Klima og dobbeltmoral
Enova gir fortsatt IKKE støtte til små, gode tiltak

(5. aug. 2022)
Fortsatt, etter flere års debatt, er det IKKE mulig å få støtte hos Enova til små og gode ENØK-tiltak, f.eks. etterisolering av 1 vegg eller skifte av et par vinduer. Politikerne hekker på fingen, og strømmen vi kunne spart går til å fyre for kråkene. Potensialet er stort, men uviljen til å gi støtte er enda større.

Enova tar penger fra "vanlige folk" og gir dem til næringslivet, og bidrar til omfordeling i samfunnet.

Selvfølgelig, dersom vi skulle være ubyråkratisk og gjøre det enkelt, Gud forby, kunne man latt folk dokumentere og gjennomføre tiltakene uten å søke, få en erklæring fra fagmann, og i etterkant få refundert momsen fra kvitteringene på selvangivelsen. Med dagens politiske handlekraft kan dette være klart allerede våren 2026.


Flathogsten fortsetter. Full boikott av Brasil !!!

(7. des. 2021)
Før, under og etter klimatoppmøtet har Brasils president Jair Bolsonoaro forsikret oss om at han vil stoppe avskogingen i Amazonas. Før, under og etter toppmøtet ser vi at han i praksis forsøker å snauhogge hele Amazonas. Praten hans dreier seg selvfølgelig om å lure til seg milliarder av kroner fra verdenssamfunnet. Handlingene hans derimot er intet mindre enn en kriminell forbrytelse mot menneskeheten.

Men Brasil er et yndet marked for norske interesser, og våre politikere vet knapt hva de kan finne på for å klø Bolsonaro. Han er, sier mange, også USA's innsatte president i Brasil, og fortjener derfor fritt spillerom uansett kriminelle handlinger.

Nå er det nok. Nå må verdenssamfunnet slutte å prate og lefle med denne kjeltringen, nå må det handles, boikottes og sanksjoneres, og det noe inn i helvete grundig. Om det innebærer å trekke norske interesser ut av Brasil, så la det skje. Men har vi politikere som forstår dette? Eller vil norske politikere bidra til å gi Bolsonaro legitimitet til fortsatt flathogst av Amazonas?

Lover å bevare regnskogen - hugger stadig mer (nrk.no 8. 12.)


ENOVA-idiotien når nye høyder

(6. aug. 2021)
Etter massiv kritikk fordi "vanlige folk" ikke har fått støtte til etterisolering av boligene sine, har lederen for ENOVA omsider kommet på banen og forklart hvorfor. Media og politikere har etterlyst at det må bli lettere å få støtte til tiltak som sparer strøm. Markedsdirektør i ENOVA Øyvind Leirstad sier at jobben deres også er å bidra til at det er en bransje som kan gjøre disse energitiltakene.

Det betyr i klartekst at ENOVA har en næringslivs-målsetting ut over det å spare strøm, nemlig å sørge for at avgiftskronene fra strømregningen til "vanlige folk" også her blir kanalisert til næringslivet. Enten er dette pålagt av noen avsindige politikere, eller så har ENOVA funnet på dette selv. Uansett er det grenseløs idioti som bare hører hjemme i et kapitalistisk samfunn. En ting er sikkert: Dette her bidrar ikke til å spare strøm!


Klima-kriminalitet i praksis

(1. mai 2021)
Dersom et treslag skal binde mest mulig CO2, trenger det flere egenskaper:

 • det må vokse fort under dårlige vilkår
 • det må gi god trelast
 • det må kunne spre seg i karrig norsk landskap

Dagsrevyen i dag viser hvordan norske miljøforkjempere nå hogger ned og brenner siktagran fordi den har nettopp alle disse egenskapene. Vi kan bare gratulere!


Grønn investeringsbank

(8. mars 2021)
"Alle" vil nå gjerne ha en grønn investeringsbank, gjerne på 100 milliarder kroner over noen år. Og "alle" vil helst at vanlige folk eller deres pensjonsfond skal betale gildet, ifølge Dagsnytt 18 i dag. Hvorfor det? Det finnes jo andre og bedre måter å gjøre det på ...

10. juli 2017 hadde The Guardian en artikkel om hvem som forurenser. Det viser seg at så lite som 100 oljeproduserende selskaper er ansvarlig for 71 % av de globale utslippene. Det er derfor all grunn til å forvente at nettopp disse selskapene pålegges å betale for den forurensning de selv direkte forårsaker.

Felles for disse selskapene er at de deler ut enorme aksjeutbytter som det ikke betales skatt for når eierne plasserer disse i "selskaper". Hvorfor kan man ikke ilegge alt aksjeutbytte en "grønn miljøskatt" som kan gå til en "grønn investeringsbank"? Passe nivå kunne være 5 % grønn skatt på utbytte.

Er politikerne virkelig blitt så kjøpt og betalt av pengemakten (les: korrupte) at de ikke vil gjennomføre dette? Her kan Norge gå foran og vise hvordan verden kan løse viktige problemer - hvis man ønsker det.

100 companies responsible for 71% of global emissions

Klimameldingen rammer bare "vanlige folk"

(16. jan. 2021)
Regjeringen har ifølge seg selv lagt frem en offensiv klimamelding og alle jubler. Likevel kan det se ut som at regjerigen nok en gang bruker "klima" og "miljø" og "forurensning" som påskudd for å legge flere eller større bører på "vanlige folk" mens de rikeste fortsatt slipper unna.

Her er 3 eksempler på hva klimameldingen IKKE rammer.

 • 100 selskaper er ansvarlig for 71 % av de globale utslippene - og betaler lite eller ingen skatt. En "miljøskatt" på 5 % på aksjeutbytte (som i praksis er skattefritt) er på sin plass.
 • De 1 % rikeste står for 50 % av forurensning fra fly - og belønnes med billig røyk og sprit. Flybilletten ville kostet 4910 kroner mer til Kanariøyene hvis bilbensinavgifter gjaldt for fly
 • Det deles ut rundt 50.000 tonn papir årlig til folk pga. elendig reservasjonsordning for uadressert reklame, innstikk og "gratis"aviser. Fordi LO og NHO sine medlemmer tjener penger på å produsere og distribuere dette søppelet, får det fortsette.

CO2-avgiften skal tredobles frem til 2030.
A few companies hold the key to climate change
«Jetsetterne» står for halve utslippene fra fly
Reklame i postkassen: Et tapt miljøslag


Den rikeste ene prosenten står for 50 % av utslippene

(20. nov. 2020) NRK tar opp en varm potet i dag. Det viser seg at det er den rikeste ene prosenten som reiser verden rundt og står for halvparten av de totale CO2-utslippene fra luftfart. Og fordi mye av utslippene skjer i høyere luftlag, er de desto farligere.

Våre myndigheter tjener masse penger på flytrafikk. Derfor hiver de seg på den globale subsidieringen av luftfart. De til og med belønner dem som flyr med billig røyk og sprit. Dersom bilbensinavgiftene gjaldt for fly, ville en flybillett til Kanariøyene kostet nesten 5000 kroner mer. Nå er ikke våre politikere kjent for å innføre avgifter som rammer den rikeste ene prosenten.

«Jetsetterne» står for halvparten av flyutslippene (nrk.no)


TV-innsamlingen 2020 - toppen av frekkhet

(14. okt. 2020) Årets TV-innsamling den 18. oktober skal gå til WWF til å kutte ned på plastforsøplingen av havet. Normalt er slikt bra og riktig og fornuftig. Denne gangen er det toppen av frekkhet.

Men i praksis fremstår dette nå som en trippel-beskatning, vi har plastposeavgiften fra 2015 som ble til flyseteavgift i steden, så lurte de på oss en plastposeavgift likevel, og nå vil de ha mer penger til innsamling av plast.

