Privatisering av gevinstene, sosialisering av tapene

(25. aug. 2020) Ifølge kronikk i Klassekampen 19. august har IMF og andre aktører nå snudd 180 grader vekk fra privatisering og over til statlig eierskap. Dette er bare for godt ut til å være sant. Det internasjonale pengefondet (IMF) har de siste 40 årene ganske nådeløst krevd at fattige land har måttet selge unna godbitene før de kunne få lån fra IMF. Resultatet har ikke bare vært at inntektsgrunnlaget for statene samt skattepengene har forsvunnet, men at folket har fått regningen.

Selskapene vil gjerne ha offentlig støtte når verden går dem i mot. Slik offentlig støtte skal ikke medføre offentlig eierskap eller gjengjeldes i aksjer, men være ren kontantinnsprøytning av folkets skattepenger slik at konsernene kan fortsette å betale ut utbytte til eierne og bonuser til lederne selv når de går i minus.

Privatisering av folkets goder vil fortsette. Private investors sikler etter vannkraften, vindkraften, mineralene, kommunikasjonsmidlene, jordbrukslandet, oljen, oljefondet, og fandens oldemor. Aktørene snakker gjerne statsmaktene etter ørene så lenge det gir uttelling i kontantstøtte. Men regningen etter korona-pandemien vil bli sendt til vanlige folk. Privatisering av gevinstene, sosialisering av tapene gjelder fortsatt uansett hva Klassekampen påstår.

Statskapitalisme (klassekampen.no)


En smule løgn om aksjeutbytte

(7. april 2020) Det kan se ut som at regjeringen velvilligst bistår de rikeste ved å promotere løgn for å grunngi en påfallende generøs kontantstøtte til selskaper og deres eiere. Flere morsomme argumenter har kommet på banen bare i dag, her er et tre av dem:

 • Eierne av selskapene forventer utbytte (avkastning) for å få lønn for sin investering.
  I den situasjonen landet er i nå, er det ikke snakk om utbytte eller ikke utbytte til eierne. Det er snakk om at enten taper de hele sin investering ved en konkurs, eller så hjelper Staten dem til ikke å tape sin investering, noe de har all grunn til å være tilfreds med.

 • Aksjeutbyttet går til eierne
  Også dette er løgn. På SSB vil man se at i perioden 2006 til 2012 gikk over 97 % av alt aksjeutbytte rett inn i andre selskaper fordi man slik unngår skatt på utbyttet. Mange av disse selskapene er AS uten ansatte som utelukkende er designet for å unngå skatt på aksjeutbytte, eiendom, formuer og andre inntekter. Bare 2,86 % av aksjeutbyttet gikk til personer og ble skattlagt som inntekt.

 • Det må tas ut utbytte for å kunne investere dem i selskapet igjen
  Dette er jo tøv. Det er ikke nødvendig å ta ut egenkapital for å putte den inn igjen i selskapet. Tvert imot er ikke å ta ut utbytte en naturlig og anstendig måte å styrke en bedrift på i en vanskelig situasjon.

DnB vil bare ha spleiselag som ensidig tjener DnB

DnB har sviktet dagens spleiselag
(3. april 2020) Koronakrisen har utløst det største spleiselaget vi har sett. Sentralbanken satte ned renten to ganger på en uke, tilsammen 1,25 %. Tanken var folket skulle få krisehjelp i en krisetid slik at huslånene ble billigere, som del av et storstilt spleiselag. Men DnB strittet i mot, og satte ned renten med bare 0,85 % til tross for pokitikernes oppfordring. Det betyr at DnB har benyttet krisen til å øke sin rentemargin med 0,4 % på kundenes bekostning.

Selvfølgelig, hvis DnB setter renten ned totalt 1,25 % vil de tjene litt mindre penger og få litt mindre utbytte, og banksjefen vil få litt mindre bonus. Men da vil DnB kunne bevare litt anstendighet i en krisetid om noen i DnB vet hva anstendighet betyr.
Stortinget ber om raske rentekutt fra bankene (dn.no)

Forrige "spleiselag" i 2013 var også en trist affære for DnB
Husker du tidligere banksjef Rune Bjerke sitt "spleiselag" fra februar 2013 ? Det gikk i korthet ut på at kundene til DnB måtte betale 1 % ekstra i rente fordi bankene måtte bygget opp egenkapitalen etter krav fra myndighetene, og han ville sende regningen til kundene sine.

Etterpå utbetalte banken betydelig utbytte samt bonus til Bjerke for kundenes innsats. Den godeste Bjerke hadde ikke mer anstendighet enn at han brøt avtalen, og sa at han "angret på formuleringen". Og da spleiselaget var slutt, ville han ikke sette ned renten likevel.
Nå er Bjerkes «spleiselag» over. Likevel kan du ikke forvente rentekutt. (Aftenposten okt. 2016)


Deler ut 1,7 milliarder kroner i utbytte - og vil ha krisehjelp

(16. mars 2020) Aker-sjefen ber om statlig krisehjelp – deler samtidig ut 1,7 milliarder kroner i utbytte ifølge Dagens Næringsliv. Aker-konsernet omsetter for rundt 70 milliarder kroner og har 28.000 ansatte og innleide arbeidere, hvorav halvparten jobber i Norge. Kapitalistenes motto er her, som alltid: privatisering av gevinstene, sosialisering av kostnadene.

I ettertid trakk de dette forslaget om å dele ut utbytte.

Skal dele ut nesten halve kontantbeholdningen i utbytte.


Reallønna har gått ned for dem med minst inntekt

(13. des. 2019) De 30 prosentene med lavest lønn opplevde at lønnen deres var mindre verdt i 2018 enn i 2013. Lønningene steg mindre enn prisene. Utviklingen er omtrent den samme om vi ser på realinntekt, som i tillegg inkluderer inntekter som trygd, pensjon, renter og utbytte, ifølge faktisk.no

Det er fortsatt mange blant de 30% fattigste i dette landet som stemmer Frp og Høyre, Krf og Venstre. Vi gratulerer!

30 prosent har hatt reallønnsnedgang siden 2013 (faktisk.no)


Skatt er for vanlige folk

(10. aug. 2019) Luksusvillaer har mindre eiendomsskatt enn eneboliger til en femtedel av prisen, ifølge nrk.no. Selvfølgelig har de det, NRK, skatt er bare for vanlige folk!

Selvfølgelig kunne de sagt at dersom boligen var kjøpt ila. de siste 5 årene kunne kjøpesummen vært lagt til grunn for eiendomsskatten, evt. justert med 3% prisstigning per år. De kunne også sagt at hvis eiendommen selges for pris vesentlig høyere enn takst for eiendomsskatt, vil denne bli etterberegnet for de siste 10 år. Men de rikest (og dermed politikerne) ønsker ikke det.

