Nye jagerfly - en feilinvestering

Nye jagerfly før: 235, nå 260 milliarder

Pytt pytt. Ingen politiker bryr seg om 25 milliarder ekstra.

(2. mars 2016) Prisen for å kjøpe og drifte nye jagefly har steget fra 235 milliarder kroner til 260 milliarder kroner. Prisen er nå så høy at det kan gå ut over landets forsvarsevne. Beløpet kunne bygget og driftet i 30 år ny torspors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo. Men det, sa våre politikere, er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nye jagerfly, derimot, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og at de nå vil koste 25 milliarder mer er bare festlig!

De nye jagerflyene blir så dyre å drifte at de kan svekke landets forsvarsevne.


Lockheed Martin F-35 Documentary. Interviews with experts. (1. des. 2015 - liveleak.com)

Ny F-35 blir for dyr for USA, USA vurderer ny F-16


Et profesjonelt smøreopplegg

(22. sept. 2015) Norge har bestilt 22 kampfly som skal leveres innen 2019, og Stortinget har vedtatt å kjøpe totalt 52. I den anledning er en bråte politikere og gjester invitert på førsteklasses smøretur til USA for "avdukingen". Men norske medier komme neppe til å reise noen kritiske spørsmål i sakens anledning. Det antas at kostnadene til innkjøp og drift over 30 år vil beløpe seg til 236 milliarder kroner. Det er samme pris som å bygge og drifte i 30 år tospors høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen for passasjerer om dagen og gods om natten, noe vi dessverre ikke har råd til å gjennomføre av "samfunnsøkonomiske" grunner.

Forsvaret får 236 milliarder til nye jagerfly, sjefen vil ha mer !

(13. jan. 2015) De nye kampflyene som er designet for å delta i USA sine kriger i fattige land vil koste Norge 236 milliarder kroner over 30 år. I tillegg kommer nye U-båter til 30 milliarder i innkjøpspris. De fem nye fregatter og seks NH90-helikoptre kostet 21 milliarder kroner, og vi har bare råd til å drifte halvparten av dem. Nå står forsvarssjef Bruun-Hanssen frem i media og er bekymret fordi forsvaret får for lite penger. Det er derfor fristende å spørre ham hvem det er som får de enorme beløpene nevnt ovenfor.

Men han har jo et poeng. For resultatet av denne enorme satsingen på "forsvar" er jo at lille Norge ikke får råd til å lønne eller drifte resten av forsvaret, den delen av det som faktisk skal ta støyten hvis noe skjer.


Ingen politiker vil snakke om 236 milliarder over 30 år til nye jagerfly.

(22. august 2013) Beslutningen er tatt uten offentlig debatt og på syltynt grunnlag, trolig i strid med folkeviljen. Dette kan bli den største feilinvesteringen i historien. Hvorfor får vi ikke saken frem i valgkampen ? Istedenfor diskuterer de enkeltprosjekter og noen millioner eller milliarder her eller der. Det ser ut som politikerne i valgkampen er mer opptatt av trivialiteter og småpenger enn det som ligger an til å bli den største feilinvesteringen i historien. For i løpet av alle de årene politikerne har blitt utsatt for smøring fra USA, har resten av verden inklusive USA gått over til droner.

Brennpunkt: Verdens dyreste papirfly 16.04.2013


Norsk virkelighet er påfallende lik den til USA

Løgnene fortsetter selv om krigen er tapt ...
(22. juni 2013) Mens Norge og USA samstemt opererer med totalt 150.000 drepte i Irak etter oppstart av siste krig (tilsvarende det norsk militær ekspert hevdet ble drept bare under den første ukens bombing i Bagdad), opererer et uavhengig britisk byrå "ORB survey" med over en million drepte (1.033.000 døde, 2007). Utenriksminister Espen Barth Eide kverner gjerne videre på USA sin versjon. Derfor tar Morten Størksnes den helt ut i BT i dag og kaller utenriksministeren for en løgner. For det er sørgelig lang avstand mellom virkeligheten om Afghanistan til Barth Eide og til andre nøytrale instanser.

MORTEN STRØKSNES: Utenriksminister Espen Barth Eide er en løgner. (bt.no)
Les mer om ORB på Wikipedia her ...

Hvordan er virkelighetsforståelsen om nye jagerfly ?
Det er fristende å spørre også om dette. I løpet av alle de årene som har gått siden man ønsket kjøpe nye jagerfly, har resten av verden gått vekk fra jagerfly og over til droner. Dersom Forsvaret bare skulle FORSVARE Norge, ville man satset på antiluftskyts (raketter) og droner. Dersom man er kåt på å føre USA sine skitne kriger i utlandet, tildels kriger på løgnaktig bakgrunn som kvalifiserer som krigsforbrytelser etter internasjonal rett, og dersom man på liv og død ønsker bruke 235 milliarder på amerikanske jagerfly over 30 år i strid med folkeviljen, ja da er det jo en vakker ting å gjøre. Løgnene om jagerfly er trolig like heftige som løgnene om Afghanistan. Men så er det også samme dyktige manipulator som står bak.

Siste nytt om droner: X-47B carrier suitability testing spring 2013 (liveleak.com)


Feil bruk av 236 millliarder kroner over 30 år på kampfly

(26. april 2013) Nå begynner milliardene å renne ut for de nye kampflyene, og det etter hva vi har forstått uten at alle vedtak og bestillinger er gjort. Norge har hittil bare brukt noen hundre millioner kroner på utviklingsprosjektet, men nå blir de første flyene klare for levering.

13 milliarder for de 4 første skoleflyene. Mens USA langsomt og til ekstremt økte priser nå begynner å få klare de første Joint Strike Fighter'ene har det nemlig skjedd noe i resten av verden. Resten av verden har oppdaget at droner er bedre, rimeligere, mer effektive og har mindre risiko for tap av egne liv. Dersom målsettingen til det norske forsvaret ikke var å føre USA sine skitne kriger i den tredje verden men forsvare landet for inntrengere, da ville vi trolig valgt andre måter å bruke pengene på. Dersom målsettingen var å bruke penger i tråd med folkeviljen, ville vi brukt dem på vei, jernbane og helse.

En imponerende korrupt beslutning ? Men etter år med påvirkning, gratisturer til USA på første klasse, heftig markedsføring for millionbeløp og en lobbyvirksomhet i Storting, Forsvar og andre steder på et nivå man skal lete lenge etter, legger norske politikere opp til det største enkeltinnkjøpet noen sinne på et særdeles tynt grunnlag. Det ser ut som de har blitt et lett bytte for verdens dyktigste manipulatorer fra USA - på skattebetalernes bekostning.