Byråkratiet - en kreftsvulst
Hva slags kompetanse trengs for å gi pasienter et glass vann?

(3. aug. 2022)
Jevnlig dukker det opp historier i media om folk som dør på sykehjem av sult eller av tørst. Det er ikke bemanning som sørger for at pasienter får dekket basisbehov som mat og drikke, kanskje bare ved å sitte der som selskap og gjøre et måltid litt triveligere. Det er ikke bemanning til å holde en hånd til en døende pasient.

De sier at Norge mangler "kvalifiserte sykepleiere". Hva slags kvalifikasjon trenger helse-Norge for å gi noen et glass vann, litt selskap, holde en hånd, kanskje hjelpe folk til en liten luftetur en gang i blant? Galskapen kan bringes til opphør dersom myndighetene stiller krav til antall bemanning.

Alf Ingar sultet og tørstet i hjel på sykehjem


Når pasientreisen blir verre enn sykdommen

(8. juli 2022) Når pasientreisen blir større belastning enn sykdommen, er det noen som har feilet stort. Ansvarlig er helseministeren og helseforetakene. Det er ikke nok å gi god lønn til helsetoppene når de mangler noe mellom ørene. Når de står frem i media og "føler med de som lider" og "synes tilfellene er beklagelig", er det svada som bidrar mer til å fornærme enn å "medføle". For her er mulig å HANDLE, ikke bare å prate.

Løsningen er å lage en avtale med HELE drosjenæringen, eventuelt gjør som oss andre: betale ordinær pris inntil avtale foreligger. Dette kommer i tillegg til den transport helseforetakene kan bla opp. Sett som krav at eldre, uføre og folk som har gjennomgått en tøff operasjon eller behandling, skal påbegynne hjemreisen senest 30 minutter etter ferdig behandling. Gi så stor erstatning til pasienten for hver halvtime over 30 minutter at pasientreiser finner det lukrativt å bestille taxi istedenfor at folk skal sitte å lide unødvendig en hel dag. Taxiene er der og pengene er der, det er bare politisk evne og vilje som mangler.

Helge (83) gruer seg mer til reisen enn sykehusbehandlingen (nrk.no)

28. juni skrev NRK om han som var på ferie og ble behandlet på sykehus. Etter operasjonen ville ikke pasientreiser transportere ham hjem til Trondheim, men til utdoen i Overhalla der han skadet seg på ferie. Man skal være ganske blokket for å forsvare noe slikt som dette.

Nyoperert fikk skyss tilbake til utedoen der han skadet seg (nrk.no)


Brannfolk med kreft får ikke yrkesskade-erstatning

(21. des. 2021)
NAV ser ut til konsekvent å nekte brannfolk yrkesskade-erstatning for kreft, fordi NAV ikke ser forbindelse mellom jobben og sykdommen. Det minner litt om USA sin behandling av krigsveteraner som er utsatt for røyk fra såkalte "burn-pits", svære bossbål som brenner døgnet rundt der og giftig røyk siver ut over hele leir-områder døgnet rundt i månedsvis.

Jon Stewart har laget en dokumentar på Apple-TV der han viser sammenhengen mellom røyken og ulike former fo rkreft som soldatene har fått. Forskjellen mellom NAV og USA er at i USA er sammenhengen mellom giftene i røyken og de tusenvis av krefttilfellene dokumentert. Likevel får ikke veteranene den hjelpen de har krav på.

Når NAV avviser sammenhengen med å bli forurenset av røyk i arbeidsituasjonen, viser det at NAV ikke har gjort jobben sin og det er særdeles beklagelig for dem som blir utsatt for NAV. Da har vi i praksis fått ENDA en NAV-skandale som burde være lett å rydde opp i.