Les saken på nrk.no her


Hvordan erstatte bompengene ?

(28. mai 2019) Den ene etter den andre forsøker nå å finne ut hvordan vi kan erstatte bompengene. For pengene må jo inn, vet du. Noen forsøker seg med veiprising, som å bytte ut rødvin med hvitvin til en alkoholiker. Svaret er egentlig latterlig enkelt.

For man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at når Siv Jensen og Erna Solberg gir skattelette til de rikeste, da må de hente inn pengene i bånn.

Nå kan de være så god å reversere skatteletten til de rikeste, øke formueskatten (gjerne med fradrag for bedrifter med ansatte som betaler arbeidsgiveravgift), øke skatt på aksjeutbytte (i dag i praksis skattefritt), skattlelgge gambling på børs med 0,5 % av omsetningen over et visst fribeløp, skattlegge transaksjoner over et visst beløp, og selvfølgelig skattlegge multinasjonale selskaper som opererer fritt i Norge.


Vil at vi skal betale 30 milliarder MER i moms

(19. mai 2019) Vibeke Hammer Madsen har blitt kommunikasjonsrådgiver (?) i Orator. Som leder av et ekspertutvalg foreslår hun at vi alle nå skal betale 30 milliarder kroner mer i moms. For de fattigste som dette vil ramme hardest, foreslår hun å bruke 5 milliarder i nødhjelp.

Denne dama har tidligere vist at hun er farlig. Det var hun som fikk innført plastposeavgiften gjennom bakveien etter at folket sa rungende NEI og politikerne istedet salderte budsjettet med flyseteavgift og fikk lagt ned Rygge flyplass med 500 ansatte. Nå er det på'an igjen. Hun vil fjerne halv moms og null moms og innføre en felles moms-sats for det hele på 23 %. Hennes gamle organisasjon Virke rister på hodet over slik galskap som får rabies til å virke som en velsignelse i sammenligning.

Men det verste av alt er retorikken hennes. Hun sier (Dagsnytt 18 den 20. mai) at en felles moms på 23 % vil FRIGJØRE 30 milliarder kroner. Hun kaller en ganske heftig momsøkning på over 10 % for "frigjøring", og det er jo helt feil. Her bruker Vibeke Hammer Madsen en farlig psykopatisk retorikk som ikke hører hjemme i et anstendig samfunn. Det hun KUNNE foreslått var at momsinngangen totalt ikke skulle overgå dagens momsinngang, og derfor foreslått 21 % i ny felles moms, som gir det samme som i dag, ELLER satt momsen til 20 % slik at det er mulig å regne med den i det daglige liv. Istedet var det grådigheten som seiret hos den godeste Vibeke Hammer Madsen.

Finansminister Siv Jensen var krystallklar på NRK den 19. mai: "Denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest og den er opptatt av å støtte opp om de hensynene som ligger bak både lav og nullsats i dag. Jeg kan ikke se for meg at regjeringen vil fjerne alle lav og null-moms satser som utvalget foreslår". Takk for det, Siv. For nå vil vi ikke ha mer av at skatten legges om fra progressiv skatt på inntekt (betale etter evne) til flate avgifter som tar livet av de fattigste.


Tøv fra Spetalen om skatt på aksjeutbytte

(28. mars 2019) Spetalen vil fjerne formueskatten og øke skatt på utbytte. Selvfølgelig vil han det. For utbytte er skattefritt når det plasseres i et selskap, og alle de rikeste har flust med selskaper som kan håndtere store inntekter, utbytter, eiendom og andre formuer på en måte som gir minimalt skatt.

De sier "når man tar ut penger, må man betale skatt." Hvorfor skal noen ta ut penger av selskapene sine når de kan blomstre videre på penger det ikke er betalt skatt for og kanskje få tilbake momsen? De rikeste har greid seg i generasjoner uten personlig inntekt.

I perioden 2006 til 2012 ble det utbetalt 1441 milliarder kroner i aksjeutbytte.

1271 milliarder ble satt inn i selskaper og dermed skattefritt. Bare småsparerne (de som personlig tar ut utbytte) må betale skatt. Totalt ble skatteprosenten på aksjeutbytte 2,86 %. Derfor synes Spetalen at "skatt på akskjeutbytte" er helt greit.

Spetalen vil at arbeidende kapital skal være skattefritt mens arbeidende arbeidere skal betale all skatten i dette landet.

Men vi skal være enig med Spetalen at skattesystemet i Norge er sykt, sykt, sykt.

Se Spetalen sitt utspill her i E24


Vil fjerne momsfritaket for varer under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker

(30. sept. 2018) FriFagbevegelse.no kjører høyrekreftene sin retorikk at kutt i momsfritak vil gi 2000 arbeidsplasser. Men vi vet fra før av at høyrekreftene gir faen i 2000 arbeidsplasser. Det de ønsker, så det virkelig drypper av dem, er enda mer avgifter fra "vanlige folk", vi snakker sikkert om en liten milliard allerede første året. for å dekke inn skatteletten de har gitt til de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper.

Hvordan AP søker å tape valget
Dersom arbeiderbevegelsen ønsker seg flere arbeidsplasser, kan de slutte med å gi oppdragene til utenlandske selskaper som ikke engang skatter til Norge. Så er altså det morsomme at høyrepartiet Arbeiderpartiet vil fjerne momsfritaket, mens regjeringen vil beholde det. Arbeiderpartiet jobber her mot flertallet av folket, de er trolig klar over det, og de gir faen i det.

Moms på all netthandel vil gi 2.000 nye arbeidsplasser i Norge (frifagbevegelse.no)
Trolig fortsatt momsfritak på nett (hegnar.no)


Rentefradraget må vekk - FOR SPEKULANTENE

(1. juni 2018) Boligspekulasjon er en uting, det skaper bobler, hindrer unge å komme inn på boligmarkedet, skaper et dyrere utleiemarkecd og gir trolig større ulikhet. Så langt er alle enige. Rentefradraget ser noen på som en uting, særlig fordi Staten kan få inn 10 milliarder kroner hvis det blir fjernet.

Men fremdeles klarer ikke politikerne å tenke nyansert og sosialt - selv ikke på venstresiden. Mulighetene er nemlig flere her til å STYRE samfunnet DIT MAN VIL ved å si at ...

 • rentefradraget faller vekk UNNTATT for egen primærbolig som bebos av eier med et tak på verditakst eller 5 mill. kroner.
 • rentefradraget faller helt vekk DERSOM man eier mer enn EN bolig eller eier et selskap som eier bolig
 • rentefradraget faller vekk DERSOM man leier ut del av boligen på fast eller tilfeldig basis

Politikerne ser ut til å ha vanskeligheter med å se denne her, og det er forståelig. For poititikernes rike venner og kjente leker seg med lånte fjær og er veldig glade for alt rentefradrag de kan få. Og, ja, det heter korrupt.


