De blå avvikler velferdsstaten
Landsmøtetalen som ble en parodi

(4. april 2022)
Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte nylig ble en merkelig opplevelse. Omtalen av denne krigen til Russland er DRAMATISK forskjellig fra omtalen til like fryktelig kriger utført av USA. Her er en versjon av talen der ordet ”Russland” er byttet ut med ”USA” foruten nødvendige tilpasninger til en del av historieboka som Erna Solberg utelater. Det er å håpe at denne versjonen kan gi en nyttig realitetsorientering.

NOT Erna Solberg sin tale


Erna Solberg tvang gjennom jernbanepakke 4

(18. sept. 2021)
Solberg-regjeringen innførte EUs fjerde jernbanepakke som AP, SV, Sp, MDG og Rødt er i mot i total forakt for folket. Sist juni måned vedtok et knapt borgerlig flertall å innføre EUs fjerde jernbanepakke, mot stemmene til de nevnte rødgrønne partier som da var i mindretall men nå er i overveldende flertall.

Erna Solberg holdt en tale rett etter valget der hun var krystallklar på at nå når regjeringen fremstår som et forretningsministerium, skal de ikke vedta kontroversielle saker som klart strider mot den kommende regjerings ønsker, i tråd med god forvaltningskikk og god folkeskikk. Nå bruker hun de siste dagene hun har til å lage faenskap før hun må levere inn sin avskjedssøknad. Dette er nytt borgerlig lavmål.

Den fjerde jernbanepakken ble vedtatt i EØS-komiteen fredag 24. september og er bindene for all fremtid. Det ble ikkek tatt et konstitusjonelt forbehold slik at den nye regjeringen kan trekke vedtaket. Et vedtak uten forbehold vil være et hån mot velgerne og et stygt pek mot den nye regjeringen.

(20. sept. 2021)
Samferdselsminister Knut Arild Hareide fremsto som en premie-kapitalist uten å ville ta hensyn til at folkemeningen. Argumentasjonen hans var preget av djevelsk sleip retorikk, blant annet hevder han at vedtaket er reverserbart - noe det strides om - og at mulighetene for tilpasninger og unntak gir full norsk råderett, noe som er blank løgn. Denne og liknende saker har sendt Krf under sperregrensen og avsatt hele regjeringen.

(21. sept. 2021)
Regjeringen nekter å utsette jernbanepakke fire slik AP, SV, Sp, Rødt og MDG ønsker. Toget har gått.


Borgelig HÅN mot velgerne

(26. aug. 2021)
Samtlige opposisjonspartier ønsker å stanse norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Nå forventes en ny regjering valgt av velgere som ikke ønsker mer privatisering av jernbane, og dermed burde saken være løst. Men nei.

For regjeringen har plan om å gjennomføre jernbanepakken to uker etter valget og en uke før nytt Storting samles første gang. Nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) vil ikke vente, han vil ikke innse at vinden har snudd.

Han viser tydelig sin forakt mot at folkemeningen nå IKKE ønsker EUs fjerde jernbanepakke, og vil innføre den i sin siste uke mens han ennå har makt til det.

Dette er ufyselig politikk, udemokratisk og manipulativ på en måte som grenser til kriminelt. Måtte han brenne i helvete.


Kapitalismen har utgått på dato

(7. sept. 2021)
Verden over ser vi at kapitalismen feiler. Her i Norge gjelder det både høyrekapitalistene, kristelighykle-kapitalistene i Krf, miljøkapitalistene i Venstre, usapopulist-kapitalistene fra Frp og arbeiderkapitalistene representert ved høyreledelsen i Ap.

 • Kapitalismen flytter penger, eiendom, ressurser over på stadig færre hender,
 • den kutter i bånn og gir på toppen,
 • den utnytter kynisk og destruktivt natur, ressurser, vann, skog, land, og forurenser hemningsløst der det er mulig.
 • Den korrumperer regjeringer og saksbehandlere for å få gjennomslag for sin ondskap,
 • den sørger for skattefrihet til de rikeste og et regelverk laget på deres premisser.
 • Den bidrar til fattigdom og ulikhet, til nød og elendighet,
 • og iverksetter til og med kriger basert på løgn når det er penger å tjene på det.
 • Kapitalismen sørger for at laveste standard skal gjelde, på alle områder.
 • Kapitalismens mål er økt vekst, økt forbruk, økt bruk av ressurser, mer omsetning, større fortjeneste.


Bompengestuntet til regjeringen

(3. juli 2021)
Først sørger de for, med Frp som finansminister, å øke bompengene fra 4 til 12 milliarder kroner årlig, uten blygsel. Så bruker de pengene til å gi skattelette til de rikeste slik at forskjellen øker. Dette er forøvrig den samme finansminster som tok Frp ut av regjering på grunn av en kvinne og hennes to barn, for å sette det hele i perspektiv.

Og nå, når det er valg, fjerner de 6 bompengeprosjekter for skarve 750 millioner kroner og hevder at "folket jubler".

På Askøy gjorde de blå noe smartere: De la en bompengering rundt kommunesenteret og gjorde at alle som pendler på jobb utenfor kommunen eller har ærend på kommunehuset eller kommunesenteret må betale 25 kroner. Pengene går til veier som er Vestland Fylke sitt ansvar å bygge ut, veier som i nabokommuner er bygget ut UTEN bompenger.


Frp vil redusere eiendomsskatten for de rikeste

(8. juni 2021)
Frp liker å fremstå som et parti for "vanlige folk". Nå vil de sette TAK på eiendomsskatten slik at de som har investert i flotte eiendommer slipper å betale så mye eiendomsskatt. Slik vil Frp føre til større ulikhet i Norge.

Vi andre har sett det som viktig at de som eier mest, skal betale mest skatt, og har derfor ønsket et solid BUNNFRADRAG slik at eiendomsskatten ikke rammer "vanlige folk", men bare de rikeste. Eksempelvis kunne Frp krevd at kommunene KUN fikk hente inn eiendomsskatt fra den dyreste halvparten av eiendommene. Men dette vil ramme skjevt for Frp, og de får trolig solid støtte fra store eiendomsbesittere.

Frp vil sette TAK på eiendomsskatten


Høyre tok nok en liten frekkis

(9. april 2021)
Moral er så mye rart, særlig i politikken. Når vi andre skriver leserinnlegg, godtar vi avisens forutsetning at innlegget skal være eksklusivt for avisen. Hva gjør man når vil få ut sitt gode budskap i flere aviser? Man trikser og lurer litt.

Moralen gjelder åpenbart ikke for Høyre. Men de oppnådde kanskje det de ville: omtale på NRK. Det er imidlertid helt forståelig at denne gjengen er bekymret for jobben sin, nå er det snart valg.

Identisk «personlig» budskap i ulike aviser


Holder Høyre på å pynte brura for salg ???

(14. mars 2021)
24. januar fikk vi høre om campingplassen i Engerdal som fikk tredoblet festeavgiften av Statskog. Saken fikk politisk etterspill ifølge NRK. Politikere lokalt og på Stortinget mener Statskog krever så høye festeavgifter at det ødelegger for dem som vil drive næringsutvikling på bygda. Nå er festeavgiften halvert i forhold til det Statskog ønsket.

Det er grunn til å tro at Statskog nå skal pyntes for salg til store investor-selskaper. Da gjør det seg godt med litt inntekter på bunnlinjen, før de selger ut folkets eiendom til en god pris. Husk at det finnes mye penger der ute, og folk som knapt vet hva de skal gjøre med dem. Erna Solberg er kåt på alle de pengene, bare de ikke er russiske.

Statskog har tredoblet festeavgiften (nrk)


Venstre og Krf under sperregrensen

(31. jan. 2021)
Nettstedet "Poll of polls" har gitt et gjennomsnitt av nasjonale målinger med spørsmål om stortingsvalg januar 2021 Selv om Høyre er størst, er det åpenbart at vi får en rødgrønn regjering fra høsten av. Krf og Venstre er ute, Rødt og MDG er såvidt inne.

Gjennomsnitt av målinger for stortingsvalg


Perspektivmeldingen

(16. febr. 2021)
Regjeringen vil de kommende årene få større utgifter og mindre inntekter. Her er eg lite utvalg av regjeringens strategi under mottoet: ”Skatt er for vanlige folk!” Det er mellom 50 og 100 milliarder kroner årlig som regjeringen ikke ønsker hente inn fra dem som tjener mest.

