Irak ble voldtatt av USA
Irak ber USA trekke seg helt ut

(5. jan. 2020)
3. januar 2020 vedtok den irakiske nasjonalforsamlingen å be regjeringen kaste ut de amerikanske styrkene fra landet.

Irak er neppe praktisk i stand til å jage 5000 amerikanske soldatene ut. Men forskere tror likevel at vedtaket kan få stor betydning. Vedtaket kom to døgn etter at en høytstående iransk general ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad i Iran. Det er Aftenposten.no som skriver dette i dag.

Om USA har noen som helst hensikt å etterkomme ønsket fra den demokratisk valgte regjeringen de har fått satt inn, er en helt annen sak. Selv om landet er satt tredve år tilbake og permanent destabilisert etter krigen startet i 2003, har USA fortsatt store interesser i Irak's olje.

Striden mellom Iran og USA


Tony Blair har bedt om unnskyldning

(24. okt. 2015)
Mange år senere ble det kjent at hele krigen var basert på egenproduserte falske beviser, på løgn, og at krigen var i strid med internasjonal rett: Det fantes ingen masseødeleggelsesvåpen, og USA var klar over det hele tiden.

Britiske statsministeren Tony Blair har hatt anstendighet nok til å si "Unnskyld" til Irak, unnskyld fordi de handlet på "dårlig" etterretning. "I apologise for the fact that the intelligence we received was wrong. ... I also apologise for some of the mistakes in planning and, certainly, our mistake in our understanding of what would happen once you removed the regime." På spørsmål om krigen i Irak var hovedgrunnen til IS svarte han: "I think there are elements of truth in that."

I'm sorry


1 million drepte

Irak ble bombet og invadert i 2003 og Saddam Hussein ble drept. Krigen kostet rundt en million irakere livet ifølge en uavhengig kilde.

Talsmenn fra forsvaret og politikere liker å si at 100.000 mennesker ble drept i Irak-krigen 2003-2011. Det er blank løgn servert av instanser som ønsker å "tone ned" forbrytelsene mot Irak. Det finnes et uavhengig og nøytralt byrå som anslår tapen i Irak til rundt 1 million mennesker.

Det rimer også bra med det en norsk offiser uttalte på TV etter at krigen hadde startet, han anslo at 150.000 var drept bare etter første ukens massive bombinger.

ORB survey of Iraq War casualties


2003: USA bombet og invaderte Irak

Det er i strid med folkeretten å invadere et land fordi man ikke liker landets leder. Man må ha en gyldig grunn. Masseødeleggelsesvåpen - Weapons of Mass Destruction - ble løsningen, her fant George W. Bush sin gyldige grunn til krig.

Irak som ikke hadde noe fungerende helsestell, vannverk eller kraftverk, Irak som manglet reservedeler og rekvisita på absolutt alle områder, Irak som knapt hadde en bil nyere enn fra midten av 1980-tallet, Irak som var gjennomsøkt på kryss og tvers av våpeninspektører uten å finne noe, - dette Irak skulle ifølge USA ha velfungerende masseødeleggelsesvåpen og utgjøre en trussel for verden i 2003. USA la frem beviser og satelittfoto. Det hastet å ta Irak, sa USA. Før invasjonen serverte amerikanske ledere en orgie i løgnaktig retorikk og mediemanipulasjon, så dyktig gjennomført at resten av verden kjøpte den.

I avtalen som Irak var villig til å bøye seg under, fikk USA tilgang til mye av oljevirksomheten. Det var ikke nok for USA. Dick Cheney ville ha ALL oljen.


USA's egenproduserte falske løgner ga krig

Det er engang slik her i verden at for å krige mot et land må du ha en god grunn til det, hvis ikke er krigen ulovlig i henhold til internasjonal rett. Det er ikke nok å ikke like et lands leder for å myrde ham og ødelegge landet hans.

Irak hadde olje. Masse olje. I tillegg ville Saddam Hussein gå vekk fra petrodollar og over til en gullbasert valuta. Dette var to gode grunner til både å bombe og invadere Irak og drepe Saddam Hussein. Nå manglet USA bare påskuddet.