Hyttesalget går til himmels

(1. april 2018) De rikeste som leker seg gjennom selskaper har i sum fått 499 milliarder kroner i skattelette. Nå ser vi at det slår ut på hyttesalget, dyre hyttetomter og dyre hytter forsvinner fortere enn du kan si "skattelette". Og flott er jo det for noen.
Se tallene på skatteletten her

Dessverre er det vanlige folk som har fått regningen, og her ser vi nedgang i omsetning i forbruk, noe som er særdeles betenkelig utvikling.
I 25 kommuner ble det solgt hytter for 10 milliarder (aftenposten.no)


Politikere lager først lover, deretter hull til lovene

(30. mai 2017) Inkompetansen og likegyldigheten til våre folkevalgte ser ingen grenser. Regjeringspartiene og Venstre har nå stemt ned et lovforslag som skulle hindre at Fredensborg og andre utleieselskap kan gjøre masseoppkjøp i boligsameier ved bruk av datterselskaper og spekulere kynisk i boliger som andre må leie dyrt.

Samme forhold har vi når det gjelder eiendomsskatt. 7300 personer eller selskaper eier to eller flere boliger hver i Oslo, i alt drøyt 25000 boliger. Uten bunnfradraget måtte eierne av disse boligene betalt 188 millioner kroner i eiendomsskatt. Fordi bunnfradraget ikke gjelder egen bolig som bebos, får alle boliger det samme bunnfradraget. Slik har våre avsindige politikere lagt til rette for kyniske boligspekulanter.

Milliardær og boligspekulant Ivar Tollefsen får beholde «stråmannselskap»-smutthull
Ivar Erik Tollefsen: sparer 1,3 mill. pga. hull i eiendomsskatten for 282 leiligheter,


Nå vil også Norge ta grep for at store selskaper skal betale skatt

(6. mars 2016) I EU har de brukt mye ressurser på å finne ut hvordan de skal forhindre at multinasjonale selskaper flytter overskuddet til skatteparadiser i stedenfor å skattlegge overskuddet i de landene de opererer. Norge derimot har vært SÆRDELES lite aktiv på dette området. Kanskje Siv Jensen synes det er greit at selskaper ikke betaler skatt lengre, og at hun isteden sender regningen til vanlige folk i form av nye avgifter og mer skatter.

Dagbladet skriver at i morgen legger Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utreder hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes. Blant temaene som tas opp er Skattlegging av aktører som Facebook og Google.

Tiden er overmoden for dette, og vi hadde ærlig talt forventet at utspillet skulle komme fra Arbeiderpartiet for lenge siden. Men selv en borgelig regjering trenger skattepenger for å kjøpe nye jagerfly, og nå ser de omsider at de må ta grep. Facebook eller Google kan ikke kjøpe seg ut av denne her.

Det nye Medie-Norge: - Håper på Facebook-skatt (Dagbladet.no)


Åtte milliardærer eier mer enn halve verden

(16. jan. 2017) For ett år siden var det de 62 rikeste. Den gang het det at mens de 62 rikeste ifølge rapporten har økt sin formue med 40 prosent over fem år, har den fattigste halvdelen blitt 40 prosent fattigere i samme periode. For seks år siden var det de 100 rikeste.

Nå er det 8 (åtte) personer som har blitt søkkrike på verdiskapning fra verdens arbeidskraft, på utnyttelse av verdens mineraler, jordbruk, energi og kommunikasjon, og ikke minst: på utnyttelse av skatteregler slik at all rikdommen bare tilfaller dem selv, ikke det samfunnet de har utnyttet.

Verdens åtte rikeste menn eier like mye som den fattigste halvparten av verden iflg. Oxfam (nrk.no)


"Tricle Down" virker fortsatt ikke. Flere stater i USA har begynt å skattlegge de rikeste, og de blomstrer !!!

(2. aug. 2016) Milliardunderskudd snus til milliardoverskudd, og politikk som alle middels oppegående mennesker nå erkjenner IKKE virker er kassert i mange stater i USA. Nå skattlegges de rikeste, og statene blomstrer!

Når norske "republikanere" som Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og andre forpulte politikere fortsatt vil gi skattelette til de rikeste, vet de allerede at det ikke virker. Likevel gjør de det fordi de er med på å gjennomføre et røveri uten sidestykke fra vanlige folk. Bill Maher forteller om virkeligheten i USA på videoen linket opp rett under.

Hør Bill Maher på Youtube her


Tappet Nigeria for milliarder

(30. juli 2016) Nigerias «fremste playboy» skal ha tappet landet for nok penger til å kunne forsørge millioner av mennesker, skriver Aftenposten i dag. Aftenposten følger opp økonomisk kriminalitet verden over, en kriminalitet som våre politikere ikke evner ta grep mot, knapt uttale seg om.

Oljemogulen Kolawole Aluko har skyflet enorme summer ut av Nigeria med hjelp av Mossack Fonseca.


En milliard kroner av skatteletten til de rikeste salderes mot 1000 arbeidsplasser på Rygge

(28. mai 2016) Dette handler selvfølgelig ikke om miljø. Dette handler om penger, om å få et budsjett til å gå i balanse. Og når tante-Pose avgiften ikke lot seg gjennomføre, fant de på noe nytt: Flyseteavgift. Pris: 1000 arbeidsplasser og nedlagt Rygge. Tapte inntekter til Avinor som er staten, økte utbetalinger fra NAV som er staten.

Men de rikeste får ikke saldert vekk skattelettelsen sin, takk Gud. Og deres målsetting var jo angivelig å skape flere arbeidsplasser !!! (for dem som måtte kjøpe det argumentet)
Hva slags avsindige idioter er det som styrer dette landet ?

Spillet om den utskjelte flyseteavgiften (vg.no)


Skatt for fattig, skatt for rik

(18. febr. 2016)
Tenk om alle lønnsmottakere slapp forskuddstrekk men bare betalte skatt av eventuelt overskudd ved årsskiftet. Da ville det ikke blitt mye skatt i dette landet! Men slik har de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper hatt det i generasjoner, i sine selskaper uten ansatte.

Skattetrikserne gjemmer seg bak ordet ”selskaper” og er ikke gjenstand for hogg fra verken NHO eller Civita i motsetning til trygdesvindlerne. Årsaken til skattetriksingen er at vi har dramatisk forskjellige skatteregler for lønnsmottakere og for selskaper.