 • Regjeringen vil ikke kreve formueskatt på store formuer som overstiger vanlige folk sine formuer.
 • Regjeringen vil ikke kreve skatt på arv, ikke engang med gunstige fratrekk når det arves bedrifter som betaler arbeidsgiveravgift.
 • Regjeringen vil ikke skattlegge multinasjonale selskaper
 • Regjeringen vil ikke skattlegge Facebook, Google, Amazom osv. slik noen andre land har gjort, med en skatt på 3 % av deres omsetning i Norge.
 • Regjeringen vet at det er de 1 % rikeste står for 50 % av forurensning fra fly, og vil derfor verken øke avgift på fly eller slutte å belønne flyreiser med billig røyk og sprit.
 • Regjeringen vil ikke legge avgift på omsetning av aksjer, slik at salg av bolig organisert som et AS gir en avgift tilsvarende dokumentavgiften til vanlige folk.
 • Regjeringen vil ikke redusere grensen for momsfritak på el-biler til 300.000 kroner, en grense som dekker vanlige folks behov.
 • Regjeringen vil ikke øke skatteprosenten på de høyeste inntektene over 1 million kroner for å bidra til at de grådigste lederne får bidra med mer skatt.
 • 100 selskaper står for 70 % av alle utslipp av drivhusgasser. Regjeringen vil ikke innføre miljøskatt på aksjeutbytte på 5 %.
 • Regjeringen vil bidra til å importere mange flere billige ”høyt spesialiserte fagfolk” av typen fiskesløyere, jordbærplukkere, sjåfører, tømrere og hushjelper.
 • Regjeringen vil ikke bedre norsk konkurranseevne ved å gjøre det billigere å være norsk i Norge, ved å fjerne ekstraavgifter på ren, fornybar elektrisk kraft og fjerne avgifter på plastposer og gjøre det enklere og billigere å bygge eget hus. Tvert imot vil regjeringen gjøre alt dyrere og vanskeligere, slik at det blir letter å velge utenlands arbeidskraft.
 • Regjeringen vil ikke øke eiendomsskatten på de dyreste eiendommene, heller ikke kreve en realistisk verdisetting på dem.
 • Regjeringen vil ikke sette tak på rentefradraget for gjeld på takst inntil 6 millioner kroner på primærbolig


Dobbeltmoralen renner over

(12. nov. 2020)
"Vi må ikke slutte å handle. Det er viktig holde hjulenen i gang, støtte norske arbeidsplasser, og gjerne det lokale næringsliv," sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Vi er hjertelig enig. Det er viktig å holde hjulene i gang, å bekjempe arbeidsledighet og å få inn skattepenger og arbeidsgiveravgift. Så hva er det som ikke rimer her?

 • De borgerlige har bidratt til at mesteparten av langtransporten i dette landet utføres av bulgarske og andre østlige sjåfører for lønninger ned mot noen tusenlapper i måneden, sjåfører som ikke holder mål i biler som ikke holder mål.
 • De borgerlige finner det helt flott at Hurtigruten seiler på norskekysten med filippinere på 30 kroner timen i 70 timers uke.
 • Statseide Bring Trucking bruker sjåfører med kontrakt i Slovakia på slovakisk lønn til kjøring i Danmark, Sverige og Norge. Nå må Bring i retten for å ha underbetalt en sjåfør.
 • Her i Norge er det knapt en sjåfør for Bring som snakker norsk.
 • El-arbeidet til Hardangerbruen ble satt vekk til et bulgarsk firma. Tre år etter måtte alt arbeidet gjøres om igjen.
 • Bergen Kommune satte for rundt 10 år siden alt tegnearbeid ut til India. Nå viser det seg at inderne ikke har forstått reguleringsplanene de tegnet på, og alt arbeidet må gjøres på nytt.
 • Vi må heller ikke glemme skipsfartsnasjonen Norge som kjøpte nye fregatter fra Spania, trolig etter fingerte anbud.

Hva er det egentlig du mener, Monica Mæland, er det bare vi forbrukere og skattebetalere som skal tenke norsk når vi handler, eller gjelder dette også statlige innkjøp?
Er det greit at du undergraver velferdstaten mens du vil at vi skal berge den?


Genial skatteøkning fra FRP: 2 milliarder kroner

(9. nov. 2020)
FRP vil i sitt nye statsbudsjett kutte 2 milliarder kroner til NRK. Men det Frp glemmer er at dette er penger som folket i Norge blir trukket i skatt for å brukes fpå NRK. Vi snakker med andre ord om en genial vri som i praksis er en skatteskjerpelse på 2 milliarder kroner til folket.

De har selvfølgelig ikke tenkt å redusere TV-lisensen vi trekkes i skatt tilsvarende. Noen må stoppe dette avgiftspartiet som hele tiden farer med løgn.

Frp kutter to milliarder til NRK (nettavisen.no)


Siv Jensen bør pusse tennne med Zalo

(17. okt. 2020)
Det er sjelden å høre en partileder bruke en språkbruk som den Siv Jensen leverte på FRP sitt landsmøte på Gardermoen. Hun minner mest av alt om ei sur gammal rotte som er jaget inn i et hjørne og freser i alle retninger. Men så har hun jo også Donald Trump og USA som sitt store forbillede, begge på god vei ned.

Nå vil hun sikkert friste velgerne med reduserte bompenger (med henne som finansminister steg de fra 4 til 12 milliarder), og reduserte skatter (gjelder kun de rikeste, vanlige folk har fått skatte- og avgifts skjerpelse). Og hun later som at Frp er et parti for Arbeidsfolket uten å si at hun vil avvikle velferdsstaten sammen med Høyre. Men hva sier man ikke for å skaffe seg velgere?

Siv Jensen "frir" til Trygve Slagsvold Vedum


Oppsummering: Kuttene i statsbudsjettet

(8 okt. 2018) Her er hvordan Høyrekreftene vil rasere velferdssamfunnet neste år:
 • Kutt 46 millioner i støtten til kirkene
 • Kutt 410 millioner i støtten til glutenfri diett
 • Kutt 300 millioner i statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene
 • Kutt 80 millioner i dagpenger
 • Kutt 79 millioner i støtte til rettshjelp
 • Kutt 52 millioner I tannbehandling
 • Kutt 30 millioner på innkjøp av bleier til folk med inkontinens og lignende sykdommer
 • Kutt 6 millioner på næringsmidler til pasienter med den svært sjeldne medfødte genfeilen Føllings sykdom
 • Kutt 3 millioner på all statlig støtte til foreningen «Kristent arbeid blant blinde og svaksynte».

Derimot vil regjeringen lempe på formuesskatten med 690 millioner kroner og øke skatterabattene for de som eier aksjer. Godt valg!

Les mer om kuttene på nrk.no her


Erna Solberg truer med å øke til 43 timers uke

(14. aug. 2018)
"Hvis vi ikke skal kutte i velferden i framtida, må flere begynne å jobbe. Det er regjeringens viktigste jobb. Til sammenligning må normalarbeidstiden øke fra 37,5 timer til 43 timer i uka hvis sysselsettingsandelen holdes på dagen nivå", sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet under Arendalsuka tirsdag ifølge nrk.no

Alternativt kan statsministeren gi jobbene i Norge til nordmenn, hive ut utenlandske vrak av noen vogntog, kutte slavekontrakter og annen faenskap og ikke minst begynne å beskatte selskapene igjen slik at staten får råd til å utføre nødvendig arbeid. Denne uttalelsen til statsministeren er et absolutt bunnmål, å gå banklengs inn i fremtiden.

Solberg truer med 43 timers arbeidsuke (nrk.no)


Regjeringen kutter 100 millioner i tannregulering

(10. aug. 2018)
Mens regjeringen gir generøst til de rike, skal de nå kutte 100 millioner kroner i støtte til tannregulering til barn og unge. Igjen tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste. Vi gratulerer!


Kutt på 5 millioner rammer voldtektsofre

(26. juli 2018)
Årets budsjett for Kontoret for voldsoffererstatning er redusert med fem millioner kroner, det er kutt på 20 % i budsjettene. Voldtektsofre og andre ofre for vold må vente lenger på erstatning. Blant dem som får forlenget ventetid som følge av regjeringens kutt, er Utøya-ofre. Som vanlig tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste.

Kutt rammer voldtektsofre


Staten vil spare 65 millioner på dårligere HIV-medisin

(26. juli 2018)
Sykehusinnkjøp vil ta i bruk billigere legemidler til HIV-positive. Det betyr flere piller pr. dag, flere bivirkninger, dårligere tilbud, kort sagt: et skritt tilbake i kuttismens ånd. Som vanlig tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste.

