Den nye Markedsføringloven

En lov på næringenes premisser

Dette nettstedet gir opp - etter 5 års kamp!

Vi ser at det ikke er mulig å få politikerne til å snu i denne saken. Politikerne vil det annerledes, de tar seg retten til å bestemme over hodet på folket, og de tror fullt og helt at det er akseptabelt. Vi kaller det arrogant maktmisbruk som vi forventer å finne i stater vi ikke liker å sammeligne oss med. Vi minnes dem som har giddet å kaste bort tid på å kjempe mot galskapen både i Norge og EU.

Argumenter FOR å innføre forhåndssamtykke

 • Flertallet av folket ønsker det (du vet: demokrati, Jens)
 • Hele folket er tjent med det (de som valgte deg inn, Jens)
 • Alle de store kommunene vil ha det (demokrati igjen, Jens)
 • Det er et viktig prinsipp i forbrukerrettigheter (verdier, Jens)
 • Det er godt for klima, CO2 og ressursbruk (tiltak i Norge, Jens)
 • Det bidrar til mindre søppel (avfallsminimering, Jens)
 • Det bidrar til vesentlig redusert transport (5 x 100.000 tonn, Jens)
 • Lover bør bidra til et bedre samfunn for folk flest (sosialdemokratisk, Jens)
   

Argumenter MOT å innføre forhåndssamtykke

 • EU vil ikke ha det
 • næringene vil ikke ha det
 • LO Grafikk vil ikke ha det
 • A-pressen vil ikke ha det
 • Tilsammen 1 % av folket vil ikke ha det
 • Noen få tjener masse penger på ikke å ha det
 • Lover er til for å berike vennene våre
Ikke sant dette her er vanskelig, dere?Matbutikken har blitt et helvetes kasino

(6. aug. 2010) For gamblere er det blitt fantastisk å gå i butikken. Nå er det ingen grense for hva du kan vinne når du kjøper pizza, tannpasta, margarin osv. osv. osv. "Mamma, kan vi ikke kjøpe 15 pakker av den der, for da kan jeg vinne ...." Kanskje det er større sjangse for å vinne noe når du handler enn å kjøpe Lotto ? Målsettingen er helt klar: gi næringene et nytt verktøy for å selge mer og tjene mer penger. Og når næringene syns det er flott, ja da syns politikerne det er flott også! For politikerne er kjøpt og betalt for lenge siden.

Den nye markedsføringsloven er på mange området et eneste stort makkverk, som bare kan være satt i system av korrupte, verdiløse, umoralske politikere. De satte lovutkastet ut "på høring", og etterpå sa de at "flertallet av høringsinstansene ønsket det slik". Dermed ga politikerne seg selv legitimitet til å gi faen i folket. Det viste seg at høringsinstansene stort sett var, ja nettopp, involverte næringer. Høringer har blitt en forbannelse for demokratiet, et manipulativt verktøy som bør opphøre snarest.

Ifølge forbrukerombud Bjørn Erik Thon har regjeringen valgt næringslivets interesser fremfor barna, et forsøk på å forby direkte reklame mot personer under 16 år ble ikke tatt med i lovteksten. Mest oppgitt er forbrukerombudet over at tilgift-forbudet ble opphevet, et forbud som har vært i norsk lov siden 1922 og som er konkretisert i markedsføringsloven i 1972, med begrunnelsen " ... i høringsrunden ønsket et flertall av de næringsdrivende å oppheve forbudet ... " Og det er HER lotteriene kommer inn i handlerunden.

Selvfølgelig, dette har lite med sosialdemokratisk politikk å gjøre - for Stoltenberg har blitt Høyremann i Ånden for lenge siden. Vi andre kan bare undre oss over hvor avsindig idiotisk det går an å lede dette landet. Det verste er at bunnen ikke er nådd. Vent og se.

Den nye markedsføringsloven - det største makkverk landet har sett (20. jan. 2010)

Så går debatten igjen om markedsføringsloven, denne gang har folket oppdaget at det selges matvarer og andre produkter med penger, loddsedler og andre "gaver" i. Små barn er henrykte, og kjøper chips for å finne penger. Kanskje man kan bli kjøpe-avhengig ?

Det er selvfølgelig forbudt å gjøre slikt mot barn i dette landet, her er det bare tillatt å svindle voksne. Norge har med denne loven tatt et langt etisk skritt tilbake - takket være de rødgrønne. Og det er bare noe så inniallerhælvetes forjævlig.


Trollet som sprakk (04. feb. 2009)

Sitatet er fra Lars Sponheim som med utilslørt glede kommenterer Signe Navarsete sin retrett i blasfemi-saken. Men det er flere troll der ute, troll som ikke sprekker. Hvorfor i all verden sprekker de ikke ?

Den nye markedsføringsloven er et slikt troll. Dette trollet tråkker på folket og fører til ressursmisbruk og unødvendig CO2. Vi hevder at ingen politiker som var med å vedta den nye markedsføringsloven kan tas alvorlig i miljøspørsmål. Likevel sprekker ikke trollet.

Det er ikke så rart. For ingen snakker om det. Politikerne er lykkelige, næringene er lykkelige, eierne av media er lykkelige, journalistene er lykkelige, og folket har neppe forstått hva som har skjedd over hodet på dem. Dette nettstedet har skrevet om saken til det kjedsommelige. Det er til og med blitt bok av det.

 • Dersom politikerne gjorde jobben sin, ville vi ikke hatt en slik lov.

 • Dersom journalistene gjorde jobben sin, ville vi ikke hatt en slik lov.

 • Dersom klima, miljø, CO2, ressurser, avfallsminimering, forbrukerrettigheter og demokrati var viktig for våre politikere, ville vi ikke hatt en slik lov.
Istedenfor har de valgt å sy puter under armene på en særdeles smal næring som tjener milliarder på å ringe folk som ikke vil bli forstyrret og dele ut reklame til folk som ikke ønsker ta det imot.

Gjør dette deg ukomfortabel ?

