverket for husstandenes sin regning. Hvor mye denne unødvendige transporten bidrar til CO2, støy, støv, NOX, veislitasje og ulykker vites ikke. Totalt er vi kanskje oppe i 200.000 tonn spart CO2 ved å gå over til forhåndssamtykke. Fem slike tiltak tilsvarer månelandingen til Jens Stoltenberg.

Politikerne VIL ikke.
Siden 1970-tallet har enkelte idealister over hele landet kjempet mot uadressert reklame, mot Posten og mot politikerne. Man har brukt argumenter som demokrati (bør politikere lytte til folket sitt?), etikk (er det riktig at innbyggerne skal måtte gjøre noe for å slippe å få reklame i postkassen?), forsøpling, eiendomsrett til postkassen, og nå de siste årene: miljø, klima og CO2. Det har vært som å kjempe mot en ondartet kreftsvulst. For noen tjener penger på å sende ut papir til folk som ikke ønsker ta i mot det. Og penger er politisk makt. Om vi ikke direkte antyder at politikerne er korrupte, kan vi i hvert fall si at de tar vare på venner og kjente i smale næringer.

Vidar Helgesen er en klima-hykler!
Nå forteller Vidar Helgesen at han vil jobbe for å redde klimaet og redusere trafikken. Vi kan tro på ham den dagen han får endret loven fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser. Inntil da vil jeg tro at han er mer interessert i ”miljøtiltak” som gir avgiftskroner fra vanlige folk for å finansiere skatteletten til de rikeste, enn å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre klima og trafikk, tiltak som så skandaløst lenge har måttet vente på fornuftig handling. Og nei, det er liten grunn til å bli imponert over innsatsen.


Miljøtiltak fører til ØKT ulikhet

(6. jan. 2017) Det kan se ut som om våre politikere og miljøaktivister har "glemt" at dagens utnyttelse av ressurser, miljø, arbeidskraft og energi har gitt gevinst til noen få. 62 personer eier like mye som den fattigste delen av jordens befolkning.

Istedenfor å legge den ene mer idiotiske avgiften enn den andre på "vanlige folk" på en slik måte som gjør ulikhetene ennå større, kan vi nå sende regningen dit den hører hjemme til dem som har profitert på elendigheten. Politikerne får være så god og ta tilbake makten og bruke pengene fra de rikeste til positivt å endre kursen.

Noe annet er et hån mot folk og miljø.


Miljøtiltaket som Krf og Venstre IKKE vil gjennomføre

(4. des. 2016) Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande er samstemte også i det de IKKE ønsker å gjøre. De ønsker IKKE å gjøre en elendig reservasjonsordning om til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og gratisaviser. En slik endring ville halvert papirmengden fra 200.000 tonn papir til 100.000 tonn.

 • Krf og Venstre ønsker ikke fjerne 200.000 tonn unødvendig CO2.
 • De vil ikke spare 1 million trær som går med til å produsere 100.000 tonn papir
 • Papiret fraktes 5 ganger på veiene våre, de vil ikke spare en halv million tonn transport
 • De synes det er greit at folk må gjøre en aktiv handling for å slippe å ta imot søppel

Når de to partiene kaller seg for "miljøpartier" eller "miljøvennlig" er det ren og skjær sprøyt. De gidder ikke bry seg med de enkleste, mest selvfølgelige miljøtiltakene som finnes og fjerne unødvendig produksjon og transport. Politisk lavmål?


781 millioner tonn CO2 fra fly i 2015

(10. okt. 2016) Etter et statsbudsjett der de krangler om avgifter som skal redusere utslipp fra biler med kanskje 200.000 tonn CO2, kan det være tid for å spørre seg:

 • Hvor mange liter flydrivstoff svis av hvert år?
 • Hvor mye CO2 slipper verdens fly ut hvert år?
 • Hva gjør våre politikere for å få slutt på dette?

Resultatet av disse tallene vil forhåpentlig få våre politiker til å se perspektivene.

Enorme årlige utslipp av CO2 fra fly ...


Klima-idiotien fortsetter

(30. sept. 2016) Regjeringen vil med omlegging av bilavgiftene spare inn 200.000 tonn CO2. Og det er jo riktig hyggelig.

De vil IKKE endre regelverket for uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og gratisaviser fra reservasjon til forhåndssamtykke. Dette vil OGSÅ spare inn 200.000 tonn CO2. I tillegg blir 100.000 færre tonn papir flyttet på fem ganger, det utgjør en halv million tonn mindre transport på norske veier, med den reduserte slitasje, støvmengde, støyproblemer, ulykkesrisiko og selvfølgelig CO2 slik trafikk medfører.


Grønne bilavgifter ???

(31. aug. 2016) Diesel er fy fy som i tillegg til CO2 slipper ut NOx og partikler som tar livet av folk. Derfor skulle man tro at det var mindre avgifter på bensin enn på diesel. Det er motsatt. Dagens avgiftspolitikk oppmuntrer fortsatt folk til å gå over fra bensin til diesel. Nå skal politikerne koke i hop nye avgifter. Det blir spennende å se hva de finner på. Uansett stikker de nok av med alle pengene våre.

Det som forurenser mest selges billigst med minst avgifter
Diesel, som koster mer å produsere enn bensin, selges mellom 1 og 2 kroner billigere pr. liter enn bensin. Avgift på bensin er 4,99 kr/ltr mens avgift diesel er 3,44 kr/ltr, altså 1.50 kr mindre avgift pr. liter for mer skadelig diesel. Og når de selger diesel billigere, blir det også mindre moms på diesel.

Bilavgifter hos Smartepenger.no her ...


Miljø-idiotene del 2

(18. mai 2016) Flere steder i Norge holder de i disse dager på å plante ut mange tusen små grantær som skal vokse opp og fange CO2. Samtidig deles det FORTSATT ut uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og gratis reklameaviser til folk som helst ikke ønsker ta det i mot.

Dersom en elendig reservasjonsordning ble erstattet med krav om forhåndssamtykke, vil det føre til redusert bruk av 100.000 tonn papir, redusert transport av en halv million tonn på veiene (nemlig 100.000 tonn fem ganger), og redusert bruk av ressurser tilsvarende en million trær, mange ganger mer enn de driver og planter nå. Og vi spør igjen:

Hva slags avsindige idioter er det som styrer dette landet ?


Miljø-idiotene del 1

(17. mai 2016) "På Aurstadmåsan er det drevet torvuttak og grøfting i gammel tid. Men her skal det ikke ødelegges mer. Tvert imot. Her er staten i gang med å restaurere den gamle myren. Totalt skal Regjeringen bruke 13 millioner kroner på myr-restaurering i Norge i år.

Jødahlsmåsan, som fortsatt er et velfungerende myrsystem, skal altså ødelegges, mens millioner av skattekroner skal brukes for å restaurere nabomyren. Klimagevinsten Solberg-regjeringen får på den ene myren, blir mer enn nullet ut noen hundre meter bortenfor."
Hva slags avsindige idioter er det som styrer dette landet ?

Regjeringen ødelegger en myr, mens den reparerer nabomyren (aftenposten.no)


Katastrofe: Metangass lekker i Los Angeles

(29. des. 2015) Akkurat nå foregår den kanskje største miljøkatastrofen i USAs historie i Los Angeles, og du har mest sannsynlig ikke hørt noe om den fordi norske medier ikke ofrer den spalteplass. Nrk.no har ikke engang link til saken på forsiden.

Enorme mengder giftig metangass lekker fra et anlegg i Aliso Canyon like utenfor Los Angeles hver eneste dag. Faktisk viser nye målinger at den nå tre måneder lange lekkasjen slipper ut 1200 tonn av den miljøgiftige gassen hver eneste dag. Så langt ser det ut til at krisen blir IKKE håndtert profesjonelt og seriøst.

Trolig er enkelste løsning, og den sikreste for klimaet, å sette fyr på gassen.
CH4 (metan) + 2O2 --> CO2 + 2H2O + varme

Masseevakuering etter gigantutslipp i Los Angeles (nrk.no)


Når politikere skal berge klimaet

"Verdens ledere har blitt enige om at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker mer enn to grader i forhold til førindustriell tid." Skriver Kristin Halvorsen i en kronikk på Nyemeninger.no.

(4. des. 2015) Istedenfor ser vi at politikerne ikke vil gjøre det som er nærmest, enklest og billigst: som slutte å sende uadressert reklame til andre enn dem som gir forhåndssamtykke til det. Gevinsten ved forhåndssamtykke er 1 million trær, 200.000 tonn CO2 og 100.000 tonn unødvendig transport av unødvendig papir fem ganger på norske veier med de trafikkulykker det gir.

Det er nok hyggeligere å prate og spise treretters middag i Paris med rødvin enn å gjøre det som faktisk kan gjennomføres og som noen har kjempet for å få til siden 1974.

Og grunnen til at det ikke er innført forhåndssamtykke? Fordi venner og kjente til politikerne i alle leirene ikke ønsker det. Smale næringer tjener masse penger på å produsere og distribuere søppelet. Både LO og NHO er samstemte i forurensningen. Money Rules! Lille Norge setter korrupsjonen over miljøet. Med slik innstilling kan kloden ikke reddes.

Derimot konstaterer vi at Krf og Venstre er ansvarlig for å benytte anledningen og hanke inn et par milliarder i budsjettet, dels med økt avgift på ren og fornybar miljøvennlig energi (økt el-avgift) og på flyseter. Å innføre forhåndssamtykke ville gitt tre ganger større Co2-gevinst og bare kostet et pennestrøk. Kjekt å kunne sende regningen til vanlige folk for skattelette til de rikeste og innkjøp av nye jagerfly - under påskudd av "klima". De har selvfølgelig ikke møtt stor motstand i regjeringssamarbeidet. Vi ønsker både Krf og Venstre godt valg i 2017, med ønske om å havne langt under sperregrensen der de hører hjemme.BT nekter å se helheten

(23. jan. 2015) Mens Bergens Tidende konsekvent messer om at løsningen på all forurensning i Bergen er å få slutt på privatbilismen, er det grunn til å se på flere faktorer i problematikken og lage en analyse over hvor mye og hva slags forurensning som stammer fra hhv.
 • tunge dieselkjøretøyer (lastebiler og busser)
 • moderne småbiler som drives av diesel
 • bensinbiler
 • oljefyring (bl.a. til store offentlige og private bygg)
 • vedfyring til boliger
 • støv fra piggdekk
 • skip som ikke bruker landstrøm ved kai
 • fabrikker / produksjon
BT ønsker dessverre ikke å trykke disse punktene. En slik analyse kunne gjort det mulig å sette inn tiltak på de rette stedene, det er mye bedre enn BT-redaktørens synsing.
  Omdirigere trafikken med nye veier
  I dag er nær sagt all trafikk på Vestlandet ledet gjennom Danmarksplass og Bergensdalen. Selvfølgelig gir dette trafikk, støy, eksos og støv. Løsningen er enkel: legge trafikken utenom Bergen, lag ny motorvei fra Hop (ikke fra Fjøsanger som ligger i munningen til Bergensdalen) via Arna til Vågsbotn.

  En buss = 100 biler
  Dersom det er riktig at en buss forurenser like mye som 100 moderne små dieselbiler, er det ikke noen løsning å forby biler og gå over til busser.

  20 millioner liter fyringsolje i Bergen
  Dette er hva som anslås forbrent hver vinter. Derfor ser vi at etter en stille helg kan "giftlokket" ligge tykt over Bergensdalen en mandag morgen kl. 06:00 før trafikken starter. Fyringsolje er en dårlig dieselolje, og forbrennes uten rensing av noe slag.

