Høyhastighetstog Bergen - Oslo
Oppsplitting av jernbanen fortsetter

(12. april 2022)
Norsk Lokomotivmannsforbund er forbannet. De hevder den sittende regjeringa går bort fra sine valgløfter og viderefører oppsplittingen av norsk jernbane. Vy og Flytoget er nå invitert til å forhandlinger om direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.

Er dette en politikk som Ap og Sp, med støtte fra SV på Stortinget, står inne for?

Den sittende regjeringa går bort fra sine valgløfter (NLF)
Nedbyggingen av norsk jernbane 1991 til 2021


Hva er det som feiler Knut Arild Hareide ?

(6. okt. 2021)
Samferdselsminister Knut Arild Hareide trumfet nylig igjennom jernbanepakke 4 "fordi det var vedtatt av Stortinget" selv om han meget godt visste at både folket og den nye regjeringen ikke ønsket dette.

Nå ser vi at samme Hareide har ignorert TO vedtak i Stortinget som pålegger ham å fjerne legeattest for personer over 80 år, slik man med suksess har gjort i Sverige og Danmark. Nå sier Hareide at "han vil overlate saken til den nye regjeringen" mens han gir faen i Stortingsvedtakene.

En statsråd som ikke allerede var oppsagt ville mistet jobben av mindre. Men takk Gud for sperregrensen !


Norge ennå ikke med på togsatsing i EU

(1. febr. 2021)
Det er en smule overraskende å lese den lille meldingen på tekst-tv. Vi har gått inn i "Europas år for tog", men Norge har ikke engang meldt seg på satsingen. Spesielt ønsker EU å få flere nattog, mens Norge legger ned nattogtilbudene. I tillegg vil regjeringen nå utrede på nytt Ringeriksbanen slik at den nå blir utsatt i det blå-blå.

Ingen høyhastighetsbane Oslo-Bergen i vår tid


Luxemburg med gratis offentlig transport

(1. mars 2020)
Skatteparadiset Luxemburg klarer det som oljeparadiset Norge ikke makter: Gi gratis kollektivtransport til innbyggerne finansiert over skatteseddelen. Men så er jo norske politikere (også innen Frp) kjent for å være mer interessert i ulike avgiftsordninger, selv på grønne løsninger, spesielt "flate" avgifter som rammer alle likt og bidrar til å endre skattetrykket vekk fra de rikeste.

Offentlig transport er blitt gratis i Luxemburg


Ny jernbane vil bruke under tre timer Bergen - Oslo

(14. febr. 2020)
"Nye veier" ønsker at vi skal bruker mer penger på vei og få øket trafikk, og NRK omtaler nå forslaget til "Nye veier" om firefelts motorvei mellom Oslo og Bergen der man i 110 km/timen kan kjøre på fire timer. Overskrift, ingress og foto ser ut til å promotere "Nye veier" sine behov for egen virksomhet, men nede i saken står også noe om alternativet jernbane.

Ny tospors jernbane vil nemlig kunne frakte personer mye raskere og behageligere i rundt 200 km/timen på en av Europas mest flydde strekninger på under tre timer, nesten samme tiden folk bruker på å reise til og fra flyplassene og vente på boarding. Nattestid kan sporet benyttes av mange og lange godstog. Miljøgevinsten er formidabel. Det kan se ut som Nye veier vil prioritere veier foran jernbane.

Les saken på NRK her ...


Innfører «matvaretog» – gir 13.000 færre vogntog på veiene

(12. des. 2019)
Dagens gladnyhet er fra NRK: Matvaregrossist, fraktselskaper og oppdrettsfirma inngår «unikt» samarbeid på Nordlandsbanen. Resultat: 13.000 færre trailere på veiene. Thumbs up og smilefjes til ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea.