 


Politikere uten sans for verdier har gjort det igjen:
Det blir ALDRI forhåndssamtykke ved telefonsalg eller uadressert reklame (12. jan. 2009)

Dette er selvfølgelig politikk. Og saken har blitt avgjort på partikontorene uavhengig av hva folk og representanter mener. Saken har blitt avgjort ut fra det verdisyn og den ideologi partiene har, etter iherdig lobbyvirksomhet fra næringene. Og høyrepartiene FRP, Høyre og Arbeiderpartiet legger seg alltid flat for næringene. Ord som kameraderi og korrupsjon ligger langt fremme på tungen. Til helvete med folket. Og nå er løpet kjørt. Det blir aldri noe forhåndssamtykke i norsk markedsføringslov. Noensinne.

For i god forening med FRP og Høyre, har høyremannen Jens Stoltenberg kjørt igjennom en lov som ikke gir adgang til forhåndssamtykke noe sted. Selv SV, som før valget lovet forhåndssamtykke ved telefonsalg, var taus. Pinlig taus. Her har SV slukt nok en kamel. Senterpartiet, som har kommet med mange spennende utspill, var også taus. Bare Venstre og Krf kom med noen forsiktige og lavmælte forslag som ble stemt ned. Den nye loven legger seg flat for særdeles smale næringer på bekostning av folket, gir næringene mulighet til å fortsette sin million-business som før, nesten uhemmet.

Noen vil si at denne fremstillingen uttrykker politikerforakt. Vi mener det motsatte. Vi mener disse punktene i den nye markedsføringsloven viser politikernes totale forakt for folket. For når det gjelder kampen mot telefonsalg og uadressert reklame har vi endel kunnskap. Her er hvorfor det de har gjort er så lite imponerende:

 • Politikerne er miljøkriminelle
   De vil ha et lovverk som gir 100.000 tonn unødvendig papir: halvparten av 200 000 tonn papirreklame er uønsket
   De vil slippe ut 100.000 tonn unødvendig CO2 for å lager 100.000 tonn unødvendig papir hvert år
   De vil forbruke 1 million trær uøndvendig (men vil bevare trær i Brasil ?)
   De sørger for masse unødig transport på veiene (100.000 tonn flyttes fem ganger)
   De vil ikke bida til avfallsminimering, men overlater til kommunene å samle inn 100.000 tonn papirsøppel for innbyggernes regning.
   Det er ikke mulig å tiltro en politiker som har vedtatt denne loven noen troverdighet i miljøspørsmål

 • Politikerne er udemokratiske
   Mellom 95 % og 99 % av folket ønsker ikke bli forstyrret av telefonselgere, bare 1,7 millioner har reservert seg.
   3/4 av folket ønsker ikke uadressert reklame, bare 1/4 har reservert seg
   En særdeles smal næring tjener millioner på å pushe reklame til folk som ikke ønsker det
   Næringenes tette forbindelser med regjeringen gjør at ord som "vennetjenester" og "korrupsjon" ligger langt fremme på tungen (LO-grafikk, A-Pressen, Posten)
   Politikerne setter smale næringer foran det brede laget av folket som har valgt dem inn på Tinget
   Det er ikke mulig å tiltro en politiker som har vedtatt denne loven noe ønske om reelt demokrati

 • Politikerne mangler verdier
   Loven bygger på et dårlig prinsipp: Folk skal ikke behøve å gjøre noe som helst for å slippe unødige onder eller for å få selvfølgelige goder.
   Politikerne har valgt, og velger igjen, "reservasjonsordningen" fordi de vet at den ikke fungerer, det er så få som gjør det.
   De vil ikke la heimen være en "hellig" plass der man skal få den freden man selv ønsker.
   Det er ikke mulig å tro at en politiker som har vedtatt denne loven har sunne verdier

 • Politikerne saboterer forbrukerrettigheter
   Forbrukerorganisasjoner har kjempet mot uadressert reklame siden 1972.
   Det har vært en kamp formiljø, demokrati og forbrukerrettigheter, mot politikere og smale næringer
   Folk og miljø har tapt hele veien, også denne gangen.
   En politiker som har vedtatt denne loven kan ikke bli tiltrodd noe ønske om å styrke forbrukerrettigheter

 • Politikerne utviser total forakt for folket
   Folket blir ikke hørt.
   Folket får ikke sette dagsorden.
   Politikerne tjener ikke folket i denne saken.
   Ikke å gi forhåndssamtykke handler ikke om demokratisk maktutøvelse. Det er maktmisbruk.
   En politiker som har vedtatt denne loven utviser forakt for folket

Men EU vil gjøre det ennå verre

For den nye EU-tilpasningen vil rasere flere av de rettighetene norske forbrukere har i dag, og den vil sette til side den nye markedsføringsloven som vi er så lite begeistret for. Dermed forsvinner 5 års reklamasjonsrett ut vinduet, EU sin grense blir 2 år. Og telefonselgere får friere spillerom. Nå lurer du sikkert på om næringene synes en slik rasering av forbrukerrettigheter er bra? Svaret er ja, det synes de er helt flott! For EU styres av samme prinsipper som Norge: Smale næringer som driver lobbyvirksomhet (korrupsjon ?) får gjennomslag. Heller ikke skal noen beskylde norske politikere for å bringe gode verdier inn i EU. Vi får som fortjent.

Her vårt utkast til ny markedsføringslov, slik vi mener folket ønsker og er best tjent med:

 • forhåndssamtykke for all uadressert reklame inklusive reklameinnstikk og gratisaviser
 • forhåndssamtykke for alt telefonsalg - også der en liten del av inntektene går til "gode formål"
 • eneste unntak fra forhåndssamtykke er meningsmålinger som blir offentliggjort. Det skal opplyses når og hvor de blir offentliggjort.
  (idag blir mange meningsmålinger hemmeligholdt fordi folket har andre meninger enn ønskelig)
 • det gamle tilgift-forbudet må ikke bli opphevet, i tråd med forbrukerombudets ønsker
 • direkte reklame mot personer under 16 år forbys slik forbrukerombudet ønsker


Den nye markedsføringsloven ble behandlet på Stortinget 28.11.2008 (5. des. 2008)

KRF fremmet forslag om å "speilvende" dagens reservasjonsrett, dvs. til krav om forhåndssamtykke, i tråd med det dette nettstedet har kjempet for siden 2003. KRF var alene om forslaget. Venstre ønsket å gi kommunene rett til å avkreve forhåndssamtykke ved uadressert reklame, for slik å redusere omkostninger til renovasjon. Venstre var alene om forslaget. SV fremmet ingen forslag, tiltross for klare løfter før valget. Dette er intet mindre enn løftebrudd.

