Summary in English at the bottom of the page: Equal rights for homosexuals - finally accepted by government june 2008

Endelig har homofile og lesbiske fått full likestilling !

Fredag 13. juni 2008 vedtok Stortinget den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven, den ble vedtatt av Odelstinget 17. juni og forventes godkjent av Kongen på første statsråd. Dermed er Norge såvidt vi vet blitt nummer 5 av land som åpner for likebehandling av homofile og lesbiske. Dette er et viktig signal i en ond verden, en støtte til all kamp mot diskriminering over hele verden. Det er også et signal om at religiøse ikke skal bestemme over viktige menneskerettigheter til et folk.

Definisjon av diskriminering
Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Eksempler på forskjellsbehandling er diskriminering av personer på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn. (Definisjon fra Wikipedia)

Wikipedia har ligger kart over ulike ordninger for samliv. NB: Den engelske versjonen kan være bedre oppdatert enn den norske. For EU gjenstår det helt klart en stor jobb å gjøre her, for ikke å snakke om USA som tradisjonelt ligger langt etter i etiske spørsmål.

 • Nederland (2001)
 • Belgia (2003)
 • Spania (2005)
 • Canada (2005)
 • Sør-Afrika (2006)
 • Norge (2008)
 • Sverige (2009)
 • Portugal (2010)
 • USA (7 stater)
 • Mexico (1 stat ?)
 • Island (2010)
 • Argentina (2010)

  (føres ikke lenger ajour)

Sir Rupert, the Gay Knight (eventyr Youtube) - en verden vi ønsker ?
Åpen kirkegruppe har laget en liste over hvilke prester som vil forrette forbønnshandling for likekjønnede par


Britisk oppnevnt guvernør på Bermuda stopper likekjønnete ekteskap

(8. febr. 2018) Mens høyesterett på Bermuda godkjente likekjønnete ekteskap, gikk guvernør John James Rankin hen og satte ned foten for hele loven. Han er en britisk diplomat og tidligere ambassadør i Nepal. Han har vært guvernør på Bermuda siden desember 2016. Vi finner tiltaket avskyelig, middelaldersk sneversynt og i strid med all sunn fornuft. Fy faen!

UK under pressure over Bermuda same-sex marriage repeal (theguardian.com)


Har skiftet mening i homo-saken

(25. juni 2016) Vi skrev i april om Vårherre som har skiftet mening om homofile. Nå har selveste fy-general Valgjerd Svarstad Haugland kunngjort at også hun har skiftet mening. Hun gjør det på en måte som kan minne litt om en unnskyldning for sine ungdoms synder. Og vi kan bare gratulere.

For de av oss som har vokst opp med Valgjerd Svarstad Haugland og har sett galskapen lyse ut av øynene hennes mens hun i fistel har uttrykt forferdelse over at homofile kunne finne på å adoptere barn, vi finner det godt å se at også hun har fått fred i sinnet. Og vi spør oss: Who is next?

Nå sier Valgerd Svarstad Haugland ja til at homofile kan adoptere (atenposten.no) Gud, det tok tid!!!

SISTE: Paven mener de kristne må be homofile om unnskyldning. (nrk.no)


Kirken og den store reservasjons-leken

(22. april 2016) Så ser vi at ulike ansatte i Kirken vil reservere seg mot å la enkelte inngå ekteskap, nå er det organister og kirketjenere som ikke vil la seg besudle med å vie homofile. Farsen begynner å bli fullkommen, og vi venter på den store "hvem vil reservere seg mot hva" - leken. Hvem reserverer seg mot å vie fraskilte? Homofile? Folk av ulike raser? Folk som har skiftet kjønn? Noen som er medlem i Rødt? Kommunister?

Lovverket må revurderes. Det er nå på tide å inkludere kirken i det lovverk som gjelder ansettelser generelt i dette landet, og dersom de ikke ordner opp internt litt farlig fort, må politikerne lukke igjen pengesekken. Det er fullstendig uholdbart at folkets skattepenger går til slike jævlige hyklere !!!


GUD har skiftet mening

To av samme kjønn kan nå gifte seg i kirken !

(11. april 2016) Vi ser klart at Vårherre har strevd lenge med å bestemme seg her. Og det kan ikke ha vært enkelt heller. For kan virkelig to menn eller to kvinner ha samme gode kjærlighet mot hverandre som rene, hvite heterofile mennesker? Vårherre har brukt mange, mange år på å bestemme seg. I mellomtiden har homofile og lesbiske følt seg tråkket på (i kjærlighet selvfølgelig!) og har blitt forvist til annenrangs løsninger.

Men ikke bare Vårherre har hatt problemer. Noen heterofile kristne sier at de føler deres ekteskap nå blir mindreverdig, deres tilhørighet i Kirken blir besludlet, og deres renhet og prektighet blir trakassert. Noen av dem mener kvinnens plass er på kjøkkenet. Derfor har det tatt djevelsk lang tid for Vårherre å ombestemme seg, og sårene er dype på begge sider.

Gud vil selvfølgelig ikke reservere seg mot at noen skal inngå ekteskap. Men Han har stor forståelse for at enkelte smålige, bedrevitende og onde prester vil gjøre det. De kjenner jo ikke til Hans hemmeligheter, og vet ikke hva de gjør!


Trakassering av homser i New York

(12. nov. 2014) Hvordan ville det vært i Oslo ?
Opplevelsene til en feminin mann gjennom N.Y. (video)


Også USA sliter med religiøse ekstremister

(7. sept. 2014) Michael Sam ble i mai den første åpent homofile spilleren i et NFL-lag. Før første seriekamp varsler en konservativ kristen organisasjon stor protest. USA har ennå en lang vei å gå når det gjelder menneskerettigheter, toleranse, likverd, inkludering. Dermed fremstår USA sin kamp mot Islamsk undertrykking som en latterlig hyklerisk vits.
Varsler homoprotest mot NFL-proff (nrk.no)


Hva mener Vårherre om homoekteskap for tiden ?

(12. april 2014) Akkurat nå mener Vårherre at Kirken ikke skal vie eller velsigne homofile par. Dette har han vedtatt ved håndsopprekning i Kirkemøtet, med simpelt flertall av representanter som trolig ikke er representative fordi de er valgt inn med lav valgdeltakelse.

Dermed fremstår Vårherre som ond, diskriminerende, intolerant, ukjærlig og lite generøs. Vi beklager. God påske.


Ekteskapet er en rettighet for alle ...


By the way, he is still gay ...

(August 9, 2011, photo: Nordisk Film Distribusjon AS)
Some years ago, he came out open and proud to be gay. in 2002 he said he never tried to hide his homosexuality. Now this have changed according to gaysir.no.

Also his career has changed. Now he is a big star. Later this year the film "Immortals" will be released, and it just might seem that Hollywood is putting on pressure for Evans to shut up his homosexuality.

USA prefer good christian heterosexual blond heroes, maybe slightly to the Tea-Party-light-brown side. And here it is not suitable to be gay - at least as long as you talk about it. So Luke Evans is heading back into the closet.


Nina Karin Monsen har fått det svart på hvitt

(2. april 2011) Etter en debatt i Dagbladet, har Nina Karin Monsen fått det svart på hvitt fra Dagbladets leder i dag. Og den er så sterk at hun kan bruke den som vedlegg til søknad om øyeblikkelig innlegging på hvilket sykehus hun måtte ønske. Nå er det med Monsen som med alkoholikere: for at de skal bli frisk må de ville det. Derfor er det ikke håp for Monsen. Hvis det finnes en nidkjær Gud, kommer hun til å brenne i helvete. Lenge.

Det skjedde på Oslo Symposium. tumleplass for de kristenkonservative
At fremstående politikere velger å delta på noe som arrangeres av fundamentalister, er bare trist (Bård Nylund)
Homoseksuelle trenger ikke ekteskapet - og ekteskapet trenger ikke dem (Nina Karin Monsen)
Vi tilbyr mer enn onani (Bård Nylund svarer Nina Karin Monsen og Hanne Nabintu Herland)


Kirken saboterer homofile

Ingen ny liturgi over halvannet år etter ny ekteskapslov. (3. okt. 2010) I god kristen ånd saboterer Kirken homofile. Det nærmer seg fort to år siden lovendring gjorde at homofile kan gifte seg på linje med heterofile, et stort skritt for å gi homofile samme rettigheter og verdighet som andre folk. Så ser vi at de gamle homofobe menn i Kirken saboterer vedtaket, og det er skammelig.

Enkelt å lage ny midlertidig liturgi. Hvis man vil, er det overhodet ikke noe problem å lage en ny midlertidig liturgi der man bytter ut "mann og kvinne" med "ektefolk" og gjøre ordlyden i liturgien kjønnsnøytral. Men fordi Kirken ikke behøver vie folk før den nye liturgien er på plass, blir dette sabotert og det vil ta tid, kanskje ytterligere halvannet år. Kan Kirken leve med en slik åpenlys sabotering av lover som våre folkevalgte vedtar? Kan kirken leve med en slik åpenlys diskriminering av homofile?

Ja, det kan Kirken leve med. Om Staten som Kirkens eier kan leve med slik atferd, er en annen sak. Noen av oss lurer på om Islam er en liten religion siden menn finner det så viktig å undertrykke halvparten av skaperverket (kvinner) og må stå frem og forsvare og drepe for å bevare æren for sin Gud / Profet. Så ser vi her at Kristendommen er en smålig, stakkarslig, ussel sak som styres av homofobe menn som klarer å skvise igjennom sin egen smålige agenda på vegne av noe som skulle være en Stor Gud.

Kirken er ikke engang i gang med arbeidet. (5. okt) Ifølge BT i dag er det ikke engang avgjort om Kirken bør utarbeide egen liturgi for homifle par. Det betyr at Kirken drukner hele lovforslaget i utredninger, utredninger, utredninger. Som sagt kunne den istedenfor innført kjønnsnøytral liturgi og deretter startet utredningene. Dette er en uhederlig, sleip, utilbørlig og ukristelig måte å jobbe på. Det er å håpe at departementet setter ned foten og krever en midlertidig felles liturgi NÅ. Så får Kirken heller i ettertid holde på med den form for dill-dall som den er så god til.

Bilde er lånt fra Ivar Dillan sitt galleri på www.dillan.no
Et homofilt nygift par fikk i juni kirkelig velsignelse over ekteskapet i Korskirken i Bergen (bt.no)


Nina Karin Monsen Nonsens - tapte i Høyesterett (27. juli 2010)

Nina Karin Monsen og hennes likesinnede tapte så det suste like til Høyesterett. Selvfølgelig, for dem er det alle de andre som tar feil, så kjennelsen hjelper trolig ikke noe i det hele tatt. Dessuten er det - for dem - Guds vilje at vi skal elske hverandre, dersom vi bare er av forskjellig kjønn. Trist at de ikke kan anke saken like til Vårherre. Men de hadde vel ikke taklet et nederlag der heller. Kanskje vi skulle gitt dama en pris til?

Les kjennelsen i Høyesterett her (Lovdata.no)


