NY OPPDATERT SIDE OM PENTAGON, klikk her


Mirakelet i Pentagon 11. september 2001

Nettbok på norsk om 11. september:


LES:  9/11 en åpen sak   av Reidar Kaarbø
"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time." (tillagt Abraham Lincoln)
Here's a Flash Summary of the anomalies at the Pentagon "Attack" on 9-11

Denne historien handler om American Airlines flight 77, en Boeing 757-223 med registreringsnummer N644AA, og Pentagon den 11. september 2001. Nedenfor finnes påstander hentet fra Internett og andre kilder. Påstandene er ikke verifisert. Det innebærer at historien kan ha elementer som er usanne i seg. Leseren utfordres derfor til å ta beretningen med stor skepsis og selv søke å etterprøve påstander som fremkommer. Denne historien fremstiller det som skjedde i Pentagon som intet mindre enn et mirakel, og den avviker sterkt fra den offisielle versjonen.

How to create an enemy: 11 items for conspiracy - on Cuba (resumee from file below)

Det er ikke en ny tanke å svitsje identitet på fly, der en drone tar over for passasjerfly og blir "skutt ned". Gå til side 13 i vedlagte dokument og les hva som var planlagt for Cuba.
Memorandum for the Chief of Operation, Cuba Project. Unclassified pdf-file dated march 1962


Fox-News reportasje fra Pennsylvania 11. september 2001 tilgjengelig på nettet 7 år etter: Hvor ble det av flight 93 ? (22. juni 2008)

Hva gjør USA med forhold som er vanskelige å forklare? De skyver det under golvteppet. Det gjelder spesielt to forhold fra 11. september: det ene er World Trade Center nr. 7 som ikke ble truffet av noe fly, det falt mirakuløst sammen om ettermiddagen som om det var sprengt av rivningseksperter. Det andre var Pennsylvanig. For hvordan kan en Boeing 757 styrte og lage et svært hull i jorden uten at man finner et sete, en motor, et hjul, et stolsete, noe som kan identifisere flyet? Ikke bare det, men et når et fly fullt av flybensin styrter, blir det normalt en brann som varer en god stund. I Pennsylvania var det ingen brann. Bare et røykende hull i jorden, som om noen hadde avfyrt en rakett ned mot et jorde.

Det er morsomt at Fox-repotasjen nå igjen er tilgjengelig for almenheten, samtidig som vi lurer på hvorfor det var å viktig IKKE å vise denne på amerikansk TV etter 11. september 2001.

Denne reportasjen fra Fox News ble vist 11. september 2001. Siden har den ikke blitt vist på TV


Bygninger som raste sammen pga. brann

11. september 2001 skjedde det mye rart i USA som aldri har skjedd før i verden. For første gang i historien falt to skyskrapere sammen pga. brann foran øynene til en skrekkslagen verden. Den gang var det svært få som fant grunn til å stille spørsmål til sammenrasingen, det var nesten noe slikt vi ventet oss.

Men på ettermiddagen falt en tredje skyskraper sammen, nemlig World Trade Center 7 med sine 47 etasjer. Måten det skjedde på har vakt bestyrtelse i det amerikanske samfunnet. For her er absolutt alle enige om at bygget kom ned som om det ble revet med eksplosiver. Og samtidig som bygget forsvant, forsvant også alle etterforskningsdokumenter i saker om alvorlig økonomisk kriminalitet mot store amerikanske selskaper.

“The government agencies housed at 7 World Trade Center were the United States Secret Service, the Department of Defense, the Immigration and Naturalization Service, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Mayor's Office of Emergency Management, the Internal Revenue Service Regional Council (IRS), and the Central Intelligence Agency (CIA).” (wikipedia) Dessuten huset WTC7 institusjoner innen finans og forsikring.

24. etasje i WTC7 (23th Floor) huset en leietaker som heter: Office of Eemergency Management (OEM). Dette var intet mindre enn ordfører Rudolph Giuliani's krisebunker. Hele 24. etasje var bygget om til en bombesikker bunker med strømaggregater, dieselforsyning, kriselager og kommunikasjonssenter mot egne antenner på taket. Det foregikk en kriseøvelse denne dagen (startet dagen før?) som pussig nok IKKE brukte krisebunkeren som hovedkvarter. Istedenfor var det satt opp et hovedkvarter i en annen eiendom til New York's Havnemyndigheter.