Samtidig vil Høyre IKKE gå inn for å endre reglene som gir legemiddelkonsern globale monopoer på medisiner som kan produseres for en hundredel av prisen de selges for.

Hiv-pasienter anbefales å bytte til billigere medisiner


Kutt: 300 millioner mindre i kilometergodtgjørelse

(26. juli 2018)
Staten kutter kilometersatsen for kjøregodtgjørelse med 5 %, fra 4,10 til 3,90 pr. kilometer. De gjør det ikke fordi det er billigere å kjøre bil. De gjør det for å få 300 millioner kroner fra arbeidsfolk for å dekke inn skatteletten til de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper.

Politikerne kutter litt her og litt der, og rævkjørigen fortsetter som Dag Sørås sier det: "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der."

Mindre penger for å bruke bilen på jobb


Ensidig og tendensiøs fordømmelse

(rev. 15. okt. 2020)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide slår to fluer i ett smekk når hun nå sammen med hele EU fordømmer Russland pga. forgiftning av Aleksej Navalnyj og hackingen av Stortinget. Og selvfølgelig, når mange fordømmer, da må det jo være riktig.

Men det er ikke bevist at det var russerne som hacket Stortinget. Mange hevder at det ikke er mulig å spore dyktig utført hacking, og at det er lett å hacke slik at sporene som ligger igjen er falske. Altså, dersom russerne hacket ville det fremstå som om det kom fra USA og vice versa.

Det er heller ikke bevist hvem som forgiftet Navalnyj. NRK argumenterte med at det måtte være Putin fordi det skjedde i Sibir, som om USA ikke har agenter i Sibir. Og fordi Novitsjok ble utviklet av russerne under den kalde krigen og fordi USA har ikke bekreftet at de har Novitsjok, da må det være Putin.

Aftenposten hevdet at Navalnyj hadde avslørt andre korrupte politikere som kunne tenkes å ønske ham død. Men også USA har motiv for å iscenesette et drapsforsøk. De ønsker helt tydelig å få blokkert Nord Stream 2, gassledningen til Tyskland, og ser gjerne at Tyskland blir indignert på russerne.

I ettertid kan vi spørre oss om ikke russerne er i stand til et drap når de har verdens sterkeste gift tilgjengelig. NRK viste en video fra hotellrommet tatt etter at Navalnyj sjekket ut, her fikk vi til og med se vannflaskene Navalnyj angivelig ble forgiftet av. Problemet er bare at hele verden trodde han ble forgiftet av te på flyplassen lenge etter at rommet hans var rengjort. Videoen bygger opp under at det må være en svindel.

Vi husker hvordan det gikk da russerne forsøkte å ta livet av Skripal i Storbritannia. I alt 110 russiske diplomater ble utvist fra Norge, EU, Storbritannia, Ukraina, USA og Canada etter russernes sitt angivelige drapsforsøk på Skripal. Ingen diplomater fra Saudi-Arabia ble utvist etter det beviselige bestialskse drapet på den SA-kritiske journalisten Khashoggi. Ikke bare det, men Donald Trump har til og med lagt ned veto mot å straffeforfølge Saudi-Arabia.

Det er betenkelig at en norsk politiker forlater alle vanlige retts-prinsipper (uskyldig inntil bevist skyldig) og fremstår på en måte som er mulig å forveksle med en kampanje.

Eriksen Søreide: Vi kan ikke akseptere at opposisjonelle forgiftes


Krf og Venstre på vei ut i mørket

(9 okt. 2020)
Det ene av disse to partiene utgir seg for å støtte valgfrihet og for å være tuftet på gode verdier. Det andre utgir seg for å ville ta vare på miljø og klima. Felles for dem begge er at dette er to rå-kapitalistiske partier som sammen med Høyre og Frp vil være med å demontere velferdsstaten bit for bit, å selge ut norsk arvesølv og å svekke norsk suverenitet. I motsetning til Høyre og Frp utgir de seg for å være noe annet.

Vi vet at det kapitalistiske systemet har utnyttet naturressurser over en lav sko uten tanke på verken mennesker, miljø eller klima, bare for å kunne tyne litt ekstra profitt ut av tilværelsen. Vi vet også at de tilrettelegger for fillipinske arbeidere i norsk farvann til 35 kroner timen og 70 timers uke i perioder på åtte måneder i strekk, og gjerne vil innføre tilsvarende "kostnadsreduksjon" på andre områder.

Nå viser meningsmålinger at folket ikke lenger tror Krf eller Venstre er løsningen, men en del av problemet.


Sager vi over den greinen vi sitter på ?

(14. sept. 2020)
Høyreregjeringen vil gjerne kutte i pensjon, syketrygd og andre velferdsgoder. De sier det er fordi vi ikke lenger har råd til det, samtidig som de vil gi pengene i skattelette til dem som har mest fra før. Nå vil de kutte formueskatten helt, samtidig som de vil privatisere de lukrative delene av helsevesenet.

Og det er klart, her er mye penger å spare. Ved å bruke filippinere og indere kan man få folk på andre arbeidsvilkår enn norske vil finne seg i. Spørsmålet er om samfunnet totalt sett tjener på å kjøre nordmenn på (en dårligere!) trygd og bruke utenlands arbeidskraft på slavekontrakter. Høyrepartiene vil gjerne fremstå som partier for "eldre" og "arbeidere". Stem gjerne på dem, men kom ikke og klag når kuttene rammer deg selv.


FRP sin psykopatiske debatt-teknikk

(8. juni 2020)
Regjeringen vil, etter å gi en milliard i lettelse i formueskatt til de rikeste, ta inn noen småpenger på de dyreste boligene verdt over 15 millioner kroner. Og det er jo fornuftig, for disse har sluppet billig lenge. Grensen burde vært satt på 10 millioner dersom Høyre virkelig mente alvor.

Men FRP raser, og sier dette vil bli en kostnad som rammer "folk flest" og er til hinder for at "folk flest skal eie sin egen bolig". "Folk flest" klarer ikke helt å se hvorfor FRP griner, og "folk flest" har IKKE boliger som koster 15 millioner kroner. Debatt-teknikken til FRP er syk, og minner om hvordan Siv Jensen angivelig kjempet mot bompenger før hun ble finansminister.

Frp frykter regjeringen kan ty til nasjonal eiendomsskatt


Høyre rævkjører grunnloven med "mange bekker små"

(21. mai 2020) Vedtak etter Grunnlovens § 115 krever tre fjerdedels flertall. Nå ønsker regjeringen å bruke § 26.2 med den begrunnelse at myndighetsoverdragelse til ERA er «lite inngripende i Grunnloven», en politisk manøvrering for å få til et vedtak i Stortinget med alminnelig flertall istedenfor tre fjerdedels flertall. Derfor deler regjeringen opp sitt store inngrep i mange små inngripende og vedtar dem på rekke og rad med simpelt flertall med såpass mellomrom at det ikke fremstår som ett stort inngripende.

Eller som Dag Sørås sier det (fra Rorbua?) : "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der."

Fremtidige politikere i Norge blir bundet opp på hender og føtter og kan i praksis bare forvalte EU sine vedtak. Denne gangen skal den fjerde jernbanepakken trumfes igjennom, tilsammen utgjør pakkene et betydelig inngrep i Grunnloven.

Dersom en oppdeling, en jevnlig svekkelse av Grunnloven med en bit her og en bit der, til sammen blir et STORT inngripende som må behandles etter § 115, da har våre politikere over lang tid brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.


Høyre i bakkant av problemene

(15. mai 2020)
Høyreregjeringen har bevilget inntil 100 millioner kroner til flomsikring fire uker før flommen kommer. "Det er mye dyrere å reparere i ettertid enn å forebygge", sier kommunalminister Nikolai Astrup (H). Dette er nesten like dumt som å si at "Nå er det på tide å få et beredskapslager av munnbind" samme dag som epidemien banker på døra.

Forebygging er ikke å bevilge penger når katastrofen er på vei, penger som det knapt blir mulig å bruke før den rammer. Forebygging er å bevilge penger flere år i forveien slik at nødvendige tiltak kan planlegges og gjennomføres, enten det gjelder flom eller epidemier eller krig eller andre katastrofer. Denne saken bidrar i beste fall til å strø litt "goodwill" på regjeringens etterpåklokskap.