Tiltross for "godt tiltak" er det på tide å si STOPP, nok er nok. Dette her er en skatt som allerede er samlet inn to ganger. Pengene står klar på konto hos Virke, de kan med et pennestrøk skrive ut en sjekk på 300 millioner kroner til WWF.

Les hvorfor her ...


Et uakseptabelt lavmål fra idretten

(13 okt. 2020) Ski-proffidretten vil utsette forbud av bruk av miljøfarlig skismurning. Grunnen til dette er at "det er så vanskelig å se hvem som jukser". Dersom miljøtiltak skal styres av "næringene" med slik argumentasjon, kan vi legge ned alle miljøtiltak med en gang. Det er alltid noen som ikke vil, eller kan, eller synes det er "vanskelig" å redde verden.

Både Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale Skiforbundet (FIS) står bak dette "vedtaket", og de nevnte institusjoner må snarest instrueres i hvordan man håndterer miljøgifter. Det er heller ikke noe problem å ta prøver av skiene og analysere dem senere når teknologien er på plass. Å la bukken passe havresekken er bare galt, galt, galt.

Kan ikke la juksere styre dette, sier SV (nrk.no)


F - ordet som ingen politiker sier høyt

(14. febr. 2020) Det morsomste med klimahykleriet er ikke hva politikere kan si og finne på. Det er hva de ikke sier. Og det er ett ord de ikke tar i sin munn, nemlig FLY.

Flyene får fortsette å spy ut CO2 og sot i høye luftlag, og kanskje ennå verre: de får svøpe kloden inn i en kondens-dis som riktignok holder noe av solstrålene ute om dagen, men som også holder på varmen og hindrer avkjøling om natten. Dermed kan jordens "pusterytme" for dugg og temperatur bli hemmet, kanskje med fatale konsekvenser.

Vi vet hvorfor. Fly gir penger til Avinor og til Staten, derfor blir flyselskaper belønnet av Avinor hvis de flyr mer, og vi forbrukere får kjøpe sprit og røyk tollfritt dersom vi flyr. Reduksjoner i utslipp og nye avgifter legger politikerne på biler og "valige folk".

Selvfølgelig kunne de pålagt Avinor at antall flyginger og antall passasjerer på fossilt drevete fly skulle reduseres med 5 % i 2020 og hvert påfølgende år, men det vil de jo ikke.


Grep for bedre klima som politikerne NEKTER å ta

(1. febr. 2020) Hykleriet i norsk politikk kjenner ingen grenser. For det er grep for bedre miljø som politikerne nekter å ta, enkle og billige grep, der verken NHO eller LO ønsker rette opp miljøkriminalitet fordi noen av deres venner tjener penger på faenskapen.

Det ene gjelder uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser som stikkes i postkassen til folk som helst ikke vil ha det. I dag utgjør det trolig 50.000 tonn unødvendig papir som fraktes fem ganger rundt på veiene før det blir samlet inn som søppel for din regning. Det går en halv million trær med for å lage 50.000 tonn papir og besparelsen ved å endre til forhåndssamtykke kan utgjøre 100.000 tonn CO2 årlig.
Den tapte kampen mot uadressert reklame i Norge

Det andre gjelder utvinning av torv fra myrer som egentlig burde vært vernet for lenge siden. For nede i torva på Jødahlsmåsan ligger det karbon, mye karbon. Tilsvarende så mye som 293.000 tonn CO2. Fra 2014 begynte Felleskjøpet å ta ut torven for å selges den som jord. Samtidig brukes store summer til vern av tilsvarende torvmyr i Indonesia og Malaysia.
Ødelegging av torvmyrer blir som å slippe ut CO2 fra 150.000 biler

Ti norske klimatiltak som virkelig monner (nrk.no)


Miljøsvindel hos Findus

(24. jan. 2020) Fisk som er sendt jorden rundt for filetering i Kina selges i norske butikker med miljømerke. Dette er en bemerkelsesverdig svindel, nesten like utrolig som at noen i det hele tatt får lov å selge "langreist" fisk i 2020. Eksemplet viser at ønske om større fortjeneste alltid vil overgå hensynet til miljøet. Dette er bare trist.

Miljømerket torsk sendes tur-retur Kina (nrk.no)


Equinor får det nesten til å høres ut som at oljen de skal hente opp ikke blir til CO2. Men bare nesten.

(6. jan. 2020) Det er forbrenningen av olje som skaper CO2 i mengder, ikke tilvirkingen av den. Dersom noe av oljen (gassen) ikke brukes i tilvirkning, vil den likevel bli brent til CO2. Equinor (og våre politikere) har ikke oppfattet at problemet med olje og CO2 er ikke tilvirkningen. Det er at oljen blir hentet opp.

Equinor lover å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030 (nrk.no)


Avinor: Skitne penger er også penger!

(01. jan. 2020) Det er NRK som serverer årets første skandale: Avinor har de siste fem årene betalt 330 millioner kroner i støtte til nye direkteruter til utlandet, og til bonuser for passasjervekst. Nå tas det til orde for å avvikle ordningene, skriver nrk. Det er en alt for svak reaksjon. Dette er så samfunnsfiendtlig og uetisk og uhyrlig som det går an, og burde føre til utskiftning av hele ledelsen i Avinor. Det er helt åpenbart at ledelsen i Avinor ikke har forstått hvilket samfunnsoppdrag de har.

Avinor sponser flyselskap for å øke flytrafikken (nrk.no)


Legg ned ENOVA !!!

(17. okt. 2019) ENOVA legger ned eller reduserer enkelte støttetiltak. Derimot har de ØKT markedsføring på Facebook. Fra før har vi sett at ENOVA ikke gi støtte til mindre etterisolering og skift av vinduer, kun til så store tiltak at det bare treffer store selskaper som skal ta en helhetlig oppussing av bygg eller nybygg av spesiell art. Dette er selskaper som bruker penger som ikke er beskattet og som får tilbake momsen.

ENOVA er med andre ord blitt enda et verktøy for politikerne til å ta penger fra vanlige folk og gi til de rikeste.

ENOVA drar inn 1 øre kilowatten fra oss småfolk, det gir dem en milliard å leke med. I tillegg får de sikkert sine budsjettmidler fra Staten. Småfolket får tilbake tiltak for rundt 300 millioner kroner. Og de som får støtte får tilbake verdier tilsvarende litt av momsen.

Dersom politikerne evner å forstå at små tiltak kan bety noe for energibruken i dette landet, vil de lage et ubyråkratisk, enkelt og effektivt tiltak. De kan ikke både få skattepengene og momsen for det som brukes på tiltaket OG oppå flere og bedre tiltak.

Enova kutter i flere støtteordninger (dinside.no)


Klimabrølet som satte seg fast i halsen

(30. aug. 2019) I mange år har folk brølt mot uvettig ressursmisbruk, uanstendig CO2-utslipp, vanvittig unødvendig transport med tilhørende støy, støv, slitasje, ulykker og kostnader som veltes på husholdningene. Forgjeves. Politikerne ville ikke. De er mer opptatt av profitt til sine venner eller enda flere avgifter til folket. Beklager, dagens "klimabrøl" har satt seg fast i halsen.