Det morsomme er at det er mange andre områder der man kan redusere trafikk, redusere utslipp, gjøre verden til et litt bedre sted. Dersom Norge nå er blitt litt mer løsningsorientert og litt mindre problemorientert, kan dette gå rette veien!

Gladnyhet: Mat på jernbane sparer miljøet


Det haster for Høyre å kvitte seg med toget

(4. sept. 2019) Høyre vil fremskynde å dele ut jernbanestrektninger til private slik at kontrakter kan signeres før Stortingsvalget i 2021. Dermed blir en ny regjering bundet opp av avtalene som Høyre inngår.


"Dette er togets lokomotivfører som ønsker velkommen ombord ...

 • (6. mai 2019) Dette toget drives i dag av Vy gruppen AS.
 • Togsettet eies av Norske Tog AS
 • og vedlikehodles av Mantena AS
 • Billetten din kommer fra Entur AS
 • Automatene ombord er fra Togservice
 • men det er Vy trafikkservice som har rengjort toget
 • Jernbanen vi kjører på eies av Bane NOR
 • Den holdes vedlike av blant annet Spordrift AS, Baneservice AS og Norsk jernbanedrift AS
 • Har du spørsmål, kontakt togets konduktør, hun går i NSB uniform"


Avviklingen av statsbanene i Norge

(20 okt. 2018)
The Times lurer på hva i all verden det er vi holder på med her i Norge. Mange av oss forstår det ikke helt selv.

Artikkel i Times


Oljefondet bygger motorveier i Tyskland

(22. nov. 2017)
Fylkesrådmannen vil fraråde at det bygges en bro til en milliard kroner selv om Staten gir pengene. Fylket må nemlig betale rentene på et sted mellom 350 og 560 millioner kroner året, og det har de ikke råd til. Samtidig minnes vi historien fra november 2011: Oljefondet lånte bort 61 milliarder kroner til bygging av tyske motorveier til 1,8 prosent rente. Norsk jernbanesatsing har ikke fått noe av oljefondet.

Det ser ut som politikerne våre ønsker å utvikle alle land i verden unntatt Norge. Dette står i grell motsetning til Kina som har brukt mye av inntektene til å bygge ut ifrastruktur i Kina, både motorveier og tospors høyhastighetsbaner.

Tyskerne får låne oljepenger nesten gratis


Jernbanestreik mot utflagging ?

(26. okt. 2016)
Togstreiken handler ikke om penger. Den handler om frykt for utflagging og anbuds-shopping av kommunikasjon. En måte å bekjempe dette er å stille krav til kompetanse. Kravet er berettiget, vi ser allerede livsfarlige vogntog på veiene der kompetanse mangler fullstendig og der papirene er kjøpt på svartebørsen i Polen. Slik vil vi ikke ha det på jernbanen.

4. sept. 2014 hadde høyrekvinnen Linda Hofstad Helleland et intervju med VG om jernbane-satsingen til Høyre. Her uttalte hun:

"Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.

Dette skal bli en modernisering på linje med da Høyre liberaliserte telemarkedet." Bakgrunnen for uttalelsen er at Linda Helleland, som leder Stortingets transportkomité, håper å se de første nye, konkurranseutsatte togene på skinnene i løpet av 2016, og det på en måte som AP aldri skulle klare å snu. Og nå skal de skynde seg slik at de klarer jobben før de taper neste valg.


Samferdselsministeren vil ikke redusere trafikken

(31. mars 2016)
29. februar i år gikk samferdselsministeren ut på TV med brask og bram. Han etterlyste tiltak for å redusere trafikk og spare CO2, og oppfordret folk å sende inn forslag.

Vi sendte inn forslag hvordan han kunne spare nærmere 200.000 tonn CO2 og forhindre at 100.000 tonn unødvendig papir ble fraktet fem ganger på veiene fra skogen til papirfabrikkene, til trykkeriene, til Posten, til alle mottakere av post, for tilslutt å bli samlet inn av renholdsverk landet over og bli brent eller resirkulert eller eksportert til Sverige.

