Peak Oil = The midpoint of global hydrocarbon production

En viktig ressurs er i ferd med å ta slutt

  • De siste 100 år har verden produsert og forbrukt halvparten av verdens oljeforekomster (2002)
  • Analytikere hevder vi vil bruke 35 år på den andre halvparten
  • Dermed er det slutt på olje i år 2040
  • Dette vil føre verden inn i en helt ny æra hva gjelder eneri, oppvarming, transport, kommunikasjon osv.
  • Noen politikere handler fortsatt som om olje er en uutømmelig ressurs. De trenger hjelp.
Peak oil angir toppen eller midtpunktet på oljeproduksjonen. Den varierer fra brønn til brønn, verdensdel til verdensdel. USA opplevde dette på 1990-tallet, de fleste brønner i Nordsjøen har passert midten nå, og globalt antas at verden passerte midten i 2002. Det er da tatt hensyn både til ikke oppdagete ressurser (Barentshavet) og tall som må justeres ned andre steder (Det Kaspiske basseng). Problemet er at takten i produksjon, raffinering og forbruk har steget dramatisk. Verden svir nå av olje som aldri før, ikke minst takket være India og Kina som alene utgjør rundt en tredjedel av verdens befolkning.

Avinor ønsker å bruke 55 milliarder kroner til å utvide norske flyplasser, de forventer en trafikkøkning fra dagens 33 millioner passasjerer i året til 85 millioner reisende innen 2040. Regnestykket er helt feil. Vi ser toppen av flyreiser i dette ti-året, heretter går det bare en vei: reduksjon av trafikk. Og det er ikke miljøet og CO2 som bestemmer det, det er oljepris og tilgang på drivstoff. Og i 2040 er det ikke mer drivstoff å fly på, med unntak av militæret og de aller rikeste.

Det blir veldig spennende å se hvordan våre politikere vil takle realiteten at oljen vil ta slutt. Dersom politikerne handler i dag, kan vi være forberedt. Dersom de utsetter handling i 10 år, vil oljetørken komme som julekvelden på kjerringa. År 2040 er rett rundt hjørnet.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel stuper. Et gammelt skrekkscenario kan bli virkelighet (dn.no 29.02.2007)

USA's målsetting i Irak er redusert oljeproduksjon og økte oljepriser ( 13. september 2007)

Det synes i dag å være alminnelig akseptert også i "seriøse politiske kretser" at USA gikk inn i Irak på grunn av oljen, selv amerikanske analytikere sier dette høyt og rett frem nå. Vi trodde Irak-krigen primært var for å skaffe mye billig olje til USA, men BBC-journalist Greg Palast hevder det motsatte. I boken "Armed Madhouse" beskylder han USA for å ha høye oljepriser som målsetting, og en av måtene å sikre høye oljepriser er å hindre at Iraks olje kommer på markedet.

Derfor er Iraks oljeproduksjon i dag lavere enn noensinne, den er bare 3/4 av det Saddam Hussein fikk lov til å produsere under "Olje for mat-programmet", til tross for at USA har full kontroll over all oljeutvinning i landet. Palast hevder at "Big Oil" - de store oljeprodusentene - står bak den politikken som Bush-administrasjonen (Cheney) har ført i Irak.

Her er en av videoene der Palast holder foredrag i USA
andre videoer kan du finne her på google


Det internasjonale energibyrået IEA tror oljeprisen vil passere 100 dollar innen 5 år ( 15. juli 2007)

Olje er vanskeligere å erstatte enn noen annen energibærer. Tross Think og andre elbiler er bensin og diesel nesten enerådende i biler, båter og fly. Spørsmålet, slik IEA ser det, er hvor oljen skal komme fra.
Frykten øker for at verden kommer til å produsere for lite av det som forurenser for mye - nemlig olje (aftenposten.no)


Rådyr bensin i sommer, verdens raffinerier klarer ikke dekke etterspørselen ( 14. april 2007)

