The Biggest Democracy Scam Ever

(Sept. 29, 2020) The US election sircus is coming up, and which one of the two geriatric candidates who might win will mean nothing. This show has one purpose, and one only, to set people ut against each other so they forget that democracy in USA is dead long ago, and to prevent them for standing up united against a mad and corrupt government. It does not matter who is elected president, the same bunch of old, rich men will still rule USA anyway. Some of them are even supporting both sides, just to be sure.

 • the wars will go on and the war profiteers will get richer
 • USA's interference and abuse all over the world will not stop
 • the rich and their companies will not begin to pay taxes
 • the justice system will still be infested by politics
 • the enviornment will still be exploited
 • the government will continue to prosecute the whistleblowers
 • the people will not make more money
 • welfare will not develope, the welfare state is still dead
 • estates, infrastructure, industri and communication will end up in even fewer hands
 • real democracy will certainly not develope


Google sensurerer ???

(14. aug. 2020) Hvamenerpartiene.com har hatt en markant nedgang i henvisninger fra Google i år sammenlignet med i fjor, og det ryktes at andre radikale nettsteder har opplevd det samme. Det skjer ved at søk på tekst som tidligere ga presise treff (treff på nøyaktig samme setning ble vist først) nå er flyttet langt ut i søket, så langt at ingen gidder bla seg dit. Mindre presise treff vises først, treff der viktige ord i søkestrengen mangler. Noen steder blir ikke overskrifter vist i treffene i det hele tatt, unntatt når man søker i "apostroffer" på nøyaktig tekst.

Figuren viser statistikk over henvisninger fra Google i fjor og hittil i år (august 2020 er stipulert), altså ikke totalt antall treff, og tendensen er dramatisk. Dette kan være et tegn på at hvamenerpartiene.com er et nettsted med meninger som noen ønsker å skjule for publikum. Slik bidrar Google til at deler av samfunnsdebatten skyves ut i mørket, og bare "stuerene" meninger får herske.

Kan henge sammen med SSL-sertifikater ?
(17. aug. 2020) Det kan være mulig Google bevisst nedprioriterer nettsider som ikke er sikret med SSL-sertifikater (kryptering) og mener at målet helliger midlene. Uansett årsak er Google definitivt IKKE en aktør som skal ta prinsipielle avgjørelser om hvilke meninger som skal eksluderes på nett. Hvamenerpartiene.com har fått SSL på plass og vil følge utviklingen.


Ropstad vil ha lavere valgdeltakelse i kirkevalgene

(22 juni 2019) Vi husker Olaug Bollestad sin innsats for demokratiet i Rogaland Krf fra oktober 2018. Da de tok avstemming om veivalget, valgte 67 % Høyre foran Arbeiderpartiet. Likevel sendte Rogaland Krf 16 delegater til landsmøtet, hvorav 15 av dem eller nesten 94 %, stemte Høyre. Selv innad i Krf ble folk sjokkert over mangelen på demokrati i partiet, veteranen Einar Steensnæs ble dypt skuffet over at vinnerne tok «alt» i Rogaland KrFs avstemning om regjeringsdeltakelse. Trolig var det dette "stuntet" som veltet Hareide sin visjon om et litt mer radikalt Krf.

Nå er det Kjell Ingolf Ropstad og regjeringen som vil vise hva de mener med demokratiet: de vil ha det vekk. Kirkevalgene var tidligere preget av lav deltakelse for spesielt interesserte. Så la politikerne kirkevalget samtidig med stortings- eller lokalvalg, og deltakelsen gikk i taket. Men nå var det ikke lenger bare spesielt interesserte som stemte, det var folk flest. Og det har blitt et problem for lederen i Krf Kjell Ingolf Ropstad.

Derfor vil han og de "konservative" i kirken tilbake til den gamle ordningen der vanlige medlemmer ikke lenger deltar men der spesielt interesserte kan få utøve sin makt over kirken og der kirken kan gå tilbake fra å være en bred folkekirke til å bli en smal sektorisk kirke.

"Viktig at kirken bestemmer selv når det skal være valg," sier Ropstad. Og selveste Human-Etisk Forbund er enig, de ser ikke at årsaken til ønsket om endring nettopp skyldes ønsket om å gjøre folkekirken om til en sektorkirke som får milliarder av Staten, men ikke demokratisk styrt av den brede medlemsmassen.

Trolig er dette første gang i Norges historie at politikerne iverksetter tiltak for å få lavere valgdeltakelse. Dette er i strid med demokratiske prinsipper, for ikke å snakke om vanlig folkeskikk og anstendige verdier. Er dette slik de egentlig er, de blåbrune?

Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke som også er demokratisk valgt, ønsker IKKE å endre reglene for kirkevalget i en høringsuttalelse. Ropstad og regjeringen vil ikke høre på dem. Nå må resten av folket reise seg og kreve at Ropstad innordner seg et demokratisk samfunn. Samtidig minner vi om at det er kirkevalg samtidig med valget i september. Bruk din stemme! Stopp "mullaene" i kirken, stopp Kjell Ingolf Ropstad !!!

Endringen er en seier for de maktbehovet til de konservative i Kirken


SKANDALE: USA manipulerer valget i Storbritannia

(11. juni 2019) Det er ganske bemerkelsesverdig. For såvidt har hylekoret stilnet at Russland manipulerte valget i USA, så vedgår USA at de vil stikke kjepper i hjulene til Corbyn. USA gjør nøyaktig det de beskyldte russland for å gjøre. Og ingen i regjeringen vår finner dette kritikkverdig og NRK har såvidt vites ikke omtalt skandalen.

Mike Pompeo vil hindre Corbyn i å bli valgt (steigan.no)


Hva i helvete er vitsen med demokrati når du har Krf ?

(20. april 2019) Alle faglige høringsinstanser går i mot endringene i abortloven. Men endringen er politisk begrunnet ut fra forhandling med Krf, dermed spiller faginstansene sin mening ingen rolle.

Og da er det store spørsmålet: Hva er vitsen med å sende et lovforslag ut på høring når regjeringen allerede har bestemt seg for å underkjenne høringsuttalelsene?

Dette er kort sagt å senke demokratiet, uverdig for enhver seriøs regjering.


Brasils president er ute av skapet

(31. mars 2019) Det er i dag 55 år siden militærkuppet i Brasil, og landets president og USA-venn Jair Bolsonaro har gitt ordre om at dagen skal feires. Den 31. mars 1964 tok en gruppe militære og sivile makten her i Brasil ved et kupp. Den demokratisk valgte presidenten João Goulard ble avsatt, og måtte forlate landet. Den nye regimet lovet å gjeninnføre demokratiet etter en tid, men i stedet ble styret stadig mer brutalt. Det var i denne perioden den brasilianske staten innførte tortur som et offisielt maktmiddel.


Ulovlig kritikk ???

(4. febr. 2019) "Når enkelte typer kritikk eller ytringer blir ulovlig så begrenses debatter som ellers kunne ha vært viktige. Dette strider med grunnlaget for åpne demokratiske samfunn," skriver Sigbjørn Remi Galåen i en kronikk i Dagsavisen\nyemeninger i dag. Du kan lese den her.

Ulovlig kritikk (nyemeninger.no)


Macron sin dobbeltmoral

(1. febr. 2019) Mens Frankrikes Emmanuel Macron støtter det såkalte «opprøret» i Venzuela sender han væpnet politi med pansrede kjøretøy for å føre krig mot de gule vestene.

Siden den 24. november 2018 har volden på gatene i byer over hele Frankrike økt dramatisk. En fransk uavhengig journalist, David Dufresne, har registrert alle overgrep som er begått av politi og sikkerhetsstyrker, ifølge Steigan.no

Macrons krig mot sitt eget folk (Steigan.no)


What mind control looks like

(29 okt. 2018) This is extremely dangerous to our democracy


Krf sitt syn på demokrati og valgfrihet

(21 okt. 2018) Rogaland Krf har hatt avstemming om veivalget. 67 % valgte Høyre foran Arbeiderpartiet. Nå sender Rogaland Krf 16 delegater til landsmøtet, hvorav 15 av dem eller nesten 94 %, stemmer Høyre. Selv innad i Krf er folk sjokkert over mangelen på demokrati i partiet, veteranen Einar Steensnæs er dypt skuffet over at vinnerne tok «alt» i Rogaland KrFs avstemning om regjeringsdeltakelse.

Og det er klart, de to nestlederne vil her måtte ta ansvaret for det som bare kan betegnes som et kupp, fullstendig uetisk og ukristelig og forkastelig. Her ser vi hva vi kan vente fra den kanten i tiden som kommer ...

Demokratimangel i Rogaland KrFs avstemning om politisk sidevalg (Dagbladet.no)
Hareide skuffet over at valget ikke er representativt (nrk.no)


USA et lite skritt nærmere demokratiet

(8. febr. 2018) Vi har tidligere skrevet om den latterlige måten lokale folkevalgte har designet grensene til valgkretsene slik at deres parti vinner flest mulig valgdistrikter. Nå har saken gått til høyesterett, og den ene staten etter den andre må tegne nye valgkretser som samvarer med sunn fornuft. Bildet til høyre er en valgkrets, tro det eller ei.

For republikanerne er dette dramatisk. For de har liten mulighet til å vinne et valg uten valgfusk, og nå blir det flertallet av folket som skal høres, ikke flertallet av korrupte politikere.

Demokratene vant strid om karttriksing. Det kan bety mye i fremtidige valg.


Globalisering, men ikke for vanlige folk, ifølge Virke

(3. okt. 2017) Hovedorganisasjonen Virke ("den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene") kjører nå ut politikken til regjeringen på en ganske snedig og grov måte, nesten som om de gjør folket en tjeneste. Kjekt for regjeringen når andre kan stå for å innskrenke handlefriheten.

Virke (og regjeringen) liker ikke at folk handler i utlandet. Da mister Virke sine medlemmer omsetning og inntekter og Staten går glipp av skatt. Derfor vil Virke oppheve den tollfrie grensen på 350 kroner for vanlige folk. Men når Stat, kommuner og fylker skal ut og shoppe, er de pliktig til å legge anbud over en viss størrelse ut i verden. De kan shoppe de billigste varene og tjenestene i utlandet, og Norge går glipp av milliarder i omsetning og i skatter, foruten at vi får høyere arbeidsledighet når utlendinger på slavekontrakter kommer hit og utfører arbeidet for oss.

Men dette synes Virke og Regjeringen er bærre lækkert, det er den godartete globaliseringen som de selv tjener penger på og som de kan bruke til å bygge ned velferdsstaten. Men ikke faen om vanlige folk skal få del i at vi lever i en verden der noe er billigere ute.

Faktisk.no tilbakeviser påstanden: Det er feil å si at utenlandshandel truer titusenvis av arbeidsplasser.
Det er det motsatte som har skjedd: sysselsetting i varehandelen har økt.

Sleipt av regjeringen
Virke fungerer som en proxy-stemme for regjeringen, istedenfor at regjeringen selv står for en politikk som rammer folket, lar de Virke bringe dem frem i en retorikk som er imponerende slesk og feig. Det er slik sleipe politikere styrer landet - til helvete.


Forsvarsministeren holder folket for narr !

(18. mai 2017) Oberstløytnant Tormod Heier sier 330 amerikanske soldater på trening i Norge egentlig er plassert her for å raskt være på pletten mot Russland, om nødvendig. skriver NRK i dag. Treningsleiren har vært kritisert, fordi det ligner på en utenlandsk base med permanent stasjonerte soldater på norsk jord. Norge har i 70 år ført en politikk der det avstår fra å ha slike utstasjoneringer i Norge.

Ine Marie Eriksen Søreide uttalte ganske tydelig da de amerikanske styrkene ble utplassert at målet var trening og øvelse i vinterterreng i Norge. Hvis oberstløyntanten har rett, er hun en løgner som holder folket for narr! Amerikanerne derimot sier de vil gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa.