Et selskap betaler bare skatt av sitt overskudd. Og det den enkleste saken i verden å sørge for at selskapet ikke får overskudd. Kommer kemneren og sier: ”Du skal betale skatt likevel fordi selskapet har tjent så mye!” kan du som bedriftseier si: ”Jammen da må jeg jo selge ut noe av selskapet for å betale skatten – og det er jo for galt!” Akkurat nå er øyeblikket du bør lese første avsnittet en gang til.

Som privatperson: Dersom du etterisolerer huset ditt for 100.000 kroner, må du som privatperson betale 25.000 i moms og kanskje 58.000 i skatt for å tjene de 125.000 kronene. I tillegg får Staten arbeidsgiveravgift før du får lønningen. Hver gang du bruker 100.000 kroner, mottar Staten minst like mye og blir veldig glad.

Som selskap: Dersom huset ditt er eiet av ditt AS, kan du betale jobben med inntekter det ikke er betalt skatt eller arbeidsgiveravgift for, og hvis selskapet er momspliktig får du momsen tilbake. Kostnaden er fortsatt 100.000 kroner, men Staten får ingenting. Du får dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som en lønnsmottaker, og dermed kan selskapet ditt øke formuen din, og du blir glad.

Vi vil ikke skattlegge arbeidende kapital. Bare arbeidende arbeidere. For en dyktig og kreativ eiendomsbaron er det mulig å bli milliardær på bare en generasjon takket være morsomme skatteregler. Nå vil han selvfølgelig heller ikke betale formueskatt på milliarden sin, derfor finner vi på et nytt navn. Vi kaller det ”arbeidende kapital” selv om definisjonen er mer nyansert enn det ser ut til her. Vi vil ikke at folk skal betale skatt av kapital som jobber. Men å skattlegge folk som jobber, er helt greit.

Vi vil ikke dobbeltbeskatte utbytte. Vi vil bare trippelbeskatte arbeid. Selv aksjeutbytte blir skattefritt når det puttes i ditt selskap. I 2011 ble det (etter foreløpige tall) utbetalt 194 milliarder i aksjeutbytte, 31 av dem gikk til personer som betalte rundt 7,5 milliarder i skatt. Resten ble satt skattefritt rett inn i selskaper. Dette får skje fordi vi ikke vil dobbeltbeskatte utbytte. Vi vil bare trippelbeskatte arbeid.

Er skattetriksing greit? År 2012 fantes det ifølge SSB hele 72.022 aksjeselskaper uten en eneste ansatt. De omsatte for over 500 milliarder kroner. Vi vet at mange av disse utelukkende er konstruert for å få skatt til å forsvinne, skatt fra inntekter, formue, eiendom, aksjeutbytte eller andre kapitalinntekter. Men, Siv Jensen, er ikke dette like ugreit som trygdemisbruk?

Pengene må bli i slekta! Når noen klarer å etablere enorme formuer takket være gunstige skatteregler, vil de selvfølgelig slippe å betale formueskatt av det. De vil også overlate formuen til neste generasjon uten å betale arveavgift, eller ”dødsavgift” som de liker å kalle det. Nå som formuene som arves er organisert i selskaper, vil vi heller ikke at arvingene må selge deler av selskapene for å betale arveavgiften. Og vi vil for all del ikke skille mellom seriøse selskaper med virksomhet, og selskaper opprettet for (lovlig!) skattetriksing.

Kjøpekraftige forbrukere holder hjulene i gang. Siv Jensen står beinhardt på å gi skattelette til selskapene, deriblant dem som bare er ute for å trikse på skatten, mens hun legger større bører på vanlige lønnsmottakere. Ifølge Robert Reich, økonom som NRK har vist dokumentar om, bør hun gjøre det motsatte. Det verste som kan skje finansministeren er at folket i Norge begynner å knipe igjen lommeboken, det vil få dramatiske konsekvenser for næringer og det offentlige.

Ulikheten vokser. Aftenposten fortalte oss i januar at de 100 rikeste som for noen år tilbake eide like mye som den fattigste halvdel av jordens befolkning, nå er blitt redusert til 62 personer ifølge Oxfam. De siste fem årene har disse økt sin formue med 40 % mens den fattigste halvdelen har blitt 40 % fattigere i samme periode.

Konklusjon? Skatt er for vanlige folk. Også i Norge. (Innlegget ble refusert på NRK/ytring)


130 milliarder svart i byggebransjen

(20. nov. 2014) Den norske byggebransjen er blitt så kriminell at den er en direkte trussel for samfunnet. For dette er intet mindre enn organisert kriminalitet av aller verste slag. men myndighetene synes å ta like lett på dette som på transportbransjen der østeuropeere uten kvalifikasjoner kjører vogntog som ikke er i forsvarlig stand under arbeidsvilkår som er kriminelle og uten å betale avgifter i Norge. Da liker Frp og Høyre mye bedre å ta "trygdesnylterne" og kutte i bånn. Skattesnyterne lever gode dager.

130 milliarder svart i byggebransjen er tall vi ikke kan leve med. Det kunne vi heller ikke da det var 60 milliarder. Eller 30 milliarder. At tallet i det hele tatt har kunnet bli så høyt som 130 milliarder er en eneste skandale. De ansvarlige for dette må på banen og svare for seg, og helst ta sine hatter og gå.

Tretti prosent av omsetningen i byggebransjen er svart (nrk.no)


Norske tannleger i avansert skatteakrobatikk

(13. nov. 2014) Skreddersydde eierselskaper i Luxembourg åpner muligheter for å flytte inntekter fra høy skatt i Norge til meget lav skatt i Luxembourg. Resultatet kan vise seg å være null skatt både i Norge og Luxembourg, mener Tax Justice Network–Norway. Selvfølgelig, dette gjelder ikke bare tannleger, det gjelder godt betalte idrettsstjerner og andre som vil bruke kreativ disponering av selskaper for å slippe skatt på inntekt og formue.

Vi venter fortsatt på at politikerne skal se alvoret i dette her.

Norske tannleger i avansert skatteakrobatikk (aftenposten.no)


Nå skal de selge arvesølvet vårt igjen !

"Et mangfoldig og verdiskapende eierskap"
(24. juni 2014) Retorikken som Mæland forsøker å klø oss i ørene med som navn på eierskapsmeldingen (Et mangfoldig og verdiskapende eierskap) får nakkehårene til å reise seg. For det er grunn til å anta at hun vil selge ut folkets godbiter fordi noen private svært gjerne vil høste gevinstene av dem. Dette lukter Civita og Høyrepolitikk lang vei. Og retorikken forsøker skjule dette tvilsomme motivet. Norge har dårlige erfaringer med å selge ut arvesølv fra tidligere ...:

SND SND Invest var i 2003 verdsatt til over en milliard kroner. SND Invest hadde interesser i 140 bedrifter til en kostpris på 1,8 milliarder kroner samt verdier i form av bankinnskudd og andre rente­papirer. SND ble ”solgt” for en brøkdel av verdien.