BBC rapporterte at World Trade Center 7 falt sammen en halvtime FØR det skjedde (8. april 2007)

Det morsomme med WTC7 er at BBC reporter Jane Standley klokka 16:57 kunngjorde live fra New York at bygget var rast sammen 23 minutter før det raste sammen. Ikke bare det, men BBC kunne fortelle hvorfor bygget raste sammen - før det faktisk skjedde. I filmen fra BBC nedenfor kan vi se reporteren stå i New York med WTC7 godt synlig i bakgrunnen og berette om sammenrasingen 23 minutter før den skjer. Først klokka 17:20 raste bygget sammen. Var det noen som trykket "release news" for tidlig ??? Etter dette er alt BBC's materiale på mystisk vis fjernet fra Google.news og forsvunnet fra BBC's arkiver.

WTC 7 collapse reported 23 minutes before it happened (see the remarkably story from BBC World here)
Videoen over er trukket fra Google. Og BBC har "mistet" alt arkivmateriale om saken.


Flyvrakene som forsvant

Men det skjedde mer denne dagen som aldri har skjedd før. Et Boeing 757 kræsjet inn i Pentagon og et annet på et jorde i Pennsylvania. To passasjerfly lager hvert sitt ikke særlig store hull uten å etterlate seg synlige identifiserbare vrakrester som turbindeler, understell, vingedeler, haleror, seter, nødutgangsdører eller lignende. I alle andre kjente flykræsj har slike flydeler ligget igjen, tildels meget synlig og lett identifiserbare. Felles for begge kræsjene er at ingen mennesker faktisk SÅ at det var passasjerfly som kræsjet .

Rettslegen Wally Miller, Somerset County Coroner, ble tilkalt til kræsj-stedet i Pittsburg, her er hva han har sagt: "I stopped being coroner after about 20 minutes, because there were no bodies there." ... "I have not, to this day, seen a single drop of blood. Not a drop."
Se hullet i bakken i Pennsylvania her

Flyet som droppet feil motor

En annen kuriositet fra denne dagen er flymotoren som gikk rett gjennom det ene World Trade Center og landet i et gatekryss 3 kvartaler unna. Kuriositet, fordi det var en Boeing 767-200 som angivelig kræsjet, men motoren stammer fra en Boeing 737.

Se alle fotoene her: South Tower Flight UA175 Dropped WRONG Engine In NYC Street


Timeline

 • 08:13: Siste kontakt med flight 11, det første flyet er kapret
 • 08:20: Flight 77 tar av 10 min. forsinket
 • 08:20: Den første kapringen av flight 11 er kjent, og de første jagerflyene skulle vært sendt på vingene
 • 08:30 – 08:39: President Bush forlater Florida hotel for skolebesøket
 • 08:46: World Trade Center 1 blir truffet av flight 11
 • 08:46 – 08:55: Flight 77 blir kapret minutter etter at første tårnet i New York blir truffet
 • 08:52: Jagerefly på vingene fra Otis AFB hele 190 miles unna for å gå etter flight 11 Baser nærmere New York blir IKKE benyttet.
 • 08:54: Flight 77 blir snudd rundt mot Washington, kapringen har skjedd
 • 08:55: Bush ankommer Booker Elementary School. WTC er truffet, og det er 3 kaprete fly
 • 09:00: Pentagon setter beredskap til Alpha, det er tre nivå under maksimum
 • 09:03: Tårn nummer to blir truffet av fly i New York, President Bush blir informert. Bush fortsetter programmet etter planen som om ingenting var skjedd.
 • 09:12: Flere ringer hjem fra Flight 77
 • 09:27: Først nå ringer Bush til Cheney i det Hvite Hus. Men de diskuterer ikke å skyte ned kaprete fly.
 • 09:30: Kongressen er ennå ikke evakuert i Washington Bush holder sin pressekonferanse i Florida nøyaktig etter planen.
 • 09:32: To klokker i Pentagon stopper pga. eksplosjonen
 • 09:38: Flight 77 treffer Pentagon (offisielt tidspunkt)
 • 09:41: Secret service beordrer jagerfly fra St. Andrews flybase i luften ”nå”, det er gått 1 time og 20 minutter fra første kapring var et faktum
 • 09:46: En del av Pentagon raser sammen, noen hevder etter nok en kraftig detonasjon


