Hva sier de blå/brune ?

 • Vi vil avskaffe bompenger !
 • Vi vil avskaffe unødvendige avgifter
 • Vi vil gi skattelette til alle

Hva gjør de?

 • Mange nye bompengeprosjekter er etablert
 • Plastposeavgiften tar 1 milliard fra "vanlige folk"
 • "Vanlige folk" har fått småpenger som er spist opp av avgifter
Død over Krf og Venstre

(9 okt. 2020) Det ene av disse to partiene utgir seg for å støtte valgfrihet og for å være tuftet på gode verdier. Det andre utgir seg for å ville ta vare på miljø og klima. Felles for dem begge er at dette er to rå-kapitalistiske partier som sammen med Høyre og Frp vil være med å demontere velferdsstaten bit for bit, å selge ut norsk arvesølv og å svekke norsk suverenitet. I motsetning til Høyre og Frp utgir de seg for å være noe annet.

Vi vet allerede at det kapitalistiske systemet har utnyttet naturressurser over en lav sko uten tanke på verken mennesker, miljø eller klima, bare for å kunne tyne litt ekstra profitt ut av tilværelsen. Vi vet også at de tilrettelegger for fillipinske arbeidere i norsk farvann til 35 kroner timen og 70 timers uke i perioder på åtte måneder i strekk.

Dette er ideologien som vil ta ned klima og miljø og velferdsstat og øke ulikhet. Be om at de begge kommer under sperregrensen til valget.


Sager vi over den greinen vi sitter på ???

(14. sept. 2020) Høyreregjeringen vil gjerne kutte i pensjon, syketrygd og andre velferdsgoder. De sier det er fordi vi ikke lenger har råd til det, samtidig som de vil gi pengene i skattelette til dem som har mest fra før. Nå vil de kutte formueskatten helt, samtidig som de vil privatisere de lukrative delene av helsevesenet.

Og det er klart, her er mye penger å spare. Ved å bruke filippinere og indere kan man få folk på andre arbeidsvilkår enn norske vil finne seg i. Spørsmålet er om samfunnet totalt sett tjener på å kjøre nordmenn på (en dårligere!) trygd og bruke utenlands arbeidskraft på slavekontrakter. Høyrepartiene vil gjerne fremstå som partier for "eldre" og "arbeidere". Stem gjerne på dem, men kom ikke og klag når kuttene rammer deg selv!


Kan korona gi orgasme i halsen ?

(16. juni 2020) I snart tre måneder har vi sett NRK meske seg i korona-nyheter. Nyheter er tværet og strukket og gjentatt og dissekert og synset om til de grader at ingen krok har vært tørr. Når de har manglet stoff, har de funnet stoff, de mest usannsynlige vinklingene og marginale tilfellene. Og når ikke det har hjulpet, har de begynt å spekulere med "kan være", det "kan være" slik og slik.

Også politikerne er rammet av denne sykdommen. Enkelte har med dårlig tilslørt henrykkelse stått på pressekonferansene og briljert med hvor flinke de er til å snakke for seg. Det er nesten som man kan lure på om NRK og politikerne får orgasme i halsen av å snakke om korona. Istedenfor halvdag-lange marathon-sendinger burde NRK greie seg med å oppsummere korona-nytt på 10 minutter hver hele time.


FRP sin psykopatiske debatt-teknikk

(8. juni 2020) Regjeringen vil, etter å gi en milliard i lettelse i formueskatt til de rikeste, ta inn noen småpenger på de dyreste boligene verdt over 15 millioner kroner. Og det er jo fornuftig, for disse har sluppet billig lenge. Grensen burde vært satt på 10 millioner dersom Høyre virkelig mente alvor.

Men FRP raser, og sier dette vil bli en kostnad som rammer "folk flest" og er til hinder for at "folk flest skal eie sin egen bolig". "Folk flest" klarer ikke helt å se hvorfor FRP griner, og "folk flest" har IKKE boliger som koster 15 millioner kroner. Debatt-teknikken til FRP er ganske så syk, men minner sterkt om hvordan Siv Jensen kjempet mot bompenger før hun ble finansminister.

Frp frykter regjeringen kan ty til nasjonal eiendomsskatt


Krf sin blackmail er slutt

(26. mai 2020) Krf har ved hjelp av regulær utpressing holdt sin klamme hånd over folket i dette landet inntil i dag. Avstemmingen i Stortingent var et knusende og velfortjent nederlag for Krf, og kanskje for denne typen djevelsk utpressings-politikk. Vi ønsker Krf et langt liv under sperregrensen og ser frem til aldri mer Krf i regjering.

Høyre rævkjører grunnloven

(21. mai 2020) Vedtak etter Grunnlovens § 115 krever tre fjerdedels flertall og derfor ønsker regjeringen å bruke § 26.2 med den begrunnelse at myndighetsoverdragelse til ERA er «lite inngripende i Grunnloven», dette er en politisk manøvrering for å få til et vedtak i Stortinget med alminnelig flertall.

Våre høyrepolitikere ønsker seg et STORT inngripende i Grunnloven, men de vet at da får de hele folket og hele fagbevegelsen mot seg. Derfor deler de det opp i mange små inngripende og vedtar dem på rekke og rad med simpelt flertall med såpass mellomrom at det ikke gjelder som ett stort inngripende. Og de gjør det så forsiktig og elegant. Eller som Dag Sørås sier det (fra Rorbua?) : "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der."

Fremtidige politikere i Norge blir bundet opp på hender og føtter og kan i praksis bare forvalte EU sine vedtak. Denne gangen skal den fjerde jernbanepakken trumfes igjennom, tilsammen utgjør pakkene et betydelig inngrep i Grunnloven.

Dersom en oppdeling, en jevnlig svekkelse av Grunnloven med en bit her og en bit der, til sammen blir et STORT inngripende som må behandles etter § 115, da har våre politikere over lang tid brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men trolig planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.

Den anstendige versjonen finner du på Derimot.no


Dette blir for dumt, Høyre !!!

(15. mai 2020) Høyreregjeringen har bevilget inntil 100 millioner kroner til flomsikring fire uker før flommen kommer. "Det er mye dyrere å reparere i ettertid enn å forebygge", sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Dette er nesten like dumt som å si at "Nå er det på tide å få et beredskapslager av munnbind" samme dag som epidemien banker på døra.

Forebygging er ikke å bevilge penger når katastrofen er et faktum, penger som det knapt blir mulig å bruke tidsnok. Forebygging er å bevilge penger flere år i forveien slik at nødvendige tiltak kan planlegges og gjennomføres, enten det gjelder flom eller epidemier eller krig eller andre katastrofer.

Denne saken bidrar i beste fall til å strø litt "goodwill" på regjeringen men er en eneste stor vits. Har de misforstått ordet "beredskap" ???


Kryptovaluta og dobbeltmoral

(8. mai 2020) Politiet har arrestert en IT-person med kompetanse på kryptovaluta i Tom Hagen-saken. I den forbindelse må det filosoferes litt over norsk dobbeltmoral. For på den ene siden ønsker våre myndigheter at all betaling skal skje "hvitt", at penger skal være sporbare og transaksjoner logges for eventuell etterprøving.

De samme norske myndigheter, i kjent molbo-stil, ønsker "bitcoin-utvinnere" velkommen til Norge, og tilbyr dem billig kraft (mye billigere enn du og jeg får !) og store subsidier. Og da er det jo fristende å lure på om noen holder på å sage over den greinen de selv sitter på. Men skitne penger er også penger, derfor lar de det skje.

Det er litt som med skatteparadiset London City. Her er forbudt å plassere penger fra kriminalitet, narkohandel og menneskehandel som rammer briter. Penger fra kriminalitet som rammer andre folk er velkommen! (fra boken "Treasure Islands" med undertittel "Tax Havens And The Men Who Stole The World" av Nicholas Shaxson helt nederst på denne siden)


Fiskeressursene hasteprivatiseres under koronakrisen

(20. april 2020) Dette innlegget (klikk på overskriften) i Nationen er skrevet av ledere i Rødt. Her siteres et par linjer:

"Den stadige konsentrasjonen av fiskekvotene til færre og større aktører har ført til et kystopprør. Næringa til havs og til land stenges for nye generasjoner fiskere, på grunn av dyre kvoter og privatisering. Den politiske kampen vil tilspisses med Regjeringens kvotemelding, mens Riksrevisjonens rapport vil gi informasjon som er nødvendige før Stortingets behandling.

