Hva sier de rødgrønne?
Hva gjør de?

 • ulikhet: de rikeste opplever fortsatt skattefrihet, vanlige folk må betale, ulikheten vokser
 • tyveri: penger overføres fortsatt fra den fattigste tredjedelen av folket til den rikeste tredjedelen
 • verdiløshet: små, mindre viktige verdisaker blir neglisjert og trenert
 • korrupsjon: mektige økonomiske interesser til nære venner av regjeringen får gjennomslag for sin politikk
 • urettferdighet: vanlige folk, rettferdig fordeling, sunn fornuft kommer i annen rekke
Dette nettstedet fokuserer på det som regjeringer ikke gjør bra. På motsetningene mellom legning og praksis, mellom ord og gjerning, mellom løfter og innfrielse. Vi mener at en regjering som ikke holder mål i en liten sak heller ikke kan tiltros store saker.

Sakene rundt spilleautomater, telefonsalg og uadressert reklame viser hvordan politikere lytter til sine venner i A-pressen, LO, ex stortingsrepresentanter i organisasjonene osv. Derfor har vi her tre forholden som verdimessig ikke holder mål, som folket ikke ønsker eller er tjent med, og som samfunnet er bedre tjent uten. Og vi lurer på hvor mye LO med si formue, sine eiendommer og sine inntekter bidrar til en skattepolitikk som favoriserer nettopp dem med svær formue, masse eiendommer og store inntekter. Vi tror ikke det bare er høyresiden i norsk politikk som slåss for de rikeste på de fattigstes bekostning.

Dermed har vi også et habitetsproblem. Politikere er inhabile når de skal avgjøre forhold som griper inn i nære venners virksomheter dersom dette forholdet kan påvirke deres avgjørelser. Og står de løpet ut selv om de er inhabile, er det moralske forfallet fullkomment og nærmest kriminelt. Vi husker alle en smilende Bondevik i Rimi-Hagens bryllup, en Hagen som tilfeldigvis fikk full skattefrihet (her var snakk om 6 - 10 milliarder i skattefri inntekt) takket være, ja nettopp, Bondevik.

For lite, for lettvint og for seint, Støre.

(26. sept. 2020)
Ulikheten har økt betydelig de siste 20 årene. Det synes være bred enighet om at dette er en uheldig utvikling som bør snus. Men derfra til å gjøre noe har blitt vanskelig. Vi har ikke fått noen skattereform av den enkle grunn at enhver endring i regelverket vil gi en mer rettferdig beskatning, og det er det noen som ikke vil ha noe av. Ved stortingsvalget i 2017 klarte ikke Støre å si at hans skatteskjerpelse var ment til dem som tjente mest og hadde fått mest i skattelette av Høyre, og Støre tapte valget så det suste.

Skattesystemet har blitt en farse der de rikeste belønnes og de fattigste straffes. De rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, opplever et helt annet og gunstigere skatteregime enn vanlige lønnsmottakere som ser stadig nye skatter og avgifter på de utroligste felt. Vi har fått et skattesystem laget på de rikestes premisser og vanlige folk sin bekostning. Skatt er for vanlige folk!

Illusjonen om "arbeidende kapital" bidrar til denne skjevutviklingen. Og det er en illusjon fordi en bråte av selskapene til de rikeste ikke har noen ansatte, men har kun som formål å få skatt til å forsvinne, enten det nå er skatt på inntekter, utbytter, eiendom, formuer eller arv.

Den onde sirkel Uttrykket "arbeidende kapital" bidrar til å snakke ned økonomien som folket bidrar til. Dersom vi ikke kan handle og forbruke, vil en bråte næringer gå konkurs. Det gir igjen mindre skatt, mer ledighet, dårligere trygdeordninger og enda mindre omsetning med enda flere konkurser. Dette er "den onde sirkel" omtalt av den amerikanske økonomen Robert Reich, resultatet av skattelette til de rikeste og skjerpelse for vanlige folk.

Arbeidende arbeidere. Arbeidende kapital betyr altså ikke at den sysselsetter arbeidende arbeidere i Norge. Det er viktig og riktig å belønne dem som ansetter folk. Derfor bør innbetalt arbeidsgiveravgift komme til fradrag på formueskatt og arv, derfor bør incentiver til næringslivet knyttes opp til arbeidsgiveravgift, ikke til omsetning eller andre kostnader.

Skatteobjekter er i hovedak lønninger, inntekter som plasseres i selskaper, moms, formue, aksjeutbytte, eiendom og arv. Av disse objektene er det snart bare lønninger som beskattes. Inntektene til selskaper er ikke gjenstand for skatt, bare overskudd i selskaper ved årets slutt. Moms får selskapene tilbake, formueskatten er nesten fjernet, aksjeutbytte er skattefritt når det plasseres i selskaper, eiendom ønsker de rikeste å gjøre skattefritt, og arv av enorme formuer bygget opp på skattefrihet er skattefritt.

Fordi selskaper får bruke penger som ikke er trukket skatt eller AG-avgift og momsen blir refundert, får selskaper dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som lønnsmottakere som trekkes skatt og betaler moms. Selskapene til de rikeste blir rikere og rikere, og ulikheten i Norge blir større og større.

Skattefrihet i bånn Støre har et poeng når han lanserer skattefrihet i bånn og skatt over en romslig grense. Dette bør gjøres konsekvent på alle skatteobjektene, men det bør gis fradrag på formueskatt for innbetalt AG-avgift. I tillegg bør rentefradrag kun gjelde for gjeld inntil 6 millioner på egen primærbolig og momsfritaket på el-bil bør reduseres til 300.000 kroner. Man trenger ikke kjøpe Tesla eller Jaguar momsfritt.

Grønn skatt bør ramme de som forurenser. Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene. Det bør derfor legges en miljøskatt på alt aksjeutbytte (som i dag er skattefritt når det plasseres i selskaper) på 5 %. Dette er pengene Staten kan bruke til omstilling for grønne næringer og slik kanalisere tilbake til fremtidige investeringsobjekter uten å belaste "vanlige folk".


Mannen som mangler ører

(18. juni 2020) Støre og ledelsen i Arbeiderpartiet forstår ikke hvorfor de nå ligger på et historisk lavmål. Dersom de hadde hatt ører å lytte med, ville de forstått det bedre. Da ville det vært en drømmejobb å være arbeiderparti i opposisjon til dagens Høyre-regjering. Det ser ut til at velgerne har forstått det som Støre ikke forstår, at Ap har blitt kuppet av høyrefolk.

Har ingen forklaring på hvorfor Ap gjør det så dårlig


Arbeiderpartiet sliter med arveavgift

(5. febr. 2020) Arbeiderpartiet blir stadig utfordet av SV om å gjeninnføre arveavgift, sist i politisk kvarter på radio i går. SV ønsker innføre arveavgift med et romslig fradrag i bånn, gjerne 10 millioner kroner, for å sikre at "vanlige folk" ikke blir rammet. Men AP stritter imot.

Årsakene til forslaget fra SV er åpenbare: De rikeste arver enorme formuer i selskaper som er bygget opp stort sett uten at det er betalt skatt. Selskaper har som kjent et annet skatte-regime enn "lønnsmottakere" og surfer på skatteregler laget nettopp på de rikestes premisser. Det er derfor alle store formuer og inntekter er organisert i "selskaper", mange av dem uten ansatte. Dermed har mangelen på arveavgift medført økte forskjeller i Norge og har bidratt til å gjøre de rikeste enda rikere.

De rikeste ser på arveavgift som på fanden selv, de kaller det dødsskatt, misunnelsesskatt, en trussel mot familiebedrifter, en trussel mot "vanlige folk", og Gud vet hva. Dessuten, sier de, har de rikeste alltid klart å vri seg unna på en eller annen måte, og vil sikkert klare det igjen, derfor er det ingen vits å gjeninnføre arveavgiften.

Arbeiderpartiet viser i denne saken at de har blitt et høyreparti i norsk politikk og minner om en person som trør vannet. Her er AP-politikerne røyket ut av hiet og viser sitt sanne ansikt, et ansikt som ikke representerer arbeidsfolket.


På rådgiverne skal høyrefolk kjennes ...