Flygerne som ikke kunne fly

Flykaprerne som tok over flight 77 i 30.000 fots høyde betegnes som dårlige piloter som ikke engang klarte å fly en landingsrunde med en Cessna. Instruktøren ble derfor meget forbauset over at de i det hele tatt hadde klart å ta kontrollen over en Boeing 757. Noen hevder at kaprerne hadde deltatt på flygeskoler og engelskkurs i CIA’s regi. Her skal ikke spekuleres om dette, bare konstateres at
 • kaprerne klarte å ta over flyet uten at kapteinen skjøv stikka frem slik at de raste i taket med en kraft som kunne fått dem til å brekke nakken. (Kapteinen var en førsteklasses trenet kampflyger !)
 • kaprerne klarte å skru av autopiloten
 • kaprerne klarte å finne ut hvor de var (husk at jetfly flyr over skyer / dis uten visuelle holdepunkter på bakken)
 • kaprerne hadde alle koordinater og radiofyr til Washington klart for seg
 • kaprerne klarte å fly på instrumentene til en Boeing 757 og finne Washington (en kurs på 5 grader feil ville sendt dem mange mil feil avgårde)
[Flight Academy] Staff members characterized Mr. Hanjour as polite, meek and very quiet. But most of all, the former employee said, they considered him a very bad pilot. "I'm still to this day amazed that he could have flown into the Pentagon," the former employee said. "He could not fly at all."

Hvordan kan en mann som ikke er kompetent til å fly en Cessna klare å fly en 757 ?

Men historien slutter ikke der.


Nedstigingen over Washington

En flygeleder fra FAA så på radaren da flight 77 var på vei ned. Det fløy bratt nedover i stor fart i en perfekt 270 graders sving før det kræsjet inn i Pentagon fra motsatt tide av der Donald Rumsfeld satt. Flygelederens første tanke var at dette var en militær pilot. Flygingen var profesjonell og så ut til å være under full kontroll. Også denne flygingen har flere elementer i seg som er interessante – og igjen minnes om at påstandende ikke er verifisert:
 • dersom man flyr en Boeing slik flygelederen beskriver, vil den få ”high speed stall”. Det innebærer at sentrifugalkraften blir for stor for vingeløftet, flyet er simpelthen ikke konstruert for å fly slike svinger og trekke så mye G, flyet vil stalle ut.
 • en Boeing 757 har en datamaskin som tar over dersom noen forsøker fly det på en måte som kan føre til havari. Dette betyr at dersom du flyr en Boeing 757 slik radaren over Washington viste, vil datamaskinen ta over flygingen og fortsette turen på en sikker måte. Denne datamaskinen må ha blitt omprogrammert for å få til en slik nedstigning som flygelederen beskriver ut fra radarbildet – dersom det var en Boeing 757 han så.
 • erfarne flygere har uttalt at manøvren utført av flight 77 er utenfor kompetansen til 90% av de mest erfarne passasjerflypilotene i verden.
 • et militært jagerfly ville klart en slik manøver
Hva tenkte egentlig kapreren på? Ville ikke det naturlige være å stupe rett i bygningen ? Eller ville det være å ta en lang forbikjøring slik at bygningen ikke lenger var synlig fra kapteinens sete, og svinge helt rundt for å treffe den ene fløyen som ikke var i bruk men under oppussing fra motsatt side ?


Forsvar av Washington

Pentagon og Det Hvite Hus hører til det best beskyttede luftrom i verden. Foruten førsteklasses radarovervåking, har området bakke til luft-våpen som fungerer helautomatisk. Det innebærer at et fly som nærmer seg Pentagon med sivil transponder vil bli betraktet som fiendtlig og skutt ned. Flyet som traff Pentagon må enten ha hatt en militær transponder, eller våpensystemene må ha vært satt ut av drift denne dagen.


Avskjæring av fly og responstid

Når det skjer uregelmessigheter med sivile fly i luften i USA går det normalt bare noen minutter før et par jagerfly er på vingene og forsøker avskjære flyet og finne ut hva som er problemet. Dette skjedde 67 ganger i perioden september 2000 og juni 2001, men det skjedde ikke 11. september 2001 før alle flyene hadde kræsjet.