9/11 som påskudd var benyttet i Afghanistan etter at terrorister fra Saudi-Arabia angivelig sto bak terroraksjonene. Irak hadde ingen tilknytning til 11. september 2001. Derfor fant USA på noe annet.

WMD - weapons of mass destruction, atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen. Irak som var knust etter sanksjoner, som knapt hadde rent vann eller biler nyere enn 1987 modeller skulle ha avanserte anlegg på hjul som de flyttet rundt i ørkenen uten at USA kunne spore dem. General Colin Powell la frem de falske bevisene i FN's sikkerhetsråd uten at han selv visste de var falske.

General Colin Powell i FN's sikkerhetsråd 05.02.2003


En nasjon på bommen

Irak, som USA så heltemodig bombet og invaderte i 2003, var en nasjon som var fullstendig på bommen. Ingenting virket som det skulle, alt var gammelt og nedslitt, det fantes ingen reservedeler eller rekvisita. Sanksjonene som FN innførte etter påtrykk fra Storbritannia og USA var drepende.

FN visste det. Nasjoner verden over visste det. Dødstallene skrek mot dem, 1,7 millioner mennesker hvorav en halv million barn døde, de ville levd dersom de fikk mat og medisiner.

Enkelte nasjoner ga blaffen i FN sine sanksoner og begynte å fly inn nødhjelp etter at flyplassen i Bagdad åpnet i 2000. Nå handlet det om å redde liv. For FN sin del gikk folk rundt i korridorene med en dårlig smak i munnen, det var ikke FN sin jobb å sørge for folkemord-lignende tilstander og la folket straffes for ledernes feil.


Irak hadde overgitt betingelsesløst seg da USA angrep

(21. okt. 2015)
CIA-asset (ressurs) Susan Lindauer har skrevet boken "Extreme Prejudice" som bl.a. omtaler hennes rolle som bak-kanal mellom Irak og USA. På slutten av 1990-tallet ble det gjenopptatt uoffisiell kommunikasjon mellom USA og Irak mens de offisielt ikke snakket sammen. Det var Susan Lindauer som formidlet kontakten mellom Iraks ambassade og CIA, hun hadde tillit i begge leire. USA innså også at det nærmet seg slutten på sanksjonene, og fryktet både tapt anseelse og å miste svære kontrakter og oppdrag innen oljesektoren og gjenoppbyggingen av landet.

I 2000 uttalte Iraks ambassadør at Bagdad var klar til å imøtekomme ethvert krav fra USA. Ambassadøren sa det bare ville ta et par uker å få på plass detaljene i en avtale. Colin Powell siterte ambassadøren i kongressen. Den nyvalgte president George W. Bush så ut til å ville gå videre med samtalene. I løpet av 2000 og 2001 lå et utkast på bordet. Her er noen av punktene fra avtalen ifølge Lindauer:

  • Fra oktober 2000 var Bagdad klar til å gjenoppta våpeninspeksjon fra FN med full tilgang over alt uten noen restriksjoner
  • Irak lovet Big Oil enorme kontrakter rundt leting, utvikling og leasing, inklusive kontrakter allerede gitt til russerne
  • Bagdad tilbød seg å kjøpe 1 million nye amerikanske biler hvert eneste år over 10 år
  • Irak lovet å investere tungt i amerikansk telekommunikasjonsutstyr og tjenester
  • Irak forpliktet seg til å kjøpe amerikansk helsestell, sykehusutstyr og tjenester
  • Irak lovet å gjenåpne alle markeder for amerikanske selskaper som hadde vært inne før den første gulf-krigen på samme nivå de hadde
  • Irak sa seg enig i å bistå som vesentlig partner i USA sitt antiterrorarbeid
  • FBI fikk frie hender til å opprette en "Task Force" i Irak, med myndighet til å arrestere og avhøre terrormistenkte

Avtalen fra 2001 som USA gikk vekk fra

Mye av dette ble holdt hemmelig for det amerikanske folket og det internasjonale samfunnet. Bagdad signaliserte tydelig at USA kunne få hva som helst USA måtte ønske eller kreve, bare det ble slutt på sanksjonene. Saddam Hussein signaliserte til og med at han var åpen for å innføre demokratisk styresett og reformere landet. Han visste han hadde tapt og at alternativet som holdt på å seile opp var fryktelig. Irak overga seg uten betingelser, de heiste det hvite flagget til topps. USA hadde vunnet en fullstendig seier. Men USA ville ha mer. USA ville ha krig. USA ville ikke bare ha litt av oljen. USA ville ha ALL oljen.