Konklusjonen er klar: Ine Marie Eriksen Søreide har kansellert base-erklæringen fra 1949. Baseerklæringen ga den norske regjeringen i forbindelse med Norges tilslutning til Atlanterhavspakten 1949. Her slår regjeringen fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Og russerne har svart Ine Marie Eriksen Søreide med å gjøre Norge til atom-mål.

Forsvarsekspert: Natosoldater i Norge for å omringe Russland (nrk.no)


Sitat fra Frank Rossavik i dag

(7. jan. 2017) "Folk i Europa og USA begynner åpenbart å lure på om det egentlig er så viktig å bevare demokratiet, de uavhengige mediene og domstolene samt menneskerettighetene."

Gjør vi virkelig det, Frank Rossavik, eller vil "Folk i Europa og USA" gjerne ha et demokrati, uavhengige medier, domstoler og menneskerettigheter som ikke er forkludret av noen få mektige og manipulerende krigerske krefter?

Farlig putinisering av Europa


Sensur av internettet er en realitet i Norge

(2. sept. 2015) En rettsavgjørelse i dag sier at internettleverandørene skal stenge for tilgangen til nettsteder som Pirate Bay som tilbyr ulovlig nedlasting. Retten legger til grunn lovverk som er laget av politikerne i 2013. Det prinsipielt riktige ville vært å ta nettstedene som gjør ulovligheter, ikke sensurere trafikken på internettet, og her er vi fullstendig enig med Venstre. Slik går det når landet styres av politikere som mangler evnen til prinsipiell tenkning.

Who is next?
Kanskje de bør stenge tilgang til nettsteder som kritiserer politikerne?
Kanskje stenge tilgangen til Wikileaks - dokumenter som avslører sannheter politikerne ikke liker at vi skal vite om?


Multinasjonale selskaper frykter demokratiet

Panikken øker, selskapene frykter innstramminger
(3. aug. 2015) Multinasjonale selskaper er vettskremte for å miste makt, å bli påført reguleringer, å få redusert profitt. Derfor kjemper de nå sin desperate kamp mot demokratiske prosesser og suverene stater verden over. De gjør hva de kan for å sikre seg mot fremtidig sosialisering og innstramminger, enten det skyldes beskatning, helseforhold, arbeidsmiljø, regler i arbeidslivet, vern av natur og skog, vern av klima, å gjøre tjenester offentlig, eller hva det nå er et demokrati kan finne på å beslutte.

Krigen føres med pennen istedenfor med bomber
Derfor søker de å inngå "handelsavtaler" som tilsidesetter demokratiet og rettsstaten og overfører all makt til selskapene i det som mange kaller "markedsliberalistisk diktatur".

EU fails human rights but stands strong for investor rights (Friends of the Earth)

Kjeltringene skal vinne. Alltid
Trolig går det så langt at hvis en stat endrer skatteregler slik at skattesnyting via flytting til skatteparadis tar slutt, vil selskapene stevne denne staten for "fremtidig tapte inntekter". Det har allerede versert en bråte søksmål som alle har det til felles at de er en skam for ethvert hederlig menneske på denne kloden.

Norske politikere lar seg dupere
Litt champagne, noen vakre møter på førsteklasses hotell, og norske politikere er helt FOR frihandelsavtaler som på permanent basis avvikler norsk demokrati, norsk suverenitet, norsk rettsvesen og mulighet for å reversere avtalene dersom en annen fremtidig regjering finner ut at dette var helt feil. Slike handelsavtaler blir en katatrofe for landet.

Vi trenger et internasjonalt forum som kan erklære slike avtaler ugyldige
Et avtaleverk som avvikler et lands demokrati og suverenitet må kjennes ugyldig av internasjonal rett for å forhindre at korrupte eller inkompetente politikere ledes til å gjøre ubotelig skade på sitt folk for all fremtid.


Still politikerne for riksrett !!!

(6. juli 2015) Enkelte av våre politikere forsøker elegant å avvikle demokratiet og innføre det markedsliberalistiske diktatur i nye "handelsavtaler" som TISA og TTIP. De binder opp fremtidige folkevalgte regjeringer med irreversible vedtak der de spesielt gir makten til internasjonale konsern. De forsøker gjøre det uten at forhandlingene og avtalene offentliggjøres, med hemmelighold i fem år, og uten åpen debatt.

Dette er udemokratiske og kriminelle vedtak i strid med folkeviljen av så grov art at politikerne bør stilles for riksrett og idømmes lovens strengeste straff. Samtidig bør grunnloven endres slik at det kan garanteres at ikke kreative politikere avvikler demokratiet vårt.

Mer om "demokratiet" i Norge ...


Ikke mer "Hurra for 17. mai "

Norge er verken uavhengig eller selvstendig lenger ...

(17. mai 2015)
Politikerne bygger ned demokratiet
Istedenfor å høre på folket, hører de på lobbyister, de rikeste og sine venner og kjente. I tillegg inngår de irreverserbile handeslavtaler som binder opp folkevalgte for all fremtid.

Politikerne respekterer ikke folkets råd
To ganger har folket sagt sin mening om EU i folkeavstemming, begge gangene sa folket NEI. Likevel har politikerne innført EU's regelverk nær sagt på alle områder.

Politikerne bygger ned rettsstaten
De flytter viktige rettsavgjørelser vekk fra norsk rettsvesen til EU og til multinasjonale konsern og bidrar til å kastrere norsk rettsvesen og lovverk, en viktig del av norsk suverenitet.

Politikerne lukker for folkets innsikt
De flytter saksbehandling til muntlige eller lukkete fora med stadig større grad av hemmelighold

Folket kan ikke sette dagsorden
Folket har ikke noe forum der de kan fremlegge saker og kreve at politikerne ordner opp. Bare politikere (og i noen grad media go deres eiere) kan sette dagsorden.

Forskjellige skatteregler for vanlige folk og de rikeste
Dramatisk diskriminerende skatteregler er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Resultatet er at landet går glipp av enorme skatteinntekter. Regenverket er gjort så komplisert at vanlige folk ikke ser hvor ille det har blitt.

Landets ledelse har blitt pro-amerikanske separatister
Politikerne har sluttet å se helhet og historisk sammenheng. De har blitt pro-amerikanske nikkedukker for USA, og bidrar til å utbre det amerikanske riket og gjøre Norge og verden farligere. Derfor gjentar de USA sin retorikk og deltar på USA sine kriger.

NATO: Forsvarsalliansen som ble en angrepsallianse
Da USA klarte å tre det nye strategidokumentet ned over ørene på medlemslandene i 1999 ble NATO endret til angrepspakt uten politisk behandling og uten offentlig debatt. I ettertid ønsker politikerne IKKE spørre folket om det er greit å være medlem i en allianse som kan angripe hvor som helst, når som helst, hvordan som helst, med hvilke virkemidler som helst (inkl. A-våpen) og ut fra et hvilket som helst påskudd.

Politikerne selger ut folkets eiendom og ressurser
Særlig selger de ut "godbitene" slik at de rikeste kan få fremtidig fortjeneste fra inntektene istedenfor at folket ved Staten får inntektene.

PST og USA overvåker all elektronisk trafikk
Norske myndigheter ser det som sin plikt å oversende logger fra ALL data og mobiltrafikk til USA. Når Edward Snowden avslører kriminaliteten bak overvåkingen, tier politikerne.


Spanske politikere misbruker sin makt

(26. april 2015) Statsminister Rajoy og regjeringspartiet PP gjeninnfører politistaten 40 år etter Francos død, mener opposisjonen i Spania. 1. juli innskrenkes spanjolenes ytringsfrihet. Demonstrasjoner i Spania blir forbudt, og vil føre til millionbøter. Samtidig har vi forståelse for at mange politikere med begrenset IQ - også norske - finner demokratiet problematisk og ønsker "ta grep". Akk ja.

Knebling i Spania (nrk.no)


Hvordan politikerne har ødelagt demokratiet

(20. mars 2015) Vi feirer uhemmet demokrati-jubileum og 17. mai. Men hvordan står det egentlig til i lille "demokratiske" Norge ? På enkelte områder har det har gått rett til helvete. Slik det er nå med to blokker som er like elendige, kan man lure på hva som er vitsen med "demokratiske valg".

 • demokratisk valgte politikere kan dagen etter de er valgt snu ryggen til både valgløfter og folkemening
 • politikerne kan forhandle vekk folkets mulighet til medbestemmelse i "frihandelsavtaler" på en måte som må være grunnlovsstridig
 • politikerne kan beslutte i strid med folkemeningen slik det passer dem selv og deres venner og støttespillere (les: korrupsjon)
 • etter folkeavstemming om EU har politikerne likvel innført EU-regler i strid med folkeavstemmingen og dermed latt være å respektere den
 • skatteregler lages på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning, skatt er bare for vanlige folk
 • når politikerne først er valgt, må folket avfinne seg med dem i fire år uten mulighet for å kunne sparke dem
 • det kan se ut som om politikerne er mer interessert i å lage sær-retter for seg selv enn rettigheter for folket
 • ingen politiker kan gjøres rettslig ansvarlig for sine egne politiske handlinger

Hva kan vi gjøre med dette ?
Det er selvfølgelig mye vi kan gjøre, men hittil har politikerne (forståelig nok!) utvist en bemerkelsesverdig frykt for at folket skal komme til ordet. De forveksler åpenbart ordet "demokrati" med "anarki". Her er ulike forslag:

 • profesjonelle meningsmålinger er pålitelige. Dersom 75 % av folket har en mening, bør politikerne pålegges å ta hensyn til den
 • dersom 66 % av folket har en mening, bør politikerne oppfordres til å ta hensyn til den
 • dersom folket er delt på midten, bør det overlates til politikerne å beslutte eller utrede saken nærmere
 • det bør innføres regler for hvordan folket kan sparke regjeringen og kreve nyvalg
 • det må avkreves av politikerne at de informerer folket om viktige saker fortløpende
 • politikere må ikke kunne lage særregler for seg selv, dette må evt. gjøres av uavhengig instans i full offentlighet
 • politikere må kunne gjøres rettslig ansvarlig for sine beslutninger hvis det kan foreligge vennetjenester eller korrupsjon
 • det må skapes et forum der folket kan være med og sette dagsorden

Norge i skammekroken i FN

Investorrettigheter satt over menneskerettigheter. Regjeringen vil innføre det markedsliberalistiske diktatur i strid med grunnloven, uten å si fra til folket.
(8. jan. 2015) Fleirnasjonale storselskapa er så godt som imune mot straffeansvar når det gjeld brot på menneskerettane rundt om i verda. For å rette på dette misforholdet, har eitinitiativ for dette nå fått støtte frå 610 organisasjonar, 95 land, og underkommiteen for menneskerettar i Europaparlamentet.

Den 26. juni i fjor kom så ein resolusjon om dette opp til votering iFN sitt Råd for menneskerettar (United Nations Human Rights Council). Og gledeleg nok: Fleirtalet sa ja til ein resolusjon for å starte arbeidet med eit internasjonalt bindande regelverk for regulering av dei fleirnasjonale storkonserna sin aktivitet med omsyn til menneskerettane. Norge stemte mot. Gjentar: Norge stemte mot...

Les mer om Norges sin ynkelige haldning til dette (nyemeninger.no)


20 års jublieum - for Forakt For Folket

(28. nov. 2014) Det er 20 år siden Norge i en demokratisk folkeavstemming sa NEI til EU. Men det er 22 år siden norske politikere ratifiserte avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994.

Det betyr i klartekst at mens folket sa NEI, sa politikerne JA. Norge har fått de samme kostbare, detaljstyrte, byråkratiske, kanskje korrupsjons-baserte regelverk som andre EU-land.