Det blir en halv million tonn redusert transport på norske veier hvert år, og redusert CO2-utslipp tilsvarende en femtedels månelanding på Mongstad.

"En halv million tonn redusert transport er ikke mitt bord!"

Svaret fra Samferdselsdepartementet forbløffet, ministeren var ikke interessert. Han takket for innspillet, men sa det var ikke hans bord, og henviste til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet som sørger for uadressert reklame.

Brev til Samferdselsministeren mailet 1. mars
Svar fra Samferdselsdepartementet 29. mars.
Mer om postkassereklame - helt tilbake til 2004


Miljøorganisasjonene og MDG vil trolig gå MOT Ringeriksbanen

(30. aug. 2015)
Omsider har regjeringen bestemt at Ringeriksbanen skal starte opp, med kombinert bane og vei som korter reisetiden til Oslo med 1 time. Dette synes ikke de grønne gir noen miljøgevinst, og vil gå imot det.

Holdningen er avklarende og kan være nyttig å vite om før Stortingsvalget.

26 milliarder til ny Ringeriksbane
Miljøorganisasjoner mot Ringeriksbanen


BT's leder vil selge flytoget

(11. jan. 2014)
Redaktøren i Bergens Tidende har fått jobb som lobbyist og påvirker i sin leder i dag. Denne gangen vil han selge flytoget. Flytoget fikk ettergitt 7 milliarder kroner i gjeld fra deg og meg, og har derfor blitt en vellykket bedrift.

Ved å selge flytoget til utenlandske aktører, oppnår BT flere ting: For det første betaler ikke utenlandske aktører skatt i Norge pga. internfakturering og triksing, dermed mister Staten skatteinntektene fra selskapet. Gevinst på aksjer eiet av utlendinger, blir heller ikke beskattet i Norge, dermed mister Staten personinntekter. De 7 milliardene som folket har ettergitt flytoget vil BT gjerne slå en strek over i sin helhet og gi på kjøpet. Dette er bemerkelsesverdig forvaltning av folkets interesser. Vi gratulerer, og håper BT's redaktør har fått godt betalt for innspillet.

Tiltaket føyer seg pent inn i rekken med godbiter som Høyrekreftene vil selge til private slik at private kan få inntektene fra dem.

Næringspolitisk talsmann Høyre Gunnar Gundersen får på pukkelen etter kronikk på nrk/ytring


EL-bil galskapen herjer blant politikerne

(16. sept. 2014)
Mens de som reiser kollektivt i Oslo subsidieres med 6.000 kroner årlig, blir hver eier av el-bilen Tesla subsidiert med mellom 44.000 og 100.000 kroner. Dersom kollektivreisende hadde blitt subsidiert med samme sats, ville de fått utbetalt rundt 70 kroner hver gang de tok bussen.

Bør kollektivreiser finansieres over skatteseddelen ?
Ikke bare gir dette et godt incentiv for å reise kollektivt (i og med at man allerede har betalt for det !), men det vil mange steder gjøre kollektivtrafikken raskere og mer effektiv.


Borgerlig motstand mot Bergensbanen

(11. mai 2013)
BT har idag en artikkel på side 11 om Bergensbanen og Ringeriksbanen (strekningen Hønefoss - Oslo). Det dreier seg trolig om "valgflesk".

 • Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm stoppet Ringeriksbanen i Bondevik2-regjeringen
 • Hun mente at en rekke andre baneprosjekter må prioriteres før Ringeriksbanen
 • FRP la frem forslag om at alt arbeid med Ringeriksbanen ble avsluttet (før jul 2002)
 • FRP ønsket i 2004 å legge ned Bergensbanen og erstatte den med motorvei
 • FRP ønsket i 2006 å kutte overføringene til drift og vedlikehold av Bergensbanen og selge eiendommene
 • Høyre, Krf og Venstre stoppet tiltak som ville korte ned reistetid på Bergensbanen i 2002

Ny ringeriksbane blir neppe påbegynt før om 5 (fem) år.


