Krateret er for lite til å stamme fra fly
Kraterne som media ikke vil omtale

(30. nov. 2020) Fortsatt er det ingen medier i dette landet som vil omtale denne saken. Det er blitt pinlig.

To omtrent like tunge passasjerfly styrtet i omtrent samme hastighet og vinkel på hvert sitt jorde. Det ene laget et krater 50 ganger større enn det andre. Da en Boeing max 8 krasjet i Etiopia i mars i fjor, fikk vi et sammenligningsgrunnlag med det lille hullet i bakken i Shanksville, Pennsylvania angivelig etter UA flight 93 den 11. september 2001.

Forskjellen på kraterne er dramatisk. Ikke bare det, dersom du regner ut energien fra en enkelt flymotor som treffer et jorde i 800 km/timen, får du et krater dobbelt så stort som hullet i Shanksville. Men ingen medier vil omtale eller trykke denne saken. Faktisk.no er flere ganger anmodet om å faktasjekke opplysningene, de ønsker heller ikke følge opp saken, trolig fordi alle beregningene er korrekte og gir grunn til å trekke ubehagelige konklusjoner.

To like flykrasj, to ulike kratere. Les saken her


Flight 93 har mange løse ender

United Airlines flight 93 var en svær Boeing 757 som angivelig ble kapret og styrtet opp/ned i en vinkel på 40 grader på et jorde rett utenfor Shanksville, Pennsylvania i USA og forsvant ned i bakken uten å legge igjen synlig vrakgods.

Dette var den siste av 4 terrorhendelser denne dagen. Men den offisielle versjonen av denne hendelsen har mange problemer, her er noen av dem.

Hullet ble av Fox News anslått til å være 10 x 20 fot, det er 3 x 6 meter, i en reportasje som aldri ble vist om igjen, der reporter sier forbløffet at "det er ingen tegn til at et fly har styrtet".

Det kan være grunn til å anslå størrelsen til 10 x 20 meter, noe som er gjort i sammenligningen lenger nede. Likevel er hullet i Shanksville for lite til å ta imot en Boeing 747 med et vingespenn på 38 meter og en lengde på rundt 50 meter. Høyden til toppen av haleroret er 13 meter.

  1. Nedslaget viser ikke hvor vinger, motorer og haleror traff bakken
  2. Det mangler "typisk" synlig vrakgods etter flykrasj
  3. Det var ingen brann da hjelpemannskap ankom etter et par minutter
  4. Rettslegen fant aldri mennesker eller kroppsdeler
  5. Hullet var alt for lite til å ha blitt laget av et fly

Hvor er avtrykk fra flyet?

Det kan være grunn til å anslå størrelsen til 10 x 20 meter, noe som er gjort i sammenligningen lenger nede. Likevel er hullet i Shanksville for lite til å ta imot en Boeing 747 med et vingespenn på 38 meter og en lengde på rundt 50 meter. Høyden til toppen av haleroret er 13 meter. Nedslaget viser ikke hvor vinger, motorer og haleror traff bakken.

Vi minnes tårnene i World Trade Center der avtrykket av fly var klippet inn i stålet, der det tydelig gikk frem hvor motorer, vinetupper og haleroret traff i enorm kraft.

Dette "avtrykket" mangler fullstendig i Shanksville etter flight 93. Selv dersom man sendte en flykropp uten vinger og haleror som et spyd ned i jorden, ville dette hullet blitt for lite.


Hvor er restene etter flyet ?

Vanligvis når fly krasjer, ligger det synlig og identifserbart vrakgods strødd rundt om kring. Spesielt gjelder dette store deler som flymotorer, hjulsett, vinger, og haleror, og i særdeleshet små, lette saker som seter, flytevester, bagasje osv.

Oversiktsbildet viser at etter Flight 93 var det ikke mulig å finne noen deler som i det hele tatt tydet på at en Boeing 757 hadde stryrtet. Hele åstedet er dramatisk forskjellig fra andre lignende flykrasj.