Så viser det seg at det er ikke mangelen på olje som denne gangen kjører bensinprisene til himmels, det er mangel på raffinering. Det produseres bensin for fullt over alt, likevel er etterspørselen nå blitt større enn produksjonen. Dermed blir det priskrig om de edle dråpene, og forbrukerne må betale.
Alt nå ser vi at bensinen er blitt dyrare, men ifølge analytikarar NRK har tala med, er dette berre byrjinga


Frp vil at verdiøkningen av oljeressursene bare skal tilfalle private - ikke oss alle ( 6. jan. 2007)

Ikke bare Høyre ser med gru på at verdiøkningen på Norges enorme oljerikdommer vil tilfalle fellesskapet istedenfor spekulantene, også Frp finner dette problematisk, og vil heller selge ut nasjonaleiendommen til private (utenlandske) aktører. Frp vet selvfølgelig at alt som heter "olje" vil mangedobles i verdi etterhvert som olje blir en mangelvare på noen få års sikt, og denne verdiøkningen ønsker ikke Frp skal tilfalle fellesskapet. Den skal tilfalle private, gjerne utenlandske, eiere.

Vi har sagt det før (lenger nede), og sier det igjen: Dette er DEN KRIMINELLE måten å forvalte fellesskapets ressurser på. Vi ser med gru frem til Stortingsvalg i 2009 at Frp skal få flertall for å gjennomføre slik politikk. Samtidig er det bra at Frp signaliserer hvilke håpløse verdier de står for i god tid før valgene.

Det er definitivt ikke på grunn av pengene FrP ønsker selge ut folkets eiendom til utlendinger. Dersom det skyldes ideologi, må vi spørre: Hvilken ideologi? Er det samme ideologi som gjør det så viktig å kjøpe nye amerikanske jagerfly for 30 milliarder kroner (pluss pluss) ? Er det samme ideologi som finner det maktpåliggende å støtte Israels herjinger i Midt-Østen? Er det samme ideologi som støtter de blå/brune høyrekreftene i USA som dekker seg under "kristelige verdier"?

Fremskrittspartiet åpner for å la utenlandske oljeselskaper overta deler av statens pengemaskin Petoro i kjølvannet av StatoilHydro-fusjonen


Oljeproduksjonen lavere enn forventet, justert ned 10% for 2007 ( 6. jan. 2007)

Det er ingen tvil om at norsk oljeproduksjon har passert toppen i de fleste brønner, mens det produseres stadig mer gass.

Det viser seg at det er produsert mindre olje i 2006 enn hva som var forventet. Nå er anslagene for oljeproduksjon i 2007 justert ned med over 10%. Det er fortsatt ingen som spør hva vi skal gjøre i 2040 når oljen er helt slutt.

Gassproduksjonen i 2006 var rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt (nrk.no)

Pressemeldingen fra oljedirektoratet (npd.no)


Avinor vil bruke 55 milliarder kroner til for å utvide norske flyplasser. Bør politikerne stoppe dem? (28. des. 2006)

Bare på Gardermoen vil Avinor investere 20 milliarder kroner. Allerede nå slipper innenriks flytrafikk ut 1 million tonn CO2 i året. Men det er ikke CO2-utslipp i høyere luftlag som er problemet. Det er olje. Verden har brukt 100 år på å produsere halvparten av all olje. Analytikere hevder vi vil bruke 35 år på å produsere den andre halvpraten. Når investeringene er ferdig i 2040 vil det ikke være olje igjen i verden å fly for.

Avinor forventer en trafikkøkning fra dagens 33 millioner passasjerer i året til 85 millioner reisende innen 2040. Trafikkanslaget til Avinor for 2040 forutsetter dagens tilgang på olje og dagens oljepris. Det er her de tar helt feil. Vi tipper trafikken i 2040 vil ligge nærmere 5 millioner, altså 80 millioner under Avinor sitt eget anslag.