Så kan man jo i ettertid diskutere hvem det er som burde vært stilt for riksrett.


Udemokratiske høringer ?

Dersom politikerne ønsker mer demokrati, finnes det mange muligheter.

(28. aug. 2014) Høringer brukes ved nye lovforslag og andre viktige politiske beslutninger. Berørte instanser inviteres til å si sin mening, og politikerne kan legge disse meningene til grunn for nye vedtak som en del av det beslutningssystemet vi har i dette landet.

Opprinnelig var kanskje tanken at høringer skal være demokratisk, gjengi bredden av meninger i samfunnet, men i dag synes det motsatt. Høringer har blitt en del av et manipulerende og udemokratisk system, styrt av maktmennesker med en agenda, på vegne av sine venner og bekjente eller på vegne av sine økonomiske støttespillere. Da heter det ikke lenger demokrati, da heter det korrupsjon.

Du kan nemlig få det høringsresultatet du ønsker ved å velge ut høringsinstansene med omhu. I etterkant kan du da si ”Et flertall av høringsinstansene ønsket det slik ...” samtidig som du fraskriver deg ethvert ansvar for et udemokratisk vedtak.

Dersom politikerne skulle ønske et åpent og levende demokrati, kan det gjøres veldig enkelt. De kan spørre folket. De kan gjøre bruk av en profesjonell meningsmåling som viser folkemeningen.

Meningsmålinger er rimelige, de er raske å få utført, og de gir et resultat som er godt og representativt med svært liten feilmargin. Meningsmålinger brukes skammelig lite, så lite at man kunne tro at politikerne ikke ønsker høre folkemeningen.

Mange liker å svare på meningsmålinger fordi de synes det er flott at noen for en gangs skyld bryr seg om hva de faktisk mener. Men en meningsmåling er oppdragsgivers eiendom. Dersom målingen peker feil vei, kan oppdragsgiver legge den i en skuff for all tid. Selvfølgelig, når målinger blir hemmeligholdt fordi folket har feil mening, da holder man folket for narr.

Det er fristende å komme med noen demokratiske krav til våre politikere:

 1. Ved høringer og viktige beslutninger skal det alltid utføres meningsmålinger.
 2. Meningsmålinger skal alltid offentliggjøres, de som blir spurt skal få vite når og hvor målingen skal offentliggjøres.
 3. Målinger skal (selvfølgelig!) være profesjonelt utformet, og ikke tillate at interessenter lager sine egne spørsmål for å manipulere resultatet.

Dette kan gi mer demokrati, mer åpenhet, mer folkestyre, mer debatt. Det kan se ut som enkelte politikere har en motsatte agenda: mindre åpenhet, mindre demokrati, feie debatten under teppet, og handle på vegne av venner og bekjente og smale interessegrupper.

Disse politikerne bør tar seg en kvalitetsstund foran speilet og spørre seg hvem som har stemt dem inn på Tinget.


USA er ikke et demokrati

(7. aug. 2014) Study: US is an oligarchy, not a democracy. The US is dominated by a rich and powerful elite. So concludes a recent study by Princeton University Prof Martin Gilens and Northwestern University Prof Benjamin I Page. This is not news, you say.

Saken på BBC her
Link til rapporten fra Princetown her


Ja, vi slakter dette landet ...

Selv under en flott feiring av 200 års jubileum, sitter det en flau smak igjen. For det kan se ut som om noen er mer interessert i å legge ned fedrelandet, enn å bygge det opp. Er dette veien å gå ?

La oss legge ned demokratiet
Dette gjøres enkelt og greitt ved at politikerne slutter å høre på folket, ved at de beslutter mot flertallet av folket, gjerne ut fra korrupsjon eller meningspåvirkning fra "big money" i stedenfor fra dem som valgte dem inn på Tinget. Samtidig kan nasjonale ressurser overdras til noen få selskaper, EU-tilpasning og NATO-medlemskap kan manipuleres og handelsavtaler som binder Norge opp for all fremtid kan inngås uten offentlig debatt og innsyn. La folket vå "valget" mellom to blokker som i praksis fører samme politikken uten å bry seg om velgerne.

La oss heller investere i veier i andre land !
Istedenfor å bygge nødvendige veier i Norge, låner vi ut billig folkets penger til Tyskland og andre land slik at de kan få bygge ut sin egen infrastruktur. Norske veiprosjekter får bare låne dyre penger som betales tilbake av brukerne med bompenger.

La oss slutte med å gi folket billig og ren strøm
La oss privatisere strømproduksjon og strømnett slik at kraft som koster 10 - 15 øre å produsere bluir solgt til forbrukerne for en krone eller mer. Vi kan slenge noen skjøteledninger ned til kontinentet for å legitimere "europesik markedspris" for strømmen. Istedenfor å bygge ut billig vannkraft, kan vi bygge ut dyre havmøller.

La oss knuse arbeidsinnsats med uhørt skatt.
La oss skatte lønnsmottakere som gjør ærlig arbeid, og la de rikeste slippe skatt. Landet trenger skattepenger. De som eier mest bygninger, har de største formuene, leker seg gjennom sine selskaper, som mottar stor arv fra penger som heller ikke er betalt skatt for, eller får lønnen sin fra aksjeutbytte, ser ut til å være de som betaler minst skatt i dette landet.

La oss gjøre selskaper multinasjonale
slik at de slipper skatte av overskuddet til Norge Morsomme regler for internfakturering gjør at et normalt oppegående selskape i Norge kan tjene inn 20 % mer dersom det blir "multinasjonalt" pga. andre skatteregler. Resultatet er mindre skattepenger til Norge, og det er jo flott.

La oss ta de små trygdekjeltringene
mens de store skattesnyterne går fri. Dette gjør vi ved å bygge opp kontrollfunksjonen til NAV mens vi bygger ned økokrim og kontrollfunksjonen til Skatteetaten og slutter å kreve revisjon av firmaregnskap. Samtidig lar vi være å fordømme skatteparadiser. Vi stoler jo på næringslivet.

La oss legge ned fiskerinæringene og kystfisket
Gi fiskekvotene for evig tid til søkkrike selskaper som knapt betaler skatt i Norge. La fisken sendes til Kina for å "bearbeides", slik at når den kommer tilbake er den litt billigere og litt dårligere, mens trålerselskapene tjener litt mere. La kystfiskerne gå på trygd i stedet.

La oss legge ned norsk landbruk
Norske bønder vil ha betalt for jobben sin når de produserer mat. Men når vi kan kjøpe mat fra Afrika fra rike jordeiere eller selskaper som bruker ansatte på slavekontrakter, blir kjøttet billigere. Sammenlignet med slaver er norske bønder ikke konkurransedyktige.

La oss legge ned norsk transportnæring
Vi kan åpne for at utenlandske operatører transporterer gods billig i Norge med gamle vogntog som ikke er utstyrt for norske vinterveier, ikke vedlikeholdt eller godkjent, med sjåfører uten kompetanse som ikke overholder kjøre- og hviletid og som ikke betaler bompenger.

La oss slutte som sjøfartsnasjon
La oss bygge nye krigsskip ved spanske verft som er ulovlig subsidiert istedenfor å vise verden at Norge er en skipsbyggernasjon. Sjøfolk får du nesten gratis ute i verden og da kan du tjene litt bedre på dem, norske sjøfolk passer best på trygd.

La oss legge ned norsk byggevirksomhet
Ta inn billig arbeidskraft fra alle tenkelige og utenkelige land, gjerne svart eller på slavekontrakter, og sørg for at all norsk kompetanse går over på trygd. Så kan vi sitte her om noen år uten en eneste fagarbeider igjen. Hva skal vi med norsk kompetanse når vi kan få den billigere andre steder ?

La oss flytte ut all industriproduksjon til "lavkostland"
Alt vi har bruk for her i landet kan andre produsere billigere, snart nesten gratis bare nøden blir stor nok. At nordmenn kommer på trygd istedet, spiller ingen rolle, det er jo på et annet budsjett

La oss flytte ut de store nasjonale selskapene
Norske ingeniører krever lønn og Staten krever skatt, flytt heller selskapene ut til land der ingeniører er billige og skatt er en vits også for norske statlig eiete selskaper.

La oss gjøre privatbilene i Norge dobbelt så dyre som i andre land
Det er godt for mljøet, og det gir penger til å kjøpe nye jagerfly. Faktisk kan vi gjøre ALT i Norge litt dyrere enn i andre land, som renter, avgifter, bensin, alkohol, nikotin osv. Det gir jo gode penger til statskassen og bidrar til å gjøre oss til et godt og sunt land.


Høyre vil ikke respektere flertallet

(15. febr. 2014) Saken om byreklame i Bergen viser at Høyre ikke er interessert i demokrati. Mellom 80 og 90 prosent av bergenserne ønsker IKKE byreklame, likevel kjører Høyre ufortrødent sin djevelske agenda videre, med støtte fra hyklerene i Krf. Det er intet mindre enn skammelig.

Uanstendig bruk av doble spørsmål
De fremmer en sak de ikke har legitimitet for med bruk av manipulerende koblingsspørsmål av typen
"Ønsker du byreklame dersom dette kan gi bedre pleie til gamle og syke ?" Selvfølgelig svarer de fleste av oss ja på denne her. De kunne like gjerne spurt:
"Synes du det er greitt å gi 160 millioner lette i eiendomsskatten til de rikeste dersom det gir dårligere veier, skole og helse ?" Her får de et enstemmig nei uten at det affiserer dem det ringeste.

Mer om byreklame her ...


Demokrati og forfatning

(20. jan. 2014) I anledning 200 års jubileet for vår forfatning er det fristende å gjøre seg noen tanker om fedrelandet. Vi lever i et godt og vakkert land, vi lever under et demokratisk styresett i trygghet på alle måter. Hva mer kan vi ønske oss ?

Valget mellom pest og kolera ?
Demokratiet vårt består stort sett i at du kan velge mellom en av to ganske like blokker, nemlig A-gjengen eller B-gjengen. Og så forventer du at når de er valgt inn på Tinget, så vil de representere sine velgere, holde valgløftene og innføre det de fortalte oss i opposisjon. Det viser seg ikke alltid å være riktig. Tanken går til USA der man i et stort show kan velge mellom to ulike blokker som i praksis fører den samme politikken for de samme sterke økonomiske interessene, og da siktes det ikke til interessene til velgerne. Vil vi ha det slik hos oss ? Finnes det tiltak vi kan gjøre for å få større nærhet mellom styre og folk, bedre kommunikasjon, mer demokrati ? Svaret er selvfølgelig ja.

Bruk av "høringer"
Viktige lovforslag sendes alltid ut til høring, men bare til relevante instanser, spesielt dem med økonomiske interesser i forslaget. Det er ingen automatikk i at folket blir spurt. Da ny markedsføringslov ble vedtatt i 2005 sa Stoltenberg helt riktig at: ”Et flertall av høringsinstansene ønsket den slik”. Vi vet at mellom 95 % og 99 % av folket ikke ønsker å bli plaget av telefonselgere. De ble ikke hørt. Loven er tildels i strid med folkemening, miljø, forbrukerhensyn, barneombud og sunn fornuft. Men alle vennene til Stoltenberg ble både hørt og fornøyd. Nå skal Bergen Kommune gjøre skal det samme. De vil ha byreklame og har sendt saken til høring til alle involverte parter unntatt folket. Bergenserne blir ikke spurt. Mellom 80 og 90 % av dem er trolig mot byreklame.