Kryptovaluta og dobbeltmoral

(8. mai 2020)
Våre myndigheter ønsker at all betaling skal skje "hvitt", at penger skal være sporbare og transaksjoner logges. Dette er viktig for å forebygge kriminalitet og hvitvasking. De samme norske myndigheter ønsker "bitcoin-utvinnere" velkommen til Norge, og tilbyr dem billig kraft og store subsidier.

Og da er det jo fristende å lure på om noen holder på å sage over den greinen de selv sitter på. Men skitne penger er også penger, derfor lar de det skje. Det er litt som med skatteparadiset London City. Her er forbudt å plassere penger fra kriminalitet, narkohandel og menneskehandel som rammer briter. Penger fra kriminalitet som rammer andre folk er velkommen ifølge boken "Treasure Islands" med undertittel "Tax Havens And The Men Who Stole The World" av Nicholas Shaxson.

"Treasure Islands" er anmeldt nederst på denne siden


Fiskeressursene hasteprivatiseres under koronakrisen

(20. april 2020)
Fra Nationen har vi sakset noen linjer fra ledere i Rødt: "Den stadige konsentrasjonen av fiskekvotene til færre og større aktører har ført til et kystopprør. Næringa til havs og til land stenges for nye generasjoner fiskere, på grunn av dyre kvoter og privatisering. Den politiske kampen vil tilspisses med Regjeringens kvotemelding, mens Riksrevisjonens rapport vil gi informasjon som er nødvendige før Stortingets behandling.

Kvotemeldinga må utsettes til framlegg av Riksrevisjonen er publisert og behandlet av Stortinget. Først etter at koronakrisen har lagt seg, kan et fulltallig Storting ta stilling til denne viktige saken."

Det er nå på høy tid å stoppe disse høyrepolitikere som vil selge ut folkets arv for all fremtid.

Fiskeressursene hasteprivatiseres under koronakrisen
Anmelder regjeringen for lovbrudd i norsk fiskeripolitikk


Arven etter Siv Jensen

(20. jan. 2020)
Siv Jensen trekker Frp fra regjering. Hva kan etterslekten si at hun gjorde for velgerne sine?

 • Hun fikk ikke gitt oss billigere røyk og sprit, Frp sin første store fanesak.
 • Hun løy oss midt i trynet om bompenger, aldri har folk betalt mer bompenger enn nå
 • Trygdeytelser er blitt nådeløst redusert, litt her og litt der
 • De 30 % med lavest lønn fikk nedgang i reallønn fra 2013 til 2018 ifølge faktisk.no
 • Hun lovet oss skatte- og avgiftslette. Men aldri har folk betalt mer skatter og avgifter enn nå
 • Fra 2017 til 2018 økte Statens inntekter fra skatter og avgifter med 110 milliarder kroner
 • Ulikhetene har økt under Siv Jensen
 • Selskapene til de rikeste som organiserer inntekter, aksjeutbytter, eiendom og formue i "selskaper" betaler 200 milliarder mindre i skatter i 2018 enn i 2012, mens staten drar inn stadig mer penger fra "vanlige" folk.
 • Siv Jensen bidrar til at norsk arvesølv, infrastruktur og virksomheter blir solgt ut til "utenlandske investors"
 • Når det brukes billige utenlandske aktører, mister landet skatteinntekter
 • Siv Jensen er for økt globalisering og avvikler gjerne norsk suverenitet
 • Facebook og Google har ikke måttet begynne å betale skatt til Norge under Siv Jensen
 • Fremdeles kjører farlige utenlandske vogntog på norske veier
 • Det kan se ut som Siv Jensen har fått laveste standard til å gjelde
 • Og NEI, den borgerlige politikken kommer ikke til å bli endret pga. denne dagen


FRP-velgerne har oppdaget at de er holdt for narr

(15. jan. 2020)
Det ulmer på grasrota i Frp. Denne gangen er det retur av en IS-kvinne som er problemet. Sist var det bompengene. Realiteten er nok verre enn som så. For Siv Jensen har brukt eller misbrukt velgerne i Frp til å fremme sin egen politikk, den som hun er blitt grundig opplært i ved sine besøk hos republikanerne i USA.

Retorikkens herskerinne
Hun kvir seg ikke for å bruke store ord, for å bruke en retorikk som treffer mange hjemme, dersom dette kan skaffe henne de velgerne hun trenger for å gjennomføre sin politikk. Ord som pisker til fremmedfrykt, islamfrykt, kamp mot avgifter på røyk og sprit, kampen mot skatter og avgifter, spesielt kampen mot bompenger og mye mer, det var bare et spill for kulissene, et PR-stunt designet for å klø folk i ørene, det var løgn.

Nedgang i reallønn
Realitetene er at aldri har folk betalt så mye i skatter og avgifter som nå. Aldri har det blitt kuttet så mye i ulike velferdsordninger over alt som nå. Aldri har det blitt tatt inn mer i bompenger enn nå. De "gamle" Frp'erne som satt der med trygden og røykte og drakk øl har saget over den greinen de satt på. De 30 prosentene med lavest lønn opplevde at lønnen deres var mindre verdt i 2018 enn i 2013 ifølge faktisk.no. Det er dette Siv Jensen kaller "skape et bedre samfunn for folket".

Se hva hun gjør, ikke hør på hva hun sier
Siv Jensen har levert. I massevis. Ikke til velgerne, men til hennes oppdragsgivere som ønsker en større bit av Norges arvesølv, mer profitt fra Statens virksomhet, mer eierskap til det som folket har bygget opp. Det nye nå er at velgerne har begynt å sette ord på sviket, de har begynt å se hva Siv Jensen faktisk gjør fremfor det hun skravler om, selv når hun nå forsøker å dra bompengekortet og innvandringskortet enda en gang.

Flere Frp-fylkeslederer vil ut av regjering (nrk.no)


Regjeringen snur om sukkeravgift på gaver

(20. nov. 2019)
Idioti er ikke bare å sende fisk til Kina for å sløyes, eller frakte egg tur retur Nordnorge 2000 kilometer for å bli gjennomlyst, eller finne seg i at flere tusen skrotter med sau heller blir destruert enn å komme ut til forbrukerne som rimelig kjøtt. Idioti er også at det er billigere å helle ut overskuddsbrus enn å gi det til de fattige.

Det måtte noen medieoppslag til før politikerne forsto at sukkeravgift på gaver til fattige var en dårlig ide, nesten like dårlig som sukkeravgiften for resten av folket. Derfor skal de nå fjerne sukkeravgift på slike gaver.

Heller ut 25.000 liter drikke - hver dag (nrk.no)


Frode Berg er fri, Erna Solberg jubler !

(15. nov. 2019)
Frode Berg var norsk spion og ble tatt i Russland og dømt. Vi synes alle dette var trist og leit, og det ble jobbet iherdig for å få ham benådet og sluppet fri.

Selveste Erna Solberg uttrykker at hun er glad for at spionen nå kommer hjem som en fri mann.

Men vi har andre "spioner". Edward Snowden har fått asyl i Russland og Julian Assange sitter i fengsel i Storbritannia. Begge har avslørt USA sin avskyelige kriminelle atferd verden over og burde vært hyllet som helter.

Det mener ikke Erna Solberg, hun mener disse to fortjener å sitte bak lås og slå, og hun ville ikke engang gi Edward Snowden garanti for at han trygt kunne komme til Norge og ta imot Ossietzky-prisen.


Høyre får smake sin egen politikk

(29. okt. 2019)
Trygdeskanalen er et resultat av suverenitets-avståelse til EU. Nå får regjeringen smake følgene av sin egen politikk, og det er med en viss skadefryd vi ser politikere svette foran kamera.

Selvfølgelig, for dem det gjelder er det bare trist, og vi håper det utbetales en klekkelig erstatning.
Skandalen er EØS (steigan.no)


Det er ingen skam å snu, Erna Solberg

(6. okt. 2019)
Kommune- og fylkesreformen står for fall, det blir mer og mer klart at når (hvis) folket får si sitt og blir hørt, da vil flere brutale sammenslåinger falle død til jorden. Dette kan ikke skje før denne regjeringen enten er valgt bort.

Derfor kunne vi kanskje forventet at Erna Solberg utsatte hele reformen til etter valget i 2021. Men det vil hun ikke, hun vil forsøke å gjøre så mye som hun bare makter slik at det blir mest mulig kostbart og komplisert å reversere politikken hennes.