Homofiles historie i Norge 1100 - 2009

 • 1100: Kristne konger overtar makten i Norge og homofili blir forbudt.
 • 1687: Christian 5s Norske Lov «Omgjængelse, som er imod naturen, straffes med bål og brand».
 • 1842: Kriminalloven reduserer straffen fra dødsstraff ved brenning til maksimum tre års straffearbeid.
 • 1889: Lederen av Straffelovkommisjonen, Bernhard Getz, foreslår å utelate homofiliforbudet i den nye straffeloven.
 • 1902: Straffeloven som vedtas forbyr fortsatt homofili.
 • 1940: Norge okkuperes. Homofili er allerede forbudt i Norge og homofile er allerede undertrykt. Nazistene er mer opptatt av å forfølge homofile blant tyske menn i Tyskland. Tyskland kapitulerer og oppgir kontrollen av Norge i 1945.
 • 1942: Quislings nasjonale regjering gjeninnfører Jødeparagrafen i Grunnloven.
 • 1962: Bispemøtet vedtar at Den Norske Kirke fortsatt støtter forbudet mot homofili.
 • 1972: Regjeringen Bratteli fremlegger lovforslag om fjerning av straffelovens forbud mot mannlig homoseksualitet. Forslaget vedtas mot Krfs stemmer.
 • 1974: Justisminister Inger Louise Valle tar initiativet til å få innført særlig strafferettslig vern av homofile og lesbiske.
 • 1977: Norsk Psykiatrisk Forening opphever homoseksualitet som sykdomsdiagnose.
 • 1978: Kirke- og undervisningsdepartementet "garanterer" rettssikkerhet for åpne homofile lærere.
 • 1979: Forsvarsminister Thorvald Stoltenberg bekrefter en endring i klassifiseringsreglene, slik at åpne homofile skal heretter ikke automatisk klassifiseres
 • 1981: Regjeringen Brundtland får flertall i Stortinget for lovforslag om særlig strafferettslig vern for homofile og lesbiske.
 • 1981: Etter påtrykk fra blant andre den norske stortingsrepresentanten Halldis Havrøy oppfordrer Europarådets parlamentariske forsamling medlemslandene til å gjøre slutt på alle former for diskriminering av homofile og lesbiske.
 • 1982: Sosialdepartementet fjerner homofili som en sykdomsdiagnose.
 • 1984: Nordisk Råd vedtar et medlemsforslag om "gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling."
 • 1992: LLH opprettes ved å samle flere homoorganisasjoner. Bytter senere navn til "Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner" men beholder samme forkortelsen.
 • 1993: Grete Berget fremlegger lovforslag om Partnerskapslov for homofile. A, SV samt enkeltrepresentanter for Sp, H, og Frp sikret flertall for forslaget. KrF stemte samlet imot.
 • 1994: Utenriksminister Thorvald Stoltenberg får "Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa" (OSSE) til innta en formulering mot undertrykkelse og diskriminering av homofile i sitt sluttdokument.
 • 1996: Stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik og Solveig Sollie fra KRF foreslår at Partnerskapsloven oppheves, men får kun 24 stemmer fra KrF, Senterpartiet, Høyre og FrP.
 • 2000: Norsk psykiatrisk forening vedtar følgende resolusjon: «Homofili er ingen sykdom eller sykelig tilstand, og kan derfor ikke være gjenstand for behandling. En «behandling» hvis hensikt er å endre seksuell legning fra homofil til heterofil, må betraktes som etisk uforsvarlig, og hører ikke hjemme i helsevesenet.»
 • 2001: Karita Bekkemellem Orheim foreslår, uten å få flertall, å fjerne unntaksregelen i Arbeidsmiljøloven som gir kirken rett til å ikke ansette homofile/lesbiske i vigslede stillinger. Senere samme år fremlegges "Homomeldingen", NOVA-rapporten om homofiles levekår.
 • 2001: Lovforslag om rett til stebarnsadopsjon for homofile/lesbiske i registrert partnerskap vedtas mot stemmene fra Krf og FrP. Bondevik-regjeringen (KrF, H, V) overtar og forskriftene om rett til stebarnsadopsjon utsettes i flere år og blir ikke slik forslagsstillerne ventet.
 • 2003: Laila Dåvøy (KrF) foreslår innskrenket adgang for homofile og lesbiske til å bli fosterforeldre, men trekkes etter motstand fra regjerings-partnerne H og V.
 • 2005: AP, SV og V programfester kjønnsnøytral ekteskapslov og rett for homofile og lesbiske til å bli vurdert som adoptivforeldre. Landsmøtet i Høyre støtter kravet om adopsjon.
 • 2009: FRP og KRF går til valg på å reversere ekteskapsloven (godt valg !)
(sakset fra Gaysir.no fra innlegg mot Krf's politikk)

Day Without Gay (27. november 2008)

Den 10. desember er det i USA "Day Without Gay" der folk vil ringe jobben og si at de er "homo" i steden for "syke", ikke stille på kontoret og bruke dagen til frivillig samfunnsarbeid samt unnlate å handle i butikker. Dette er en aksjon for å få stoppet "Proposition 8", en lov vi kan takke republikanerne for som søker å trekke tilbake og ugyldiggjøre de inngåtte ekteskapene mellom homofile i USA. Mye tyder på at USA's høyesterett kan finne på å erklære hele proposisjonen som grunnlovsstridig: "Forkjemperne for homofilt ekteskap ble i februar hørt av Californias høyesterett som fastslo at et forbud mot ekteskap mellom to av samme kjønn, var på lik linje med det tidligere forbudet mot ekteskap mellom mennesker av forskjellig hudfarge - og dermed grunnlovsstridig." (gaysir)

Det ser altså ut som homsekampen ikke er slutt, verken i USA eller her hjemme, vi har ett år før valget to partier som sier de vil "omgjøre" den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, det en partiet er de lysenbrune FRP og det andre er de kristenfundamentalistiske i KRF. (Egentlig uhyre morsomt at det ene partiet har "fremskritt" i navnet, og det andre "kristelig"!)

En dag uten homofile (gaysir)
A Day Without Gay (jointheimpact)


Biskop Kvarme har driti på draget igjen, han lar Kirken være et lukket hus (13. sept. 2008)

Fredag i forrige uke var det to homser som inngikk partnerskap i Kampen kirke i Oslo. En dommer sto for den juridiske del av partnerskapsinngåelsen, og prest Siri Sunde ledet seremonien i kirkerommet.

Det må presiseres at kirken som institusjon ikke hadde noe som helst med selve partnerskapsinngåelsen å gjøre ut over at den fant sted i en kirke, og at de to homofile ønsket en kirkelig velsignelse og seremoni som ramme rundt evenementet. Dette likte biskop Ole Christian Kvarme dårlig. For homofoben var det først "nok" at døren til kirkerommet var lukket, at de to sto "på gangen" og utførte selve partnerskapsinngåelsen. Så viser det seg at også selve seremonien i kirken har falt Kvarme tungt for brystet.

Av og til vet vi ikke når idiotien overgår homofobien, trolig står begge deler sterkt hos Kvarme, og vi må bare beklage at kirken har slike biskoper. Vi håper imidlertid at kirkeministeren observerer at Kvarme søker å ekskludere en del av befolkningen som faktisk betaler kirkeskatt fra å bruke kirkene til viktige seremonier. Slik demonstrerer Kvarme at den ennå må være lenge til Kirken kan skilles fra Staten og lovverket for å få ture frem etter Kvarme sitt hode. Det er ikke en slik folkekirke vi vil ha. Vi vil ha en kirke som har plass til alle, der homofober og kvinnehatere må underlegge seg norsk lovverk.

Kvarme må gjerne ha problemer med at det finnes mange familier der begge foreldrene har utovertiss eller innovertiss, men den samme Kvarme må vite meget godt at det i kirkelige krester er mange syn på saken og at Vårherres mening slettes ikke er åpenbar. Faktisk tror vi Vårherre utviser større inklusivitet, toleranse og omsorg enn Kvarme i saken. Kirkeministeren gjør det ihvertfall, til Kvarme sin store forargelse. Ministeren blir vel snart bedt om å gå ut og lukke døren etter seg han også. Kvarme har forøvrig fått flere innlegg nedover på denne siden for de som vil lese mer om biskopen.

Kirken er fortsatt åpen for uteliggere, rusmisbrukere, rockere, bluesfan, fremmedkulturelle og kvinner.

Biskop Ole Christian Kvarme klarte ikke å stoppe homobryllupet i Kampen kirke i Oslo (dagbladet.no)


Inger Marit Sverresen i Krf må pålegges å forlate sin post etter utilbørling mobbing (20. aug. 2008)

Det er BT som refererer nyheten om at Krf-toppen Ole Henrik Grønn i Sarpsborg er mobbet vekk fra sin stilling som gruppeleder i bystyret for Krf. Årsaken er at han har funnet seg en mannlig livsledsager. Det er lokallagsleder Inger Marit Sverresen som har mobbet ham vekk fra stillingen. "Jeg føler hun tråkker på meg, mine venner og på alle homofile. Og jeg reagerer på å bli kalt en løpergutt for Karita Bekkemellem," sier Grønn til avisen.

Dagfinn Høybråten har forsøkt å overtale Grønn til å bli, uten å lykkes. "Å ha tillitsverv i Krf er et spørsmål om tillit, ikke legning", sier Høybråten til NTB. Slik vi ser det, er dette et ganske tydelig eksempel på utilbørlig mobbing, og det er mobberen som må gå, ikke mobbeofferet. Her kan sikker Kjell Magne Bondevik bidra med mange klare tanker. Krf har en jobb å gjøre, og vi forventer at mobberen Inger Marit Sverresen sparkes jo før jo heller. Krf kan ikke leve med å ha en mobber i sine rekker.


Skremmende utvikling på Stortinget (21. juni 2008)

Da den nye ekteskapsloven ble vedtatt, ble det også gjort vedtak i Stortinget at helsepersonell kan nekte å å delta i lesbisk inseminasjon av samvittighetsgrunner. Stortinget ber Regjeringen sørge for at det legges til rette for at helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det i enkelttilfeller, skal kunne fritas fra å utføre eller assistere ved assistert befruktning. Forslaget ble vedtatt med solid flertall. Vedtaket representerer noe farlig nytt.

Hittil har helsepersonell kunnet reservere seg mot handlinger, som abort, av samvittighetsgrunner. Det nye denne gang er at det åpner for å reservere seg mot handlinger dersom de er rettet mot mennsesker som har en seksuell legning man ikke liker. For da er skrittet ikke langt for å tillate reservasjon mot handlinger også dersom folk har en hudfarge man ikke liker, en etnisk tilhørighet man ikke liker, en religion man ikke liker, et kjønn man ikke liker eller kanskje en politisk tilhørighet man ikke liker. La oss være rause og ta med hårfarge, hvordan folk kler seg og hva slags klasse de tilhører også.

Altså, hvis du er en gift, hvit, norsk kvinne, tilhører Høyresiden i politikken, er øvre middelklasse og kristen, da kan jeg tenke meg å delta i inseminasjon av deg. Hvis ikke må jeg dessverre reservere meg "av samvittighetsgrunner". Er det den slags samfunn politikerne vil ha?

Saken har to interessante sider. For det første er nok den etiske standarden hos helsepersonell så mye høyere enn hos politikere at slike lover neppe behøves. For det andre er det trolig ikke noen rettsinstans i Norge som vil godta praktisering av slike lover. Dette er diskriminering, noe annet ord på det finnes ikke. Det er bemerkelsesverdig at en lov som har til hensikt å få slutt på diskriminering tar inn et slikt diskriminerende forbehold.


Måtte Kristelig Folkeparti brenne i helvete! (11. juni 2008)

Så er diskrimineringens og ulikhetens tid forbi, vi får en ekteskapslov som inkluderer alle. (vedtaket her) Likevel sitter vi igjen med en flau smak i munnen. For representanter fra Krf og andre motstandere har utvist en djevelsk innsats i kampen mot den nye loven. Så manipulerende utspekulativ har vi funnet Krf's argumentasjon at vi finner å måtte kommentere den her. I tillegg har motstanderne av loven markedsført sin holdning på en slik måte at det har vekt avsky fra Stortingets talerstol. Det er bemerkelsesverdig og sier litt om nivået til motstanderne. Her siktes ikke til Krf.

Dagfinn Høybråten sier om kontantstøtten at Krf er for valgfrihet. Men han vil åpenbart ikke gi valgfrihet til to menn eller to kvinner som ønsker å gifte seg. Høybråten ønsker bare valgfrihet når det passer Høybråten. Dette minner om muslimske stater vi ikke liker å sammenligne oss med.

Dagfinn Høybråten var helt tydelig på Stortingets talerstol i dag at han ikke vil diskriminere homofile. Men i neste åndredrag presterer mannen å si: Hva blir det neste? Blir det polyamorøse forhold som skal legaliseres? Dersom han hadde våget, hadde han sikkert nevnt pedofile, nekrofile og andre kjeltringer i samme åndedrett. Dermed klarte altså Dagfinn Høybråten å diskriminere homofile, fra Stortingets talerstol, på en elegang sleip og djevelsk måte, bare sekunder etter at han sa han ikke ville diskriminere.

Høybråten har også tatt til orde for at de partier som er FOR loven må stille sine representanter fritt. Men ønsker han at representantene til Krf og Frp skal få stilles fritt i denne saken? Neppe.

Vi er enige i at idealsamfunnet består av en lykkelig familie, gjerne med far, mor og 1,6 barn. Slik er dessverre ikke virkeligheten for alle barn. Virkeligheten er at mange barn vokser opp i hjem der eneste kvalifikasjonen til mor og far for å få barn er at de er av hvert sitt kjønn. Mange barn er resultat av et tilfeldig møte i fylla. Hvert femte barn risikerer å bli utsatt for vold i heimen, mange blir utsatt for seksuelle overgrep, og barn fra "kristelige" hjem kan bli utsatt for psykiske overgrep og grov ensretting og manipulasjon. Velkommen til virkeligheten.

Istedenfor å ta en kvantitativ kjønnstest av foreldrene og kreve at den ene må ha utovertiss og den andre innovertiss, er det nå viktig å få et kvalitativt innhold i familien rundt barnet. Kjærlighet, respekt, trygghet, innhold, juridiske rammer er viktigere enn å ha en far og mor av forskjellig kjønn som ikke vet hva de holder på med.

For Siv Jensen og Fremskrittspartiet er det uvisst hvilken vei "fremskrittet" egentlig refererer til. Det er åpenbart avstand mellom partiledelse og velgere. Enhver meningsmåling vil kunne avsløre dette faktum, og vi vil utfordre noen til å sette i verk en slik undersøkelse. Hvis det ikke er samsvar mellom partiledelse og "grasrota" i partiet, har Siv Jensen et problem. For da har hun en skjult agenda som ikke er demokratisk fundert i partiet, men diktert annet sted fra, hvor nå det måtte være. Redaktøren på dette nettstedet stemte FRP i siste valg, og lover herved IKKE å gjøre det igjen noensinne. Det var også på nippet at Frp ble inkludert i overskriften.