Høyre vil konkurranseutsette Flåmsbanen

(23. febr. 2013)
Alle statlige "gullgruver" skal privatiseres Høyre ønsker at Flåmsbanen skal konkurranseutsettes. Denne banen har vært en melkeku for regionen, og har nå et årlig overskudd på 30 millioner kroner. Avtalen NSB hadde om Flåmsbanen er nå utløpt, og NSB vil drive videre for egen regning og beholde overskuddet selv. NSB vil bruke gevinsten fra banen på NSB, ikke til andre formål. Samtidig har de planer om å ruste opp vognparken bedydelig. Alt dette liker Høyre dårlig.

Privatisering av gevinstene, sosialisering av tapene. Det kan se ut som Høyre liker at Staten tar over alle tapsforetak, mens private skal få gleden av alle gevinstforetak. Vi har jo hørt denne her før. Hans Magnus Enzensberger skrev det samme i sin bok "Det myke monsteret Brussel eller umyndiggjøringen av Europa". Her omtaler han privatisering innen EU generelt. Vi så det samme etter bankkrisen i USA: det er greitt at de private høster gevinstene dersom bare Staten stepper inn og rydder opp i tapene og sender regningen til folket. Overskriften "Privatisering av gevinstene og sosialisering av tapene" sier alt.


NSB satser på helt andre ting enn tog

(7. des. 2012)
Lurer du på hvorfor togene bruker lenger tid til Oslo i dag enn i 1980 ? Det er fordi NSB nå satser på helt andre ting enn tog, konsepter med mye større inntjening og prestisje. Alle eiendommer til NSB er utskilt i eget selskap som heter ROM eiendom som NSB eier. ROM skal bygge forretningsbygg på 15.000 kvadratmeter på jernbanestasjonen i Bergen med butikker og kontorlokaler. DNB Næringsmegling har fått oppdraget med å skaffe leietakere til bygget.

Akkurat som Statkraft som i dag for det meste bygger ut kraft i andre land (det er mer lønnsomt?) og Statnett som syns det er viktigere å sikre kabling ut av landet enn internt i landet, er NSB sin nye strategi å holde på med noe helt annet enn tog. Publikumstjenester legges ned, det er knapt noe sted man kan kjøpe billetter til reisen.


Det er ikke samfunnsøkonomisk med tospors jernbane.

(4. mai 2012)
Tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo vil over 30 år koste 235 milliarder kroner. Den vil ta trafikken fra en av verdens mest flydde strekninger. Foruten passasjerer om dagen, vil den kunne frakte enorme mengder gods om natten. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, sier politikerne.

Derimot ER det samfunnsøkonomisk å kjøpe nye jagerfly
Flyene er forventet å koste det samme, nemlig 235 milliarder kroner over 30 år. Politikerne har allerede signalisert at noe av kostnaden må hentes inn fra eldreomsorg, helse, skole, veier og forsvar. Det er også klart at flyene blir så dyre at flere av dem må settes rett i opplag, vi har ikke råd til å bruke dem.


Latterlig ulik finansiering av kollektivtransport på skinner.

(29. februar 2012) Både Stavanger og Bergen har bygget køyregreier på skjener de siste årene. I Stavanger heter det tog og er derfor finansiert med 100 % fra Staten. I Bergen heter det trikk eller bybane og er derfor bare finansiert med en tredjedel fra staten, resten fra bilistene i form av bompenger. Bergen er jo godt vant til bompenger, og passe langt fra Oslo, så Bergen klarer sikkert litt mer bompenger. Her er oversikten fra BT i går som viser galskapen til våre politikere:

Bergen: "bybane" Stavanger: "tog"
dobbeltspor Bergen - Nesttun dobbeltspor Stavanger - Sandnes
reisetid 23 minutter reisetid 17 minutter
10 km, 15 stopp 14,8 km, 6 stopp
28.000 passasjerer daglig 10.000 passasjerer daglig
byggetid 2008-2010 byggetid 2006-2009
prislapp 2,2 milliarder prislapp 2,2 milliarder
statens andel: 33 % statens andel: 100 %
Samferdselsministeren er fra ? Ja nettopp, Rogaland !