(6. nov. 2019) Hadja Tajiks rådgiver Edina Ringdal begynner i NHO, derfor får Tajik ny rådgiver, nemlig Jorid Juliussen Nordmelan som kommer fra First House. Dette sier vel egentlig alt om hvem vi har med å gjøre her. Det er neppe noen grunn til å juble blant arbeiderne på gølvet.

Comeback for Jens Stoltenberg? Nei takk!

(16. juni 2018) Denne lille historien fra tekst-TV er fæl av flere grunner. For det første er det morsomt at Anniken Huitfeldt lanserer Stoltenberg sin karriære til amerikanske forsvarstopper i et lukket møte, ikke til Arbeiderpartiet eller til det Norske Folket.

For det andre bør det være ganske klart at Jens Stoltenberg ikke har noen fremtid som partileder etter å ha demonstrert at han er talsmann og nikkedukke for en fremmed stat som har avstedkommet så mange kriger og så mye opprustning verden over. Vi vil ikke at USA skal lede Arbeiderpartiet, så enkelt er det, enten det er gjennom Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt eller Espen Barth Eide. Ingen av de tre har den troverdighet og integritet som behøves.


Patetisk Jonas Gahr Støre

(17. sept. 2017) To viktige hendelser har preget nyhetene siste dagene. Den ene er at Børge Brende skal bli president i World Economic Forum. Det er blitt vanlig at norske politikere pendler mellom morsomme internasjonale fora og norsk regjering. Espen Barth Eide har nettopp kommet hjem fra direktørjobb i samme forum som Brende nå skal bli president for. Kanskje derfor har Jonas Gahr Støre gått ut og gratulert Børge Brende, og gitt ham en særdeles godt formulert attest.

En annen nyhet var Statnett som brukte underleverandør til virksomhet i Norge som igjen brukte ansatte fra Bosnia. Det var bare det at når de fikk lønn, måtte de betale tilbake mesteparten av lønnen til underleverandøren. Her fant Jonas Gahr Støre ingen grunn til å komme med en uttalelse.

Hendelsene viser hvem vi har med å gjøre. Støre er tilhenger av globalisering, av fri flyt av arbeidere, av fri flyt av kapital, av skattefrihet for de rikeste, av handelsavtaler som de-regulerer norsk virksomhet og politikk for all fremtid. Han bryr seg ikke om bagateller som utnyttelse av fattige eller sysselsetting av nordmenn når utlendinger kan jobbe billigere.

Det er grunn til å tro at ledelsen i Arbeiderpartiet er kuppet av krefter som ikke bryr seg om arbeiderbevegelsen.

Fredag kl. 13:00 Støre gratulerer Brende (nrk.no)
Ansatte måtte sende halve lønna til bank i Bosnia (nrk.no)


Skivebom av Arbeiderpartiet.

Nei, AP, det var ikke "hvordan dere fikk frem budskapet". Det var budskapet.

Vi er inne i en tid med nedbygging av velferdsstaten, kutting i bånn, urettferdig skattepolitikk, større ulikhet. Det burde være en drømmesituasjon for et parti som kjemper arbeidernes sak. At AP har klart å rote bort denne her, er så imponerende at det er grunn til å tro at ledelsen i AP egentlig ikke er interessert i disse sakene. For AP er blitt et høyreparti, og AP sin agenda er høyrepolitikk, og til helvete med hele arbeiderbevegelsen.

Det er bare EN løsning for AP: å kaste ut ledelsen og få inn noen som kan representere arbeiderklassen.

På den annen side: Når lønnsmottakere stemmer Høyre og Frp "for å trygge sin arbeidsplass og velferd" er det kanskje på tide å skifte ut folket ... for denne her vil de få midt i trynet, de vet det bare ikke ennå.


Rødt manglet bare 0,8 % på å komme over sperregrensen

(7. sept. 2017) Dersom Rødt klarer å komme over sperregrensen, vil det bety et skudd for baugen på borgerlig politikk. Det vil verne statlige bedrifter for utsalg, som alle godbitene i NSB som Erna vil selge til private, og det kan bidra til at velferdsstaten ikke blir perforert og revet ned. Rødt er trolig det eneste partiet nå som kan sikre rødgrønt flertall på Stortinget. Det blir et spennende valg!

Unge i Hordaland flokker seg om MDG, SV og Rødt (ba.no)


Arbeiderpartiet en versting ?

(20. august 2017) Arbeiderpartiets Knut Storberget reiser på valgkampturné med slagordet «nei til salg av Norge». – Ap husker ikke hva de selv har gjort, svarer statsråd Jon Georg Dale (Frp). Frp går nå til til motangrep. For ingen har solgt så mye av Norge som Arbeiderpartiets regjeringer.

Jens Stoltenberg ble statsminister første gang i mars 2000, og rakk å selge sju statlige selskaper i løpet av ni og et halvt år som regjeringssjef. Ti selskaper ble delvis solgt, ifølge nrk.no. Og fordi Arbeiderpartiet har kjørt slik høyrepolitikk, mener FRP at det er fritt frem for å fortsette galskapen. Vi gratulerer med logikken.

Rekorden i lavmål holdes av Bondevikregjeringen. Ansgar Gabrielsen (Høyre) kom i søkelyset etter salget av SND og Arcus i 2004. Han tapte en halv milliard på salg av SND og en hel milliard på salg av Arcus. Jusprofessorene Eivind Smith og Carl A. Fleischer mente næringsminister Ansgard Gabrielsen burde stilles for riksrett. Her lignet det mer på å "gi bort" folkets eiendom enn å selge den. Vi skal heller ikke glemme sentralbanksjef Gjedrem som plutselig fikk det travelt med å selge gullbeholdningen rett etter at mannen hadde vært på frokost på Bilderberg, og tapte 10 milliarder kroner på hastverket.

Ingen har solgt så mye av Norge som Arbeiderpartiets regjeringer (nrk.no)


AP vil ikke reversere privatiseringen av NSB

(17. august 2017) Noe av det groveste de borgerlige har fått til er "jernbanereformen" (navnet skjemmer ingen). De vil selge ut alle godbitene som går med kjempeoverskudd fra NSB til private. Og nå ser det ut som om AP er vel tilfreds med privatiseringen.

"Vi er nødt til å se hvor langt den har kommet når vi kommer i regjering. Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen." sier Hadia Tajik. Som vi sier nedenfor, vil du ha noe annet enn Høyrepolitikk, kan du ikke stemme Arbeiderpartiet.

Vil ikke love reversering av jernbanereformen (dagsavisen.no)


Folket skal ikke lenger få handle billig i utlandet på nett med AP

(7. august 2017) I dag kan du toll- og avgiftsfritt handle pakker fra utlandet for inntil 350 kroner. Denne ordningen ønsker Ap å avskaffe. Beregningen her tar utgangspunkt i en pakke tilsvarende medianverdien (175 kroner). Hvis du tar 10 handler under 350 kroner fra utlandet, blir merkostnaden 2.000 kroner.

Vi gratulerer høyremannen Jonas Gahr Støre med sin høyrepolitikk. Skatt er for vanlige folk.


Ennå dyrere jagerfly

(13. des. 2011) Vi har tidligere anslått kostnaden over 30 år for de nye jagerflyene til 200 milliarder kroner. Nå ser det ut som prisen blir 235 milliarder kroner. Og det morsomme, iflg. Aftenposten, er at "alle" vet om det unntatt Stortinget og det norske folket som skal betale for herligheten. Vel, så lenge pengene ikke går til veier eller jernbane i dette landet, er det greitt nok.

Aftenponsten stilte i sin tid en rekke spørsmål vedr. JSF som alle er blitt avvist av Forsvarsdepartementet. Vår nåværende forsvarsminister, daværende statssekretær Espen Barth Eide, satt i november 2008 i hyggelig samtale med den amerikanske ambassadør Benson K. Whitney og sa at: "Aftenposten hadde kastet seg ut på dypt vann i sin åpne desinformasjonskampanje mot JSF". Sitatet er hentet fra et dokument ambassadøren sendte til Washington. Man kan sikkert si mye rart om den nye forsvarsministeren, men man skal ihvertfall ikke påstå han kommer til å gi amerikanerne noe motstand.