Arcus. Arcus (tidligere Vinmonopolet) var et annet slikt selskap. Arcus var anslått verdt 1,5 milliarder kroner, og ble ”solgt” for 550 millioner. Kjøperne finansierte for en stor del kjøpesummen ved å ta ut store utbytter og kapital fra selskapet de kjøpte, hvilket sier litt om hvor mye mer enn kjøpesummen selskapet var verdt. Genialt, hva? Aktiva til Arcus gikk klart frem av revisorgodkjente regn­skaper og fremsto som verdier av eiendommer og penger på konti.

Ansgar Gabrielsen. Statsråd Ansgar Gabrielsen kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus. Han tapte en halv milliard på salg av SND og en hel milliard på salg av Arcus. Det var mye penger i 2004. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett.

Statoil. Jens Stoltenberg (høyremann!) ble pådriver for å privatisere Statoil. I februar i 2005 reduserte regjeringen statens eierandel i Statoil fra 76,3 til 70,9 prosent. Tre måneder etterpå, i mai 2005, leverte Statoil et overskudd på driften første kvartal på 21,5 milliarder kroner. Hallvard Bakke mente delprivati­seringen av Statoil var en giganttabbe, som kan ha medført tapte inntekter til Staten i størrelse 10 milliarder kroner bare første året.

KLP. KLP forvalter 140 milliarder pensjonskroner. Dette er store penger noen sikler etter så det riktig renner nedover munnvikene. Det aller meste av de 140 milliardene er kommunalt ansatte sine penger. Det er de som har avstått fra lønn for i stedet å få utbetalt pensjon når de går av. Dette gjelder uansett hvordan innbetalingene rent teknisk er fordelt på arbeidsgiver og arbeidstaker. Etter det jeg forstår ble forslaget om ”privatisering” av KLP stemt ned.

Gullreservene. Sentralbanksjef Gjedrem solgte hele Norges gullreserver i 2004 etter han var tilstede på Bilderberg i 2003. Han solgte på en tid der landet knapt visste hva for noe godt det skulle investere oljepengene i, i motsetning til oss andre som bare selger arvesølvet når vi er blakke og desperat trenger penger. Fra han solgte til mai 2010 økte gullprisen med 290 %, og han gikk glipp av en gevinst pr. 2014 kanskje opp mot 8 - 9 milliarder kroner.

Men ingen har noen gang stilt spørsmål med hvem som beordret salget, hvorfor det ble så viktig å gjennomføre det akkurat da, eller hvem han solgte gullet så billig til. Dette er bemerkelsesverdig, for å si det forsiktig.


Eiendomsskatten i Bergen: En halv milliard tapt

En halv milliard kroner har det borgerlige byrådet gitt til de rikeste av fellesskapets midler
(20. juni) I forbindelse med at byrådet i Bergen ønsker forurense byrommet og innføre byreklame som kan gi 10 millioner årlig, vil vi se litt på hvor mye det samme borgerlige byrådet har TAPT på å oppheve eiendomsskatten for de rikeste. Det dreier seg om budsjettårene 2012, 13 og 14 hvor det for 2012 sitt vedkommende ble satt strek over 160 millioner kroner. Med beskjeden indeksregulering i et marked med sterkt økende eiendomspriser, gir dette rundt en halv milliard kroner som de borgerlige har tatt fra fellesskapet og gitt til de rikeste som eier mest.

I tillegg kuttet de borgerlige indeksreguleringen etter 2003, utgjør trolig 40 millioner
Mens eiendomsprisene steg stod altså skatteinntektene på hvil, med unntak av satsene for næringseiendom som økte i fjor. Ti års indeksregulering i et stigende marked utgjør også betydelige summer, vi snakker om flere titalls millioner i tapt inntekt, trolig rundt 40 millioner kroner.


Regjeringen vil "investere" i skattelette

(14. mai 2014) Det finnes ikke snev av blygsel når regjeringen skal forsøke å rettferdiggjøre skatteletten til de rikeste i statsbudsjettet. Og retorikken er så glitrende at vi nesten kjøper den. Men bare nesten.

Å gi til de rikeste er ikke investering
Når de rikeste leker seg igjennom sine selskaper oppnår de tre ting. Den ene er at de slipper å bruke penger det er betalt skatt for. Den andre er at de får tilbake momsen. Den tredje er at de får en regnskapsmessig skattefordel av utgiftene som bidrar til mindre selskapsskatt. Hvis dette var selskaper med ansatte kunne det vært vel og bra. For skattetriksing betyr det at de får dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløp som lønnsmottakere.

72022 AS uten ansatte omsetter for over 500 milliarder kroner i året
Det finnes altså en bråte "selskaper", hvorav mange åpenbart er opprettet for å få skatt til å forsvinne. Dette er selskaper som omsetter, men ikke har ansatte.

Å kalle skattelette som ikke gir arbeidsplasser for "investering" er latterlig
Vi er selvfølgelig enig i at det er viktig med arbeidsplasser og produktivt arbeid, og at statsbudsjettet gjerne kan legge til rette for slikt. Men å gi mer skattelette til privatpersoner som leker seg gjennom sine selskaper er tøv.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå Føretak, 2001-2013 (Velg Statistikkbanken Lag tabeller og figurer i høyre marg og velg kriterier)


Banksjef Rune Bjerke angrer for at han brukte ordet spleiselag.

Men han angrer "feil". (29. april 2014) Rune Bjerke fikk med kundene i DNB på spleiselag - men det var på falske premisser. Istenfor å komme med sitt bidrag til spleiselaget, tok ledelsen og aksjonærene ut økt utbytte, økt lønn og økt bonus. For kundenes penger. Å komme i ettertid og angre på ordbruken i avtalen er patetisk.

Uanstendig avtalebrudd. Det er ikke tvil om hva Rune Bjerke sa, eller hva han mente. På godt norsk er en avtale man går fra = avtalebrudd. Rune Bjerke inngikk en avtale med kundene, som han brøt. Hva gjør han så ? Jo, han beklager ordlyden i avtalen !!!!! Nei, Rune Bjerke, man betaler tilbake pengene man svindelet fra kundene tilsvarende økt utbytte og økt lønn og provisjon. Det er det man gjør.

Men når pengene tikker inn, går anstendigheten ut. Det er som med spriten: når spriten kommer inn, går vitet ut. DNB har et ry nå så langt nede at det er pinlig. Ikke at det affiserer Rune Bjerke til handling, men likevel pinlig. Og det er klart, når man er blitt løyet til i full offentlighet, da forsvinner troverdigheten.