Hvordan politikerne har SABOTERT kampen mot reklame i postkassen


Selskapene må begynne å betale for utslippene

(6. aug. 2019) Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene.
100 companies is the source of 70% of the world’s greenhouse gas emissions since 1988 (Guardian)

Mange påstår at kapitalismen i sin natur ikke er i stand til å løse klimakrisen. Kapitalismen søker kortsiktig profitt på bekostning av ressurser, arbeidskraft, miljø og klima og viser liten evne og vilje til å regulere seg selv.
Kapitalisme = økologisk katastrofe (spartacus.no)

Stiftelsen Degrowth hevder at løsningen for kloden er ”negativ vekst”. Vi må bruke mindre ressurser, produsere mindre, konsumere mindre, transportere mindre, kaste mindre. Vi må få kortreiste løsninger, og vi må bli færre mennesker på kloden. Vekst må snus til nedgang. Det stygge ordet resesjon ligger langt fremme på tungen. Men du finner ikke en politiker eller næringslivsleder noe sted som vil gå inn for negativ vekst, til nød kan de akseptere redusert vekst eller nullvekst. Midt i denne galskapen ser det ut som om handelskrigen mellom USA og Kina vil bidra nettopp til negativ vekst mange steder.
Om Degrowth her

Aksjeutbytte i Norge er skattefritt dersom det puttes i et selskap. I perioden 2006 til 2012 ble det utbetalt 1441 milliarder kroner i aksjeutbytte i Norge. Gjennomsnittlig skatteprosent var 2,86 %. Derimot er politikerne veldig flinke til å bruke "miljø" og "klima" for å legge nye skatter og avgifter på vanlige folk. Dessverre er dette feil adresse og vil ikke bidra til å løse problemet.

Det bør straks innføres en miljøskatt på aksjeutbytte på 2 % gjeldende på absolutt alt aksjeutbytte som utbetales fra norske virksomheter, også utbytte som utbetales til utenlandske investors. Dermed kan de som i størst grad er med å utnytte kloden ut fra egen vinning få bidra litt til å rette opp elendigheten. Og det må arbeides for å innføre miljøskatten i alle land.


Kapitalismen ødelegger kloden vår

(1. juli 2019) "Kapitalistklassen forsøker å individualisere ansvaret for miljøødeleggelsene, ved rett og slett å kreve at du gjør jobben med å redde kloden fra økologisk sammenbrudd. Derfor hamres det inn et budskap om at livsstilen din må endres, ved at du spiser mindre kjøtt, sykler til jobb, flyr minst mulig, og resirkulerer husholdningsavfallet. Mest av alt tjener det individuelle fokuset som en lynavleder. Ved å velte ansvaret over på den enkelte skapes en illusjon av at du faktisk bidrar til å redde kloden."

Det er dette systemet de kaller kapitalisme (del 2, Spartakus.no)


Degrowth - et forsøk på å berge kloden ?

(6. mai 2019) En ny stiftelse begynner å spre om seg, ordet er Degrowth, et motstykke til vekst og økt fortjeneste til noen få mennesker i noen få land.

A society and economy which aims at the well-being of all and sustains the natural basis of life


Misforstått miljøvern

(14. des. 2018) Både plastposeavgiften og el-avgiften er å sette miljøvern i revers, det er å utnytte gode tiltak for å saldere skatteletten til de rikeste i statsbudsjettet. Nå er det på tide at politikerne tar til vettet, og dette gjelder spesielt Venstre og Krf.

Når regjeringen avgiftslegger gode miljøtiltak, går de feil vei. (innlegg i Dagsavisen)
Se programmet Folkeopplysningen om plastposer her (nrk.no)


Nordmenn flyr mest innenriks i Europa

(28 okt. 2018) Faktisk.no har tatt en faktasjekk som viser at nordmenn har flest innenriks flyreiser pr. innbygger i Europa. Faktisk.no gir ikke tall på ALLE flyreiser, kun innenriks.

Og hva gjør politikerne til slike tall? Jo, de bygger ut Gardermoen og andre flyplasser til å takle den økende (og lukrative) trafikken. Tosporst høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo, en av Europas mest flydde strekninger, for persontrafikk om dagen og gods om natten, er ikke engang vedtatt av våre imbecile politikere.

I Norge flys det omtrent fire ganger mer innenriks enn i Sverige (faktisk.no)


Miljøgalskap satt i system

(23. august 2018) Noen liker ikke at verden endrer seg. De liker ikke at klimaet endrer seg. De liker ikke at naturen endrer seg. Selv der vi mennesker har plantet grantrær som trives i norske forhold, vil de gå inn og reversere. Midtre Nordland Nasjonalparkstyre har et leid helikopter for å frakte ut 1200 uønskede grantrær fra Junkerdalsura naturreservat, sikagran som i sin tid ble plantet av nettopp nordlendingene. De kommer til å bruke fem år på prosjektet.

Hvorfor er dette så galt? Fordi granen binder CO2, og de vil slippe all denne CO2'en ut i atmosfæren. De vil gjøre det med helikopter (slipper ut CO2, bråker, og er forbudt å bruke i naturreservater) og de vil bruke MASSE penger på galskapen istedenfor til andre fornuftige ting, som å plante mer skog som kan binde CO2. Dette vitner om noen som gjør en feil jobb til feil tid.

Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt (nrk.no)


Kamp mot plast er "in", mens flyging er OK

(3. mai 2018) Etter "plasthvalen" har det bare ballet på seg. Nå er det plast, plast, plast. Vi plukker og rydder og snakker og skriver om plast. Er vi blitt litt for ensporete? Finnes det andre viktige saker enn plast her i verden?

 • Dersom vi endrer en dårlig og uetisk reservasjonsordning til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser, da ville vi spart 100.000 tonn papir årlig som kjøres 5 ganger på veiene våre, og opp mot 200.000 tonn CO2 årlig. Det mangler totalt politisk vilje eller evne til å gjøre noe med denne saken.
 • Flyene får fortsatt forurense fritt i høye luftlag uten restriksjoner av noen art, og vi belønner dem som flyr med billig taxfree, og det er helt greit fordi Avinor tjener penger på det.
 • Tospors høyhastighets jernbane mellom byene er fortsatt i det blå, utsettes stadig.
 • Det gis ikke momsfritak eller skatterefusjon til folk som etterisolerer husene sine. Et stort potensiale for energireduksjon blir ignorert av politikerne.
 • Papirposer er større problem for miljøet enn plastposer, og i Norge er vi flinke å ta vare på posene. Likevel er det plastposene som har fått avgift.
 • Ikke nedbrytbart tyggegummi dekker fortau og hellelegginger uten at politikerne ønsker komme med påbud at tyggegummi skal være lett nedbrytbart.
 • Alle politikere toer sine hender når det gjelder internasjonal skipstrafikk som brenner det reneste faenskap. "Det ligger utenfor deres område", mener de.

Media liker "å ri bølgen", derfor glemmer vi helheten, prinsippene, prioriteringene. Faren er at vi ser bare det media vil at vi skal se. Politikerne hiver seg på der de ser mulighet for mer avgifter istedenfor å ta de helhetlige grep som må tas. Det viktige nå blir å minimere ressursbruk, først og fremst slutte med det som er unødvendig, ta de viktigste grepene først.


Også energibruk gir oppvarming av kloden vår

(7. febr. 2018) Verdens energiforbruk var i 2016 rundt 13,5 K mtoe eller 13558 million toe (Million Tonnes of Oil Equivalent). En enkelt toe utgjør omtrent 42 gigajoules eller 11630 KWH.

81 % av dette energiforbruket avgir CO2. Resten gjør det ikke. Men felles for alt energiforbruk er at det ender opp i varme. Og da er spørsmålet: Hvor mange kubikk-kilometer vann kan denne energibruken varme opp 1 grad hvert år?

Har vi nå blitt så mange på kloden og bruker så mye energi at det begynner å bli målbart, akkurat som det er blitt målbart at noen kaster søppel på havet?

Link til nettstedet Energi og Klima


Shithole countries

(21. jan. 2018) Denne videoen fra Haiti gir uttrykket "shithole countries" en helt ny mening. Kanskje miljøvernministeren kan ta med seg tantene pose en tur dit og gjøre det som må gjøres? Løsningen er ganske enkel, men krever at politikere kan tenke andre tanker enn "avgifter".