"Alle" har visst det, bare ikke Stortinget og det norske folk. Kampflyregningen blir kolossal.


Samferdsels-skandalen

Vi bygger motorveier - i Tyskland. (6. des. 2011) Det er Teknisk Ukeblad nr. 40 som skriver dette (se vedlagte utsnitt). Mens Norge råtner på rot og vi opparbeider etterslep på veier, jernbane, helse, vedlikehold av bygninger osv. osv., så ser vi at Oljefondet bruker 61 milliarder norske kroner til motorveier. I Tyskland.

Politikerne saboterer Norge. Det skjer ved at Norge låner ut penger til motorveier i Tyskland mye billigere enn de låner til motorveier i Norge. Nordmenn skal værsågod betale for veiene sine, til blodpriser. Pengene sender vi utenlands. Slik bidrar norske politikere til å utvikle infrastruktur i andre land, mens Norge ligger brakk.

Riksrett ??? Dette bør kvalifisere til riksrett for de ansvarlige. Nå er det grunn til å kreve at norske politikere begynner å utvikle Norge. Vi venter på tospors høyhastighetstog mellom Bergen og Oslo som kan frakte passasjerer om dagen og gods om natten, og vi venter på Stadt-tunnel til skarve 5 milliarder kroner. Maken til avsindig idioti, maken til misbruk av offentlige midler, maken til neglisjering av oppgaver som venter - skal man lete lenge etter.

"Vi får de politikerne vi fortjener" - sier noen. Nei, dette her fortjener vi virkelig ikke. Dette er å utvise total forakt for folket.

Mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter, får tyskerne låne norske oljepenger nesten gratis til veibygging. (tu.no)


Hvordan få tospors høyhastighetsbane Oslo - Bergen

Oslo - Bergen er en av de mest trafikkerte flyrutene i Europa. (18. nov. 2011) Med 1.154.487 seter er strekningen Oslo - Bergen nummer 9 blant de mest trafikkerte flystrekningene i Europa. Flyplassene bygges ut i stor skala, og flere og flere fly slipper ut CO2 i høye luftlag i enorme mengder.
se tall fra RDC Aviation (aftenposten.no)

Jernbanen er blitt en sinke. Jernbanen derimot bruker lenger tid på strekningen Oslo - Bergen i dag enn i 1985, den gang toget gikk rundt Roa. Og med politikere som mangler beslutningsevne og handlekraft, for ikke å snakke om nødvendig kompetanse, har Jernbanen fått et enormt etterslep. Det kan se ut som viktige samfunnsmessige prosjekter aldri blir vedtatt. Derimot har politikerne utvist en bemerkelsesverdig vilje til å bruke penger på forsvar, det vil gå med rundt 200 milliarder over de neste 30 år til nye jagerfly. Antakelig er beslutningsevnen proporsjonal med lobby-presset, mens evnen til å prioritere har gått i skogen.

Passasjertrafikk om dagen og godstrafikk om natten. Med en reisetid på 2 - 3 timer, vil toget kunne utkonkurrere all flytrafikk på strekningen samt mesteparten av godstrafikken på veiene, og det er grunn til å tro at investeringene kan betale seg over sikt. Med i regnestykket må tas gevinsten ved redusert forurensning og færre ulykker på veiene.
Tog Oslo-Bergen på under to timer (nrk.no)

Finansiering: Oljefondet setter av 500 milliarder kroner. Det kan opprettes et statlig selskap som kun har som formål å betale utbyggingen, og oljefondet setter inn 500 milliarder kroner i selskapet. Pengene vil ikke kunne forrentes før banen er ferdig, da kan enten selskapet selges i sin helhet, eller det kan fortsette å eie linjen og ta inn fortjeneste på det slik at oljefondet får forrentet investeringen.

Ny Bergensbane kan iverksettes umiddelbart, de andre utredes nærmere. Utbygging av ny Bergensbane kan skje parallellt med bruken av den gamle, først og fremst ved at to innleide tunnel-boremaskiner kjøres fra Bergen mot Geilo. Ny Ulrikstunnel, ny bane til Voss, og tunneller fra Voss til Geilo vil ta vekk flere flaskehalser. Ny Romerrike-tunnel gir rundt en times gevinst på Østlandet. Hvis mulig, kan et par viadukter bygges der det er mulig for å gjøre det hele litt mer spektakulært. Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger prosjekteres for igangsettelse når Bergensbanen er ferdig.

Det vi mangler er politikere som kan tenke lengre enn en valgperiode. Det kan synes viktigere for enkelte politikere å gi skattefradrag til de aller rikeste enn å bygge ut landet. Det er trist, for de siste 10 årene har blitt et grelt eksempel på hvordan man IKKE bygger ut noe som helst i dette landet. Strekningen Oslo - Bergen fortjener å bli bygget ut. Nå.


Regjeringen med innstramming på utleiemarkedet

(9. okt. 2011) Eiere av tomannsboliger har av en eller annen grunn fått leie ut den ene leiligheten skattefritt (uansett størrelse) pluss inntil halvparten av den andre. Dette "hullet" har regjeringen nå tettet igjen. Så er spørsmålet om dette er positivt eller negativt for boligmarkedet. Vi tror det er udelt positivt, for vi ser ingen grunn til at noen skal leve fett på at andre må bo, uten å betale skatt. De har muligheten å selge halvparten i tomannsboligen slik at folk kan få eie sin egen bolig og få noe varig igjen for det de betaler, trolig til en mye lavere pris. Samtidig er det bemerkelsesverdig at myndighetene stenger "hull" for vanlige folk, men opprettholder dem for selskaper.

Et snev av svart. På slutten av 80-tallet var det vanlig at banksjefer og andre velstående eide en leiegård der de leiet ut 4 av fem leiligheter hvitt og den femte svart. Dette ga en kjekk tilvekst til kontantbeholdningen. Fremdeles kan det skattemessig se ut som enkelte huseiere har lavere belegg enn realitetene tilsier. Pussig, egentlig, i en tilværelse der det er enkelt å skjule inntekter i et driftsregnskap og gjøre overskudd skattefritt når det brukes til ytterligere boligspekualasjon.

Innstrammingen de IKKE gjør. (12. okt. 2011) Rentefradraget kan brukes aktivt i boligpolitikken, forutsatt at vi har politikere som aktivt ønsker ta i bruk de virkemidler de har rådighet over. Stadig har det blitt foreslått å "dempe" låneiveren ved å fjerne rentefradraget unntatt der det brukes til primærbolig og begrenset oppad til gjeld på 4 millioner kroner. Når politikerne ikke vil ta dette grepet, skyldes det at mange av de rikeste vennene deres leker seg med lånte penger, og de trenger disse fradragene for å redusere skatten. Hva de bruker pengene til? Eiendom, selvfølgelig, spekulasjoner som bidrar til å presse prisene oppover. Og det er jo nettopp håpet om økte priser som gjør at de spekulerer. Mot slike folk har dagens ungdommer ikke en sjangse.