Vedtak i korthet

"Lovendringen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og med tilpasninger i forhold til EU-direktiv om urimelig handelspraksis. Andre endringer er også gjennomført. Prinsippet om at faktiske påstander i markedsføring skal kunne dokumenteres blir lovfestet. Det er tatt inn nye bestemmelser om markedsføring ved hjelp av telefon eller adressert post, herunder flere konkrete tiltak til effektivisering av dagens reservasjonsordning mot telefonmarkedsføring. Det er også innført i angrerettloven krav om skriftlig aksept ved telefonsalg til forbrukere. Det er foretatt endringer i bestemmelsene om bruk av tilleggsytelser i markedsføringen. Enkelte av restriksjonene på slik markedsføring er opphevet. Dette gjelder blant annet forbudet mot såkalt tilgift. Nye særregler for å beskytte barn og unge er også vedtatt. Lovendringene ble i hovedsak vedtatt enstemmig, men på enkelte områder er det flertall bestående av regjeringspartiene og med vekslende støtte fra de øvrige partiene."

fra Stortinget.no her


 

Kampen mot den nye forbrukeruvennlige og miljøfiendtlige markedsføringsloven har blitt til bok !

(28. aug. 2008) En politiker som ikke vil innføre forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og gratisaviser, er ikke troverdig i miljøspørsmål. Han er en miljøkriminell. Jens Stoltenberg vil heller at noen svært smale næringer skal tjene masse penger på å dele ut 100.000 tonn søppel til folk som ikke ønsker det. Det tilsvarer 1 million trær eller 100.000 tonn CO2.

En politiker som ikke vil innføre forhåndssamtykke for telefonsalg, utviser grov forakt for folket. Mellom 95 % og 99 % av folket ønsker ikke å bli forstyrret i heimen. Forhåndssamtykke er en god og riktig måte å styre på. Jens Stoltenberg vil heller at noen svært smale næringer skal tjene masse penger på å plage folk som ikke vil bli forstyrret. Den nye markedsføringsloven skal bankes igjennom på Stortinget til høsten. De har tre alternativ:

Alternativ 1: De kan godta loven slik den er nå, med det tragiske utfallet det får for miljø og forbrukerrettigheter, i strid med ønskene til folk flest. Det er total forakt for folket.

Alternativ 2: De kan sende den i retur, og få loven ut på ny høring tiltross for at vi vet nøyaktig hva de involverte mener. På godt norsk heter dette trenering, noe næringene vil være svært komfortabel med. For da kan dagens miljøfiendtlige ordning fortsette i mange år til. Det er også forakt for folket.

Alternativ 3: De kan godkjenne loven med disse endringene:
- det skal kreves forhåndssamtykke for all uadressert reklame inklusive reklameinnstikk og gratisaviser, og det skal kreves forhåndssamtykke for alt telefonsalg, også der en liten del av inntektene går til "gode formål", med unntak av meningsmålinger som offentliggjøres.
- dagens gode gamle tilgift-forbud skal ikke oppheves, noe "næringene" forsøker å få opphevet.
- det blir tatt inn i loven et forbud mot direkte reklame mot personer under 16 år slik forbrukerombud Bjørn Erik Thon ønsker.

Mer om boka kan du lese her på www.forakt.no


Jens Stoltenberg er ikke lenger troverdig i miljøspørsmål, han er miljøkriminell ( 1. juli 2008)

En politiker som ikke ønsker redusere omfanget av uønsket uadressert reklame er overhodet ikke troverdig i miljøspørsmål. Å bruke penger på regnskog langt vekke for å redusere CO2 og redde klima er hykleri satt i system når han ikke gjør det mest innlysende her hjemme: reduserer uønsket forbruk. Dessverre vil ikke Jens Stoltenberg høre på folket sitt i denne saken. Han har noen venner i næringene som får herje vilt, fordi de tjener masse penger på det. Dette er korrupsjon, urederlighet, vanstyre, prinsippløshet, mangel på verdier og miljøkriminalitet. Jens, enten bør du tenke demokrati, folk, forbrukerrettigheter og miljø, eller så bør du . Etter det vi forstår er det LO grafikk og A-pressen som dikterer Jens i denne saken. Det er fortsatt slik at mange vil slippe skiten ut i naturen hvis de kan tjene penger på det.


Nytt kommuneopprør på gang
Kommunene krever forhåndssamtykke (16. juni 2008)

Så har regjeringen Stoltenberg klart å terge på seg et nytt kommuneopprør. Vi husker det forrige: at kommunene selv ville bestemme utplassering av spilleautomater. Denne gangen dreier det seg om reklamesøppel.

For Jens ønsker ikke innføre forhåndssamtykke på uadressert reklame, innstikk i aviser eller gratisaviser. Han vil ha en fortsatt reservasjon fordi han vet det er en dårlig ordning. Dermed kan smale næringer tjene milliarder på å spre søppel til folk som ikke vil ha det.

For kommunene dreier det seg om kostnader med å samle inn og destruere faenskapen, respekt for klima og miljø. For folk dreier det seg om respekt for forbrukerrettigheter og demokrati. For Jens dreier det seg om inntekter til vennene hans. Hvis du endrer praksis fra "Nei takk" til "Ja takk" for reklame, sparer du 100.000 tonn CO2 og en million trær.

I går vedtok Haugesund enstemmig at de går inn for at reklame ikke skal kunne distribueres i folks postkasser med mindre det står "ja takk" på lokket. Politikerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Sandnes, Arendal, Moss, Porsgrunn har tidligere gjort det samme.

