Hvorfor gi vekk arvesølvet ?

Statoil: Regjeringen har gått glipp av en verdistigning på 4,1 milliarder og utbytte på 623 millioner kroner siden 23. februar (2. aug. 2005)

Vi må bare gratulere med at politikerne gjerne påfører fellesskapet store tap for at private spekulanter skal tjene masse penger. Dette har nå gått så langt at man kunne tro det var på sin plass med straffeforfølging for handlingene. Istedenfor gjør Høyre alt som står i sin makt, med velsignelse av Krf og Frp, for at flere av Norges nasjonalrikdommer skal over på private hender, og da helst langt under pari kurs. Så får vi se om folket i valget til høsten vil sette "den rødgrønne fare" fremfor "den blå katastrofen".

Kraftig gevinst på Statoil-aksjer - se bt.no her


Børge Brende (H) bekymret over statlig eierskap som i fjor ga hele 18 milliarder i utbytte til fellesskapet (25. juni 2005)

Ja, det må være en plage for Høyre at svære verdier eies av Staten og gir utbygge til fellesskapet. Hittil har Høyre klart å gi vekk enorme verdier til latterlige priser for at eierskap skal havne på hender som ikke betaler utbytteskatt, inntektsskatt eller formueskatt.

Nå, når det nærmer seg valget, ser vi at denne "næringspolitikken" kanskje står for fall, og det haster med å avhende mest mulig før vi får en ny rødgrønn regjering. Dagbladet harsellerer med "ideologen Brende" på lederplass i dag (ikke lagt på nett). Vi tror og håper flere "privatiseringer" av den typen vi har sett hittil av denne regjeringen, ikke vil bli tillatt av flertallet på Stortinget. Vi tror ikke Børge Brende har suget tankene om ytterligere privatisering fra eget bryst, vi tror han er diktert av krefter med helt annen agenda enn landets beste, krefter som kanskje ikke engang sitter i regjering. Isåfall er det ganske betenkelig.


Så er det KLP sin tur: Forvalter 140 milliarder som private sikler etter (16. mars 2005)

Hvem skal forvalte hvem sine penger? Og hvem skal skumme fløten? KLP vil bli styrt utelukkende med blikk på hva som kan gi størst avkastning for aksjeeierne, ikke hva som tjener kundene og pensjonistene, skriver HALLVARD BAKKE i BA.no i dag.

Er det flere som har en følelse av at noen forsøker å gi vekk noe billig til "noen" ???

Les "Thrilleren om pensjonspenger" i ba.no her


Ufattelige Statoil-tall 1. kvartal 2005. Hvor mye kan Staten ha tapt på aksjene de avhendet? (5.mai 2005)

Statoil leverte i går et overskudd på driften for de tre første månedene på 21,5 milliarder kroner. I februar reduserte regjeringen statens eierandel i Statoil fra 76,3 til 70,9 prosent. Dermed har vi grunn til å tro at de som kjøpte aksjer av staten i februar har god grunn til å smile bredt. Og det var kanskje hensikten?
Les hele saken i bt.no her

Milliardær lovpriser statlig eierskap - kaller salget av Statoil-aksjer en skandale

Så ønsker høyrefolket at Staten skal selge ut deler av Statoil - og det sikkert gjerne til priser langt under reell verdi hvis de skal følge de glitrende privatiseringene vi har sett tidligere fra Arcus og SND. Dessverre har AP fra gammelt av vært pådriver i privatiseringen, flere politikere med Jens Stoltenberg i spissen så i sin tid "lyset" og gikk over til ren høyrepolitikk. Fremdeles lyser det i øynene på dem i enkelte sammenhenger ...

Nå møter stortingsrepresentantene motstand fra uventet hold. Milliardæren Helge Eide Knudsen vil ha et folkelig opprør mot statens salg av Statoil-aksjer. "Det er folkets eiendom og skal ikke overlates spekulanter", sier han. Han vil at staten skal ha hundre prosent eierskap og kontroll med alle våre naturressurser, og er rasende på den sterke motstanden mot statlig eierskap her til lands.