Så må leserne tilgi at vi i overskriften har sunket ned på et uverdig og usaklig debattnivå, ja, vi vet det. Det skyldes litt den oppgittfølelse og det raseri Krf og motstanderne av loven har klart å mobilisere, og er litt eksempel på hvordan noe av motstandernes argumentasjon oppleves. Det har blitt for mange elegant formulerte spark under beltestedet. Nå sparker vi igjen, og det ganske åpent og ærlig, imotsetning til enkelte stortingsrepresentanter for Krf.


Full likestilling for homofile

Det er nå klart at et stort flertall på Stortinget kommer til å gå inn for nytt lovforslag om kjønnsnøytral ekteskapslov. Dermed er mange, mange års diskriminering, ulikhet, undertrykking, mobbing og tilsidesetting i regelverket slutt.

Dette nettstedet har kjempet for likhet i 4 år, andre har kjempet i en generasjon. 10. juni går loven igjennom i Stortinget. Det blir en gledens dag for noen, og en dato de som tenker verdier og prinsipper rundt menneskeretter kan være stolt av.

Stort flertall for ny ekteskapslov (bt.no)

   

Motstanderne forsøkte å skyve barna foran seg

Vi er ikke spesielt imponert over "nei-siden" i denne saken. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har utvist et verdisyn og en argumentasjon som ikke holder mål. I en verden som trenger mer av toleranse og inklusivitet er det bemerkelsesverdig å stå for det motsatte. Hos KRF er det kanskje ikke annet å forvente, men hos FRP, et parti med ordet "fremskritt" i seg, er det skremmende. En spørreundersøkelse på "grasrota" i partiet kan vise om partiledelsen er representativ for velgerne i denne saken.

"Nei-siden" har utvist en imponerende kamp mot vedtaket. De leverte en bunke med 50.000 underskrifter mot forslaget til politikerne, der de hevdet den nye loven vil ramme barna. Dette har falt på sin egen urimelighet. Vi tror "nei-siden" har brukt vikarierende argumenter istedenfor argumenter rundt makt og ekstremisme.

"Det er nettopp av hensyn til barna som fødes og lever med homofile foreldre vi nå får en lov som skaper likestilling. Loven vil gi barna trygge rammer, med foreldre som har samme juridiske retter og plikter som alle andre. Dette er en stor dag for de homofile, jeg har vondt for å holde tårene tilbake", sa saksordfører Gunn Karin Gjul (Ap).

Når forslaget har gått igjennom Stortinget, vil vi legge saken i arkivet, forhåpentlig for godt.


MOT kjønnsnøytral ekteskapslov:

 • Familien som institusjon blir ødelagt
 • Den kristne religionen blir ødelagt
 • Alle religioner blir ødelagt
 • Nasjonen blir ødelagt
 • Et barn må ha en far og en mor eller bare en av delene
 • Homofile kan ikke reprodusere barn naturlig
 • Jeg liker ikke homofile
 • Gud liker ikke homofile
 • Gud vil at jeg skal kjempe mot homofile
 • Spørsmålet krever mer debatt og mer utredning
 • Vi kan gjerne endre ekteskapsloven om 10 - 15 år
 • Ekteskapet som institusjon blir ødelagt
 • Det er umenneskelig å tvinge en prest til å vie homofile
 • Det finnes så få homofile at de ikke trenger noen ekteskapslov
 • Barna får det urolig og blir kriminelle
 • Hensynet til barna
   

FOR kjønnsnøytral ekteskapslov:

 • Homofile er like gode mennesker som heterofile
 • Homofile er like gode kristne som heterofile
 • Homofile er like gode foreldre som heterofile
 • Homofile har samme rett til kjærlighet som heterofile
 • Homofile har samme rett til sex som heterofile
 • Homofile har samme rett til juridisk ekteskap som heterofile
 • Homofile har samme rett til å adoptere barn som heterofile
 • Et barn kan ha to fedre eller to mødre og ha det bra
 • Homofile kan få barn på samme vis som barnløse heterofile
 • Homofile er en del av Guds mangfold og skaperverk
 • Spørsmålet er gjennomdebattert og utredet til det kjedsommelige
 • Det er på høy tid å endre ekteskapsloven nå
 • Ekteskapet blir ikke ødelagt når det utvides til å gjelde flere
 • Homofile ønsker ikke bli viet av homofobe prester
 • Det finnes så få homofile at det ikke spiller noen rolle om de får gifte seg
 • Barna blir roligere og får det bedre, og det motvirker kriminalitet
 • Hensynet til barna

Krf fortsetter sin skammelige praksis med å tråkke på folk i Guds navn ( 29. febr. 2008)

Vi blir ikke lenger forbauset over hva hyklerene i Krf kan finne på å gjøre. Det eneste som forbauser er at folk knapt gidder reagere på det de gjør. Denne gangen søker de å mobilisere kristenfolket mot at ekteskapsloven skal inkludere homofile. Vi har så langt sett de utroligste argumenter mot loven, og noe av argumentasjonen har ligget på et svært lavt nivå. De mest ekstreme innenfor kristenfløyen vil gjerne få utsatt hele loven, helst for all fremtid, for enhver pris og av enhver grunn uten hensyn til saklighet eller anstendighet. Det er fortsatt viktigere for Krf å ekskludere enn å inkludere.

I utakt med Vårherre ?

Når man tror på en allmektig, allvitende, allkjærlig, allestedsnærværende Gud som eksisterer uavhengig av tid og rom, så blir det litt pussig å høre at Gud ikke ønsker at to menn eller to kvinner skal kunne være glade i hverandre og dele livene sammen. Enkelte kristne får det til å fremstå som om homofile ikke er en del av Guds skaperverk og mangfold, at det skyldes en ren glipp at Gud har skapt homofile. Her brukes også feilfrie Bibelsitater. Da er vi tilbake til uttrykket "som djevelen siterer skriften", han siterte nemlig skriften helt feilfritt og korrekt. Eneste problemet var at sitatene var ute av sin sammenheng, borte fra Guds lys.

For hvis et kirkesamfunn er "Bibelsk korrekt" men mangler Guds lys, da er det mer liv i å gå på fjellet eller finne et annet sted der det er høyt nok under taket. Da ligger det snublende nært at noen kristne kjemper mot et stort skaperverk og for sine egne smålige agendaer enn å delta i den store sammenhengen. Det har skjedd før, og det er like trist hver gang det skjer. Vi har nettopp sett hvordan Magnhild Meltveit Kleppa (SP) etter lang og seriøs tenkning har skiftet standpunkt. For dette er hun nærmest blitt dolket i ryggen av Laila Dåvøy (Krf). Kleppa skal prise seg lykkelig for at hun ikke tilhører samme parti som Dåvøy men et parti der det er romslighet nok til flere syn og til skifte av syn. Krf trenger ikke bruke partipisken i denne saken, de har andre pisker som er mye mer effektive på folk som tenker annerledes. Det er etterhvert mange som er blitt pisket ut av Krf.

Krf er ikke et parti for dem som tror på noe mer og større

Den nye ekteskapsloven som skal inkludere homofile representerer nye og viktige verdisyn. Det er viktig at alle kristne skal engasjere seg i denne viktige saken, men uten å legge seg flate for konservative maktmennesker. Tvert imot må det være tillatt å kjenne litt på hvor det er høyt under taket, hvor man finner en generøs, stor og lysende Gud, og hvor det kjennes dødt og smålig og mørkt. Så får man ta et valg hvor man vil høre til. For noen kan det bli et valg å være utenfor Krf eller utenfor statskirken, ikke fordi man ikke "tror", men fordi man tror på noe mer og større.

Felles front mot homoekteskap: KrF vil få med seg kristne politikere i andre partier i kampen mot homoekteskap (bt.no)


Lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjord med psykopatisk debatt-teknikk og en sterk avskjedssøknad ( 29. febr. 2008)

Siste ukene har vært preget av mye idioti i debatten om ny ektekskapslov. Fra noen hold er det ikke annet å vente, men når en lensmann går ut og advarer mot kjønnsnøytrale ekteskap slik lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjord har gjort, er det grunn til å forvente en avskjedigelse. For lensmannen går ut og skal forebygge kriminalitet ved å gå imot ny likeverdig ekteskapslov. I Guds navn selvfølgelig.

I kulissene lurer den største homofoben vi har i Norge og trekker i trådene: Øyvind Benestad. Benestad er hellig overbevist om at det er galt å elske et menneske av samme kjønn. Derfor er han også overbevist om at det er galt å la homofile få inngå partnerskap og ekteskap og ha barn sammen. Så enkelt er det. Han har bekjempet homofile fra før partnerskapsloven kom. Og nå har presten fått med seg lensmannen. (I feel a song coming ... ?)

Lensmannen har på en brilliant psykopatisk gal måte koblet "barn som vokser opp i urolige forhold" og "forebygge kriminalitet" med homofili og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Vi tror lensmannen har en vikarierende målsetting med utspillet sitt, og den er å få "utsatt" (helst for all tid) hele den nye loven. Dermed fremstår lensmannens atferd som desto mer forkastelig og urederlig. Det er trist når "kristne" holder på slik. Og det er uholdbart når en lensmann gjør det. Da hjelper det lite at politimester Kjell E Hegstad i Agder Politidistrikt tar avstand fra utspillet til lensmannen. Lensmannen må gå.

Hør hva lensmannen sier på nrk her
På lokalnyhetene får han svar på tiltale (nrk nett-TV)

Lensmannen i Flekkefjord er redd den nye ekteskapsloven vil føre med seg mer kriminalitet
Politisjefen i Flekkefjord frykter at kriminaliteten vil øke hvis den nye ekteskapsloven vedtas (Vårt land)
Det er veldig uheldig om han har uttalt seg som politimann, sier politimesteren i Agder til Gaysir


Laila Dåvøy (Krf) dolker Magnhild Meltveit Kleppa (SP) i ryggen ( 15. febr. 2008)

Etter at indremisjonskvinnen og senterpartipolitikeren Magnhild Meltveit Kleppa etter lang og grundig overveielse skiftet standpunkt i homofili-saken, skulle man kanskje kunne forventet at hennes trosfeller i Krf ble litt mer nyanserte. Men nei, Laila Dåvøy går ut knallhardt ut i Bergens Tidende i dag for å hindre at homofile blir innlemmet i hennes rene, heterofile ekteskap.

Dette er selvfølgelig Krf-politikk, likevel kommer det på et påfallende tidspunkt. For Dåvøy fremstår som svært lite lite ydmyk og fullstendig blottet for respekt for sin Stortings-kollega i denne saken. Det er utilbørlig å gå så hardt ut i en sak som helt åpenbart har flere sider. Nå kan det se ut som Dåvøy ikke har noen homofile i sin familie eller nære omgangskrets, hennes homofile partikolleger er stort sett blitt frosset ut etterhvert som de har kommet ut av skapet. Derfor er det liten grunn til å tiltro at Dåvøy vil behøve å revurdere sitt standpunkt seriøst med fare for å skifte "side".


Møre Bispedømmeråd ønsker ikke at homofile samboere skal få prestestillinger i Møre Bispedømme ( 9. febr. 2008)

sier leder i bispedømmerådet Aleksander Aasen Knudsen til NRK. Og det må jo Møre Bispedømmeråd få mene. Faktisk synes vi ikke dette er noe spesielt merkelig, tatt i betraktning av noen av de folkene vi har sett som Møre Bispedømme har fostret opp gjennom tidene. Dette er jo ikke en landsdel spesielt preget av vidsyn og toleranse i slike spørsmål. Vi antar Møre Bispedømmeråd er i takt med folkemeningen i Møre Bispedømme i denne saken. Om Vårherre er enig med Møre Bispedømmeråd er en helt annen sak, heldigvis.
Nei til homo-prester (nrk.no)

og Magnhild Meltveit Kleppa (SP) har snudd: Hun er nå FOR kjønnsnøytral ekteskapslov

Magnhild Meltveit Kleppa kommer fra indremisjonsmiljø på Vestlandet, og har alltid vært klar på at hun ikke ønsket noen ny ekteskapslov. Men så skjedde det som skjer i de beste familier: hun har en sønn på 35 som er homofil. Det er alltid lettere å se en sak fra flere sider når den er nært innpå en, og Magnhild Meltveit Kleppa måtte jobbe både seriøst og lenge før hun i dag står frem i media med sitt nye standpunkt. Det er modig av henne, og hun fortjener stor respekt for det.

Kristelig Folkeparti er i harnisk, de er ikke igang istand til å ta vare på homofile i sitt eget parti, og fremstiller saken som om eneste forskjellem mellom partnerskapsloven og den nye ekteskapsloven er adopsjon av barn. Dette er fullstendig villfarelse, det dreier seg jo om mye, mye mer. Dessverre vil Krf aldri bli i stand til å se det. Og derfor virker argumentasjonen fra Krf mot ny ekteskapslov så tragisk bak mål. Annen argumentasjon fra Krf går på Krf sin motstand mot å skifte standpunkt. Pussig, for det finnes saker der enkelte i Krf også har skiftet standpunkt, spilleautomatsaken er en av dem. Så når Krf snakker om at det er galt "å snu", må det bety at det er galt for andre å snu, og i hvert fall når det gjelder i en retning som Krf ikke liker. Dette er hykleri i praksis.
Jeg velger det levende livet (dagbladet.no)


Debatten om kjønnsnøytral ekteskapslov ( 2. febr. 2008)

Debatten i Bergens Tidende har nå tatt fullstendig av. Fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra rikshomser til kristenfundamentalister, fra skomakere til professorer, fra homofober til heterofober, over alt hagler synspunktene gjerne krydret med usakligheter og personangrep og muligens med en skjult agenda. Og når alt annet ikke fungerer, søker man å utsette nytt lovverk, man ønsker mer utredning og mer debatt. Bergens Tidene må berømmes i evnen å finne frem til de minst representative og mest fundamentalistiske skribentene. Det er nesten så man kunne tro avisen hadde en agenda i saken.