Dette er negativt for boligmarkedet, mener dn.no


Hvordan skape et boligproblem

(26. sept. 2011) Det er flere tiltak man kan iverksette for å redusere boligbyggingen og gjøre boligene så kostbare at unge mennesker ikke får råd til å kjøpe dem. Det kan se ut som myndighetene har gjennomført dem alle sammen.
 • man kan lage forskjellige skatteregler for selskap og privatperson som bidrar til at selskaper spekulerer i eiendom (kjøper opp) for å få formue(-skatt) til å forsvinne. Det gir økt etterspørsel og økt pris.
 • man kan sørge for at de som handler eller rehabiliterer bolig gjennom sine selskaper slipper å bruke penger som er betalt skatt av og får tilbake momsen, i motsetning til vanlige folk som både må bruke penger det er betalt skatt av og må betale moms. Dermed får selskapet nesten dobbelt så mye bolig for samme pris.
 • man kan lage et så komplisert byråkrati rundt det å bygge bolig at det fullstendig ekskluderer vanlige selvbyggere. Da må også papirarbeidet håndteres av fagfolk og boligen kan bli 100.000 kroner dyrere uten at utbygger får noe mer bolig igjen.
 • man kan stille detaljkrav til kompetanse og utførelse på alle nivå for å sikre høy kvalitet og lavt energiforbruk. Dermed ekskluderes vanlige folk fra å bygge sin egen bolig fullstendig.
 • man kan sørge for en så lang saksbehandlingstid i kommunene at "markedskreftene" kveles. Dermed kan man forsinke at nye boliger kommer ut og bidra til at etterspørselen vil forbli større enn tilbudet.
 • kreativ bruk av "gebyrer" (les: bygge-skatt) i alle ledd av boligbyggingen kan også bidra til å gjøre boligen mye dyrere.
 • man kan tilrettelegge landet for selskaper og ekskludere vanlige folk fra de fleste arenaer.
Kåre Willoch vil flytte Marka-grensen og tilrettelegge for borettslagsbygging i stor stil. Vi anbefaler en annen vri: Finn et område på 7000 mål og lag 10.000 tomter tilrettelagt med vei, vann og avløp. Tillat at hvem som helst kan bygge hva som helst på disse tomtene uten noen som helst ytterligere saksbehandling. Eneste kravet er at de bygger minimum 4 meter fra tomtegrensene. Dersom utbygger blir boende der i 10 år, overtar han tomten gratis. En byråkrat vil selvfølgelig kalle alt dette for anarki. Vi, derimot, tror tiltaket kan gi 10.000 gode, spennende og rimelige hus i barnevennlig strøk med masse trivsel og grønt.

Et politikerskapt problem. Boligkrisen i Norge er politikerskapt, og den kan bare løses av politikere. Arbeiderpartiet og åndsfrendene i de andre borgerlige partiene ønsker ikke ta de grep som må tas. SV har utspilt sin rolle etter mange års kamelsluking i regjering. Da er det trolig bare Rødt igjen, kanskje med støtte av Lundteigen fra Senterpartiet og muligens FRP som liker å si at de er imot denne type regulering.

Gir gunstige skatteregler skylden for høye boligpriser (dn.no)


Rødgrønn miljøkriminalitet fortsetter

Hva de gjør. (27. aug. 2011) Vår statsminister og miljøvernminister har ingen planer om å slutte med miljøkriminaliteten sin. De forbruker ressurser og energi for å dele ut reklame til folk som ikke ønsker ta det imot. Og det er stygt og galt av mange grunner, bl.a. fordi vår stakkars klode utnyttes og tynes og misbrukes grovt, samtidig som luften fylles opp av unødvengig CO2. Det har også et verdi-aspekt rettet mot folket: Det bør være unødvendig å "gjøre noe" for å slippe å få søppel i postkassen (eller bli plaget av telefonselgere), holdningen viser forakt for folket.

Hva kan de gjøre ? Jo, de kan endre markedsføringsloven og la en dårlig fungerende reservasjonsordning bli erstattet av forhåndssamtykke slik at det bare tillates å dele ut reklame til dem som ønsker det. Forskjellen utgjør rundt 100.000 tonn papir som det går med rundt 1 million trær for å lage, og en reduksjon på rundt 200.000 tonn CO2. Men dette vil de ikke gjøre. Og det er kriminelt.

Hvorfor vil de ikke gjøre det ? Fordi de er noen kyniske halvkorrupte verdiløse og inkonsekvente politikere. De to ministre er i godt selskap med resten av de rødgrønne samt alle de borgerlige om galskapen, inklusive partiet med "kristelig" i navnet. Likevel er det naturlig å holde disse to ansvarlig for kriminaliteten. Miljøvern er som annet valgflesk: det gjør seg best i taler når man vil klø velgerne i ørene.

Fordi LO vil det ikke, og fordi NHO vil det ikke. Det er mange arbeidsplasser involvert i å dele ut reklamesøppel til folk som ikke ønsker ta imot det, og det er masse penger å tjene på å lage det og kjøre det rundt omkring. Derfor har organisasjoner og næringer tutet fulle de to ministre om hvor kjekt og godt og lukrativt og viktig det er å dele ut reklame også til folk som ikke ønsker det. De sier selvfølgelig ingenting om at de misbruker energi og ressurser og bidrar til å ødelegge klimaet, heller ikke at de tråkker på folket som har kjempet siden 1972 for å få slutt på galskapen. Og hvis politikerne virkelig vil utvise total ansvarsfraskrivelse, kan de si at det er fordi EU ikke vil ha noen endring.

Hva er alternativene ? Jo, når vi ikke vil slutte med UNØDVENDIG misbruk av energi og ressurser og miljø, og UNØDVENDIG produksjon av CO2, da må vi slutte med det som er NØDVENDIG og nyttig og viktig i et samfunn med høyt aktivitetsnivå. Du kan gjerne slutte å kjøre ungene i barnehage, slutte å kjøre på jobb, og droppe å reise på ferie. For da mister ikke vennene til Jens Stoltenberg og Erik Solheim inntektene sine. Og i tilfelle du lurer: Det spiller ingen rolle hvem du stemmer på. De hører ikke på deg likvel. De hører på LO og NHO. Demokrati er for pingler.

Reservasjon - et folkekrav
Uadressert reklame: en eneste stor skandale
Det høyeste utslippet av CO2 siden målinger startet i 1973 iflg. Venstres nestleder Helge Solum Larsen (bt.no)


Jernbane for fremtiden

Tospors høyhastighetsbane mellom byene i Norge. (9. mars 2011) Oslo - Bergen er en særdeles trafikkert flystrekning. Mens flyplassene bygges ut, ruster jernbanen bokstavelig talt ned. Et nytt tospors høyhastighetstog kan her bringe passasjerer om dagen og gods om natten, og nyttes optimalt døgnet rundt. Det er stor grunn til å tro at det må bli god butikk, gi god infrastruktur og være samfunnsøkonomisk lønnsomt, foruten å være en miljømessig riktig satsing.

Strategisk beslutning. I 2008 skrev redaktøren på dette nettstedet i boken "Forakt for folket" at en av de viktigste beslutningene politikerne måtte ta i 2009 var strategisk beslutning om at det skal bli tospors høyhastighetstog mellom de store byene i Norge. Første Oslo - Bergen, så Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger.

Morgendagens jernbane må besluttes av dagens politikere. Både 2009 og 2010 kom og gikk uten noen strategisk beslutning. Politikerne har så langt pratet masse og gjort lite. Dessverre: ikke å ta denne beslutningen er også en beslutning. Det er ikke sette seg mål. Det viser at politikerne mangler kreativitet, visjoner, evne til å tenke langsiktig og evne til å investere for folkets beste. Uten handlekraft idag ser det mørkt ut for morgendagens jernbane.

Finansieringen er klar. Man lar Statens Pensjonsfond opprette et selskap som kun har som mål å bygge ut ny tospors jernbane. Man setter inn 500 milliarder kroner i aksjekapital. Pengene vil ikke gi utbytte før jernbanen er ferdig, da først kan Pensjonsfondet enten begynne å ta ut utbytte eller avhende hele selskapet til Jernbaneverket. Investeringen gir altså ikke gevinst på kort sikt. Det frarådes at private investorer skal kunne delta og fete seg opp på infrastruktur, fordi folket ved Staten ikke trenger låne dyre private penger nå.

Begynn med Oslo - Bergen og begynn NÅ. Fordi politikerne neppe vil klare å beslutte noen ny togtrase mellom Oslo og Bergen innen 10 år, begynner man ganske enkelt langs eksisterende Bergensbane, og man begynner NÅ. Man tar bit for bit og og tar det i bruk etterhvert som det blir klart. Det leies inn en eller to tunnelboremaskiner fra USA eller Europa inkludert personell og drift ut fra en avtale pr. meter fjell det bores gjennom, og man starter i Bergen og borer seg østover i naturlige etapper, første etappe Bergen - Voss. Samtidig kan arbeidet med å prosjektere de andre jernbanestrekningene starte opp.


Hva gjør regjeringen med innsprøyting av fosfat og vann i fisk og kjøtt ?

(30. okt. 2010) Vi spurte Mattilsynet, og de henviste til EU-regler for tilsetning av fosfat som konserveringsmiddel. De ønsker ikke å komme inn på innsprøytinger av vann og fosfat som påvirker kiloprisen. Og politikerne? De gjør ingenting - som vanlig.