"Det handler om å ta kontroll med våre felles ressurser og penger til en stat som har en rekke oppgaver den skal løse. Og vi har råd til å løse disse fellesoppgavene bare vi utnytter de menneskelige og økonomiske ressursene riktig. Høyre er jo febrilsk, men også Arbeiderpartiet er hardt rammet. ... Faktisk er det bare fløypartiet SV som tør å holde igjen når de andre vil selge ut statlige eierandeler" sier han.
Les hele saken i bt.no her

Minst 10 milliarder tapt på privatiseringen av Statoil (14.des. 2004)

Ikke bare Ansgar Gabrielsen har vært generøs mot private investorer. Stoltenberg-regjeringen ble pådriveren for å få vedtaket om privatisering av Statoil igjennom. Stoltenberg samlet rundt seg en gruppe med ivrige privatiseringstilhengere som ble sendt rundt i partiet for å spre evangeliet. Trolig har aldri har noen tilsvarende gruppe kostet det norske samfunnet mer. Delprivatiseringen av Statoil var en giganttabbe, skriver HALLVARD BAKKE i dag.
Les hele saken i ba.no her


Tapte 1/2 milliard på salg av SND og 1 milliard på salg av Arcus (3.april 2004)

Statsråd Ansgar Gabrielsen er i søkelyset etter salget av SND og Arcus (tidligere Vinmonopolet). Salget av SND ble et salg til feil tid og feil pris tiltross for advarsler. SND Invest hadde interesser i 140 bedrifter til en kostpris på 1,8 milliarder kroner samt verdier i form av bankinnskudd og andre rentepapirer.

Fremskrittspartiet forsøkte den gang å utsette salget, de mente at budene var alt for lave og markedet oppadgående (se link nedenfor). Hastverket for å selge ut SND var ikke reelt til stede, og i ettertid kan vi være etterpåklok og si at det var unødvendig å tape en milliard på denne måten.

Salget av Arcus er mer ømtåelig. For her har næringsministeren fra Høyre trolig stått for en en grov undervurdering av selskapets aktiva og slik faktisk gitt vekk en milliard kroner. Dette er sikkert hyggelig for kjøperne, men ikke fullt så hyggelig for de forrige eierne som er det norske folket.

Aktiva til Arcus går klart frem av revisorgodkjente regnskaper og fremstår som verdier av eiendommer og penger på konti. Revisor vil også kunne gjøres rede for om verdifastsettelsen av eiendommene er reell og oppdatert, eller om den er fiktiv og undervurdert. Det vanlige ved salg er at man får en oppdatert verdifastsettelse av alle aktiva for å oppnå best mulig pris. Alt annet er direkte i strid med eiernes interesser og må betegnes som særdeles betenkelig og like kritikkverdig.

Når kjøperne allerede første året kan ta ut hele kjøpesummen i utbytte, viser dette klart at verdifastsettelsen har vært gal.


Han bør stilles for riksrett mener jusprofessorer (18. mars 2004)

Dersom staten har gått glipp av store inntekter ved salget av SND Invest, bør næringsminister Ansgard Gabrielsen stilles for riksrett. Det mener jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer.

Les saken i nettavisen her


Les mer om saken her:

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vedtok torsdag å be næringsministeren redegjøre for salg av aksjene i SND (AP 25.03.2004)
Krangler om Arcus-salget (dagbladet.no 2.april 2004)
Korrupsjon uten ende (Friheten, udatert)
Statlig billigsalg (dagbladet.no 2.april 2004)
Arcus solgt på billigsalg (dagbladet.no 4.april 2004)
Fr.p. stanser salg av SND Invest (aftenposten 6.juni 2003)
Selv etter disse salgene fortsetter staten å eie mer enn 25 selskaper (Økonomisk rapport 5.juni 2003)


Er det dette som menes med høyrepolitikk?

Det synes som om det for denne regjeringen er som en torn i øyet å se at det drives produktiv og lukrativ virksomhet i offentlig regi. Her finnes milliarder av kroner som ikke sitter på private hender, som ikke gir utbytte til private aktører og som ikke får yngler i private lommer.

Dette forsøker regjeringen med Høyres nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen i spissen å gjøre noe med.

Vi blir betenkt når det innebærer at verdier bygget opp av midler fra norske skattebetalere ikke blir forvaltet på en måte som kjennes riktig.

  • Vi tror ikke noen av disse salgene skyldes urederlighet eller kameraderi
  • vi tror ikke Gabrielsen har fått returkommisjon til konto i Sveits
  • vi tror ikke Høyre eller andre regjeringsparti får økonomisk støtte fra de lykkelige kjøperne
men
  • vi tror Gabrielsen feilvurderte markedet da han solgte SND (solgte på et "uheldig" tidspunkt)
  • vi tror aktiva til Arcus har vært grovt undervurdert (solgt for billig!)
Så får andre vurdere om dette er feil som tilsier at noen burde ta sin hatt og gå. Folket har krav på en meget god redegjørelse for salgene slik at det kan råde full visshet om at lignende dårlige salg ikke blir gjentatt i tiden som kommer.