Debatten ligner sterkt på debatten som startet med partnerskapsloven, og noen av de samme navnene går igjen i debatten. For når man er hellig overbevist om at det er galt å elske et menneske av samme kjønn, da er man også overbevist om at det er galt å la homofile få inngå partnerskap og ekteskap og ha barn sammen. Dermed er det ikke bare redsel for at ekteskapet skal bli litt mindre eksklusivt, men redsel for hvem det er som nå skal få lov å "forsimple" dette gudgitte, tradisjonsrike, institusjonelle, familievennlige, rene og heterofile norske kristne ekteskapet. Dette er en type debatt som hører til i USA og bare der, og selvfølgelig i Fremskrittspartiet er det noen som sier.

Vi husker alle Valgjerd Svarstad Haugland som på TV uttalte at "Dersom vi nå lar dei homofile få inngå partnerskap, så vert det neste at dei vil krevja å få adoptera barn," med et snev av galskap i blikket. Argumentasjonen er like god som å si at "Dersom vi gir kvinner stemmerett, blir det neste at de vil kreve lik lønn som mannfolkene for samme arbeid!". Valgjerd hadde selvfølgelig rett, men argumentasjonen var riv ruskende gal, og man må ha tungen beint i munnen for å se det. (Det er fortsatt mer sturereint å trakassere homser enn kvinner - også for kvinnelige politikere!)

Samtidig (for å fortsette å være usaklig) må det jo nevnes at dersom "kristenheten" (eller hva vi skal kalle dem) hadde brukt like mye tid og energi på å kjempe mot urettferdighet som mot homofile, ville vi hatt en rettferdig skattepolitikk og en rettferdig fordeling i dette landet nå. Det har vi ikke, tvert imot, og det kan vi blandt annet takke dem for som har unnlatt å påtale det.


En kirke som ikke kan underordne seg lovverket i et demokratisk samfunn, har et stort problem ( 15. nov. 2007)

Kampen om homofili i kirken handler ikke bare om toleranse, frigjøring, inklusivitet, en åpen kirke. Den handler om noen menns selvbestaltede rett til makt. Og det er samme kampen vi ser i smale deler av "kristensamfunnet" i dag som vi så for et par generasjoner siden da kvinnene begynte å få sine selvfølgelige rettigheter. I disse dager føres kampen på kirkemøtet i Tromsø.

Noen av de som i dag snakker høyest mot homofile, er maktmenn som fortsatt har kjører et ureint trav når det gjelder kvinner. Det finnes nemlig kristelige organisasjoner der kvinner ikke har en selvfølgelig plass i styre og stell, og etter det vi forstår der kvinner fortsatt ikke engang har stemmerett.

Hva er det egentlig de vil disse maktmennene?

De vil ha rett til å fortsette å utøve sin makt. De vil ha rett til å forestille oss at de snakker på Guds vegne - noe de ikke gjør. De vil ha rett til å fortsette å undertrykke. Derfor ønsker de et eget sett av Norges Lover som gir dem frihet til å tråkke på homofile og kvinner, i Guds eller Allah's navn. Spørsmålet er om de trenger slike unntak fra loven, og om unntak fra et godt og sunt lovverk er veien å gå for slike maktmenn. Vi tror ikke det. Det er ikke denne typen "frigjøring fra Staten" vi ønsker.

En kirke som ikke kan underordne seg et demokratisk samfunns lover har et stort problem. Kirken må gjerne "frigjøres" fra Staten når og hvis den noensinne blir istand til å gjøre det på rett grunnlag, men den må IKKE få anledning til å frigjøre seg fra landets lovverk. Den må som enhver annen organisasjon eller bedrift underordne seg et felles lovverk, og så få utøve et eventuelt selvstyre i pakt med det lovverket.

Arbeidsmiljøloven er en god lov. Stemmerett bør lovfestes til å gjelde begge kjønn i alle forsamlinger. Også styrer i kristelige organisasjoner bør ha minst 40% kvinnelig deltakelse. Ved å la et godt lovverk gjelde for alle, kan vi unngå noe av den usunne maktbruk og undertrykkelse som finner sted. Det marginale høyrøstede mindretall av prester som ikke ønsker underordne seg norsk lovverk bør fjerne seg fra kirkesamfunn som mottar støtte fra det offentlige, eventuelt stå til rette for sine lovbrudd som enhver annen lovbryter.

Kirken behøver ikke vie homofile, eller heterofile for den saks skyld

Ekteskapet er en juridisk avtale, og nytt lovverk bør flytte inngåelse av slike avtaler til et "juridisk" mer egnet sted. Deretter kan trossamfunn få spre sin religiøse velsignelse for dem de finner verdig nok. Det fine med en slik ordning er at man får fjernet den frykt noen prester og biskoper har for å kunne risikere å bli tvunget til å vie homofile.


Gud har skiftet mening: kirken kan nå ansette homofile ( 14. sept. 2007)

For kirkemøtet har nå bestemt at kirken kan ansette samboende, praktiserende homofile i vigslede stillinger. Vel, ikke helt, bare hvis hvis den lokale biskopen tillater det. Dermed viser Vårherre litt ulik praksis rundt om i landet, og det er tydelig at noen taler med flere tunger.

Halleraker i Indremisjonsforbundet (rikshomofob) går i harnisk og oppfordrer til bønnekampanje mot homofile over det ganske land på en måte som vi tidligere bare har sett skaphomser gjøre, mens andre biskoper jubler over at Guds mangfold endelig blir respektert. Det er et skritt i riktig retning, selv om vi ikke skal beskylde Kirken for å ta store skritt av gangen. Men, som det er sagt: Guds kvern maler langsomt ...


Frp fremstår også som et homofiendtlig parti ( 23. mai 2007)

Den mest homofobe, paranoide, psykopatiske og fundamentalistiske kristelige fløyen med Øyvind Benestad i spissen (som fortsatt ganske manisk kjemper mot homofile i "Guds navn" - eller var det kjernefamiliens navn?) har fått uventet støtte av et parti med ordet "fremskritt" i seg. Frp lanserer en politikk som ligger mange ti-år tilbake i vidsyn, solidaritet, menneskesyn,likhet og fremskritt. Det eneste vi kan finne på å sammenligne verdiene til Frp er de brune og mektige kretsene i USA som ønsker bevare den rene, hvite, uforfalskede kjernefamilien basert på "gode kristelige amerikanske verdiene".

Om dette synet virkelig stammer fra grasrota i FRP eller om det er del av den programpakken som dikteres, er ikke helt sikkert. Vi vet at FRP har dyktige homofile medarbeidere langt opp i rekkene, og vil tro disse nyter samme respekt og tillit som alle andre medarbeidere i FRP, og umulig kan stå ved denne uttalte politikken.

Det er veldig prisverdig at FRP i god tid før valget gjør klart hvor langt ut til høyre de står og hvor brune de er, slik at folk vet hva vi kan forvente fra den kanten. Dette handler om verdier, noe FRP totalt mangler.


Fadderstriden på Toten er en sak om forholdet kirke - stat ( 21. juni 2007)

Det dreier seg om et barn som er nektet døpt av soknepresten i Vestre Toten. fordi fadderne foreldrene hadde valgt bodde i homofilt partnerskap. Biskopen refser soknepresten, Giske refser soknepresten men sokneprest i Bergen Domkirke meninghet refser Giske.

Så galt kan det gå. Vi er helt enig i at dette er en sak som har med forholdet kirke - stat å gjøre. For slikt tøv er fullstendig utilbørlig, og slikt vil vi ikke ha. Vi må ha en statskirke med en personalstyring som på flekken kan avskjedige prester som utviser slik intoleranse og mangel på respekt. Dette handler ikke om tro, dette handler om ondskap og mobbing, og har ingen plass i kirken. Fordi kirken ikke evner sparke slike ansatte, trenger vi en overordnet myndighet som kan gjøre det. Det er helt uakseptabelt at våre skattepengene går til den slags virksomhet, og saken er et ypperlig eksempek på at Kirken overhodet ikke er klar for "selvstyre". Kirken trenger - i likhet med alle andre viktige områder i samfunnet - være underlagt lover og regler.

SISTE: Soknepresten har "tatt" 3 måneders permisjon fra stillingen ifølge NRK dagsnytt et par dager etter ...


Og Kvarme har snudd nok en gang ... ( 25. mars 2007)

Presten fikk jobben likevel. Oslo Bispedømmeråd unnskylder vingling i saken. Hvordan skal vi tiltro en kirke å ansette bisper når de ikke klarer ansette vikarprester?

Og Kvarme har snudd igjen ( 22. mars 2007)

Og til slutt ser det ut som den homofile samboende presten likevel ikke får jobb i Kirken. Jaja.

Kvarme har snudd ( 20. mars 2007)

I dag kom meldingen at Kvarme har snudd, pussig nok dagen etter at regjeringen gikk ut med klar melding at man ikke anså demokratiet i kirken til å ha kommet så langt at kirken kan ta ansvar for fullt selvstyre. Og vi er enig. For det "demokratiet" som finnes i dag, er kun for spesielt interesserte. Dersom kirken skal løsrives fra Staten, må den først vise vilje og evne til reellt demokrati. Og da er kristelig-fundamentalistene trolig kommet like kort som i dag: da vil de heller ikke få trumfe sine snevre valg gjennom, også da må de bøye seg for folkemeningen.

En Satans biskop ( 11. mars 2007)

Så har Biskop Kvarme gjort det igjen: sparket en prest ut i mørket fordi han er homofil samboer. Og vi er egentlig like forundret hver gang. De av oss som kjenner en grensesprengende allmektig, allkjærlig, allvitende, allestedsværende Gud som eksisterer på tvers av rom og tid, vi lurer på hvordan noen kan få seg til å si at: "joda, det er greitt bare man ikke er homofil samboende". Hvis det ikke er sagt på vegne av Gud, da må det være sagt på vegne av svarten sjøl, som en ulv i fåreklær, pent ikledd bispedrakt, med kors på brystet og from i røsten. Det ser så vakkert ut at det er nesten så vi skulle tro det var sant. Men beklager, Kvarme, bare nesten.

En forferdelig forskjell fra biskop Stålsetts tid
Du kan melde deg ut av statskirken her


Hvis man skal ta Bibelen bokstavelig, må man ta HELE Bibelen bokstavelig (6. nov. 2006)

Think about those questions, would you ? (youtube.com fra TV-serien Presidenten)


Den nye rødgrønne regjeringen vil innføre kjønnsnøytral ekteskapslov (28. sept. 2006)

Som ventet kom erklæringen fra Soria Moria for et par dager siden: Ekteskapsloven vil bli gjort kjønnsnøytral. Dermed settes offisielt på døren all diskriminering, ulikhet, urettferdighet og mobbing, og partnerskapet som en sær "homogreie" blir kassert. Det er slikt vi mener når vi bruker ord som verdier og prinsipper i politikken.

Fra kirkelig hold har det allerede vært betydelig sabelrasling, men truslene om "å skille kirken fra Staten" blir det aldri noe av så lenge lønningene kommer fra Staten. Og Kirken behøver neppe være redd for at de mest fordomsfulle prestene blir spurt om å vie homofile, det blir de neppe. Trolig blir de fleste vielsene tatt der folk føler seg velkommen: På rådhuset.

Etter mange års kamp mot mørkemakt og djevelskap blir det godt å få denne saken ut av verden. Og selv om dette var en av sakene de vant valget på: Takk til de rødgrønne! Så snart vi ser videre fremdrift i kjønnsnøytralt ekteskap, vil denne siden flyttes til Arkivet.

Homo-ekteskap helt i det blå? Nei, sier Familiedepartementet her. Det tar bare tid. Laaaang tid.


Knusende brev til biskop Kvarme: Følgeskriv til utmeldelse av Den norske kirke (2. april 2006)

I et gnistrende innlegg i Dagbladet skriver Tore Roald Riedl hva han synes om Biskop Kvarmes utspill vedr. reorientering. Brevet er et sterkt emosjonelt vitnesbyrd om en personlig opplevelse av ondskap. Han skriver også:

"I tillegg til manglende faglig forankret, fremstår uttalelsene særdeles irrasjonelle og avvikende sett fra ett noe større samfunnsmessig perspektiv. Biskopen visste naturlig nok at helsevesenet ikke anser homofili som et helseproblem. Samfunnets normale verdi-/normsystem tilsier da også at biskopen, dersom han ønsker å drøfte dette i det offentlige rom, også burde stille spørsmål ved om det burde åpnes tilsynssak innenfor rammene av helselovgivningen overfor helsepersonell som mener å kunne reorientere homofile."