Watch Jon Stewart Demand Justice for Veterans Exposed to Burn Pits


Idioter i UDI-byråkratiet

(11.okt. 2021)
UDI evner ikke å ta saken på sparket og gi Burgess norsk statsborgerskap ut fra sunn fornuft. Han må derfor avlegge ny prøve i samfunnsfag selv om han har vært lengre i landet enn de som behandler søknaden hans. Idiotien i UDI er fastsatt i regelverket. (NB: UDI har bedt oss plassere idiotien der den hører hjemme: hos politikerne i Direktoratet.)

(9. okt. 2021)
Hva skal vi med dyktige og sympatiske politikere når byråkratiet er besatt av idioter ??? Richard Burgess fikk avslag på norsk statsborgerskap fordi han mangler 10 studiepoeng i norsk samfunnsfag fra 1965. Siden den gang har han tilbrakt 45 år som norsk skattebetaler, har to norske barn, fire norske barnebarn, norsk hovedfag og flere år som norsk lektor. Men det er ikke nok for UDI, det veier ikke opp for 10 studiepoeng i samfunnsfag.

Gud hjelpe oss som bor i et land styrt av idioter.

Se innlegget han postet på Facebook her


Økonomisk avlivet av NAV

(24. aug. 2021)
I dagens Klassekampen skriver PAI hvordan han vinteren 2016 fikk avslag på dagpenger fordi han var for syk og deretter avslag på arbeidsavklaringspenger fordi han var for frisk. Nå er huset belånt til pipa og han har ikke lenger råd til å kjempe mot NAV.

Høyreregjeringen har klart det. De har avviklet velferdstaten for noen av oss, støttet av kristelighyklene og venstrekapitalistene. Resten av velferdstaten avvikles snart. Godt valg!


Når inkompetente mennesker får makt

(28. mars 2021)
NRK har to skrekk-historier i dag der to syke mennesker har møtt uberettiget avvisning av idioter. Den ene er gjelder Hurtigruten, den andre gjelder AMK. I ettertid sier de nevnte instanser at de burde gjort noe annerledes, og at de vil lære av det.

Dette blir for enkelt. Når man møter folk i viktige stillinger som åpenbart ikke evner å ta de belsutninger som forventes, må disse folkene få lavere stillinger med mindre ansvar som de kan klare å besitte uten nær sagt å ta livet av folk. Det er ikke nok å komme her og "legge seg flat" eller si "vi skal lære av det".

AMK sendte ingen ambulanse til alvorlig syk mann
Nyoperert nektet reise helt hjem på Hurtigruten


Advarsel til arbeidsledige

(15. des. 2020)
De som går på ledighetstrygd i 2021 må være obs. på at de kan bli trukket for mye i skatt. Noen tror dette er penger de vil få igjen i 2022, men dersom de må over på sosialstønad i 2022, vil Sosialkontoret annektere skattepengene de får tilbake.

Tyveriet av skattepenger har dette nettstedet omtalt i flere år, men våre udugelige og ryggesløse politikere har ikke gjort noe med saken. I alle andre sammenhenger er skattepenger "hellige", dvs. du vet at de er i gode hender hos Staten, men likevel kan NAV rane deg med loven i hånd.

Det er DITT ansvar å sørge for rett skattetrekk, sier NAV når de stjeler pengene dine, derfor må du selv logge inn på Altinn og få satt ned skattetrekket ditt for å forhindsre tyveriet.

Tyveriet er ikke ment å ramme "vanlige folk", men de som bruker skattesparing systematisk og unndrar fra NAV at de har formuer "på vent" i skattesystemet. Men som alltid: Byråkrater evner ikke å se nyanser i det de gjør. Lykke til !


Pasientreiser har blitt en byråkratisk kreftsvulst

(26. nov. 2020) Staten har gitt drosjebevillinger og satt rammene for all offentlig passasjertransport. Målsettingen har vært å gi et godt tilbud til hele nasjonen. Og det har de nesten greid. Men så, når Staten selv skal ut og kjøpe taxitjenester til transport til og fra sykehus, da vil de ikke benytte seg av hele dette tilbudet. Da vil de inngå "anbud" med en liten del av det.