Kvotemeldinga må utsettes til framlegg av Riksrevisjonen er publisert og behandlet av Stortinget. Først etter at koronakrisen har lagt seg, kan et fulltallig Storting ta stilling til denne viktige saken." Det er nå på høy tid å stoppe disse høyrepolitikere som vil selge ut folkets arv for all fremtid.

(5. mai) Gamvik Senterparti politianmelder regjeringen og Frp for lovbrudd i norsk fiskeripolitikk (nrk.no)


Arven etter Siv Jensen

(20. jan. 2020) Siv Jensen trekker Frp fra regjering. Hva kan etterslekten si at hun gjorde for velgerne sine?

 • Hun fikk ikke gitt oss billigere røyk og sprit, Frp sin første store fanesak.
 • Hun løy oss midt i trynet om bompenger, aldri har folk betalt mer bompenger enn nå
 • Trygdeytelser er blitt nådeløst redusert, litt her og litt der
 • De 30 % med lavest lønn fikk nedgang i reallønn fra 2013 til 2018 ifølge faktisk.no
 • Hun lovet oss skatte- og avgiftslette. Men aldri har folk betalt mer skatter og avgifter enn nå
 • Fra 2017 til 2018 økte Statens inntekter fra skatter og avgifter med 110 milliarder kroner
 • Ulikhetene har økt under Siv Jensen
 • Selskapene til de rikeste som organiserer inntekter, aksjeutbytter, eiendom og formue i "selskaper" betaler 200 milliarder mindre i skatter i 2018 enn i 2012, mens staten drar inn stadig mer penger fra "vanlige" folk.
 • Siv Jensen bidrar til at norsk arvesølv, infrastruktur og virksomheter blir solgt ut til "utenlandske investors"
 • Når det brukes billige utenlandske aktører, mister landet skatteinntekter
 • Siv Jensen er for økt globalisering og avvikler gjerne norsk suverenitet
 • Facebook og Google har ikke måttet begynne å betale skatt til Norge under Siv Jensen
 • Fremdeles kjører farlige utenlandske vogntog på norske veier
 • Det kan se ut som Siv Jensen har fått laveste standard til å gjelde
 • Og NEI, den borgerlige politikken kommer ikke til å bli endret pga. denne dagen

FRP-velgerne har oppdaget at de er holdt for narr

(15. jan. 2020) Det ulmer på grasrota i Frp. Denne gangen er det retur av en IS-kvinne som er problemet. Sist var det bompengene. Realiteten er nok verre enn som så. For Siv Jensen har brukt eller misbrukt velgerne i Frp til å fremme sin egen politikk, den som hun er blitt grundig opplært i ved sine besøk hos republikanerne i USA.

Retorikkens herskerinne
Hun kvir seg ikke for å bruke store ord, for å bruke en retorikk som treffer mange hjemme, dersom dette kan skaffe henne de velgerne hun trenger for å gjennomføre sin politikk. Ord som pisker til fremmedfrykt, islamfrykt, kamp mot avgifter på røyk og sprit, kampen mot skatter og avgifter, spesielt kampen mot bompenger og mye mer, det var bare et spill for kulissene, et PR-stunt designet for å klø folk i ørene, det var løgn.

Nedgang i reallønn
Realitetene er at aldri har folk betalt så mye i skatter og avgifter som nå. Aldri har det blitt kuttet så mye i ulike velferdsordninger over alt som nå. Aldri har det blitt tatt inn mer i bompenger enn nå. De "gamle" Frp'erne som satt der med trygden og røykte og drakk øl har saget over den greinen de satt på. De 30 prosentene med lavest lønn opplevde at lønnen deres var mindre verdt i 2018 enn i 2013 ifølge faktisk.no. Det er dette Siv Jensen kaller "skape et bedre samfunn for folket".

Se hva hun gjør, ikke hør på hva hun sier
Siv Jensen har levert. I massevis. Ikke til velgerne, men til hennes oppdragsgivere som ønsker en større bit av Norges arvesølv, mer profitt fra Statens virksomhet, mer eierskap til det som folket har bygget opp. Det nye nå er at velgerne har begynt å sette ord på sviket, de har begynt å se hva Siv Jensen faktisk gjør fremfor det hun skravler om, selv når hun nå forsøker å dra bompengekortet og innvandringskortet enda en gang.

Flere Frp-fylkeslederer vil ut av regjering (nrk.no)


Tidligere nestleder i Venstre dolker Venstre i ryggen

(7. des. 2019) Olaf Thommessen, tidligere nestleder i Venstre og nå administrerende direktør SMB Norge dolker Venstre i ryggen når et Venstre-utvalg nå går inn for å gjeninnføre arveavgiften og øke formueskatten. Han snakker selvfølgelig for sin syke mor, for nå er han blitt røsten til SMB, små og mellomstore bedrifter, og får betalt for at eierne deres skal betale minst mulig skatt.

FRP er sjokkert over utspillet til Venstre, de jobber jo aktivt for å ØKE forskjellene i Norge. Under Høyre og FRP sitt styre har vi fått flere fattige, større ulikhet, de rikeste har blitt rikere og velferdsstaten er i ferd med å bli torpedert. Derfor er det prisverdig det forslaget Venstre nå kommer med, et forslag som bør få flertall på Stortinget.

Olaf Thommessen har likevel et poeng når han frykter for arbeidsplassene. Derfor bør eiere av de bedriftene som faktisk har ansatte og betaler arbeidsgiveravgift få trukket fra arbeidsgiveravgiften på sin formueskatt. Dette kan være et incentiv til å øke ansettelser i Norge.

Men Thommessen unnlater å nevne en liten sak. Veldig mange av de "små og mellomstore" bedriftene han kjemper for er selskaper uten ansatte som utelukkende har til hensikt å få skatt til å forsvinne fra inntekter, aksjeutbytter, eiendommer og formuer. I 2012 hadde vi ifølge SSB 72022 aksjeselskaper uten ansatte som omsatte for 500 milliarder kroner. Mange av disse er utelukkende konstruert for å få skatt til å forsvinne. Når han unnlater å nevne dette problemet, gjør han seg selv til en del av det.

Eit Venstre-utval foreslår ei ny arveavgift og auke skatten på formuar og høge inntekter (nrk.no)


Regjeringen snur om sukkeravgift på gaver

(20. nov. 2019, rev. 21.nov.) Idioti er ikke bare å sende fisk til Kina for å sløyes, eller frakte egg tur retur Nordnorge 2000 kilometer for å bli gjennomlyst, eller finne seg i at flere tusen skrotter med sau heller blir destruert enn å komme ut til forbrukerne som rimelig kjøtt. Idioti er også at det er billigere å helle ut overskuddsbrus enn å gi det til de fattige.

Det måtte noen medieoppslag til før politikerne forsto at sukkeravgift på gaver til fattige var en dårlig ide, nesten like dårlig som sukkeravgiften for resten av folket. Derfor skal de nå fjerne sukkeravgift på slike gaver.

Heller ut 25.000 liter drikke - hver dag (nrk.no)


Frode Berg er fri, Norge jubler !

(15. nov. 2019) Frode Berg var norsk spion og ble tatt i Russland og dømt. Vi synes alle dette var trist og leit, og det ble jobbet iherdig for å få ham benådet og sluppet fri. Nå har det skjedd, og NRK dekker den gledelige nyheten med mange artikler på forsiden av nrk.no. Det skal også være aktuelt å gi ham en begydelig erstatning eller belønning for sin innsats, ikke for spionasjen, men fordi han ble tatt med buksene nede, stakkars mann.