HOMOFILI: Følgeskriv til utmeldelse av Den norske kirke (dagbladet.no)Reorientering, Kvarme og utilbørlig press mot mennesker (26. mars 2006)

I Afghanistan risikerer en mann nå dødsstraff fordi han har konvertert til kristendommen. Vestlige land forsøker å legge press på regjeringen i Afghanistan for å hindre dødsdom. I mellomtiden er mannen innlagt på psykiatrisk sykehus for å fastslå om han er sinnsyk. Vi har hørt den før. For nå brukes ordet "reorientering" i Norge av "kristne" for å legitimere utilbørlig press mot homofile for å få dem til å bli gode heterofile mennsker.

Det er jo den motsatte orientering som skjer. De fleste homofile har vokst opp som "heterofile", de har forsøkt av all sin kraft å oppfylle det heterofile kjønnsrollemønsteret, å leve opp til de heterofile forventningene, å le av de heterofile vitsene og å fungere i heterfile forhold. Tilslutt har de sett at dette ikke har vært riktig for dem, og har "kommet ut av skapet", med redsel for å bli avvist av venner, kolleger, foreldre. Og så har de blitt hele mennesker. Grunnlaget for denne orientering er ærlighet, selverkjennelse, bevissthet, åpenhet, frihet til å være seg selv. Det er disse menneskene noen ønsker å "reorientere" (orientere tilbake) igjen.

Det skremmer oss at Oslo-biskop Kvarme lar det skinne igjennom at EN måte å leve på er "bedre" enn en annen, og at han i det hele tatt bruker ordet "reorientere".
For det må være krystallklart at når noen bruker gruppepress, makt, påvirkning, forventninger, kristelighet osv. for å få folk til å "reorientere" seg og bli slik man ønsker, da begår de et djevelsk overgrep på linje med voldtekt og hjernevask. Den "reorientering" Kvarme snakker om minner om den reorientering vår kristne broder i Afghanistan holder på å oppleve. Og det skal ikke forundre meg om han etter noe "reorientering" og profesjonell hjelp velger tilbake Islam likevel!

Kvarme, dersom du vil være biskop for alle Oslos homofile, må du overbevise om at også homofile er en del av Guds mangfold og skaperverk. Dersom du mener folk kan være den de er uten å måtte tvinges inn i et livsmønster som ikke passer for dem, da må du markere dette ganske tydelig for de "kristne" som liker å bedrive reorientering.


Homofili og synd ( 21. jan. 2006)

Når personer som generalsekretær Halleråker i Indremisjonsforbundet eller prest Øivind Benestad går så hardt ut som de gjør, må det være tillatt å kommentere. Det må være helt greitt at homofili for noen er et tabu og en provokasjon. Homofobene vil alltid vil være i blant oss - og Øivind Benestad har til og med fått en pris for sin fobi. Men når de utgir sin egen kamp for å være Guds kamp er det grunn til å rope et varsku. For da står de selv med begge beina godt plantet i sine egen synder og misbruker Guds hellige navn.

Første synden: De tror de kjenner Guds veier og Guds tanker. De tillater seg å utbre sitt syn som om de står i Guds sted og uttaler seg på Hans vegne. Dermed er de blitt løgnere og hyklere. For de kjenner IKKE Guds veier og Guds tanker. Derimot forsøker de å trekke Gud ned på sitt lave nivå og legitimerer sin mening med å utgi det for å være Guds mening.

Andre synden: De mener homofile IKKE er en del skaperverket. Dermed underkjenne de en viktig del av Guds mangfold og forsøker å rangere Guds skaperverk i vellykkete og mindre vellykkete sider. De tillater seg å kalle noe av det Gud har skapt for galt og feil.

Tredje synden: De mener kjærlighet mellom to menn eller mellom to kvinner er galt. Dermed distanserer de seg fra hovedbudskapet i Bibelen og bidrar til en ond verden der vold, undertykking og kulde forherliges foran kjærligheten.

Fjerde synden: De bidrar til fortsatt undertrykking av homofile i enkelte kristne menigheter. Slik undertrykking bidrar stundom til at homofile kristne tar sine liv. Dermed blir de medskyldig i å ta liv.

Femte synden: De siterer skriften på en måte som ligner på den djevelen brukte da han fristet Kristus i ørken: riktige Bibelsitater feilfritt sitert. Djevelen var så dyktig at det eneste Kristus kunne gjøre var å svare: Det står også skrevet ... Et skriftsted kan altså ikke bare løsrives fra sin sammenheng, det kan også løsrives fra Guds munn. Og da er det feil å utgi det som Guds ord.

Det kan stundom være vanskelig å skille hva som er løgn og fusk og fanteri fra hva som er hellig og riktig. For det er så mye i dag som utgir seg for å være kristent, som ligner på kristendom og som bruker alle de samme ordene som kristendommen - og likefullt stinker det råttent. Undertegnede har heller ikke noe "sertifikat" fra Vårherre på hva som er rett og galt. Da må åndene prøves på en annen måte. Dersom det du hører fremstiller Gud som en stor, grensesprengende, allmektig, allkjærlig, allestedsværende og evig Gud slik at du blir stille og glad, - da kan det være noe fra Gud. Dersom det du hører er med å undertrykke, kvele, dominere, suggerere og manipulere, kan det være et maktmenneske du har foran deg. Hvis du kjenner at takhøyden blir lav og at Gud slettes ikke er noen stor Gud, er det grunn til å være svært skeptisk til den du møter.


Homofile kan adoptere i England ( 4. jan. 2006)

Homofile par i England og Wales kan heretter adoptere barn sammen etter at adopsjonsreglene nylig er forandret etter 30 år, skriver www.uk.gay.com

Den nye adopsjonsloven trådte i kraft fredag 30. desember 2005, tre år etter at den ble vedtatt i Parlamentet. Den nye loven betyr at ugifte par i England og Wales, inkludert homser og lesber, kan adoptere. Tidligere kunne bare gifte par eller single adoptere.

Homofile kan adoptere i England (gaysir.no)


Rundt en femtedel av italienske lesber og homser over 40 år har minimum ett barn ( 22. des. 2005)

Av de 10 000 italienerne som er med i spørreundersøkelsen viser det seg at 20,5 prosent av lesbene og 17,7 prosent av homsene over 40 år har minimum ett barn. Personene som var med i undersøkelsen fikk spørsmål angående helse, samliv, religion, prosessen med å komme ut og forskjellige treffsteder for homofile. Spørreundersøkelsen ble offentliggjort fredag i forrige uke i Firenze.

Babyboom hos italienske homofile (gaysir.no)


Det er fortsatt stuereint å diskriminere homofile - selv Frelsesarmeen gjør det ( 10. des. 2005)

Fra kristelig hold blir det hevdet at det MÅ være lov å ekskludere praktiserende homofile i et trossamfunn. Til og med ledere i seriøse aviser biter på denne. Man kan da ikke kreve at Høyre må ansette en leder som er praktiserende sosialist. Det høres så besnærende ut. Men det er feil. Vi ser feilen dersom trossamfunn sier: "Vi vil eksludere kvinner, svarte og homofile". Da blir diskrimineringen synlig, ubehagelig mye nærmere vår egen hverdag, og galskapen blir åpenbar.
 • Mange hevder at homofile er en del av Guds skaperverk og har samme plass i menigheten som heterofile.
 • Mange hevder at kjærlighet mellom to mennesker er noe bra og positivt, også når det er mellom to av samme kjønn.
 • Mange hevdet at skillet mellom "legning" og "praksis" et forsøk på et kirkelig kompromiss som er direkte ubibelsk.
 • Mange hevder at det slettes ikke er så klart hva Gud egentlig mener om homofilispørsmålet.
 • Uenigheten i disse sakene alene, tilsier at det er grunn til å unngå diskriminerende praksis.
For dersom man istedenfor å være kjærlig inkluderende blir fundamentalistisk ekskluderende, har man også tapt fundamentet i den kristne tro - uansett hvor mye man sier det motsatte. Frelsesarmeen er kjent for å inkludere de svakeste, de som nettopp blir skubbet ut av det gode selskap, de som ikke engang verdiges øyekontakt når man møter dem på Carl Johan. Armeen gir et sterkt signal om hva slags verdier den står for og ikke står for når den ikke makter å håndtere sine egne ansatte med samme respekt og menneskesyn.


Venstre vil flytte den juridiske del av ekteskapsinngåelsen vekk fra kirken ( 8. okt. 2005)

Ifølge Dagbladets leder i går kan det se ut som Venstre ønsker redusere Kirkens involvering ved vigsling. Ekteskapet er nemlig først og fremst et rettslig forhold mellom to personer. Og Kirken har i dag to funksjoner her: Den ene er den juridiske ekteskapsinngåelsen der Presten er Statens delegerte vigselsmann, og den andre er den religiøse velsignelse av ekteskapet.

Katolske land har det allerede: En juridisk borgerlig handling, som evt. etterfølges av en religiøs kirkelig velsignelse. Venstre foreslår en slik ordning i Norge, ifølge Dagbladet i tråd med fornuft og fremskritt. Vi støtter Venstre i dette. For biskopene har allerede vist at Kirken ikke er skikket til å ivareta Statens rolle som vigselsmann etter de juridiske premissene som Staten til enhver tid krever. Kirken lar fordommer, tolkninger, religiøse tradisjoner og et snev av fundamentalistisk trangsyn fortrenge den rollen de har som en statlig representant med lisens til å vigsle. Dette alene er grunn god nok til å flytte selve vigslingen vekk fra Kirken. Når det gjelder den religiøse velsignelse, må det stå trosretningene fritt til å følge sine egne tradisjoner, ritualer og eventuelle fordommer.

Hold kirken utenfor (dagbladets leder 7. oktober)

Venstre har programfestet å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov (liberaleren.no)


Senterpartiet er IMOT kjønnsnøytral ekteskapslov, kan velte hele lovforslaget ( 5. okt. 2005)

Senterpartiet er partiet for bøndene - for de heterofile bøndene. Det er ofte vanskeligere å "stå frem" som homse eller lesbe i små og oversiktlige samfunn. Derfor reiser mange homofile bondeungdommer til byen så snart de får anledning - og blir der. Vi forstår dem så godt. For på landsbygda er det odel og tradisjonelle familieverdier som gjelder, og Senterpartiet skal se til at dette fortsetter.

"Det er heilt utenkjeleg for Senterpartiet å gå inn for eit framlegg om ei kjønnsnøytral eksteskaplovgjeving," seier Navarsete til Bergens Tidende. Ho er nyvald stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane. I valkampen forsikra og «garanterte» den parlamentariske nestleiaren i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, veljarane sine i Rogaland at Sp ikkje vil gå inn for ei kjønnsnøytral ekteskapslovgjeving - skriver BT.no

Det er pussig at Senterpartiet i det hele tatt fronter en slik sak, og bemerkeleseverdig at de gjør det allerede under regjeringsforhandlingene. Dette er signaler som sier at landet er mer tjent med en mindretallsregjering bestående av AP og SV enn en rød-grønn regjering som ikke klarer å samle seg om viktige verdier og prinsipper. Vi kan overhodet ikke forestille oss at Senterpartiet vil godta at AP og SV fristiller sine representanter i saker som er viktig for SP.

Vi vil oppfordre alle med meninger om denne saken til å maile Senterpartiet så det synes, det er bare å klikke på linken under, så åpnes Outlook med alle adressene, og du kan skrive hva du mener!
Det er VIKTIG at DU OGSÅ sender en mail til dem.

Mailingliste til Senterpartiet her!

Framlegget om ei kjønnsnøytral ekteskapslovgjeving splittar Ap, SV og Sp. (bt.no)

Kommentar fra Senterpartiet (5. okt. 2005)

Hva en rød-grønn regjeringserklæring vil si om kjønnsnøytral ekteskapslov er det pr. i dag umulig å si. Det vi vet er at Senterpartiet gjennom sitt program har stilt stortingsrepresentantene fritt i dette spørsmålet og at mange av våre innvalgte stortingsrepresentantene stiller seg negativt til kjønnsnøytral ekteskapslov.
Med hilsen
Senterpartiet v/ Dagfinn Sundsbø

Kommentar fra Senterpartiets Ungdom (7. okt. 2005)

Senterungdommen i Oslo vedtok på sitt fylkesårsmøte torsdag 6. oktober en resolusjon som uttrykker forundring over Senterpartiets profilering i homofilisaken siste uken. De skriver bl.a.:

"Fylkesårsmøtet i Oslo Senterungdom er sterkt uroa for det inntrykket som under regjeringsforhandlingane har blitt skapt av Senterpartiet som ein bremsekloss for likestilling mellom heterofile og homofile.
Media har framstilt partiet som ein front i "kampen" mot ei kjønnsnøytral ekteskapslovgjeving. Dette er basert på uttaler frå sentrale tillitsvalde i Senterpartiet, uttaler som har kome trass i at det ikkje finst noko vedtak på landsmøte eller i andre organ i partiet om denne saka, og trass i at Senterpartiet i Stortinget i fjor føreslo ei utgreiing av kjønnsnøytral ekteskapslovgjeving.
Oslo Senterungdom kjenner seg ikkje att, og kjenner heller ikkje att Senterpartiet, i dei talrike negative reaksjonane vi har fått frå homofile og lesbiske den siste tida, i og utanfor partiet - reaksjonar som er forståelege utifrå den profilen partiet har fått i media."