Dette her må ta slutt.


Forsiktige skritt mot sosialdemokratiet og rettferdig fordeling

(17. okt. 2010) Denne høsten har sett to viktige skatteutstpill fra regjeringen: beskatning av pensjonister og eiendom. Begge delene har avstedkommet ramaskrik i den borgerlige "Tea-party"- leiren ført an av Siv Jensen og Erna Solberg. Men er det så ille egentlig?

1,3 milliarder i skattelette til pensjonistene. For uansett hvordan du snur og vender på det, er det gjennomført en netto skattelette på 1,3 milliarder kroner til landets pensjonister - en gruppe som normalt er betegnet som sinker i lønnspolitikken. Men ikke bare det. For skatteletten er gjort i bånn, slik at de fattigste nå får litt mer å rutte med, mens det gir litt mer skatt for de aller rikeste pensjonistene. Mange av disse lever på en pensjonsutregning som vi andre bare kan drømme om, med 60% i pensjon av siste års inntekt, der vi andre må tjene opp en livstid for å få en god pensjon. Er det så galt at disse skal betale skatt? Svaret er NEI, det er det ikke.

Også beskatning av eiendom blir justert. Igjen samme målsetting: at vanlige folk skal få lette, mens de med de største og dyreste boligene skal betale litt mer. Her har regjeringen ennå ikke sett forskjellen mellom privatfolk og de selskapene som noen leker seg gjennom, og den umoralsk diskriminerende forskjellsbehandlingen mellom privat og selskap får lov til å fortsette. Slik går det når de ikke vet hva de holder på med.

Who is next? Lundteigen (SP) kom for mange år siden med forslag om å sette tak for rentefradraget for gjeld til primærbolig. Dette vil ikke Jens Stoltenberg ha noe av, fordi så mange av hans gode venner leker seg med lånte penger som de gjerne vil ha rentefradrag for. En naturlig fortsettelse av dagens skattepolitikk vil være en rimelig grense for rentefradrag på lån inntil 3 - 4 millioner kroner til primærbolig med mulighet for skjønn der "normale boliger" kan koste mer. Tiltaket vil gi oss netto 10 milliarder mer i skatt. Dagens rentefradrag fremstår i dag som subsidiering av dem som låner mest. Jens Stoltenberg kommer trolig til å sabotere dette tiltaket i flere år ennå, men det kommer nok tilslutt enten han liker det eller ei. Om KRF vil markere seg i dette landskapet gjenstår å se, hittil har de utvist slett, umoralsk og ukristelig politikk i fordelingssaker under mottoet: Den som har, skal få, mens den som ikke har skal bli fratatt det han har.


Den rødgrønne syken (20. mars 2010)

Så har regjeringen diskutert statsbudsjettet, og resultatet er gitt: Vi må kutte utgiftene, og da kutter vi i bånn. Samtidig utviser politikerne en helt utrolig mangel på nytenkning. For det er et par ting vi vet veldig godt i dette landet.
 • vi mangler skatteinntekter til å drive landet. VG hevder noe pessimistisk vi har et akkumulert etterslep i vedlikehold på 800 milliarder kroner.
 • vi vet at vanlige lønnsmottakere og trygdete trekker mesteparten av skattebøren
 • vi vet at de aller rikeste omtrent ikke betaler skatt
 • vi vet at vanlige folk blir trippelbeskattet (skatt på lønn, avgifter for å kjøre på jobb og bruke energi, moms på forbruk og avgifter)
 • vi vet at skatteinnbetaling ikke står i forhold til skatteevne
 • vi vet at gunstige skatteregler overfører rundt 100 milliarder kroner til de rikeste hvert år
 • vi vet at mer og mer eiendom overføres til færre hender, de tar stadig større del av "kaka"
Vi vil jo ikke skattlegge vennene våre, sa de på Island. Det var den borgerlige regjeringen med ex-statsminister Bondevik fra Krf som har æren for å sette galskapen i system i Norge, noe som førte til at bryllupsvennen Stein Erik Hagen slapp 3 milliarder i skatt da han solgte sitt livsverk. De rødgrønne fører høyrepolitikken videre. Her er hvordan det gjøres:
 • De rikeste har ikke skattbar lønnsinntekt (0 i inntekt). De har kapitalinntekt som beskattes "på en annen måte"
 • Aksjeutbytte (217 milliarder i 2007) som "investeres" i eget selskap er skattefritt
 • Når de rikeste handler gjennom sine utallige firma, bruker de penger som ikke er betalt skatt for, og de slipper moms
 • Når pengene plasseres i eiendom (årsak til byggekrisen 2008), forsvinner formuen takket være gunstige skatteregler (0 i formue)
 • De rikeste får fullt rentefradrag for pengene de låner til å spille monopol med
 • Det betales utrolig nok ikke avgift på gambling på børs (3220 milliarder omsatt i 2007)
 • Selskaper som blir "multinasjonale" internfakturerer resultatet til skatteparadiser og slipper dermed å skatte til Norge
 • Fordi Norge bruker MOMS istedenfor OMS, får vi ikke avgifter fra enorm omsetning som går gjennom selskaper, bare fra "sluttbrukerne" (vanlige folk)
Det groteske regelverket er laget på de rikestes premisser og de fattigstes bekostning, og koster Norge minst 100 milliarder årlig i tapte skatteinntekter. Politikerne mangler kompetanse til å forstå konsekvensene av det de vedtar, og vanlige folk vet i liten grad hvor ille det er, vi har det jo så bra i dette landet at vi ikke behøver bry oss med urett. Media er svært beskjedne i å omtale forholdene, og våre rødgrønne politikere ønsker ikke gjøre noe med forskjellsbehandlingen. De lar heller landet råtne på rot.


Sykefraværet - en bevisst avsporing ! (12. jan 1. 2010)

Politikerne vil kutte i bånn istedenfor å avslutte de groteske skatteparadisiske tilstandene vi har i dette landet. Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg vil ikke skattlegge vennene sine, bare vanlige folk, de vil at DU skal ta regningen for skattefriheten til de aller rikeste, som de høyre-politikere de er. Se bare:
 • 0,7 % avgift på børs (som i Storbritannia) ville gitt 22 milliarder (alle tall fra 2007)
 • Fjerning av skattefrihet (kalt skatteutsettelse) på aksjeutbyttet ville gitt rundt 50 milliarder
 • En verdsetting av eiendom ut fra reell verdi og lav beskatning på formuen ville gitt 50 milliarder (?)
 • Begrensning av rentefradrag til 4 millioner for primærbolig ville gitt 10 milliarder
Norge får inn alt for lite skatt - les mer her

Regjeringen vil ikke hjelpe Vanunu (23. des. 2009)

Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu søkte i juli om nødpass for å reise til Tromsø. Han har nå fått blankt avslag. Norske myndigheter ønsker IKKE hjelpe Vanunu. Det er Bergens Tidende som skriver dette på side 16 i dag. Og med denne julehilsenen må vi bare erkjenne at norske politikere igjen skraper bunn-slammet. Vi tror faktisk ikke det går an å synke dypere og gjøre det verre. Heldigvis har Vanunu bred støtte fra den del av det norske folket som kjenner til hans sak, i motsetning til norske politikere som trolig mangler denne støtten.

Og de som tror kritikken mot slik politikk vil få noen til å snu, tar feil. Politikerne er så arrogante at de ikke engang vet hva ordet "snu" betyr.