Selveste Erna Solberg uttrykker at hun er glad for at han nå kommer hjem som en fri mann. Men vi har andre "spioner". Edward Snowden sitter i asyl i Russland og Julian Assange sitter i fengsel i Storbritannia. Begge har avslørt USA sin avskyelige kriminelle atferd verden over og burde vært hyllet som helter. Det mener ikke Erna Solberg, hun mener disse to fortjener å sitte bak lås og slå, og hun ville ikke engang gi Edward Snowden garanti for at han trygt kunne komme til Norge og ta imot Ossietzky-prisen.


Høyre får smake sin egen politikk

(29. okt. 2019) Trygdeskanalen er et resultat av suverenitets-avståelse til EU. Nå får regjeringen smake følgene av sin egen politikk, og det er med en viss skadefryd vi nå ser politikere svette foran kamera.

Selvfølgelig, for dem det gjelder er det bare trist, og vi håper det utbetales en klekkelig erstatning.
Skandalen er EØS (steigan.no)


Det er ingen skam å snu

(6. okt. 2019) Kommune- og fylkesreformen står for fall, det blir mer og mer klart at når folket får si sitt og blir hørt, da vil flere brutale sammenslåinger falle død til jorden. Dette kan ikke skje før denne regjeringen enten er veltet eller valgt vekk.

Derfor kunne vi kanskje forventet at Erna Solberg utsatte hele reformen til etter valget i 2021. Men det vil hun ikke, hun vil forsøke å gjøre så mye som hun bare makter slik at det blir mest mulig kostbart og komplisert å reversere politikken hennes.

Har ikke denne damen lest fjellvettreglene? Eller er hun blind og døv for dem også?


Krf's Ropstad er frekk som faen!

(12. sept. 2019) Første saken på Dagsnytt 18 i dag var om aktiv dødshjelp. Kjell Ingolf Ropstad var ganske tydelig at han var prinsipielt mot enhver form for dødshjelp, derfor er det ikke aktuelt eller nødvendig å foreta noen grundig utredning på emnet. Besserwisseren har talt.

Dette er jo også en måte å møte fremtiden på, og som sagt i overskriften: Frekk som faen. For Ropstad er ikke eneveldig diktator, uansett hvor mye han måtte ønske det, og han sitter til og med i et parti som skryter uhemmet av at "de er for valgfrihet". Her viser han hvor dypt valgfriheten stikker, det betyr selvfølgelig bare valgfrihet i saker som Krf bestemmer, aktiv dødshjelp eller likekjønnet ekteskap er ikke blant dem.


Høyre vil dra Norge inn i ny krig i Persiabukten

 • (12. aug. 2019) Først var det USA's krig mot Afghanistan, en krig på særdeles tvilsomt grunnlag, og Norge var med.
 • Så var det USA sin krig mot Irak, basert på løgn og falske egenproduserte beviser, og Norge var med.
 • I Libya forledet USA en hel verden med løgn og bedrag om folkemord, og Norge var med.
 • USA sin krig mot Syria er betegnet som den største desinformasjonen verden har sett, angrepsgrupper og leiesoldater ble sendt inn for å drepe og okkupere. Norge støtter krigen mot Assad.
 • Og nå vil USA sammen med Israel og Storbritannia ta Iran. Trolig er "hendelsen" som fører til krig allerede planlagt og i ferd med å bli satt ut i livet. Høyre vil at Norge skal være med i noe som kan bli en ekkel storkrig.

For å få til deltakelse i Persiabukten vil Høyre ikke spørre folket, fordi folket åpenbart ikke vet sitt eget beste og vil si NEI. Det er dette Høyre mener med "demokrati".

Inngangen til storkirg er via deltakelse i Persiabukten


De som bruker veiene skal betale for dem ???

(30. mai 2019) Dette er det nye mantraet i Norge som selv "sosialdemokratene" (et AP kuppet av høyrefolk) korer med på. På det ene området etter det andre legges skattepolitikken om fra en solidarisk beskatning til en "brukerorientert" betaling. Og da er det bare å legge om systemet på andre områder også slik:

 • De som bruker sykehusene skal betale for dem
 • De som får barn skal betale for skolene
 • De som bruker universitetene skal betale for dem
Selvfølgelig, en regjering som vil gi skattelette på toppen, må ta det inn i bånn. Så spørs det om de blåbrune klarer å rasere HELE velferdsstaten før de blir kastet i 2021. Utsiktene er mørke, men håpet er at folk nå klarer å se hva som skjer.


Velferdssamfunnet Norge

(21. nov. 2018) Nyhetene om at gamle mennesker på pleiehjem ikke engang får lov å gå på do er skremmende. Politikerne må snarest mulig vedta kvalitetskrav i eldreomsorgen for å sikre et MINIMUM av anstendig behandling. Institusjoner som ikke oppfyller kravene ilegges foretaksbot som begynner på 100.000 kroner.

 • pasienter skal få gå på do når de ønsker det
 • pasienter skal få dusje eller vaske og barbere seg minst annenhver dag
 • pasienter skal få frokost, lunsj, middag og kvelds
 • pasienter skal få nødvendig drikke og kontrolleres mot dehydrering
 • pasienter skal aktiviseres fysisk hver dag dersom de er i stand til det

At det i det hele tatt er nødvendig å sette opp slike krav for våre politikere er en skam. Heldigvis, for dem, ser det ikke ut til at de tar det inn over seg.

Pårørende ved Grue sykehjem reagerer på det de kaller en ukultur og uverdig behandling av deres nærmeste (nrk.no)


350 kroners grensen forsvinner om et år

(20. nov. 2018) Det eneste privilegiet det norske folk har hatt til nå skal forsvinne om et år: Det blir slutt på å handle småting under 350 kroner tollfritt og momsfritt, med takk til Krf og andre aktører i budsjettet. For det er ikke bare budsjettet for 2019 de vedtar nå, men for 2020 og fremover.

Det betyr at dersom du skal bestille en liten del fra utlandet på nett, vil du få moms pluss et fortollingsgebyr som trolig LANGT overstiger verdien av det du bestiller.

Men så er heller ikke politikerne til for folket, men omvendt: folket er til for politikerne. Og dette er årets julepresang til folket fra dem. Helvetes forpulte politikere.

Den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes, men først etter 1. januar 2020 (nrk.no)


Er Siv Jensen blitt en korrupt satan?

(6. okt. 2018) I 2014 ble Johan H. Andresen utnevnt til den prestisjetunge stillingen som til leder for etikkrådet. Som takk for hjelpen (kan det se ut som) fikk Siv Jensen senere leie hans fjordhytte for 40.000 kroner året i en avtale for 10 år. Men først oppgraderte han hytta og la inn vann og toalett.

Siv Jensen finner dette helt ålreit, ser ingen problemer verken med hytten, prisen eller avtalen. Hele medie-Norge derimot har reagert på avtalen. Dessverre er det ikke slik her i verden at den Vårherre gir et embete, gir han også forstand. Selvfølgelig kan man også spørre seg hva en tobakkmilliardær har å gjøre i et etikkråd, men det er en annen sak.

Siv Jensen leier fjordhytte for 40.000 kroner i året (e24.no)


Oppskrift for økt ulikhet

(1. sept. 2018) Dersom du øker utgiftene til alle familier med 20.000 kroner, vil det svi for dem som har lite fra før, mens de rikeste ikke vil merke det. Dersom du øker lønnen til alle familier med 20.000 kroner, blir dette en kjærkommen økning for dem som tjener minst, mens de rikeste ikke vil merke det.

Men fordi det er de rikeste som lager politikken i dette landet, kommer lønnsøkningen i prosent - noe som gir svært lite til dem som har minst men en hyggelig økning til de som tjener mest, og avgiftsøkninger rammer alle likt, noe som svir mest for dem som tjener minst. Og vips, her har du oppskriften på hvordan politikerne øker ulikheten.


Nå må høyre-fittene ta seg en pølse!