Oslo Senterungdom kjenner seg ikkje att, og kjenner heller ikkje att Senterpartiet, i dei talrike negative reaksjonane frå homofile og lesbiske den siste tida (gaysir.no)


Om 3 måneder braker det løs i Storbritannia: det blir anledning å inngå partnerskap ( 1. okt. 2005)

Mens flere land nå vurderer kjønnsnøytral ekteskapslov, er Storbritannia kommet dit Norge var for mange år siden: En partnerskapslov for homofile og lesbiske er vedtatt. Og det blir stort når loven trer i kraft om tre måneder. Det er forventet 22.000 inngåtte partnerskap i 2010 - et tall som mange hevder er alt for lavt.

Men med partnerskapene kommer også jussen, for i UK blir ett av to heterofile ekteskap oppløst. Det er liten grunn til å tro noe annet enn at mange partnerskap også vil lide samme skjebne. Allerede nå er mange advokatfirma i gang med å utforme avtaler for partnere som skal sikre dem ved samlivsbrudd.

Les hele saken her


Homoekteskap og menneskerettighetene: Det er en menneskerettighet å ha lov å gifte seg (20. sept. 2005)

"Det er en menneskerettighet å ha lov å gifte seg. Som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast en rekke ganger, er det også en menneskerettighet ikke å bli diskriminert på grunn seksuell identitet. Spørsmålet blir dermed om det å nekte likekjønnede par å gifte, er diskriminering eller lovlig forskjellsbehandling i forhold til menneskerettighetene." skriver Dag Øistein Endsjø, Menneskerettsalliansen, på Gaysir i dag.

Vel, nå er jo ikke menneskerettigheter det største problemet verken hos KRF eller FRP. Der er det "tradisjonelle kristelige (les: amerikanske) verdier" som gjelder, helst der kvinnen står bak kjøkkenbenken og holder kjeft i forsamlingene, og milliardærene går i smilende kirke mens de trikser slik at de ikke betaler skatt.

Les hele saken på Gaysir.no her


Gjør ekteskapsloven kjønnsnøytral også i Norge (2. mai 2005)

Krf avsporer debatten bevisst ved å maksimere rundt adopsjons-spørsmålet fordi det er her fordommene er sterkest. Likevel viser undersøkelse gjengitt i NRK radio i dag at hele halvparten av befolkningen er for adopsjon for homofile.

Saken dreier seg om å gjøre ekteskapsloven kjønnsnøytral eller ikke. Og, ja, hvis den gjøres kjønnsnøytral vil selvfølgelig homofile også ha samme rett til adopsjon som heterofile. For mange homofile er ikke dette et spørsmål av flere grunner. Det de ønsker er rett til samme juridiske forpliktelse og beskyttelse som heterofile har. Partnerskapsloven er en annenrangs lov, den markerer at homofile er annenrangs borgere, ikke helt fullverdige, ikke helt verdige til å inngå samme forpliktende forhold som heterofile. Dette er tøv i 2005, og det vet folk. Istedenfor å fokusere på fordommer bør man spørre folk: Synes du ekteskapsloven bør være kjønnsnøytral? Da er det grunn til å forvente et flerstemt JA.

Det finnes mennesker og partier som ønsker å markere at homofile bare er nest best. Disse partiene vedgår ikke at de diskriminierer, undertrykker, mobber eller er preget av homofobi, men det er likefullt vanskelig å se at de gjør noe annet. Valget til høsten blir i denne saken et valg om verdier. Ønsker vi gammeldagse, trangsynte, undertrykkende holdninger eller ønsker vi vidsyn, respekt, toleranse og inklusivitet ?


I går rettet Høybråten det siste sparket mot homofile og lesbiske. I dag skal de sparke Høybråten! ( 12. sept 2005)

Høybråten, som stadig påstår at han ikke diskriminerer homofile, avsluttet valgkampen i går med å gå igjennom de "dommedagsscenariene" nordmenn kan våkne opp til dersom det blir et rødgrønt flertall. Ett av dem er en kjønnsnøytral ekteskapslov der homofile og lesbiske har samme rettigheter som heterofile.

Vi har registrert at dette ligger Høybråten tungt på hjertet. Nå skal de homofile og lesbiske i Norge avsette den sittende regjering bl.a. pga. den undertrykking Høybråten og Krf står for.

(Dette ble skrevet og lagt ut formiddagen 12. sept. som respons på en notis i Dagbladet, og valgnatten viste at det stemte. Både Karl I. Hagen og regjeringspartiene kan ha glemt at det finnes svært mange homofile og lesbiske velgere i Norge.)


Lovforslag som tillater ekteskap mellom to av samme kjønn vant frem i delstatsforsamlingen i California i går. ( 7. sept 2005)

Lovforslaget fikk et flertall med 41 mot 35 stemmer. Dette skjedde etter at fire demokrater som stemte mot forrige gang, snudde.

Les hele saken på Gaysir.no her


Høybråten har fått dokumentasjon på Krf's undertrykking av homofile - ikke at vi tror det hjelper ( 23. aug 2005)

Karl Magnus Nyeng er en av 100 som har sagt fra at han føler seg tråkket på av Dagfinn Høybråtens homo-politikk. Det hjelper ikke med en unnskyldning, sier 18-åringen til dagsavisen.no

Det var Kristin Halvorsen som oppfordret homofile som følte seg tråkka på til å maile henne på Stortinget. Og et hundretalls mennsker har fulgt oppfordringer, fra hele landet og fra alle samfunnslag. Så gjenstår det å se om Dagfinn Høybråten og Krf er i stand til å ta signalet - det tror vi ærlig talt ikke. Derimot tror vi velgerne gjennomskuer hulheten og råttenheten i verdisynet Krf presenterer - og velger noe annet.

Føler seg tråkket på av Høybråten
Et av de brevene som ble sendt til Kristin Halvorsen


Må forsette kampen mot partnerskaplova, sier Anita Apelthun Sæle ( 1. juli 2005)

Hennes mann gir henne spalteplass i Dagen, og hun viser at homofobien ikke har avtatt etter at hun ble sparket fra Tinget.

Les hele saken i dagen.no her


Ja til samkjønnet ekteskap i Canada vedtatt i parlamentet sist tirsdag ( 1. juli 2005)

Tirsdag 28. juni ble det avgjort ved avstemming i Parlamentet. Homofile og lesbiske får inngå ekteskap i Canada. "The House of Commons" stemte for å innføre den kontroversielle lovgivningen som vil føre til at Canada blir det tredje landet som innfører ekteskap for samkjønnede. De 2 andre landene er Nederland og Belgia. Det var 158 stemmer for og 133 stemmer mot forslaget.

På dette nettstedet har vi trodd dette skjedde for lenge siden - så feil kan man ta. Dermed har to nasjoner med et par dagers mellomrom åpnet for homofile ekteskap.

Les hele saken i gaysir.no


Idag fikk Spania kjønnsnøytral ekteskapslov, følger Canada, Nederland og Belgia ( 30. juni 2005)

Kjønnsnøytral ekteskapslov ble i formiddag vedtatt av den spanske nasjonalforsamlingen. Til tross for at konservative kristne har mobilisert for å få forkastet eller trenert loven, blir den støttet av et overveldende flertall av det spanske folket, og det var forventet at loven klart ville bli vedtatt.

Loven gir full likestilling på alle områder, og homofile kan dermed gifte seg eller adoptere barn på linje med heterofile. Samtidig vil barn til homofile ektefolk ha de samme rettigheter som barn av heterofile ektefolk.

Dermed er det mer og mer tydelig hvilke land som ligger foran i verdimessige og prinsipielle spørsmål, og hvilke land som ikke gjør det. Dessverre for oss nordmenn, men det er kanskje ikke annet å forvente med de patetiske sinkene som styrer nå.


Prost Bakkevig mener kirken skylder homofile en unnskyldning. Men hva med Krf ??? ( 27. juni 2005)

"Jeg håper Kirken en dag vil gi alle homofile en offisiell beklagelse for hvordan de er blitt behandlet, snakket om og snakket til", sa prost Trond Bakkvig under Europeisk Forum som holdes i Oslo.

Bakkevig: Kirken må beklage overfor homofile (gaysir.no)

Og det tror vi faktisk Kirken Den Norske vil ha anstendighet nok til å gjøre innen et par år fra i dag. Men samtidig vil vi gjerne påpeke at Kristelig Folkeparti også har hatt en lang og vond historie i denne saken, med bevisst motarbeidelse av homofile. Partiet har motarbeidet alle kampsaker, alle rettigheter, all rettferdig behandling, alt som har kunnet gjøre livet litt mindre vanskelig for homofile i alle aldre. Maken til diskriminering og mobbing skal man lete lenge etter i et moderne samfunn - utført også av politikere som er aktive i dag. Homofile har opplevd Krf som til de grader djevelsk ondsinnet, der aktører synes å ha tatt seg store friheter til å tolke Bibelen på Guds vegne uten å ha rett til det. Det er derfor grunn til å kreve en uforbeholden unnskyldning også fra Kristelig Folkeparti. Denne kommer trolig til å ta litt mer enn et par år.


La oss kjempe for individbaserte rettigheter og likestilling fremfor å gi flere rettigheter til par ( 25. juni 2005)

"La oss heller kjempe for å avskaffe ekteskapet som samfunnsinstitusjon fremfor å slippe en liten gruppe allerede privilegerte homser og lesber inn i varmen. La oss kjempe for individbaserte rettigheter og likestilling fremfor å gi flere rettigheter til par som allerede har de fordelene som følger med et såkalt forpliktende forhold. La oss kjempe for adopsjon som en mulighet hvor alle vurderes på lik linje som enkeltmennesker, og ikke som del av en ferdig godkjent pakkeløsning som, statistisk sett, neppe holder gjennom barnets oppvekst uansett. Sist, men ikke minst: La oss arbeide systematisk og langsiktig for at kjærligheten og erotikken mellom mann og mann og kvinne og kvinne skal bli ønsket og ikke bare tolerert."

Les hele kronikken til Nils Axel Nissen, Forsker ved Universitetet i Oslo, i Dagbladet.no


Carl I. Hagen "tar en Hagen", og får full mediauttelling - som vanlig ( 24. juni 2005)

Ved hvert eneste valg i snart en generasjon har vi sett at Carl I. Hagen har kommet med ett eller annet ekstremt utspill. Hans politiske motstandere og media kaster seg hver gang over kjøttbeina og flesker til for fullt i mange dager på førstesider og i nyhetssendinger. Debattprogrammer kjent for "å ri bølgen" hiver seg på og det blir mye røre og masse følelser på begge sider av bordet før det hele roer seg ned igjen. Vinneren er Frp under mottoet: all omtale = god omtale. De får rå media nesten aleine.

Denne sommeren har han tatt to stk "Hagen" på kort tid. Den ene mot den borgerlige regjeringen i sin alminnnelighet og statsministeren i særdeleshet, og den andre mot homsene som Hagen og Frp tydeligvis misbilliger temmelig sterkt.

Det morsomme er ikke at han står frem på denne måten (selv om det er underholdende nok), det morsomme er at journalistene kaster seg over utsagnene som sultne bikkjer kaster seg over kjøttbein. Og Hagen får full score i media - igjen. Man burde egentlig synes synd på fyren. Samtidig synes vi hans meninger sammenfaller påfallende mye med meningene til de høyrekonservative "kristne" kapitalistene i The Fellowship Foundation (Guds Hellige Krigere?), og vi mistenker ham for å ha hemmelige fantasiser om å spise fellowship-lunsj sammen med Bondevik. Vi vet jo at foruten det kvasikristelige høyrekonservative vissvasset han kommer med bare er EN eneste ting som er hellig i Frp'sprogram: nemlig forsvarsbudsjettet. Så påfallende er dette at man kan fristes til å tro at den godeste Carl Ivar var kjøpt og betalt av våpenindustrien i en nasjon vi gjerne liker å sammenligne oss med.

Vi tror ikke Frp trenger å stigmatisere grupper som jøder eller homoer til "syndebukker" slik nazistene trengte det og slik Krf tydeligvis trenger det - for derved å illustrere sin egen fortreffelighet. Derfor bør Frp etterhvert komme på banen som et parti for fremtiden, med visjoner og verdier som tåler dagens lys i et moderne samfunn. Slik Carl I. Hagen fremstår nå, er dette ikke tilfelle.

Å være homo er ingenting å feire, sier Hagen i dagbladet.no
Hagen: Snart bedre å være homofil enn heterofil (vl.no)

Vel, det må definitivt være bedre å være homo enn å være Carl I. Hagen !


Muslimer og fundamentalistiske kristne gjør felles sak mot homofile ( 11. juni 2005)

Enkelte kristne går gjerne i allianse med fanden sjøl bare det kan gavne deres sak, noe den sittende regjeringen har vist til fulle. Nå har de funnet en ny partner de kan gjøre felles sak med: nemlig muslimene. Det er Shabana Rehman som skriver dette i Dagbladet 11. juni, dessverre har vi ikke funnet link til artikkelen. I Kristiansand er en slik union mellom kristne og muslimer skjønt enige om at de respektive hellige bøkene ikke kan akseptere et ekteskap mellom homofile. Derfor skal de kjempe sammen skulder ved skulder.