Da CIA-asset Susan Lindauer forsto at Bush-administrasjonen valgte å ignorere avtalen til fred som hun hadde formidlet fra Irak, gjorde hun klart at hun syntes dette var uhyrlig og at hun ikke kom til å tie med det hun visste. Derfor ble hun arrestert og fengslet etter The Patriot Act uten rettsak eller dom, stuet vekk i et militærfengsel og truet med tvangsmedisinering.

Intervju med Susan Lindauer på Youtube


De dødelige sanksjonene 1990 - 2003

Sanksjonene mot Irak startet 6. august 1990. De ble initiert av USA med støtte av Storbritannia og fikk medhold av FN. Målsettingen var at Saddam Hussein aldri skulle bli istand til å angripe noen. Sanskjonene varte frem til USA's invasjon våren 2003. Resultatet var en katastrofe for Irak's sivilbefolkning.

Bare i løpet av måneder endret pengeverdien seg slik at pensjoner og lønninger knapt var nok til å kjøpe et brød. Vanlige folk hadde ikke penger, mat eller rent drikkevann. Folk solgte og byttet det lille de hadde av verdier for å overleve.

Feilernæringen nådde astronomiske dimensjoner. Sykehusene manglet medisiner og rekvisita, de måtte operere uten å bruke bedøvelse. Da krigen begynte i 2003, hadde 1,7 millioner under 5 år og over 60 år dødd av sult og medisinmangel. Da USA startet bombingen og invasjonen i 2003, lå Irak allerede nede for telling.

Ifølge Genevekonvensjonen kan ikke sivile bli straffet for ledernes ugjerninger. Spesielt er det forbudt å utsulte en befolkning og fjerne det som er nødvendig for å overleve. Etter hvert som skadevirkningene ble tydelige, innså verdenssamfunnet at sanksjonene direkte rammet uskyldige og krevde slutt på sansksjonene rundt år 2000. Noen startet å sende inn nødhjelp med fly etter at flyplassen i Bagdad gjenåpnet, og ga blaffen i USA og FN.

FN lykkes å ta livet av flere med sine sanksjoner enn alle atom-, kjemiske- og biologiske masseødeleggelsesvåpen benyttet i hele historien. FN forårsaket en humanitær katastrofe, og ble omsider klar over det etter 10 år med død og elendighet. For FN ble dette en svart plett i historieboken, men ansvaret må likevel legges hos USA som klarte å tvinge sanksjonene igjennom.

FN-sanksjoner drepte 500.000 barn: «Det var verdt det»


1990: Irak ble jaget ut av Kuwait takket være løgn

George Bush (den eldre) ønsket å jage Irakerne ut av Kuwait i 1990, men han hadde den amerikanske opinionen mot seg. En ung irakisk jente ”Nayirah” endret alt dette. Hun fortalte verden hvordan hun selv hadde sett at Irakiske soldater gikk inn på sykehus i Kuwait by, tok mer enn 300 babyer ut av kuvøsene og la dem på det kalde gulvet for å dø. Amnesty International støttet historien og hevdet de hadde bevis som bekreftet utsagnet. Deretter ble irakerne jaget ut av Kuwait, 130.000 av dem døde underveis.

”Nayirah” sin tåredryppende fortelling på amerikansk fjernsyn var fabrikkert. ”Nayirah” var i virkeligheten datteren til Kuwait sin ambassadør i Washington, og hun var drillet i hva hun skulle si på TV av PR-firmaet Hill and Knowlton. Det hun fortalte var løgn. Hun ble gjenkjent på TV og stuntet ble senere avslørt.

Løgnen tjente sin funksjon. USA gikk i harnisk, stakkars små bebisser, og presidenten fikk de fullmaktene han trengte for å starte sin krig. (Mange mente forøvrig krigen var fullt ut berettiget uten Nayirah sin løgn, for Irak sin invasjon av Kuwait ble ansett som uhyrlig, og noen måtte gjøre jobben med å kaste irakerne ut.)

Nayirah Kuwaiti girl testimony (youtube)