11. september ble jagerfly sendt på vingene for seint, fra flybaser for langt borte, de ble tildels sendt i feil retning, og tildels flydd med lav hastighet når de omsider kom på ”rett” retning. Dette gjorde det mulig å la det gå over en time fra World Trade Center ble truffet til jagerfly var på plass i New York og over Pentagon – men da var det for seint til å utrette noe. En time i denne sammenhengen er utrolig lang tid og overhodet ikke i samsvar med den beredskap man forventer å finne i USA. En time er nesten nok til å utkjempe og tape en verdenskrig.

Det var altså ingen jagerfly tilstede i aktuelt luftrom ved noen av de fire kræsjene. Det var imidlertid fly i luften andre (feile) steder.

Eller som The Guardian skriver i vantro:
The first hijacking was suspected at not later than 8.20am, and the last hijacked aircraft crashed in Pennsylvania at 10.06am. Not a single fighter plane was scrambled to investigate from the US Andrews airforce base, just 10 miles from Washington DC, until after the third plane had hit the Pentagon at 9.38 am. Why not?
This war on terrorism is bogus (the Guardian 6. sept. 2003)


Landets øverstkommanderende i en krisesituasjon

President George W. Bush satt i bilkortesjen på vei til presseseanse i Brooker Elementary School i Florida da han fikk vite at det første tårnet i New York var truffet. Han valgte å fortsette programmet som om ingenting var skjedd. Da det andre tårnet ble truffet, gikk en av hans medarbeidere bort til ham og visket ham i øret: ”Amerika er under angrep!”.

President Bush er som øverste militær leder den som kan utstede de viktigste ordrer i en militær krise. Han, og bare han, kan beordre skutt ned et sivilt passasjerfly. Man kunne derfor forventet at han øyeblikkelig etablerte samband med Secret Service i det Hvite Hus og med landets øverste militære ledelse. Man kunne forventet at han fikk rede på hva i all verden det var som skjedde og hva slags trussel landet sto overnfor. Man kunne forventet at han lurte på sin egen sikkerhet, og dermed sikkerheten til alle de barna han hadde rundt seg. Man kunne forventet at han utstedte de ordrer som hans stilling krevde.

Men nei, Bush fortsatte programmet i barneskolen som om ingenting hadde skjedd, som om han visste at hans innsats ikke var nødvendig, som om han visste at han var trygg der han satt. Landets militære øverstkommanderende satt på Brooker Elementary school fra 09:03 til 09:27 - i hele 24 minutter - uten å ringe noen. Det eneste han visste var det han var hvisket i øret kl. 09:03: "Amerika er under angrep". Hva dette innebar, visste han ikke. Det kunne like gjerne vært starten på den tredje verdenskrig. Men president George W. Bush var for opptatt av den amerikanske versjonen av "dyrene i Hakkebakkeskogen" til å la seg avbryte av slike trivialiteter som at landet var under angrep. Seansen ble vist direkte på TV, og det var tydelig at pressekorpset var lite komfortabel med Bush sin manglende handlekraft. Først 09:27 ringte han til Cheney i det Hvite hus.

I det hvite hus satt Dick Cheney og hadde full kontroll. Han var øverstkommanderende i praksis denne dagen, og han fikk være det i fred. Han var ansvarlig for de ordrene som ble gitt den 11. september 2001. Når man ser på Bush sin innsats denne tiden, kan det virke som om det viktigste for Bush var nettopp IKKE å gjøre noe.

Dersom du satt i et møte og noen fortalte deg at uvedkommende var i ferd med å ta seg inn i hjemmet ditt til din familie, ville du da blitt sittende i møtet som ingenting var skjedd og følge oppsatt plan? Nei, du ville kastet deg på telefonen, ringt hjem, ringt naboer, ringt politi, og deretter ville du kastet deg i bilen og kjørt hjem for å se om det var noe du kunne gjøre.

Vi tror at Bush, etter å ha fått visket i øret at "America is under attac", som øverstkommanderende for USA's styrker, ett kvarter etter at han fikk vite at et passasjerfly har styrtet i World Trade Center, ble sittende med barna på Brooker FORDI det var planlagt på forhånd. Noe annet er helt utenkelig.


Kræsjet i Pentagon

Flyet som kræsjet i Pentagon kom inn meget lavt og nesten vannrett de siste kilometerne, dette er påvist ut fra skader på lysstolper i innflygingen. Det skal ikke være mulig å fly en 757 i stor fart så lavt over bakken. Mens passasjerfly tidligere har gått i oppløsning og havarert etter å ha kollidert med en enkelt lysstolpe, klarte dette flyet å kappe flere stolper på sin vei mot Pentagon uten å gå i oppløsning eller slå av vingedeler.