  Ikke penger til de enkleste tiltakene
  Støtte til uskifting av gamle vedovner fikk de borgerlige slutt på selv om potensialet fortsatt ligger der, og rengjøring av veier kom vel aldri i gang etter forslaget i 2008.


En halv månelanding - helt gratis !

(25. okt. 2014) På Mongstad skulle de bruke fem milliarder kroner på å fange 1 million tonn CO2 i året. Med to pennestrøk kan politikerne fange rundt halvparten, nemlig en halv million tonn CO2. Dette tilsvarer kjøring med en kvart million biler i et år. Og det koster ingenting. Likevel er det ingen politiker som ønsker denne halve månelandingen, den passer ikke helt inn hos vennene deres.

Flinkere å snakke om det enn å gjennomføre det ???
Miljødirektoratet har velvilligst sendt oss en rapport om kunnskapsgrunnlaget for Norge som lavutslippssamfunn. Miljødirektoratet presiserer at det er Klima- og miljødepartementet som beslutter og gjennomfører tiltak. Klima- og miljødepartementet har ikke svart på vår henvendelse. Rapporten er på 346 sider.
"Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling", Rapporten fra Milijødirektoratet her

Torv tilsvarende 293.000 tonn CO2
For nede i torva på Jødahlsmåsan ligger det karbon, mye karbon. Tilsvarende så mye som 293.000 tonn CO2. Men nå skal torva tas ut av Felleskjøpet og selges, og det betyr at karbonet som ligger fanget nede i myra, snart slippes ut i atmosfæren. Men ikke bare det. De siste regjeringene har i statsbudsjettet gitt store summer til vern av tilsvarende torvmyr i Indonesia og Malaysia, men i Norge har naturtypen falt utenfor vernereglene.
Blir som å slippe ut CO2 fra 150.000 biler (nrk.no)

Uadressert reklame tilsvarende 200.000 tonn CO2
Dersom en dårlig reservasjonsordning for uadressert reklame ble endret til krav om forhåndssamtykke, ville dette spare 100.000 tonn papir. Det går med 1 tonn CO2 for å produsere 1 tonn papir. I tillegg fraktes 100.000 tonn unødvendig papir fem ganger på norske landeveier inntil det blir samlet sammen for forbrukernes regning og brent eller resirkulert. Uønsket unødvendig uadressert reklame utgjør trolig rundt 200.000 tonn CO2 totalt. Det krever 1 million trær å produsere 100.000 tonn papir. Den norske stat gir store midler til bevaring av regnskog i andre land bl.a. ut fra klimahensyn.
Mer om uadressert reklame på hvamenerpartiene.com her

Merkelig utspill fra Miljødirektoratet
(28. okt.) Så skriver nrk.no i går at hageeierne kan bidra til miljøet ved å velge kompost i stedet for torv. Det er Audun Rosland, avdelingsdirektør i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet, som gir oppfordringen til folket for å verne miljøet. Og det lukter ansvarsfraskrivelse lang vei. For Miljødirektoratet vil selv ikke gjøre det som skal til: nemlig stoppe unødvendig utvinning av torv, og kreve forhånssamtykke ved utdeling av uadressert reklame. Hvor er logikken ? Hvem er det som har ansvaret i dette landet ? Hvordan er dette tøvet mulig ???
Miljødirektoratet ber hageeierne unngå torv og heller kjøpe kompost (nrk.no)

Hvordan tenker egentlig politikerne ?
Her har altså politikerne mulighet til å fjerne CO2 tilsvarende en halv million tonn CO2 eller en kvart million biler med to pennestrøk, uten at det koster dem fem øre. Likevel har de ikke gjort det ennå. Hva er det som feiler dem, hvorfor vil de ikke dette ? Det skyldes ikke inkompetanse, ikke manglende råd, ikke handlingslammelse, ikke uvitenhet. Så mye vet vi.

Det kan skyldes at de har venner og bekjente i smale næringer som tjener masse penger på virksomheten. Derfor går AP, Høyre, Frp og Krf, støttet av LO og NHO, inn for fortsatt å distribuere uadressert reklame til folk som ikke ønsker det. Og kanskje derfor får Felleskjøpet nyte godt av inntektene knyttet til torvdriften i Jødahlsmåsan på beskjedne 20 millioner kroner.


Fire viktige momenter vedr. CO2 og klima

(27. des. 2013) Det finnes flere meninger i verden om klima, temperatur og utslipp av CO2. Å si noe fornuftig om disse momentene krever kompetanse som ikke innehas her, ei heller å vurdere kilder som sier det ene eller det andre. Det kan likevel være grunnlag for å advare mot forenkling, kjappe konklusjoner og svartmaling. Momentene nedenfor er ikke tatt med fordi de "er det eneste riktige", men fordi de representerer en motvekt til "offisielle meninger" og fordi de er med i debattbildet.
 • Mer CO2 kan være svært positivt for plantevekst og avlinger
 • Store mengder CO2 kan tas opp av naturen via naturlige kjemiske reaksjoner
 • Havet har ikke blitt målbart surere, og det er liten grunn til å frykte at det kan bli det
 • Det er mulig mer CO2 i atmosfæren skyldes økt temperatur, istedenfor omvendt.
Her finner du en foredragsserie som tar for seg noe av det.
RealClimate is a commentary site on climate science by working climate scientists for the interested public and journalists
IPCCs "nødendringer" av SPM og AR5 (dagsavisen/nyemeninger)

Noen vanlige spørsmål og svar

(29. des.) Fra et debattforum er disse spørsmålene og svarene blitt sakset :
 • Er klimaendringer reelle? JA.
 • Skjer klimaendringer til alle tider? JA.
 • Blir kloden varmere eller kaldere? JA. Dette avhengig av tidsperspektiv da klodens temperatur viser seg å variere ganske mye over tid.
 • Fører økt atmosfærisk innhold av CO2 til en målbar global oppvarming? NEI. Så langt finnes det ingen dokumentasjon på dette.
 • Kan mennesker påvirke klimaet? JA. Bygging av byer, drenering, oppdemming, avskoging og andre menneskeskapte endringer av naturen endrer også det lokale klimaet. Men i den store sammenheng er det ingen forskning som viser at globalt klima med dette blir påvirket på noen målbar måte.
 • Fører global oppvarming til økt CO2 innehold i atmosfæren? JA. Oppvarming av havet frigir CO2 til atmosfæren da havet inneholder store mengder CO2. I tillegg vil den biologiske aktiviteten øke ved global oppvarming. Dette vil føre til større naturlig forbruk og frislipp av CO2 til atmosfæren, noe som også forventes å være målbart.
 • Hvorfor endrer klimaet seg over tid? Det er det delte meninger om og forskning så lang gir ingen konsise svar. Men det antas at solens aktivitet er dominerende og at denne spesielt påvirker havstrømmer og skydannelse. Skyer er klodens persienner og har en målbar innflytelse på regionale temperaturendringer. Noen mener også at månen og andre planeters bane (gravitasjon) har en målbar innvirkning, og også at klodens posisjon i vår galakse påvirker globalt klima i det lange perspektivet.
 • Hvorfor er såkalte skeptikere og klimarealister i opposisjon til FN's klimapanel? Det er mange grunner til dette. I hovedsak dreier det seg om at IPCC er en byråkratisk og politisk organisasjon som har et politisk mandat som blant annet viser seg å overstyre eventuelle vitenskaplige innspill som ikke er i tråd med IPCC sin politiske agenda. Rent vitenskaplig så holder heller ikke IPCC sine konklusjoner mål. Dette gir naturligvis grobunn for bred skepsis.


Morsomt: Jens Stoltenberg blir klima-utsending for FN

(26. des. 2013) En "klimaversting" kan brukes til så mangt, nå vil FN ha Stoltenberg inn i varmen. Hvorfor er dette så morsomt ? Jo, fordi Jens Stoltenberg aktivt har motarbeidet små og enkle klimatiltak som å endre reservasjonsordning for uadressert reklame til krav om forhåndssamtykke. Endringen ville spart 1 million trær eller 200.000 tonn unødvendig CO2 årlig. Noen tolket Stotenberg sin miljø-atferd som en solid avskjedssøknad.

Stoltenberg forstår ikke at man OGSÅ bør jobbe i det små.
FN vil sikkert klare å lage masse klimaforskrifter som de vil forsøke å tre ned over hodet på verdens nasjoner. Men "mange bekker små lager stor en å" er et ordtak med noe sannhet. Alle de små, stygge, unødvendige utslippene bidrar også til forurensning. Dette vet selvfølgelig Jens Stoltenberg, men fordi han heller vil ivareta interessene til smale næringer og venner og bekjente som tjener masse penger på faenskapen, er han blind på dette øyet. Det blir spennende å se om FN klarer å kurere blindheten eller om korrupsjonen finner andre veier. Lobbyistene jobber tungt også i FN.

Ap-leder Jens Stoltenberg er utnevnt til spesialutsending for klima av FNs generalsekretær Ban Ki-moon (aftenposten.no)
Også Dagsavisens leder er skeptisk til Stoltenbergs innsats på hjemmebane.


Journalisten som slakter IPCC til Norge

(17. nov. 2013) Donna Laframboise kommer til Oslo for å holde foredrag, torsdag 21. november, kl. 19.30, i regi av Klimarealistene. Nesten ingenting du har hørt om FN's klimapanel er sant. Dette er et Åpent møte, som finner sted i Auditorium 4, Urbygningen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate. Donna Laframboise har skrevet en ny bok: Into the DUSTBIN

Journalist Donna Laframboise slakter metodikken og uavhengigheten til IPCC (intervju ca. 1 time)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (wikipedia)
Donna Laframboise sitt uavhengige nettsted: www.noconsensus.org


95 millioner tonn CO2 slippes ut i atmosfæren hver dag
(19. nov. 2013) ifølge NRK dagsnytt slippes det ut 35 milliarder tonn CO2 årlig, det blir 95 millioner tonn daglig. Dette slår ihjel overskriften under fra 14. november.

24 millioner tonn CO2 slippes ut i atmosfæren hver dag
(14. nov. 2013) Det er nyhetakanalen på radio som melder dette i dag, og som advarer mot den forsuring av verdenshavene som er en naturlig konsekvens av slike utslipp. Jens Stoltenberg skal delta i et råd som skal finne ut hvordan man kan redusere CO2 samtidig som man ivaretar økonomisk vekst. Og det blir jo feil.

Det er ikke mer vekst vi trenger.
Verden har sett en eventyrlig vekst de siste 30 årene. Dessverre har mesteparten av veksten falt de aller rikeste til gode. Når verdens 300 rikeste tjener mer penger enn verdens 3 milliarder fattigste, eller når vi får høre at verdens milliardærer har doblet sin formue siden 2009 uten at verdens vanlige befolkning har sett annet enn nedgang i lønn, dårligere arbeidsbetingelser, høyrere pensjonsalder og mindre pensjon, da er det jo helt soleklart at mer vekst bare er for de aller rikeste.

VI TRENGER IKKE MER VEKST. VI TRENGER BEDRE FORDELING, kanskje ifb. med reduksjon over hele fjøla. Problemet er bare at ingen (som har penger og makt) ønsker dette, de vil ha mer, mer, mer.


Er kondensstripene i høyere luftlag skadelig for kloden ?

(14. nov. 2013) Nei, jeg tror ikke noe på at fly sprøyter ut giftige kjemikalier i høyere luftlag. Jeg er sikker på at det noen kaller for ”chemtrails” er kondensstriper eller vanntåkestriper etter jetfly som oppstår under gitte forutsetninger nemlig når temperatur, trykk og luftfuktighet passer slik, gjerne krydret med sotpartikler fra jetmotorene som kan gi tåken noe å feste seg på.