Video som viser hvor noe av plast-søppelet i havet kommer fra


Svart kjølvatn - shipping som ødelegger kloden vår

(19. nov. 2017) Dokumentaren "Svart kjølvatn" ble vist på NRK i går. Det ble en tankevekker av de store. For mens vi her hjemme iverksetter "tiltak" mot å ødelegge klima og kloden, ser det ut til at de store synderne går fri, og at våre tiltak blir som å pisse i havet i sammenligning.

Dette nettstedet tror alt har gått for langt til å snu. Ingen vil legge restriksjoner på shipping eller flyging for den saks skyld. Det er bare en ting å gjøre: La forurenserne som tjener masse penger på det, få lov til å fortsette. Inntil verden går til helvete.
Svart kjølvatn - dokumentaren som burde vært pensum for ALLE. (nrk.no)


Klima-hykleriet fortsetter

(19. juni 2017) Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la fredag fram en stortingsmelding som viser hvordan Norge skal redusere trafikk og utslipp av CO2. Hvorfor er han ikke troverdig?

Forhåndssamtykke vil gi halvering av papirmengden.
Hvamenerpartiene.com bestilte i 2006 en undersøkelse av TNS Gallup om reservasjon vs. forhåndssamtykke for uadressert reklame. Den viste at dersom reservasjon ble endret til forhåndssamtykke, ville papirmengden omlag blitt halvert. Senere har mange reservert seg. Men det gikk ikke lang tid før uadressert reklame fra Posten som man kunne reservere seg mot, ble flyttet inn i avisene som reklameinnstikk som man ikke kan reservere seg mot. Vi er altså tilbake til start.

100.000 tonn papir mindre.
I 2014 fortalte DN.no om en husstand som fikk ett tonn reklame i postkassen over 10 år, altså 100 kilo reklame i året. Det er rundt to millioner husstander i Norge, og dersom vi regner at de fleste har fått 100 kilo reklame, utgjør det 200.000 tonn papir årlig. Hvis politikerne innfører krav om forhåndssamtykke for å dele ut uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser, vil det halvere papirmengden til 100 tusen tonn.

Forhåndssamtykke reduserer 200.000 tonn CO2.
De 100.000 uønskete tonnene transporteres på norske veier fire – fem ganger inntil det blir samlet inn av renholdsverket for husstandenes sin regning. Hvor mye denne unødvendige transporten bidrar til CO2, støy, støv, NOX, veislitasje og ulykker vites ikke. Totalt er vi kanskje oppe i 200.000 tonn spart CO2 ved å gå over til forhåndssamtykke. Fem slike tiltak tilsvarer månelandingen til Jens Stoltenberg.

Politikerne VIL ikke.
Siden 1970-tallet har enkelte idealister over hele landet kjempet mot uadressert reklame, mot Posten og mot politikerne. Man har brukt argumenter som demokrati (bør politikere lytte til folket sitt?), etikk (er det riktig at innbyggerne skal måtte gjøre noe for å slippe å få reklame i postkassen?), forsøpling, eiendomsrett til postkassen, og nå de siste årene: miljø, klima og CO2. Det har vært som å kjempe mot en ondartet kreftsvulst. For noen tjener penger på å sende ut papir til folk som ikke ønsker ta i mot det. Og penger er politisk makt. Om vi ikke direkte antyder at politikerne er korrupte, kan vi i hvert fall si at de tar vare på venner og kjente i smale næringer.

Vidar Helgesen er en klima-hykler!
Nå forteller Vidar Helgesen at han vil jobbe for å redde klimaet og redusere trafikken. Vi kan tro på ham den dagen han får endret loven fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser. Inntil da vil jeg tro at han er mer interessert i ”miljøtiltak” som gir avgiftskroner fra vanlige folk for å finansiere skatteletten til de rikeste, enn å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre klima og trafikk, tiltak som så skandaløst lenge har måttet vente på fornuftig handling. Og nei, det er liten grunn til å bli imponert over innsatsen.


Miljøtiltaket som Krf og Venstre IKKE vil gjennomføre

(4. des. 2016) Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande er samstemte også i det de IKKE ønsker å gjøre. De ønsker IKKE å gjøre en elendig reservasjonsordning om til krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og gratisaviser. En slik endring ville halvert papirmengden fra 200.000 tonn papir til 100.000 tonn.

 • Krf og Venstre ønsker ikke fjerne 200.000 tonn unødvendig CO2.
 • De vil ikke spare 1 million trær som går med til å produsere 100.000 tonn papir
 • Papiret fraktes 5 ganger på veiene våre, de vil ikke spare en halv million tonn transport
 • De synes det er greit at folk må gjøre en aktiv handling for å slippe å ta imot søppel

Når de to partiene kaller seg for "miljøpartier" eller "miljøvennlig" er det ren og skjær sprøyt. De gidder ikke bry seg med de enkleste, mest selvfølgelige miljøtiltakene som finnes og fjerne unødvendig produksjon og transport. Politisk lavmål?


781 millioner tonn CO2 fra fly i 2015

(10. okt. 2016) Etter et statsbudsjett der de krangler om avgifter som skal redusere utslipp fra biler med kanskje 200.000 tonn CO2, kan det være tid for å spørre seg:

 • Hvor mange liter flydrivstoff svis av hvert år?
 • Hvor mye CO2 slipper verdens fly ut hvert år?
 • Hva gjør våre politikere for å få slutt på dette?

Resultatet av disse tallene vil forhåpentlig få våre politiker til å se perspektivene.

Enorme årlige utslipp av CO2 fra fly ...BT nekter å se helheten

(23. jan. 2015) Mens Bergens Tidende konsekvent messer om at løsningen på all forurensning i Bergen er å få slutt på privatbilismen, er det grunn til å se på flere faktorer i problematikken og lage en analyse over hvor mye og hva slags forurensning som stammer fra hhv.
 • tunge dieselkjøretøyer (lastebiler og busser)
 • moderne småbiler som drives av diesel
 • bensinbiler
 • oljefyring (bl.a. til store offentlige og private bygg)
 • vedfyring til boliger
 • støv fra piggdekk
 • skip som ikke bruker landstrøm ved kai
 • fabrikker / produksjon
BT ønsker dessverre ikke å trykke disse punktene. En slik analyse kunne gjort det mulig å sette inn tiltak på de rette stedene, det er mye bedre enn BT-redaktørens synsing.
  Omdirigere trafikken med nye veier
  I dag er nær sagt all trafikk på Vestlandet ledet gjennom Danmarksplass og Bergensdalen. Selvfølgelig gir dette trafikk, støy, eksos og støv. Løsningen er enkel: legge trafikken utenom Bergen, lag ny motorvei fra Hop (ikke fra Fjøsanger som ligger i munningen til Bergensdalen) via Arna til Vågsbotn.

  En buss = 100 biler
  Dersom det er riktig at en buss forurenser like mye som 100 moderne små dieselbiler, er det ikke noen løsning å forby biler og gå over til busser.

  20 millioner liter fyringsolje i Bergen
  Dette er hva som anslås forbrent hver vinter. Derfor ser vi at etter en stille helg kan "giftlokket" ligge tykt over Bergensdalen en mandag morgen kl. 06:00 før trafikken starter. Fyringsolje er en dårlig dieselolje, og forbrennes uten rensing av noe slag.

  Ikke penger til de enkleste tiltakene
  Støtte til uskifting av gamle vedovner fikk de borgerlige slutt på selv om potensialet fortsatt ligger der, og rengjøring av veier kom vel aldri i gang etter forslaget i 2008.


Journalisten som slakter IPCC til Norge

(17. nov. 2013) Donna Laframboise kommer til Oslo for å holde foredrag, torsdag 21. november, kl. 19.30, i regi av Klimarealistene. Nesten ingenting du har hørt om FN's klimapanel er sant. Dette er et Åpent møte, som finner sted i Auditorium 4, Urbygningen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate. Donna Laframboise har skrevet en ny bok: Into the DUSTBIN

Journalist Donna Laframboise slakter metodikken og uavhengigheten til IPCC (intervju ca. 1 time)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (wikipedia)
Donna Laframboise sitt uavhengige nettsted: www.noconsensus.org


Ser ikke skogen for bare trær ... ?