På nyhetene den 29. febr. i forbindelse med Transportplanen fremkommer at Norge nå har et etterslep på veinettet på 40 milliarder kroner. Samtidig er det fristende å minne om at Oljefondet har investert over 60 milliarder på motorveier. I Tyskland. Definitivt galskap.


Vil du ha tog Bergen - Oslo, eller vil du ha nye jagerfly ?

(28. jan. 2012)
Her skal vi sammenligne to like dyre prosjekter over 30 år: tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo med reisetid under 3 timer som tar passasjerer om dagen og gods om natten - og innkjøp av nye kampfly som brukes til angrep i Afghanistan, i Libanon og andre fattige land der vi sårt trenger å forsvare landet vårt.

Jernbane Bergen - Oslo

 • prislapp over 30 år: 235 milliarder kroner
 • Samfunnsøkonomisk nyttig ? JA
 • Noe folket ønsker ? JA
 • Noe landet trenger ? JA
 • Dekker et reelt behov ? JA
 • Noe som kan spare inn CO2 ? JA
 • Noe som er fornuftig bruk av ressurser ? JA
 • Politisk besluttet ? NEI
 • Noe vi bare MÅ ha ? JA
 • Kan finansieres med inntekter ? JA
 • Vi har råd til det ? JA
 

Nye jagerfly

 • prislapp over 30 år: 235 milliarder kroner
 • Samfunnsøkonomisk nyttig ? NEI
 • Noe folket ønsker ? NEI
 • Noe landet trenger ? NEI
 • Dekker et reelt behov ? NEI
 • Noe som kan spare inn CO2 ? NEI
 • Noe som er fornuftig bruk av ressurser ? NEI
 • Politisk besluttet ? JA
 • Noe vi bare MÅ ha ? NEI
 • Kan finansieres med inntekter ? NEI
 • Vi har råd til det ? NEI

Beslutninger er proporsjonal med korrupsjonseffekten.
For verken NSB eller det norske folket inviterer politikerne på ferier i USA med alt dekket. De smører ikke, koser ikke, klør dem ikke i ørene, de kjører ingen lobbykampanjer for mangfoldige millioner dollar, og de har ikke noe pressekontor som vil selge inn en ordre på 235 milliarder kroner over 30 år.

Du kan bare velge ett av dem.
Og det er ikke engang ditt valg. Politikerne velger for deg. Og de har valgt jagerfly. Norge har blitt et merkelig land.

Jagerflykjøpet til riksrevisjonen


Høyhastighetstog er skadelig for miljøet

(14. jan. 2012)
Det koster for mye CO2 å lage jernbanetunneller skriver Asplan Viak i en rapport som blir offentliggjort 25. januar i år. Derfor er det en dårlig ide å lage tospors høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo som kan frakte passasjerer om dagen og gods om natten, med reisetid på under 3 timer.

Veitunneller og fly er derimot helt flott !!! Heldigvis er det bare jernbanetunneller som gir CO2, derfor kan man trygt bygge ut ennå mer veier og tunneller for ennå mer tungtransport som ellers kunne gått på skinner. Utbyggingen av flyplasser er også av den godartede sorten, derfor satser våre politikere stort på å bygge ut for mer flytrafikk. Både Gardermoen og Flesland gjennomfører nå massive utbygginger, og Avinor forventer å tjene inn utgiftene mangfoldig.