Samtidig er det liten tvil om at omfanget av disse kondensstripene har blitt ganske betydelig. Enkelte steder er blå himmel erstattet med hvite kondensstriper som sklir utover og dekker hele himmelen. Og det finnes ingen utkant når det gjelder flytrafikk. Selv i Norge kan knallblå himmel være vanskelig å finne selv på en skyfri dag.

Det morsomme er at dette dislaget gir en effektiv solskjerming som holder noe av solvarmen ute. I California fikk de erfare dette i dagene etter 11. september 2001 da alle flyene ble satt på bakken. Temperaturen steg, jeg tror det var 1,5 grader, i forhold til dager med flytrafikk.

Det som ikke er morsomt er at vi ikke vet konsekvensen av denne flytrafikken. Vi kjenner ikke langtidsvirkningen av at fly slipper ut CO2 og sot i høye luftlag, eller mulige langtidsvirkninger av kondensstripene.

Myndighetene verden over ser på flytrafikk som et gode. Flyselskapene har fått ”carte blanche” i å gjøre hva de vil, hvor de vil, når de vil, uten noen konsekvensutredning i forkant. Dermed kan vi si en ting helt sikkert: Dette er IKKE måten å gjøre det på. Dersom f.eks. oljeboring skal tillates i noen av verdens beste og mest sårbare fiskeriområder, krever vi å vite hva som kan skje med fisken før oljeutvinning starter opp, noe annet er bare uansvarlig. Men altså ikke når det gjelder jetfly. De får forurense uhemmet i høyere luftlag verden over, mens de transporterer masse folk rundt om kring som kanskje like gjerne kunne vært hjemme.

Myndighetene i Norge og andre land har et ansvar. De må gripe fatt i problemet og gjennomføre en bred analyse og risikovurdering og få mulige konsekvenser av utslippene på bordet. Dersom det skulle vise seg at flytrafikk er skadelig for kloden vår, må det innføres restriksjoner også her. Og som alltid: Dette må politikerne gjøre nå, før varige skader oppstår, de kan ikke vente til i etterkant av at skade har skjedd.


Ser ikke skogen for bare trær ... ?

Klarer månelandingen som Jens Stoltenberg ikke har fått til. (9. juni 2012) Det heter skog. Skog er karbon fra CO2 som er fanget opp fra luften og bundet i fast form, i tillegg er ren oksygen avgitt til atmosfæren i prosessen. For bare noen år siden mente noen at det er helt greit å brenne skog (unntatt regnskog) fordi dette inngår i en "CO2-balanse". Det er tøv av to grunner:
 1. skog kan binde opp CO2 i 10 - 20 - 50 - kanskje 100 år
 2. mer skog kan binde opp mer CO2
En lagerplass for CO2. Mens kull og olje binder opp karbon fra CO2 for millioner av år, klarer skogen det i kortere perioder. På en klode med mer og mer CO2 i luften, er skog det eneste gode virkemidlet vi har på kort sikt. Å utvikle mer skog er ensbetydende med å bygge flere CO2-rense-anlegg. Nesten helt gratis.

Skog ikke med i internasjonale avtaler. Slik vi har forstått internasjonale CO2-avtaler er skogen holdt utenfor. Det er flere grunner til det. Den ene grunnen er at skogen er ujevnt fordelt i verden. Det må jo bli galt å kreditere Alaska for sine enorme skoger, mens andre snauhogde land må betale ekstra. Hva gjør man da ?

Man kan måle endring i skog. Dette gjøres ganske enkelt med bruk av satelitter som kan se utviklingen av skog over hele kloden. Land som får mer skog, belønnes, mens land som får redusert skogen må betale. Tanken er snublende nær og ganske logisk, men der er en annen fallgrube som gjør tanken umulig. For tenk deg om samme prinsipp ble brukt om olje og kull.

Er det de som tar karbon ut av "lageret" som skal betale, eller de som svir det av ? Hittil har det ikke vært forbundet med problemer (CO2-avgift) å utvinne olje, gass og kull og selge det. Kostnaden i klimaregnskapet får kjøperne, de som brenner det av, styggingene. Dersom kostnaden blir flyttet til de land som utvinner karbonet og pøser det ut i verdensmarkedet, vil det gå ut over rike nasjoner som Norge. Og det vil vi ikke. Vi vil at det skal gå ut over nasjoner som må importere olje og kull til eget forbruk. Derfor kan vi ikke innføre et annet prinsipp for skog, selv om skog er det eneste vi vet som kan ta CO2 ut av luften og lagre det i fast form. Litt konsekvens må det da være i galskapen.

Norsk oljepolitikk: få den opp fortere enn faen ! Dersom samme politikken var med skog: hogg den ned fortere enn faen, slik at multinasjonale selskaper kan få enorm profitt på kortest mulig tid. Det beste Norge kan gjøre nå er å roe ned litt, la noe av oljen ligge der til fremtidige generasjoner, akkurat slik noen politikere ønsker med skog: la den stå, gjerne vokse seg ennå større, for å ta opp CO2 som kommer fra olje ...

Vi kan fortsatt fyre med ved istedenfor elektrisistet. Det blir nok som før: myndighetene klarer å øke prisene på ren, fornybar vannkraft slik at flere av oss fyrer mer med ved eller olje fordi vi ikke lenger har råd til strøm. Vi tar ut av "kull-lageret" og gjør det om til CO2. Og naturvernerne jubler, for dem er det er stygt å bygge ut og benytte ren, fornybar vannkraft. Man skulle tro de var støttet av Statoil.


Hvor ble det av den blå himmelen ?

Tynn dis i høyere luftlag over alt. (28. mai 2012) De av oss som har levd noen år, husker godværsdager med strålende vær og knallblå himmel. Det ser ut som dette har endret seg på 20 år. Nå ligger det et tynt hvitt dislag i høyere luftlag nesten over hele kloden. Synderne er flyene: de lager kondensstriper over alt, ufarlige vanndampstriper som sprer seg utover alt. I tillegg slipper de ut usynlig CO2 i betydelige mengder. Disen stopper imidlertid ikke UV-stråler, og CO2 er kjent som skadelig klimagass.

Konspirasjonsteoretikerne mistenker at det er tilsiktet. De tror det er blandet stoffer i fly-drifstoffet som bidrar til å lage kondensstriper. Vi tror flyene klarer dette helt på egen hånd uten tilsetninger av noen art, og at kondensstripene som kommer og går i vedlagte film skjer pga. tilfeldige endringer i luftfuktighet eller temperatur der flyet flyr, ikke fordi noen slipper ut noe faenskap.

Film tatt av forbløffet jagerflyer: Transportfly som lager kondensstriper ... eller ?

Skadelig eller positivt for verden? Denne bevisste eller ubevisste manipuleringen med øvre luftlag kan ha en positiv effekt på verden. Det blir som å legge en tynn persienne som stenger ute eller reflekterer noe av solvarmen. Om den kan bidra til motsatt effekt, å stenge for nødvendig utstrålig, er også trolig. I USA hevder de temperaturen steg et par grader i California under flystoppen etter 11. september 2001, bare fordi kondensstripene forsvant.

Prinsipielt svært betenkelig. Flyselskapene får lov å manipulere øvre luftlag uhemmet og uregulert. Å gjøre dette uten at alle skadevirkninger er analysert og vurdert på forhånd er høyst betenkelig. Samtidig vet vi alle at utviklingen ikke går an å snu - det er for mye penger inne i bildet. Det vi ser er altså ikke resultatet av noe, det er begynnelsen på noe. Hva det er begynnelsen på, får vi ikke vite før resultatet blir tredd ned over ørene på oss. Denne måten å drive politikk på kalles "Laissez faire" - la det gå (til helvete ?). Samferdselsministeren har sikkert løysinga på dette også: "Me må leggja meir avgift på bilkøyringa!"


Klimameldingen (Leserinnlegg sakset fra BT 12. mai av siv.ing. Erik J. Larssen)
Elektrifisering av sokkelen er et vanvittig sløseri med penger! Igjen opplever vi at det fremmes politiske planer om elektrifisering av olje- og gass-plattformer i Nordsjøen og videre nordover. "Dette skal gi mindre utslipp av klimagasser," får vi vite, og "dette må da alle nå forstå er nødvendig for å berge verden." Men all denne kraften må produseres innenlands, og det krever enorme kostnader for å få kraften ut til plattformene - og stadig større kraftlinjer tvers over Veslandet.

Og hva er det vi oppnår med dette eksperimentet? Jo, vi brenner mindre gass på installasjonene - og denne gassen kan vi da sende til lands og videre ut i Europa hvor den kan brennes for å skaffe ny kraft! Med andre ord - uansett blir denne gassen brent og uansett vil da utlippene bli de samme, men på et annet sted. Dersom noen kan forklare meg hva denne galskapen skal bringe oss av økt sikkerhet og bedret klima, ville det glede meg.

Svar til Larssen fra hvamenerpartiene.com: Det er selvfølgelig bevisst strategi bak denne galskapen.

 • økt etterspørsel av elektrisk kraft i Norge gir høyere priser innenlands og mer inntekter til Staten
 • plattformene får større inntekter av salg fra gass, noe som gir mer inntekter til Staten
 • CO2 som forbrennes i andre land er gunstig for Norges CO2-regnskap
 • Unødvendig transport av energi gir arbeidsplasser (kraftlinjer, gassledninger osv.)
Man satser på de dyre løsningene. Fristende å ta med noe som ikke har noe med saken å gjøre: Når man kan produsere vannkraft for 10 - 15 øre kilowatten, hvorfor vurderer man da i det hele tatt å satse på vindkraft (28 øre) eller havmøller (1 krone ++) ? Selv gasskraftverkene våre er stort sett skrudd av nå pga. for lav kraftpris til at det lønner seg. Norge har fortsatt mye unyttet vannkraft. Hva venter de på ?


Klima - galskap

Mer interessant å selge CO2-kvoter enn å berge klimaet

Klimakvoter = en gedigen avsporing ? (21. mars 2012) Kronikken til Trygve Refsdal (vedlagt) er en tankevekker om kvotesvindel og Kyoto-føringer. For det kan se ut som resultatet av Kyoto er enda mer korrupsjon - denne gangen med CO2-kvoter. Istedenfor å finne ut hvordan vi kan redusere energiforbruket, har verden fått en gedigen byråkratisk pålagt og trolig helt ustyrlig mange-milliard omsetning av kvoter som det er all grunn til å stille spørsmål ved.

For seint å snu. Nå er det allerede så mye byråkrati, politikk, omsetning og korrupsjon rundt klimakvotene at det ikke er mulig å snu. Uansett hva slags galskap verden ser her, vil den bare fortsette. For nå er de store ulvene på hogget, de vil ikke finne seg i at noen skrur igjen kranen og de har makt til å forhindre det. Her er det milliarder å tjene, for dem som allerede har mest. Det er virkelig morsomt dersom alle disse millliardene i realiteten ikke fører til noe som helst men gir nasjoner "ryggdeknint" til å fortsette å forurense som før.

Debattinnlegg i BT av Trygve Refsdal
Spillet om klima-milliardene (bt.no) med linker til mange spennende artikler.
Norge bruker 3 milliarder kroner i året på å bevare regnskogen. Samtidig investerer oljefondet 27 ganger mer i flere titalls selskaper som skader regnskogen. (nrk.no)


Nye oljefunn, er det bare flott ?