(1. juni 2018) Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen går nå ut mot sykelønnsordningen fordi vi "har så høyt sykefravær" (trolig på grunn av at vi i Norge har mange kronisk syke i jobb som trekker ned statistikken i forhold til f.eks. Sverige).

Vi husker Vibeke Hammer Madsen fra den tiden regjeringen måtte ta kuvending om tante-pose-avgiften og istedet innførte flyseteavgift og fikk lagt ned Rygge flyplass. For et år etter kom hun pinadø på banen og lanserte en egen plastposeavgift, slik at vi fikk både i pose og sekk. Folket blir både loppet for en halv milliard kroner for plastposene OG vi fikk flyseteavgiften som egentlig skulle være i steden for plastposeavgiften. Man skulle nesten tro det ikke lenger var politikerne som skulle styre skatter og avgifter i dette landet.

Denne gang aksjonerer hun mot de syke. Og det må hun, for hun nevner ikke at hun og hennes kvinnelige venner har sørget for at utlignet skatt for selskaper i SUM er REDUSERT med 499 milliarder kroner fra 2012 til 2016. Det er masse penger, og de må hentes inn noen steder. Hva er mer naturlig enn å hente dem inn hos de sykeste?


Imponerende (eller villet?) inkompetanse !!!

(9. mai 2018) Det må være på sin plass å gratulerer politikere som setter en viktig del av norsk samfunnssikkerhet ut på anbud UTEN å garantere for at ansatte med spesialkompetanse og spesialkunnskap i regionen får bli med på lasset.

Men kanskje det er målsettingen? Nytt selskap, nye kontrakter, mindre lønn???? EN ting vet vi: politikerne ville selv ALDRI funnet seg i å bli behandlet på samme måte.


Siv Jensen farer med bullshit !!!!

På landsmøtet sto Siv Jensen og løy så det dryppet av henne.

"Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser" sier Frp-leder Siv Jensen ifølge Aftenposten.no

 • Hun sier ikke at skatteletten bare tilfalt de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, i sum 499 milliarder kroner mindre skatt 2012 - 2016.
 • Hun sier ikke at "vanlige folk" fikk en skatte og avgifts-skjerpelse på 347 milliarder i samme periode
 • Mindre avgifter? Ikke med Siv Jensen. Bare i 2018 økte avgiftene med 18 milliarder kroner.
 • Arbeidernes parti? Ja, hun klarer sikkert å få noen til å tro på det der. Samtidig raserer hun alt hun klarer av den norske velferdsmodellen.
 • Politikk "tilpasset folks hverdag"? Mer bullshit fra Siv Jensen

Fellesforbundets Jørn Eggum leder har avslørt Siv Jensen som en notorisk løgner. "Medlemmene har avslørt Siv Jensen og Frp. De er arbeidsgivernes og kapitalistenes parti." Jørn Eggum og kaller henne for en «notorisk løgner». (aftenposten.no) Men la oss ikke glemme at både Putin, Trump og Hitler har (hadde) folk i ryggen som støtter dem, det er noen der ute som gjerne sager over den grenen de sitter på.Skremmende Sylvi Listhaug: "I'll be back!"

(21. mars 2018) Da Sylvi Listhaug i går trakk seg som justisminister, var det mange som skvatt i stolen. For på pressekonferansen lot hun det skinne igjennom at det var hun som var offeret, de andre tok feil, hun snudde saken fullstendig på hodet med en retorikk som viste at hun aldri hadde ment "unnskyld". For Sylvi Listhaug hadde aldri tatt feil, hun hadde ikke gjort noe galt. Den avgående minister var urettferdig behandlet av onde mennesker, og nå skulle hun ri på sin hvite hest som en helt inn i solnedgangen og sikre ytringsfriheten og mangfoldet i verden.

Talen viser at Sylvi Listhaug ikke har forstått noe av det som har skjedd siste ukene, fremført med et stivt, uttrykksløst ansikt der følelser var fullstendig fraværende. Måten hun har taklet dette på, kan få folk til å tenke på psykiatriske diagnoser som vi ikke engang tør å nevne her. Forestillingen var patetisk og skremmende, og det er med en smule angst vi tar til oss hennes budskap: "I'll be back, punk!"


Siv Jensen "husker ikke"

(18. jan. 2018) Siv Jensen fikk i 2012 to (2) varsler om Ulf Leirstein, ett i møte med Jon Gåsvatn på hennes kontor, og ett av en kvinne på telefon. Hun gjorde ikke noe med varslene. Tvert imot. Da Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn begynte å fortelle hva som hadde skjedd, sa hun at hun ikke ville vite noe om dette. Og nå i ettertid "husker hun ikke" verken møtet på hennes kontor eller en annen telefon hun fikk om samme sak.

Vi tror at Siv Jensen husker. Vi tror hun vet at det den gang var bedre å feie slike saker under teppet ennå fronte dem. Vi tror hun fortsatt står for en ukultur med ansvarsfraskrivelse fra ubehagelige saker. Og hvis det er riktig, er det ikke bra.

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn sier han varslet Siv Jensen om Ulf Leirstein (nrk.no)


NHO-SJEFEN LYGER !!!

(18. jan. 2018) Nrk.no kjører i dag en side der overskriften er sitat av NHO-direktør Kristin Skogen Lund:
Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Hvorfor er dette løgn? Fordi det største ranet av fellesskapets penger er de rikeste som ikke betaler skatt slik de burde. De rikeste gjemmer bort inntekter, eiendom, formue og virksomhet i selskaper, mange av dem uten ansatte, utelukkende for å kunne trikse fullt lovlig med et helt annet sett skatteregler enn lønnsmottakere. Trolig blir over 100 milliarder kroner trikset vekk fra fellesskapet hvert år.

NHO-direktøren vil ikke pirke i kjeltringstrekene når det er hennes venner og klubbfeller og svirebrødre som står for røveriet fra fellesskapet. Slik verner hun om skattefarse som ugjør fire ganger mer enn arbeidslivskriminaliteten. Og regningen for skattefarsen sendes til lønnsmottakerne. Hvis du lurer på hvordan, så kast et blikk på figuren under.


Hylende morsom skattepolitikk

(2. des. 2017) Oljefondet har sendt brev til selskaper de har investert i, og "anmoder" dem om å betale skatt til land der de opererer. Hvorfor er dette hylende morsomt? Fordi det er politikernes jobb å kreve at selskapene betaler skatt, ikke oljefondet.

Skatt er for vanlige folk. Politikerne sitter og ser på at skattepengene forsvinner til Paradis, mens de pålegger folket milliard etter milliard etter milliard i nye avgifter. Idiotene. Og oljefondet? Vel, dette her tar seg sikkert godt ut i pressen, men det er ingen grunn til å forvente noe mer skatt fra noen.

Oljefondet ber Apple og Nike betale skatten sin ... (aftenposten.no)


2 milliarder i avgifter UTEN at det er nødvendig

(28. nov. 2017) Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant for Krf for Aust-Agder og medlem av Finanskomiteen, uttalte på Dagsnytt 18 i dag at sukkeravgiften på 2 milliarder kroner som Krf nå har lagt på det norske folk, ikke er nødvendig for å få budsjettet til å gå opp, det er ikke en salderingspost, men et rent netto overskudd. Krf gjør det fordi "det er god politikk". Om han mener statsbudsjettet eller et Krf sitt alternative budsjett er noe uklart. Realiteten er at Krf har tatt 2 milliarder kroner fra vanlige folk og gitt dem i skattelette til de rikeste. Og det går faen ta ikke an.

Dette er uhyrlig !!!
Det ser ikke ut til at noen andre medier finner dette uhyrlig, mens vi derimot finner det raving lunatic at Krf skal plukke vekk halvparten av et godt lønnsoppgjør et halvt år før forhandlingene starter. Dette her bør kvalifisere til generalstreik, en samlet arbeiderbevegelse må kreve at det skal gis lette på andre områder i samme størrelsesorden slik at arbeidsfolket ikke kommer dårligere ut. Eksempelvis kan Krf gjerne fjerne 2 milliarder på el-avgift på ren, fornybar, klimavennlig elektrisk kraft.