Flyet kræsjet inn i Pentagon med en kraftig eksplosjon som fikk Hilton Hotell flere kilometer unna til å riste. Eksplosjonen tyder på bruk av sprengstoff. Det var ingen eksplosjon av denne typen da fly i New York kræsjet inn i tårnene.

Et av de første vitnene rapporterte om kraftig lukt av cordite, et sprengstoff med særpreget lukt svært forskjellig fra lukt fra vanlige flykræsj.

Mens eksplosjonene i World Trade Center i New York var preget av brennende drivstoff med orange flammer og mye sot, var den første eksplosjonen i Pentagon ekstremt hvit, raskt ekspanderende og uten sot.

Det oppsto et hull med diameter på 5,5 meter i første eller annen etasje (first floor må oversettes med 2. etasje) som skar seg rett inn gjennom veggene av forsterket armert betong til 3 av 5 ringbygg i Pentagon. Skaden kan minne om retningsstyrt eksplosjon fra en kraftig rakett. En rakett av typen "Bunker-buster", muligens med ammunisjon av Depleted Uranium, vil kunne lage en slik retningsstyrt eksplosjon.

Gjennom 6 yttervegger av armert betong var det brent et hull, som tilslutt kom ut gjennom veggen litt over bakkenivå i blokk C (altså gjennom tredje blokk utenfra). Og hullet hadde omtrent samme størrelse hele veien.

En Boeing 757 er tre etasjer høy. Dersom snuten på en Boeing 757 laget et hull plassert så lavt på veggen som hullet i Pentagon, ville flymotorene skrubbet ned i plenen foran bygningen. Her var det ingen merker på plenen i det hele tatt.

I New York kunne verden se hvordan vinger og flymotorer laget skade på ytterveggen på World Trade Center. I Pentagon var det ikke noen skade på veggen der vinger og motor skulle ha smelt inn med stor kraft. Det var ikke hull etter flymotorene på 3 x 4 meter i det hele tatt, og der var heller ingen flymotorer av denne dimensjonen. Det var vinduer i treff-området som ikke var knust. Selvfølgelig var de ikke knust, er den offisielle versjonen, de er jo uknuselig!

Fronten på en Boeing 757 er myk som fronten på et bilkarrosseri. Den skjærer seg ikke gjennom armert betong, men trykkes sammen, knuses og deformeres som på en bil. Dersom man er i tvil, er det ingen sak å gjøre et fullskala-forsøk med modell av en seksjonen fra Pentagon og et utdatert fjernstyrt passasjerfly.


Videoene som ble holdt hemmelig

Pentagon har 83 videokameraer på taket hele veien rundt der all trafikk overvåkes og der enhver feilparkert bil blir lagt merke til. I tillegg er det flere overvåkingsvideoer i området som alle ble beslaglagt bare minutter etter kræsjet. Dette er en av de få ting alle synes enige om: Ingen av disse videoene er frigitt – bortsett fra 5 rammer fra 1 video utenfor Pentagon.


Videoen som ble frigitt

En video fra en innkjørsel i nærheten ble beslaglagt av FBI bare minutter etter kræsjet. Her er seinere frigitt 5 rammer fra videoen som viser kræsjet. Ikke bare viser den en kraftig eksplosjon idet noe treffer Pentagon, men den viser noe som kan være halen på et jagerfly, og den viser noe som kan være hvit røyk fra noe som kan være en rakett avfyrt 100 meter før kræsjet. Det videoen definitivt IKKE viser er en svær Boeing 757 – noe som stemmer med alle vitneobservasjonene: ingen så et stort passasjerfly kræsje inn i Pentagon. På internett finnes videoen lagt ut mange steder, samt en animert versjon hvordan det kunne sett ut med en Boeing 757. Forskjellen er betydelig. Det må også sies at det nå også ligger en tilsvarende animasjon som viser den offisielle versjonen av kræsjet. Her er skalering trikset med for å forklare videobildene. Hvem har rett?