Også telefonsalg er et problem, mellom 95% og 99% av folket ønsker forhåndssamtykke, men Jens Stoltenberg ønsker det ikke. Derfor får du aldri fred (bt.no)

   

Loven er et makkverk, åndsingene i regjeringen må snu !

Den nye markedsføringsloven har blitt et prinsippløst og verdiløst makkverk. Næringene har fått gjennomslag på alle punkt, selv rettigheter for barn er satt til side på enkelte punkt.

Tenk om narkotikapolitikken skulle vært utformet av narkomane, pushere, langere og narkoprodusenter? Vel, dette er hvordan markedsføringsloven har blitt i praksis. Næringene har fått utforme et lovforslag på næringenes premisser.

Stortinget bestemmer til høsten

Makkverket skal opp til avstemming i Stortinget til høsten. Her har politikerne en ting å gjøre: Rette opp og kreve forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk, gratisaviser og telefonsalg. De to alternativene er uhørte: enten godta loven, eller å sende den ut på ny høring som innebærer 3 års utsettelse med den beslutningsfart våre folkevalgte har i dag.

Til neste høst kan du være med å stemme vekk folk som forakter forbrukerrettigheter, demokratiske prosesser, avfallsminimering og miljøhensyn, hvis du finner noen som lukter bedre. Ved valget 2005 var det bare RV og SV som sa de ville ha forhåndssamtykke, ingen av dem er som kjent i posisjon til å påvirke beslutninger i styre og stell.

Venstre har snudd, vil ha forhåndssamtykke.


Hvor ligger regjeringens galskap i manglende kamp mot reklame? (7. juni 2008)

BT skriver i går at det er "få tiltak mot reklame i regjeringens forslag" i utkastet til ny markedsføringslov. Til høsten skal Stortinget ta stilling til loven. Og med en gjeng som er totalt blottet for prinsipper og verdier i denne saken, er det ingen tvil om at lovutkastet blir banket igjennom uten endringer.

Ifølge forbrukerombud Bjørn Erik Thon har regjeringen valgt næringslivets interesser fremfor barna, et forsøk på å forby direkte reklame mot personer under 16 år er ikke tatt med. Mest oppgitt er han over at at tilgift-forbudet oppheves, et forbud som har vært i norsk lov siden 1922 og som er konkretisert i markedsføringsloven i 1972, med begrunnelsen" ... i høringsrunden ønsket et flertall av de næringsdrivende å oppheve forbudet ... "

Det er ingen tvil om at hensynet til næringslivet har farget hele lovforslaget. Næringene ønsker uhemmet telefonsalg, de ønsker å spre allverdens uønsket og unødvendig reklame også til alle som ikke ønsker å ta imot skiten. Hvorfor er dette så galt?

 • fordi næringene representerer en utrolig liten del av folket
 • fordi næringene tjener milliarder på å pushe reklame (uansett hvor, når og hvordan)
 • fordi næringene har brukt mange millioner på lobbyvirksomhet og smøring av politikere som lar seg "overtale"
 • fordi regjeringen har et nært forhold til noen av næringene (A-pressen)
 • fordi det er skadelig for miljø og klima
 • fordi folk flest ønsker noe bedre
Hele idiotien i dette her blir mer tydelig dersom man skal lage ny lov om narkotika og bare inviterer narkomane, narko-karteller og pushere til å delta i høringene. Etterpå kan man jo si at: "Et flertall av høringsinstansene var for å legalisere narkotika og avkriminalisere omsetningen". Om 95 av folket mener noe annet, om det er direkte miljøfientlig eller helseskadelig politikk spiller ingen rolle. Så lenge regjeringen kan gjemme seg bak en bande høringsinstanser og late som dette her er demokratisk og rett, kan regjeringen gi fanden i alt som heter prinsipper og verdier. Og det gjør den, på en uhyrlig og utilbørlig måte.

Det er ikke på denne måten de rødgrønne vinner flere valg. De må nå fronte sin åpenbare mangel på verdier og prinsipper, mangel på vilje til å ivareta folk flest, mangel på vilje til å gjøre noe for miljø og klima og ressurser. Dette er ikke demokratisk, dette er "casa nostra", "la famiglia", en ondsinnet kreftsvulst full av korrupsjon og elendighet. Heldigvis har de betalt Eva Joly for å se andre veien.


Jens Stoltenberg har gjort det igjen. Ny markedsføringslov favoriserer næringene (10. mai 2008)

Det blir ikke forhåndssamtykke ved telefonsalg

Forbrukeren må aktivt reservere seg mot slik markedsføring, men den nye markedsføringsloven vil gjøre reserveringen "mer effektiv". Det vil bli forbudt å drive telefonsalg i helgene og etter kl 21 på hverdager. Ved telefonsalg må forbrukeren akseptere tilbudet skriftlig for å være forpliktet av avtalen,

Departementet foreslår for øvrig å innføre et krav om skriftlig aksept ved telefonsalg til forbruker i angrerettloven. Det foreslås også skriftlig opplysningsplikt før avtaleinngåelse om utvalgte forhold. Gratulerer, denne her er bra - hadde det ikke vært for unntaket under.

Ved telefonsalg av avisabonnement og ved frivillige organisasjoners telefonsalg foreslås unntak fra kravene om skriftlig aksept og skriftlig opplysningsplikt. (Rettsikkerheten er fortsatt ikke så farlig når noe av pengene går til gode formål.)

 1. det er ikke ordningen som er problemet. Det er at useriøse selgere gir blaffen i den
 2. de fleste bryr seg ikke med å reservere seg, og dette vet politikerne
Vi krever forhåndssamtykke for alle slags telefonhenvendelser uansett hvor pengene går, med ett eneste unntak: Opinionsundersøkelser og meningsmålinger som blir offentliggjort bør fortsatt få lov å ringe opp hvem de vil. Da skal det samtidig oppgis hvor og når dataene blir offentliggjort.
   