Krf's Ropstad er imot valgfrihet

(12. sept. 2019)
Første saken på Dagsnytt 18 i dag var om aktiv dødshjelp. Kjell Ingolf Ropstad var ganske tydelig at han var prinsipielt mot enhver form for dødshjelp, derfor er det ikke aktuelt eller nødvendig å foreta noen utredning på emnet.

Dette er jo også en måte å møte fremtiden på. Ropstad oppfører seg som en eneveldig diktator, og han sitter til og med i et parti som skryter uhemmet av at "de er for valgfrihet". Her viser han hvor dypt valgfriheten stikker, det betyr selvfølgelig bare valgfrihet i saker som Krf bestemmer, og bare de valg som Krf kan forhåndsgodkjenne. Aktiv dødshjelp eller likekjønnet ekteskap er ikke blant dem.


Høyre vil dra Norge inn i ny krig i Persiabukten

(12. aug. 2019)
For å få til deltakelse i Persiabukten vil Høyre ikke spørre folket, fordi folket åpenbart ikke vet sitt eget beste og kan si NEI. Det er dette Høyre mener med "demokrati", i tråd med tidligere kriger.

 • Først var det USA's krig mot Afghanistan, på særdeles tvilsomt grunnlag, og Norge var med.
 • Så var det USA sin krig mot Irak, basert på løgn og falske egenproduserte beviser, og Norge var med.
 • I Libya forledet USA en hel verden med løgn og bedrag om folkemord, og Norge var med.
 • USA sin krig mot Syria er betegnet som den største desinformasjonen verden har sett, angrepsgrupper og leiesoldater ble sendt inn for å drepe og okkupere. Og Norge er med og bistår opprørerne med økonmisk bistand.
 • Og nå vil USA sammen med Israel og Storbritannia ta Iran. Trolig er "hendelsen" som fører til krig allerede planlagt og i ferd med å bli satt ut i livet. Høyre vil at Norge skal være med i noe som kan bli en riktig ekkel storkrig.

Inngangen til storkirg er via deltakelse i Persiabukten


De som bruker veiene skal betale for dem ???

(30. mai 2019)
Dette er det nye mantraet i Norge som selv "sosialdemokratene" (et AP kuppet av høyrefolk) korer med på. På det ene området etter det andre legges skattepolitikken om fra en solidarisk beskatning til en "brukerorientert" betaling. Og da er det bare å legge om systemet på andre områder også slik:

 • De som bruker sykehusene skal betale for dem
 • De som får barn skal betale for skolene
 • De som bruker universitetene skal betale for dem
Selvfølgelig, en regjering som vil gi skattelette på toppen, må ta det inn i bånn. Så spørs det om de blåbrune klarer å rasere HELE velferdsstaten før de blir kastet i 2021. Utsiktene er mørke, men håpet er at folk nå klarer å forstå hva som skjer.

Velferdssamfunnet Norge

(21. nov. 2018)
Nyhetene om at gamle mennesker på pleiehjem ikke engang får lov å gå på do er skremmende. Pårørende ved Grue sykehjem reagerer på det de kaller en ukultur og uverdig behandling av deres nærmeste. Dersom en bonde hadde behandlet dyrene sine slik, ville han blitt "avskiltet" på stedet. Politikerne må vedta kvalitetskrav i eldreomsorgen for å sikre et MINIMUM av anstendig behandling.

 • pasienter skal få gå på do når de ønsker det
 • pasienter skal få dusje og barbere seg minst annenhver dag
 • pasienter skal få frokost, lunsj, middag og kvelds
 • pasienter skal få nødvendig drikke og kontrolleres mot dehydrering
 • pasienter skal få seg en tusletur ut hver dag dersom de er i stand til det
 • Ingen skal måtte dø aleine

At det i det hele tatt er nødvendig å nevne denne saken, er en skam. Og det handler ikke om kompetanse. Det handler om penger.

Reagerer på uverdig behandling av eldre (nrk.no)


350 kroners grensen forsvinner om et år

(20. nov. 2018)
Det eneste privilegiet det norske folk har hatt til nå skal forsvinne om et år: Den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes, men først etter 1. januar 2020 da blir det slutt på å handle småting under 350 kroner tollfritt og momsfritt, takket være Krf og andre aktører i budsjettet. For det er ikke bare budsjettet for 2019 de vedtar nå, men for 2020 og fremover.

Det betyr at dersom du skal bestille en liten del fra utlandet på nett, vil du få moms pluss et fortollingsgebyr som trolig LANGT overstiger verdien av det du bestiller.

350-kroners grensen fjernes 1. januar 2020 (nrk.no)


Er Siv Jensen blitt korrupt ?

(6. okt. 2018)
I 2014 ble Johan H. Andresen utnevnt til den prestisjetunge stillingen som til leder for etikkrådet. Som takk for hjelpen (kan det se ut som) fikk Siv Jensen senere leie hans fjordhytte for 40.000 kroner året i en avtale for 10 år. Men først oppgraderte han hytta og la inn vann og toalett.

Siv Jensen finner dette helt ålreit, ser ingen problemer verken med hytten, prisen eller avtalen. Hele medie-Norge derimot har reagert på avtalen. Dessverre er det ikke slik her i verden at den Vårherre gir et embete, gir han også forstand. Selvfølgelig kan man også spørre seg hva en tobakkmilliardær har å gjøre i et etikkråd, men det er en annen sak.

Ga Siv verv i bytte mot billig hytte? (e24.no)


Oppskrift for økt ulikhet

(1. sept. 2018)
Dersom du øker utgiftene til alle familier med 20.000 kroner, vil det svi for dem som har lite fra før, mens de rikeste ikke vil merke det. Dersom du øker lønnen til alle familier med 20.000 kroner, blir dette en kjærkommen økning for dem som tjener minst, mens de rikeste ikke vil merke det.

Men fordi det er de rikeste som lager politikken i dette landet, kommer lønnsøkningen i prosent - noe som gir svært lite til dem som har minst men en hyggelig økning til de som tjener mest, og avgiftsøkninger rammer alle likt, noe som svir mest for dem som tjener minst. Og vips, her har du oppskriften på hvordan politikerne øker ulikheten.

Slik regulering av inntekter og avgifter er et effektivt verktøy for å øke ulikhet i landet, og det gjennomføres planmessig, bevisst og målrettet, akkurat som organisert kriminalitet.


Nå må Vibeke Hammer Madsen ta seg en pølse!

(1. juni 2018)
Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen går nå ut mot sykelønnsordningen fordi vi "har så høyt sykefravær" (trolig på grunn av at vi i Norge har mange kronisk syke i jobb som trekker ned statistikken i forhold til f.eks. Sverige).

Vi husker Vibeke Hammer Madsen fra den tiden regjeringen måtte ta kuvending om tante-pose-avgiften og istedet innførte flyseteavgift og fikk lagt ned Rygge flyplass. For et år etter kom hun på banen og lanserte sin egen plastposeavgift, slik at regjeringen fikk både i pose og sekk. Folket blir både loppet for en halv milliard kroner for plastposene OG vi fikk flyseteavgiften og økt el-avgift som egentlig skulle være i steden for plastposeavgiften.

Denne gang aksjonerer hun mot de syke. Og det må hun, for hun nevner ikke at hun og hennes kvinnelige venner har sørget for at utlignet skatt for selskaper i SUM er REDUSERT med 499 milliarder kroner fra 2012 til 2016. Det er masse penger, og de må hentes inn noen steder. Hva er mer naturlig enn å hente dem inn hos de sykeste blant oss?


Imponerende eller villet inkompetanse !!!

(9. mai 2018)
Det må være på sin plass å gratulerer politikere som setter en viktig del av norsk samfunnssikkerhet ut på anbud UTEN å garantere for at ansatte med spesialkompetanse og spesialkunnskap i regionen får bli med på lasset.

Men kanskje det er målsettingen? Nytt selskap, nye kontrakter, mindre lønn? EN ting vet vi: politikerne ville selv ALDRI funnet seg i å bli behandlet på samme måte.


