Oppsummering: Kuttene i statsbudsjettet

(8 okt. 2018) Her er hvordan Høyrekreftene vil rasere velferdssamfunnet neste år:
  • Kutt 46 millioner i støtten til kirkene
  • Kutt 410 millioner i støtten til glutenfri diett
  • Kutt 300 millioner i statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene
  • Kutt 80 millioner i dagpenger
  • Kutt 79 millioner i støtte til rettshjelp
  • Kutt 52 millioner I tannbehandling
  • Kutt 30 millioner på innkjøp av bleier til folk med inkontinens og lignende sykdommer
  • Kutt 6 millioner på næringsmidler til pasienter med den svært sjeldne medfødte genfeilen Føllings sykdom
  • Kutt 3 millioner på all statlig støtte til foreningen «Kristent arbeid blant blinde og svaksynte».

Derimot vil regjeringen lempe på formuesskatten med 690 millioner kroner og øke skatterabattene for de som eier aksjer. Godt valg!

Les mer om kuttene på nrk.no her


Kutt i medisiner til ekstrem svangerskapskvalme

(28. aug) NRK melder i dag at kvinnene fortsatt skal få gratis medisiner mot ekstrem svangerskapskvalme. "Man hadde tolket regelverket feil" ble det påstått. Vi mistenker at noen har snudd ...

(20. august 2018) 500 kvinner innlegges årlig med denne sykdommen. Men fra nyttår har regjeringen endret reglene for refusjon, før fikk kvinnene medisinen gratis etter at de kom hjem fra sykehuset, nå må de søke Helfo om refusjon for piller og intravenøs væsketilsetning. Men hos Helfo får de flest avslag. Hittil i år har 20 fått avslag mens 4 har fått innvilget refusjon.

Høyre fortsetter å kutte nådeløst for de svakeste for å hanke inn skatteletten til de rikeste.


Erna Solberg truer med å øke til 43 timers uke

(14. august 2018) "Hvis vi ikke skal kutte i velferden i framtida, må flere begynne å jobbe. Det er regjeringens viktigste jobb. Til sammenligning må normalarbeidstiden øke fra 37,5 timer til 43 timer i uka hvis sysselsettingsandelen holdes på dagen nivå", sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet under Arendalsuka tirsdag ifølge nrk.no

Alternativt kan statsministeren gi jobbene i Norge til nordmenn, hive ut utenlandske vrak av noen vogntog, kutte slavekontrakter og annen faenskap og ikke minst: Begynne å beskatte selskapene igjen slik at staten får råd til å utføre nødvendig arbeid. Denne uttalelsen til statsministeren er et absolutt bunnmål, å gå banklengs inn i fremtiden.

Solberg advarer: Kan bli nødvendig med 43 timers arbeidsuke (nrk.no)


Regjeringen kutter 100 millioner i tannregulering

(10. august 2018) Mens regjeringen gir generøst til de rike, skal de nå kutte 100 millioner kroner i støtte til tannregulering til barn og unge. Igjen tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste. Vi gratulerer!


Kutt på 5 millioner rammer voldtektsofre

(26. juli 2018) Årets budsjett for Kontoret for voldsoffererstatning er redusert med fem millioner kroner, det er kutt på 20 % i budsjettene. Voldtektsofre og andre ofre for vold må vente lenger på erstatning. Blant dem som får forlenget ventetid som følge av regjeringens kutt, er Utøya-ofre. Som vanlig tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste.

Kutt rammer voldtektsofre


Staten vil spare 65 millioner på dårligere HIV-medisin

(26. juli 2018) Sykehusinnkjøp vil ta i bruk billigere legemidler til HIV-positive. Det betyr flere piller pr. dag, flere bivirkninger, dårligere tilbud, kort sagt: et skritt tilbake i kuttismens ånd. Som vanlig tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste.

Hiv-pasienter anbefales å bytte til billigere medisiner


Kutt: 300 millioner mindre i kilometergodtgjørelse

(26. juli 2018) Frekkheten kjenner ingen grenser. Nå kutter staten kilometersatsen for kjøregodtgjørelse med 5 %, fra 4,10 til 3,90 pr. kilometer. De gjør det ikke fordi det er billigere å kjøre bil. De gjør det for å få 300 millioner kroner fra arbeidsfolk for å dekke inn skatteletten til de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper.

Politikerne tror de klarer å komme fra det fordi de bare tar litt her og litt der. Eller som Dag Sørås sier det: "Kuken glir så langsomt og forsekti inn i rævhållet dett at når du til slutt e fullstendig rævkjørt så e det som om kuken alltid har vært der." Dersom vi ikke sier STOPP kommer de bare til å fortsette og fortsette. Som vanlig tar høyre fra de fattigste og lønnsmottakerne og gir til de rikeste.

Mindre penger for å bruke bilen på jobb