Skift rådgivere ! Det er å håpe at DNB snarest sparker eller bytter ut sine medierådgivere, eventuelt begynner å lytte til dem. Rune Bjerke har bare to alternativer. Det ene er å begynne å ta kundene sine på alvor. Det andre er å gå av - sikkert med en uanstendig behagelig fallskjerm. Man skal jo ha godt betalt for å lyge penger fra folk!

DnB ned fra en 88. plass i fjor til en miserabel 143. plass på kundebarometeret


Det store spleiselaget

(16. mars 2014) Bankene har bygget opp egenkapitalen sin etter krav fra myndighetene, derfor gikk Banksjef Rune Bjerke i DNB ut for lenge siden og sa at lånetakerne må ta sin del av regningen i "spleiselaget". Eierne, som har ansvaret for egenkapitalen i et selskap, skulle bidra med sin del, sa Bjerke. Derfor har vi alle betalt 1 % mer i rente på lånene enn strengt tatt nødvendig, og vi snakker om mange milliarder totalt.

Resultatet ble strålende, så strålende at eierne istedenfor å betale sin del av spleiselaget, fikk økt utbytte. Og banksjefen selv fikk stor bonus på grunn av det glitrende resultatet som om det var hans egen fortjeneste, et resultat tappet fra fattige lånetakere i bankens nådeløse skvis under dekke av "spleiselag".

Misforstått spleiselag. Grådigheten til DNB og Rune Bjerke ser ingen grenser. For det er helt krystallklart: Dette her er ikke noe spleiselag. Dette er røveri og utnyttelse av en tilnærmet monopolsituasjon, ikke noe annet. Selv når forbrukermyndigheter og politikere blir skarp i røsten, affiserer ikke dette Rune Bjerke det aller minste. Tvert imot bidrar han til å fornærme kundene sine og ødelegge klimaet foran årets lønnsoppgjør på en helt utilbørlig måte.

Dersom utbyttet hadde vært redusert eller holdt på samme nivå som året før, og lønningene (inkl. bonuser) til ledelsen sto på stedet hvil, kunne "spleiselaget" vært troverdig. Nå fremstår DNB og Bjerke som IKKE troverdig.


Ran på høylys dag

(8. mars 2014) På BT side 12 går Victor Norman ut og sier dagens eldreomsorg tar fra de fattige og gir til de rike. Eldre mennesker har største formuer og best betalingsevne, og bør betale mer av omsorgen selv. I samme artikkel går Kristin Clement ut og sier at vi må kutte i formueskatten. De to er altså lite samstemte. Bruk av formueskatt gjør nemlig at de med best betalingsevne kan bidra mer til egen omsorg, derfor er det enkleste selvfølgelig å opprettholde formueskatten. Clement vil også redusere velferdsordninger som er rettet mot folk i arbeid, det lukter kutt i sykelønn, høyere pensjonsalder, mindre pensjon, mindre barnetrygd, dårligere arbeidsforhold, lengre arbeidtsid. Og hun mener økte egenandeler for ulike velferdstjenstere "vil tvinge seg frem".

Til slutt i artikkelen retter hun et spark mot kvinnedagen i dag: Dyre, vellykkete, velutdannete kvinner som får barn sent i livet er storforbrukere av slike tjenestern (velferdsordninger rettet mot folk i arbeid). Med slike insentiver er det ikke rart at de får barn sent i livet, sier Clement i BT.

To grunner til at Civita vil rasere velferdsstaten
De rikeste som leker seg gjennom selskaper skal ikke betale skatt
Kristin Clement vil ikke at de aller rikeste skal betale inntektsskatt (de har jo ikke inntekt, stakkars), eiendomsskatt, formueskatt, arveavgift eller kapitalskatt. Hun vil bare at de skal betale skatt av "overskuddet" sitt når alt forbruk og alle utgifter er trukket fra. De sørger selvfølgelig for IKKE å ha overskudd. Ikke bare det, men også selskapsskatten henger i en tråd, for når et norsk selskap selges "til utlandet" kan det internfakturere overskuddet til skatteparadis. Resultat: mer til eierne, ingenting til Staten.

Meningsløst offentlig sløseri av bevisstløse politikere
De neste 30 årene skal vi bruke 235 milliarder på nye jagerfly og 35 milliarder på OL hvis politikerne våre får det som de vil. Flyene blir så dyre at vi ikke har råd til å bruke dem når de kommer, og kostnaden så stor at vi "alle" må bidra. Gjett hvordan ? Jo, mer skatt (bare til vanlige folk, vi må jo ikke ødelegge for de rikeste vet du), kutt i sykelønn, høyere pensjonsalder, mindre barnetrygd, mindre pensjon, dårligere arbeidsforhold, lengre arbeidtsid og økte egenandeler.


Arvesølv, oljefond og sentralbanksjef

(15. febr. 2014) Sentralbanksjefen har vært ute og klødd oss i ørene igjen. Han har ikke manet til måtehold for ledere, ikke fordømt rovdyrspekulasjon, skatteparadiser eller skattefrihet til de rikeste. Og i etterkant av talen debatteres det om oljefond og arvesølv. Det er lett å glemme den onde siden av historien når alt går bra.

Arvesølv. Det er en nyanse mellom å sløse bort, selge og gi bort arvesølvet. Når du selger, får du markedspris. Når du gir bort, får du langt under markedspris, og de som du gir til får gleden av å selge videre til markedspris og hanke inn en gedigen profitt. Det er jo hyggelig for dem, men ikke så hyggelig for oss som har vært med å bygge opp denne rikdommen fra grunnen av, kanskje gjennom skattepenger eller avgifter eller medlemskap, uten å få verken inntekter eller innflytelse i retur.

SND Invest var i 2003 verdsatt til over en milliard kroner. SND Invest hadde interesser i 140 bedrifter til en kostpris på 1,8 milliarder kroner samt verdier i form av bankinnskudd og andre rente­papirer. SND ble ”solgt” for en brøkdel av verdien.

Arcus (tidligere Vinmonopolet) var et annet slikt selskap. Arcus var anslått verdt 1,5 milliarder kroner, og ble ”solgt” for 550 millioner. Kjøperne finansierte for en stor del kjøpesummen ved å ta ut store utbytter og kapital fra selskapet de kjøpte, hvilket sier litt om hvor mye mer enn kjøpesummen selskapet var verdt. Genialt, hva? Aktiva til Arcus gikk klart frem av revisorgodkjente regn­skaper og fremsto som verdier av eiendommer og penger på konti.

Statsråd Ansgar Gabrielsen kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus. Han tapte en halv milliard på salg av SND og en hel milliard på salg av Arcus. Det var mye penger i 2004. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett.