Hvor mye olje har vi egentlig igjen? (14. okt. 2011) Ikke bare i Norge jubles over nye store oljefunn, også i Brasil jubler man. Andre steder som i Barentshavet håper man på jubel. Oljen er med å sikre økonomi og velstand, er med å smøre en verdensøkonomi som sårt trenger smøring, den bidrar til vekst. For bare noen år tilbake regnet man med at verden hadde brukt opp halvparten av oljeforekomstene over rundt 100 år. Den andre halvparten var forventet å bli brukt av innen 2040. Nå sier de mest optimistiske at det er en "halvpart" til som ikke er oppdaget, dvs. vi gjør om til tredjedeler og sier 1/3 ble brukt før 2000, 1/3 blir brukt frem til 2040 og den siste 1/3 blir med dagens akselrerende tempo brukt frem til 2070. Og dette, sier de, er fantastisk godt nytt. Pessimistene sier vi bare har funnet olje til å forlenge forbruket med noen år, men her og nå regner vi optimistisk.

USA hadde topp i 1970. USA passerte toppen i oljeproduksjon allerede i 1970, og det var ikke uten grunn at Cheney var krystallklar på at fremtiden til USA lå i Midt-Østen:

As the Independent noted, Dick Cheney himself revealed the true goal of the Iraq war back in 1999, in a speech he gave when he was still CEO of Halliburton. "Where is the oil going to come from to slake the world's ever-growing thirst," asked Cheney, who then answered his own question: "The Middle East, with two-thirds of the world's oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies." Både Cheney og Halliburton fikk sin pris!

Norge passerte toppen rundt år 2000, nå er oljeproduksjonen på vei nedover til tross for nye funn. Verdens samlete produksjon skal også ha passert toppen trolig en gang på 90-tallet. På fint heter det "Peak Oil". Peak Oil er ikke noe man tror på eller ikke tror på, det er toppen på en produksjonkurve idet den begynner å svinge nedover igjen enten det nå er for en brønn, for et oljefelt, et land, verdensdel eller hele kloden. (Grafene stammer fra Wikipedia)

Oljen forbrennes som kjent og blir til CO2. Det skjer uansett hva samferdselsministeren vår mener om bompengeringer, personbiltrafikk, oljefyrer og annet. Oljen pumpes opp, helst så fort som mulig av en eller annen grunn, den blir foredlet, solgt og forbrent. Det har skjedd med den første tredjedelen før år 2000, det vil skje med den andre tredjedelen innen 2040 (hvor gamle er barna dine da?) og den siste (eventuelle) tredjedelen blir svidd av innen år 2070.

En god og en dårlig nyhet. År 2071 (for optimister, 2043 for pessimister) gir altså en god og en dårlig nyhet: Den gode er at det blir slutt på forurensning fra olje fordi det ikke finnes mer olje. Den dårlige er at all verdens olje da er omgjort til CO2 som kanskje forsurer vann over hele verden, forringer luftkvaliteten, bidrar til endret klima og Gud vet hva. Det vil skje selv om store forbrukere klarer å fange noe CO2 og lagre det et eller annet lurt sted. Spørsmålet er hva våre barnebarnsbarn vil si om oss da.

Hvordan skape forurensning. Politikerne tror visst det er bra å verne vassdrag selv om det betyr at vi i Norge i mangel av kraft svir av en halv milliard liter fyringsolje hver år, fortrinnsvis i tettbygde strøk. Den går i oljefyrer som spyr ut nitrogenoksyder og partikler uten katalysator eller partikkelfilter i motsetning til moderne små dieselbiler. Samtidig ser vi at Norges befolkning, ikke minst i byene, går over fra strøm til vedfyring i økende grad. Det virker som om politikerne mener det er viktig å bevare skoger i Brasil, men ikke i Norge. Samtidig står en tredjedel av vannkraftsressursene helt ubenyttet, vi har altså et alternativ som kan bygges ut til å produsere mengder av ren og rimelig energi. Likevel stoppet utbygging av vannkraft opp i 1989 mens eksportledninger for kraft er lagt i alle retninger.

Ingen vei utenom - med dagens politikere. Det verste er at vi gjør ting som vi ikke behøver å gjøre. Vi deler ut papirreklame til folk som ikke ønsker ta imot det, vi reiser uøndig mye, vi kjøper ting vi ikke har bruk for, osv. osv. osv. Vi forbruker unødvendige ressurser, bruker unødvendig energi og lager unødvendig CO2 og annen forurensning. Slik politikk er ikke forvaltning, det er miljøkriminalitet. Men det spiller ingen rolle. Resten av oljen vil bli pumpet opp, vil bli forbrent og bli til CO2. Den som lever får se hva de finner på i 2071. En ting er ganske sikkert: dersom dagens politikere skulle svare for sine handlinger etter lovverk fra 2071, ville de ligget syltynt an.


Hvordan lage et giftlokk over byen

(9. jan. 2011) Konsentrasjonen av giftig NO2 og NO har de siste vintrene vært farlig høy i flere byer. Mens politikere og miljøbevegelsen unisont roper ”helvetes bilister”, oppdaget Bergenserne til sin forbløffelse at giftlokket var på plass 3. juledag etter en rolig langhelg og på en dag nesten uten biltrafikk. Her er hvordan man lager et giftlokk:
 • Stopp utbygging av stor vannkraft. Jens Stoltenberg fikk stoppet all utbygging av vannkraft i 1989 under påskudd av ”naturvern”, han var trolig blitt kåt på olje og gass i stedet. Fra 1990 til 2006 er det gjennomsnittlig produsert like mye kraft som i 1989. En tredjedel av landets vannkraftressurser kan fortsatt bygges ut.

 • Eksporter vannkraften slik at det ikke blir billig kraft igjen i Norge. Eivind Reiten fra Senterpartiet har æren for å ”deregulere” kraftmarkedet. Legg noen skjøteledninger til Europa, si at vi har et ”felles kraftmarked” og la Europas høyeste kraftpris gjelde for kraft som er produsert billig i Norge.

 • Legg avgift på ren kraft, gjør kraft dyrere enn fyringsolje. Sleng på 2-3 milliarder i ”CO2-avgift” på all ren norsk kraft selv om vi normalt har netto eksport av ren kraft til land som bruker skitne kullkraftverk. Med el-avgift, nettleie og moms klarer du nå å få ren kraft så dyr at det ikke svarer seg å bruke den.

 • En halv milliard liter fyringsolje svis av årlig. Nå har du gjort det mer økonomisk for næringsbygg og offentlige bygg å bruke billig fyringsolje istedenfor dyr elektrisk kraft. Fyringsolje er en dårlig dieselolje som avgir NOx og partikler i massevis, ingen rensing, ingen katalysator, ikke noe partikkelfilter. Bare i Bergensdalen svis trolig av rundt 20 millioner liter fyringsolje i vinterhalvåret. Nå ser du hvorfor det er høye konsentrasjoner av NOx i Bergen også på dager uten trafikk: Det er oljefyrene som pøser ut stygg eksos.

 • Avspor debatten. Si at det er moderne personbiler med rene motorer som er årsaken til NOx-problemet, eller bland sammen masse ulike argumenter i samme røren (NOx, CO2, avgifter, trafikkstøy, bilkøer, piggdekkstøv, parkeringsproblemer osv. osv.) Du vet du har lykkes når folk slutter å snakke om fyringsolje.

 • Bygg ut den DYRE kraften. Når noen etterlyser mer kraft, gå for vindmøller – gjerne til havs – som kan produsere kraft til 2 kroner kilowatten, så dyr at ingen vil kjøpe den. Vi andre vet at stor vannkraft etter høy investering står og produserer kraft nesten uten kostnader i 100 år, til 15 øre kilowatten. Det er ikke uten grunn at private sikler etter norsk vannkraft – og vil få det etter borgerlige valgseier i 2013, dessverre.

 • Sentraliser biltrafikken. For å maksimere problemet i et bysentrum med vanskelige meteorologiske forhold, kan du legge alle bilveier gjennom sentrum så får du litt ekstra skit på toppen av all fyringsoljen (og litt ekstra inntekter fra bilavgiftene).
Løsningen ? Begynn å bygge ut stor vannkraft igjen. Dagen etter at ren elektrisk kraft blir billigere enn fyringsolje, vil alle store eiendomsbesittere gå over til strøm. Antakelig har de allerede en bryter på fyrkjelene sine som bare venter på å bli skrudd over. Samtidig vil titusenvis av private hjem gå vekk fra skitten olje- og vedfyring til ren strøm. I tillegg kan du gjerne legge trafikken utenom sentrumsområdene. Det vil ikke slå mye ut på NOx-statistikken, men det vil kjennes godt både for politikere, fylkesmenn og folk flest.


The Norwegian Prime Minister is a Criminel

Business before environment. (June 19. 2010) When the Gourvernment pushed through the new marketing-law two years ago, they allowed for the continuance of advertising leaflets to be delivered by the Post at all norwegian homes, except those clearly expressing reservation. The law was designed to suit businesses, not the environment or consumers, even if many clearly wanted it otherwise.

200.000 tons reduction of CO2 is possible. If the law used opt-in (you signal you want something) instead of opt-out (reservation), the result would be dramatically different. More than 200.000 tons of advertising leaflets is delivered each year, this including leaflets without adress, leaflets inside the newspapers and free advertizing "newspapers". A survey states that if the law only allowed advertising leaflets to those clearly expressing they want to receive it, half of the paper, 100.000 tons, would be needless. It takes 1 ton of CO2 to produce 1 ton of paper. To transport 100.000 unnecessary paper 5 times by truck and finally collect it to be burned, results almost in another ton CO2 per ton paper. That could make 200.000 tons less CO2. Each year. Just by a simple change of law.

Another "Mongstad moonlanding-project" We need only 7 more initiatives like this to equal the Mongstad CO2 "moonlanding-project" supposed to extract 1,6 million tons of CO2 a year if successful at an investment cost between 10 and 20 billions NOK. Our way, the cost is less than half a billion in total (loss of profit for businesses), only a fraction of Mongstad.

Production and distribution of unwanted products is a crime. We will soon enough have to stop doing a lot of important things in this world, in order to save it. But until then, we can stop the unnecessary exploitation of natures resources. We can stop the unnecessary production, the unnecessary transport, the unnecessary distribution, the unnecessary garbage, the unnecessary burning of waste, the unnecessary production of CO2.

Crime pays. Now, you might think it is obvious to stop unwanted exploitation of natures resources. Well, it is not. In Norway, consumers have fought the government since 1972 in order to stop the madness. Why they do not succeed? Because somebody makes a lot of money on it. It always pays to exploit the nature, at least on the short term. Not that this business is big, only a very few are doing it, but they have power and they have friends in government offices, maybe even the Prime Mininster himself via LO (workers unions) and NHO (businesses union). If you doubt this, please ask LO and NHO if they are happy with this law allowing 200.000 tons of CO2 adding to the clima crisis. The Prime Minister is only doing what he is told to.

Nature needs protection against criminal politicians. Allowing for unwanted and unnecessary and needless production is a crime. And in this case it is the Prime Minister who is responsible. We therefore demand that the Prime Minister Jens Stoltenberg must be charged for crime against the environment, punished as responsible, and instructed to change the law and his attitude at once, in order to contribute to saving the environment.

This madness must stop, and it must stop NOW.
If Stoltenberg is figthing against CO2 and misuse of resources in other countries without starting at home, he is hypocritical and not credible.
Will he show ability for change? That remains to see. Sadly, we beleave not.