Siv Jensen forsøker å bullshitte oss

Det var med forskrekkelse vi hørte Siv Jensen sin tale på landsmøtet. "Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser" sa Frp-leder Siv Jensen ifølge Aftenposten.no

 • Hun sier ikke at skatteletten tilfalt de rikeste sine selskaper, i sum 499 milliarder kroner mindre skatt 2012 - 2016.
 • Hun sier ikke at "vanlige folk" fikk en skatte og avgifts-skjerpelse på 347 milliarder i samme periode
 • Hun sier ikke at bare i 2018 økte avgiftene med 18 milliarder kroner.
 • Hun sier ikke at hun vil rasere den norske velferdsmodellen.
 • Hun sier ikke at hun vil fortsette å gi på toppen og kutte i bånn

Fellesforbundets Jørn Eggum leder har avslørt Siv Jensen som en notorisk løgner. "Medlemmene har avslørt Siv Jensen og Frp. De er arbeidsgivernes og kapitalistenes parti." Jørn Eggum og kaller henne for en «notorisk løgner». (aftenposten.no)

Men la oss ikke glemme at både Putin, Trump og Hitler har (hadde) folk i ryggen som støtter dem, det er noen der ute som gjerne sager over den grenen de sitter på.Skremmende Sylvi Listhaug: "I'll be back!"

(21. mars 2018)
Da Sylvi Listhaug i går trakk seg som justisminister, var det mange som skvatt i stolen. For på pressekonferansen lot hun det skinne igjennom at det var hun som var offeret, de andre tok feil, hun snudde saken fullstendig på hodet med en retorikk som viste at hun aldri hadde ment "unnskyld". For Sylvi Listhaug tar ikke feil, hun gjør ikke noe galt. Og nå skulle hun ri på sin hvite hest som en helt inn i solnedgangen og sikre ytringsfriheten og mangfoldet i verden.

Talen viser at Sylvi Listhaug ikke har forstått noe av det som har skjedd siste ukene, fremført med et stivt, uttrykksløst ansikt der følelser var fullstendig fraværende. Forestillingen var skremmende, og det er med en smule angst vi tar til oss hennes budskap: "I'll be back, punk!"


Siv Jensen "husker ikke"

(18. jan. 2018)
Siv Jensen fikk i 2012 to (2) varsler om Ulf Leirstein, ett i møte med Jon Gåsvatn på hennes kontor, og ett av en kvinne på telefon. Hun gjorde ikke noe med varslene. Tvert imot. Da Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn begynte å fortelle hva som hadde skjedd, sa hun at hun ikke ville vite noe om dette. Og nå i ettertid "husker hun ikke" verken møtet på hennes kontor eller en annen telefon hun fikk om samme sak.

Frps Jon Gåsvatn varslet Siv om Ulf Leirstein (nrk.no)


NHO-sjefen lyver

(18. jan. 2018)
Nrk.no kjører i dag en side der overskriften er sitat av NHO-direktør Kristin Skogen Lund: "Sette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger".

Men det største ranet av fellesskapets penger er de rikeste som ikke betaler skatt slik de burde, som gjemmer bort inntekter, eiendom, formue og aksjeutbytter i selskaper, mange av dem uten ansatte, utelukkende for å kunne trikse fullt lovlig med et helt annet sett skatteregler enn lønnsmottakere. Trolig blir over 100 milliarder kroner trikset vekk fra fellesskapet hvert år.

NHO-direktøren vil ikke pirke i kjeltringstrekene når det er hennes venner og klubbfeller og svirebrødre som står for røveriet fra fellesskapet. Slik verner hun om skattefarse som ugjør fire ganger mer enn arbeidslivskriminaliteten.

Det største ranet fra fellesskapets


Hylende morsom skattepolitikk

(2. des. 2017)
Oljefondet har sendt brev til selskaper de har investert i, og "anmoder" dem om å betale skatt til land der de opererer. Hvorfor er dette hylende morsomt? Fordi det er politikernes jobb å kreve at selskapene betaler skatt, ikke oljefondet.

Politikerne sitter og ser på at skattepengene forsvinner til Paradis, mens de pålegger folket milliard etter milliard etter milliard i nye avgifter. Og oljefondet? Vel, dette her tar seg sikkert godt ut i pressen, men det er ingen grunn til å forvente noe mer skatt fra noen.

Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten sin ... (aftenposten.no)


2 milliarder i avgifter UTEN at det er nødvendig

(28. nov. 2017)
Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant for Krf for Aust-Agder og medlem av Finanskomiteen, uttalte på Dagsnytt 18 i dag at sukkeravgiften på 2 milliarder kroner som Krf nå har pålagt det norske folk, ikke er nødvendig for å få budsjettet til å gå opp, det er ikke en salderingspost, men et rent netto overskudd. Krf gjør det fordi "det er god politikk".

Realiteten er at Krf har tatt 2 milliarder kroner fra vanlige folk og gitt dem i skattelette til de rikeste. Ingen andre medier finner det raving lunatic at Krf skal plukke vekk halvparten av et godt lønnsoppgjør et halvt år før forhandlingene starter.

Se Dagsnytt 18 for 28. nov. her, spol til 13:58


Morna, Carl Ivar !

(25. nov. 2017)
Farsen er lagt merke til utenfor landets grenser:
Anger over nomination of Carl Hagen, who spoke against gays, single mothers and immigrants (Financial Times)


Frp vil ikke ha "snoke-samfunn"

(27. okt. 2017) Frp kaller et åpent, transparent samfunn der alle kan se hva alle tjener og eier for "et snoke-samfunn" på Dagsnytt 18 i dag. Og noe snokesamfunn vil vi ikke ha. Frp utviser flott retorikk for å kvele åpenhet og transparens, å gå baklengs inn i fremtiden. Det er kjeltringene som har noe å skjule.

Og nå kommer "Paradise Papers" som avslører hvem som bruker skatteparadiser til hva. FRP finner det særdeles utidig at det avsløres hvor skatteletten til de rikeste tar veien. Hvem vet, kanskje Paradise har politikere i kundekretsen? Dersom du vil ha et åpent, transparent samfunn uten hemmelighold og skatteunndragelser og vennetjenster må du altså stemme noe annet enn Frp.


Nå kommer det største velferdskuttet

(13. okt. 2017)
Det er ett av de mest alvorlige velferdskuttene i forslaget til statsbudsjett fordi det går ut over dem som har mistet jobben, de som trenger det mest. Det er alvorlig samtidig som regjeringen bruker ganske mye penger på skattelettelser på dem som er aller rikest, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV etter finansdebatten på Stortinget.

De kutter i bånn og gir i skattelette til de rikeste. Uten blygsel.

Kutt i dagpengeordningen med mer enn 300 millioner


Krf og Venstre støtter halvkriminell økonomi

(10. okt. 2017)
Mens stadig flere land sparker ut Uber, ønsker Krf og Venstre dem inn i varmen i Norge. Utspillet er pussig. For dersom man åpner for de-regulering av landet vårt, er dette begynnelsen på noe som vil ramme alle områder, og da er vi tilbake i "ville vesten". Selvfølgelig er dette billigere. Samtidig blir det mer og mer tydelig at Krf og V er to råkapitalistiske partier som seiler under falske flagg.

 • Uber kjører i strid med gjeldende regelverk for løyver
 • Sjåfører jobber uten minstelønn, arbeidsavtaler eller velferdsordninger
 • Det betales ikke arbeidsgiveravgift, det forhåndstrekkes ikke skatt av inntektene
 • Innrapportering av inntekter og skattlegging har vært tvilsom
 • Det opparbeides ikke pensjon eller rett til sykepenger
 • Sjåførene har ikke vandelsattest, kjentmannslapp eller dokumentert helse til jobben
 • Bilene de bruker har ikke krav til forsikring av passasjerene
 • Bilens tilstand er avhengig av sjåførenes økonomi og vilje til vedlikehold
 • Økonomien rundt herligheten er avhengig av at Uber innrapporterer til Staten
 • Selskapet Uber drar ut milliardbeløp i overskudd som trolig ikke beskattes i Norge
 • Uber, nå med støtte av Krf og Venstre, bidrar til deregulering og avvikling av velferdsstaten

KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene (vg.no)


Børge Brende blir president for de super-rike

(15. sept. 2017)
Han har allerede vist at han har de kvalitetene som behøves til jobben: ta fra de fattige og gi til de rike. Vi har aldri tvilt på hvor hans lojalitet ligger.

Børge Brende (H) president i World Economic Forum


En stemme på Krf er en stemme på Frp

(7. sept. 2017)
Hareide har talt, omsider, og gjort det helt krystallklart at han og Krf vil støtte en Høyre + Frp regjering (uten å støtte en Høyre + Frp regjering). Det betyr i praksis at en stemme på Krf = en stemme på Frp. Dette er en logisk og grei tanke for Knut Arild Hareide, selv om Vårherre kanskje finner den litt mer pussig.

Krf sitt motto er som alltid: Ta fra den fattige og gi til den rike. Dobbeltmoral har aldri vært noe problem for Krf.