Målsettingen er sikkert å få en litt bedre verden med mer toleranse, mer respekt for andre og annerledestenkende, et samfunn der kvinner og menn er like mye verdt, et samfunn der kjærlighet kan fremmes og hat kan bekjempes, et samfunn der ulike meninger blir verdsatt og ulike gudssyn respektert. Virkeligheten blir trolig det motsatte: at vi får et kaldere samfunn preget av ondskapsfull menneskeforakt som ligner det vi fant under nazismen. En stjerne for jødene, en rosa trekant for homsene, og hvem vet hvem som er nestemann på listen - kanskje muslimene?

Vi sier ikke at alle muslimer er kvinneundertrykkende, er imot religionsfrihet, er imot at to av samme kjønn kan være glad i hverandre og kan leve ut sin kjærlighet til hverandre, tvert imot. Vi tror at vi hos muslimer finner vi akkurat det samme som vi finner hos kristne: noen gir blaffen, andre er fanatiske, mens flertallet er romslige mennesker som undrer seg over livets storhet og mangfold. Og vi er helt sikre på at eneste mulighet denne verden har til å overleve er å bekjempe slike allianser som vi ser i Kristiansand. Det er det motsatte verden trenger, både hos muslimer og kristne.


Samboeren ble tatt av flodbølgen, nå må hun betale 700.000 i arveavgift ( 3. juni 2005)

Denne saken angår både homofile og heterofile samboere. Erika Lea Simonson hadde gjensidig testamente med sin samboer over tre år, som omkom i flodbølgen mens Erika overlevde. Hun trodde de hadde sikret seg. Nå må hun betale 700.000 i arveavgift for felles hus.

Les hele saken i nettavisen.no her


Homofilispørsmålet har avslørt dobbeltheten i Kristelig folkeparti (2.sept. 2004)

Det er vanskelig å forstå hvordan Bondevik kan si: Vi er imot mobbing, mens en hel gruppe av befolkningen føler seg skikkelig mobbet av partiet generelt og ved uttalelser fra enkelte politikere i Krf i særdeleshet. Det er også vanskelig å forstå hvordan Bondevik kan si: Vi er imot diskriminering, mens partiet uten problemer diskriminerer en hel gruppe mennesker på flere områder. Det blir som å tale med to tunger. En serie av kronikker, leserinnlegg og debattinnlegg har satt denne dobbeltheten i fokus.

Reaksjonene kommer fra alle hold, sist fra biskop Desmond Tutu som sier kirkers diskriminering av homofile gjør ham trist. Han kunne tatt med: regjeringers diskriminering.

For tiden er moden til å slutte med forskjellsbehandlingen, det finnes bare én løsning: Likestille homofile med heterofile. Fjerne partnerskapsloven, fjerne muligheter for diskriminering i samfunnet og gi homofile samme rettigheter og plikter som heterofile. Juridisk sett er mye av lovverket kjønnsnøytralt allerede.


Patetisk Høybråten takler ikke å si seg selv i mot (27. april 2005)

Det har siste uken vært flere debatter mellom Jens Stoltenberg og Dagfinn Høybråten i ulike TV-kanaler. Høybråten forsøker å innbille oss at Krf selvfølgelig også kjemper for alle barns rettigheter og at de støtter homofile. Men hver gang Stoltenberg minner ham om at Krf helt konsekvent gjennom hele historien har gått imot hver eneste sak som har fremmet menneskerettigheter, rettsikkerhet og motvirket diskriminering for homofile og deres barn, da skifter Høybråten glatt emne og begynner å snakke om helt andre ting.

Det er ingen hemmelighet at redaktøren av dette nettstedet er vettskremt av "verdiene" til Krf, og av debattmåten endel av partiets maktmennesker bruker for å forsøke å gjøre sine syn spiselige. Det er trist når politikere kommer i en maktposisjon der de kan tråkke på andre folk. Vi tror det norske folket gjennomskuer elendigheten til tross for de smilende, glatte fasadene og de foldete hendene.


Arbeiderpartiets landsmøte vedtok idag å gjøre ekteskapsloven kjønnsnøytral (10. april 2005)

Ikke bare når det gjelder likestilling har dette landsmøtet markert seg. I dag kom nyheten som mange hadde ventet på at AP vil gjøre ekteskapsloven kjønnsnøytral. Dette vil spesielt få betydning for rettsikkerheten til barn etter kunstig befruktning hos lesbiske. Vi gleder oss til valget!


What's happening in the US ?


Spania setter partnerskapsloven i skyggen, gjør ekteskapsloven kjønnsnøytral ! (14. mars 2005)

I juni får spanske homser og lesber rett til både å gifte seg og å adoptere. Spanias katolske kirke er i harnisk, og selv Paven i Roma har engasjert seg. Strengt tatt er det ingen homolov José Luis Rodríguez Zapateros sosialistiske regjering har lagt frem, men en reform av ekteskapsloven. Den blir kjønnsnøytral, og som ektefolk får homser og lesber automatisk adopsjonsrett. Som mangeårig homoaktivist og politiker i sosialistpartiet (PSOE), er Pedro Zerolo en nøkkelperson bak endringene som setter Spania på nivå med Nederland og Belgia på feltet.

Dette er en gledelig nyhet for dem som har respekt for alle sider av Guds skaperverk og mener at alle mennesker er likeverdig. Vi merker oss at Norge blir mer og mer akterutseilt i prinsipielle verdisaker, kanskje takket være Vestnorsk pietisme og kristelig trangsyn som slippes helt inn i stuekroken til regjeringen. Vi har stor forståelse for at folk som har problemer med seksualitet i sin alminnelighet får store problemer når to av samme kjønn ønsker leve ut sin kjærlighet til hverandre. Heldigvis er det land i verden som evner å fremsette og gjennomføre et lovverk som gir plass til hele mennesket.

Det morsomme er at Norge godkjenner ekteskap inngått i land som også vier folk av samme kjønn. Dette må være en torn i øyet på Krf.

Les saken i BT.no her


Bispeutnevnelsen: Mot en litt ondere verden (24.02.2005)

Så venter vi bare på det uungåelige: at Kirkeministeren utnevner Ole Christian Kvarme til ny biskop i Oslo. Og hva er nå så galt med det ? Jo, det er en liten innstramming av romslige menneskesyn, det er en liten forverring av forholdene for noen mennesker, det er et lite skritt tilbake mot en litt mer utrygg verden.

Det skjer ikke bare i Norge. Homofile i USA har klart merket at det har skjedd en forverring av forholdene de siste par årene. Og tilhengere av abort i USA har merket det. Toleranse, romslighet, menneskeverd og solidaritet har måtte vike for mer fundamentalistiske, ensrettende, hykleriske og rett-troende syn. Fortolkninger av Bibelen brukes kreativt, strengt, selektivt og søkt på en måte som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen hver.

Den største ondskapen er kanskje den som skjer i Guds navn - ikke dermed sagt at Vårherre har noe med den å gjøre. For det er det ultimate maktmisbruk når man utgir sin egen mening for å være en høyere makt sin mening. Det er vanskeligere å diskutere med Gud enn med den som fremsetter påstanden. Vi har endatil hørt sagt: "Det er ikke personlig ment, og jeg er glad i alle homofile, men Gud liker ikke at to menn bor sammen eller at en homofil er prest". Og hvis utsagnet kommer fra en biskop som er lærd i skriften, da må alle andre bare holde munn, uansett hvor mye han tar feil.

Derfor hyller vi ikke den forventede utnevnelse av Ole Christian Kvarme som biskop i Oslo. Vi tror det blir et skritt tilbake på mange måter, et lite skritt mot en litt ondere og litt kaldere verden, et lite skritt vekk fra kjærligheten og respekten for Guds mangfoldige skaperverk. Det beklager vi sterkt, Kristelig folkeparti.

Du kan melde deg ut av statskirken her


Mektig nettverk i Kirken overstyrer demokratiske prosesser, har bestemt at Kvarme blir ny biskop i Oslo (21.02.2005)

Ole Christian Kvarme er allerede utpekt av foreningen Velferden til ny Oslo-biskop. Kvarme er selv medlem av Velferden. Det mener teologiprofessor Dag Thorkildsen ved Universitetet i Oslo. Dette er det mektigste forum du finner i norsk kirkeliv i løpet av det 20. århundre. Det er ingen som har innsyn i hva som skjer der. Dette er en trussel mot hele det kirkelige demokratiet, sier Thorkildsen.
Nettverk jobber for Kvarme (nrk.no)

Bispevalgordningen må endres for å hindre at mektige nettverk undergraver demokratiet, mener lederen i Oslo bispedømmeråd og kirkepolitikere
Kirkenettverk må stanses (nrk.no)


Annonsen som Vårt Land nektet å trykke (7. mars 2005)

Guds lille brune
Du får kjøpt bøkene hos humanetisk forbund, nettbutikken

Elendig kvalitet på omtale av homofili i lærebøker (05.02.2005)

Morgenbladet har i en kronikk av Bjørn Smestad, og en artikkel i dag satt fokus på "pensum" som ikke holder mål, se vedlagte linker til morgenbladet.no. Norske skolebøker omtaler homofili som et avvik og problem. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring frykter at det blir verre med de nye læreplanene, som nå er ute på høring. Men Utdanningsdirektoratet som lager planene, tar et C-moment i total ansvarsfraskrivelse og plasserer ansvaret hos rektor.

Homofile omtales ofte i egne avsnitt der det særlig fokuseres på negative reaksjoner fra samfunnet. I de fleste av lærebøkene er kjærlighet og forelskelse forbeholdt heterofile, mens homofilie må nøye seg med seksuell tiltrekning.

Dette nettstedet tror fremstillingen er tilsiktet. Bispevalget viser hvor lite populært homofilispørsmålet er i enkelte sammenhenger, og det er ønskelig for noen å fremstille saken fordreid slik at de lettere kan forsvare egne fordommer og dobbeltmoral. Det hele gjøres selvfølgelig under en "verdi-fane" der man lovpriser sin egen utmerkethet. Går det an å synke dypere?


Regjeringa fremmer i dag forslag om ei ny lov som forbyr diskriminering på grunn av etnisitet og religion (17. des. 2004)

Lova skal gjelde på alle samfunnsområde. Både direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn, blir no forbode. Vidare er det forbode å trakassere og å instruere andre om å diskriminere eller trakassere. Det blir også forbode å medverke til diskriminering. "Dette lovforslaget vil sikre eit heilskapleg vern mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion, seier Solberg, for anledningen på nynorsk.

Det er alltid kjekt når regjeringen vil markere at den er i mot diskriminering eller mobbing. Derimot er det beklagelig at de bare sier halve setningen. For vanligvis når man snakker om menneskerettigheter og diskriminering pleier man si at det gjelder uansett rase, religion, KJØNN og SEKSUELL LEGNING. Da får man favnet de som i dag blir diskriminert, man får markert for hele verden hvordan vi vil ha det i Norge, og man får markert et verdisyn som ikke tillater diskriminering UANSETT.

Erna Solberg, vi er ikke imponert. Det finnes foreninger i Norge der kvinner ikke har stemmerett. Det foregår en klar lønnsmessig diskriminering av kvinner i Norge fortsatt. Homofile blir diskriminert rått og brutalt av dine hykleriske regjeringskolleger. Erna Solberg, hvis du vil mene noe helhetlig om diskriminering må du ta med ALLE gruppene som blir diskriminert, hvis ikke blir ditt lovforslag diskriminerende i seg selv. Vil du tolerere det ?

Les hele pressemeldingen på Odin her


Horribel diskriminering av homofile (8. des. 2004)

Dagsnytt radio meldte i dag at den første enslige mann i Norge nå er innvilget adopsjon til barn fra Kina. Vi gratulerer!

For å bli godkjent måtte han skrive under på at han ikke er homofil.

Dette er en uhyrlig, grov og uverdig diskriminering av homofile. Kravet om å garantere for at han ikke er homofil fremstår i meldingen fra NTB (gjengitt i sin helhetunder) som å komme fra kinisiske myndigheter - ikke fra norsk adopsjonsforum.

Det er slik vi forstår klart i strid med gjeldende norsk lov å forskjellsbehandle ut fra religion, hudfarge, kjønn eller seksuell legning. Spørsmålet skulle aldri vært tillatt stilt. Det er mulig man ikke kan forvente annet fra et land som Kina, men i Norge burde det være mulig å si fra (ikke minst til Kina) at slike spørsmål ikke tillates stilt etter norsk lov.