6,5 % økt skog i Norge = 1 Mongstad månelanding

(17. juni 2010) Olav Kobbeltveit kom i BT i går på side 3 med noen interessante opplysninger under overskriften
Biologi betre enn teknologi "Den nordlege skogen ... lagrar 700 gigatonn CO2. Den norske skogen åleine tek kvart år hand om 25 millionar tonn CO2. TIl samanlikning vil eit CO2-reinseanlegg på Mongstad ... kunne ta hand om 1,6 millionar tonn årleg. ... Ti prosent auka lagring i skogen er lik halvtanna Mongstad-reinseri. Til ein brøkdel av prisen."
Les hele kommentaren til Kobbeltveit i BT her

Det er fristende å sammenligne med et avsnitt fra boka Forakt for folket (side 152) utgitt i 2007:
Tillate naturen å ta opp CO2 = redusere CO2 "Heldigvis har jo verden et fantastisk globalt renseanlegg som tar CO2 fra atmosfæren og lagrer kullet i fast form mens det avgir rent Oksygen. Det heter trær. Alle verdens skoger bruker vann og sollys og renser atmosfæren for CO2 over alt hele tiden. Å bidra til mer skog er det samme som å øke mengden Karbon som er bundet i fast form i ti til hundrede år. Her kan vi bidra til et bedre klima. Derfor har Stoltenberg gitt 3 milliarder kroner til Brasil for å verne om regnskogen.

Det finnes noen politikere som tror at en million kubikkmeter skog i Brasil binder mere CO2 enn en million kubikkmeter skog i Norge. Det er selvfølgelig tøv. Derfor er det utrolig morsomt hvis man gir 3 milliarder for å hindre at regnskog i Brasil blir hogget ned og brent, mens man setter opp prisen på ren strøm slik at nordmenn hogger tilsvarende mere skog som, ja akkurat, brennes som ved og frigjør CO2. Denne innstillingen er en katastrofe for klimaet."


For Guds skyld: få opp all oljen NÅ

(4. mai 2010) En ny oljerik verden åpner seg i Nord: Lofoten, Finnmarkskysten og Barentshavet. Og vi sier bare EN ting: Få opp oljen fortere enn svint ! Vi skal ikke ha noe av at olje ligger igjen på havbunnen til de neste generasjoner når vi kan få den opp nå! Tenk på arbeidsplassene! Tenk på velferden! Verdiene gjør seg bedre på konto i oljefondet enn på havbunnen.

Gi blaffen i kommende generasjoner. Når neste generasjoner spør hvorfor vi ikke lot noe være igjen til dem, kan vi fortelle dem hvor godt det var å få plassert pengene i en usikker finansverden fremfor bare å la oljen ligge der trygt, og vi kan fortelle dem hvor godt vi og multinasjonale selskaper har levd av profitten fra oljen. Dessuten, fremtidige generasjoner vil sikkert ikke ha mer CO2 fra olje, de kan heller ta det litt mer med ro. Det eneste riktige for alle er å få opp oljen nå. Er det ikke?


Bergen kommune skyter skivebom

(17. jan 2010) Byrådet har vist handlekraft for å få ned giftig nitrogendioksid i Bergen, og de har tatt bilistene så det svir i ballene ved å forby kjøring annenhver dag. Men de har tatt feil grep på feil sted. For diesel-privat-bilistene står bare for en liten del (2% ?) av utslippet, mens nyttetrafikk utelukkende bruker diesel og står for mer (4% ?), og de får jo kjøre uansett forbud mot privatbiler.

Fyringsolje er den store synderen
Fyringsolje = dieselolje, mange er ikke klar over dette. Den er ørlite grovere og kan ha større partikler / forurensning, men etter det vi forstår kan du helle den på tanken på enhver dieselbil og kjøre helt ypperlig. Eneste forskjellen på forbrenning i fyrkjel og i bil er at bileksosen går gjennom en katalysator og et partikkelfilter, mens eksosen fra fyringsolje går rett ut i friluft via svære skorsteiner uten noen krav til rensing eller begrensning.

Vi må jo holde varmen ?
Ja, men i en by som ligger i en trang dal, bør det være forbudt å svi av fyringsolje for å spare penger, når man kan varme opp med ren elektrisitet. Fordi Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er storforbrukere av diesel (fyringsolje), vil de ikke gjør noe med dette. Vi snakker trolig om 10 millioner liter årlig bare i offentlig sektor i Bergen, så kommer private bygg i tillegg med like mye (?).

Sjokkerende tall: 459 millioner liter fyringsolje solgt i 2009
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Lavere oljepris og høy strømpris kan være en medvirkende årsak til at det er solgt 9% mer fyringsolje enn i 2008. Hva dette utgjør av forurensning i nitrogendioksyd eller CO2 vites ikke. Men at vi har et potensiale for overgang til ren elektrisk kraft er åpenbart.
I 2009 vart det samla salet av petroleumsprodukt på om lag 9,4 milliardar liter (SSB)

Nei, da er det lettere å skylde på privatbilistene selv om det er skivebom, og vi mistenker at ønske om fremtidige inntekter fra køprising eller rushtidsavgift ligger bak. Bilen er fortsatt en melkeku. Men vil byrådet ha reinere luft, må de gjøre noe med de som virkelig forurenser og svir av enorme mengder diesel. Det er faktisk ganske bemerkelsesverdig at politikerne i det hele tatt tillater oppvarming med fyringsolje i tettbygde strøk som Bergensdalen.

Vannkraften som mangler
Samtidig er det på sin plass å nevne at vi i Norge sluttet å bygge ut stor vannkraft i 1989. Hvis alle fyrkjeler som slipper ut nitrogendioksyd nå går over til ren vannkraft, vil vi oppdage at dette er kraft vi ikke har tilgjengelig. Dermed får vi en aldri så liten kraftkrise. Det vi kan gjøre her i Norge for å redde kloden er å bygge ut resten av stor vannkraft (vi har rundt en tredjedel igjen) slik at vi alle får rikelig og billig energi uten å forurense, istedenfor å bygge ut dyr vindkraft, havkraft eller gasskraft, eller svi av fyringsolje.

Om dieseleksos, fra tidskrift for den norske legeforening
Energibruk i Hordaland Fylkeskommune 1999
Miljørapport Hordaland fylkeskommune 2008


Miljøkatastrofer er resultatet av politiske valg (16. aug. 2009)
Visste du at Hurtigrutene seiler full fart til Svalbard, til Antarktis og opp og ned kysten med bunkerstanker fulle av tungolje ? I likhet med andre skip er de som tikkende bomber, som en katastrofe som bare venter på å skje: Flere tusen tonn tungolje som kan lekke ut i en sårbar kyst under en storm.

Hvorfor ? Fordi det er økonomisk.
Hver liter tungolje koster 40 øre mindre enn dieselolje. I tillegg har en liter tungolje mer energi enn en liter diesel. Dermed kan rederiene spare millionbeløp på å bruke tungolje - selv med den risiko det innebærer. Og slik er det med mange andre ting også: det billigste er å slippe skiten ut i naturen, uten tanke på konsekvenser eller ødeleggelse.

Et annet eksempel: Uadressert reklame
Dersom politikerne endret reservasjonsordningen til krav om forhåndssamtykke ved uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser, ville landet spart 100.000 tonn CO2. Det vil de ikke, fordi mange mennesker er ansatt for å produsere og distribuere reklame til folk som ikke ønsker ta det imot. Når dette ikke er tema i valgkampen, er det fordi alle partiene er enige om politikken.

Miljøvern vil koste kroner og arbeidsplasser
De vil sikkert snart se det, politikerne, at når verden krever sitt, vil det koste mye. Det vil koste milliarder av kroner og titusenvis av arbeidsplasser. Da er det godt å ha politikere som ikke står i åpenbare allianser med smale næringer, politikere med integritet og evne til prinsipiell tenkning, politikere som tør og evner å ta de beslutninger som må tas. De politikerne vi har i dag vil heller legge forholdene bedre tilrette for billige flyreiser. Det er god økonomi.


Hvordan lage en oljekatastrofe (2. august 2009)

De siste årene har vi hatt tre lasteskip som har gått ned / rundt / på grunn (Rocknes, Server og nå Full City). Ulykkene har vært forskjellige, men har noen elementer i seg som er interessante. Rocknes kan i ettertid fremstå som "den perfekte ulykken", ulykken som bare ventet på å skje:
 • Båten var forlenget, og ble etter dette vanskelig å styre (reagerte seint på ror)
 • Den var lastet skjevt, og ble trimmet med ballast for å flyte beint
 • Den hadde utenlandsk mannskap, noe som kan ha gitt språkproblemer
 • I Bergen varslet datasystem farlig tyngdepunkt, maskinisten jobbet med saken
 • I Vatlestraumen utenfor Bergen lå en umerket grunne
Server kjørte i ballast, den skulle bare ta en snartur inn rundt Fedje for å sette av losen i et forrykende uvær. Kapteinen klarte aldri å få styrefart igjen, trolig fordi propellen var mer i luften enn i vannet, og skipet ble tatt av vinden og blåst i land på Fedje. Det er ikke første gang los har ført skip ut fra Mongstad i så dårlig vær at de knapt har hatt styrefart, det skal også ha skjedd med fullastede oljetankere.

Og nå Full City som havnet i fjøra uten å be om assistanse. Her er momenter som bidro:

 1. Ankerplassen var utsatt for vind og bølger under de gitte værforholdene
 2. Skipet lå høyt i vannet med svært vindfang, vi mistenker at ballast var pumpet ut og skipet klargjort for lasting
 3. Det var ikke los ombord
 4. Skipet hadde (som Rocknes og Server) tungolje om bord (= er billigere enn tynnolje)
 5. Tungoljen ligger i tanker lavt nede på hver side trolig uten doble skott
 6. Kapteinen avslo å ta imot hjelp da man oppdaget at skipet var i drift, han trodde han hadde kontroll med situasjonen

Det er lett i ettertid å se hva som skulle vært gjort:

vedr. pkt. 1: Man kan forutse at ethvert skip som ligger utsatt til i dårlig vær vil få problemer
vedr. pkt. 2: Spesielt gjelder dette skip med lite eller ingen last og med stort vindfang
vedr. pkt. 3: Lokalkjent los ombord kan bidra til å avhjelpe mange situasjoner, trolig også denne
vedr. pkt. 4: Tungolje i ethvert skip er en miljøkatastrofe som venter på å skje
vedr. pkt. 5: Krav til doble skott og tryggere plassering av tungoljetankene kan avverge oljesøl ved havarier
vedr. pkt. 6: På norskekysten bør tiltak iverksetted i det øyeblikk myndighetene oppdager at et problem holder på å oppstå, det blir for seint å vente til katastrofen er et faktum. Forsikringsregler, prestisje og feilvurderinger ombord vil ofte føre til at kapteinen avventer å be om hjelp til det er for seint.

Som det fremgår av denne analysen, er samtlige punkt nevnt ovenfor norske myndigheters ansvar, dermed kan man helt og fullt plassere ansvaret for denne miljøkatastrofen. Så får vi bare takke Gud for at det ikke var en oljetanker som havarerte denne gangen heller.


Søppel kjøres til Sverige i bil (25. mai 2009)

skulle vært brukt til fjernvarme i Bergen

Videre utbygging av fjernvarme i Bergen står i fare fordi BIR taper anbudskampen om boss fra Vestlandet. Dermed kjøres 3300 bosslass med lastebil til Sverige. "Hvis myndighetene godkjenner denne eksporten av avfall, betyr det en svært vanskelig situasjon for oss. Vi har investert 700 millioner kroner i den nye linjen for bossbrenning i Rådalen," sier daglig leder Øystein Haaland i BKK Varme AS.

Ja, hvordan er det mulig?
15 vogntog med boss til Sverige fra Vestlandet hver eneste arbeidsdag?