Hva skal du med fiender når du har slike ledere ? (28. nov. 2009)

Forakt for folket: Jens Stoltenberg vil IKKE gi forhåndssamtykke ved telefonsalg selv om mellom 95% og 99% av folket ønsker å få fred for telefonselgere i sitt eget hjem

Forakt for miljøet: Jens Stoltenberg vil IKKE gi forhåndssamtykke ved uadressert reklame, selv om dette kan redusere uønsket og unødvendig søppel og CO2 med 100.000 tonn

Forakt for politikerne: Jens Stoltenberg vil IKKE snu i biodieselsaken selv om både opposisjon og regjeringskolleger ønsker det.
Økonomisk strutsepolitikk (29. okt. 2009)

Sentralbanksjef Gjedrem varsler høyere rente og sier han vil svinge pisken regelmessig for å skru ned temperaturen på økonomien. Finansminister Sigbjørn Johnsen varsler innstramming, lavere lønn og mindre pengebruk. Det er grunn til å tro at han mener "for vanlige folk". Begge to fører strutsepolitkk som vil bidra til å kjøre landet i skogen. Her er hva de kan gjøre for å redde norsk økonomi:
 • sette topp på rentefradraget for lån på fire millioner kroner til primærbolig
 • legge avgift på 0,7 prosent på børs
 • fjerne skattefriheten for aksjeutbytte og sørge for at det betales skatt på alt utbytte
Men Sigbjørn Johnsen ser bare på utgiftsiden. Han glemmer at det er noe som heter inntekter. For de tre punktene ovenfor snakker vi om rundt 80 milliarder kroner i inntekter som finansministeren ikke vil røre. Han vil heller føre Høyrepolitkk. Og han lykkes: nå spekulerer de i aksjer med lånte penger igjen, og med full skattefrihet og rentefradrag på toppen. Men det var ikke slik idioti rentefradraget var ment til.

Med små, små skritt ... og snur ryggen til 72 milliarder (15. okt. 2009)

Verdsetting av eiendom nærmer seg reell pris
Vi som forventet en rettferdig skatteordning ble litt skuffet. For her har den ene økonomen etter den andre sagt at eiendom er bedre og mer rettferdig skatteobjekt enn lønn, og så gjør de et grep i riktig retning, men så forsiktig, så forsiktig at selv økonomer sier at dette blir for smått. Istedenfor å legge beskatning på eiendom og tilsvarende skattelette på lønn, har de dreiet beskatning innen eiendom fra "vanlige folk" til de rikeste, - og kanskje økt den litt, og det er det. Med denne farten vil vi ha et nytt fornuftig og rettferdig skattesystem i 2045.

Folk på høyresiden er vettskremte, de ser hvor det går og jamrer seg verre (de rikeste må betale litt skatt nå, vet du). Som Erna Solberg kverner til det kjedsommelige: "Jammen det BESTE ville jo vært å bli kvitt hele eiendomsskatten, hele formueskatten og hele arveavgiften", så blir hun sikret at de rikeste ikke lenger betaler skatt i det hele tatt. Men hun klarer ikke helt å få de store massene med seg. Vanlige folk er fortsatt ikke klar over i hvilken grad groteske regler rundt eiendom bidrar til skatteunndragelse i mange-milliard-klassen. Erna kan prise seg lykkelig at de rødgrønne ikke gikk lenger ... hør bare:

Det blir ikke 22 milliarder i avgift på børs
Dersom regjeringen innførte en avgift på børs slik de har gjort i Storbritannia, ville landet fått inn 0,7% av en omsetning på 3220 milliarder i 2007, det blir 22 milliarder kroner. Politikerne er normalt kåte på avgifter, og Lotto-gambling utført av vanlige folk og fattige beskattes så grovt at Staten ikke lenger kan ansees habil når Staten behandler spilleregler. Men gambling på børs er ikke vanlige folk, derfor vil en ubetydelig avgift forbli uaktuelt i Norge.

Det blir ikke 50 milliarder mer i skatt på aksjeutbytte
"Nå betales 28 % skatt på kapitalinntekter", sier politikerne, og lyger så det renner av dem. For av 217 milliarder kroner utbetalt i utbytte på aksjer, fikk staten i 2007 bare inn 5 - 6 milliarder kroner i skatt. Det blir mellom to og tre prosent, det, og er et ganske langt stykke fra 28 % som de lyger om. De rikeste (som har selskaper å leke med) får skatteutsettelse dersom utbyttet investeres i et selskap, og det er i dette sleipe ordet hunden ligger begravet. Det rette ordet er skattefrihet. Ingen som har hatt null i inntekt og null i formue i flere ti-år begynner å ta ut penger av selskapene nå for å betale skatt av det. Vi har selvfølgelig et unntak: småsparerne betaler 28 % utbytte på aksjeutbytte. Ved å fjerne den latterlige regelen om "skatteutsettelse" kan regjeringen få 50 milliarder kroner mer i skatt på utbytte.

Hvorfor vil ikke regjeringen ha disse pengene ?
Det skyldes sikkert mye rart, og trolig er det lite av det som tåler dagens lys. For en fin måte å kjøre landet i granskogen på er å øke utgiftene i statsbudsjettet UTEN å øke inntektene. Og dessuten har jo de rikeste hatt et par tøffe år nå, derfor fortjener de jo fortsatt skattefrihet, gjør de ikke? Regningen sender vi til trygdete og vanlige folk, de tåler litt til. Bemerkelsesverdig er at øvrige media unnlager å omtale manglende avgift på børs eller politikersvindelen med "skatt på kapitalinntekter". Det er media politikerne kan takke for at de får lov å fortsette med sin håpløst destruktive skattepolitikk.

Trekker folket og regjeringen hver sin vei ?
Tanken er interessant. Som Bush sa: De som ikke er med oss, er mot oss. Det ser i liten grad ut til at det norske folket og norske politikere trekker lasset sammen, og samme vei. Urimeligheter i skatte- og avgiftpolitikken har trolig bidratt til lavere arbeidsmoral. Mangelen på positive tiltak og stimulanser bidrar til negativitet. Et ekstremt byråkrati gjør at mange lurer på hva i all verden de holder på med. Dette her burde noen ta fatt i.


Borgerlige svensker får til det norske sosialdemokrater ikke klarer (20. sept. 2009)

Senker skatten med 10 milliarder kroner for vanlige folk

Istedenfor å gjøre som er vanlig i Norge, senker de skatten for vanlige lønnsmottakere. I Norge derimot, gir politikerne full skattefrihet til de aller rikeste, mens de flår folket. Det morsomme er at svenskene på høyresiden slik fører en sosialdemokratisk fordelingspolitikk, mens samtlige politikere i Norge gjør det motsatte: fører en politikk som gir økte forskjeller, flere fattige og dårligere rammebetingelser for ansettelsesforhold.

Skattereduksjonene har ifølge den svenske regjeringen gjort det mer lønnsomt å arbeide og lettere for bedrifter å ansette folk. Av alle som er i full stilling i Sverige, har 99 prosent nå fått skatten redusert med mer en 1.000 kroner i måneden siden de borgerlige partiene kom til makten i 2006, melder regjeringen.

Kristdemokraternas partileder Göran Hägglund mener skattekuttene har en god fordelingspolitisk profil. En sykepleier som tjener 27.200 kroner i måneden, vil for eksempel få utbetalt 1.734 kroner mer enn om skattekuttene ikke ble gjennomført, mot 1.752 kroner for en lege som tjener 57.000 kroner. Vi tviler på at norske fagforeningspamper ville akseptert å gi slik skattelette til de som tjener minst.

Så er det store spørsmålet om de rødgrønne i Norge ser dette budskapet, og svaret er NEI. For selv Arbeidetpartiet har tradisjon for å trippelbeskatte arbeidsinnsats pluss kjøring til og fra jobb på en grotesk måte, tiltross for at det finnes mange andre og bedre og mer rettferdige måter å innføre skattlegging på. Og det er klart, et eller annet sted blir skattleggingen av arbeidsinnsats så grov at sysselsettingen stopper. Da flagger man ut arbeidsplasser eller folk begynner å jobbe svart mens de hever trygd.


Hva bør vi kunne forvente av den nye regjeringen ? (15. sept. 2009)

 • Endre skatteregler: få til en fornuftig beskatning av de rikeste
  Når økonomer sier at skattleggingen i Norge utgjør et demokratisk problem, er det bare å forlange at politikerne stopper opp og undersøker hva som holder på å skje. For de rikeste synes å ha full skattefrihet og særordninger som bare gjør dem rikere og rikere, mens vanlige folk blir firdobbelt beskattet. Flere ting kan gjøres umiddelbart:

  1. få en reell verdsetting av eiendom slik at ikke formuer kan gjøres skattefrie ved hjelp av eiendom
  2. fjerne "skatteutsettelsen" på aksjeutbytte og la de rikeste betale 24% skatt det inntektsåret de mottar utbyttet
  3. legge en avgift på 0,7 % på børs som i Storbritannia
  4. senke momsen til 20 % fordi dette er en avgift som rammer vanlige folk, ikke de rikeste
  5. fjerne rentefradrag for gjeld over 4 millioner kroner (folk med dyr bolig uten annen luksus kan få mer)
  6. fjerne formueskatt for formuer under 4 millioner kroner (reell verdi av eiendom lagt til grunn)

 • Prinsippavgjørelse om tospors høyhastighetstog
  Det er liten tvil om at transport med fly og bil er forurensende. Tog på strekningenene Trondheim - Oslo, Bergen - Oslo, Stavanger - Oslo som tar 2 - 3 timer vil kunne gi folket et glimrende reisetilbud og helt utkonkurrere fly på strekningen. Oppstart på første strekningen bør skje våren 2010. Linjene kan brukes til passasjerer om dagen og gods om natten.