Det blir ikke forhåndssamtykke ved uadressert reklame

Vi har til nå undervurdert mengden uønsket papir som uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk utgjør. Nå er tallet 130 kilo papir pr. år på det sentrale Østland, vi antar det er pr. husstand selv om Posten skriver pr. person. "En person over 12 år bosatt i Oslo/Akershus mottar 50 kg innstikk i aviser, ytterligere 50 kg annonser, og 30 kg uadressert postreklame pr. år" (kilde: Posten, lovutkastet).

Og Posten lyger fortsatt

Miljøgevinsten og en eventuell gevinst for forbrukerne ved et krav om forhåndssamtykke, vil dermed på ingen måte stå i forhold til de alvorlige konsekvensene av å kreve forhåndssamtykke, dvs. i realiteten å stenge kanalen, uttaler Posten i det nye utkastet.

Posten har rett i det med forhåndssamtykke, det er derfor Posten og politikerne er vettskremt for det. Men de tar feil med miljøgevinsten. Dette sier Posten i frykt for å tape 1,3 milliarder kroner i inntekter.

Les det nye lovutkastet fra Barne- og likestillingsdepartementet her

Vi krever forhåndssamtykke for uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk.


Politikerne gir faen i forbrukerinteresser

 • Det foreslås særlige regler om markedsføring rettet mot barn. Regelverket skal tolkes strengere enn ellers når barn er målgruppen. Konklusjonen er veldig grei: Det er altså OK å lure voksne, men ikke OK å lure barn. Denne logikken er bemerkelsesverdig.

 • Det er ingen tvil om at det nye lovutkastet legger seg paddeflatt for næringene - igjen.

 • At mellom 95 % og 99 % av det norske folket ikke ønsker å bli plaget av telefonselgere i heimen og gjerne vil ha forhåndssamtykke, betyr lite for dagens regime. Da er det viktigere å ta vare på smale næringer som tjener masse penger på telefonsalg. Dette er dårlig demokrati.
   

Politikerne gir faen i miljøet

 • At vi sparer 100.000 tonn CO2 eller 1 millioner trær ved forhåndssamtykke på uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser spiller ingen rolle for politikerne. Det er viktigere å spre skiten og la noen tjene masse penger på det.

 • En politiker som ikke ønsker bregrense unødvendig forbruk er ikke seriøs i miljøspørsmål

 • Hvorfor skal folk verne om miljøet når politikerne ikke gjør det?

 • Er det viktigste å tenke miljø og verdier på lang sikt, eller profitt til usunne næringer på kort sikt?

9. mai blir den nye markedsføringsloven lagt frem (27. april 2008)

Det er TV2 som opplyser dette i dag i samband med en reportasje der Storebrand driver telefonsalg med kreftforsikringer. Dette nettstedet fryktet hele loven ville bli lagt vekk slik den forrige ble lagt vekk i 2000. Likevel blir det spennende å se hva som foreslås vedr. telefonsalg og uadressert reklame. Det er på disse to områdene seriøsiteten til den rødgrønne regjeringen kan bli vurdert med tanke på forbrukerpolitikk og miljøpolitikk.

Den nye markedsføringsloven var først varslet lagt frem for Stortinget i løpet av 2007, se vedlagte utklipp fra departementets nettsted nedenfor med vanlig GPP om "forbrukernes interesser og rettigheter".

Høsten 2007 spurte vi departementet hvor det ble av loven, og da benektet departementet at det hadde vært snakk om 2007 i det hele tatt. Loven ble nå lovet fremlagt våren 2008 i henhold til plan. Dessverre, sa departementet, kan man ikke opplyse om når den vil legges frem før den blir lagt frem. Vel - TV2 kunne idag likevel opplyse at loven blir lagt frem 9. mai.


Folk flest ønsker forhåndssamtykke for telefonsalg og uadressert reklame (26. febr. 2008)

Denne useriøse undersøkelsen viser noe litt annet enn ventet. At flertallet klart ønsker forhåndssamtykke for telefonsalg og markedsundersøkelser var ventet, likeså at man ønsker forhåndssamtykke ved uadressert reklame, gratisaviser og reklameinnstikk i aviser. Derimot var det ventet at opinionsundersøkelser og meningsmålinger som garantert offentliggjøres ville bli ønsket av de fleste. Her viser undersøkelsen at deltakerne er delt på midten, halvparten for og halvparten mot. Denne uventede motstand mot spørreundersøkelser kan tyde på at folk ikke lenger har tillit til slike undersøkelser av en eller annen grunn.

Det bør være forhåndssamtykke for telefonsalg 92 % er enige
Det bør være forhåndssamtykke for telefonsalg der inntekter går til gode organisasjoner 90 % er enige
Det bør være forhåndssamtykke for markedsundersøkelser om kjøpevaner og produkter 82 % er enige
Det bør være forhåndssamtykke for meningsmålinger som IKKE garanteres offentliggjort 86 % er enige
Det bør være tillatt å ringe alle for meningsmålinger som offentliggjøres 39 % er enige, 49 % uenige
Det bør være tillatt å ringe alle for politiske opinionsundersøkelser 45 % er enige, 45 % uenige
Det bør være forhåndssamtykke for uadressert reklame i posten 80 % er enige
Det bør være forhåndssamtykke for gratis reklameaviser med et visst redaksjonelt innhold 82 % er enige
Det bør være forhåndssamtykke for reklameinnstikk i aviser 72 % er enige
Politikerne har så langt ivaretatt næringenes interesser 59 % er enige, 22 % uenige


50.000 nordmenn klar for ny jobb, men Jens Stoltenberg vil ikke at de skal gjøre noe nyttig! (7. jan. 2008)

Den nye markedsføringsloven skal snart legges frem for regjering og storting som proposisjon. Loven vil etter det vi forstår reflektere Stoltenberg sitt elendige miljø- og forbrukersyn og ikke foreslå forhåndssamtykke for uadressert reklame, reklameinnstikk i aviser og for gratisaviser. Det er også grunn til å tro at et eventuelt forhåndssamtykke for telefonsalg ikke vil inkludere markedsundersøkelser og hemmelige meningsmålinger, samt at "gode formål" vil bli unntatt fra krav om forhåndssamtykke. Vi husker tidligere hvordan det gikk med spilleautomatene når politikerne blandet samme "gode formål" og prinsipiell tenkning rundt viktige verdispørsmål.