Resultatet er selvfølgelig at pasienter bare kan bruke en liten andel av denne næringen, med ventetid og klager som følge. Videre er "anbudene" blitt så lave at enkelte drosjesjåfører ikke ønsker kjøre slike turer fordi de taper penger på det. Nå står flere kommuner uten avtale, og Pasientreiser beklager seg fordi de nå må betale det tjenesten faktisk koster.

Nå må pasientene fra kommuner uten avtale legge ut for taxi til sykehuset og deretter gjennom en vanskelig søkeprosess for å få pengene refundert. Dersom Pasientreiser hadde hatt en skranke på sykehuset der man kunne levert drosjeregning og fått refundert beløpet direkte, ville verden vært mye lettere. Når de skal hjem igjen en halvtime senere får de ikke ta samme drosjen, men må ta en drosje som Pasientreiser har avtale med. Det betyr at to drosjer kjører tom ene vegen.

Pasientklagene femdobla då nye taxiselskap tok over (nrk.no)
Helse Bergen er uten avtale i flere kommuner (helse-bergen.no)
Drosjene får frakte til, men ikke hente pasientene fra sykehuset (nrk.no)


Byråkratiet stoppet 8 millioner munnbind

(13. juni 2020)
NRK melder at tolletaten har stoppet 8 millioner munnbind siden koronaepidemien brøt ut i mars fordi de ikke oppfyller europeiske krav til CE-merking og språkkrav. Men som de sier i byråkratiet: Ikke noe munnbind er bedre enn munnbind uten CE-merking og språkkrav. Ordnung muss sein!

Forhåpentlig har munnbindene funnet veien til andre markeder som skriker etter munnbind, og gjør en tilfredsstillende jobb der, selv om de mangler CE-merking og ikke oppfyller språkkrav. Vi nordmenn vil heller gå uten munnbind.


UTROLIG forskjell på folk

(2. april 2020)
Regjeringen har lagt frem krisepakke, og den gir kriserammete bedrifter anledning til å logge seg på internettet og fylle ut regnskapstall og omsetningssvikt. Tallene kontrolleres automatisk mot Skatteetatens tall, og dersom de er samsvarende, kommer pengene rett inn på konto. Og det er jo flott! Enkelt, kjapt, ubyråkratisk, brukervennlig.

Vanlige folk som skal søke dagpenger eller annen stønad derimot må gjennom et byråkratisk helvete og risikerer å stå måneder uten en krone å overleve for. Hvorfor kan ikke vanlige folk få oppleve en like smidig og brukervennlig ordning?

Svaret er enkelt: selskaper til de rikeste og privatpersoner lever under to forskjellige regimer.


Den årlige nyttårshilsen fra NAV

(31. des. 2019)
Også i 2020 vil sosialstønad bli avkortet dersom du får tilbake for mye trekt skattepenger fra ledighetstrygd fra 2019.

Godt nytt år - hilsen NAV.


Mer skatte-krim !!

(2. des. 2019)
Skatteetaten har lovet å betale tilbake skattepengene som trygdete er ulovlig trukket etter "trygdeskandalen". Men skatteetaten vil ikke gjøre det for dem som har inngått nedbetalingsordning eller har påleggstrekk før all gjelden (etter ulovlig krav om tilbakebetaling) er innbetalt. Hvorfor? Fordi "da stend i bokji".

Vi vet fra før at byråkrater ikke tenker eller har lov å tenke med huet. Her må skatteetaten få beskjed straks å stoppe nedbetalingstrekkene, deretter straks gjøre om ligningen til de berørte og snarest tilbakebetale det som er ulovlig trukket.