Vestlandsboss skal brennes i Sverige (bt.no)
Svenskene får avgiftsrabatt, norske anlegg betaler forbrenningsavgift (bt.no)


Denne ukens "shitbag" er samferdselsministeren: hun bidrar til mer CO2 ( 7. mars 2008)

Hun påtvinger folket telefonkatalogen

Seks av ti nordmenn ønsker ikke å få telefonkatalogen tvangsendt på døra. Likevel sender Eniro ut 9,2 millioner kilogram papir. Svært mye av det går rett i søpla. Dette er samferdselsministeren sitt ansvar og samferdselsmininsteren sitt verk.

Her er absolutt ingenting nytt for samferdselsminiseren

 • hun vet at folk flest ikke ønsker telefonkatalogen
 • hun vet at folk flest ikke bruker telefonkatalogen
 • hun vet at det er skadelig for miljøet
 • hun vet at det er sløsing med ressurser
 • hun vet at det bidrar til å forbruke mange trær
Likevel kjører hun ut telefonkataloger som aldri før. Handler det om svære penger til venner og bekjente fremfor miljø og klima og interessene til folk flest?
   

Hun legger til rette for mer flytrafikk

Også det tjener hun (Avinor) penger på.

Hva gjør du når du vet at fly er blitt et miljøproblem?

 • du bygger ut flere rullebaner og flere terminaler
 • du legger til rette for mer flytrafikk
 • du åpner flere flytruter
 • du pøser ut flere billige billetter på markedet
 • du sørger for at folk flyr mer til steder de ikke har bruk for å reise
 • du later som om flytrafikk vil bli miljøvennlig om 10 år

NHO ønsker IKKE CO2-reduksjon og miljøvern. De vil tjene penger, uansett konsekvenser for verden (6. febr. 2008)

Det en samlet verden kan gjøre nå er å redusere unødvendig forbruk og CO2, litt her og litt der. Tilsammen kan dette utgjøre store mengder. Vi har andre steder fortalt hvordan endring av reservasjon til forhåndssamtykke for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk kan redusere forbruket med 100.000 tonn papir. Det går med 100.000 tonn CO2 og 1 millioner trær til å produsere 100.000 tonn papir. Dersom vi sparer inn 10 tiltak av denne størrelse, gir det 1 million tonn redusert CO2.

NHO ønsker ikke at vi skal slutte med dette. Heller ikke LO, politikerne eller avisene for den saks skyld. NHO forventer vi litt etikk av. Vi forventer at de etter de siste 6 måneders debatt ser at unødvendig utslipp av CO2 er galt, og reduksjon av uønsket forbruk er bra.

Men de vil heller tjene penger. For her er det snakk om omsetning, arbeidsplasser, omsetning og profitt for noen smale næringer. Vi vil ha mindre CO2, men vi vil ikke betale prisen, signaliserer NHO med dette. Da er vi tilbake til tiden der industrien slipper dritten rett ut i drikkevannet (luften) uten tanke på konsekvenser, fordi det lønner seg på kort sikt. Nei, NHO får invitere LO og politikerne til et etikk-seminar. Dette her er lavmål.

Fra «nei takk» til «ja takk»-merking på postkassene. Slik vil byrådet skåne miljøet for uadressert reklame (bt.no)
Forbrukerne vil angre seg dersom dagens reservasjonsendring mot reklame endres. Det mener NHO (bt.no)


Flyselskapene forsøker desperat å fremstå som stuereine (rev. 31. jan. 2008)

Flyselskapene ser med gru hvilken vei det går. Og de har satt igang sin meget godt organiserte motoffensiv. Nå får de fremtidens luftfart til å fremstå som nesten CO2-fri, forurensningsfri og miljøvennlig. Og det er klart, med så mye penger som er involvert som i luftfart, kommer tobakksindustriens forsøk på å fremstå som helsebringende som en hyggelig liten spøk i sammenligning.

Problemet er det heldigvis ingen som vil gjøre noe med: At alt for mange flyr alt for mye. Avinor sikter mot stjernene og samferdselsministeren jubler: prognosene for flytrafikken er meget gode! Det siste som ble omtalt i media var at ny teknologi og fremtidens miljøvennlige flymotorer vil gjøre at næringen reduserer sitt CO2-utslipp med 20% innen år 2020. Synes du dette høres beroligende ut?

Klimagassutslipp fra fly er trolig mye høyere enn tidligere antatt, ifølge en fersk rapport fra NTNU (vg.no)


9 av 10 (87%) vil at vi bygger ut mye mer kraft fra vannkraft og andre rene, fornybare kilder (rev. 19. des. 2007)

Vedlagt er foreløpige tall fra e-tinget's useriøse spørreundersøkelse. Du kan klikke på linkene under for å se svarfordelingen (du behøver ikke lukke grafikkvinduet hver gang.) Dersom man finleser spørsmålene og holder svarene opp mot hverandre, ser man at det ikke er helt konsekvens i svarene. Likevel er det noen svar som (naturlig nok) gir helt klare tendenser.

At 84% av de spurte er enige om at det vil hjelpe på miljøet om alle innførte enøk-tiltak i boligene, bør ikke forbause noen. Derimot bør det kanskje forbause oss at Staten stikker av med nesten halvparten i moms og skatt på alle private ENØK-tiltak, et forhold som skyldes langt fremskreden inkompetanse på Stortinget. Likeså er det bemerkelsesverdig at politikerne i 1989 (altså for 18 år siden) nesten stoppet all utbygging av vannkraft i dette landet - i strid med det som folk ønsker, se figur til høyre. (tallene under er oppdatert pr. 19. des. kl. 19:00)

Det er bedre for klimaet i verden at gassen blir brent i Tyskland enn i Norge 92 % er uenige
Det er bedre for klimaet i verden at bensinen blir forbrukt i Kina enn i Norge 92 % er uenige
All olje som blir produsert, vil bli solgt og forbrent 50 % er enige, 41 % uenige
Forbrenning av biodrivstoff, pellets og planteoljer gir CO2 67 % er enige
Det er god miljøpolitikk å finne noe annet å forbrenne enn olje 73 % er enige
Klimaet kan bedres ved å redusere unødvendig forbruk 63 % er enige, 8 % uenige
Det er bra for miljøet at vi sparer strøm og bruker mer gass, ved og kull til oppvarming 82 % er uenige
Det vil hjelpe på miljøet om bensinen blir dobbelt så dyr 40 % er enige, 31 % uenige
Det vil hjelpe på miljøet om vannkraft blir dobbelt så dyr 86 % er uenige
Det vil hjelpe på miljøet om alle innførte enøk-tiltak i boligene 84 % er enige
Vi bør la oljen bli liggende på bunnen av Nordsjøen 75 % er uenige
Oljesanden i Canada bør ikke utnyttes 38 % er enige, 18 % uenige
Det bør bli en høy miljøavgift på å fly 38 % er enige, 54 % uenige
Norge bør bygge ut mye mer kraft fra vannkraft og andre rene, fornybare kilder 87 % er enige


LO vil ha rushtidsavgift for å redusere utslipp av CO2 ( 1. nov. 2007 )

Det er like sjarmerende hver gang noen hogger etter bilistene, og vi er jo enig i at bileksos ikke er vakkert. Men globalt sett hjelper det lite å kutte litt bensin i byene, når den samme bensinen blir godt mottatt på andre markeder. Det eneste vi med sikkerhet vet her i verden, er at resten av oljen blir pumpet opp, foredlet, forbrent og omgjort til CO2. Dersom LO vil forhindre det, kan de be om at oljen blir liggende der den er på bunnen av Nordsjøen. Dette er selvfølgelig ikke aktuell politikk.

Samtidig merker vi oss at LO ikke ønsker kutte i unødvendig forbruk, for eksempel ved å kreve forhåndssamtykke for uadressert reklame, noe som vil redusere papirbruken med 100 000 tonn. Denne innstillingen til LO er ikke bare bemerkelsesverdig, den er ganske imponerende. Alt unødvendig forbruk har en klima-effekt, et energiforbruk, en CO2-verdi. Bare å produsere 100.000 tonn unødvendig papir avgir 100.000 tonn CO2, og det før det er fraktet 5 ganger rundt i lastebil for å ende på søpla og bli forbrent med nytt CO2-utslipp eller resirkulert med nytt energiforbruk.

Dersom vi klarer å kutte 10 stk. unødvendige forbruk tilsvarende det uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser kan bli redusert ved å gå over til forhåndssamtykke, har vi spart inn en million tonn CO2, altså nesten et gasskraftverk. Det er mange i samfunnet som lider av bil-fobi og tror bilen er den eneste syndebukken. Det er feil, og vi gleder oss til at LO en gang i overskuelig fremtid vil signalisere at unødvendig reklame er dumt.

Tiltakene vil koste. De vil koste penger og arbeidsplasser, kanskje levestandard for noen. Ennå har vi ikke tenkt på noe system for å systematisere og prioritere slike mulige tiltak. Det kommer kanskje.

Vi betaler allerede mer CO2-avgift på bensin enn vi behøver ut fra et klimaregnskap


Miljøfiendtlig Naturvernforbund i Hordaland ??? ( 22. okt. 2007 )

Magnar Lussand har fått nei til å bygge et lite kraftverk på eiendommen sin i Granvin skriver Bergens Tidende i dag. Både naboer og Fylkeskommunen støtter utbyggingen, men Naturvernforbundet synes det er skjemmende. Slik hindrer Naturvernforbundet at viktige og nyttige kraftressurser blir utnyttet, med den pris det har for miljø og klima. Det er tragisk at politikerne lar viktige beslutninger kjøres i senk av slike marginale grupper som ikke evner å tenke helheltlig verken for samfunn eller miljø. Desto mer komisk blir det å høre at det er planlagt en svær kraftlinje tvers over eiendommen hans.

Det bør nå bli et folkekrav med storstilt utbygging av ren kraft i dette landet, både av store og små vannressurser, slik at vi kan se en fremtid i møte med mindre bruk av kullbasert energi. At politikerne fortsatt legger seg flate for instanser som Naturvernforbundet i denne saken er tragisk for miljøet.


 

SAS og Norwegian viser klimapolitikk i praksis ( rev. 19. okt. 2007 )

De legger ut rundt hundrede tusen billig-billetter slik at du kan fly til kontinentet eller til øst-Europa billigere enn du kan ta taxi hjem. Og med et helt annet CO2-utslipp. Dermed viser flyselskapene hvordan de har forstått viktigheten med å redusere unødig aktivitet som gir unødige utslipp. Det er slik innstilling som ødelegger kloden vår.

Fra mandag vil SAS legge ut titusenvis av billigbilletter til det sørlige Europa. Prisene vil ligge på 249 kroner og er et svar på Norwegians priskrig
En britisk tenketank vil ha "sigarettpakkeadvarsler" på reklamer for flybilletter og charterferier som forteller at å fly fører til global oppvarming


Latterlig ENØK-politikk: Dobbelt så dyrt for vanlige folk. Ønsker politikerne å tilrettelegge for at folk skal bruke mindre strøm ? ( rev. 13. okt. 2007 )

De sier at folk må bruke mindre energi. Nye hus har fått litt strengere krav til isolasjon osv, selv om kravene er langt mindre strenge enn de kunne være (det finnes idag hus som varmes opp av beboerne). Hva skjer hvis du vil gjøre litt ENØK-arbeid på et gammelt hus så det monner på strømprisen?

Eksempel: du etterisolerer og skifter vinduer på en vegg for 100.000 kroner + mva.