 • Ta opp igjen utbygging av vannkraft
  Etter 1989 har det nesten ikke vært bygget ut stor vannkraft i dette landet, til tross for at bare halvparten av ressursene er utbygget. Det er helt påkrevet å gjøre skånsomme utbygginger og skaffe rikelig kraft for fremtiden som vi i dag helt mangler. Det handler ikke lenger om å berge noen fosser, det handler om å berge en verden. Stor vannkraft kan produsere høyt volum i 100 år nesten gratis, etter at investering først er gjort. Det er morsomt med vindkraft, men det gir for lite volum til for høy pris.

 • Slutte med unødvendig forurensning og ressursmisbruk
  De rødgrønne har markert stor uvilje mot bare å dele ut uadressert reklame til dem som ønsker ta det imot, fordi det dreier seg om arbeidsplasser og svære inntekter for smale næringer. Dette er et verdisyn som ikke lenger holder mål, ikke på noe område. Det viktigste og enkleste vi kan gjøre i verden akkuart nå er å slutte å gjøre unødvendige ting, slutte å forbruke ressurser unødvendig, slutte å bruke energi unødvendig. Noe annet er simpelthen uansvarlig politikk.

 • Demokratisk behandling av endringen i NATO
  NATO's nye strategidokument fra 1999 gjorde NATO om fra å være en forsvarsallianse til å bli en angrepspakt. Dette skjedde som en tilsnikelse, fordekt, ved bruk av runde formuleringer og uklare tolkninger, og det skjedde uten noen som helst demokratisk behandling eller debatt i Norge. Den debatten må vi ta så snart som mulig og grunnfeste alliansens nye retning i demokratiske prosesser. Bare da kan politikerne få mandat av folket til å gjennomføre krig utenfor alliansens område, et mandat de ikke har i dag.


Jagerflyene blir 50% dyrere: 300 milliarder kroner over 30 år ? (20. juni 2009)

JSF-sjef David Heinz tror kampflyet vil koste 80 millioner dollar stykket, han er sjefen for utviklingen av kampflyet. Prislappen per fly vil bli 50 prosent høyere enn norske myndigheters anslag på 54 millioner dollar pr. stk. Lenger ned på denne siden har vi regnet totalen til 200 milliarder kroner = den største økonomiske satsing i Norge noensinne. Tallet blir altså vesentlig høyere, trolig 300 milliarder kroner.

Så kan man fortsatt spørre seg om ansvarlighet, prioritering og fornuft i et slikt kjøp, om kjøpet er tegn på politisk evneveikhet, korrupsjon, inkompetanse eller bare ren og skjær idioti. Det er bemerkelsesverdig hvilken interesse politikerne har for å unnlate å bygge opp landet, samtidig som de er kåte på å sende penger ut av landet.

JSF-sjef tror kampflyet vil koste 80 millioner dollar (dn.no)
ENORM satsing av regjeringen: 200 milliarder skal brukes over 30 år !!! Hva tror DU pengene skal brukes til? (lenger nede denne side)


Bukken og havresekken: bare de andre skal få mindre pensjon (9. juni 2009)

Så har Stortingets Pensjonsutvalg levert sin innstilling, og vi er ikke spesielt overrasket. Utvalget vil fjerne "gullpensjonen" til våre folkevalgte og gi dem samme betingelser som oss andre. Men det er et MEN. Nyordningen vil bare gjelde nye representanter heretter. Alle de som sitter idag, sitter på gullhår fortsatt.

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:

 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen (leder)
 • Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Arbeiderpartiet)
 • Stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Fremskrittspartiet)
 • Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (Høyre)
 • Stortingsrepresentant Rolf Reikvam (Sosialistisk Venstreparti)
 • Tidligere stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle (Kristelig Folkeparti)
 • Stortingsrepresentant Inger Enger (Senterpartiet)
 • Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (Venstre)
 • Høyesterettsdommer Gunnar Aasland
 • Jurist Alexandra Plahte
 • Rådgiver Harald Engelstad
Ikke uventet er 8 av 11 stortingsrepresentanter eller tidligere sådanne, og dermed ser vi igjen at noen mennesker i dette landet får lov å bestemme sin egen pensjon. Du vil jo ikke kutte din egen lønn, vil du? Det heter inhabil, et begrep våre folkevalgte har store problemer med. Noen har i dagens nyhetssendinger brukt ord som "korrupsjon" og "utilbørlig". Andre sier det er på tide med rettsak. En ting er sikkert: her hjelper det ikke med nyvalg ...

Jens Stoltenberg vitset på TV i kveld over at ingen kan forstå pensjonsreglene, heller ikke han som er økonom kan forstå dem. Vi synes ikke dette er så mye å le av, tvert imot: det er ganske tragisk at landet har regler i viktige saker som ingen er i stand til å forstå. Dermed er det heller ingen som kan kontrollere om pensjonen man får utebetalt er rett eller feil.


Stor fest på TV: Norge har destruert 20 stk (?) av 52.000 klasevåpen-granater (30. april 2009)

Det ble gjort stor stas da den første salven gikk av i en nedlagt gruve i dag. Et 20-talls granater med klasebomber ble sprengt i filler. Nå gjenstår bare 51.980 granater. Dersom Forsvaret kjører 1 slik salve i uken, vil det ta 2600 uker eller 50 år å bli kvitt alle sammen. Dersom de kjører 1 slik salve pr. dag, vil det ta 7 år.

Likevel er prinsippet viktig. Klasevåpen er fy fy, og bruk av klasevåpen bør være en krigsforbrytelse, en forbrytelse mot menneskeheten, fordi den rammer sivile og barn lenge etter at konflikten er over. Dessverre er det "vestlige" og "siviliserte" land som har stått for de største forbrytelsene på dette området hittil. Men hva gjør man ikke for å få kontroll over litt olje eller oljerørledininger, unnskyld, for å få fjernet despoter og innsatt et utvalgt "demokrati".

Norge har kjøpt inn et lager granater med klasevåpen for 1,8 milliarder kroner. Vi synes at slik bruk av fellesskapets midler bør føre til riksrett og domfellelse. Heldigvis synes ikke Forsvarsdepartementet det samme. Her er det greitt først å kjøpe inn, deretter å destruere. Denne praksis finner vi nå i alle forsvarsgrener. Om ikke annet, er det en ypperlig måte å bruke opp forsvarsbudsjettene på.


Høyhastighets tospors jernbane må vedtas som prinsipp i 2009 (19. febr. 2009)

Et samlet Storting har en ekstremt viktig prinsipiell sak de må vedta så snart de bare klarer: At Norge skal ha tospors høyhastighetstog mellom de største byene. Det siktes til Oslo - Bergen, Oslo - Trondheim og Oslo - Stavanger. Banene skal frakte passasjerer om dagen og gods om natten. Dette er visjonen, målet, dette vet vi at vi vil ha, og vedtar det som visjon.

Byggingen bør starte på EN av strekningnene umiddelbart (med politisk høyhastighet i planleggingen blir det sikkert ikke før i 2014, Gud bedre) og byggingen utvides inntil alle banene er ferdig.

Våre politikere klarte å enes om den største økonomiske satsing i Norge noensinne da de vedtok å kjøpe nye amerikanske jagerfly til en kostnad rundt 200 milliarder kroner over 30 år. Høyhastighets jernbane er viktigere og mer samfunnsnyttig enn jagerfly, og burde derfor blitt prioritert før jagerfly.