Skatteetatens løfte gjelder ikke oss (nrk.no)


Når samferdselsdep. skal "forenkle"

(1. okt. 2019)
Samferdselsministeren har funnet ut at det er for dumt å få en bot på 500 kroner fordi du har glemt førerkortet. Derfor vil han "forenkle". Du kan via en app laste ned førerkortet ditt på mobilen. Men hvorfor det? Politi og vegvesen har allerede full tilgang til alle dine data uansett hvor de treffer deg. De kan med et tastetrykk få opp ditt førerkort eller ditt vognkort på sine skjermer.

Idiotien kjenner ingen grenser.

Nå kan du installere førerkortet på mobilen


Du kan ikke stole på offentlige dokumenter

(24. juni 2019)
NRK forteller i dag om et ungt par som nettopp har flyttet inn i ny leilighet. Samtidig får de brev om at ferdigattesten fra 2017 "er trukket tilbake" og at de må flytte ut igjen. Utbygger har gått konkurs, og kostnadene må de bære selv.

Det viser seg at man ikke kan stole på attestene utstedt av den Staten. For byggesaksavdelingene skriver ut ferdigattest ut fra utbyggers dokumentasjon, og dersom han fusker i faget og deretter går konkurs, er dette skrivet ikke verdt papiret det er skrevet på. Konklusjonen er at man ikke lenger kan stole på offentlige dokumenter.

Kjøpte leilighet det er ulovlig å bo i


Tid for å konfiskere skattepengene igjen

(20. juni 2019)
Når du blir arbeidsledig, får du dagpenger av NAV som du betaler skatt av. Når du ikke lenger har rett på dagpenger, går du over på sosialstøndad. Og da skjer det noe rart.

For NAV og / eller skatteetaten setter alltid litt for høyt skattetrekk på dagpengene slik at du får penger igjen på skatten året etter, og det er jo fryktelig kjekt. Men hvis du går over på sosialstønad året etter, avkorter NAV sosialstønaden med pengene du får igjen på skatten. De konfiskerer skattepengene dine som de feilaktig trakk for mye da du gikk på ledighetstrygd.

Dette er tyveri fra de med aller dårligst økonomi. Hvis du gjør krav på noe, får du grei beskjed at det er du selv som er ansvarlig for å ha rett skattetrekk.


Staten tar IKKE ansvar når Statens verge stjeler pengene dine

(12. juni 2019)
I dag ble det klart at regjeringen IKKE vil erstatning til de to utviklingshemmede som ble frastjålet 200.000 kroner fra sin vergen. SV ønsker sikre folk som er satt under vergemål for dette. Disse folkene er altså PÅLAGT en verge av Staten, og da er det ikke bare rimelig at Staten tar ansvar når vergen er en kjeltring. Den som er satt under vergemål, er det nettopp fordi han selv ikke kan passe pengene sine.

Politikerne vil ikke skjære igjennom, men fraskriver seg ansvaret og "utsetter" saken med tanke på en "videre utredning". Det er altså blitt slik i dette landet at anstendighet må utredes.

Verge stjal 200.000 – staten gir ikke erstatning (vg)


GDPR og håpløse politikere

(25. mai 2019)
Har du forsøkt å trykke "NEI" på sporing og datalagring på aviser og hjemmesider? Ofte må du innom mange ulike sider og skru av alt du ikke ønsker, og i verste fall virker ikke siden dersom du sier "NEI" til datalagring.

GDPR er blitt en eneste stor vits, trolig en planlagt stor vits. Det skulle selvfølgelig vært omvendt: At standard valgte innstillinger alltid var NEI til sporing og datalagring og at folk måtte aktivt si JA dersom de ønsket det.

Du er maktesløs mot markedsførerne (nrk.beta)


Gjeldsregister: politikerne saboterer ???

(7. jan. 2019)
Nyhetene i dag melder at etter 5 (fem) års arbeid vil det kommende gjeldsregisteret ikke gi fullstendige og tilstrekkelige opplysninger om gjeldssituasjonen til låntakerne når det begynner å tas i bruk nå i 2019.