(NTB): For første gang er en enslig mann godkjent for adopsjon. Mannen ble godkjent i mai og venter nå i spenning på svaret på søknaden om å få adoptere et barn fra Kina. For seks år siden ble det åpnet for at enslige kunne adoptere, men først nå er en enslig mann godkjent for adopsjon. Foreningen Adopsjonsforum håper dette blir et gjennombrudd når det gjelder muligheten for menn til å adoptere barn. Det kan nok hende at det blir en god del flere enslige menn som blir adoptivfedre fremover, sier Petra Elter, rådgiver for valg av land i Adopsjonsforum, til TV 2 Nettavisen. Den enslige mannen har skrevet under på at han ikke er homofil, noe som er nødvendig for å kunne adoptere barn fra Kina. Kina tillater at 8 prosent av alle adopsjonssøknader som innvilges gjelder enslige. De fleste andre land ønsker i utgangspunktet å adoptere barn til par. Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) sier at hun er glad på vegne av den ene mannen som har sluppet igjennom nåløyet og blitt godkjent for adopsjon. Både kvinner og menn er gode omsorgspersoner. Dette er helt sikkert positivt for ham, sier Dåvøy.


Homofil melder seg ut av fremskrittspartiet pga. "homofobe tendenser" i partiet (15. nov. 2004)

Homofile Ole Morten Moen (19) er kommunestyrepolitiker i Øvre Eiker for Frp. Nå melder han seg ut av partiet i protest mot «homofobe tendenser». Carl I. Hagen stiller seg helt uforstående til at Frp er et homofobt parti, men bekrefter at "Vi er imot partnerskapsloven og at homofile skal få adoptere". I samme åndedrett sier han at "Alle homofile er velkomne i partiet på lik linje med alle andre mennesker".
Les saken i Dagbladet.no her

Den nye homokampen: Få slutt på ALL diskriminering (14. april 2004)

Dag Øistein Endsjø (lederkandidat for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring) løfter i sin glitrende kronikk (dagbladet 14. april 2004) homodebatten opp på et verdimessig nivå der den hører hjemme.

Homokamp dreier seg ikke om å kjempe fra tue til tue, det dreier seg om å holde fokus på at staten fortsatt synes der er helt ålreit å diskriminere lesbiske og homofile. Diskriminering er diskriminering, enten vi snakker om borgerrettigheter, antirasistisk arbeid, funksjonhemmedes rettigheter, kvinnekamp, transseksuelles rettigheter eller rettigheter for lesbiske og homofile. Det blir derfor viktig å skape en felles front for menneskerettigheter mot undertrykking, diskriminering og mobbing.

Norske politikere må begynne den globale kampen mot diskriminering her i Norge og slutte å diskriminere sine egne innbyggere, slutte å behandle dem som annenrangs mennesker. Homokampen gjelder alle: det er snakk om å få slutt på diskriminering uansett årsak. Det er dette som er den nye homokampen.


Familien er kjønnsnøytral iflg. FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 (30. sept. 2004)

Menneskerettighetserklæringens 16. artikkel 1. ledd sier: "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

Det står ingenting om at personer må gifte seg med motsatt kjønn. Selv om intensjonen til erklæringen den gang utvilsomt var det heteroseksuelle livsmønsteret, innebærer den at alle konstellasjoner i det moderne samfunnet favnes av erklæringen.

12. oktober 2004: Advokat Håkon H. Bleken viser i debattinnlegg i Dagbladet at Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) anser at begrepet "familieliv" IKKE omfatter homofile forhold. Derimot omfattes det av EMK's begrep "privatliv" og følgelig er homofile bl.a. beskyttet innenfor rammen av privatlivets fred.

Menneskerettighetserklæringen

Også den norske ekteskapslovigivngen er kjønnsnøytral, dvs. det behøves ingen lovendring for at homofile skal kunne gifte seg i Norge.

Høringsuttalelse: også kjønnsnøytral ekteskapslov


Desmond Tutu er trist over kirkers diskriminering av homofile (28.august 2004)

Dagbladet har i dag et lengre intervju av Sør-Afrikas tidligere fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu. Han tar oppgjør med kristnes forskjellsbehandling av homofile, og mener det er på linje med rasediskriminering.

"Jeg tror ikke seksuell orientering er et personlig valg. Det er noe som er gitt. Å straffe noen for noe de ikke kan gjøre noe med, er det samme som å straffe folk for en annen ting de ikke kan gjøre noe med, nemlig rase. Dette er også et spørsmål om rettferdighet," sier han.

"Hvis du har et livslangt forhold mellom to personer av samme kjønn, så er det noe vi bør oppmuntre. Hvis det er folk som virkelig elsker hverandre: Hvorfor skal man ødelegge det? Det kan jeg si nå fordi jeg er en pensjonert erkebiskop," sier han og ler.


Partnerskapsloven står for fall. (Dagbladet 7. febr. 2004)

Kjønns- og religionsforsker Dag Øistein Endsjø antyder dette i en kronikk i Dagbladet i dag. Han angir flere grunner til dette:
 • Ordningen med egen partnerskapslov for homofile er diskriminerende, et økende antall domstoler slår fast at homofile ikke kan henvises til et annenrangs ekteskap
 • Høyesterettsavgjørelse i flere kanadiske provinser godtar at ekteskapsloven også skal inkludere likekjønnede par
 • Nederland og Belgia har innført ekteskap for homofile idet de anser retten til å gifte seg som en grunnleggende rettighet og eneste mulighet å sørge for at homofile og heterofile par blir behandlet likt
 • Den norske ekteskapsloven er kjønnsnøytral, det er ingen ting i lovens bokstav som hindrer homofile par å inngå ekteskap. Selv om dette ikke var lovens intensjon, har senere praksis faktisk satt denne opprinnelige intensjonen til side.
 • Den norske stat har allerede godkjent homofile ekteskap. Et heterofilt par der mannen skiftet kjønn til kvinne, fikk i 2002 godkjennelse af Fylkesmannen i Oslo og Akershus for at de fortsatt er gift. (tidligere måtte man ta ut skilsmisse for deretter å inngå partnerskap)
 • Når man allerede har juridisk anerkjent likekjønnede ektepar i Norge, blir ekteskapslovens kjønnsnøytralitet faktisk å forstå sånn at norsk lov godtar ekteskap mellom to av samme kjønn
 • Norge godkjenner nederlandske, belgiske og kanadiske ekteskap. Homofile par med ekteskap fra disse landene som kommer til Norge, må bli anerkjent som ektepar, ikke som partnere.
 • Canada har intet krav om at man må være bosatt i landet for å få lov til å gifte seg, noe mange utenlandske par allerede har benyttet seg av.
Han konkluderer med at det bare er et tidsspørsmål før det blir helt alminnelig med ekteskap mellom homofile i Norge. Parnerskapsloven er i ferd med å bli en historisk parentes.

Også Spania ønsker vie homofile (10. oktober 2004 )

Mens partnerskapet mellom vår finansminister Per-Kristian Foss og Jan Erik Knarbakk ikke vakte oppsikt i Norge, kom saken på førstesider i Spania.
Les mer i VG her

Det siste er at selv katolske Spania nå ønsker å vie homofile.

Første homofile par viet i Frankrike (5. juni 2004 )

Det første homofile par ble viet i Bègles i Frankrike i dag. Borgermester Noël Mamère uttalte seg slik da ekteskapet var på planleggingsstadiet:
« Je maintiens ma position, je ne renoncerai pas. Je ne changerai pas de date. L’ouverture du droit au mariage des personnes du même sexe fait partie de mon combat pour l’égalité des droits. »

Det blir utøvet betydelig press for å få omgjort eller kansellert ekteskapet.
(Link til Le Monde gått ut.)

Homofile jubler: Klart for homofile ekteskap i USA (17. mai 2004 )

Høyesterett i Massachusetts har som første stat i USA godkjent ekteskap mellom personer av samme kjønn. Hundrevis av homofile og lesbiske par jublet da myndighetene i Massachusetts ved midnatt amerikansk tid startet å godkjenne søknader om ekteskap.

Konservative grupper i USA med presidenten i spissen har forsøkt å stoppe homofile ekteskap i San Fransisco. Tusenvis av inngåtte ekteskap der er ikke formelt godkjent av staten California. Det blir nå trolig fritt frem for alle stater å åpne for inngåelse av homofile ekteskap.

Les saken i Nettavisen her
Les saken hos BBC her
Les saken hos CNN her


Noen homofile blir "friske"

Overskriften insinuerer at homofile i utgangspunktet er "syke" og har en tilstand som ikke er ønsket. Begge deler er galt.

Det er riktig at enkelte homofile ikke ønsker fortsette å leve som homofile, og "konverterer" til heterofil livsform. Dette er deres soleklare rett og dere eget klare valg unntatt når det skjer med utilbørlig press fra kristelige organisasjoner eller omgivelsene. Da er det voldtekt.

Men det er jo det motsatte som er normalt: De fleste homofile har vokst opp som "heterofile", de har forsøkt av all sin kraft å oppfylle det heterofile kjønnsrollemønsteret, leve opp til de heterofile forventningene, le av de heterofile vitsene og forsøkt å fungere i heterfile forhold. Tilslutt har de sett at dette ikke har vært riktig for dem, og har "kommet ut av skapet", med redsel for å bli avvist av venner, kolleger, foreldre.

Mange har da blomstret opp som hele og fulle mennesker, de har fått oppleve en rikdom de ikke trodde var mulig, de har funnet seg selv og fått fred med seg selv ved å våge å være den de virkelig er. De aller fleste opplever aksept og støtte fra nærmiljø, familie, venner og kolleger. Hvor mange homofile som ikke kommer ut av skapet, men lever hele sitt liv som "heterofil" vites ikke.

Det er fortsatt ikke enkelt for unge homofile å finne ut av seg selv i dette samfunnet. Homofili er fortsatt ikke noe man skryter av. Men når noen sier at folk blir homofile fordi det er spennende, morsomt og trendy, farer de med LØGN. Derimot kan det være like spennende og morsomt å være homofil som å være heterofil.


En av dem som ikke klarte det ....

Jan Erik og Anne-Lise Andersen mistet sin sønn Bjørn Erik i 1992. Som kristen og homofil orket han ikke mer. I går så de filmen om hans skjebne.

Les hele saken i Dagbladet her


Homofobi - drivkraften bak fordommer og diskriminering

En «fordom» er i følge den amerikanske psykologen Gordon Allport: ”En antipati basert på en feiltakelse og en rigid generalisering. Fordommen kan føles eller uttrykkes. Den kan rettes mot en hel gruppe eller mot et individ som er medlem av denne gruppen”.

Diskriminering definerte han slik: ”Det oppstår når vi nekter individer eller grupper den likhet i behandling som de ønsker”. Fordommer og diskriminering får forskjellige utslag. Det minst omfattende utslaget er utskjelling og avvisning. Diskriminering i form av ulikebehandling, slik vi for eksempel ser det når homoseksuelle nektes likebehandling i Den Norske Kirke, er en mer systematisert form. Det alvorligste utslaget for det enkelte individ er fysiske overgrep i verste fall avliving.

Det ligger en drivkraft bak fordommer og diskriminering. Drivkraften kalles homofobi. Homofobi er å betrakte som en smertefull tilstand som rammer et stort antall uskyldige, inklusive den homofobe selv. Det er en følelse av ubehag, vemmelse, angst eller sinne som utløses av å være i nærheten (eller tro seg i nærheten) av lesbiske eller homoseksuelle. For den lesbiske eller homoseksuelle selv, skaper homofobien selvforakt.

(fra nettstedet til lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad, link ikke lenger aktiv)


Equal rights for homosexuals - the only thing to do. But it takes a government "with values" to do it

The funny thing is: the laws are already there. The norwegian marriage laws are sex neutral, they don't say it has to be a man marrying a woman. Also the "Human rights declaration" from 1948 article 16 is sex neutral. It says: Adult men and adult women have the right to marry and raise a family ... etc.

No doubt the intention was one man marrying one woman. But times has changed, and society with it, whether we like it or not. Today homosexuals are regarded as resources just as other persons. In many countries, also countries whose marriages Norway accept, homosexuals may marry and have equal rights. But not in Norway. In Norway homosexuals are only second best. They have their parthership-laws, just sufficient different to let them know they are secondary citizens. Adopting is forbidden for homosexuals, even though they are very welcome indeed raising other peoples children in institutions.

Norway is getting far behind in these fundamental matters, and the government is demonstrating a serious lack of taking action. The problem today is the farmers party SP. They do not want to make the marriage laws gender neutral. They choose to go with the slightly brown parties on the right wing - those falling for "good old American Christian values" No wonder why the homosexual farmers leave the countryside and move to towns - having to fight these kind of demons!

The homosexuals still have to fight for it, of course. Human rights never come for free. And in Norway there is still this final battle to fight against discrimination. The job for the government is to implement values and principles and fight for human rights, for ethics, not giving in for homofobic religious pressure.

One year ago in 2005, the "Christian" government was sacked, and a new "red-green" government was elected. It was elected on a statemenn declaring that the marriage-law will become "gender neutral", homosexuals and heterosexuals will be treated eqally. Norway is following Canada, Holland, Spain and some states in the USA. And surely, more will come.

LATEST NEWS june 21, 2008:
Finally the government has voted over new laws giving homosexuals the same rights as heterosexuals. Marriage, adopting and insemination are items where everybody from now on shall be treated equally. This is a huge victory for the fight against discrimination, a victory for human rights in Norway. Hopefully it will give a signal to the rest of the world as Norway finally is turing around.