Klarer månelandingen som Jens Stoltenberg ikke har fått til. (9. juni 2012) Det heter skog. Skog er karbon fra CO2 som er fanget opp fra luften og bundet i fast form, i tillegg er ren oksygen avgitt til atmosfæren i prosessen. For bare noen år siden mente noen at det er helt greit å brenne skog (unntatt regnskog) fordi dette inngår i en "CO2-balanse". Det er tøv av to grunner:
 1. skog kan binde opp CO2 i 10 - 20 - 50 - kanskje 100 år
 2. mer skog kan binde opp mer CO2
En lagerplass for CO2. Mens kull og olje binder opp karbon fra CO2 for millioner av år, klarer skogen det i kortere perioder. På en klode med mer og mer CO2 i luften, er skog det eneste gode virkemidlet vi har på kort sikt. Å utvikle mer skog er ensbetydende med å bygge flere CO2-rense-anlegg. Nesten helt gratis.

Skog ikke med i internasjonale avtaler. Slik vi har forstått internasjonale CO2-avtaler er skogen holdt utenfor. Det er flere grunner til det. Den ene grunnen er at skogen er ujevnt fordelt i verden. Det må jo bli galt å kreditere Alaska for sine enorme skoger, mens andre snauhogde land må betale ekstra. Hva gjør man da ?

Man kan måle endring i skog. Dette gjøres ganske enkelt med bruk av satelitter som kan se utviklingen av skog over hele kloden. Land som får mer skog, belønnes, mens land som får redusert skogen må betale. Tanken er snublende nær og ganske logisk, men der er en annen fallgrube som gjør tanken umulig. For tenk deg om samme prinsipp ble brukt om olje og kull.

Er det de som tar karbon ut av "lageret" som skal betale, eller de som svir det av ? Hittil har det ikke vært forbundet med problemer (CO2-avgift) å utvinne olje, gass og kull og selge det. Kostnaden i klimaregnskapet får kjøperne, de som brenner det av, styggingene. Dersom kostnaden blir flyttet til de land som utvinner karbonet og pøser det ut i verdensmarkedet, vil det gå ut over rike nasjoner som Norge. Og det vil vi ikke. Vi vil at det skal gå ut over nasjoner som må importere olje og kull til eget forbruk. Derfor kan vi ikke innføre et annet prinsipp for skog, selv om skog er det eneste vi vet som kan ta CO2 ut av luften og lagre det i fast form. Litt konsekvens må det da være i galskapen.

Norsk oljepolitikk: få den opp fortere enn faen ! Dersom samme politikken var med skog: hogg den ned fortere enn faen, slik at multinasjonale selskaper kan få enorm profitt på kortest mulig tid. Det beste Norge kan gjøre nå er å roe ned litt, la noe av oljen ligge der til fremtidige generasjoner, akkurat slik noen politikere ønsker med skog: la den stå, gjerne vokse seg ennå større, for å ta opp CO2 som kommer fra olje ...

Vi kan fortsatt fyre med ved istedenfor elektrisistet. Det blir nok som før: myndighetene klarer å øke prisene på ren, fornybar vannkraft slik at flere av oss fyrer mer med ved eller olje fordi vi ikke lenger har råd til strøm. Vi tar ut av "kull-lageret" og gjør det om til CO2. Og naturvernerne jubler, for dem er det er stygt å bygge ut og benytte ren, fornybar vannkraft. Man skulle tro de var støttet av Statoil.


Hvor ble det av den blå himmelen ?

Tynn dis i høyere luftlag over alt. (28. mai 2012) De av oss som har levd noen år, husker godværsdager med strålende vær og knallblå himmel. Det ser ut som dette har endret seg på 20 år. Nå ligger det et tynt hvitt dislag i høyere luftlag nesten over hele kloden. Synderne er flyene: de lager kondensstriper over alt, ufarlige vanndampstriper som sprer seg utover alt. I tillegg slipper de ut usynlig CO2 i betydelige mengder. Disen stopper imidlertid ikke UV-stråler, og CO2 er kjent som skadelig klimagass.

Konspirasjonsteoretikerne mistenker at det er tilsiktet. De tror det er blandet stoffer i fly-drifstoffet som bidrar til å lage kondensstriper. Vi tror flyene klarer dette helt på egen hånd uten tilsetninger av noen art, og at kondensstripene som kommer og går i vedlagte film skjer pga. tilfeldige endringer i luftfuktighet eller temperatur der flyet flyr, ikke fordi noen slipper ut noe faenskap.

Film tatt av forbløffet jagerflyer: Transportfly som lager kondensstriper ... eller ?

Skadelig eller positivt for verden? Denne bevisste eller ubevisste manipuleringen med øvre luftlag kan ha en positiv effekt på verden. Det blir som å legge en tynn persienne som stenger ute eller reflekterer noe av solvarmen. Om den kan bidra til motsatt effekt, å stenge for nødvendig utstrålig, er også trolig. I USA hevder de temperaturen steg et par grader i California under flystoppen etter 11. september 2001, bare fordi kondensstripene forsvant.

Prinsipielt svært betenkelig. Flyselskapene får lov å manipulere øvre luftlag uhemmet og uregulert. Å gjøre dette uten at alle skadevirkninger er analysert og vurdert på forhånd er høyst betenkelig. Samtidig vet vi alle at utviklingen ikke går an å snu - det er for mye penger inne i bildet. Det vi ser er altså ikke resultatet av noe, det er begynnelsen på noe. Hva det er begynnelsen på, får vi ikke vite før resultatet blir tredd ned over ørene på oss. Denne måten å drive politikk på kalles "Laissez faire" - la det gå (til helvete ?). Samferdselsministeren har sikkert løysinga på dette også: "Me må leggja meir avgift på bilkøyringa!"


Nye oljefunn, er det bare flott ?

Hvor mye olje har vi egentlig igjen? (14. okt. 2011) Ikke bare i Norge jubles over nye store oljefunn, også i Brasil jubler man. Andre steder som i Barentshavet håper man på jubel. Oljen er med å sikre økonomi og velstand, er med å smøre en verdensøkonomi som sårt trenger smøring, den bidrar til vekst. For bare noen år tilbake regnet man med at verden hadde brukt opp halvparten av oljeforekomstene over rundt 100 år. Den andre halvparten var forventet å bli brukt av innen 2040. Nå sier de mest optimistiske at det er en "halvpart" til som ikke er oppdaget, dvs. vi gjør om til tredjedeler og sier 1/3 ble brukt før 2000, 1/3 blir brukt frem til 2040 og den siste 1/3 blir med dagens akselrerende tempo brukt frem til 2070. Og dette, sier de, er fantastisk godt nytt. Pessimistene sier vi bare har funnet olje til å forlenge forbruket med noen år, men her og nå regner vi optimistisk.

USA hadde topp i 1970. USA passerte toppen i oljeproduksjon allerede i 1970, og det var ikke uten grunn at Cheney var krystallklar på at fremtiden til USA lå i Midt-Østen:

As the Independent noted, Dick Cheney himself revealed the true goal of the Iraq war back in 1999, in a speech he gave when he was still CEO of Halliburton. "Where is the oil going to come from to slake the world's ever-growing thirst," asked Cheney, who then answered his own question: "The Middle East, with two-thirds of the world's oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies." Både Cheney og Halliburton fikk sin pris!