Men det ser ut som INGEN er interessert i et register som kan begrense gjelden folk tar opp. Gjeld er bra for samfunnet, økt omsetning, økt forbruk, økt fortjeneste. Flere gjeldsslaver gir makt over folket.

Den ENKLE måten å løse problemet på er å gjøre finansinstitusjonene ansvarlig for gjelden ved at de må bære tapet selv når de kaster penger etter folk som åpenbart ikke har råd til å betjene gjelden. Da vil det bli slutt på tvilsomme lån og avbetalinger på et øyeblikk!


Beslutningsvegringsforum

(3. jan. 2019)
Dagsnytt 18 avslørte i dag hvordan "beslutningsforum" har brukt over 4 (fire) år på å ta i bruk sensorer for diabetikere som alle andre vestlige land nå har brukt i lang tid.

Fordelen med slikt utstyr er god kontroll over sykdommen som kan bidra til å hindre alvorlige og kostbare senskader. Istedenfor å skjære igjennom, sitter "beslutningsforumet" fortsatt og hekker på fingeren. Men lønna er i hvert fall god!


NAV holder liv i kjeltringene

(22. juni 2017)
De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelig å finne. Mange av disse oppholder seg i utlandet, og mottar støtte fra NAV samtidig som de er etterlyst. Det betyr jo at norske myndigheter finansierer kjeltringers mulighet til å unnvike norske myndigheter, skriver tv2.no.

2000 etterlyste på rømmen får penger fra NAV rett inn på konto (tv2.no)


Tid for tyveri av skattepengene dine igjen!

(22. juni 2017)
NRK forteller oss at i dag får vi igjen skattepengene men NRK forteller at det ikke gjelder alle. For alle de som går fra ledighetstrygd til sosialstønad opplever å få frastjålet hele beløpet, med avkortet stønad tilsvarende skattepengene. NAV fraskriver seg ethvert ansvar, sier det er stønadsmottakeren sitt ansvar å sørge for rett skattetrekk. NAV vet meget godt at Skatteetaten trekker litt ekstra "for sikkerhets skyld". Hvor mange millioner dette utgjør vites ike.


NAV konfiskerer skattepengene til folk !!!

(20. juni 2016)
Når du blir arbeidsledig, får du dagpenger av NAV, og NAV setter forskuddstrekk slik at du betaler skatt. Når du ikke lenger har rett på dagpenger, går du over på sosialstøndad. Og da skjer det noe rart.

For det ser ut som NAV (bevisst ?) setter for høyt skattetrekk på dagpengene slik at du får penger igjen på skatten året etter, og det er jo kjekt. Dersom du får sosialstønad året etter, avkorter NAV sosialstønaden dersom du får får penger igjen på skatten.

I realiteten konfiskerer de skattepengene dine. De gir med ene hånden og tar det tilbake med den andre hånden.


Ny systemfeil hos NAV

(23. sept. 2014)
Vi trenger alle et økonomiske minimum for å overleve, til mat, husleie, strøm og kanskje litt klær en gang i blant. Det kalles for eksistensminimum. NAV skulle være der for å hjelpe de aller svakeste til å overleve økonomisk. For hva tror du skjer når en person kommer til NAV for å søke om dagpenger og mangler noe dokumentasjon ? Han får avslag.

Så skaffer han selvfølgelig nødvendig dokumentasjon og påklager avslaget. Da får vedkommende brev fra NAV at det vil ta to til seks måneder å behandle klagen. Og hva tror du personen skal leve av i seks måneder ?


Systemfeil hos NAV

(1. juli 2014) En dame som ble arbeidsledig hadde såvidt grunnlag til å motta litt dagpenger. Det NAV ikke fortalte henne, var at hun hadde langt under minimum og kunne få sosialstønad i tillegg til dagpengene slik at hun kunne overleve.