Stoltenberg og Statoil. Jens Stoltenberg ble pådriver for å privatisere Statoil. I februar i 2005 reduserte regjeringen statens eierandel i Statoil fra 76,3 til 70,9 prosent. Tre måneder etterpå, i mai 2005, leverte Statoil et overskudd på driften første kvartal på 21,5 milliarder kroner. Hallvard Bakke mente delprivati­seringen av Statoil var en giganttabbe, som kan ha medført tapte inntekter til Staten i størrelse 10 milliarder kroner bare første året.

KLP forvalter 140 milliarder pensjonskroner. Dette er store penger noen sikler etter så det riktig renner nedover munnvikene. Det aller meste av de 140 milliardene er kommunalt ansatte sine penger. Det er de som har avstått fra lønn for i stedet å få utbetalt pensjon når de går av. Dette gjelder uansett hvordan innbetalingene rent teknisk er fordelt på arbeidsgiver og arbeidstaker. Etter det jeg forstår ble forslaget om ”privatisering” av KLP stemt ned.

Sentralbanksjef Gjedrem solgte hele Norges gullreserver i 2004 etter han var tilstede på Bilderberg i 2003. Han solgte på en tid der landet knapt visste hva for noe godt det skulle investere oljepengene i, i motsetning til oss andre som bare selger arvesølvet når vi er blakke og desperat trenger penger. Fra han solgte til mai 2010 økte gullprisen med 290 %, og han gikk glipp av en gevinst pr. 2014 kanskje opp mot 8 - 9 milliarder kroner. Men ingen har noen gang stilt spørsmål med hvem som beordret salget, hvorfor det ble så viktig å gjennomføre det akkurat da, eller hvem han solgte gullet så billig til. Dette er bemerkelsesverdig, for å si det forsiktig.

Pengetrykking. USA har på noen år trykket opp et helt oljefond av dollars – og sluppet fra det så langt. Men selvfølgelig: går det så går det, og why not ? Fortsatt er dollar brukt i oljehandel, narkohandel og som valuta i diverse utviklingsland. Takket være dette er et så dårlig papir så mye verdt. Onde tunger sier USA sitter klar med ny valuta når boblen sprekker. (Video om USA's gjeld her ...)

Frp og Høyre sikler etter å gi mer av nasjonens arvesølv til de som allerede har mest. Dette handler ikke bare om eierskap eller profitt, men prinsippet at det som er verdt å eie skal eies av noen få. Samtidig ser vi at oljefondet gjerne låner ut enorme beløp billig til tyske motorveier, mens norske veianlegg må betale det femdobbelte. Og i alt dette må Siv Jensen finne sin balansegang. Hun vil trenge all lykke til.


Verdens milliardærer har doblet sin formue siden 2009
(12. nov. 2013) Var det noen som sa finanskrise ? Denne artikkelen forteller mer ...

Wealth of World’s Billionaires Doubles Since 2009
Her er video med foredrag om funnene til Wealth-X og UBS (merk 1 billion på amerikansk = 1 milliard på norsk)


Høyre vil kansellere budsjettforslag som skal hindre internfakturering

Vil ikke stoppe skattetriksing. (2. nov. 2013) Et av de rødgrønnes budsjettforslag hadde som målsetting å fjerne muligheten for triksing for multinasjonale selskaper. Slik triksing går på å internfakturere kostnader til høykostland og inntekter til lavkostland med skattefrihet slik at resultatet i Norge blir null og skattefrihet oppnås. Det er en del av den skattefarsen vi ser i Norge (og i resten av verden) som bidrar til å ta ned velferdsstater og gjøre det umulig å drifte et land fornuftig og forsvarlig.

Sist høyre var i regjering, gjorde de det samme. Den gang var det med finansminister Per Kristian Foss som behendig lukket øynene for at vennene hans internfakturerte ut overskuddene sine til skatteparadiser. Og for all del, vi skal jo ikke beskylde de rødgrønne for å ha vært særlig offensive i denne saken de heller, det kan se ut som flere politikere omgås den samme fiffen.

Enorme beløp forsvinner ut av landet. Etterhvert som flere og flere selskaper velger å bli multinasjonale av skattemessige årsaker, har kanskje mellom 50 og 100 milliarder skattekroner årlig forsvunnet ut av landet, tildels usporbart. Det var noe av dette hullet de rødgrønne ville tette. Det ser ikke ut som om Høyre er særlig lysten til å følge opp denne strategien, helt i tråd med det vi tror Høyre står for: Ingen skatt til de rikeste, skatt er for vanlige folk. Vi får se hvordan de blåblå vil rasere statsbudsjettet i løpet av et par uker.

Selskaper har unndratt nær 17 milliarder skattekroner ved å handle med seg selv. Stoltenberg skal tette hullet (nrk 1. mai)
Snubletråd for de blå, kaller dn.no det for (dn.no)
Les mer om skatteparadiser og internfakturering her


Mangemilliardær i eiendom med null i inntekt og null i formue

(22. juli 2013) Det er Dagens Næringsliv som viser oss den vellykkete Ivar Tollefsen. Investor Ivar Tollefsen (52) er god for 5,4 milliarder kroner, ifølge bladet Kapital. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at han eier i overkant av 14.000 utleieleiligheter. I 2011 hadde han 0 i inntekt og 0 i formue, derav null i skatt. Nå plages han visstnok med ørlite formueskatt, men det skal Høyre få en slutt på.

Det er litt trist når denne type forretningsfolk i Dagens Næringsliv fremstilles som noe flott og prisverdig. Den godeste Ivar Tollefsen har dårlig rykte, og leier ut dårlige leiligheter han har kjøpt billig, til høy pris, uten å betale skatt, og tildels uten å vedlikeholde dem.

Et tvilsomt kjøp ? Mellom Aker sykehus og Ring 3 er ti blokker med 474 leiligheter pent fordelt på 25 mål grøntareal: Sinsenveien 56-74. Blokkene er fireetasjers, med solide etasjeskillere i betong og leiligheter på rundt 30 kvadratmeter. Leilighetene ble bygd for, og var leid ut til, ansatte ved Aker sykehus - det var derfor de fikk navnet «søsterblokkene», etter sykepleierne.

I 2001 hurtigsolgte kommunen de ti blokkene til private. Milliardær Ivar Tollefsen og hans Fredensborg Eiendomsselskap ble etter hvert eneeiere. Etter hva vi forstår var salgsprisen bemerkelsesverdig langt under markedspris, og påfølgende rettsaker er etter det vi forstår ikke avsluttet. Onde tunger hevder personer i Oslo Kommune har drevet kokkelimonke ... men ingenting skal være bevist.