Her er videoen pluss en redigert animasjon over samme scene med en Boeing 757


Hvit røyk fra "noe" som traff Pentagon

En av de hendelsene alle synes enig om, er at det på den videoen som ble frigitt var hvit røyk. Røyken kunne f.eks. vært fra en rakett som ble avfyrt fra et A3 jagerfly 100 meter før treffet i Pentagon. Den "offisielle" versjonen hevder at den hvite røyken stammer fra høyre flymotor som kom borti en svær tilhenger med kraftaggregat på plenen rett utenfor Pentagon.

Det er imidlertid ikke mulig å få en jetmotor til å avgi hvit røyk unntatt i høye luftlag når temeraturforhold gjør kondenserings-striper mulig. Og da oppstår røyken 100 meter bak flyet og vises bare der avgassene kjøles ned. En jetmotor kan avgi svart røyk. Derimot kan en rakett avgi hvit røyk. Dette er også en sak som kan være mulig å etterprøve ved å kjøre en flymotor i en rigg og skade den, og ser om man klarer å lage noe hvit røyk.


Hvor ble det av flyet?

De første TV-selskapene som rapporterte fra Pentagon konstaterte at det i hvert fall ikke var noe som tydet på et flykræsj, av den enkle grunn at det ikke fantes noen deler etter flykræsj. Den offisielle versjonen beretter om temperaturer i kræsjet så høye at selv flymotorene av titan fordampet – det var derfor de ikke ble funnet. Likevel klarte FBI å finne DNA nok til å identifisere de fleste av passasjerene.

Ingen motor. Ingen flyseter. Ingen vingespisser eller ror, intet haleparti, ingen nødutgangsdører eller andre identifiserbare deler. Ethvert passasjerfly har viktige flydeler med serienummer som kan identifisere delen for å kunne verifisere at det bare brukes sertifiserte deler. Delene kan knyttes direkte mot flyet. Ingen slike deler ble identifisert i Pentagon.

Derimot ble det langt ute på venstre side av plenen funnet en pen liten karosseridel med en bokstav fra en AA-logo som stammer fra høyre side foran på et fly. Denne flydelen var fullstendig fri for merker etter eksplosjon og varme, og onde tunger påstår selvfølgelig at den ble plantet av FBI.


Fremmede flydeler

Derimot ble det funnet deler fra en liten jetmotor som definitivt ikke kan stamme fra en Boeing 757 men muligens fra et A3 jagerfly. Det ble også funnet en liten felg som heller ikke kan stamme fra en Boeing 757 men som kan stamme fra et A3 jagerfly.

Under presenning og i stor hemmelighet ble en stor flydel seinere båret ut av Pentagon av en tropp fra FBI, uten at offentligheten fikk se hva det var. Det kunne vært rester fra et A3 Skywarrior jagerfly.

Den lille turbindelen bak foten til personen til høyre, hører ikke til en 757.

Under er motor til en 757.

Vinge fra en A3 Skywarrior båret ut i hemmelighet?

Dette er i hvert fall ikke vinger fra en Boeing 757

Her er en A3 Skywarrior. Hvilket inntrykk vil den gi malt i American Airlines sine farger?


Vrakene som fortsatte å fly

American Airlines flight 77 som kræsjet i Pentagon 11. september 2001 hadde nummer N644AA hos de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA. Et fly med dette nummeret skal fortsatt ha vært på vingene i månedene etter 11. september. Andre hevder at FAA sine databaser ikke blir oppdatert straks et fly havarerer, og at dette var årsak til at flyet fortsatte å figurere i papirene.

Det er rapportert om to mystiske nødlandinger i Cleveland Hopkins Airport litt seinere den 11. september, nemlig kl. 10:10 og kl. 10:45 som ble omfattet av stort hemmelighold, bl.a. ble hele flyplassområdet evakuert før nødlandingene.

Det første av disse flyene var Delta 1989 (som ikke var kapret) med 69 passasjerer. Det siste er ikke identifisert, men skal ha hatt rundt 200 passasjerer ombord. Noen mistenker at dette var flight 93, det som angivelig skulle ha kræsjet i Pennsylvania - i så fall stemmer ikke passasjerantallet. Også flight 93 fortsatte å fly i FAA sine registre. De to andre flyene ble merket som destruert i FAA sin database.


Kapteinen på flight 77

Kapteinen på flight 77 denne dagen het Charles Burlingame. Han var en ex- F4 Navy pilot og hadde på sitt siste oppdrag for marinen hjulpet Pentgagon med å lage planer for hvordan man skulle håndtere nettopp at et passasjerfly kræsjet inn i Pentagon. Burlingame hadde vært del av Cheneys ”counterterrorism preparedness task force”. Han hadde derfor arbeidet med/for Cheney og kjente ham personlig.