Meningsmålinger og manipulering
Vi svarer på meningsmålinger fordi vi føler at endelig er det noen som tar oss på alvor, som spør oss og bryr seg om hva vi mener. Men dersom vi har feil mening blir hele undersøkelsen hemmeligholdt. En spørreundersøkelse er nemlig oppdragsgivers eiendom. Hvis Bergen kommune spør folket hva de mener om byreklame og over 80 % svarer at de er mot det, da legges hele undersøkelsen i en skuff for all fremtid. Hvis 60 % er for, blir den brukt. Hemmeligholdelse er ikke bare udemokratisk, det er også respektløst overfor dem som blir spurt. Noen går så langt for å få gjennomslag at de lager useriøse og manipulerende undersøkelser av typen ”Mener du byreklame er bra dersom det gir bedre stell for gamle og syke?” Alle svarer selvfølgelig ja på denne her.

Umulig å sparke politikere som er valgt
Når du ansetter noen, kan du sparke dem hvis de gjør en dårlig jobb eller handler ut fra andre interesser enn bedriften din. Politikerne derimot kan du aldri sparke. Du må leve med dem i fire år uansett hvor inkompetente, handlingslammete, korrupte eller verdiløse de er.

Kjøpemakt
De som har mye penger kan kjøpe seg tilgang til beslutningsprosessene, de kan kjøpe påvirkning, eksponering og reklame. Et stort problem får vi når vanlige folk ikke lenger har noen som taler deres sak, og når de mangler penger til å kjøpe slik tilgang. Der er vi i Norge i dag. Derfor er skattereglene våre laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Pengene styrer, folket har ikke engang vært med i prosessen. Det er blitt forskjell på folk.

Mediemakt
Media setter dagsorden. Media bestemmer hva som skal omtales og hva som skal utelates. En dokumentarfilm som ikke blir vist av NRK eller TV 2, vil forbli ukjent for de fleste. Når media ensidig uttrykker eiernes eller annonsørenes policy, er pressefriheten slutt. Da er media blitt kjøpemakt. Fox News har vist oss hvordan dette kan gjennomføres til det latterlige. Vi kan se tendenser til det samme i Norge.

Folkevalgte og kritikk
Mange folkevalgte hever seg elegant over berettiget kritikk fra vanlige folk. Hvis Hansen spør hvorfor hans spilleavhengige sønn må utsettes for spillereklame på TV, får han ikke svar. Først når media blir plagsom eller klarer å riste et skjelett ut av skapet, tvinges politikerne frem i lyset. Burde det finnes et godt apparat som fanger opp kritikk eller gode forslag fra vanlige folk ?

Smått med direkte demokrati
Vi har ikke mange direkte prosesser der folket blir hørt, fora der folket direkte kan bidra til å bestemme. Stundom lurer jeg på om politikerne ønsker innblanding av folket eller om de vil rå grunnen alene. For det må jo bli plagsomt hvis flertallet av folket ønsker noe annet enn flertallet av politikerne. Er det da man spøker med at politikerne bør avsette folket ? Unntaket om direkte demokrati er folkeavstemmingene om EU.

Meningsmålinger
Det raske og enkle alternativet til folkeavstemming heter meningsmåling. Gode målinger er billige å gjennomføre, de er representative og gir en liten feilmargin. Men da må målingene også brukes med vett. En meningsmåling med 3/4 flertall (75 %) bør politikerne legge stor vekt på. Målinger med 2/3 flertall (66 %) bør sees på som en veiledende anbefaling. Målinger der halvparten er for og halvparten er mot splitter landet på midten, saken bør utsettes og utredes mer eller overlates i sin helhet til politikerne å bestemme. Simpelt flertall (51 mot 49 %) gir et dårlig styringsgrunnlag og dårlig legitimitet i kontroversielle saker.

Folkets kontrollkommisjon
Stortinget har sin kontrollkommisjon som har til oppgave å avklare betente konkrete saker internt. Den minner litt om bukken som passer havresekken, og det kan se ut som om kommisjonen av og til brukes til politisk spill. En ”folkets kommisjon” burde vært motstykket der et representativt utvalgte fra folket kunne kjøre frem prinsipielle saker og kreve politisk oppfølging, samt avdekke maktmisbruk og politikk i strid med folkets ønsker, i strid med demokratiet. En slik kommisjon kan selvfølgelig bare være rådgivende og må kunne etterprøves i meningsmålinger for å garantere en nøytral og representativ mening, ikke et forum til for spesielt interesserte.

Hvordan få mer demokrati
Jeg tror vi kan og bør iverksette gode og enkle tiltak for å få folkets nærmere beslutningene, for å bidra til mer direkte demokrati, for å få større engasjement og mer debatt blant oss alle. Nedenfor er ulike forslag presentert i tilfeldig rekkefølge. Mitt ønske er ikke å få en detaljdiskusjon på de enkelte forslagene, men å vise at det faktisk er mulig å gjøre noe. Vi kan begynne å tenke på en ny og kreativ og demokratisk måte, vi kan bevege oss i en ny retning, vi kan positivt utvikle arven og konstitusjonen som nå feirer 200 år, eller vi kan stå på stedet hvil uten å innføre noe nytt.

 • Meningsmålinger laget av nøytrale og profesjonelle instanser skal utføres i stor grad for å sikre at folkets mening kommer frem. Ved høringer skal alltid folket spørres i meningsmålinger. Målinger med tydelig tendens skal vektlegges.

 • Folket kan kreve å få utført meningsmåling under gitte forutsetninger.

 • Alle meningsmålinger skal offentliggjøres, og den som blir spurt får uoppfordret vite når og hvor de offentliggjøres før spørsmål stilles.

 • Folket skal sikres et apparat for å videreformidle relevant kritikk og gode og viktige saker. Det lages en uavhengig instans som søker frem politikerkritikk og løsningsforslag fra media og internett. Utvalgte saker offentliggjøres på nettet og fremlegges for politikerne for oppfølging.

 • Det opprettes et spørreforum på internett for konkrete spørsmål som supplement eller erstatning til spørretimen på Stortinget. En nøytral instans utvelger og kvalitetssikrer spørsmålene som går videre, ut fra gitte forutsetninger.

 • Det opprettes et folkelig forum for prinsipielle og generelle saker som kan hete ”Folkets kontrollkommisjon”. Forumet kommer med råd og anbefalinger som vektes ut fra meningsmålinger. Medlemmer i forumet er vanlige folk og skiftes ut jevnlig og fortløpende eller hvis forumet avviker for mye fra meningsmålingene.

 • Folket kan be om at regjeringsmedlemmer skiftes ut, eventuelt kreve omvalg, under gitte forutsetninger.

 • Alle lobby-avtaler med politikere skal fortløpende loggføres og offentliggjøres på nettet med interessegruppe, sak og formål, slik at folket kan følge med.

 • Alle bevillinger og gaver til partier skal loggføres og offentliggjøres på nettet, også offentlige kjøp av tjenester fra partiene eller tilknyttede organisasjoner.

 • Til valgene skal partiene bistå en uavhengig og litterær kompetent gruppe som kan lage sammenligninger av partiprogrammene og få frem forskjeller og prioriteringer i konkrete saker.
En forutsetning
En forutsetning for å få til noe av dette uten å lage revolusjon først, er at politikerne må ville det. Og det er slettes ikke sikkert de vil. Det er ikke sikkert Erna Solberg kan tenke seg å gi asyl til Edward Snowden selv om mesteparten av folket skulle ønske det, eller at Stortinget vil endre markedsføringsloven fordi et flertall av folket krever det. Og da har vi et problem. Da har demokratiet blitt friheten til å velge sin egen diktator.


Demokrati ???

(20. des. 2013) Dersom man definerer demokrati som et sted man kan velge mellom A-gjengen og B-gjengen, og når de er valgt kan de ture frem som de vil uten å spørre hva folket mener, ja da har vi et vakkert demokrati både i Norge og i USA.

Bergen vil nå vil innføre byreklame i strid med 90 % av bergensernes ønsker. Vi har fått tredd ned over ørene en mållov som er så udemokratisk at det ikke ligner grisen. Våre rikspolitikere vil bruke 235 milliarder kroner over 30 år på nye jagerfly i strid med ønsket til flesteparten av folket. Vi har en ny markedsføringslov laget på næringenes premisser som ikke forbyr telefonsalg selv om 99 % av folket ikke ønsker bli plaget av telefonselgere. Skattereglene i dette landet er en parodi som gir skattefritak til de rikeste og skattlegger vanlige folk.

Jeg kaller ikke dette for demokrati, jeg kaller det for forakt for folket. Det er ikke fnugg av demokrati i dette landet i mange viktige saker, og jeg vil gå så langt som å si at våre politikere er vettskremte for at noen skal innføre mer demokratiske ordninger.

Bondevik traff spikeren på hodet da han innførte en Verdikommisjon som ikke fikk mandat til å gjøre noe som helst. Men den ga ham prestisje. Det blir det samme med valget i Norge: det gir noen legitimitet til å si at "vi har jo et demokrati" selv om de gjør det motsatte i praksis. For meg er "demokratisk valg" å velge det minste av to store onder, og jeg vil ikke bli forbauset om vi får en valgdeltakelse ned mot 40 % uten store kampanjer.USA har ikke lenger et fungerende demokrati sier Jimmy Carter (nrk.no)

(20. juli 2013) Vi venter spent på når folket i USA går ut i gatene og krever å få landet tilbake.


Hvor ble det av demokratiet ???

(27. okt. 2013) En kronikk på Dagsavisen/nyemeninger reiser spørsmålet om den femte statsmakt og hvem statsrådene skal tjene. Det gjelder selvfølgelig landbruksminister Sylvi Listhaug og hennes historiske bindinger til påvirknings-bransjen. Her er vår kommentar til kronikken.

Vi har følgende statsmakter:

 1. Lovgivende: Stortinget
 2. Utøvende: Regjering og administrasjon
 3. Dømmende: Domstolene
 4. Opinionsformidler og -former: Pressen, "Den fjerde statsmakt"
 5. Manipulerende (korrumperende ?): Lobby- og PR-byråene, "Den femte statsmakt"

Forakt for folket. Det som er morsomt er at folket, som velger inn våre Stortings-politikere, får mindre og mindre "makt" og innflytelse. Politikerne lytter heller til ulike pressgrupper, gjerne noen som gir penger til partiapparatet, fremfor å lytte til folket. Hørt fra partileder: "Vi vil ikke irritere dem som støtter oss (økonomisk) !" Eksemplene er mange og triste, og ordet "politikerforakt" er for lenge siden snudd til politikeres "forakt for folket".

Skitne triks. I mangel av gode demokratiske systemer tyr man altså til "skitne triks". Ett av dem er i fokus i disse dager: Politikeres nære bånd til Lobby- og PR-byråer. Et annet er bruk av "høringer" som politisk kokkelimonke: Man inviterer næringer og involverte til å si sin mening, mens folket ikke blir hørt. Vi vet at mellom 95 og 100 % av folket ikke ønsker bli plaget av telefonselgere, vi vet at dersom reservasjonsordningen for uadressert reklame ble endret til krav om forhåndssamtykke, ville mengden papir som deles ut til folk som ikke ønsker det blitt halvert. Likevel sa høringen til til ny markedsføringslov at "et flertall av høringsinstansene ønsket ..." Slik går det jo når man holder folket utenfor høring.

Vi vil ikke plage folket med jagerflyene. Det skitneste eksemplet som kan nevnes er at vi nå skal bruke 236 milliarder kroner over 30 år til nye kampfly. Jeg ser dette som den største feilinvesteringen som vil bli gjort i dette landet, tilsvarer ny tosporst høyhastighetsbane Oslo- Bergen og drift i 30 år som kan frakte passasjerer om dagen (på en av Europas mest trafikkerte flystrekninger) og gods om natten. Igjen et eksempel der USA sine påvirkere har fått herje fritt med våre politikere, gud vet med hvilke pressmidler, mens det norske folket overhodet ikke blir spurt om de ønsker bruke skattepengene sine til nye jagerfly eller ny jernbane. Vi vil ikke plage folket med slikt!