Slik ble Ivar Tollefsen (52) mangemilliardær (dn.no)
Milliardæren Ivar Tollefsen fikk nyplukket søppel fra hans egne leiegårder i «gave» fra Rød Ungdom (dagbladet.no 2010)
På få år ble antall sosialklienter i Sinsenveien 56-74 mangedoblet (vg.no 2010)


De rikeste betaler ikke en krone i skatt på aksjeutbytte

Norge får inn knappe 3 % skatt på aksjeutbytte totalt sett

1441 milliarder kroner i aksjeutbytte utbetalt 2006-2012. (14. mai 2013, korrigerte tall for 2006 + 2007 den 26. mai 2013) I perioden fom. 2006 tom. 2012 er det utbetalt 1441 milliarder kroner i aksjeutbytte. 170 av disse milliardene er utbetalt til personer og har gitt 41 milliarder i skatt, dvs. rundt 24 % skatt. Resterende 1271 milliarder kroner er utbetalt til selskaper skattefritt iht. regelverk innført av Høyre før Bondevikregjeringen måtte gå i 2005.

Det gir 2,86 % skatt. 41 milliarder i skatt av 1441 milliarder utgjør en skatteprosent på knappe 3 %. Da Kristin Halvorsen som fersk finansminister sto frem på TV og forkynte at ”nå skal alle betale 28 % skatt på kapitalinntekter”, var det i beste fall mot bedre vitende, i verste fall ren løgn. De 1271 skattefrie milliardene deles med omlag en tredjedel til Staten som er en stor eier, en tredjedel til utenlandske selskaper som gambler i Norge, og en tredjedel til norske selskaper.

En bråte selskaper ble opprettet for å hindre skatt. Bare første kvartal 2006 ble det opprettet 25.000 sekskaper (kilde usikker) som utelukkende hadde til hensikt å ta imot aksjeutbytte slik at det ble skattefritt for eierne.

Alle ressurssterke aksjeeiere opprettet slike selskap i 2006 og har dermed sluppet skatt på utbytte siden. Dette er selskaper uten ansatte. Senere uttrykte finansministeren at ”de som setter skattefritt aksjeutbytte inn i selskapene må selvfølgelig skatte av dem når de tar pengene ut som lønn”. Som om personer som har hatt null i inntekt i flere ti-år for å slippe skatt skulle begynne å ta ut inntekt for å betale skatt nå.

Formueskatten står ikke i forhold til de enorme formuene der ute. Men så gikk de rødgrønne hen og innførte formueskatt, i størrelse 13 milliarder kroner årlig. Det betyr at eierne av disse selskapene som sitter på enorme formuer takket være skattefritt utbytte, nå må betale litt skatt av herligheten. Og det liker de ikke. Derfor er lobbyister, tenketanker og andre påvirkere engasjert for å få fjernet formueskatten. Det ser det ut til at de vil få til.

Kilde Statistisk Sentralbyrå: Tallene for aksjeutbytte 2006 og 2007 finner du på SSB her , velg Utdelt utbytte, Alle næringer og 2006 + 2007.

Tallene for aksjeutbytte 2008-2011 finner du hos SSB her (velg Utdelt ubytte, Alle næringer og årene 2008-2011.) Tall for 2011 er foreløpig. SSB har endret sidene for personlig aksjeutbytte og beskatning slik at tabellen er umulig å finne igjen. Imidlertid vet vi hvordan den ser ut fra en skjermdump:

Konklusjon: Aksjeutbytte i Norge er så godt som skattefritt. Unntaket er (som alltid ?) vanlige folk og småsparerne som betaler 24 % skatt. (28 % minus skjermingsfradrag ca. 4 %) At aksjeutbytte totalt sett bare gir knappe 3 % skatt er mindre enn de 4 – 6 % utbytte som Bondevikregjeringen forventet, og langt fra de 28 % som Kristin Halvorsen en gang forkynte. Det er fortsatt en enorm avstand i skatt mellom lønnsmottakere og de som leker seg på børsen.


Sigbjørn Johnsen frykter smell

(12. april 2013) Norge trenger 6.580 milliarder kroner for å greie å opprettholde dagens velferdsnivå frem mot 2060. "Vi må ikke la oss blende av gode offentlige finanser i dag", sier finansminister Sigbjørn Johnsen til Dagens Næringsliv (link under). Økt leveralder, reduserte oljeinntekter, høye velferdsordninger, lavere verdiskapning gjør at vi vil trenge mer penger enn pensjonsfondet har i dag, sier han. Implisitt sier han: "Vi må få opp mer olje fortere enn f... "

Han tar FEIL, det er skattefriheten til de rikeste som gir problemet.

 • Det er selvfølgelig ikke bærekraftig at de 1 % rikeste omtrent ikke betaler skatt i dette landet.
 • Det er selvfølgelig ikke bærekraftig at de store eiendomsmassene ikke gir noe formueskatt
 • Det er selvfølgelig ikke bærekraftig at fellessskapet subsidierer de rikeste med rundt 100 milliarder kroner årlig.
 • Det er selvfølgelig ikke bærekraftig at vanlige folk skal trekke lasset aleine.

  Løsningen er IKKE å kutte hos de svakeste
  Og mens de rikeste i hele verden jubler når det kuttes i velferdsordninger til vanlige folk, pensjonsalderen heves, pensjonene reduseres, det kuttes i trygd, skattene økes osv. osv. osv. for at de rikeste skal kunne fortsette å snylte skattefritt på samfunnet, da er det intet mindre enn kriminelt.

  Sigbjørn Johnsen: Sett i gang med en rettferdig beskatning eller gå av !!!

  Les mer om skattefarsen i Norge her ...
  Problemer å opprettholde dagens velferdsnivå frem mot 2060 (dn.no)


 • Det blå tyveriet fra vanlige folk (i Norge!)

  Nå er det mellom 50 og 100 milliarder vi "gir" til de rikeste hvert år

  (1. febr. 2008) Da dette nettstedet begynte å skrive om "overførslene" til de rikeste i 2003 - 2004 dreiet det seg kanskje om "beskjedne" 10 milliarder årlig. Istedenfor at politikerne har grepet fatt i problemet, har problemet akselrert.

  Nå dreier det seg om mellom 50 og 100 milliarder kroner hvert år. Fordi de rikeste og deres firmaer i realiteten ikke betaler skatt, er det vanlige lønnsmottakere som finansierer velferdsøkningen til de rikeste. Det gjelder forskjellige skatteregler for rike og vanlige folk. Det er nå helt åpenbart at regelverket for skattlegging er lagt på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning.

  Vi har måttet justere opp tallene ganske betraktelig, og ser at beløpet som er overført fra den fattigste tredjedelen til den rikeste tredjedelen har akselrert de siste årene.

  I perioden 2003 til 2007 kan landet ha gått glipp av 400 milliarder kroner i skatt fra de rikeste