Stoltenberg gjør det ut fra omsorgen til vennene sine som tjener masse penger på telemarketing og reklame. Ha kan ikke gjøre det ut fra arbeidsmarkedet, fordi landet i dag skriker etter arbeidskraft og det bør være et politisk mål å få arbeiskraft over fra å spre søppel og gjøre noe folk ikke ønsker - til å gjøre noe nyttig som ikke ødelegger miljø eller går på tvers av god forbrukerpolitikk.

25.000 telefonselgere kan miste jobben hvis det blir forhåndssamtykke

frykter telemarketing-næringen dersom statsministeren finner at han vil respektere ditt ønske om ikke å bli oppringt i heimen, og at han endrer loven fra reservasjon til at du kan gi forhåndssamtykke.

Statsministerens hittil utilslørte forakt for folket og rørende støtte til de smale næringene som tjener masse penger på telemarketing og uadressert reklame fører landet ut i ulykka også når det gjelder disponering av arbeidskraft. Mannen er økonom, og det er grunn til å tro at han ser problemet.

   

25.000 kan miste jobben med å spre uønsket uadressert reklame

Tallet 25.000 er tatt ut av luften, men vi vet at det distribueres 200.000 tonn uadressert reklame, reklameinnstikk og gratisaviser. Vi vet at hvis regelverket ble endret fra reservasjon til krav om forhåndssamtykke ville tallet blitt halvert. Trolig kan dette føre til at arbeidsmarkedet får tilgang på ytterligere 25.000 høyt kvalifiserte mennesker innen alle yrkesgrener.

Bare å transportere 100.000 unødvendige tonn papir fem ganger på veiene hvert år krever 12.500 turer med 40 tonns vogntog eller 50.000 turer med 10-tonns lastebil. Er det rart landet mangler sjåfører?

Frykter renteøkning fordi arbeidsmarkedet strammes ytterligere. Stadig flere kjemper om arbeidstagerne. Ledigheten faller mest blant kvinner (dn.no)


Det "jobbes" fortsatt med den nye markedsføringsloven, det er ENNÅ uklart om det kan bli forhåndssamtykke ved telefonsalg (22. nov. 2007)

opplyses det fra barne- og likestillingsdepartementet i dag. Nå jobbes det med prosessen mellom regjeringen og departementet med utforming av de forskjellige elementer i det som blir lovutkastet som skal legges frem for Stortinget til våren. Departementet sier det må være basert på en feil da vi skrev 27. okt. at Manuela Ramin-Osmundsen hevdet saken om uadressert reklame var ferdigbehandlet i departementet.

Med "prosess" menes det trolig at Jens Stoltenberg dikterer det Departementet skal skrive, fordi departementet her blir et sekretariat for regjeringen. Det er derfor uavklart om det blir

 • forhåndssamtykke for at telefonselgere kan ringe opp private
 • forhåndssamtykke for at telefonselgere kan ringe opp private også når inntekter av salget går til "gode" formål
 • forhåndssamtykke for å bli oppringt vedr. markedsundersøkelser
 • forhåndssamtykke for å bli oppringt vedr. meningsmålinger som kan unndras offentligheten (manipulerende undersøkelser)
 • (det bør IKKE kreves forhåndssamtykke på meningsmålinger som offentliggjøres)
 • forhåndssamtykke for uadressert reklame
 • forhåndssamtykke for gratisaviser
 • forhåndssamtykke for reklameinnstikk
Det er ikke helt utenkelig at regjeringen vil markere seg som en verdi- og miljø-regjering denne gangen. Det gikk veldig dårlig i år 2000 da en forbrukervennlig lov simpelthen bare ble lagt bort, og Arbeiderpartiet mistet mange, mange stemmer på sin håpløse politikk. Går det bedre i 2008 ???


Bemerkelsesverdig sein saksbehandling: Ny markedsføringslov legges først frem våren 2008 (10. oktober 2007)

Det kan se ut som noen sterkt skulle ønske man kunne utsette loven til etter valget i 2009. Men lenge klarer de nok ikke trenere denne saken her. Fortsatt plages de med utidige nettsteder som påpeker idiotien i dagens praksis, og politikerne skal utvise en god porsjon forakt for folket for å kjøre igjennom fortsatt telefonsalg også for "organisasjoner", og fortsatt uadressert reklame inklusive "gratisaviser" og reklameinnstikk.

I mellomtiden fryder næringene seg - de har frie hender og forbereder seg på langsiktige kontrakter slik at et eventuelt forbud ikke kan tre i kraft før langt ut i 2010. Hvis du ikke kan vinne, kan du i hvert fall trekke saken ut så lenge du klarer, som de gjorde med spilleautomatene.


Proposisjon legges frem for Stortinget i løpet av 2007 (27. april 2007)

Barne- og likestillingsdepartementet opplyser i dag at de etter planen vil legge frem en proposisjon for Stortinget en gang i 2007. Det skal denne gangen ikke være snakk om å legge vekk loven fordi den rammer problematiske områder. Så gjenstår å se hva de velger å gjøre nettopp med de problemene som gjorde at loven ble lagt vekk i år 2000.

HVORFOR ER TELEFONSALG PROBLEMATISK ?
Av den ene grunn at den rødgrønne regjering ikke kan slakke på dagens rettigheter og kommer fra det. Vi har tidligere med spilleautomatene fått se hvor galt det kan gå med særordninger når en brøkdel av pengene går til "gode formål". Å gjøre noe annet enn å stramme inn dagens ordning for telefonsalg (som fungerer dårlig) er å utvise en utilbørlig forakt for folket. Slik forakt for folket kan ikke denne regjeringen lenger leve med.