Hareide freder Solberg selv om hun velger Frp (nrk.no)


Amerikansk helsevesen holder ikke mål

(20. august 2017)
Det har vært mye debatt om privatisering av barnehager, eldreomsorg, helsestell, NSB osv. nå rundt valget. USA er Siv Jensen sitt store forbilde, hun har vært der jevnlig på de republikanske konvensjonene, blank i øynenen og med foldete hender. Slik vil hun ha Norge. Politikken fra USA vil hun (lydig) utbre over det norske folk.

Men er det egentlig så bra der borte? Bortsett fra Donald Trump, ligger også helsevesenet langt nede i myra. Og slik vil Siv Jensen ha det i Norge. Slik vil Siv Jensen bidra til å bygge ned velferdsstaten.

Amerikansk helsevesen kommer dårlig ut (liveleak.com)
World Health Organization’s Ranking


Den Store Løgnen: "Formueskatten er særnorsk"

(12. august 2017)
Hvor mange ganger har du hørt at "Formueskatten er særnorsk" ? Vel, det er blank løgn. Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land. Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015. Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området, skrive Dagens Næringsliv (link under).
Dermed er løgnen fra høyrekreftene avslørt, nå må Siv Jensen og Erna Solberg klappe igjen.

Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land (dn.no)


Flere rike nullskatteytere med Erna Soberg

(5. august 2017)
Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB, skriver VG.no i dag.

Det geniale er er retorikken. "Arbeidende kapital". Inntekt av penger skal være skattefritt. Bare inntekter av arbeidende arbeidere skal beskattes i dette landet.

De rikeste lever av inntektene fra pengene sine. Derfor skal de ikke betale skatt. Og dette her har de klart å få de korrupte politikerne til å kjøpe. Gjett hvem som får regningen av skatteletten til de rikeste.

Ernas har laget flere rike nullskattytere (vg.no)


Korrupte politikere ønsker IKKE et lobbyregister

(12. juli 2017)
Enkelte har i mange år nå forsøkt å få innført et lobbyregister slik at folk kan se hvilke selskaper som gjør fremstøt mot hvilke politikere, gjerne i hemmelighet, fordekt, for å påvirke beslutninger i strid med demokratiske prinsipper (Money talks!)

Dette har de store partiene skammelig nok nedstemt i mange år. Nå kan det kanskje bli virkelighet. Det er faen ta på tide!

Svenske Per Sandberg fikk tvilsomme mailer til vår fiskeriminister


Høyretoppene: 616 896 kr. reiseregning til OL i Sotsji

(20. mai 2017)
Høyretoppene har svidd av over en halv million av våre skattepenger for å reise til OL i Sotsji og heie på Norge. Nå ligger Erna Solberg og tidligere kulturminister Thorhild Widvey sine regninger fra Sotsji på bordet. Alltid kjekt å ha en honningskrukke for hånden.
Reiseregningene sier alt (nrk.no)


Hvordan FRP har tenkt å tape valget

(3. mai 2017)
Målet for FRP er at næringer skal kunne reklamere for hva som helst, hvor som helst, når som helst og hvordan som helst. Verdi = det potensiale noe har for å dra inn reklalmeinntekter. Og nå er det plassen langs veiene som skal fylles med reklame.

Dermed har endelig FRP forstått verdien av norsk natur: det er inntektspotensiale for reklameplakater. Og med dette vakre innspillet, skal FRP tape valget.

Frp vil ha reklame til å betale for veiene (nrk.no)


Staten leder an i moderne slaveri

(16. mars 2017)
Bring er blitt eget selskap som skal konkurrere mot internasjonale bedrifter. Da er det kjekt å ha folk på slavekontrakter. Vi vil gjerne gratulerere Den Norske Stat som har tilrettelagt for slaveriet i det som tidligere var en solid og trygg statsbedrift.

Rumenske sjåfører for Bring lager mat i lastebilen (nrk video 1 minutt)


Høyres privatisering gikk til helvete

(19. febr. 2017)
Det forrige Høyre-byrådet hadde "anbudskonkurranse" der det private firmaet Veireno vant konkurransen. Kjekt når politiske partier inngår håpløse avtaler før de går av - avtaler som andre må rydde opp i. Siden de overtok, har søppelet flytt i Oslos gater. Nå er det slutt, Oslo kommune har overtatt mannskaper og biler fra Veireno og Veireno melder oppbud i morgen.

Oslo-topper holder hastemøte om søppelproblemene i dag kl. 17:30


Høyre vil gjøre kontantstøtten valgfri. Er det lurt?

(6. sept. 2016) Høyres forslag om å gjøre kontantstøtten kommunal og "frivillig" klør i ørene. Hvorfor gir vi oss ikke over i begeistring? Svaret er veldig enkelt: Det er billigere for kommunene å gi litt kontantstøtte enn å gi barnehageplass. Dermed blir ikke ordningen "frivillig", den blir en lettkjøpt løsning for kommuner med lite penger. Problematikken med likestilling og integrering vil bli stående som før.


Veninnekos ?

(23. juli 2016) Så sent som fire uker før hun utnevnte Thorhild Widvey til Statkraft-sjef var næringsministeren gjest under feiringen av Widveys 60-årsdag i Rosendal, skriver nrk.no i dag.

Inhabil så det drypper
Ikke interessert i andre kandidater (nrk.no)


Feriepenger til arbeidsledige fjernet, Staten sparer 1 milliard

(4. juli 2016)
Kutte i bånn, gi på toppen. Faenskapen vil ingen ende ta. Nå drar regjeringen inn 1 milliard fra de fattigste som de gir i skattelette til de rikeste. Who is next?

Det ikke blir ferietillegg på dagpenger i år. (abcnyheter.no)


Norge falt fra 1. til 7. plass i levekårsundersøkelse

(29. juni 2016)
Gratulerer, Erna og Siv og dere andre blåblå. Selv om Norge er et trygt land med lav kriminalitet, god tilgang på rent vann og stor andel som bruker mobiltelefon og internett, blir vi i år forbigått av både Finland, Danmark og Sverige på en ny levekårsranking der 133 land er undersøkt. Og de blåblå har såvidt begynt å rasere velferdsstaten.

Vi har falt fra første til sjuendeplass siden i fjor. (nrk.no)


Høyre MOT lokaldemokrati

(8. april 2016)
Høyre sentralt har vært klinkende klare på at de ikke vil ha lokale folkeavstemninger rundt kommunesammenslåinger. Det har hatt synlig virkning på egne ordførere. Nå følger de etter. Kommunesammenslåinger skal tres ned over hodene på folk. Demokrati er noe faenskap.

Høyre slutter rekkene mot folkeavstemninger (nrk.no)


Høyre vil bygge flere store vannkraftverk

(9. mars 2016)
Endelig ser det ut til at noen av våre politikere begynner å se at vannkraft er ren, fornybar, billig og god energi. Henrik Asheim leder utvalget som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk. Venstre er selvfølgelig hysterisk motstander av ren, fornybar, billig og god energi, og har allerede reagert på Høyres utspill. Venstre arbeider seg stadig nedover mot sperregrensen.

Vi minnes også Jens Stoltenberg som på 80-tallet la ned all stor utbygging av vannkraft fordi han ville ha olje og gass.

Nødvendig grønn kraftutbygging må komme


Høyre er skadelig for din helse!

(27. des. 2015)
4. sept. 2014 hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet."

Bakgrunnen for uttalelsen er at Linda Helleland, som leder Stortingets transportkomité, håper å se de første nye, konkurranseutsatte togene på skinnene i løpet av 2016, og det på en måte som AP aldri skulle klare å snu.

Det er heldigvis sjelden å høre politikere komme med så grove uttalelser. Hovstad vil åpenbart ikke at politikere til enhver tid skal kunne gjøre det de mener er best for landet. Hun vil at de skal bindes opp for all fremtid til å gjøre det Hovstad mener er best akkurat nå. Det ser ut som hun ønsker å avvikle demokratiet og velferdssamfunnet i Norge.

Les hele intervjuet i VG her


Krf viser Frp brunøyet igjen

(29. okt. 2015) Det kommer mange flyktninger, og noen politikere er på sitt vante hakk og bruker hva det skal være for å kutte i bånn. Krf vil ikke redusere kuttene for samboere og gifte pensjonister slik Frp ønsker. At Krf får sitte til bords med Frp er jo bare en vanvittig vits. Krf vil øke el-avgiften, en avgift på REN og MILJØVENNLIG energi. Og de vil øke alkoholavgiften. De vil altså gjøre det dyrere for vanlige folk i nedgangstider og bidra til redusert forbruk. Og det er jo akkurat det motsatte av det vi trenger.