Før Avinor setter i gang store investeringer må det gjøres en helhetlig analyse på fire ting:

  1. i hvilken grad ønsker vi at nødvendig flytrafikk skal forurense høyere luftlag
  2. i hvilken grad ønsker vi at unødvendig flytrafikk skal forurense høyere luftlag (weekendturer, halvtomme fly)
  3. hvordan vil en dobling og en tredobling av oljeprisen på kort sikt påvirke flytrafikken
  4. hvordan vil oljemangel påvirke samferdsel (og samfunnet forøvrig) rundt år 2040
Det kan være grunn til å frykte at oljeprisen blir doblet på 3 - 4 år og doblet igjen etter ytterligere et par år, og dette blir bare begynnelsen frem mot oljetørken som vi alle vet kommer. Derfor gjør samferdselspolitikerne klokt i å vurdere allerede nå hvordan milliardene skal brukes. Innen 2040 vil biltrafikk vil trolig finne alternative drivstoff, og flyene blir satt på bakken for godt.

Elektrisk høyhastighetstog vil aldri bli lønnsomt mellom byer i Norge. Men likevel er dette trolig eneste alternativ for effektiv kommunikasjon mellom byene. Her ligger utfordringen til dagens politikere. For det er i dag vi legger premissene for det samfunnet vi får om ti år. Dersom vi ikke evner å tenke langsiktig og helhetlig i dag, er det om ti år samfunnet får svi for det.

Vi tror ikke Avinor er rette instans for å ta beslutninger av slike dimensjoner, derfor må Avinor tas av denne saken og den må overlates til politikerne. Vi kan simpelthen ikke tillate at Avinor hopper etter stjernene og snubler i gjerdet. For dette blir en av de viktigste politiske beslutninger som tas innen samferdsel i året som kommer.

Avinor skal bruke 55 milliarder kroner for å utvide norske flyplasser. Det må til for å holde tritt med veksten i flytrafikken, mener selskapet (bt.no)


Høyre i harnisk over statlig eierskap i oljen (23. des. 2006)

Jevnlig ser vi at høyrekreftene ønsker å selge ut Statoil og andre oljerelaterte akjser til private. Høyre ønsker slettes ikke at det motsatte skjer: at Stoltenberg bruker 30 milliarder kroner til å kjøpe seg opp i nye Statoil. Høyre synes dette er dårlig investering og utidig statlig eierskap.

Tidligere eksempler på slik privatisering har ikke bare resultert i salg, men i rene gavepakker fordi selskap er blitt vurdert for lavt i verdi. Bare slik har staten "gitt" vekk mange milliarder til private. Men når Høyre ønsker å forvalte landets ressurser på en slik måte, er det ikke for å gi vekk aksjer under pari kurs.

Det handler om olje, knapphet og Peak Oil. For vi kan forvente en enorm prisstigning på olje bare de første par årene av den enkle grunn at oljeindustrien ikke klarer å øke produksjonen i pakt med etterspørselen i verden. Samtidig er store felt i ferd med å gå tørr, og totalt sett har verden sett toppen i oljeproduksjon.

Det er den enorme verdiøkningen vi får i oljeselskapene Høyre ønsker skal tilfalle private investors, ikke hele folket ved Staten.
Vi vil derfor kalle Høyres intensjon om salg av Statens aksjer i olje som en kriminell økonomisk politikk.
Høyre skal i god tid før Stortingsvalget i 2009 få anledning til å utdype sine intensjoner her.

Per-Kristian Fossn, nestleder i Høyre, bruker ethvert argument mot statlig eierskap i olje - her i dagbladet.no


Forbausende uttalelser fra Statoil-sjef Helge Lund (21. nov. 2006)

Ifølge Dagens Næringsliv har Lund advart mot Peak Oil. Lund har ingen tro på Peak Oil-teorien om at verden er i ferd med å gå tom for olje, men han advarer likevel mot tankegangen. "Det er nok ressurser i verden frem til 2030, men de er konsentrert i større grad enn vi skulle ønske i Midtøsten," sa Lund. "Persepsjonen Peak Oil kan påvirke aktørene slik at det får en effekt i markedet, uansett om det stemmer eller ikke. Peak Oil har vist seg å være et høyst bevegelig mål. En ting er sikkert, og det er at Peak Oil-teoretikerne til sist vil få rett." Les artikkel i Dagens nærinsliv her: "Alle enkle fat er tatt"(dn.no)