Steinmassene fra tunneller er en ressurs. Asplan Viak ser ikke helheten. De ser ikke at vi har steinknuseverk landet over som sprenger fjell og maler det til småstein. Dersom vi kjørte et par boremaskiner i fjellet mellom Bergen og Oslo ville dette gitt ferdigknust stein som kunne vært brukt som ressurs til mange mulige formål - og dermed erstatte steinknuseverk.

Problemer med stigningene ? Dette skal være et annet poeng i rapporten til Asplan Viak: høyhastighetsbanen vil ikke klare stigningene i Norge, og det vil koste mye å lage en "flat" jernbane med tunneller og viadukter. Pussig, for TGV'en i Frankrike har da ingen problemer med å følge terrenget i 350 kilometer timen. Der kan man kjenne hvordan man blir presset ned i setet når toget begynner på en stigning, og hvordan vekten blir litt mindre når man passerer toppen på åsen for å rase ned i dalføret på andre siden. Det er ikke ubetydelige bakker man kan "renne opp" i slike hastigheter bare på bevegelsesenergien.

Den viktigste beslutningen i 2007 Redaktøren for dette nettstedet skrev i 2007 i boka "Forakt for folket" at den viktigste samferdsels-strategiske beslutningen våre politikere kunne ta i 2008 var å beslutte tospors høyhastighetsbaner mellom de store byene. Ennå er ingen beslutning tatt, men nå har de fått påskuddet for IKKE å beslutte noe som helst, fordi bygging av høyhastighetsbaner skal være miljøfiendtlig. Alle land som satser på tog forstår seg på miljø, ihvertfall de som legger togene i tunnel.


Hvordan få tospors høyhastighetsbane Oslo - Bergen

(18. nov. 2011)
Oslo - Bergen er en av de mest trafikkerte flyrutene i Europa.
Med 1.154.487 seter er strekningen Oslo - Bergen nummer 9 blant de mest trafikkerte flystrekningene i Europa. Flyplassene bygges ut i stor skala, og flere og flere fly slipper ut CO2 i høye luftlag i enorme mengder.

Jernbanen er blitt en sinke. Jernbanen derimot bruker lenger tid på strekningen Oslo - Bergen i dag enn i 1985, den gang toget gikk rundt Roa. Med politikere som mangler beslutningsevne, beslutningsvilje, handlekraft og nødvendig kompetanse, har Jernbanen fått et enormt etterslep.

Passasjertrafikk om dagen og godstrafikk om natten. Med en reisetid på 3 timer, vil toget kunne utkonkurrere all flytrafikk på strekningen samt mesteparten av godstrafikken på veiene, og det er grunn til å tro at investeringene kan betale seg over sikt. Med i regnestykket må tas gevinsten ved redusert forurensning og færre ulykker på veiene.

Finansiering: Oljefondet setter av 500 milliarder kroner. Det kan opprettes et statlig selskap som kun har som formål å betale utbyggingen, og oljefondet setter inn 500 milliarder kroner i selskapet. Pengene vil ikke gi fortjeneste før banen er ferdig, da kan enten selskapet selges i sin helhet, eller det kan fortsette å eie linjen og ta inn fortjeneste slik at oljefondet får forrentet investeringen.

Ny Bergensbane kan iverksettes umiddelbart, de andre utredes nærmere. Utbygging av ny Bergensbane kan skje parallellt med bruken av den gamle. Ny Romerrike-tunnel gir rundt en times gevinst på Østlandet. Og hvis det hele kan bygges litt spektakulært, vil det gi en ekstra gevinst for turistene.

Det vi mangler er politikere som kan tenke lengre enn en valgperiode. Det kan synes viktigere for enkelte politikere å gi skattefradrag til de aller rikeste enn å bygge ut landet. Det er trist, for de siste 10 årene har blitt et grelt eksempel på hvordan man IKKE bygger ut noe som helst i dette landet.

Tog Oslo-Bergen på under to timer (nrk.no)