Foss maler fanden på veggen

En trygg fremtid krever handling (19. nov. 2004)

"Når regjeringen i dag legger frem Perspektivmeldingen løfter vi blikket inn i de neste 50 årene og analyserer de viktigste utfordringene fremover. En ting er helt klart; aldringen av befolkningen vil kreve tøffe tak for å opprettholde vekstevnen i norsk økonomi og sikre velferden. Selv om vi har et bedre utgangspunkt for å takle disse utfordringene enn mange andre land, er evne og vilje til å foreta riktige politiske valg nå helt nødvendig." skriver Foss i sitt debattinnlegg i Dagbladet i dag.
Hvamenerpartienes kommentar finner du lenger nede.

Les finansministerens debattinnlegg i Dagbladet.no
Pressemelding fra finansdepartementet
Stortingsmelding nr. 8: Perspektivmeldingen 2004 - utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi


Forbereder regjeringen kutt på 40 milliarder (?) for å finansiere skattelette? (20. nov. 2004)

Kristin Halvorsen påstår i dag at regjeringen forbereder kutt i størrelsesorden 40 milliarder kroner, særlig innen kommune- og helse-sektor for bl.a. å finansiere 16 milliarder i skattelette. Kuttene vil, hevder SV-lederen ramme sykelønnsordning, egenandeler osv. Kuttene skal brukes til å finansiere skattelette etter valget.

Kristin Halvorsen forlanger at Erna Solberg legger kuttene på bordet FØR valget slik at folk kan se hva de har å gå til. Høyres talsmann sa på Dagsrevyen i går at han synes utspillet er utidig. Tidligere har det vært Høyre som har krevd at SV skulle vise hvordan de fikk budsjettet sitt til å gå opp, nå er det motsatt.


Blod, svette og tårer (20. nov. 2004)

Vi må, ifølge finansministeren, jobbe flere timer i uka, utsette tidspunktet for pensjonering, fortsette i deltidsarbeid som pensjonist, holde oss friskere, ikke la oss uføretrygde og starte tidligere i yrkeslivet. Vi må også innstille oss på å yte mer i brukerbetaling for offentlige tjenester. Vi må alle jobbe smartere og mer effektivt, spesielt i offentlig sektor. Store deler av dette må vi innstille oss på for å kompensere for at befolkningen blir eldre.

Les hele kommentaren i Dagbladet.no


Viser finansministeren inkonsistens - forskjell mellom "legning" og "praksis" ? (20. nov. 2004)

Redaktøren for dette nettstedet ser at vi vil få en dreining mot eldre befolkning i årene som kommer. Det er forståelig å rope et varsku, å si at oljen vil ta slutt, at oljefondet vil bli brukt opp og at det kan bli vanskelig å få råd til offentlige tjenester i fremtiden. Men ...
  • vi må få større skatteinngang - sier mannen som har gitt 20 milliarder i skattelette til de rike. Vil han ha MER skatt fra vanlige folk - som allerde lider under at 60 milliarder kroner er flyttet fra den fattigste tredjedelen til den rikeste tredjedelen på 8 år? Vi har andre steder vist hvor mer enn 50 milliarder kroner IKKE blir hentet inn i skatt. Av en eller annen grunn tror vi ikke han vil hente skatten her eller ta tilbake skatteletten han har gitt til de rikeste.
  • vi må jobbe mer - sier mannen som med sin skattepolitikk bidrar til at det IKKE svarer seg å jobbe, en skattepolitikk som er med å svekke konkurranseevnen i Norge. Når det blir flere og flere arbeidsledige må det heller være riktig å dele mer på arbeidet enn at folk skal jobbe lengre dager. Vi imøteser en vesentlig lettere beskatning på arbeid, og forutsetter at inntekter man IKKE arbeider for blir beskattet likt med arbeid i motsetning til i dag: tung beskatning på arbeid og skattefritt med inntekter fra formue og eiendom.
  • vi må få flere nye arbeidsplasser - sier mannen som ikke vil investere i Norge fordi det er dårlig for "økonomien", han som har tilgang til et oljefond som kan bygge infrastruktur for fremtiden, enøktiltak som tilvarer flere kraftverk, skoler, veier, utdanning, fremtidsrettet virksomhet. Istedet lar han mye av nasjonalformuen stå i et land som enkelte spår vil gå under innen 10 - 20 år.
  • vi må betale mer for offentlige tjenester - sier han når vi I DAG med enormt oljefond og svære innetkter ikke klarer å opprettholde normale offentlige velferdstjenester for vanlige folk. Selvfølgelig - for det er herfra han har tatt pengene han har gitt til de rike
  • vi må jobbe lengre dager, ta mindre ferie og få lavere lønn - sier mannen som har bidratt til at lønnsutviklingen er blitt skjevere og skjevere ved at bare de rikeste får gleden av lønnsvekst og skattelette
  • vi må få flere i jobb - sier han som taus bifaller enorme fallskjermer til de best betalte slik at offentlig og privat virksomhet må fø på kompetente og inkompetente ex-ledere til de dør. Vi har ennå ikke sett utkast til et lovverk som setter rammer for lønnsavtaler og fallskjermer. Samtidig bidrar han til at betydningsfulle oppdrag går til utlandet, og det samtidig med at norsk kompetanse går arbeidsledig.
  • vi må bli mer lønnsom - det store eksemplet er Posten som nå klarer å gå på mange millioner kroner overskudd etter at de har kvittet seg med daukjøtt for milliarder - som Staten må betale for. Trolig er hele dette regnestykket samfunnsøkonomisk en tragedie selv om det er bra for Posten.
  • vi må få flere barn og flere innflyttere - sier han samtidig som UDI sender ut folk som aldri før. Mens Canada aktivt har gått ut og hentet kvalifisert arbeidskraft inn til landet, sitter norske politikere på gjerdet og nører opp om fremmedfrykt. Slikt blir det ikke nye skattebetalere av.
  • vi må redusere unødige kostnader og øke inntektene - sier han som nekter å innføre de mest innlysende sparetiltak som å kreve at sentrale servere stopper mail med virus (1 milliard spart), at de stopper SPAM mail (1,5 milliarder spart), at vi får ett skriftspråk (1 milliarder spart?) kutter kontantstøtten (4 milliarder spart), setter avgift på børs (3 milliarder kroner tjent) etc. etc. etc.
Vi tror regjeringen har en skjult agenda ved å presentere "Perspektivmeldingen" nå. Vi tror enkelte er meget klar over at dersom vi klarer å jekke ned lønnskrav med 1% gir det halvannen milliard mere til de rikeste. Dersom vi får ned sykefraværet med 1% gir det halvannen milliard mere til de rikeste. Dersom vi klarer å sanere en fridag, gir dette halvannan milliard mere til de rikeste. Foss har allerede vist at 20 milliarder kroner i skattelette ikke har gitt særlig mer investering i norske arbeidsplasser eller redusert arbeidsledighet. Det vil heller ikke redusert lønn, lavere sykefravær eller færre fridager gjøre.

Vi er derimot enig med Foss at det er viktig å kreve inn skatt i landet. Det står et sted mellom 50 og 80 milliarder kroner uavhentet i diverse skattehull, i tillegg kan han trekke tilbake skatteletten til de rikeste på 20 milliarder kroner. Andre enkle grep kan gi 10 milliarder kroner, altså totalt kanskje rundt 100 milliarder kroner mer for finansministeren å rutte med.

Men det var vel ikke dette du mente, Foss, var det vel ?