HVORFOR ER UADRESSERT REKLAME PROBLEMATISK ?
Av den enkle grunn at dersom vi endrer fra reservasjon til forhåndssamtykke, vil vi spare inn rundt 40.000 tonn papir årlig, det meste kulørt og ikke resirkulerbart. Dersom vi tar med reklameinnstikk i aviser og gratisaviser (og noe annet er simpelthen uhørt) blir innsparingen ennå større. En regjering som ønsker å bli tatt alvorlig på miljø, avfallsminimering og M kan simpelthen ikke la være å innføre forhåndssamtykke for all uadressert reklame, innstikk og gratisaviser. A-pressen (og resten av næringen) ønsker IKKE slikt forhåndssamtykke.

ANDRE PROBLEMATISKE VERDIER ?
Selvfølgelig har saken også med verdier, habilitet, korrupsjon og demokrati å gjøre. Vi vet jo allerede hva politikerne mener om det fra den skandaløse behandlingen samme sak fikk i 2000. Dersom politikerne har snudd i disse verdiene, og det er jo å håpe, kan vi forvente forhåndssamtykke ved telefonsalg, også der "gode formål" får litt av pengene. Vi kan også forvente forhåndssamtykke for all uadressert reklame, inklusive reklameinnstikk og gratisaviser. Og selvfølgelig: forhåndssamtykke til telefonkataloger.


Innhold

Historikk

År 2000 sto et samlet Storting bak en ny lov som skulle forby telefonsalg. Bakgrunnen var at folkets smertegrense var nær, mellom 95 og 99% av folket var mot telefonsalg. Men så sies det at A-pressen ga klar beskjed til Arbeiderpartiet at de var avhengig av telefonsalg. Dermed ble loven lagt vekk uten begrunnelse.

Det var mange som ikke stemte på AP i 2001 etter dette, idet partiet klart viste sin forakt mot folket og sin støtte til "venner og bekjente" - et demokratisk prinsipp som ikke holder mål. Nå er det ny runde, og det foreligger et høringsutkast til ny Markedsføringslov som viser særdeles halvhjertet innsats fullstendig blottet for verdier. Det synes viktigere for politikerne å opprettholde nivået av reklame enn å respektere folks ønsker. Nedenfor skal vi omtale noe av det som er så galt med denne loven spesielt vedrørende telefonsalg og uadressert reklame.

Etter at dokumentet er flyttet på regjeringens hjemmeside, har vi lagt ut en versjon her:
Høringsnotatet og forslag til ny lovtekst finner du her, en pdf-fil på 13 MB. Aktuelle sider er 98 til 118

Telefonsalg

Loven ser ut til å gå for telefonsalg bare der det er innhentet forhåndssamtykke - omsider. Og det er utmerket. For etter forbausende lang tid og etter uvanlig stort engasjement fra folket har politikerne omsider forstått at mellom 95% og 99% av folket ikke ønsker telefonsalg, unntatt der det er gitt forhåndssamtykke. Loven har et par grove huller vedrørende telefonsalg som fortsatt vitner om dårlig gangsyn:
 • Organisasjoner og "gode formål" må ikke unntas fra krav om forhåndssamtykke
  Det kan se ut som politikerne vil åpne for unntak fra krav om forhåndssamtykke for ideelle organisasjoner. Vi har i spilleautomatsaken sett hvor ille det kan gå når en bitte liten del av overskuddet går til "gode formål". Nå ser det ut til at det samme vil skje igjen for ideelle organisasjoner ved at de kan slippe kravet om forhåndssamtykke også der de bruker telemarketingselskaper som gir 10% av overskuddet til organisasjonene.

  Et unntak fra krav om forhåndssamtykke gir et klart svakere vern mot telefonselgere enn vi har i dag. I dag må organisasjonene respektere kundens reservasjon mot telefonsalg. Dersom vi får unntak fra forhåndssamtykke, vil alle mennsker i dette landet bli fritt vilt for organisasjoner og telemarketingselskaper som disse benytter. For da gjelder ikke lenger reservasjonen. Et slikt unntak fra forhåndssamtykke er klart i strid med folks ønsker og kan ikke aksepteres. Eneste løsning er at også organisasjoner skal respektere folks ønske om forhåndsgodkenning før de ringer.

 • Markedsundersøkelser må avkreves forhåndssamtykke
  Politikerne vil unnta markedsundersøkelser fra krav om forhåndsgodkjenning. Markedsundersøkelser er undersøkelser vedr. folks kjøpevaner, produktprofilering, oppfølging av annonsekampanjer for å se hvordan de slår an, osv. osv. Igjen er det helt klart at folk ikke ønsker bli plaget med denne typen henvendelser uten forhåndsgodkjenning, og også disse må respektere folks krav om forhåndsgodkjenning.

 • Alle meningsmålinger (opinionsundersøkelser) må offentliggjøres
  I motsetning til markedsundersøkelser er det mange som setter pris på meningsmålinger. Endelig er det noen som spør DEG hva DU mener om viktige saker, endelig ser det ut til at DU skal bli hørt. Men blir du det?

  For alle slike undersøkelser er bestilt, kjøpt og betalt. Det betyr ikke at oppdragsgiver kan manimulere en seriøs undersøkelse, men han kan simpelthen underslå den dersom den ikke passer ham. Det betyr at mange undersøkelser blir hemmeligholdt og din mening når ikke frem.

  Her bør det bli et krav at alle undersøkelser blir offentliggjort senest 1 måned etter folk ble spurt - gjerne på et fast nettsted der folk kan følge opp undersøkelsen i ettertid. Dette er viktig av to grunner:
  1) det viser respekt for dem som blir spurt at alle undersøkelser blir offentliggjort
  2) det kan gi økt politisk engasjement i samfunnet

Uadressert reklame

Utrolig nok åpner ikke høringsutkastet engang for å vurdere å innføre forhåndssamtykke for uadressert reklame. Igjen må det ansees som et folkekrav at uadressert reklame bare skal deles ut der det er gitt forhåndssamtykke. Dette gjøres ved å sette opp en klebelapp "Ja takk til reklame" på postkasse eller på dør til leilighet.
Les mer om de skandsløse forholdene rundt denne saken her (NB: Departementet har meddelt 24. august at det er åpnet for å vurdere forhåndssamtykke ved uadressert reklame)
 • Vanlig uadressert reklame må avkreves forhåndssamtykke
  Det felles nå rundt 1 million trær for å lage nær 100 000 tonn uadressert reklame, det meste kulørt og ikke resirkulerbart. Dette kan minst halveres ved krav om forhåndssamtykke. Folk har kjempet mot uadressert reklame og mot politikere siden 1972. Det er et folkekrav at uadressert reklame nå bare tillates der det er gitt forhåndssamtykke.