Se Dagsnytt 18 for 28. nov. her, spol til 13:58


Morna, Carl Ivar !

(25. nov. 2017) Farsen er lagt merke til utenfor landets grenser:
Anger over nomination of Carl Hagen, who spoke against gays, single mothers and immigrants (Financial Times)

Et "snoke-samfunn" ifølge Frp

(27. okt. 2017) Frp kaller et åpent, transparent samfunn der alle kan se hva alle tjener og eier for "et snoke-samfunn" på Dagsnytt 18 i dag. Og noe snokesamfunn vil vi ikke ha. Ypperlig retorikk for å kvele åpenhet og transparens, å gå baklengs inn i fremtiden. Det er kjeltringene som har noe å skjule.

Og nå kommer "Paradise Papers" som avslører hvem som bruker skatteparadiser til hva. FRP finner det særdeles utidig at det slik avsløres hvor skatteletten til de rikeste tar veien. Og hvem vet, kanskje Paradise har politikere i kundekretsen?


Vi har stemt inn faenskapen, nå kommer det største velferdskuttet

(13. okt. 2017) Det er ett av de mest alvorlige velferdskuttene i forslaget til statsbudsjett fordi det går ut over dem som har mistet jobben, de som trenger det mest. Det er alvorlig samtidig som regjeringen bruker ganske mye penger på skattelettelser på dem som er aller rikest, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV etter finansdebatten på Stortinget.

De kutter i bånn og gir i skattelette til de rikeste. Uten blygsel.

Kutt i dagpengeordningen med mer enn 300 millioner kroner neste år. (nrk.no)


Krf og Venstre støtter halvkriminell økonomi

(10. okt. 2017) Mens stadig flere land sparker ut Uber, ønsker Krf og Venstre dem inn i varmen i Norge. Utspillet er pussig. For dersom man åpner for de-regulering av landet vårt, er dette begynnelsen på noe som vil ramme alle områder, og da er vi tilbake i "ville vesten". Selvfølgelig er dette billigere.

 • Uber kjører i strid med gjeldende regelverk for løyver
 • Sjåfører jobber uten minstelønn, arbeidsavtaler eller velferdsordninger
 • Det betales ikke arbeidsgiveravgift, det forhåndstrekkes ikke skatt av inntektene
 • Innrapportering av inntekter og skattlegging har vært tvilsom
 • Det opparbeides ikke pensjon eller rett til sykepenger
 • Sjåførene har ikke vandelsattest, kjentmannslapp eller dokumentert helse til jobben
 • Bilene de bruker har ikke krav til forsikring av passasjerene
 • Bilens tilstand er avhengig av sjåførenes økonomi og vilje til vedlikehold
 • Økonomien rundt herligheten er avhengig av at Uber innrapporterer til Staten
 • Selskapet Uber drar ut milliardbeløp i overskudd som trolig ikke beskattes i Norge
 • Uber, nå med støtte av Krf og Venstre, bidrar til deregulering og avvikling av velferdsstaten

KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene (vg.no)


Børge Brende blir president for de super-rike

(15. sept. 2017) Han har allerede vist at han har de kvalitetene som behøves til jobben: ta fra de fattige og gi til de rike. Vi har aldri tvilt på hvor hans lojalitet ligger.

Børge Brende (H) blir president i World Economic Forum, og Erna Solberg leter etter en erstatter.


En stemme på Krf er en stemme på Frp

(7. sept. 2017) Hareide har talt, omsider, og gjort det helt krystallklart at han og Krf vil støtte en Høyre + Frp regjering (uten å støtte en Høyre + Frp regjering). Det betyr i praksis at en stemme på Krf = en stemme på Frp. Dette er en logisk og grei tanke for Knut Arild Hareide, selv om Vårherre kanskje finner den litt mer pussig. Krf sitt motto er som alltid: Ta fra den fattige og gi til den rike. Måtte de brenne ...

Det blir interessant å se om AP nå vil sparke Krf ut av byrådet i Bergen, noe som er på høy tid.

Hareide freder Solberg selv om hun velger Frp (nrk.no)


Amerikansk helsevesen holder ikke mål

(20. august 2017) Det har vært mye debatt om privatisering av barnehager, eldreomsorg, helsestell, NSB osv. nå rundt valget. USA er Siv Jensen sitt store forbilde, hun har vært der jevnlig på de republikanske konvensjonene, blank i øynenen og med foldete hender. Slik vil hun ha Norge. Politikken fra USA vil hun (lydig) utbre over det norske folk.

Men er det egentlig så bra der borte? Bortsett fra Donald Trump, ligger også helsevesenet langt nede i myra. Og slik vil Siv Jensen ha det i Norge. Enkelte politikere burde vært stilt for riksrett.

Amerikansk helsevesen kommer dårlig ut (liveleak.com)
World Health Organization’s Ranking of the World’s Health Systems


Den Store Løgnen: "Formueskatten er særnorsk"

(12. august 2017) Hvor mange ganger har du hørt at "Formueskatten er særnorsk" ? Vel, det er blank løgn. Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land. Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015. Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området, skrive Dagens Næringsliv (link under).
Dermed er løgnen fra høyrekreftene avslørt, nå må Siv Jensen og Erna Solberg klappe igjen.

Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land (dn.no)


Flere rike nullskatteytere med Erna Soberg

(5. august 2017) Erna Solbergs løfte om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital vil føre til at flere personer med formuer på over 10 millioner vil bli nullskattytere, ifølge SSB, skriver VG.no i dag.

Det geniale er er retorikken. "Arbeidende kapital". Inntekt av penger skal være skattefritt. Bare inntekter av arbeidende arbeidere skal beskattes i dette landet. De rikeste lever av inntektene fra pengene sine. Derfor skal de ikke betale skatt. Og dette her har de klart å få de korrupte politikerne til å kjøpe.

Og gjett hvem som får regningen av skatteletten til de rikeste !!!!!!! Fy faen.

Ernas nullskattytere: Flere er mangemillionærer (vg.no)


Korrupte politikere ønsker IKKE et lobbyregister

(12. juli 2017) Enkelte har i mange år nå forsøkt å få innført et lobbyregister slik at folk kan se hvilke selskaper som gjør fremstøt mot hvilke politikere, gjerne i hemmelighet, fordekt, for å påvirke beslutninger i strid med demokratiske prinsipper (Money talks!)

Dette har de store partiene skammelig nok nedstemt i mange år. Nå kan det kanskje bli virkelighet. Det er faen ta på tide!

Svenske Per Sandberg reagerte da han fikk tilsendt tvilsomme mailer til vår fiskeriminister (dagbladet.no)


Høyretoppene: 616 896 kr. reiseregning til OL i Sotsji

(20. mai 2017) Høyretoppene har svidd av over en halv million av våre skattepenger for å reise til OL i Sotsji og heie på Norge. Vi gratulerer!
Erna Solberg og tidligere kulturminister Thorhild Widvey sine regninger fra Sotsji på bordet. (nrk.no)


Hvordan FRP har tenkt å tape valget ?

(3. mai 2017) Målet for FRP er at næringer skal kunne reklamere for hva som helst, hvor som helst, når som helst og hvordan som helst. Verdi = det potensiale noe har for å dra inn reklalmeinntekter. Og nå er det plassen langs veiene som skal fylles med reklame. Dermed har endelig FRP forstått verdien av norsk natur: det er inntektsmulighetene for reklameplakater!!! Og med dette vakre innspillet, skal FRP tape valget. Vi gratulerer.

Frp vil se på nye muligheter for å få private aktører til å betale for veiene (nrk.no)


Staten leder an i moderne slaveri

(16. mars 2017) Bring er blitt eget selskap som skal konkurrere mot internasjonale bedrifter. Da er det kjekt å ha folk på slavekontrakter. Vi vil gjerne gratulerere Den Norske Stat som har tilrettelagt for slaveriet i det som tidligere var en solid og trygg statsbedrift.