Norge passerte toppen rundt år 2000, nå er oljeproduksjonen på vei nedover til tross for nye funn. Verdens samlete produksjon skal også ha passert toppen trolig en gang på 90-tallet. På fint heter det "Peak Oil". Peak Oil er ikke noe man tror på eller ikke tror på, det er toppen på en produksjonkurve idet den begynner å svinge nedover igjen enten det nå er for en brønn, for et oljefelt, et land, verdensdel eller hele kloden. (Grafene stammer fra Wikipedia)

Oljen forbrennes som kjent og blir til CO2. Det skjer uansett hva samferdselsministeren vår mener om bompengeringer, personbiltrafikk, oljefyrer og annet. Oljen pumpes opp, helst så fort som mulig av en eller annen grunn, den blir foredlet, solgt og forbrent. Det har skjedd med den første tredjedelen før år 2000, det vil skje med den andre tredjedelen innen 2040 (hvor gamle er barna dine da?) og den siste (eventuelle) tredjedelen blir svidd av innen år 2070.

En god og en dårlig nyhet. År 2071 (for optimister, 2043 for pessimister) gir altså en god og en dårlig nyhet: Den gode er at det blir slutt på forurensning fra olje fordi det ikke finnes mer olje. Den dårlige er at all verdens olje da er omgjort til CO2 som kanskje forsurer vann over hele verden, forringer luftkvaliteten, bidrar til endret klima og Gud vet hva. Det vil skje selv om store forbrukere klarer å fange noe CO2 og lagre det et eller annet lurt sted. Spørsmålet er hva våre barnebarnsbarn vil si om oss da.

Hvordan skape forurensning. Politikerne tror visst det er bra å verne vassdrag selv om det betyr at vi i Norge i mangel av kraft svir av en halv milliard liter fyringsolje hver år, fortrinnsvis i tettbygde strøk. Den går i oljefyrer som spyr ut nitrogenoksyder og partikler uten katalysator eller partikkelfilter i motsetning til moderne små dieselbiler. Samtidig ser vi at Norges befolkning, ikke minst i byene, går over fra strøm til vedfyring i økende grad. Det virker som om politikerne mener det er viktig å bevare skoger i Brasil, men ikke i Norge. Samtidig står en tredjedel av vannkraftsressursene helt ubenyttet, vi har altså et alternativ som kan bygges ut til å produsere mengder av ren og rimelig energi. Likevel stoppet utbygging av vannkraft opp i 1989 mens eksportledninger for kraft er lagt i alle retninger.

Ingen vei utenom - med dagens politikere. Det verste er at vi gjør ting som vi ikke behøver å gjøre. Vi deler ut papirreklame til folk som ikke ønsker ta imot det, vi reiser uøndig mye, vi kjøper ting vi ikke har bruk for, osv. osv. osv. Vi forbruker unødvendige ressurser, bruker unødvendig energi og lager unødvendig CO2 og annen forurensning. Slik politikk er ikke forvaltning, det er miljøkriminalitet. Men det spiller ingen rolle. Resten av oljen vil bli pumpet opp, vil bli forbrent og bli til CO2. Den som lever får se hva de finner på i 2071. En ting er ganske sikkert: dersom dagens politikere skulle svare for sine handlinger etter lovverk fra 2071, ville de ligget syltynt an.


Hvordan lage et giftlokk over byen

(9. jan. 2011) Konsentrasjonen av giftig NO2 og NO har de siste vintrene vært farlig høy i flere byer. Mens politikere og miljøbevegelsen unisont roper ”helvetes bilister”, oppdaget Bergenserne til sin forbløffelse at giftlokket var på plass 3. juledag etter en rolig langhelg og på en dag nesten uten biltrafikk. Her er hvordan man lager et giftlokk:
 • Stopp utbygging av stor vannkraft. Jens Stoltenberg fikk stoppet all utbygging av vannkraft i 1989 under påskudd av ”naturvern”, han var trolig blitt kåt på olje og gass i stedet. Fra 1990 til 2006 er det gjennomsnittlig produsert like mye kraft som i 1989. En tredjedel av landets vannkraftressurser kan fortsatt bygges ut.

 • Eksporter vannkraften slik at det ikke blir billig kraft igjen i Norge. Eivind Reiten fra Senterpartiet har æren for å ”deregulere” kraftmarkedet. Legg noen skjøteledninger til Europa, si at vi har et ”felles kraftmarked” og la Europas høyeste kraftpris gjelde for kraft som er produsert billig i Norge.

 • Legg avgift på ren kraft, gjør kraft dyrere enn fyringsolje. Sleng på 2-3 milliarder i ”CO2-avgift” på all ren norsk kraft selv om vi normalt har netto eksport av ren kraft til land som bruker skitne kullkraftverk. Med el-avgift, nettleie og moms klarer du nå å få ren kraft så dyr at det ikke svarer seg å bruke den.

 • En halv milliard liter fyringsolje svis av årlig. Nå har du gjort det mer økonomisk for næringsbygg og offentlige bygg å bruke billig fyringsolje istedenfor dyr elektrisk kraft. Fyringsolje er en dårlig dieselolje som avgir NOx og partikler i massevis, ingen rensing, ingen katalysator, ikke noe partikkelfilter. Bare i Bergensdalen svis trolig av rundt 20 millioner liter fyringsolje i vinterhalvåret. Nå ser du hvorfor det er høye konsentrasjoner av NOx i Bergen også på dager uten trafikk: Det er oljefyrene som pøser ut stygg eksos.

 • Avspor debatten. Si at det er moderne personbiler med rene motorer som er årsaken til NOx-problemet, eller bland sammen masse ulike argumenter i samme røren (NOx, CO2, avgifter, trafikkstøy, bilkøer, piggdekkstøv, parkeringsproblemer osv. osv.) Du vet du har lykkes når folk slutter å snakke om fyringsolje.

 • Bygg ut den DYRE kraften. Når noen etterlyser mer kraft, gå for vindmøller – gjerne til havs – som kan produsere kraft til 2 kroner kilowatten, så dyr at ingen vil kjøpe den. Vi andre vet at stor vannkraft etter høy investering står og produserer kraft nesten uten kostnader i 100 år, til 15 øre kilowatten. Det er ikke uten grunn at private sikler etter norsk vannkraft – og vil få det etter borgerlige valgseier i 2013, dessverre.

 • Sentraliser biltrafikken. For å maksimere problemet i et bysentrum med vanskelige meteorologiske forhold, kan du legge alle bilveier gjennom sentrum så får du litt ekstra skit på toppen av all fyringsoljen (og litt ekstra inntekter fra bilavgiftene).
Løsningen ? Begynn å bygge ut stor vannkraft igjen. Dagen etter at ren elektrisk kraft blir billigere enn fyringsolje, vil alle store eiendomsbesittere gå over til strøm. Antakelig har de allerede en bryter på fyrkjelene sine som bare venter på å bli skrudd over. Samtidig vil titusenvis av private hjem gå vekk fra skitten olje- og vedfyring til ren strøm. I tillegg kan du gjerne legge trafikken utenom sentrumsområdene. Det vil ikke slå mye ut på NOx-statistikken, men det vil kjennes godt både for politikere, fylkesmenn og folk flest.


6,5 % økt skog i Norge = 1 Mongstad månelanding

(17. juni 2010) Olav Kobbeltveit kom i BT i går på side 3 med noen interessante opplysninger under overskriften
Biologi betre enn teknologi "Den nordlege skogen ... lagrar 700 gigatonn CO2. Den norske skogen åleine tek kvart år hand om 25 millionar tonn CO2. TIl samanlikning vil eit CO2-reinseanlegg på Mongstad ... kunne ta hand om 1,6 millionar tonn årleg. ... Ti prosent auka lagring i skogen er lik halvtanna Mongstad-reinseri. Til ein brøkdel av prisen."
Les hele kommentaren til Kobbeltveit i BT her

Det er fristende å sammenligne med et avsnitt fra boka Forakt for folket (side 152) utgitt i 2007:
Tillate naturen å ta opp CO2 = redusere CO2 "Heldigvis har jo verden et fantastisk globalt renseanlegg som tar CO2 fra atmosfæren og lagrer kullet i fast form mens det avgir rent Oksygen. Det heter trær. Alle verdens skoger bruker vann og sollys og renser atmosfæren for CO2 over alt hele tiden. Å bidra til mer skog er det samme som å øke mengden Karbon som er bundet i fast form i ti til hundrede år. Her kan vi bidra til et bedre klima. Derfor har Stoltenberg gitt 3 milliarder kroner til Brasil for å verne om regnskogen.