Vi velger å tro at journalisten i Dagens Næringsliv ikke har forstått hva Lund sa. For Peak Oil betyr ikke at vi er tom for olje. Det betyr at verden har passert midtpunktet for oljeproduksjon. Det betyr at halvparten av verdens olje er produsert, og at den andre halvparten gjenstår å produsere. Dette er ikke en tankegang man "advarer mot". Det er en tanke som våre politikere snarest bør begynne å tenke. Svenskene er allerede i full gang med å utvikle og ta i bruk teknologi som kan frigjøre dem fra olje.

Analytikere sier vi brukte 100 år på å ta opp den første halvdelen av verdens olje. Vi kommer trolig til å bruke 35 år på den andre halvdelen. Dermed har vi olje frem til 2040. Pga. stor ny etterspørsel i Kina og India (= to femtedeler av verdens befolkning) og oljeindustriens manglende evne til å produsere mer olje, vil prisene stige dramatisk allerede på kort sikt, likeså verdien av Norges oljeforekomster. Dette virker det som om Lund ønsker å tone ned, uten at vi helt forstår hvorfor. 35 år er ikke lang tid å omorganisere samfunnet bort fra oljeavhengighet.


Når Lund sier vi har olje til 2030
er det i hvert fall ikke denne grafen han ser på.
Illustrasjon under er hentet fra side 43 i dette dokumentet av Kjell Aleklett, Uppsala Universitet

Pessimisterna har fel om oljan. Oljebristen behöver inte knäcka välfärden, menar Christian Azar, professor på Chalmers
Professor Christian Azar målar upp en bild som inte stämmer med verkligheten, svarer Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet


Olje blir til C02 - enten vi liker det eller ikke (30. okt. 2006)

Blair er bekymret for temperaturstigninger, drivhuseffekt og kostander pga. ekstremvær. Derfor ønsker han tiltak mot CO2-utslipp. Og det får han ikke. En samlet verden ønsker for eksempel IKKE å iverksette reelle begrensninger for den største forurenseren av dem alle: Flytrafikken. Milliarder av liter olje forbrennes i de høye lag av atmosfæren av titusener av jetfly som flyr millioner av mennesker på reiser de kan være foruten.

Og det spiller jo ingen rolle. For den oljen vi sparer på ett område blir likevel forbrent på et annet område. All oljen kommer opp, blir solgt og blir forbrent til CO2. Det ligger i oljens natur. Enten vi liker det eller ikke. Kyniske politikere benytter gjerne anledningen til en ekstra-skatt for nødvendig kjøring til og fra barnehage og jobb.

Klimaendringer blir kostbare, iflg. rapport utarbeidet av den britiske regjeringen (nrk.no)


Hva gjør Norge når oljen tar slutt? (30. sept. 2006)

Noen vil rense en brøkdel av en promille av verdens avgasser for CO2 og pumpe det ned i havet, for å kunne ta opp mer olje som gir mer CO2. Virkeligheten er at all oljen blir til CO2 verden over fordi millioner av ustyrlige aktører tjener penger på den og og milliarder av forbrukere kjøper den.

Olje er som vi vet en begrenset ressurs. Ifølge Michael C. Ruppert i boka ”Crossing the Rubicon” har verden pr. 2004 brukt opp halparten av oljeressursene de siste 100 årene. Den andre halvparten vil bli svidd av på 35 år. Verden har passert "peak oil", toppen av oljeproduksjonen. Herfra går det nedover. Den gode nyheten er at det fra rundt 2040 blir slutt på CO2-forurensning fra olje.