Rumenske sjåfører for Bring lager mat i lastebilen (nrk video 1 minutt)


Høyre vil privatisere til helvete

(19. febr. 2017) Det forrige Høyre-byrådet hadde "anbudskonkurranse" der det private firmaet Veireno vant konkurransen. Kjekt når politiske partier inngår håpløse avtaler før de går av - avtaler som andre må rydde opp i. Siden de overtok, har søppelet flytt i Oslos gater. Nå er det slutt, Oslo kommune har overtatt mannskaper og biler fra Veireno og Veireno melder oppbud i morgen.

Det er snart høst og nytt valg. Men også denne gang skal Høyre ut og lage faenskap. De vil privatisere NSB på en slik måte at den nye regjeringen ikke har noe den skulle sagt. Vi minnes 4. sept. 2014, da hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake." Demokratisk? Nei, ikke i det hele tatt.

Det er å håpe at Arbeiderpartiet allerede NÅ kunngjør at DERSOM Høyre privatiserer NSB før valget, vil AP reversere ordningen og finansiere kostnadene med ny formueskatt og ny arveavgift for de aller rikeste.

Oslo-topper holder hastemøte om søppelproblemene i dag kl. 17:30


Høyre vil gjøre kontantstøtten valgfri for kommunene. Er det lurt?

(6. sept. 2016) Høyres forslag om å gjøre kontantstøtten kommunal og "frivillig" klør i ørene. Hvorfor gir vi oss ikke over i begeistring? Svaret er veldig enkelt: Det er billigere for kommunene å gi litt kontantstøtte enn å gi barnehageplass. Dermed blir ikke ordningen "frivillig", den blir en lettkjøpt løsning for kommuner med lite penger. Dermed blir problematikken med likestilling og integrering stående som før. Bør det gjøre oss ukomfortabel med forslaget ?


Veninnekos ?

(23. juli 2016) Så sent som fire uker før hun utnevnte Thorhild Widvey til Statkraft-sjef var næringsministeren gjest under feiringen av Widveys 60-årsdag i Rosendal, skriver nrk.no i dag.

Inhabil så det drypper av henne !!!
Næringsministeren var ikke interessert i andre kandidater da Widvey ble Statkraft-topp (nrk.no)


Feriepenger til arbeidsledige fjernet, Staten sparer 1 milliard

(4. juli 2016) Kutte i bånn, gi på toppen. Faenskapen vil ingen ende ta. Nå drar regjeringen inn 1 milliard fra de fattigste som de gir i skattelette til de rikeste. Who is next?

Mottakere av dagpenger bør merke seg at det ikke blir utbetalt ferietillegg i år. (abcnyheter.no)


Gratulerer, Erna og Siv, Norge har falt fra første til sjuendeplass i levekårsundersøkelse

(29. juni 2016) Selv om Norge er et trygt land med lav kriminalitet, god tilgang på rent vann og stor andel som bruker mobiltelefon og internett, blir vi i år forbigått av både Finland, Danmark og Sverige på en ny levekårsranking der 133 land er undersøkt. Slik går det når enkelte politikere slippes til ???

En fersk levekårsundersøkelse slår fast at vi har falt fra første til sjuendeplass siden i fjor. (nrk.no)


Høyre MOT lokaldemokrati

(8. april 2016) Høyre sentralt har vært klinkende klare på at de ikke vil ha lokale folkeavstemninger rundt kommunesammenslåinger. Det har hatt synlig virkning på egne ordførere. Nå følger de etter. Kommunesammenslåinger skal tres ned over hodene på folk.

Høyre slutter rekkene mot folkeavstemninger (nrk.no)


Høyre vil skrote dagens verneplaner og bygge flere store vannkraftverk!

(9. mars 2016) Endelig ser det ut til at noen av våre politikere begynner å se at vannkraft er ren, fornybar, billig og god energi. Henrik Asheim leder utvalget som skal være med å meisle ut Høyres klima- og miljøpolitikk. Venstre er selvfølgelig hysterisk motstander av ren, fornybar, billig og god energi, og har allerede reagert på Høyres utspill. Venstre arbeider seg stadig nedover mot sperregrensen.

Vi minnes også Jens Stoltenberg som på 80-tallet la ned all stor utbygging av vannkraft fordi han ville ha olje og gass.

Henrik Asheim (H) mener postkort-Norge i større grad må vike for nødvendig grønn kraftutbygging i fremtiden


Mistillit til de blåbrune

Flere togstrekninger konkurranseutsettes (nrk.no)

Nå skal de sette ut i livet politikken som velgerne ikke ønsker. Høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland formulerte det så treffende i et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake." Det er viktig å vite at når Høyre og Frp er ferdige med trollskapen sin, er saken blitt irreversibel.

Vi vil med dette uttrykke mistillit til en politikk som bygger ned landet og minner om landsforræderi.

Professor: - Dette er nærmest som å fjerne formuesskatten (dn.no)


ADVARSEL: Høyre er farlig for din helse!

(27. des. 2015) 4. sept. 2014 hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun: "Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake. Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet." Bakgrunnen for uttalelsen er at Linda Helleland, som leder Stortingets transportkomité, håper å se de første nye, konkurranseutsatte togene på skinnene i løpet av 2016, og det på en måte som AP aldri skulle klare å snu.
Les hele intervjuet i VG her

Så hvorfor reagere? Jo, fordi uttalelsen viser et utilbørlig grovt sinnelag som ikke hører hjemme i et demokrati. Hovstad vil ikke at andre politikere til enhver tid skal kunne gjøre det de mener er best for landet. Hun vil at de skal bindes opp for all fremtid til å gjøre det Hovstad mener er best akkurat nå.

Vi så noe tilsvarende fra Bergen høsten i 2015, der de borgerlige rakk å signere en avtale om byreklame kort tid før kommunevalget de lå an til å tape. De tapte, avtalen er nå reversert, med millionkostnader for Bergen kommune. Nå kan Høyre og Frp kan gjøre det samme med handelsavtalen TiSA, nemlig inngå en hemmelig og irreversibel handelsavtale før valget i 2017 som binder opp demokratisk valgte politikere for all fremtid, som avvikler Norge som demokrati og suveren rettsstat.

Avtalen innebærer at Norge kan saksøkes av internasjonale konsern for milliarder i tapt fremtidig fortjeneste dersom Norge f.eks. skulle finne på å tette skattehull, kreve økt velferd for arbeidere, kreve forbud mot bruk av skadelige stoffer, påby advarsler på helsefarlige produkter, eller gjøre tjenester offentlig for å sikre kvalitet og styring, som i dag er privatisert.

"Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake."
Uttalelsen viser at personen ikke har noe i politikken å gjøre, ja hun har ikke noe i Norge å gjøre. Uttalelsen kommer fra et parti som ønsker å avvikle demokratiet og velferdssamfunnet i Norge. Det riktige ordet er landsforræderi.


Krf viser Frp brunøyet igjen

(29. okt. 2015) Det kommer mange flyktninger, og noen politikere er på sitt vante hakk og bruker hva det skal være for å kutte i bånn. Krf vil ikke redusere kuttene for samboere og gifte pensjonister slik Frp ønsker. At Krf får sitte til bords med Frp er jo bare en vanvittig vits. Krf vil øke el-avgiften, en avgift på REN og MILJØVENNLIG energi. Og de vil øke alkoholavgiften. De vil altså gjøre det dyrere for vanlige folk i nedgangstider og bidra til redusert forbruk. Og det er jo akkurat det motsatte av det vi trenger.