NAV sparker dem som ligger nede.

(30. april 2014)
Hvor skal folk som er i livskrise få hjelp ? Det ser ut som stadig flere i nød opplever NAV som en belastning istedenfor en hjelp. For NAV følger nok regler og forskrifter, men de gjør det på en måte som er nedverdigende og direkte skadelig for dem som trenger hjelpen ekstra mye. Men når ikke NAV stiller opp for dem som er i en vanskelig situasjon, hvor skal de da gå ?

Kjent problematikk: folk i krise gir faen i formaliteter. Enten det skyldes egen sykdom eller hos noen man er glad i, enten det skyldes dødsfall, brudd i et forhold, uventet krise av et hvert slag, da vet vi litt om hvordan enkelte reagerer. De lar regningene ligge, åpner kanskje ikke posten engang, utsetter viktige gjøremål, trekker seg vekk fra sosialt liv, på godt norsk heter det alvorlig depresjon. De fleste av oss opplever det i løpet av livet. Noen ender opp med å bli sykemeldt.

NAV sine saksbehandlerne har ikke adgang til å tenke selvstendige tanker. Derfor løfter vi denne saken opp på politisk nivå, i håp og tro om at noen der oppe forstår. Vedlagte eksempler sier alt.

Her er to ankesaker som ble avslått av NAV


Ordnung muss sein !

(1. mars 2013)
Alle som har mottatt bostøtte må signere en "Samtykkeerklæring" med deres personnummer og signatur senest i dag, hvis ikke mister de bostøtten sin fra og med i dag. Mange av dem det gjelder åpner ikke posten sin, og om de skulle gjøre det har de liten forståelse for hva skjemaet egentlig gjelder. Vi konstaterer at byråkratene fortsatt driver økonomisk avliving av de aller svakeste i samfunnet.


Hvordan sysselsette flere byråkrater.

(5. mars 2012)
Denne vanvittige historien sakset fra siste nummer av Jaguaren (organ for Norsk Jaguar Klubb) viser hvordan vi har fått det i dette landet.

God fornøyelse !

Om mannen som skulle kjøre brudepar


Idiotiske momsregler på fergene

(10. febr. 2011)
Det er nå innført to forskjellige moms-satser på mat og drikke du kjøper på fergene.

Full moms hvis du spiser maten i kafeen, halv moms hvis du tar maten med deg ut.

Og de reisende rister på hodet over forholdene og lurer på hva slags avsindige idioter det er som lager slike regler.


Hva skal denne regjeringen med fiender når den har UDI ?

(17. jan. 2011)
Er det mulig at innvandrere som utmerker positivt seg med jobb, utdannelse eller kulturinnsats kan få bli i Norge? Ja, selvfølgelig er det mulig! Fordi landet trenger gode mennesker, vi trenger folk med utdannelse, folk som kan jobbe og bidra og betale skatt, positive mennenser som kan gjøre en innsats. Men det ser ut som det motsatte skjer. Det ser ut som vi er flinkere til å ta vare på kjeltringer som nazister og militante muslimer enn heltene. Dermed sender vi gode, ressurssterke mennesker ut av landet. Fordi da stend i bokji.

Marie Amelie blir trolig sendt ut av Norge mandag 17. januar med beskjed om at hun kan søke arbeidstillatelse og komme tilbake i løpet av 14 dager. Dermed får UDI sin vilje, politikerne tror de bevarer ansiktet, og flyselskapene tjener noen kroner. Marie Amelie må sitte 14 dager i Russland, et land hun ikke kjenner eller er knyttet til, istedenfor i Norge i disse 14 dagene for at UDI og politikerne kan bevare ansiktet.

