Sergei Skripal og løgnene ... ?

(6. sept. 2018) Storbritannia har nå lagt frem bevis som legitimerer hvorfor de for et halvt år siden utviste 24 russiske diplomater. Men er det mulig at Storbritannia og USA lyger om saken for å slå politisk gevinst på den? Svaret er dessverre: Ja. Det er både mulig og sannsynlig.

Et bevis heter Libyakrigen. USA og Storbritannia designet denne krigen ut fra løgnaktig retorikk, bedrag og desinformasjon, som de publisert elegant gjennom troverdige kanaler, bekreftet av seriøse organisasjoner. Norske medier publiserte løgnene som sannhet, som resten av Vesten, noe som bl.a. førte til at Norge kunne delta aktivt i terrorbombingen og myrderiene (se boken til Ola Tunander: "Libyakrigen", 2018).

USA har forøvrig gjort det samme i Syria, men det er ikke helt stuerent å si ennå.

For USA er løgnen nå blitt en del av hverdagen. Konflitene i Afghanistan, Irak, Libya, Ukraina og nå Syria er alle bygget på løgn og bedrag, på retorikk og på desinformasjon. Det er blitt så ille at enhver viktig "hendelse" nå må vurderes med en stor klype salt, selv når den er presentert gjennom "seriøse" medier og bekreftet av "humanitære" organisasjoner, spesielt dersom hendelsen påvirker omdømme og maktbalansen noe sted. Vi kan ikke lenger stole på våre allierte.


Fake Truth - Falske sannheter

(26. febr. 2018)
Falske nyheter
Det har vært skrevet mye om ”fake news”, falske nyheter, designet for å fremstille løgn som sannhet. Begrepet omfatter alt fra falske videoer, rykespredning, falske nyhetsoppslag, uriktige bekreftelser fra organisasjoner med mer, og de settes ut av ondsinnete mennesker eller organisasjoner eller stater i alle deler av verden. Hvis vi ser på krigene i Irak, Libya og Syria er det liten tvil om at mestrenes mester i dette faget heter USA.

Falske sannheter
Men det er ikke bare nyheter som er falske. Også sannheter kan være falske. Forskjellen er åpenbar. En falsk nyhet faller til jorden når den blir etterprøvd og kontrollert med fakta i en prosess som kan ta flere år. En falsk sannhet derimot tåler en faktasjekk, du kan etterprøve alle detaljer, sjekke alle kilder, den er definitivt sann og uangripelig.

Så hvordan kan en sannhet være falsk?
Svaret er enkelt: fordi den ikke gir hele sannheten, bare en del av den. Andre sider av saken blir ganske enkelt utelatt, det er for ubehagelig, for vanskelig, gir feil bilde, viser en side vi ikke vil se eller som strir mot synet til redaktøren, den politiske ledelsen eller til våre allierte.

Eksempel: NRK og Syria
La oss se på et eksempel. Er det mulig at NRK serverer oss falske sannheter om Syria?

White Helmets
NRK har et par ganger vist oss den rørende dokumentarfilmen hvordan ”White Helmets”, de hvite hjelmene, redder små barn fra bomberuinene og bærer dem til sykehus. Og dette er helt sant. De hvite hjelmene gjør en formidabel innsats i krigssonen i Syria. Det pågikk til og med en gigantisk PR-kampanje for å få gitt Nobels Fredspris til ”White Helmets” i 2017. Men NRK forteller oss ikke at ”White Helmets” er en del av terroristkreftene i Syria, finansiert av stater som vil velte Assad, at de står tett på al-Qaida og andre betalte leiesoldater. De hvite hjelmene er terroristene sin hjelpeorganisasjon.

Et samlet folk?
NRK siterer vestlige medier om at det er borgerkrig i Syria. Men de forteller oss ikke at den syriske hæren og det syriske samfunnet stiller lojalt opp for Assad der man skulle forventet desertering og indre opprør hvis det var borgerkrig, slik vi har sett det andre steder i verden.

Sivile som gisler
NRK lar oss få inntrykk av at det i Syria er et ”folkelig opprør” etter den arabiske våren i 2011, at folket har reist seg i protest og kjemper mot sitt eget regime, mot Assad som fremstilles som den nye Adolf Hitler. NRK forteller oss ikke at USA har gitt penger, våpen og opplæring til ulike jihadistgrupper i Midtøsten, enten direkte eller gjennom sine venner i Saudi-Arabia, Qatar, Israel eller Tyrkia, og at disse gruppene har rykket inn i Syria som leiesoldater og holder sivilbefolkningen som gisler.

Det offisielle USA
NRK forteller oss heller ikke at både John F. Kerry og Hilary Clinton på TV har fortalt at de har støttet og utrustet islamistiske grupperinger som har kjempet for dem i Syria. Den amerikanske fire stjernes generalen Wesley Clark fortalte i 2007 at han fikk høre at Syria skulle invaderes allerede i 2001, som ett av syv land som ble listet opp. NRK viser oss ikke det intervjuet.

Grenseløst hykleri
Og når Syria forsøker å nedkjempe terroristene og leiesoldatene med sivile tap som forventet i en krig, da forteller NRK hvor mange barn som blir drept og hvor brutal Assad er, da kommer FN’s sikkerhetsråd sammen og fordømmer. Men når USA gjør nøyaktig det samme i Irak, da er utbombing av byer og tilsvarende sivile tap noe ”man må regne med” som fullt akseptabelt for å drive ut opprørene, uten at NRK nevner dette med et ord.

Andre røster forties
Tim Anderson har forsket på krigen i Syria. I boken ”The Dirty War On Syria” skriver han: ”Selv om enhver krig gjør bruk av løgner og desinformasjon, har den skitne krigen om Syria sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til.” NRK vil ikke sitere dette, NRK vil ikke vise intervjuet med mannen eller omtale ham, NRK vil ikke engang fortelle oss at det finnes en mann der ute med andre kvalifiserte meninger enn USA sine.

Gassangrepet som ikke fant sted?
Det berømte gassangrepet i Øst-Ghouta er det flere enn Tim Anderson som har motbevist. Likevel fortsetter norske medier å sitere vestlige kilder som hevder at Assad sto bak gassangrepet. De vil ikke fortelle oss hvordan Tim Anderson eller andre har tilbakevist påstandene.

The whole Truth and nothing but the Truth ?
Ja, vi kan saktens si at NRK gir oss sannheten. Men av og til viser NRK ikke HELE sannheten, bare en behagelig vinkling av den. Slik bidrar NRK til å spre falske sannheter som gir et farlig skjevt bilde av virkeligheten. Det bør gjøre oss ganske ukomfortable.