De vil ikke øke formueskatten eller arveavgiften. De sier visst at de VIL de redusere eller utsette innkjøp av nye jagerfly. Derimot ser det ut til at Krf VIL slutte å redusere skattene til de rikeste. Ifølge DN.no har KrF allerede vært med på å gi 13 milliarder kroner i skatteletter over to år. "Det er 13 milliarder mer enn det vi lovet våre velgere", sier Hareide, men nå er han ikke villig til å gå lenger. (Dette må jo være et prakteksempel på å "holde det vi lovet"!!!)

KrF-leder vil kutte i FrPs hjertesaker (nrk.no)


Høyre bekymret fordi MDG går til de rødegrønne

(27. sept. 2015)
Flere høyre-politikere beskylder nå MDG for ikke å være blokk-uavhengig men lene seg til venstresiden. Det kan umulig være noe å bli forbauset over.

Kanskje MDG har oppdaget to ting: Den ene er at de røde har bedre miljøpolitikk enn de blå, og den andre at det kanskje ikke er så lurt å gå baklengs inn i fremtiden med destruktiv høyrepolitikk ? Høyresiden verden over har vist seg som en kynisk utnytter og utbytter både av ressurser, natur, klima og mennesker. Høyresiden er ikke løsningen på denne klodens problemer.

Miljøpartiet De Grønne til de rødegrønne (nrk.no)


De borgerlige i Bergen innførte byreklame rett FØR valget

(27. aug. 2015)
Avtalen med JCDecaux binder bergenserne til tvangsreklame i kollektivtrafikken frem til 2022, uten at de får mulighet til å påvirke dette gjennom å bruke stemmeseddelen. Dette må være politikk på det aller, aller sleipeste, utført av Frp, H og V. Saken i sin helhet har vært unntatt offentlighet frem til behandling - også det er ganske grovt.

Bybanen har tidligere fått ros for sitt flotte og rolige design. Nå blir også bybanene overhengt med reklame. Dersom AP vinner valget, er det å håpe at de kansellerer avtalen og sender regningen ut som ekstra eiendomsskatt til boliger over 10 millioner.

Godkjente reklameavtale - rett før valget


Borgerlig "valgfrihet" i helsevesenet

(12. juli 2015)
Husker du hvordan Siv Jensen og Erna Solberg snakker om "valgfrihet" når de vil at private skal tjene penger på offentlig virksomhet? Hvor rørende viktig det er for dem at gamle selv skal få velge privat eller offentlig hjemmehjelp eller gamlehjem?

Vel, når det gjelder bruk av røntgen i Bergen, har de borgerlige virkelig vist sitt sanne jeg. For her kan du ikke velge. Her skal du ta den leverandøren som de borgerlige har gitt monopol, hvis ikke må du betale alt selv. Du får ikke velge den aktøren du mener tilbyr de beste prisene, korteste leveringstiden, beste servicen, dyktigste staben eller beste plassering ut fra kollektivtransport og parkeringsmuligheter.

Det er samme opplegget med "anbud" på drosjer. Her kan du ikke velge den drosjen som er nærmest og som kan komme frem først, du skal velge drosje hos det selskapet som Helse Vest har bestemt når du skal til og fra sykehus i Bergen.

Det Helse Vest kunne gjort i Siv Jensen og Erna Solberg sin ånd, er selvfølgelig å si til kundene: "Dere får X kroner i refusjon. Kjøp tjenesten der dere vil." Alle de tilgjengelige ressursene i samfunnet ble dermed tilgjengelig og ventetid redusert. Samtidig ville Helse Vest spart store beløp i "anbudsinnhenting" og sluppet potensiale for korrupsjon.


Istedenfor plastposeavgift blir det høyere el-avgift

(11. mai 2015)
For "miljøgevinsten" til plastposeavgiften var omstridt, og Siv Jensen forsto tilslutt (jammen tok det tid!) at dette var for dumt. Hva gjør de istedenfor ? Jo de øker el-avgiften på ren og fornybar energi slik at vi alle skal gå over til ved og koks. Hva burde de ha gjort ? De burde redusert avgiften på den mest miljøvennlige energien verden har sett.

Samtidig benytter de anledningen til å innføre en flyseteavgift som blir en trussel mot luftfarten. Hvis de trenger penger, kan de jo ta inn litt av de 100 milliarder kronene de gir til de rikeste hvert år.

Poseavgift byttes mot dyrere strøm


De har tatt til vettet: Plastposeavgiften utsettes !

(10. mars 2015)
Da er det godt å se at det er litt sunn fornuft igjen langt der inne. Det som er bemerkelsesverdig er at de i det hele tatt kom med forslaget, noen har dårlige rådgivere. Det krever mot å snu, noe Siv Jensen nå har vist at hun har. Det samme kan ikke sies (ennå) om AP i saken om uadressert reklame.

Siv var redd Tante-Pose-stempel. Nå snur regjeringen.


JA til nye jagerfly til 236 milliarder over 30 år.

(10. febr. 2015)
Produktivitetskommisjonen vil ha mer satsing på samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Siv Jensen vil ha mer satsing på samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Men nye jagerfly, definitivt samfunnsøkonomisk ulønnsomme, det skal de ha, og det uten å spørre folket.

http://produktivitetskommisjonen.no/


Erna Solberg flesker til mot Russland

(21. febr. 2015)
Erna Solberg viser sine politiske kunster når hun avviser å hjelpe Russland å heve et fly fra andre verdenskrig som ble skutt ned utenfor Berlevåg, for å gi de fire ombord en verdig begravelse. Årsaken er at Erna Solberg etter ordre fra USA skal være ublid på russerne pga. annekteringen av Krim.

Det ble demonstrasjon i Kirkenes, nordlendingene raser mot regjeringen. Dagsnytt 18 fortalte i dag hvordan hundre nordlendinger demonstrerte mot det tullete vedtaket til regjeringen. Dette handler om en verdig handling under et jublilem med folk som kjempet side om side med nordmenn mot nazistene under krigen, det handler om våre naboer. "Dette er uvennlig, men også på grensen til uverdig", sier Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV),

Sier nei til Russland (nrk.no)


En farlig, kriminell og idiotisk ting å gjøre

(6. jan. 2015) De innfører 1 milliard i ny poseavgift, som de gir i skattelette til de rikeste. Miljøgevinsten av denne avgiften er høyst diskutabel, dette er et triks for å ta fra vanlige folk og gi til de rikeste, ikke en miljøavgift. Det er en måte å sanke inn penger i bånn og dele dem generøst ut på toppen. På godt norsk kalles det for tyveri. Det gjør dem til kriminelle. Og de gjør det i nedgangstider og sender regningen til vanlige folk.

Vi oppfordrer til generalstreik, dette går faen ta ikke an ! Denne avgiften skal tre i kraft 1. mars 2015.


Klar mistillit

(1. des. 2014)
Ny meningsmåling viser klart at de blåblå og deres støttepartier ikke lenger har tillit i befolkningen. Resultatet er så alarmerende at det burde fått demokratiske konsekvenser. Men de blåblå kan gjøre hva de vil i noen år til. Uten å ta hensyn til folket.


Bruker miljøsaken som påskudd til avgiftsøke på 1 milliard

(25. nov. 2014)
De blåblå møter motstand på en ekstra-avgift i budsjettet for 2015 på en milliard. Men det er avklart at avgiften på plastposer har ikke noen verdi for miljø eller klima, dette er en ren salderingspost på budsjettet.

Så viser det seg at ingen av de involverte forhandlerne vil ta "æren" (les: skammen!) for dette tiltaket. Først skyldte Frp på Venstres leder Trine Skei Grande. Hun fraskrev seg æren, og returnerte til Frp, som sparket ballen videre til Hareide i Krf. Men heller ikke Knut Arild Hareide ville ha dette på seg.

Til slutt så det ut som Frp måtte ta ballen tilbake igjen. Men så kom Per Sandberg med avklaringene i dagsnytt radio 24. nov. og spilte ganske snedig ansvaret over til Trine Skei Grande. Hun må trolig dele tittelen som "tante Pose" med Siv Jensen for 1 milliard i avgiftsøke for vanlige folk.

Kjekt å ta inn litt penger når man skal gi skattelette til de rikeste. Men folket raser og krever at avgiften fjernes.