Det finnes noen politikere som tror at en million kubikkmeter skog i Brasil binder mere CO2 enn en million kubikkmeter skog i Norge. Det er selvfølgelig tøv. Derfor er det utrolig morsomt hvis man gir 3 milliarder for å hindre at regnskog i Brasil blir hogget ned og brent, mens man setter opp prisen på ren strøm slik at nordmenn hogger tilsvarende mere skog som, ja akkurat, brennes som ved og frigjør CO2. Denne innstillingen er en katastrofe for klimaet."


Søppel kjøres til Sverige i bil

skulle vært brukt til fjernvarme i Bergen

(25. mai 2009) Videre utbygging av fjernvarme i Bergen står i fare fordi BIR taper anbudskampen om boss fra Vestlandet. Dermed kjøres 3300 bosslass med lastebil til Sverige. "Hvis myndighetene godkjenner denne eksporten av avfall, betyr det en svært vanskelig situasjon for oss. Vi har investert 700 millioner kroner i den nye linjen for bossbrenning i Rådalen," sier daglig leder Øystein Haaland i BKK Varme AS.

Ja, hvordan er det mulig?
15 vogntog med boss til Sverige fra Vestlandet hver eneste arbeidsdag?

Vestlandsboss skal brennes i Sverige (bt.no)
Svenskene får avgiftsrabatt, norske anlegg betaler forbrenningsavgift (bt.no)


Flyselskapene desperate for å fremstå som forurensingsfrie

(rev. 31. jan. 2008) Flyselskapene ser med gru hvilken vei det går. Og de har satt igang sin meget godt organiserte motoffensiv. Nå får de fremtidens luftfart til å fremstå som nesten CO2-fri, forurensningsfri og miljøvennlig. Og det er klart, med så mye penger som er involvert som i luftfart, kommer tobakksindustriens forsøk på å fremstå som helsebringende som en hyggelig liten spøk i sammenligning.

Problemet er det heldigvis ingen som vil gjøre noe med: At alt for mange flyr alt for mye. Avinor sikter mot stjernene og samferdselsministeren jubler: prognosene for flytrafikken er meget gode! Det siste som ble omtalt i media var at ny teknologi og fremtidens miljøvennlige flymotorer vil gjøre at næringen reduserer sitt CO2-utslipp med 20% innen år 2020. Synes du dette høres beroligende ut?

Klimagassutslipp fra fly er trolig mye høyere enn tidligere antatt, ifølge en fersk rapport fra NTNU (vg.no)


Selskaper får bedre betingelser enn personer

( 13. okt. 2007 )
De sier at folk må bruke mindre energi. Nye hus har fått litt strengere krav til isolasjon osv, selv om kravene er langt mindre strenge enn de kunne være (det finnes idag hus som varmes opp av beboerne). Hva skjer hvis du vil gjøre litt ENØK-arbeid på et gammelt hus så det monner på strømprisen?

Eksempel: du etterisolerer og skifter vinduer på en vegg for 100.000 kroner + mva.
La oss si dette gir deg en årlig innsparelse på 2000 kroner på strømprisen. Men hva blir hele regnestykket? Hvordan blir du belønnet for jobben? Resultatet kommer an på om du er A eller B-menneske, om du hører til "vanlige folk" eller til de aller rikeste. For det gjelder forskjellige regler for forskjellige folk i dette landet, og det rammer også ENØK-tiltak. Hvis du er rik, skal du bli rikere. Hvis du er vanlig lønnsmottaker skal du bli fattigere. Det er regelen.

DU ER VANLIG LØNNSMOTTAKER OG EIER HUSET SELV
 • Staten vil ha 25.000 kroner i moms på kostnadene
 • Oppussing og moms må du betale av penger som allerede er beskattet.
  For å få 125.000 kroner netto må du tjene 180.000 med ca. 30% skatt
  Det gir 55.000 kroner i skatt for å betale regningen.
 • Staten stikker altså av med totalt 80.000 kroner (mva + skatt)
  hvorav 10.000 kroner går til å subsidiere han i tabellen til høyre
 • Du må tjene 180.000 kroner brutto for å betale ENØK-tiltaket
    DU EIER ET FIRMA (AS) SOM EIER HUSET
 • Du får trekke fra momsen i firmaregnskapet
 • Du slipper å bruke beskattede penger
 • Du får utgiftsføre kostnadene slik at de bidrar til mindre skatt i firmaet
 • Med skattefordel koster jobben firmaet ditt 90.000 kroner

Ren elektrisk kraft i mengder er en god løsningen

(7. juni 2007)
Verden vil fortsatt behøve og forbruke mye energi uansett hvor mye vi skifter til sparepærer. Kanskje klarer vi å hindre en global øking i forbruket hvis en samlet verden går inn for det. Problemet er at så mye av den energien vi bruker, og har bruk for, skapes ved å forbrenne karbon til CO2. Løsningen er å få verden over fra karbon-basert energi til ren energi, nemlig over til elektrisk kraft fra vannkraftverk eller atomkraftverk.

Dersom vi skal klare denne omstillingen fra CO2-basert til ren energi er det en ting vi må gjøre: Bygge den ut. Bygge ut minimum 5 TWH hvert eneste år fra og med i år. Bygge ut alle ledige vassdrag (så vakkert som mulig), oppruste gamle vannkraftverk, bygge ut mini- og mikrokraftverk og hvis ikke dette er nok: bygge ut atomkraftverk.

Gjerne bygge ut vindmøller, bare den totale utbygging blir 5 TWH årlig. For det er noe sånt vi trenger hvis vi skal få en dreining over på CO2-fri ren energi. Dessverre har ikke politikerne sett dette poenget ennå, men det vil de forhåpentlig snart.

I tillegg til dette må en samlet verden selvfølgelig sette igang alle tenkelige tiltak for å redusere utslipp av CO2 og av andre farlige klimagasser. Her er mye som kan gjøres, både små og store tiltak.


CFC - chlorofluorocarboner

( 17. mai 2007)
CFC - chlorofluorocarboner er noen stygginger som endrer klimaet dramatisk, og produseres fortsatt mange steder. CFC kom på markedet i 1930 og fant bruk i tusener av produkter fra luftavkjølere, kjøleskap til deodorantspraybokser. Først et halvt århundrede seinere oppdaget man at det utgjorde en katastrofe for stratosfæren. Hvorfor? Fordi ett kilo CFC kan binde og ødelegge 70.000 kilo ozon. CFC trenger rundt et århundrede på å bli nedbrutt. Dette gjør et CFC molekyl omtrent 10.000 ganger mer effektivt enn et CO2-molekyl i å fremdrive klimaendringer. CFC er trolig den verste oppfinnelsen i nyere tid.

Chlorofluorocarbons ble forbudt i USA i 1974. Men fortsatt (2017) omsettes anslagsvis 27 millioner kilo CFC årlig, verdt 1,5 milliarder kroner. CFC blir ikke forbudt i mange land i den tredje verden før i 2010, land vi handler med og fabrikker vi er medeiere i.

Hva er CFC? fra Wikipedia


Hvem er de store CO2-forurenserne i Norge?

( 20. febr. 2007)
De 10 største norske kildene for utslipp av CO2 utgjør 49.173 tusen tonn CO2 av totalt 54.979 tusen tonn. Dette er 90% av ALLE norske CO2-utslipp i 2004.