All makt i himmel og på jord ... til ? Det er svære penger bak disse byråene, penger som gjerne vil ha all makt i himmel og på jord. Eneste måten de kan få det på, er å kvitte seg med demokratiet, og det har de allerede langt på vei lykkes i.

Bør noe av dette bekymre oss ? Dessverre kan det enkelte steder også se ut som den fjerde statsmakt underlegger seg den femte: Pressen eies av noen som av og til vil formidle sin egen mening og sin egen "sannhet". Money talks ! Så er spørsmålet: Hvor mye bør alt dette bekymre oss ?


Demokratiet vs. "tilbakevirkende kraft"

SISTE: Saken er berammet for forsterket rett 13. aug. 2013
Bruk av forsterket rett skjer i spesielle og viktige saker. Kanskje problemstillingene nedenfor kan være viktige å ta hensyn til ?

Til Høyesterett denne uken.
(12. mars 2013) Høyesterett skal denne uken behandle en interessant sak om fiskekvoter. Tidligere har lovverket bestemt at fiskekvoter skal være evigvarende, og nå ønsker politikerne å lage ny politikk for å få bedre styring over ressursene. Men kan nye lover gis tilbakevirkende kraft ?

Aristoteles var en farlig fyr !
Tanken at enorm rikdom og demokrati ikke kan leve sammen side om side, er like gammel som historien. Aristoteles gjorde et poeng av at dersom du i et perfekt demokrati har et lite antall veldig rike mennesker, og et stort antall veldig fattige, da vil de fattige bruke sine demokratiske rettigheter til å ta rikdom vekk fra de rike. Dersom Aristoteles levde i dag, ville han trolig blitt erklært som en farlig radikaler. (Noam Chomsky: How the world works)

Kan "politisk nasjonalisering" gjøres mulig ?
Verden over, i hele historien, ser vi at enorme ressurser har havnet på noen få private hender. Og der ønsker de nye eierne at rikdommene skal forbli for evig og alltid, også når "overføringen" av ressurser har skjedd i strid med folkevilje, på grunn av korrupsjon, som "gaver" til venner og kjente av de som hersker i landet, eller på grunn av tidligere regjeringers horrible politiske vedtak.

Politisk styring - et alternativ til "væpna revolusjon" ?
Hittil har verden stort sett bare opplevd at ny og rettferdig fordeling av godene har skjedd gjennom revolusjon og borgerkrig. For USA har slike tanker selv i fjerne avkroker i verden vært så problematiske at de aktivt har slått ned på slik ideologi med militær makt. Skal så et demokratisk valgt styre skal ha "rett til å snu" i en sak som angår fellesskapets ressurser, skal det være politisk mulig å gjøre om på noe som andre har gjort feil ? Det kan se mørkt ut, for lovverket synes å være til for å beskytte dem som eier, ikke folkets demokratiske rett til å bestemme over hele landet.

Striden om evigvarende fiskekvoter skal behandles i Høyesterett denne uka. Eiendomsrett står mot styringsrett (nrk.no)
Følg saken på www.domstol.no/hoyesterett her


En liten test på demokrati

Ta en sak du vet mellom 95 % og 100 % av folket er for. Gjerne en sak som enkelte politikere liker å støtte i valgtalene. Deretter ser du på hva de bestemmer, hva slags lover de vedtar. Og så spør du deg om dette er demokrati.
(10. mars 2013) Når politikerne er blitt valgt inn på Tinget, er det noen av dem som virkelig slår ut med håret. Og så vedtar de lover og regler som ikke bare er på kant med det folket ønsker, men direkte i mot folkets ønsker og interesser. Hva slags verdigrunnlag som egentlig ligger bak udemokratisk og destruktiv politikeratferd, kan vi bare spekulere i.

Mellom 95 % og 99 % ønsker ikke bli forstyrret av telefonselgere.

 • Her til lands har vi rundt 2 millioner husstander.
 • Vi vet at over 2 millioner personer har reservert seg mot reklame via telefon og mobiltelefon.
 • Vi vet at 81 % av de som blir oppringt allerede har reservert seg.
 • Vi vet at reservasjonsordningen ikke fungerer.
 • Vi vet at politikerne vet at reservasjonsordningen ikke fungerer.
 • Og vi vet at næringene er lykkelige fordi de får ture frem som de vil.

På næringenes premisser.
Den nye markesføringsloven som Jens Stoltenberg fikk vedtatt i 2005 la seg langflat for næringenes interesser så til de grader at den ikke bare er kalt et makkverk av en lov, men at barneombudet forsøkte å få stoppet elementer i loven som er direkte skadelig for barn og unge. Barneombudet måtte gi seg, det er nemlig noen som tjener store penger på telemarketing. Både NHO og LO ønsker heller å ivareta noen arbeidsplasser enn å gi folket et lovverk det ønsker og fortjener. De liker "reservasjon" fremfor "forhåndssamtykke" fordi mange av oss ikke gidder bry seg, og da faller det ut til næringenes fordel.

Korrupsjon.
Det er jo bare ett ord for det når politikerne lytter til vennene sine istedenfor dem som har valgt dem inn: ordet er korrupsjon. Når politikerne vedtar lover og regler i strid med folkets ønsker fordi noen tjener masse penger på det, er det korrupsjon. Det er på grunn av korrupsjon de rikeste nesten ikke betaler skatt i dette landet, det er derfor du som privatperson ikke får lov å bruke norske toppdomener (men kan kjøpe toppdomene i nær sagt ethvert annet land) og det er derfor det ikke kreves forhåndssamtykke ved telefonsalg. Lover og regler vedtas på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Partiene får penger for jobben, og poltikerne blir invitert på en og annen bryllupsfest eller fasanmiddag med sosieteten.

Piratpartiet har forslag til behandling mot telefonsalg.
Det er ganske enkelt slik: Folk skal bare bli oppringt når det er gitt forhåndssamtykke til det. "Telefonsalg (inklusiv opinionsundersøkelser som ikke blir offentliggjort og markedsundersøkelser) rettet mot private tillates bare når det er gitt forhåndssamtykke. Opinionsundersøkelser som blir offentliggjort tillates hvis det oppgis når og hvor offentliggjøring finner sted." Forslaget stammer fra hvamenerpartiene.com som var sterkt kritisk høringsinstans til ny markedsføringslov i 2005. Det morsomme med forslaget er biten om offentliggjøring av opinionsundersøkelser. For i dag blir undersøkelser som ikke "behager" oppdragsgiver hemmeligholdt, og det er jo respektløst overfor dem som svarer seriøst.

Andre eksempler på udemokratiske vedtak.
Målloven er et skrekkelig eksempel på hvor udemokratisk det går an å bli. Her har hver kommune en stemme, som betyr at Modalen med 2000 innbyggere har like stor vekt som Bergen med 250.000 innbyggere. Derfor er Hordaland et nynorskfylke selv om en folkeavstemming vil vise at rundt 10 % nå bruker eller foretrekker nynorsk. Et annet eksempel er nye jagerfly som vil koste 235 milliarder kroner over 30 år. Dette største enkeltinnkjøpet i norsk historie er vedtatt uten å spørre folket. En annen sak er at verden i mellomtiden har gått vekk fra jagerfly og over til droner, kjøpet er også en feilinvestering. Men mange flotte turer til USA på første klasse har politikerne fått.

Demokratiet blir undergravet.
Resultatet av udemokratisk regelverk er ikke bare økt og berettiget politikerforakt, det er også at folk ikke lenger gidder å stemme. Dermed ender vi i en styringsform som utgir seg for å være demokratisk, men som på ingen måte er det. Den reelle makten har de med penger som kan kjøpe seg lobbytjenester og markedspåvirkning, de som styrer media og kan påvirke virkeligheten som folket får lov å motta. Istedenfor ordet politikerforakt, kan vi da snakke om forakt for folket. Er det en slik verden du vil ha ?


Stortingets kontrollkomite: Bukken som passer havresekken

Minner mest om et bikkjekobbel. (31. jan. 2013) Fjordåret viste oss en kontrollkomite som var opptatt av å la opposisjonen grille sine motstandere i regjeringen. Felles for de fleste sakene var at de var av en type man forventer å finne i "Se og Hør". Stortingets kontrollkomite skal være et verktøy for viktige konstitusjonelle saker, ikke et sted der det er om å gjøre å vise hvem som kan pisse høyest.

Uheldig at folk skal granske seg selv. Selv våre politikere er raske med å si at ingen bedrift eller organisasjon skal granske seg selv, unntatt når det gjelder dem selv i Stortinget, da er det greitt at politikerne gransker - og frikjenner - seg selv. Dette her holder ikke mål og inngir ikke tillit.

Viktig for demokratiet med en uavhengig kontroll. Uavhengig i dette tilfellet kan være en kontrollkomite som er partipolitisk og organisasjonsmessig uavhengig. Dermed sikrer man at Stortinget faktisk lever opp til folkets ønsker, det folket som har valgt dem inn på Tinget. Denne form for direkte demokratisk innflytelse er dessverre politikerne vettskremte for. Tenk deg om folket skal få anledning til å stille kritiske spørsmå om innkjøp av nye jagerfly, eller kanskje kreve at folkemeningen skal respekteres ?


Demokratiets problem

Aristoteles var en farlig fyr !
(14. nov. 2012) Tanken at enorm rikdom og demokrati ikke kan leve sammen side om side, er like gammel som historien. Aristoteles gjorde et poeng av at dersom du i et perfekt demokrati har et lite antall veldig rike mennesker, og et stort antall veldig fattige, da vil de fattige bruke sine demokratiske rettigheter til å ta rikdom vekk fra de rike. Dersom Aristoteles levde i dag, ville han trolig blitt erklært som en farlig radikaler. (Noam Chomsky: How the world works)

Så hvor dypt tror du "demokratiet" stikker for de 1 % rikeste ? Dersom vanlige folk i USA på demokratisk vis fikk gjennomslag for at verdiene i samfunnet skulle fordeles på en annen og mer rettferdig måte, hva tror du ville skjedd ? Jo, ganske riktig, CIA, FBI, The Army, Politiet, Homeland Security og alle de kreftene som kan kjøpes for penger ville sørget for at de rikeste fikk beholde sin rikdom og alle sine eiendommer, mens de fattige ville blitt fengslet, undertrykket, internert, drept, Gud vet hva. Det er jo dette som har skjedd over hele verden, i hele historien, også i nyere historie, noen steder litt mer elegant enn andre steder.

Problemet til Aristoteles kan løses på tre måter:

 1. man kan (Gud forby !) gjøre de aller rikeste litt mindre rike
 2. man kan gjøre de fattige litt rikere slik at de holder kjeft (sørg for at de har TV, fotball og øl !)
 3. man kan "pynte" litt på demokratiet, gjøre det litt mindre demokratisk, "late som" ...
Skinndemokratiet i USA
Verden har sett alle varianter. USA's rådgivere har siden siste krig sørget for at mange nasjoner med god fordeling, stor likhet og gode demokratier har blitt utsatt for militærkupp. Omtrent alle land i mellom- og syd-Amerika, mange land i Østen og Midtøsten, flere land i Afrika og selv lille Grenada med 500.000 sjeler har opplevd intervenering av våre allierte, i Demokratiets navn selvfølgelig, men i praksis med terror, død og elendighet for vanlige folk som realitet. Heldigvis er fenomenet godt skjult eller fraværende i våre historiebøker.

Hvis det ikke var for det helvetes folket ...
Dessverre er det ikke tegn på et sant demokrati at et folk kan stemme på en av to ganske like presidentkandidater. Selv her på berget sliter vi litt, for når hele folket vil en ting og Jens Stoltenberg vil noe annet, da er det Jens som bestemmer, ikke folket. Eksempelvis vet vi at mellom 95 og 99 % av folket ikke ønsker å bli forstyrret av telefonselgere i heimen. Men Jens vil ikke innføre forhåndssamtykke ved telefonsalg fordi vennene hans tjener masse penger på det og sysselsetter mange LO-medlemmer. Det heter halvkorrupt venner & bekjente - styre.