De vil ikke øke formueskatten eller arveavgiften. De sier visst at de VIL de redusere eller utsette innkjøp av nye jagerfly. Derimot ser det ut til at Krf VIL slutte å redusere skattene til de rikeste. Ifølge DN.no har KrF allerede vært med på å gi 13 milliarder kroner i skatteletter over to år. "Det er 13 milliarder mer enn det vi lovet våre velgere", sier Hareide, men nå er han ikke villig til å gå lenger. (Dette må jo være et prakteksempel på å "holde det vi lovet"!!!)
KrF: 13 milliiarder i skattelette til de rikeste er nok ! (dn.no)
KrF-leder Knut Arild Hareide vil kutte i flere av FrPs hjertesaker (nrk.no)


Høyre bekymret fordi MDG lener seg til venstre

(27. sept. 2015) Flere høyre-politikere beskylder nå MDG for ikke å være blokk-uavhengig men lene seg til venstre. Kanskje MDG har oppdaget to ting: Den ene er at de røde har bedre miljøpolitikk enn de blå, og den andre at det kanskje ikke er så lurt å gå baklengs inn i fremtiden med destruktiv høyrepolitikk ?

Miljøpartiet De Grønne har inngått 36 lokalpolitiske avtaler etter valget. I 92 prosent av dem er venstresiden involvert. (nrk.no)


De borgerlige i Bergen har innført byreklame kort tid FØR valget

(27. aug. 2015) Avtalen med JCDecaux binder bergenserne til tvangsreklame i kollektivtrafikken frem til 2022, uten at de får mulighet til å påvirke dette gjennom å bruke stemmeseddelen. Dette må være politikk på det aller, aller sleipeste, utført av Frp, H og V. Saken i sin helhet har vært unntatt offentlighet frem til behandling - også det er ganske grovt. Det er bare en ting å si: Helvetes idioter.

Bybanen har tidligere fått ros for sitt flotte og rolige design. Nå blir også bybanene overhengt med reklame. Dersom AP vinner valget, er det å håpe at de kansellerer avtalen og sender regningen ut som ekstra eiendomsskatt til boliger over 10 millioner.

Flertallet godkjente reklameavtale - rett før valget (ba.no)


Borgerlig "valgfrihet" i helsevesenet

(12. juli 2015) Husker du hvordan Siv Jensen og Erna Solberg snakker om "valgfrihet" når de vil at private skal tjene penger på offentlig virksomhet? Hvor rørende viktig det er for dem at gamle selv skal få velge privat eller offentlig hjemmehjelp eller gamlehjem?

Vel, når det gjelder bruk av røntgen i Bergen, har de borgerlige beistene i Helse Vest virkelig vist sitt sanne jeg. For her kan du ikke velge. Her skal du ta den leverandøren som de borgerlige har gitt monopol, hvis ikke må du betale alt selv. Du får ikke velge den aktøren du mener tilbyr de beste prisene, korteste leveringstiden, beste servicen, dyktigste staben eller beste plassering ut fra kollektivtransport og parkeringsmuligheter.

Det er samme opplegget med "anbud" på drosjer.
Her kan du ikke velge den drosjen som er nærmest og som kan komme frem først, du skal velge drosje hos det selskapet som Helse Vest har bestemt når du skal til og fra sykehus i Bergen.

Misforstått konkurranse.
Det Helse Vest kunne gjort i Siv Jensen og Erna Solberg sin ånd, er selvfølgelig å si til kundene: "Dere får X kroner i refusjon. Kjøp tjenesten der dere vil." Da ville vi fått reell konkurranse, og alle aktørene ville stått frie til å komme med det beste tilbudet til kunden, som er du og jeg. Alle de tilgjengelige ressursene i samfunnet ble dermed tilgjengelig og ventetid redusert. Samtidig ville Helse Vest spart store beløp i "anbudsinnhenting" og sluppet potensiale for smøring eller korrupsjon.


Blå/brun agenda avslørt i kronikk til Strøksnes

(03. juli 2015) I en glitrende kronikk i BT i dag på side 3 avslører Morten Strøksnes den blå/brune agendaen. God lesning !

Den blåblå planeten (M. Strøksnes BT)


Istedenfor plastposeavgift blir det høyere el-avgift

(11. mai 2015) Idiotien ser ingen grenser for denne regjeringen, heller ikke kåtheten etter alle pengene til vanlige folk. For "miljøgevinsten" til plastposeavgiften var omstridt, og Siv Jensen forsto tilslutt (jammen tok det tid!) at dette var for dumt. Hva gjør de istedenfor ? Jo de øker el-avgiften på ren og fornybar energi slik at vi alle skal gå over til ved og koks. Hva burde de ha gjort ? De burde redusert avgiften på den mest miljøvennlige energien verden har sett.

Og hvis de trenger penger, kan de ta inn litt av de 100 milliarder kronene de gir til de rikeste hvert år. Avgiften innebærer rundt skarve 300 millioner kroner til Staten, omtrent samme beløpet de bruker til å destabilisere Ukraina med formål å skape mer krig.

Poseavgift byttes mot dyrere strøm. Regjeringen øker el-avgiften, ifølge NTB


De har tatt til vettet: Plastposeavgiften utsettes !

(10. mars 2015) YES !!!! For make til dum avgift som tar en milliard fra vanlige folk og gir den i skattelette til de rikeste, skal man lete lenge etter. Om dette er en "utsettelse" eller det er en kremering av forslaget gjenstår å se, men i nedgangstider er det definitivt tussete politikk å ilegge nye avgifter på folket. Da er det godt å se at det er litt sunn fornuft igjen langt der inne. Det som er bemerkelsesverdig er at de i det hele tatt kom med forslaget, noen har dårlige rådgivere.

Det krever mot å snu, noe Siv Jensen nå har vist at hun har. Det samme kan ikke sies (ennå) om AP i saken om uadressert reklame.

Siv var redd Tante-Pose-stempel. Nå snur regjeringen.


Norges mest idiotiske avgift ble ikke stoppet i Nydalen.

(26. feb. 2015) På tirsdag møtes de blå i Nydalen og skal diskutere videre samarbeid. Plastposeavgiften, Norges mest idiotiske avgift, kommer neppe på programmet. Avgiften skal tre i kraft den 15. mars i år. Ulike organisasjoner og næringer har bedt regjeringen snu på denne avgiften. Det ønsker ikke finansministeren å gjøre, hun vet ikke hva ordet "snu" betyr. Hun har også "glemt" at Frp lovet å redusere og fjerne avgifter før valget, og fremstår som en løgner. Kanskje en gal terrorist som mulla Krekar er å foretrekke fremfor en løgnaktig tyv av en finansminister ??

1 milliard i avgift tas fra vanlige folk og gis i skattelette til de rikeste
Dette er en del av det organiserte røveri vi ser de blåblå gjennomføre, grunnfestet i deres syke ideologi. Dette er "Upward redistribution", kjeltringstreker som burde ført dem rett i fengsel. Og de gjør det med hjelp av Venstre og Kristelig folkeparti, attpåtil i nedgangstider der de ber vanlige folk belage seg på moderasjon.

Krf: "Den som har skal få, og den som ikke har skal fratas det han har"
Krf står på sin djevelske tolkning av Bibelen, omsatt til blåblå kjeltringideologi. Hareide ser så søt ut når han snakker om "samarbeid" og gir "støtte" til de blå. Men dette er ukristelig og ond ideologi som enhver kristen burde holde seg for god til å delta i.

Venstrevinglerne
Trine Skei Grande er så fornøyd med den nye plastposeavgiften at det nesten drypper av henne. Hun er den politikeren som har fått ansvaret for plastposeavgiften. Vi ønsker Venstre et liv langt under sperregrensen ved neste Stortingsvalg slik at vi slipper slike idiotiske avgifter.


NEI til samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter,
JA til ulønnsomme nye jagerfly til 236 milliarder over 30 år.

Hvor er logikken ?

(10. febr. 2015) Produktivitetskommisjonen vil ha mer satsing på samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Siv Jensen vil ha mer satsing på samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Men nye jagerfly, definitivt samfunnsøkonomisk ulønnsomme, det skal de ha, og uten å spørre folket. Kanskje vi virkelig har fått de politikerne vi fortjener, Gud hjelpe oss!

http://produktivitetskommisjonen.no/


Erna Solberg flesker til mot Russland

Til slutt: Solberg bruker Berlevåg som eksempel på hvor bra forholdet er
(21. febr. 2015) På Dagsrevyen en av de siste dagene sto Erna Solberg frem og fortalte om våre gode og normale naborelasjoner med russerne bl.a. i forbindelse med jublieet i Berlevåg. Hun har allerede glemt at hun har nektet dem å hente opp sine landsmenn for å begrave dem skikkelig.