La oss si dette gir deg en årlig innsparelse på 2000 kroner på strømprisen. Men hva blir hele regnestykket? Hvordan blir du belønnet for jobben? Resultatet kommer an på om du er A eller B-menneske, om du hører til "vanlige folk" eller til de aller rikeste. For det gjelder forskjellige regler for forskjellige folk i dette landet, og det rammer også ENØK-tiltak. Hvis du er rik, skal du bli rikere. Hvis du er vanlig lønnsmottaker skal du bli fattigere. Det er regelen.
DU ER VANLIG LØNNSMOTTAKER OG EIER HUSET SELV
 • Staten vil ha 25.000 kroner i moms på kostnadene
 • Oppussing og moms må du betale av penger som allerede er beskattet.
  For å få 125.000 kroner netto må du tjene 180.000 med ca. 30% skatt
  Det gir 55.000 kroner i skatt for å betale regningen.
 • Staten stikker altså av med totalt 80.000 kroner (mva + skatt)
  hvorav 10.000 kroner går til å subsidiere han i tabellen til høyre
 • Du må tjene 180.000 kroner brutto for å betale ENØK-tiltaket
    DU EIER ET FIRMA (AS) SOM EIER HUSET
 • Du får trekke fra momsen i firmaregnskapet
 • Du slipper å bruke beskattede penger
 • Du får utgiftsføre kostnadene slik at de bidrar til mindre skatt i firmaet
 • Med skattefordel koster jobben firmaet ditt 90.000 kroner

Dobbelt så dyrt for vanlige lønnsmottakere å gjennomføre ENØK-tiltak pga. dobbeltbeskatning

Denne ekstreme forskjellsbehandlingen mellom personbeskatning og firmabeksatning er politiker-villet og politiker-skapt (selv om vi ikke er sikker på at de er klar over hva de holder på med). Urettferdigheten har bidratt til de ekstreme forskjellene som har fått utvikle seg i Norge. Men ennå verre: sett med ENØK-øyne blir vanlige folk i dette landet straffet for å iverksette effektive tiltak for å spare strøm. Dersom målsettingen med politikken skulle være å redusere strømforbruket (la oss se helt bort fra slike trivielle saker som å ivareta vanlige folks interesser) har politikerne bommet fullstendig på skiva. For miljøet sin skyld får vi håpe at de snart ser det latterlige i slik politikk.


Ny molbohistorie:
Til neste år blir strømmen ca. 2000 kroner dyrere pr. enebolig. Hvorfor? Fordi Europa lager strøm av olje, gass og kull ( 10. juli 2007)

Det er TV2-nyhetene som gir oss gladmeldingen i dag. En helt ny post på strømregningen blir CO2-avgift etter europeisk målestokk. Norsk vannkraft lager ikke forurensning, så det er ikke derfor. Vi importerer mindre strøm laget av gass og kull fra Eurpoa enn vi eksporterer laget av ren vannkraft, så det er ikke totalimport av skitten strøm som er problemet.

Mens en lav strømpris kan være et viktig virkemiddel for å få nordmenn vekk fra fyring som avgir CO2, går myndighetene motsatt vei og øker avgiftene på ren energi. Norske husholdninger står allerede for over 5 millioner tonn CO2 årlig. Nå ønsker (?) politikerne å få CO2-utslippene til å øke ved å legge en ekstraskatt på ren energi i størrelsesorden 2 til 4 milliarder kroner årlig.

Det er sikkert vanskelig for en politiker å forstå dette, så vi forsøker å si det en gang til: Energi laget av olje, gass, kull og ved avgir CO2, det er fy fy. Energi laget av vannkraft er helt ren, det er bra for klimaet. Vi vet at folk kommer til å bruke omtrent like mye energi til neste år som i år (forhåpentlig litt mindre) og vi vil svært gjerne at folk bruker ren energi istedenfor CO2-forurensende energi.

Med pris og avgifter styrer politikerne om forbrukerne skal bruke ren energi eller CO2-forurensende energi. I dette tilfellet dreier de i retning av mer CO2-utslipp. Det er sikkert gjort i beste mening, og det er jo mulig at noe av pengene faktisk vil gå til CO2-forebygging i andre land, ikke bare til ekstra fortjeneste for kraftselskapene. Likevel fremstår saken som en molbohistorie.


Ren elektrisk kraft er eneste løsningen, og det i mengder (7. juni 2007)

Verden vil fortsatt behøve og forbruke mye energi uansett hvor mye vi skifter til sparepærer. Kanskje klarer vi å hindre en global øking i forbruket hvis en samlet verden går inn for det. Å tro at verden klarer å redusere energiforbruket merkbart, er utrolig enfoldig. Problemet er at så mye av den energien vi bruker, og har bruk for, skapes ved å forbrenne karbon til CO2.

Løsningen er å få verden over fra karbon-basert energi til ren energi, nemlig over til elektrisk kraft fra vannkraftverk eller atomkraftverk. Løsningen er ikke kraft fra verk som slipper ut CO2.

Om ikke lenge skal Norge møte en tid uten mer olje der kjøretøy drives av hydrogen, trykkluft eller batterier, alt sammen laget av ren elektrisk kraft for å hindre global oppvarming. Vi skal møte en tid der energiforbruket i alle hjem skal skje ved bruk av ren, elektrisk kraft, ikke som i dag hvor norske husholdninger er ansvarlige for 5 millioner tonn CO2 årlig.

Dersom vi skal klare denne omstillingen fra CO2-basert til ren energi er det en ting vi må gjøre: Bygge den ut. Bygge ut minimum 5 TWH hvert eneste år fra og med i år. Bygge ut alle ledige vassdrag (så vakkert som mulig), oppruste gamle vannkraftverk, bygge ut mini- og mikrokraftverk og hvis ikke dette er nok: bygge ut atomkraftverk. Gjerne bygge ut vindmøller, bare den totale utbygging blir 5 TWH årlig. For det er noe sånt vi trenger hvis vi skal få en dreining over på CO2-fri ren energi. Dessverre har ikke politikerne sett dette poenget ennå, men det vil de forhåpentlig snart.

I tillegg til dette må en samlet verden selvfølgelig sette igang alle tenkelige tiltak for å redusere utslipp av CO2 og av andre farlige klimagasser. Her er mye som kan gjøres, både små og store tiltak.


Klimadebatt og perspektiver (20. mai 2007)

Resten av verdens olje vil bli produsert og forbrent
Vi har brukt 100 år på å forbruke halvparten av verdens olje (2002). Med dagens tempo vil den andre halvparten trolig bli svidd av på 35 år. Det er mulig å rense CO2 hos enkelte storforbrukere, kanskje 30%. Det betyr at 70% av dagens oljereserver vil bli til CO2. Vi kan gjerne her på bjerget tidoble avgiftene eller legge forbud på bilkjøring og sette alle fly på bakken. Det vil ikke endre dette faktum at resten av oljen blir produsert, solgt og forbrent til CO2. En global sparekampanje kan kanskje utsette oljetørken et år eller to. Avgifter på CO2 fra olje er altså ikke veien å gå for å oppnå globale resultater.

CO2 fra olje
Dersom CO2 fra olje er et problem er det bare en eneste ting å gjøre: la oljen ligge der den ligger, la være å hente den opp, la være å produsere, selge og forbruke den. Dette er selvfølgelig ikke gangbar politikk i en verden som skriker etter olje. NATO vil betrakte slik tilbakeholdelse av energi som en krigserklæring. Saken har en lys side: fra rundt 2040 vil det uansett være slutt på CO2-utslipp pga. olje. Da er det ikke mer olje igjen. Flere politikere påstår de vil få slutt på alle utslipp av CO2 fra olje innen år 2050. De har helt rett, de trenger ikke engang gjøre noe som helst for å oppnå dette resultatet!

CO2 fra alternative kilder
I tillegg til CO2 fra verdens gjenværende olje, vil vi få CO2 fra alternative kilder som forbrenner karbon. Vedfyring, kull, biodrivstoff og pellets er slike alternativer. Å la oljen ligge, og forbrenne annen karbon istedet, blir som å la en alkoholiker gå over fra rødvin til hvitvin: det gjør ingen forskjell for klimaet. For å redusere utslipp av CO2 må folk gå fra karbon til ikke forurensende energi.

Rene kilder
Det finnes bare to CO2-frie alternativer med noe volum i dag: vannkraft og atomkraft. Det er bemerkelsesverdig at Norge med tilgjengelig vannkraft i det hele tatt vurderer gasskraftverk og kullkraftverk. Ikke bare har store vannkraftutbygginger nærmest stoppet opp, også småkraftverk synes i praksis å bli sabotert av våre politikere. Dette har gitt ustabil kraftpris og har ført norske husholdninger over til å forbrenne karbon med utslipp av masse CO2 årlig, istedenfor å bruke ren elektrisk kraft. Denne elektrisiteten mangler helt i markedet i dag.

Prioriteringer
Det snakkes mye om vi skal satse i Norge eller i Kina når det gjelder CO2-rensing. Imens konstaterer vi at den tredje verden fortsatt produserer 27 millioner kilo chlorofluorocarbons (CFC) årlig, noe som ble totalforbudt i USA i 1974. CFC regnes som 10.000 ganger mer effektivt i å ødelegge verdens klima enn CO2, med langvarig skade på ozonlaget som resultat. Verden har også andre viktige problemer vi ikke må glemme. Vann er ett av dem, verdier et annet. Det blir en tøff jobb å prioritere riktig og effektivt.

Fremtidens kraftbehov
Avinor ønsker å bruke 55 milliarder kroner til å utvide norske flyplasser, de forventer en trafikkøkning fra dagens 33 millioner passasjerer i året til 85 millioner innen 2040. Avinor har ikke fått med seg at det i 2040 ikke finnes drivstoff å fly for. Landtransporten fra 2040 vil bestå av kjøretøy drevet av elektrisitet, hydrogen og trykkluft laget av vannkraft eller atomkraft. Skal vi klare overgang fra karbonbasert energi til ren energi, bør vi fra og med i år igangsette vannkraft- eller atomkraft-utbygging i størrelsesorden 5 TWH årlig.

Handlingsplan
Selv om vi ikke kan forhindre at resten av oljen bli svidd av, er det selvfølgelig masse vi kan gjøre både her i Norge og andre steder i verden. Det viktigste blir å lage en handlingsplan over tiltak for tiden fra i dag frem til oljetørken i 2040 som kan redusere skadelige utslipp og redusere behov for energi generelt, og ikke minst forberede oss på en tidsalder uten olje. Mulighetene er utrolig mange, men noen av løsningene vi trenger er ikke engang forsket frem.

Den største utfordring noensinne
Å forberede landet (og verden) på en tilværelse uten olje, blir en enorm utfordring. Dersom vi skal lykkes, må vi se på utfordringen som et prosjekt på linje med OL i Lillehammer, bare 100 ganger større. Dette blir det største, viktigste og mest allsidige prosjektet vi noensinne har sett, et prosjekt som krever profesjonell analyse, strategi og gjennomføring. Vi har bare 35 år på oss, kort tid for så mye arbeid. Kan vi klare det?


CFC - chlorofluorocarboner - endrer klimaet dramatisk, og produseres fortsatt mange steder ( 17. mai 2007)

CFC kom på markedet i 1930 og fant bruk i tusener av produkter fra luftavkjølere, kjøleskap til deodorantspraybokser. Først et halvt århundrede seinere oppdaget man at det utgjorde en katastrofe for stratosfæren. Hvorfor? Fordi ett kilo CFC kan binde og ødelegge 70.000 kilo ozon. CFC trenger rundt et århundrede på å bli nedbrutt. Dette gjør et CFC molekyl omtrent 10.000 ganger mer effektivt enn et CO2-molekyl i å fremdrive klimaendringer. CFC er trolig den verste oppfinnelsen i nyere tid.

Chlorofluorocarbons ble forbudt i USA i 1974. Men fortsatt omsettes anslagsvis 27 millioner kilo CFC årlig, verdt 1,5 milliarder kroner. CFC blir ikke forbudt i mange land i den tredje verden før i 2010, land vi handler med og fabrikker vi er medeiere i.

