Reklame i postkassen og verdier

   X   

FN sier forbruket må ned. Politikerne vil ikke.

En ny FN-rapport advarer mot nye og alvorlige miljøkatastrofer om ikke verdens forbruk av naturressursene endrer seg drastisk. For vår egen regning føyer vi til: I en slik situasjon er det viktig å gjennomføre både små og store tiltak. Politikere som ikke evner å gjennomføre små tiltak, kan ikke tiltroes å gjennomføre store tiltak.
FN: Forbruket vårt truer klodens fremtid (nrk.no)

Vi kunne trolig spart 18.000 tonn papir årlig dersom politikerne endret reservasjon mot uadressert reklame til krav om forhåndsssamtykke. Men politikerne vil beholde reservasjonsordningene fordi de vet at så få gidder å reservere seg, derfor er næringene komfortable med ordningen.

Januar 2015 publiserte Dagens Næringsliv historien om en mann som hadde veid opp all reklamen han fikk i postkassen de siste 10 årene.
2015: På 10 år fikk han over ett tonn reklame i postkassen inklusive innstikk

September 2023 publisete nrk.no en tilsvarende sak der papiret over ett år var veiet. Dette tallet er vesentlig lavere enn 2015, trolig på grunn av overgang til digital reklame.
2023: På ett år fikk hun 29 kilo reklame utenom innstikk i aviser.

Forhåndssamtykke vil spare 18 tusen tonn papir

Målet her er å finne ut hvor mye ressurser vi kan spare årlig ved å endre reservasjonsordning til forhåndssamtykke.
 • Vi antar det finnes 2,5 millioner husstander i Norge
 • Vi antar at halvparten av dem har reservert seg mot reklame
 • Det betyr at 1,25 millioner husstander mottar 29 kilo reklame i året = 36.000 tonn papir
 • Undersøkelse fra 2006 viser at bare en fjerdedel av husstandene ville valgt forhåndssamtykke
 • Forhåndssamtykke vil derfor begrenset reklamen til 625.000 husstander
 • Dette gir 625.000 x 29 kilo = 18.125.000 kilo = litt over 18.000 tonn papir i besparelse
Tallene er beheftet med mye usikkerhet. Det kan være flere enn halvparten som har reservert seg mot reklame, og mange mottar reklameinnstikk i aviser som ikke går an å reservere seg mot. Det er også grunn til å tro at langt færre enn en fjerdedel vil sette ut lapp på postkassen med "Ja takk til reklame" fordi folk som nevnt har viktigere ting å konsentrere seg om.

Basert på disse tallene vil forhåndssamtykke gi en besparelse på 18.000 tonn CO2 og spare tremasse fra 180.000 trær. I tillegg kommer reduksjon i transport:

 • felling og transport av 180.000 trær til papirfabrikk, eller produksjon av returpapir
 • transport av 18.000 tonn papir fra fabrikk til trykkeri
 • transport fra trykker til distribusjonssentral
 • transport fra distribusjonssentral ut til mottakerne
 • søppelinnsamling sammen med annet papir av renholdsverk for husholdningenes regning
Det er ukjent hva reduksjon i transport 5 ganger av 18.000 tonn utgjør i redusert CO2, redusertslitasje på veier, redusert trafikkstøy, støv og ulykker. Derimot er det HELT sikkert at denne reduksjonen er i tråd med politiske mål.

Politikerne og argumentasjon

Her er utsagn vi kan ha hørt:
 • Trær er en ressurs som samler opp CO2. Å bevare skog er et viktig klimatiltak
 • Det er viktig å redusere utslipp av CO2
 • Det er viktig å slutte med unødvendig forbruk
 • Det er viktig å redusere trafikken der det er mulig
 • Det er bra å redusere søppel ved å redusere papirmengden
 • Etisk sett er forhåndssamtykke en bedre ordning enn reservasjon
 • Det er viktig å lytte til folkemeningen
Samtlige stortingsrepresentanter nikker og er enige i disse argumentene. De ser galskapen i å dele ut 18.000 tonn papir til folk som ikke vil ha det. De ser galskapen både for trafikk, miljø og klima. Det utrolige er at de likevel lar galskapen fortsette.

Saken har også en etisk side

Det ikke bør være nødvendig for folk å gjøre noe for å slippe å motta søppel eller å bli plaget i heimen.

Men politikerne er utsatt for eks-politikere som jobber for næringene som tjener på reservasjon, og vi vet jo at politikere er lojale mot vennene sine. En dag skal de selv gå av som politiker og starte jobben med å påvirke sine etterfølgere, innen den tid må de ha overbevist de store næringene hvor korrupte de egentlig er for å få en ny fet jobb.

Ap er påvirket av LO grafikk som ikke ønsker mindre reklame, de borgerlige er påvirket av næringene som ikke ønsker redusert inntjening. Og penger teller mer enn respekt for folket, respekt for klima og miljø, sunn fornuft og gode verdier. Da er det lettere å tredoble avgift på bæreposer, det rammer bare vanlige folk som ikke har noen lobbyister som jobber for dem.

Konklusjon: Reservasjon må endres til forhåndssamtykke for alt

Folket må komme foran næringene. EU har klart det for e-post og SMS. Norge har IKKE klart det siden 1983. Nå er det på tide at norske politikere viser at de bryr seg om folk, miljø, klima og etikk i denne saken, og at de innfører forhåndssamtykke for
 • telefonsalg
 • uadressert reklame
 • gratiaviser
 • dørsalg
Politikere som ikke klarer å gjøre det rette i små saker, kan umulig håndtere store saker. Politikere som ikke hører på folket i små saker, utviser også forakt for folket i store saker. Så langt ser det ut som denne saken er styrt av korrupsjon og vennetjenester. Nå er det på tide å snu på flisa, i god tid før neste valg, slik at folk som bryr seg om verdier vet hvem de kan stemme på.

   X