Maria Amelie skal slippes fri (Dagbladet.no)
Høyesterett avgjør i morgen (Dagbladet.no)


Luksusledighet for A-mennesker

(11. nov. 2009)
Det viser seg at noen av oss slipper å gå den tunge veien til NAV, slipper å dokumenter inntekter og CV, slipper å måtte søke på jobber, slipper å sende meldekort. Ikke bare det, men de slipper noen øvre grense på utbetaling, og de slipper å miste trygden etter noen år når de ikke lenger har "grunnlag" for å opprettholde ledighetstrygden. Det heter ventelønn

Norges Bank la ned flere filialer i 2001, og siden da har de tidligere ansatte gått på ventelønn. Det har kostet tre kvart milliard siden da, og koster årlig 80 millioner kroner. Totalt utbetales 230 millioner i ventelønn i 2009. Noen ønsker ikke at høytlønte statsansatte skal nedverdiges til å måtte innordne seg regler for almuen, derfor har vi fått to sett regelverk i dette landet: Ett for A-mennesker, og ett for B-mennesker. Byråkratene lager luksus for seg selv.
Tidligere statsansatte får 723 mill. i ventelønn (vg.no)


Næringslivet bruker 60 milliarder kroner årlig på offentlig byråkrati

(31. juli 2009)
Skjemaer, dokumentasjon og rapporter stjeler store ressurser i små bedrifter. Det finnes eksempler på gamle håndtverksbedrifter som har måttet legge ned fordi de ikke klarer å innrapportere til byråkratiet, eller ikke har råd til å ansette egne folk til å ta seg av det. Slik har landet mistet tradisjoner og mulighet til å føre håndtverksmessig kulturarv videre. Det bekymrer ikke byråkratene det aller minste.


Byråkrater stopper store byggeprosjekter

(09. feb. 2009)
For mens det er masse arbeidsledige bygningsfolk, så er det fortsatt mange prosjekter som skal bygges. Problemet er at sakene ligger i påvente av byggesak eller behandling hos fylkesmannen etter klager. Dermed tar det tid å få realisert prosjektene. Lang tid.

Imens venter byggherren. Og bygningsarbeiderne. Og politikerne. Arbeidsledigheten øker blant bygningsarbeiderne, men fylkesmennene tar den tiden de trenger.


Skyldig - inntil du har bevist din uskyld

Vi har to mostatte retts-prinsipper i dette landet. En for byråkrater og en for vanlige folk.

Husker du EU-kua? Under det siste EU-valget for lenge siden var det noen bønder som laget et svært veggmaleri på en låvevegg av en omfangsrik Gro Harlem Brundtland som melket ei ku. Gro likte bildet dårlig. Å fjerne maleriet med hjelp av rettsvesenet ville tatt mange år, derfor brukte hun byråkratiet isteden. Forskjellen er ganske morsom.

I rettsvesenet må du kjennes skyldig før noen kan innføre straffetiltak mot deg, mens er det motsatt i byråkratiet. Der kan saksbehandlere iverksette tiltak med øyeblikkelig virkning, så blir det din jobb å bevise din uskyld i retten i ettertid. Gro fikk vegkontoret til å uttale at maleriet var ”til fare for trafikksikkerheten” slik at det måtte tildekkes med øyeblikkelig virkning. Så ble det bonden som i ettertid måtte få rettsvesenet til å finne ut at bildet faktisk var helt lovlig. Han vant selvfølgelig frem i rettsvesenet og kunne avdekke EU-kua igjen, men da var EU-valget over og Gro ga blaffen i kjennelsen.


En byråkrat pr. 29 bønder

Noen hevder byråkratiet er en viktig del av det demokratiske samfunnet, andre vil hevde det er et eget system som lever sitt eget liv uavhengig av styre og stell og valgresultater. Når vi har 1 byråkrat pr. 29 bønder i Norge er det helt klart en god dekning, nesten bedre enn lærerdekningen i skolen. Enda mer bemerkelsesverdig er det at jordbruksministeren ikke ser noe problematisk i dette enorme antallet.