 • Gratisaviser må avkreves forhåndssamtykke
  Den nye loven vil åpne for ta gratisaviser alltid skal tillates distribuert "dersom det er et visst minstemål av redaksjonelt stoff" i avisen. Folk opplever gratisaviser som reklameaviser, og forventer at de skal behandles som reklameaviser. Avisene finansieres av reklame, og det redaksjonelle stoff som måtte være der er kun tilstede for å legitimere annonsene som "avis". Det er et folkekrav at også gratisaviser avkreves samme forhåndssamtykke som annen reklame.

 • Reklameinnstikk i aviser må avkreves forhåndssamtykke
  Også her ser ikke politikerne grunn til å gjøre noe nå, og det er ikke bare bemerkelsesverdig, det er også beklagelig. For det er denne bakveien mange annonsører bruker i dag for å omgå reservering og snart forhåndssamtykke. Innstikkene er omtalt av forbrukerråd og forbrukere i mange år allerede, og det er et folkekrav at også disse regnes som reklame som må forhåndsgodkjennes.

  Dette gjøres meget enkelt slik:
  Der det ikke henger klebemerke "Ja takk til reklame", må avisbud eller postbud ta ut reklame-innstikkene av avisen før den blir levert. Det kan forventes at kanskje 90% av innstikkene da må fjernes. Ved løssalg bør det kreves at reklamebrosjyrene ikke ligger inni avisen, men ved siden av. Det blir altså et bevisst valg om kunden ønsker ta med reklamen.

Salg fra biler i boligstrøk ved bruk av støy må forbys

Vi har ikke funnet ut om den nye markedsføringsloven innebærer noen endring her. Det kjører fler og fler biler rundt i hele landet som ukontrollert selger varer i konkurranse med lokale forretninger ved bruk av sjenerende musikk, sjenerende bjelling eller sjenerende fløyting. Når dette forekommer i boligområder utenom arbeidstid, bidrar det til å forringe folks hjemmemiljø og forstyrre fred og ro.

Mange ønsker at slik bruk av støy ikke lenger skal tillates. Hittil har sentralpolitikerne overlatt dette til kommunevedtekter, men denne typen salg er nå blitt såpass omfattende at lovendring bør gjøres på sentralt hold. Det bør tas med i den nye markedsføringsloven at det bare tillates solgt varer fra biler uten bruk av støy, for eksempel fra faste steder til faste tider.

Det offentlige rom må bli en reklamefri sone

Her har det vært mange engasjerte debatter om reklame i Oslo og Bergen om hvem som skal disponere det offentlige rom. Det er nok å se på nrk.no eller ta en tur på en flyplass til Avinor, så virker det som om det viktigste er å påvirke folk til å kjøpe varer og tjenester - ikke komme med nyheter eller informasjon til reisende.

Her gjenstår fortsatt å få prinsippene i bånn på plass.

Verdier: Hva slags samfunn vi vil ha?

For det handler om verdier. Markedsnæringene ønsker bruke markedskreftene til å suggere folk til hva de skal kjøpe, hva de skal mene, hvor mye de skal veie, - og snart: hvilket politisk parti de skal stemme.

Og politikerne, stakkars, lytter til lobbyistene betalt av næringene som vil manipulere demokratiet. Samtidig har politikerne et program å ta hensyn til, og ikke minst et folk å ta hensyn til. Når politikerne vedtar en lov, er det ideellt sett for å implementere sine positive verdier til praktisk lovverk, som f.eks:

 • at folk ikke skal overlesses med noe de ikke har bedt om
 • fred i heimen
 • hensyn til miljø
 • ressursforvaltning
 • avfallsminimering
 • redusert reklamepress spesielt mot mindreårige
 • hensynet til vanlige folk
 • demokratiske verdier, selvbestemmelse
 • respekt for folks ønsker
 • osv.
Det kan se ut som politikerne på noen av disse sakene har en helt annen agenda og handler ut fra helt andre verdier som
 • ivareta smale næringer på bekostning av folk flest
 • ønske om å manipulere folk gjennom bruk av reklame
 • korrupsjon: man gjør det "vennene" sine ber om pga. deres ønske om profitt
 • vanstyre: man gir blaffen i det flertallet av folket ønsker
 • inkompetanse: man lytter til ikke representative interesser som vil utnytte folk
 • hykleri: man ber Burma slutte rasering av regnskogen, men hogger gjerne unødig en millon trær selv, man oppfordrer folk til å kaste mindre søppel, men bidrar til å sende ut 100 000 tonn unødig søppel selv.
 • osv.
Det er tragisk når politikerne og folket drar hver sin vei - og det er politikerne som ikke holder mål.
Det er tragisk når politikerne ikke ønsker ivareta folk flest på en anstendig måte.
Det er tragisk når samfunnsdebatt og verdidebatt, eller politisk engasjement blir en "pain in the ass" for politikerne.
Det er tragisk når politikrene ikke ønsker ivareta demokratiske prosesser.

De som har kjempet mot uadressert reklame siden 1972 og mot telefonsalg siden dette ble en plage, trodde de kjempet en kamp for gode verdier og for samfunnets beste. Det viser seg at de har kjempet mot politikere, der politikerne har gått tilbake fra skanse til skanse. Nå ser det ut til at vi får en ny episode der politikerne istedenfor å ta de grep som må tas, bare gir fra akkurat så mye de må for at det ikke skal bli for mye bråk. Hvis dette er riktig, er det noe galt med vårt politiske system.