Hva er CFC? fra Wikipedia


Hvem er de store CO2-forurenserne i Norge? ( 20. febr. 2007)

Vi har tatt de 10 største norske kildene for utslipp av CO2, og de utgjør 49.173 tusen tonn CO2 av totalt 54.979 tusen tonn. Dette er 90% av ALLE norske CO2-utslipp i 2004. Hva privatbilismen utgjør av posten "annen landtransport" vites ikke, men la oss gå ut fra at privatbilismen utgjør 100% av posten, og at vi klarer å få slutt på all privatbilisme. Da har vi spart 7 (sju) prosent CO2. (Vel - ikke "spart", for oljen vil bli brukt et annet sted og likevel bli til CO2, men dette er ikke problematisk for oss!!!)

Utslipp av CO2 fra et gasskraftverk uten CO2-håndtering vil variere med kraftverkets ytelse. Kårstø vil med en ytelse på 430 MW slippe ut ca 1.200 tusen tonn CO2 årlig. Tjeldbergodden vil med en ytelse på 920 MW slippe ut ca 2.500 tusen tonn CO2 årlig. Summenl av begge tilsvarer altså omtrent den samlete "annen landtransport".
Se miljøvernministerens svar på spørsmål nr. 1145 om klima og utslipp fra gasskraftverk

Det som er bemerkelsesverdig og ganske uforståelig, er at politikere i Norge for 10 år siden nærmest sluttet å bygge ut ren og fornybar vannkraft, slik at landet i dag i det hele tatt vurderer å bygge gasskraftverk. Dette har trolig å gjøre med et sterkt politisk ønske om å utnytte gassen i Nordsjøen, uten tanke for hvilken kostnad forbrukerne eller naturen må betale. For det er denne type anlegg som uten rensing dramatisk vil øke CO2-utslippene i Norge i tiden som kommer, og det er altså politisk prioritert, ønsket og villet av våre folkevalgte fremfor vannkraft.

Vi legger også merke til posten "Konsum i husholdningene". Dersom det med denne posten menes oppvarming av hjem med olje fordi vannkraft ikke er tilstrekkelig utbygget, har vi her et innsparingspotensiale på 5,4 millioner tonn CO2 dersom vi får disse husholdningene over på strøm fra vannkraft, en betydelig innsparing av CO2.

Dette gir noe slikt kakestykkediagram:

Dermed har vi to diagrammer fra to ulike kilder som overhodet ikke samstemmer !
En forutsetning for en fruktbar debatt er at man tallfester de samme begreper og diskuterer samme sak.
Likevel er poenget klart: ulike deler av samfunnet bruker olje og avgir CO2, noen mer enn andre.

Se også: SSB 2004: Miljøregnskap (NAMEA) - utslipp til luft, etter komponent, næring, tid og statistikkvariabel


Olje blir til CO2, og det gjelder absolutt ALL olje enten vi liker det eller ei

Denne vinteren har verden fått øynene opp for global oppvarming der CO2 fra olje kan ha mye av ansvaret. Når oljeselskap bruker hundrevis av millioner kroner for å kjøpe forskning som viser det motsatte, er dette et dårlig tegn for klimaet, og det stiller næringen i et pussig lys. Likevel er det flere forhold rundt oljeproduksjon og CO2 som bør fokuseres på.

Olje er en handelsvare som har sin verdi nettopp i at den kan forbrennes, binde kull til oksygen og avgi CO2 og energi. Det betyr i praksis at når man har produsert et fat olje, ligger det i kortene at dette fatet blir solgt, forbrent og omdannet til CO2 enten vi liker det eller ikke. Og når selv verdens miljøversting USA finner ut at de ikke liker klimakonsekvense fra CO2, er det grunn til å håpe en mer offensiv utvikling. Men vil verden greie å oppnå noe med det?

Renseanlegg vil bare føre til beskjeden reduksjon av CO2

Det er trolig teknisk mulig men neppe særlig lønnsomt å ta CO2 fra storforbrennere (kraftverk) og gjøre denne flytende og pumpe ned i deponier i havbunnen igjen. Slik deponering gjør det mulig å pumpe opp mer olje av de samme brønnene. Dette gir altså ingen netto CO2-gevinst, men gjør at vi kan brenne av mere olje for samme mengde CO2. Renseanlegg er tenkt brukt på gasskraftverk og vil globalt sett bare gi en beskjeden innsparing av CO2. Noe bedre blir situasjonen dersom ny teknologien gjør at også gamle kullkraftverk rundt omkring kan utstyres med samme renseanlegg. Om kullkraftverkene vil finne dette økonomisk forsvarlig er en annen sak.

Sparetiltak vil ikke føre til redusert CO2

Dersom vi i Norge setter alle flyene på bakken og vi forbyr alle mennesker å kjøre bil til og fra jobb, vil dette globalt ikke ha noen betydning. Dersom hele verden gikk inn for kraftige sparetiltak, vil verden kanskje ha olje et par år ekstra, men heller ikke det vil ha noen betydning. Hvorfor? Fordi all oljen til slutt vil bli produsert, solgt og forbrent til CO2 uansett. Kanskje vi kan utsette forbrenningen et år eller to - men det er alt.
Vi slipper ut mer CO2 pr. hode enn de fleste mennesker i verden (vg.no)

Avgifter vil ikke føre til redusert CO2

Det lanseres nå en bråte mulige og umulige måter å skattlegge utslipp av CO2. Slik skattlegging kan sikkert passe pengekåte finansministre utmerket og kanskje gi noen litt bedre samvittighet, men fortsatt vil all olje bli produsert, solgt og forbrent til CO2.

Bare EN ting vil føre til redusert CO2-utslipp: å la være å hente opp oljen

Den eneste måten å redusere utslipp av CO2 er å la oljen ligge der den ligger. Norge er i en unik situasjon ved at vi kan velge å la være å hente opp oljen og slik hindre at den vil bli brent til CO2 og bidra til global oppvarming. Tanken er selvfølgelig fullstendig uaktuell. Ikke bare krever markedet at vi tar opp og selger oljen, men selv våre allierte i NATO vil kunne se på en slik tilbakeholdelse av energi som et angrep på NATO. Følgen kan bli invasjon og overtakelse av kontroll med oljen - og i neste omgang Norges store forekomster av Thorium, fremtidens energikilde. Og det vil vi jo ikke.
Dersom Russland stanser energileveransene til Polen eller andre NATO-land, bør det betraktes som et angrep på alle NATO-land (bt.no)

Mulige lokale tiltak: Norge kan gi avkall på å bruke noe av "sin andel" av oljen

Dette er tiltak som ikke vil ha noen global betydning for reduksjon av CO2, men som vil flytte forbrenning av olje fra Norge til andre steder i verden. Tiltakene bidrar til å sette oss i stand til å møte oljekrisen som kommer, og får slik uvurderlig betydning. Men igjen: de vil ikke redusere verdens utslipp av CO2.
 • bygge ut betydelig vannkraftverk istedenfor å tilby folket kraft fra gass, kull eller atom-kraftverk
 • gjøre elektrisk kraft billig slik at oppvarming i Norge ikke skjer med olje, gass eller vedfyring
 • bidra til at kommunikasjon flyttes fra fly til elektriske tog
 • slutte å sende fisk tur retur Kina for å bli foredlet
 • bidra til at flere kjører i samme bil og flere bruker kollektive tilbud der dette finnes
 • bidra til at hus trenger mindre energi ved ulike enøk-tiltak og nye krav til isolasjon av nybygg
 • forske på alternative energikilder, spesielt thorium
 • forske på alternative motorer til biler, spesielt motorer som går på hydrogen og trykkluft
 • sette igang med landsomfattende oppdrett av arbeidshester
 • bidra til at folk kommer nærmere arbeidsplassen
 • forutse hvilke, og evt. erstatte produkter som vil forsvinne fra det norske markedet når frakten blir for dyr
 • få en flåte av miljøvennlige gassdrevne skip som kan utnytte bølgekraft og vind
 • osv.

Vannkraft - eneste rene energi på kort sikt

Det er bemerkelseverdig (les: fullstendig uakseptabelt!) at norske politikere de siste ti år har sluttet å bygge ut vannkraft av betydning. For rikelig med ren, billig og stabil elektrisk kraft er et gode som norske innbyggere burde kunne ta for gitt. Politikerne ville det annerledes, og har ført landet ut i en krise der det ikke er nok elektrisk kraft. Det må snarest lages en plan for å bygge ut mer vannkraft i årene som kommer. Miljøvernere som går i mot dette må betraktes som samfunnsfiender, og folket må klart og entydig legge frem for politikerne hvilke forventninger og krav befolkningen stiller til fremtidig vannkraftutbygging.

Den gode nyheten: olje vil ikke lage forurensende CO2 etter år 2040

Verden har brukt 100 år på å produsere halvparten av all olje. Vi kommer til å bruke ca. 35 år på å produsere den andre halvparten. Den dårlige nyheten er at rundt år 2040 er det slutt. Den gode nyheten er at det fra 2040 ikke lenger blir produsert CO2 fra olje. Når noen snakker om CO2-kvoter og redusering av CO2 utslipp med 50 til 80% av dagens nivå innen år 2050, viser dette sikkert gode intensjoner om CO2, men liten kunnskap om oljeressursene. For dette målet vil vi oppnå uten å gjøre noen som helst innsats. Fra 2040 er det slutt, med unntak av olje til militære og meget velstående.
Lavutslippsutvalgets utredning hva som må gjøres for at Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 50-80 prosent innen 2050

Klimakrisen er CO2 som blir spydd ut fra i dag til år 2040

Vi har ikke noe annet valg enn å konstatere at halvparten av verdens olje allerede er gjort om til CO2 som nå påvirker klimaet verden over. Mer problematisk blir det å godta at de samme mengder CO2 blir spydd ut fra i dag til år 2040, med de konsekvenser vi vet dette vil få. Med unntak av ny teknologi for storforbrennere av olje og kull, er det liten grunn til å tro at utslipp av CO2 vil bli redusert. Prognosene er altså særdeles dårlige.

Oljekrisen: Allerede om 10 år vil olje være mangelvare

Problemet blir også å forberede seg allerede nå på oljetørke og høye priser slik at samfunnet er forberedt når krisen setter inn for alvor. Det bør settes ned utvalg allerede nå for analyse, planlegging og gjennomføring av de omstillinger som må komme slik at oljetørken ikke kommer som julekvelden på kjerringa.

Norge har IKKE en energikrise

Vi kan gjerne snakke om kraftkrise fordi politikerne har sluttet å bygge ut vannkraft, vi kan snakke om oljekrise fordi oljen vil bli brukt opp, og vi kan snakke om klimakrise fordi oljen blir til CO2. Men vi kan ikke snakke om energikrise i dette landet. For Norge sitter på noen av verdens største Thorium-forekomster som vil kunne gi landet energi i flere hundrede år fremover. Politikerne bør sette av 20 milliarder kroner til forskning og utvikling allerede nå, slik at vi kan være klar til å nytte denne rene energiressursen så snart som mulig, helst allerede 10 år fra i dag.
Glem uran! Fremtidens energikilde er grunnstoffet thorium som det fins mye av i Norge. Thoriumkraftverk er langt sikrere enn tradisjonelle kjernekraftverk

Har Norge en politikerkrise ?

Når vi ser på håndteringen av kraft, kan det se slik ut. Det er ingen tvil om at fremtiden vil sette store utfordringer til politisk lederskap og evne til beslutninger.

USA er som vanlig verstingen i klassen

CO2 Emissions by country - and where is USA ?