Utslipp av CO2 fra et gasskraftverk uten CO2-håndtering vil variere med kraftverkets ytelse. Kårstø vil med en ytelse på 430 MW slippe ut ca 1.200 tusen tonn CO2 årlig. Tjeldbergodden vil med en ytelse på 920 MW slippe ut ca 2.500 tusen tonn CO2 årlig. Summen av begge tilsvarer altså omtrent den samlete "annen landtransport".
Se miljøvernministerens svar på spørsmål nr. 1145 om klima og utslipp fra gasskraftverk

Det som er bemerkelsesverdig og ganske uforståelig, er at politikere i Norge for 10 år siden nærmest sluttet å bygge ut ren og fornybar vannkraft, slik at landet i dag i det hele tatt vurderer å bygge gasskraftverk. Dette har trolig å gjøre med et sterkt politisk ønske om å utnytte gassen i Nordsjøen, uten tanke for hvilken kostnad forbrukerne eller naturen må betale. For det er denne type anlegg som uten rensing dramatisk vil øke CO2-utslippene i Norge i tiden som kommer, og det er altså politisk prioritert, ønsket og villet av våre folkevalgte fremfor vannkraft.

Vi legger også merke til posten "Konsum i husholdningene". Dersom det med denne posten menes oppvarming av hjem med olje fordi vannkraft ikke er tilstrekkelig utbygget, har vi her et innsparingspotensiale på 5,4 millioner tonn CO2 dersom vi får disse husholdningene over på strøm fra vannkraft, en betydelig innsparing av CO2. Dette gir et kakestykkediagram som det til venstre under.

Dermed har vi to diagrammer fra to ulike kilder som overhodet ikke samstemmer !
En forutsetning for en fruktbar debatt er at man tallfester de samme begreper og diskuterer samme sak.
Likevel er poenget klart: ulike deler av samfunnet bruker olje og avgir CO2, noen mer enn andre.

Se også: SSB 2004: Miljøregnskap (NAMEA) - utslipp til luft, etter komponent, næring, tid og statistikkvariabel


Nesten all olje blir til CO2 enten vi liker det eller ei

(2005/2006)
Olje har sin verdi nettopp i at den kan forbrennes, binde kull til oksygen og avgi CO2 og energi. Det betyr i praksis at når man har produsert et fat olje, ligger det i kortene at dette fatet blir solgt, forbrent og omdannet til CO2 enten vi liker det eller ikke.

Det er mulig å gjøre selve produksjonen renere, og det er mulig å ta CO2 fra storforbrennere (kraftverk osv.) og gjøre denne flytende og pumpe ned i deponier i havbunnen igjen. Slik deponering gjør det mulig å pumpe opp mer olje av de samme brønnene og gir liten netto CO2-gevinst.

Oljen blir til CO2 uansett tiltak. <> Dersom vi i Norge setter alle flyene på bakken og vi forbyr alle mennesker å kjøre bil til og fra jobb, vil dette globalt ha liten betydning. Dersom hele verden gikk inn for kraftige sparetiltak, vil verden ha olje et par år ekstra, men heller ikke det vil ha noen betydning. Hvorfor? Fordi all oljen til slutt vil bli produsert, solgt og forbrent til CO2 uansett. Vi kan forlenge pinen, men neppe forhindre den.

Bare EN ting vil føre til redusert CO2-utslipp: å la være å hente opp oljen. Den eneste måten å redusere utslipp av CO2 er å la oljen ligge der den ligger. Norge er i en unik situasjon ved at vi kan velge å la være å hente opp oljen og slik hindre at den vil bli brent til CO2 og bidra til global oppvarming.

Tiltak vi kan gjøre i Norge

 • bygge ut betydelig vannkraftverk istedenfor å tilby folket kraft fra gass, kull eller atom-kraftverk
 • gjøre elektrisk kraft billig slik at oppvarming i Norge ikke skjer med olje, gass eller vedfyring
 • bidra til at kommunikasjon flyttes fra fly til elektriske tog
 • slutte å sende fisk tur retur Kina for å bli foredlet
 • bidra til at flere kjører i samme bil og flere bruker kollektive tilbud der dette finnes
 • bidra til at hus trenger mindre energi ved ulike enøk-tiltak og nye krav til isolasjon av nybygg
 • gjøre det enklere å få tilskudd til ENØK på mindre jobber på gamle hus
 • forske på alternative energikilder, spesielt thorium
 • forske på alternative motorer til biler, spesielt motorer som går på hydrogen og trykkluft
 • bidra til at folk kommer nærmere arbeidsplassen
 • forutse hvilke, og evt. erstatte produkter som vil forsvinne fra det norske markedet når frakten blir for dyr
 • få en flåte av miljøvennlige skip
 • gjøre litt mindre av alt (degrowth)
 • gjøre alt litt mer kortreist (redusere frakt)

Den gode nyheten: olje vil ikke lage forurensende CO2 etter år 2040

(Denne figuren regner med Peak Oil (toppen av produksjonen) til rundt år 2000. Etter dette er det funnet betydelige oljereserver, så Peak'en blir forskjøvet en god del. Men en eller annen gang vil oljen ta slutt.)

Verden har brukt 100 år på å produsere halvparten av all olje. Vi kommer til å bruke ca. 35 år på å produsere den andre halvparten. Den dårlige nyheten er at rundt år 2040 er det slutt. Den gode nyheten er at det fra 2040 ikke lenger blir produsert CO2 fra olje. Når noen snakker om CO2-kvoter og redusering av CO2 utslipp med 50 til 80% av dagens nivå innen år 2050, viser dette sikkert gode intensjoner om CO2, men liten kunnskap om oljeressursene. For dette målet vil vi oppnå uten å gjøre noen som helst innsats. Fra 2040 er det slutt, med unntak av olje til militære og meget velstående.
Lavutslippsutvalgets utredning hva som må gjøres for at Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 50-80 prosent innen 2050

Klimakrisen er CO2 som blir spydd ut fra i dag til år 2040

Vi har ikke noe annet valg enn å konstatere at halvparten av verdens olje allerede er gjort om til CO2 som nå påvirker klimaet verden over. Mer problematisk blir det å godta at de samme mengder CO2 blir spydd ut fra i dag til år 2040, med de konsekvenser vi vet dette vil få. Med unntak av ny teknologi for storforbrennere av olje og kull, er det liten grunn til å tro at utslipp av CO2 vil bli redusert. Prognosene er altså særdeles dårlige.

Oljekrisen: Allerede om 10 år vil olje være mangelvare

Problemet blir også å forberede seg allerede nå på oljetørke og høye priser slik at samfunnet er forberedt når krisen setter inn for alvor. Det bør settes ned utvalg allerede nå for analyse, planlegging og gjennomføring av de omstillinger som må komme slik at oljetørken ikke kommer som julekvelden på kjerringa.
Norge har IKKE en energikrise. Vi kan gjerne snakke om kraftkrise fordi politikerne har sluttet å bygge ut vannkraft, vi kan snakke om oljekrise fordi oljen vil bli brukt opp, og vi kan snakke om klimakrise fordi oljen blir til CO2. Men vi kan ikke snakke om energikrise i dette landet. For Norge sitter på noen av verdens største Thorium-forekomster som vil kunne gi landet energi i flere hundrede år fremover. Politikerne bør sette av 20 milliarder kroner til forskning og utvikling allerede nå, slik at vi kan være klar til å nytte denne rene energiressursen så snart som mulig, helst allerede 10 år fra i dag.
Glem uran! Fremtidens energikilde er grunnstoffet thorium

Har Norge en politikerkrise ? Når vi ser på håndteringen av kraft, kan det se slik ut. Det er ingen tvil om at fremtiden vil sette store utfordringer til politisk lederskap og evne til beslutninger.

USA er som vanlig verstingen i klassen.
CO2 Emissions by country - and where is USA ?