OK, dersom vi iverksetter masse sparetiltak kan vi kanskje få resten av oljen til å vare et par år ekstra. Det som er helt sikkert er at all oljen vil bli brukt opp mens mange av oss ennå er i live, og når det har skjedd vil den være omgjort til CO2. Å tro at CO2-avgifter løser problemet vitner om utrolig enfoldighet og noe grådighet (ekstra skatt!). Det finnes en, og bare en, måte å forhindre at olje blir til CO2. Det er å la være å pumpe den opp. Dersom oljen blir hentet opp, blir den solgt og forbrent til CO2. Men å la den ligge er selvfølgelig ikke aktuelt. Hva med markedet? Hvordan vil det slå ut på oljeprisene i verden dersom Norge begynner å redusere utvinningen? Hva med oljefondet?

Økonomisk er det ikke livsviktig å pumpe opp alt det sorte gullet med en gang, for å omgjøre det til verdipapirer i en ytterst tvilsom økonomi på Wall Street. Tvert imot kan det være meget god og langsiktig investering å holde igjen litt olje til neste generasjon (som blir den siste oljegenerasjonen). Men opp kommer den tilslutt, til siste dråpe. Og til CO2 blir den. Så er det slutt.

Løsningen på oljeproblemet er å finne på noe helt annet, og å starte med det istedenfor å fortsette å bygge ut flyplasser, motorveier og gasskraftverk. Tiden er definitivt UTE for å investere i flyselskaper!

Alternativene er mange, felles for dem er at miljøvern må vike til fordel for vannkraft, vindmøller og kanskje atomkraft. Vi må få nye regler for husbygging som påbyr 40 cm. isolasjon i vegger og 60 cm. i tak for å lage hjem som varmes opp av beboerne. Vi må finne ut hvordan samfunnet skal fortsette å fungere når oljen er slutt. Vi må ta fatt i analyser og problemstillinger . Vi må begynne å ta beslutninger og sette dem om i handlinger som gjør at vi er klar om 10 år når prisene virkelig går gjennom taket. Og vi må ha et ferdig utviklet alternativ om 35 år når det er slutt på oljen. Da kan vi hindre at oljekrisen kommer som julekvelden kommer på kjerringa.

Historiens energikurve ? (figurene er fra nettstedet "Life After the Oil Crash" (link under)

Life After the Oil Crash: "Deal With Reality or Reality Will Deal With You"
Du finner mer her på Google


Verden er tørr for olje om 35 år - og politikerne klarer ikke engang å produsere kraft til dagens behov (23. august 2006)

Det var pussig å se på TV nesten de samme folkene med akkurat de samme argumentene diskutere kraftkrisen i går akkurat som de gjorde for 4 år siden. I sommer er det produsert for fullt takket være gode priser. Nå er magasinene tørre, og vi håper alle om på en våt høst.

Men det mest bemerkelsesverdige er at kraftproduksjonen ikke har økt nevneverdig på disse fire årene.
Maken til inkompetanse og handlingslammelse skal man lete lenge etter.
For dette går bare en vei: rett til helvete.

Realiteten er at verden på de siste 100 år har brukt opp halvparten av all oljen. Vi vil bruke opp den andre halvparten på 35 år.
Det betyr at våre barn og barnebarn vil oppleve det kaos verden går inn i når det ikke lenger er gass til gasskraftverk eller olje til å kjøre bil til jobben.

Vi har tid og penger til å bygge ut elektrisk kraft og elektriske kommunikasjonsmidler DERSOM vi begynner NÅ.
Det innebærer å bygge ut ALLE vassdrag som er fornuftig å bygge ut på en så effektiv måte som mulig uansett hva naturvernere mener

Det innebærer OGSÅ å avklare hvor og hvordan det skal være mulig å reise (elektrisk) om 35 år. Trolig får vi allerede innen 10 år verdensomspennende regler for hvordan vi skal spare olje. Da kan det bli slutt med å fly unødig og å fly der det finnes alternative elektriske kommunikasjonsmidler. Tror du politikerne vil få gjort NSB klar til å frakte passasjerer mellom Oslo og Bergen på 3 timer med elektrisk tog til da? Neppe, da har norske politikere kanskje kommet så langt at de snakker om at noe må gjøres ...

Og det innebærer nye regler for nybygg: minst 40 ca. isolasjon i vegger og 60 cm. i tak (hus oppvarmes av beboerne!)