Folket er til for de rikestes skyld.
Og når vi nå bytter ut Jens med Erna i neste valg, blir det bare verre. For Erna har en eneste agenda: Å få de aller rikeste som har bygget opp en enorm rikdom ved å leke seg skattefritt gjennom sine selskaper, til å slippe formueskatt og arveavgift. Det heter helkorrupt. Skatt er for vanlige folk. Vårt demokrati består altså i å velge mellom halvkorrupte og helkorrupte kjeltringer. Andre alternativer finnes ikke.


Stoltenberg med pissprat om demokrati

(11. febr. 2011) På nyhetene i dag ble Stoltenberg intervjuet om hva som skjer i Egypt, og han talte varmt for demokratiseringsprosessen. Samtidig vet vi at mellom 95% og 99% av det norske folket ikke ønsker å bli plaget av telefonselgere, men Stoltenberg vil IKKE høre på dem og innføre forhåndsamtykke ved telefonsalg. Hvorfor? Fordi hans venner i LO og NHO tjener penger på å pushe telefonsalg på folk som ikke ønsker bli oppringt. Så mye om Stoltenbergs genuine interesse for demokrati.

Dersom han ønsket følge folkets vilje på demokratisk vis, ville han innført forbud mot alt telefonsalg og alle markedsundersøkelser der det ikke var gitt tydelig forhåndssamtykke, med ett eneste unntak: Opinionsundersøkelser som blir offentliggjort skal ha lov å ringe folk. ( Idag blir de bare offentliggjort hvis resultatet av spørreundersøkelsen er slik at oppdragsgiver vil offentliggjøre den. Hvis de som blir spurt har "feile" meninger, blir den lagt i en skuff ! )

1.914.161 har reservert seg mot telefonsalg, i et land med 2 millioner husstander (brreg.no)
Les mer om telefonsalg her


Horegutten Bjarne Håkon Hanssen

(30. juli 2010) En hore er en person som selger seg for penger, enten det er kvinne eller mann. Det er akkurat det Bjarne Håkon Hanssen har gjort. For her er mannen som klarer å snu seg med vinden som flagget rundt stangen. Det er jo alltid hyggelig å kunne pisse i medvind.

Likevel er det mange som stiller spørsmål med moral, anstendighet, bluferdighet, prinsipper, regelverk og personlige egenskaper når en stortingsrepresentant kan gå ut av Stortinget og rett ut i virksomhet der han agiterer for det motsatte syn av det han hadde i regjering, mot betaling.

Nytt regelverk må komme. Men det vil ta tid, for de involverte næringene ønsker ikke nytt regelverk, og her i landet er det disse gutta med makt og penger og bekjente og lobbyister som bestemmer. Norge er jo ikke lenger et demokrati. Vi har fått en penge-styrt halvkorrupt halvråtten stat der folkets meninger kommer i annen rekke. Det er derfor telefonselgere fortsatt får lov å plage folk selv om rundt 99% av folket er imot det. Det er derfor det fortsatt deles ut 100.000 tonn uadressert reklame til folk som ikke ønsker det hvert år. Bjarne Håkon Hanssen bidrar til denne utingen, og oppfører seg som en stor hore etter vår oppfatning.

Horekundene til Bjarne vil det ikke mangle på. Mange tvilsomme institusjoner i dette landet søker til udemokratisk strategi for å få gjennomslag for sine økonomiske interesser. Da er det kjekt å være medlem av rette losjen eller kjenne en som kjenner de som bestemmer og utreder og vet hva som skjer, en som gjerne legger seg flat og spriker med beina for penger. Heldigvis for horekundene er det ikke forbudt å kjøpe denne typen sex. Ennå.


Meningsmålinger er bare for "riktige" meninger. Det er misbruk av folks tillit - med politikernes velsignelse

Telefonen ringer, for en gangs skyld er det ikke telefonsalg eller markedsundersøkelse, det er noen som spør hva akkurat DU mener om viktige saker og ting. Er ikke det flott?
Nei, det er ikke det. For det kan hende du har feil mening.
En meningsmåling er oppdragsgivers eiendom. Hvis målingen viser tendenser som han ikke liker eller ønsker, blir hele målingen lagt vekk og holdt hemmelig.
Men det får ikke du vite.
Kanskje det blir laget en ny meningsmåling med andre spørsmål som kan gi "bedre" svar.

Et konstruert eksempel: Posten spør om du liker uadressert reklame. 90% svarer NEI, og undersøkelsen blir hemmeligholdt.
Deretter spør de om du blar igjennom og titter på uadressert reklame som kommer før du hiver den. 51% svarer JA. (Vi vil jo ikke at det skal forsvinne viktige brev inni der)
Undersøkelsen blir offentliggjort som "Over halvparten av befolkningen leser uadressert reklame"

Dette er misbruk av folks tillit og folks positive innstilling til å bli spurt om hva man mener. Meningsmålinger er kanskje den siste lille demokratiske snutten vi har igjen i dette landet, så viser det seg at også den er korrupt og ikke kan tillegges nødvendig vekt. Politikerne vil selvfølgelig ikke ta affære fordi næringene ønsker fritt spillerom med meningsmålingene. Den nye markedsføringsloven ønsker ikke ta opp misforholdet, helt i tråd med den sittende regjeringens verdisyn: vi skal ta vare på smale næringer til våre venner fremfor det brede lag av folket.

Her er hva vi ville forventet av politikere dersom de hadde et snev av respekt for sitt folk og dets meninger:

 • forhåndssamtykke for telefonsalg (også der noe av pengene går til gode formål!)
 • forhåndssamtykke for markedsundersøkelser (undersøkelsen gjelder kjøpevaner, produkter og tjenester etc.)
 • forhåndssamtykke for meningsmålinger som ikke garantert blir offentliggjort
 • meningsmålinger som blir offentliggjort på gitt sted til gitt tid behøver ikke forhåndssamtykke
Den nye markedsføringsloven blir lagt frem for Stortinget til våren. Dette er den eneste muligheten vi har til å få innført nye verdier for telefonsalg og uadressert reklame på mange, mange år. Slik det ser ut nå, taper forbrukermakt, miljø, CO2 og interessene til folk flest mot smale, lukrative næringer som har mange små føtter langt inne på Stortinget. Det er dette vi kaller for korrupsjon og maktmisbruk.


AP-topp går av i protest- imot et system som favoriserer enkeltpersoner. Er dette bare toppen av isfjellet? ( 11. febr. 2006)

Bergens Tidende har i dag en skremmende sak om Merete Andreassen som gikk i går av som nestleder i AP i Bergen. Deretter meldte hun seg ut av partiet fordi hun ikke aksepterer ukulturen i partiet.

"Skal venstresiden overleve, må vi ta tilbake rollen som ombud for folket. Nå opplever jeg at lojaliteten er rettet mot enkeltpersoner og deres posisjoner og ikke hva som er til beste for folket. Et slikt system vil jeg ikke stå bak," sier Andreassen i BT. "Alt for mange i partiledelsen sitter i doble og triple roller. ... Når så noen i partiet vil reise en sak som kan ramme mektige personer, blir den bare trenert," sier hun.

Og det skremmer. Vi påstår andre steder på dette nettstedet at flere saker vitner om slik intern justis der folkets krav og ønsker blir neglisjert til beste for svært smale og nære interesser. Det skal ha vært A-pressen som fikk lagt på is lovforslaget om totalforbud mot telefonsalg i 2000 som et samlet Storting sto bak. Det skal ha vært nære forbindelser til AP som fikk kjempet igjennom at det ikke skulle være restriksjoner mot uadressert reklame og mot reklamebilag i aviser. Og selvfølgelig, det var politikernes ex-kolleger i Røde Kors, Redningsselskapet med flere som bidro til at spilleautomatene fikk fortsette å ødelegge samfunnet - mens pengene strømmet inn som aldri før.

Det er ikke et slikt demokrati vi vil ha i dette landet. Den rødgrønne regjeringen har allerede vist i flere saker at den ikke tar demokratiet på alvor. En slik grunnleggende forakt for velgerne er uhørt og uakseptabel. Vi er redd for at Merete Andreassen bare er toppen av isfjellet. Vi er redd for at vi har et pampe-velde som ikke tåler dagens lys.

Ap-topp går i protest (bt.no)


Utenriksministeren vil høre hva folk ønsker norsk utenrikspolitikk bør være ( 9. juli 2006)

Gahr Støre vil sette ned et utvalg som skal se hvor folk mener Norge bør gå i utenrikspolitikken.
Det er jo prisverdig, tatt i betraktning at hans kolleger overhodet IKKE bryr seg om hva folk mener om deler av innenrikspolitikken.


Alle opinionsundersøkelser bør bli publisert offentlig (26. juli 2006)

I motsetning til telefonsalg og markedsundersøkeler, blir opinionsundersøkelser hilst velkommen av mange. Endelig er det noen som spør hva DU mener om styre og stell, endelig skal DIN mening tillegges vekt.

Eller skal den det? For det kan hende at oppdragsgiver er på jakt etter en opinionsundersøkelse som understøtter hans ønske. Dersom undersøkelsen viser at en helt annen mening er gjeldende, kan det hende oppdragsgiver ikke ønsker undersøkelsen offentliggjort.

Slik kan du risikere at DIN mening bare fremkommer dersom den er "riktig" og "passende". Hvis ikke blir den sensurert vekk, og ingen får høre om den.

Det er grunn til å tro at våre folkevalgte tar slike hensyn i flere av undersøkelsene de kjøper, og når resultatet ikke samstemmer med deres ønsker, blir undersøkelsen stemlet "hemmelig" og lagt vekk.

Vi mener dette strider mot sunne demokratiske verdier, og er et misbruk av folks velvilje og tillit til å stille opp i slike undersøkelser. Derfor mener vi det bør være et krav at ALLE undersøkelser blir offentliggjort senest 1 måned etter at undersøkelsen fant sted. Vi utfordrer eventuelle politikere som måtte være interessert i reell folkelig innflytelse (ha ha!) å få igjennom dette.


Demokrati? BULLSHIT! (11. juni 2006)

Overskriften er inspirert av bilag til Bergens Tidende i dag: Frihet, likhet og brorskap? BULLSHIT! Det er lett å se hvor det går galt i Frankrike. Men hva med oss her på berget?

For i vårt demokrati ser vi stadig oftere at folket og de folkevalgte trekker hver sin vei. Sakene er blitt så mange at det er påfallende, her er et lite knippe:

 • Mellom 95% og 99% av folket vil at telefonsalg bare skal være tillatt der det er forhåndsgodkjent. Politikerne er imot.
 • Alle spilleavhengige, deres pårørende, alt fagpersonell som jobber med spilleavhengige og mesteparten av folket ønsker totalforbud mot spilleautomater. De som lever av automater, organisasjoner som mottar penger av spill og våre politikere ønsker fortsatt automater.
 • Bilavgiftene overstiger langt det bilistene får igjen av veier. Folk flest ønsker slutt på alle bompengeordningene. Dette ville bare kostet staten 4 milliarder ekstra årlig, og spart 400 millioner i administrasjon av ordningene. Politikerne er av en annen mening.
 • Folk flest mener det skal gis skattelette på vanlig lønnsinntekt, mens de rikeste som ikke betaler skatt etter sin evne skal få skatteskjerpelse. Politikerne gjør det motsatte, men sier mye forskjellig spesielt i valgår.
Det mest alvorlige er at "demokratiet" nå er i ferd med å flytte makten over til en liten prosent ekstremt rike. Disse kan kjøpe lobbytjenester og media og få gjennomslag for sin politikk. Politikerne blir en samling nikkedukker som gjør det de får beskjed om (eller betalt for).