Deretter: Demonstrasjon i Kirkenes, nordlendingene raser mot regjeringen
(24. jan. 2015) Dagsnytt 18 fortalte i dag hvordan hundre nordlendinger demonstrerte mot det tullete vedtaket til regjeringen. Dette handler om en verdig handling under et jublilem med folk som kjempet side om side med nordmenn mot nazistene under krigen, det handler om våre naboer.
Ingen skam å snu (sva.no)
Dette er uvennlig, men også på grensen til uverdig, sier Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

Først: Regjeringen sier nei fordi den syns russerne er dumme i Ukraina
(20. jan. 2015) Erna Solberg viser sine politiske kunster når hun avviser å hjelpe Russland å heve et fly fra andre verdenskrig som ble skutt ned utenfor Berlevåg, for å gi de fire ombord en verdig begravelse. Årsaken er at Erna Solberg etter ordre fra USA skal være ublid på russerne pga. annekteringen av Krim. Det er grunn til å frykte at hun vil få denne her midt i trynet når Norge neste gang trenger velvilje fra russerne. Dette er stormannspolitikk av dummeste slaget. Det er å håpe at regjeringen skifter ut noen av sine rådgivere snarlig.
Sier nei til Russland (nrk.no)


KJØPESTOPP er eneste virkemiddel mot gale politikere

Moderasjon. (18. jan. 2015) Politikerne sier dette blir året for moderasjon. Dette blir året du får mindre i lønn, året der du må jobbe lenger før du får pensjon, året du får mindre i pensjon, lavere trygdeytelser, dårligere arbeidsforhold, året der du får mer bompenger, høyere avgifter, mindre å bruke. Fordi de blåblå politikerne velger å gi pengene i skattelette til de rikeste som allerede har mest fra før.

Midt i denne galskapen gir de en ny avgift på 1 milliard kroner. Det siktes til plastposeavgiften som de allerede har gitt videre i skattelette til de rikeste. Avgiften tilsvarer redusert lønnsoppgjør på 1 % eller en dag ekstra jobbing uten lønn. Denne avgiften må fjernes øyeblikkelig. Det er ikke i nedgangstider man gir nye avgifter til vanlige folk og skattelette på toppen. Dette er grovt og utilbørlig tyveri fra vanlige folk, utført av ryggesløse kjeltringer.

Kjøpestopp. I noe som ikke lenger er et demokrati, har folket bare ett eneste virkemiddel igjen. Innføre kjøpestopp. Slutt å kjøpe nye ting og klær, utsett innkjøp til hjemmet, utsett investeringer, utsett planer om modernisering. Istedenfor utekaffe, gå hjem og lag kaffe. Istedenfor utepils, drikk pilsen hjemme, gi bilen et år til. Da vil næringene få panikk og Staten miste moms. Da vil næringene gå til finansministeren og si at det er meningsløst å innføre en ny avgift på 1 milliard kroner nå. Vær med å spre aksjonen på sosiale medier !!!


En farlig, kriminell og idiotisk ting å gjøre

De innfører 1 milliard i ny poseavgift, som de gir i skattelette til de rikeste.
(6. jan. 2015) Miljøgevinsten av denne avgiften er høyst diskutabel, dette er et triks for å ta fra vanlige folk og gi til de rikeste, ikke en miljøavgift. Det er en måte å sanke inn penger i bånn og dele dem generøst ut på toppen. På godt norsk kalles det for tyveri. Det gjør dem til kriminelle.

De gjør det i nedgangstider.
Men i nedgangstider er det lønnsmottakerne som får regningen for den blåblå politikken: folk må stå lengre i arbeid, få lavere lønn, dårligere arbeidsvilkår, høyere pensjonsalder, mindre pensjon, dårligere trygdeytelser, mindre velferd, osv. osv. osv. Nå har fall i kronekurs og økonomikrise med et slag fjernet 10 års økning i kjøpekraft. Denne milliarden kommer på toppen av alt, og det er reinspikka idioti.

Det tilsvarer 1 % i tapt lønnsoppgjør, eller det tilsvarer en arbeidsdag uten lønn.
Skatteletten for vanlige folk var en løgn som allerede er spist opp. Mindre bompenger var også en løgn. Plastposeavgiften er en farlig måte å innlede vårens lønnsoppgjør på, det er en farlig snedig måte å snikinnføre reduksjon i kjøpekraft på. Konsekvensen av å strupe folket kan være at folk innfører kjøpestopp, og det vil næringene slettes ikke ha noe av.

Vi oppfordrer til generalstreik, dette går faen ta ikke an !
Denne avgiften skal tre i kraft 1. mars 2015. Vi sier NEI, denne avgiften skal ikke tre i kraft i det hele tatt. Dette finner vi oss ikke i. Det får være grenser for politikernes forakt for folket som har vært så dumme å stemme dem inn. De blåblå oppfordres herved til å snu nå i denne saken, dersom de har anstendighet til det.MISTILLIT
(1. des. 2014) Ny meningsmåling viser klart at de blåblå og deres støttepartier ikke lenger har tillit i befolkningen. Resultatet er så alarmerende at det burde fått demokratiske konsekvenser. Men - heldigvis for de blåblå - de kan gjøre hva de vil i noen år til. Uten å ta hensyn til hva folket vil.


Utrolig sleipt å bruke miljøsaken som påskudd til avgiftsøke på 1 milliard kroner.
Utrolig sleipt å legge skylden på V og Krf.
Og det er Per Sandberg (Frp) som er Tante Pose

Denne avgiften vil vi faen ta ikke ha !
(rev. 25. nov. 2014) De blåblå har kjempet ferdig budsjettet for 2015. Og salderingsposten er, som alltid, vanlige folk. Avgiften på plastposer vil innbringe nesten en milliard ekstra til de Blåblå som de kan gi i skattelette til de rikeste. Det er allerede konstatert at tiltaket ikke har noen verdi for miljø eller klima.

Total ansvarsfraskrivelse for idiotisk tiltak.
Det viser seg at ingen av de involverte forhandlerne vil ta "æren" (les: skammen!) for dette tiltaket. Først skyldte Frp på Venstres leder Trine Skei Grande. Hun fraskrev seg æren, og returnerte til Frp, som sparket ballen videre til Hareide i Krf. Men heller ikke Knut Arild Hareide ville ha dette på seg. Til slutt så det ut som Frp måtte ta ballen tilbake igjen. Men så kom Per Sandberg med avklaringene i dagsnytt radio 24. nov.:

 • Frp hadde ikke noe om plastposer i sitt budsjett som ble fremlagt
 • Venstre og Krf derimot hadde med ulike forslag til økt poseavgift i sine alternative forslag
 • Etter budsjettforhandlingene måtte Frp dekke inn "underskuddet" som var forhandlet vekk
 • I stedenfor å redusere skatteletten til de rikeste, tok Frp påplussinger de fant i Venstres og Krf's budsjett
 • Trine Skei Grande var en stund tante Pose og ansvarlig for Frp's legitimering av 1 milliard i avgiftsøke for vanlige folk
 • Trine Skei Grande vil ikke kreve avgiften fjernet. Hun er så fornøyd at det drypper av henne.
 • Per Sandberg bruker V som påskudd for "å dekke inn" budsjettunderskuddet, på psykopatisk vis
 • Regjeringen har IKKE mandat fra velgerne sine !!!
  Og det er her den avsindige galskapen egentlig ligger. For det er velgerne som har stemt politikerne inn på tinget for å ivareta og tjene velgernes interesser. Og da er det uhyrlig at de samme politikerne går hen og legger en milliard i ny avgift på det som i dag ansees som normalt konsum på tvers av velgernes behov. Politikerne har ikke demokratisk hjemmel til denne handlingen.
  Nå har de EN ting å gjøre: reversere vedtaket.