Hvis du derimot googler "debris ethiopia flight 302" og klikker på Bilder, får du omtrent dette resultatet (under) etter Ethiopian Airlines 302 fra 2019.

"debris ethiopia flight 302"


Ingen brann etter krasjet

Vanligvis etter flykrasj er første jobben til hjelpemannskapene å slukke brannene etter jetfuelen som sauser seg inn i vrakgods og omgivelser. Deretter kan de forsøke å finne skadde og døde mennesker og bære dem ut fra åstedet. Hjelpemannskap fra Shanksville var på plass etter noen minutter, de fant ingen brann etter 20 tonn jetfuel.

Ikke engang gresset på kanten av det lille hullet var brent. De fant derimot en svartsvidd og splintret skog på andre siden av en kjerrevei som vitnet om en kraftig detonasjon og høy, kortvarig varme. (Bilde viser typisk scenario fra flykrasj til sammenligning)


Fant ikke en dråpe blod

En viktig jobb redningsmannskapene gjør ved flykrasj er å samle sammen kropper og kroppsdeler etter passasjerene. Dette ble en enkel jobb i Shanksville, for det var ingen kropper eller kroppsdeler. Rettslegen Wally Miller som var Somerset County Coroner, ble tilkalt til kræsj-stedet i Pennsylvania, var forbløffet over det han fant.

"I stopped being coroner after about 20 minutes, because there were no bodies there." ... "I have not, to this day, seen a single drop of blood. Not a drop."

Når det er sagt, må det føyes til at også her (som i Pentagon der hele flyet skulle være fordampet) klarte myndighetene angivelig å identifisere de fleste passasjerene ut fra DNA.

Wallly Miller har senere endret sin forklaring og vil nå ikke kommentere saken. Nå heter det at han "ble feilsitert".


To like tunge fly styrter i samme fart på hvert sitt jorde. Det ene lager et krater som er 50 ganger større enn det andre

10. mars 2019 styrtet Ethiopian Airlines flight 302, en Boeing 737 Max 8, omtrent like tungt som flight 93, i samme fart og samme vinkel på et jorde i Etiopia. Flyet laget et krater anslått i en video av CCTV til å være på 50 meter i diameter og 10 meter dypt. En svær gravemaskin som jobber oppe på kraterkanten gir indikasjon på størrelsen. Gravemaskinen som står på kanten av krateret på bildene villesåvidt fått plass midt nede i bunnen av hullet i Shanksville.

Volumet på krateret i Etiopia var rundt 10.000 kubikkmeter. I Shanksville var det rundt 200 kubikkmeter. To omtrent like tunge fly styrter i samme hastighet og samme vinkel på hvert sitt jorde. Det ene lager et krater som er 50 ganger større enn det andre.

Energien kommer ut fra vekt og hastighet og er lik for de to flyene. Sprenkraften fra denne energien er lik for begge flyene. Likevel lager det ene et krater som er 50 ganger større enn det andre.

Dersom du regner ut energien fra en enkelt flymotor og konverterer den til kilo TNT, vil du se at en flymotor alene vil lage et krater dobbelt så stort som det i Shanksville. Her er altså noe som ikke stemmer.

Hele saken med utregninger av energi (pdf)


Flyet ble gravd opp

Den offisielle versjonen sier at flight 93 krasjet i Shanksville og forsvant ned i bakken. FBI skal ha klart å grave opp 60 tonn rester fra et fly, dvs. tomvekten til en Boeing 757 fra inntil 10 meter ned i bakken.

Det er imidlertid åpenbart når man sammenligner de to kraterne at det er umulig for et fly å lage et så lite krater som det i Shanksville. Det betyr i klartekst at den offisielle versjonen er løgn, at krateret ble laget av noe annet enn et fly, og at vrakgodset som angivelig ble gravd opp er en illusjon designet for å støtte opp under en løgn.

Dersom hele historien om flight 93 er en løgn, var de nødt til å finne rester for ikke å bli avslørt.

Det som er helt sikkert er at når vi sammenligner kraterne og det synlige vrakgodset fra EA 302 og UA 93, er forskjellen dramatisk.