Resultatet er at landets ressurser samles på svært få hender, og vi får en maktstruktur som minner om forhold som har utløst revolusjoner til andre steder og andre tider. Slik forfordeling skjer spesielt ved at det lages egne skatteregler for selskaper som får enorme formuer til å forsvinne, likeså den inntekten disse formuene genererer.

Det motsatte er et reellt folkestyre der folket får gjennomslag for sine ønsker, der de folkevalgte representerer folkemeningen istedenfor å ta seg friheter på tvers av folkets ønsker. Alle snakker om e-demokrati og økt folkelig innflytelse, senest Soria-Moria erklæringen tok visstnok opp dette.

Realiteten er den motsatte: Stortingsrepresentantene er vettskremte for direkte folkelig påvirkning. Tenk om folket forbød klasebomber i Norge? Tenk om folket ikke ønsket nye jagerfly til 30 milliarder kroner? Tenk om folket forlangte at de folkevalgte ikke skulle ha særfordeler og særbeskatning? Tenk om de folkevalgte ble nødt til å føye seg etter majoriteten av folket? Skrekk og gru !!! Derfor blir det aldri noe reelt direkte demokrati, noe folkeråd, noe e-ting eller noen verdikommisjon med et mandat til annet enn prat.


Det "nye" demokratiet: e-demokrati (18. sept. 2005)

I England setter de stadig igang nye prosjekter for e-demokrati som omfatter alt fra e-spørreundersøkelser og e-rådgivning til e-grupper og e-diskusjonsforum - alt for å bidra til et mer effektivt demokrati der folkets røst blir hørt. Foruten å gi ordet "demokrati" en ny og utvidet mening, fører tiltakene til engasjement og deltakelse hos folk.

Tiltaket forutsetter at man faktisk er interessert i å høre på det brede lag av folket. Kan det være noe for Norge?

Petitioning parliament by mouse (BBC news)


E-tinget med interessant resultat etter undersøkelse vedr. organdonasjon ( 23. mars 2006 )

E-tinget har siste måneden kjørt en spørreundersøkelse hva folk mener om organdonasjon. Resultatet må tas med en klype salt, for det er ingen grunn til å tro at de 180 menneskene som har vært innom denne saken er representative for det norske folk. Tallgrunnlaget er også svært tynt. Likevel gir svarene grunn til ettertanke.

For det viser seg at 92% av de som har svart sier seg helt eller litt enig i at Du har ingenting i mot å bli donor.
85% av de som har svart er helt eller litt enig at Du ville haket av JA på selvangivelsen om å bli donor dersom muligheten var der.

Sykehusene har problemer med å få organer. De fleste pårørende oftest er i mot at det skal doneres organer fra deres kjære. Og når folk ikke får gjort dette før de dør, er det nettopp de nærmeste som bestemmer. En avhaking på selvangivelsen kan være en indikasjon på et slikt samtykke som er enkelt og billig å implementere. Deretter kan personer i aktuell aldersgruppe osv. følges opp av helsevesenet for videre tester og informasjon og kanskje mer juridisk forpliktende donor-avtaler som også informerer de nærmeste.

Det kan altså vise seg at problemene med organdonasjon skyldes en systemfeil, fordi politikerne ikke har funnet en enkel måte å la folk gi sitt samtykke. Dette er uhyre trist for alle de som venter på nye organer - med livet som innsats.


E-tinget er lansert i Norge ( 14. jan. 2006 )

Inspirert av artikkelen overnfor i BBC, har hvamenerpartiene.com laget nettstedet e-tinget (www.e-tinget.no) .
Et e-ting kan være representativt og gi god nøytaktighet dersom endel forutsetninger er oppfylt, og e-tinget er allerede klargjort for slik bruk:
 • et E-ting er avhengig av at medlemmene plukkes ut etter spesielle metoder slik at de blir representative for hele folket (pluss minus et par prosent).
 • det må stilles spesielle krav til utforming av spørsmålene slik at de ikke blir ledende / tendensiøse.
 • resultatet av avstemmingene bør ikke være synlige før frist for å svare på spørsmål er utløpt
 • det må bare være mulig å si sin mening EN gang
På E-tinget kan legges inn saker som er åpne for avstemming i et gitt tidsrom. På hver sak legges inn et knippe påstander som man kan være alt fra helt enig i til helt uenig i. Resutatet av alle avstemminger vises dynamisk straks stemmer er registrert.

Slik første versjon nå foreligger er krav om pålogging skrudd AV og det gis automatisk tilgang for å komme inn og avgi stemme. Det er også mulig å gå inn flere ganger og registrere sine meninger. Sakene som er lagt inn og spørsmålene eller påstandene til dem er ikke sikret mot feil eller "vridning". Alle kan straks se på resultatene fra avstemmingene til åpne saker og saker som er lukket for ytterligere avstemming.

E-tinget er IKKE ment å ta plass til folkeavstemminger eller diktere politikere i saker. Derimot kan et e-ting brukt riktig være en god og gyldig indikasjon til politikerne hva folk faktisk mener om saker, og bidra til et mer demokratisk styresett og til større engasjement.

Det finnes saker som splitter folket og etter vår mening IKKE er egnet til folkeavstemming:

 • som å skille Kirke og Stat
 • å bestemme om landet skal inn i EU
 • å stemme over menneskerettigheter,
Likevel gir e-tinget mulighet til å formulere mange ulike påstander som folk kan ta stilling til - og det trolig vesentlig bedre og mer nyansert enn ett enkelg valg JA eller NEI.


Demokrati vises i praksis ved en folkelig innflytelse på beslutningene ( 11. sept 2005)

Professor Ole Jørgen Bendictow har i dag en kronikk i Dagbladet under tittelen: Politikk på norsk. Her skriver han bl.a.:
"Uttrykk som ofte brukes, gjerne med fornøyelse - især av politikere - er «det norske folkestyre» og «Norge er et demokratisk land». Men er dette virkelig påstander hevet over debatt og kritisk drøftelse? At land enten er demokratiske eller autoritære, framstår enten som samfunnsvitenskapelige idealtyper eller som politisk plakatspråk. Det reiser spørsmål om nyttig begrepsbruk for analyse av ulike regimetyper og for vår politiske selvforståelse.

Nøkkelbegrepet må være graden av folkelig innflytelse på sakene på den politiske dagsorden og de politiske beslutningsprosessene. Det er derfor fruktbart å tale om grader av demokratiske eller autoritære politiske regimer. Det betyr at politikeres rolle i et demokrati ideelt sett er saksformulerende og iverksettende, mens de i autoritære regimer er herskende. Her står også maktbegrepet sentralt, evne til å påvirke eller styre menneskers atferd i villet retning: Folkestyre karakteriseres ved at folket styrer politikeres atferd i villet retning, i autoritære regimer styrer herskende eliter folket."

Utehevelsen ovenfor er gjort av hvamenerpartiene.com. Vi påstår andre steder på dette nettstedet at mange politiker i Norge er lite interssert i at folket skal ha innflytelse på saker. Tilnød kan pressen (eller folket via pressen) sette saker på dagsorden, og i ekstreme tilfeller ser vi at politikerne blir nødt til å forholde seg til folkemeningenen. Imidlertid har vi noe som heter lobbyister, som ikke er folkemening, men meninger betalt av bedrifter og organisasjoner for å få gjennomslag til å tjene enda mer penger. Lobbyistene får låne øre av politikerne, og er i større grad enn folket med å styrer beslutningene som tas. Resultatet er ofte at beslutninger tas i strid med folkets ønske, ja kanskje på folkets bekostning, på premissene til pengesterke enheter.

Les hele kronikken "Politikk på norsk" av Professor Ole Jørgen Bendictow (dagbladet.no) her


Norsk korrupsjon: 3 av 4 nordmenn mener det foregår korrupsjon i offentlig sektor ( 30. aug 2005)

skriver BT's leder i dag. Meningsmålingen støttes av Økonkrim og korrupsjonseksperter. Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim sier at spørsmålet er ikke om det eksisterer mørketall, men hvor store disse er.

Ingen politikere eller byråkrater er imidlertid blitt dømt for korrupsjon på mange år. Dette er trolig heller tegn på at de er blitt gode i det, enn at det ikke forekommer. Flere av sakene som tas opp på dette nettstedet vitner om at beslutninger følger pengene til smale interessegrupper fremfor verdier og prinsipper til folk flest. Så kan leseren selv vurdere hvem som er kjeltringene.


Norge som terrormål: ønsker egentlig folket at vi har soldater utplassert i Irak ? ( 6. aug 2005)

Erna Solberg og Børge Brende står frem i nyhetsbildet 12. juli og ønsker bidra til å gjøre Norge mer attraktivt for turister. Da kan det kanskje være en god ide å hente hjem den håndfull soldater vi fortsatt har i Irak. Soldatene gir USA norsk legitimitet til sin invasjon og "demokratisering" av landet, og de kan gi fundamentalistiske muslimer en "grunn" for å utsette landet for terror. Selv om London nylig har vist at terror aldri kommer til å vinne, er det liten tvil om at et anslag mot Norge vil ha betydning for turismen til landet.

En annen sak er om det er forankret i folkemeningen at Norge har en håndfull soldater i Irak, spesielt etter at alle løgnene rundt invasjonen fra Bush-administrasjonen er blitt kjent. Vi betviler at det er legitimt å si at at Norge støtter USA i Irak (hvor mye enn vår forsvarsminister ønsker å si dette), eller at Norge ut fra demokratiske prosesser ønsker at norske soldater skal være i landet - selv om de faktisk driver humanitært arbeid som også kommer sivilbefolkningen til gode.

Ved å trekke hjem soldatene kan Erna Solberg og Børge Brende slik vi ser det dramatisk redusere mulighetene for at også Norge blir et terrormål, også dette trolig i tråd med norsk folkemening.


Demokratiet i Bergen - bare når det passer byrådsleder Monica Mæland (12. juli 2005)

I Bergen har i lengre tid en pussig forvaltningssak figurert i media. Det morsomme er at saken, som dreier seg om innløsning av en eiendom til friområde, ble enstemmig vedtatt av det forrige byrådet. Så går jurist og byrådsleder Monica Mæland hen og stopper innløsningssaken uten å varsle bystyret. Deretter gjør hun diverse krumpspring sammen med eier av området, som ender med lukrativ utbygging av deler av området, og ny innløsning av resten for Bergen kommune. Saken reiser et par spørsmål:
 • hvordan er det mulig for en enkelt politiker alene å omgjøre et enstemmig bystyrevedtak ?
 • hvilke konsekvenser bør en slik handling få for den politiker det gjelder ?
 • hva slags demokrati er det enkelte høyrevridde politikere egentlig ønsker i dette landet ?
Hun beskriver feilaktig viktige saksforhold og fremsetter sterkt usaklige påstander. BT 29. juli (er det slik man skriver at noen lyger?)
Storetveitåsen og mitt demokratiske sinnelag - Monica Mæland forsvarer seg i BT 21. juli
Monica Mæland - for skipsreder Wilhelmsen eller fellesskapet? BT 28. juni
Rammeplan for Utdanning til demokrati for skolene - undertegnet av, ja nettopp, Monica Mæland 13. april 2005


Demokrati kan være en ressurs - for den folkevalgte!

I den tredje verden ser vi at demokrati i sin alminnelighet, og valg i særdeleshet, er en del av statsteorien. Det dreier seg om hvem som midlertidig, i fire eller åtte år, skal forvalte staten, ha adgang til stastrådsboliger, biler, bestemme over skatt og toll, over nasjonale ressurser, og ha mulighet for å selge ressursene til utenlandske firmaer mot korrupsjonspenger. Dertil kommer kontrollen over militæret og politiet. Jo fattigere folket er, desto mer fremstår demokratiet som et paradis på jorden, som en uutømmelig ressurs. For den folkevalgte politikeren."