”Tilfeldigheten” med Burlingame ble påpekt av Barbara Honegger som arbeidet i det Hvite Hus under Reagan, og er så spesiell at vi tar den med i sin helhet. Her er hva hun skriver:

“...the main pilot of the 9-11 Pentagon plane, former Navy and then Navy Reservist pilot Charles Burlingame, had recently, in a Reserve assignment at the Pentagon, been part of a Task Force that drafted the Pentagon's emergency response plan on what to do in case a plane hit the building - which his own plane then did. It is therefore very possible - in fact extremely likely, if not certain - that this 'task force' that Flight 77 pilot "Chick" Burlingame was part of was the Cheney counterterrorism preparedness task force, and that the Pentagon plane pilot, therefore, directly knew and even worked with/for Cheney. and

Burlingame's 9-11 Pentagon plane not only hit the Pentagon that morning, it struck a Command and Control center for that morning's counterterrorism "game" exercise, killing most, if not all, of the "players". We know this because Army personnel from Ft. Monmouth, New Jersey were on special duty assignment at the Pentagon that morning for an emergency response exercise and were killed when Burlingame's plane hit. Ft. Monmouth, New Jersey also happens to be the headquarters for White House/Presidential communications, including therefore probably also for Air Force One (this is discoverable) -- and recall the warning "Air Force One is next" and the 'secret code' which was called into the White House that morning which WH press secretary Ari Fleischer revealed as a means of explaining why Pres. Bush left Florida for a military base and did not return to the White House. This "warning" was probably called into the White House, if true, by either the Ft. Monmouth White House communications headquarters and/or the Ft. Monmouth counterterrorism exercise "game" players temporarily at the Pentagon that morning.”

Var dette en skjebnens ironi ?


Passasjerene på flight 77

“It is striking how many of the passengers are either ex-military or CEOs of companies with Pentagon contracts” – ifølge et nettsted som ikke lenger er tilgjengelig.

Passasjerlisten for flight 77 viser ca. 56 personer ombord, nemlig 48 eller 49 passasjerer og et mannskap på 6 (dette blir nesten 56). Ingen arabere var med flyet. Det har alstå dukket opp 5 personer underveis som ikke hadde billetter og som ikke var talt opp før avgang. Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) som identifiserte de omkomne, klarte det kunststykket å identifisere flere passasjerer enn dem som var på passasjerlisten, nemlig Robert Ploger, Zandra Ploger, og Sandra Teague. Andre opererer med 53 passengerer, 5 kaprere og et mannskap på 6.

Til høyre er versjonen som har tatt med kaprerne og et par til.

Versjonen nedenfor gir 58 mennesker ombord på flyet inkl. mannskapet. Ingen arabere ...

Passasjerliste, følgeskriv
Passasjerliste, del 1
Passasjerliste, del 2


Araberne var ikke blant passasjerene

Passasjerlistene kan synes å variere litt, men ingen av listene har noen arabere med. Alle passasjerene er identifisert, det er derfor ikke mulig at araberne sjekket inn som "Smith" eller "Wilson". Alle som har flydd, kjenner hvilke rutiner flyselskapene har for å telle opp passasjerene og sjekke at antallet stemmer med antallet billetter. Det altså liten grunn til å tro at de har greidd å snike seg ombord som blindpassasjerer.

FBI viste foto og navn til de 5 allerede den 27. september 2001. Hvorfor var de ikke på passasjerlisten?


Rask responstid: FBI var på plass på flyskoler bare etter noen timer

It’s a point that was underlined during a revealing exchange that took place at a recent meeting between senior FBI agents and relatives of 9/11 victims. At the meeting, Kristen Breitweiser, a widow of one of the dead, posed a question: “How is it that a few hours after the attacks, the nation is brought to its knees, and miraculously FBI agents showed up at Embry-Riddle flight school in Florida where some of the terrorists trained?” “We got lucky,” was the reply, according to an account of the meeting by Gail Sheehy in the New York Observer.

Why did Jeb Bush and federal agents seize records from Huffman Aviation - Florida flight school of Mohammed Atta, and other 9/11 hijackers - in the middle of the night following the attacks of September 11th and load them onto a C-130? And why did Jeb Bush know, hours after the attack, where to look?