(Fra Johan Galtungs bok "Både Og, en innføring i konfliktarbeid" 2003)


Stortingspolitikere utviser grov forakt for demokratiet (10. jan 2004)

Vi har på dette nettstedet omtalt hvordan en million nordmenn har reservert seg mot telefonsalg . Når en million av landets fem millioner innbyggere tar seg bryet og reserverer seg mot telefonsalg, er dette tegn på at de aller aller fleste er sterkt imot det, trolig et sted mellom 95 og 100 prosent .

I Dagsavisen i går gikk datatilsynets leder Georg Apenes ut og lanserte motsatt reservasjons-ordning ved telefonsalg: at de som ønsker slike henvendelser, kan signalisere dette til næringene - mens alle vi andre får fred, helt i tråd med hva dette nettstedet har forfektet i over ett år nå.

Næringene finner selvfølgelig forslaget problematisk fordi de ser at greinen de sitter på er i ferd med å bli saget av. Et slikt register vil bli ganske tynt.

Ikke i noen annen sak fremstår det norske folket så samstemt, så imot den samme saken, som her. Ikke noe annet sted finner vi en sterkere mistillit mot styre og stell. Og da kunne vi jo tro at politikerne var istand til å lytte til folket som har valgt dem og la folkets vilje skje i god demokratisk ånd?

Istedenfor å lytte til folket, utviser våre stortingspolitikere GROV forakt for demokratiet i Norge.

Det skyldes dels at politikerne kan ha lyttet mer til dyktige lobbyister leiet inn av næringen enn til folket som har stemt dem inn, dels at politikerne selv synes å ha venner og bekjente som lever av telefonsalg. Noen av vennene er til og med gode kristne foreninger som får litt penger fra telefonsalget. Og da kan det lett bli i tråd med "gode kristelige verdier" å støtte vennene (eller brødrene eller kameratene) sine. Imidlertid har galskapen nå fått gå så langt at det er blitt en sak for Eva Joly og hennes avdeling, muligens en sak for påtalemyndighetene.

Det handler om verdier.


Byråkrati hinsides all sunn fornuft (21.des. 2004)

UDI har siste månedene markert seg i flere saker som har vakt oppsikt i media og har fått bred omtale. Det er hele tiden snakk om å følge "regelverket", samtidig som det synes klart at dette regelverket verken er hensiktsmessig, tilsiktet eller ønsket.

Det dreier seg om saker der norske og utlandske borgere har inngått ekteskap og forholdene rammes på en uheldig og særdeles beklagelig måte. Ektefolk er blitt atskilt, barn er skilt fra foreldre, etterlatte søkes hjemsendt etter ektefelles død og høyt kvalifisert arbeidskraft må forlate landet fordi det ble umulig å få inn sin ektefelle.

Vi har altså fått et regelverk vi ikke ønsker, som hindrer folkets naturlige utfoldelse og begrenser de valg vi ønsker å gjøre som frie mennesker i en moderne multikulturell verden. Mange kaller dette for reinspikka idioti. Det er det ikke, det er byråkrati. Er det så ikke mulig for forvaltningen å utvise sunn fornuft der dette åpenbart er påkrevet? Nei, det er ikke det, og det er nettopp dette som er nedfelt i et regelstyrt byråkrati: Her følges lovens bokstav, ikke dens intensjon eller politikeres ideelle ønsker. Hvis politikerne ikke liker mediaomtalen, må de nedfelle sine ønsker i lovens bokstav slik at byråkratene kan gjøre andre og forhåpentlig bedre vedtak etter bokstaven.

Det finnes ingen instans som kan overprøve byråkratenes avgjørelser innen rimelig tid, og politikerne vegrer seg for å gripe inn i frykt for å sage av den greinen de selv sitter på. En ting er enkeltsakene media omtaler som skriker etter sunn fornuft, en annen ting er nettopp at byråkratiet her demonstrerer en annen svakehet: Byråkratiet er rett og slett ikke godt nok for dagens dynamiske samfunn.

Byråkratiet synes å bidra til sin egen eksistens. Byråkratene lager regelverk og rutiner som ingen andre enn byråkrater kan håndtere, og det kan virke som om målsettingen er å sementere byråkratiets posisjon. En moderne bedrift ville aldri overlevd dersom det ikke var mulig å ta beslutninger innen rimelig tid og hele tiden følge en utvikling eller helst ligge i forkant av den. Hvis byråkratiets regelverk ligger mange år etter virkeligheten får vi en håpløs situasjon i en verden som endrer seg raskt.

Blinde byråkrater


Myndighet flyttes til ikke-demokratiske organisasjoner

Vi ser at stadig flere viktige beslutninger tas i internasjonale organisasjoner uten demokratisk styring.

Institusjoner som USAs Fedreal Reserve, IMF, WTO og Verdensbanken mangler transparens og ansvarlighet, og står utenfor demokratisk kontroll. Motsetningen er et åpent demokrati med et mål om sosial likhet koblet til økonomisk, politisk og kulturell rettferd.


Svekket folkestyre og økt rettsmakt, en av hovedkonklusjonene til maktutredningen

En hovedkonklusjon fra Makt- og demokratiutredningen er at det representative folkestyret er svekket i alle ledd. Samtidig øker rettssystemets makt. Stortingsflertallet er i økende grad bundet av lover de ikke er herre over. Domstolsmakten har økt på de folkevalgtes bekostning, sier leder i Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud.

Gå til maktutredningen her


Grunnleggende mistillit

Bare uker før valget presenterer Makt- og demokratiutredningen et dypdykk i folks oppfatninger av demokratiet. Den gjennomsnittlige borgeren er like interessert i politikk som tidligere. Men mistilliten til politikerne og de politiske partiene er betydelig, sier maktforsker Kristin Strømsnes.

se hele artikkelen her


Samlingsregjering = slik de små får makt ?

Når vi i Norge har en flertalls-regjering av mange små partier, får vi en basis for makt bygget på avtaler: Hvis jeg får igjennom mine smale saker, så skal dere få igjennom deres smale saker. Resultatet er flott for små parti som slik får realisert en god del av sine hjertesaker. Men for flertallet av folket er det en katastrofe dersom alle disse smale sakene vedtas mot flertallets ønske.

Da kan vi ende opp med en skattepolitikk, en skolepolitikk, en energipolitikk osv. som tjener marginale interesser mer enn de tjener folk flest. Vi kan få en politikk som folk flest egntlig ikke ønsker.

Alt dette skjer innenfor vårt demokratiske regelverk, og folket har ingen mulighet til å avsette politikerne ved å kreve nyvalg, eller omgjøre vedtakene eller overstyre politikerne. Eneste unntaket er dersom politikerne spesielt ønsker å høre folkets mening ved hjelp av rådgivende eller bestemmende folkeavstemming. Dette brukes særdeles sjeldent i Norge. Folkets valg er normalt begrenset til å stemme annerledes ved neste valg. Ikke at det alltid hjelper på politikken.


Direkte demokrati - dukker opp ved hvert stortingsvalg

Like vanlig som det er å ha stortingsvalg er det å se et nytt parti dukke opp på arenaen som ønsker mer direkte demokrati, ofte basert på initiativ til et enkeltmenneske.

Og like vanlig er det å se våre politikere i intervjuer komme med sin forferdelse over hvordan det skal kunne gå i dette landet dersom folket skulle bestemme. Jo smalere partiet er, jo større synes frykten for direkte demokrati.


Udemokratisk ( 1 )

Venstre skryter av at det er bedre å ha 3% av oppslutningen og 20% av innflytelsen enn omvendt.

Udemokratisk ( 2 )

Målloven har innført et helt nytt demokratisk system som synes å ha til hensikt å få til en fordeling av målføre som ikke står i forhold til det folk flest bruker.

Her slutter man å telle stemmer (et menneske = en stemme) og sier isteden at når det gjelder målføret i et fylke er det kommunene som stemmer. Dermed får en kommune med 2000 innbyggere samme vekt som en kommune med 300 000 innbyggere, og en kontroversiell folkeavstemming unngås. Politikerne kan altså vedta lover som legger nye prinsipper for "demokratisk" avgjørelse til grunn.


Udemokratisk ( 3 )

Ex-politikere fortsetter sin karriære med å selge seg til høystbydende når de ikke lenger handler på vegne av et folk som har valgt dem. Næringslivet setter pris på deres makt og deres kontakter og vet å utnytte disse kreativt.

Dette gir assosiasjoner til Galtungs kommentarer om demokratiet i den tredje verden selv om alt skjer innenfor gitt regelverk.


Udemokratisk ( 4 )

I denne regjeringen klarte KrF å manipulere til seg statsministerposten på en måte som vant anerkjennelse fra KrF, men ble møtt med forferdelse fra andre. Det er vanlig at en samlingsregjering velger sin statsminister fra det partiet som har flest stemmer.

Udemokratisk ( 5 )

Samene (en prosentvis liten del av befolkningen i Nord-Norge) ønsker ekslusive rettigheter til ressurser i Nord-Norge, og hevder deres status som urbefolkning gir dem slik rett. Da ønsker de kanskje å fraskrive seg rettigheter til oljeinntektene fra virksomhet utenfor Vestlandet ?

Ifølge Dagbladet 30.november 2004 bruker sametinget 250 millioner kroner årlig. Men ingen har kontroll over hvordan pengene brukes. 250 millioner for å administrere en etnisk del av befolkningen i Norge på 50.000 mennesker i tillegg til den statsforvaltningen vi har som gjelder oss alle uansett etnisk bakgrunn - det er ganske bra gjort.

Les hele saken i dagbladet.no her


Udemokratisk ( 6 )

Vi tipper HELE det norske folk er mot mail med virus og spam, og for et lovverk som effektivt får slutt på dette. Et forbud til nettleverandører mot å videresende slik mail kan effektivt få slutt på problemet. Dette ønsker ikke politikerne gjennomføre av hensynet til virksomheters inntjening og virksomhet. Det er mer lønnsomt for virksomhetene å selge løsninger til hver eneste sluttbruker. Og folkeviljen? Spiller ingen rolle for politikerne.

Udemokratisk ( 7 )

Under "prestestyret" til Kjell Magne Bondevik fordeles midler ut fra tro og tilhørighet i menigheter, ikke ut fra vanlig offentlig saksbehandling.

Ny tidsalder, nye verktøy

Det er enighet om at mye har skjedd i samfunnet siden Norge ble et selvstendig demokrati. Viktigst er IT-revolusjonen der kommunikasjon til den fjerneste avkrok bare er et tastetrykk vekke. Det er på tide å modernisere demokratiet og nytte de nye muligheter som finnes.

Det finnes gode og vitenskapelige verktøy som samfunnet kan gjøre bruk av for å finne ut hva folk flest ønsker. Valgdagsmålinger er eksempel på slikt verktøy. Ved bruk av undersøkelser basert på vitenskapelig metodikk kan man få svar med en feilmargin på et par prosent i forhold til en folkeavstemming. Dette gjør det rimelig, raskt og enkelt å få dekkende kunnskap om hva folk flest mener om alle saker.

Det finnes selvfølgelig også dårlige og uvitenskapelige verktøy, eksempler er kjappe spørreundersøkelser på TV som ikke ivaretar vitenskapelig metodikk og ikke blir representative og som ikke har annen verdi enn ren underholdning.

Vi tror slike verktøy kan være gode der det er klart flertall, f.eks. der minst 2/3 av dem som blir spurt er for eller mot en sak. Hvis det her blir motsetning mellom folket og de folkevalgte, kan sistnevnte ha et problem. Saker der folket er delt på midten (av typen folkeavstemming for/mot EU) tror vi IKKE er egnet til denne typen verktøy. Her bør heller avgjørelse delegeres til våre folkevalgte.