Banene kan IKKE bygges ut fra bedriftsøkonomiske hensyn (at de skal gi eierne 20% profitt), men utelukkende ut fra samfunnsøkonomiske hensyn, og banene må derfor eies og drives av Staten, med tap. Akkurat som jagerflyene, bare at tapet ikke blir så stort. (se lenger ned på denne siden)


Danskene kan kutte i kjøp av nye kampfly (25. jan. 2009)

Det danske forsvaret mangler 2,4 milliarder kroner til drift og investeringer. Pengeproblemet kan bety kutt i anskaffelsen av nye kampfly igølge John Dyrby Paulsen (sosialdemokrat). Danmark er, som Norge, med i utvklingen av det amerikanske kampflyprosjektet Joint Strike Fighter. Å gi mer penger til forsvaret ville være helt uholdbart i en tid der mange kommuner må skjære ned på grunnleggende velferdstiltak, sier Socialistisk Folkepartis forsvarstalsmann Holger K. Nielsen
Danmark kan kutte kjøp av kampfly. Finanskrisen gjør Danmark mer sårbare militært. (dn.no)


ENORM satsing av regjeringen: 200 milliarder skal brukes over 30 år !!! Hva tror DU pengene skal brukes til? (21. nov. 2008)

SKOLER ?   Ahh, endelig skal de ta de 30 - 40 - 50 milliardene i etterslep i vedlikehold av skoler? Endelig skal de satse på undervisningsmiljø og investere i neste generasjon?
            - Vel, nei, faktisk ikke det nei.

HELSE ?   Å, de skal dekke inn 40 milliarder i akkumulert underskudd i Helse-Norge, fjerne helsekøer og satse stort på å gjøre folk friske og arbeidsføre?
            - Nei, ikke det heller.

SAMFERDSEL ?   Men da skal de kanskje investere i fremtidig miljøvennlig infrastruktur, to-spors høyhastighetstog mellom alle store byer i Norge?
            - Du er ikke i nærheten engang ...

UTVIDET DEMOKRATI ?   Skal de lage folkelig demokrati med e-ting, verdikommisjon med rådgivende mandat, og engasjement på grasrota? Men det vil jo bare koste noen millioner.
            - Hold kjeft! Tror du de noen sinne kommer til å spørre hva folket mener?

JAGERFLY ?    Våpen, forsvar og USA-pissing-opp-etter-ryggen ?
            - Yess!
Angrepsfly som egner seg i de krigene USA fører i Irak, Afghanistan og snart, om det finnes en Israelsvennlig rettferdig Gud, Iran.
Dette er den største enkeltsatsing Norge har gjort i historien noen sinne.
Her skal Norges fremtid tuftes, her skal signaler gis, slik skal vi bidra til en bedre verden.
Dessuten er det de beste krigsmaskiner som kan kjøpes for pensjonspengene dine. Er det ikke fantastisk ???


Kristin Halvorsen kan ta grep. Vil hun ? (10. okt. 2008)

I Dagens Næringsliv i dag siteres Statistisk Sentralbyrå: "Det var kraftige prisøkninger på elektrisitet, klær og transporttjenester som bidro mest til oppgangen". Overskriften er: Største prisvekst i Norge på 20 år. Noen sier prisveksten vil gi sentralbanksjefen påskudd for ikke å sette ned renten nok. Flere har oppdaget noe rart:

 • Når oljeprisen går opp, går prisene på transporttjenester opp.
 • Når prisen på elektrisitet går opp, går prisen på alt annet også opp
 • Når renten går mye opp, er det færre som vil kjøpe eiendom og de blir mindre verdt
 • og da går utleieprisene også kraftig opp
 • Når folk ikke har penger eller jobb, betaler de ikke på gjelden sin
Finansministeren har ikke så mye innflytelse på sentralbanksjefen, han er som en egen statsmakt å regne. Men to forhold kan hun faktisk gjøre ganske mye med:
 • Hun kan (midlertidig) fjerne avgifter på bensin og diesel. Slik kan transporttjenestene bli rimeliger. Hun kan også kraftig henstille til oljeselskap å sette ned prisen på drivstoff i Norge til en pris som er naturlig ut fra dagens produksjonskostnader.

 • Hun kan (også midlertidig) redusere el-avgiften. Samtidig bør hun sette restriksjoner på eksport av kraft slik at ikke kraftnæringen manipulerer strømprisen ved bruk av en skjøteledning til Danmark. Hun kan også midlertidig fjerne moms på elektrisitet til vanlige folk (det er bare vi som betaler moms, vet du)
Slik kan Kristin Halvorsen bidra til å dempe prisstigningen i Norge på to av de tre punktene SSB nevner og dermed bidra til at sentralbanksjefen blir litt mer interessert i å sette ned renten. Selvfølgelig, å øke avgiftene på driftsoff og elektrisitet blir bare å kaste bensin på bålet. Når folk ikke lenger klarer betjene gjelden sin, blir resultatet katastrofalt. Derfor må prisene og renten ned, nå.

Og siden SSB tar med prisen på klær: Omsetningen av klær har stupt, og butikker / kjøpesentre melder om lite handel. Er det da prisen på klær, eller omsetningen av klær, som bør inspirere til fastsetting av renten?

 


Hvordan få tatt livet av økonomien i Norge ? ( 28. juli 2008 )

 • rentene øker
 • prisene øker
 • inflasjonen øker
 • oljeprisen øker
 • husleien stiger
 • matvareprisene stiger
 • eiendomsmarkedet har tørket inn
 • folk har lukket igjen lommebøkene sine
 • byggebransjen holder på å gå i stå
 • arbeidsledigheten er på vei opp
 • hovedindeksen har falt over 100 poeng
 • Citigroup er på all time low
 • Dollaren er på all time low
 • To store finansinstitusjoner i USA har fått førstehjelp
 • Dow Jones er ned på nivå der USA går til krig
 • antall nordmenn med inkassosaker opp 17 % fra ifjor
På 10 år er det blitt dobbelt så dyrt å bo i Norge
Dobbelt så dyrt å bo (nrk/hordaland)
Kan det henge sammen med renteøknigene ?
Kjerneinflasjonen er lavere enn forventet
Samtidig lurer vi litt på hvor i all verden de finner inflasjonstallene sine.
    Finansminsteren har svaret.
For å bidra til dyrtid har finansminsiteren derfor satt opp drivstoffavgiften for bensin og diesel med 5 og 10 øre. Avgiftsøkningen bidrar til at alt blir dyrere, at inflasjonen øker, at sentralbanksjefen setter opp renten slik at kostnadene å bo øker og folk har mindre igjen. Nå er hele lønnsoppgjøret spist opp.

Dette er eksempel på åndsvak økonomisk politikk som er det motsatte av hva oljenasjonen Norge trenger i dag. Det er mange måter finansministeren kan få tilgang til betydelige skatte- og avgiftskroner på. Dette her er ikke måten. Bjarne Håkon Hansen gikk ut i media 4. juli og sa at "folk sikkert vil forstå at dette på sikt er en ansvarlig politikk" slik at det ikke går ut over valgresultatet i 2009. Vel, han tar feil. Det er med slike avsindige tiltak de rødgrønne taper valget i 2009. Avgiftsøkningen bidrar kun negativt i økonomien i dag. Det er feil medisin til feil tidspunkt. Slik spiller de rødgrønne ballen elegant over til Frp, og gudene skal vite at Frp vil vite å ta den!

Sentralbanksjefen bidrar til å destruere norsk økonomi
Problemet er at Norges Bank ser fullstendig bort fra boligprisutviklingen når de styrer etter inflasjonen, skriver Dagens Næringsliv 27. juni. På sitt kontor sitter sentralbanksjef Svein Gjedrem og stirrer på kurver over KPI, KPI-JAE og KPIXE. Men han ser ikke boligboblen han selv kan ha lagd.
Oppskriften på en boligboble (dn.no)
Løsningen: Frps Geirmund Hagesæter foreslår å ta med boligprisene i konsumprisindeksen (dn.no)

Også kommunenes grådighet bidrar til høyere inflasjon
Gebyrene øker dobbelt så mye som inflasjonen. Slik blir kommunene inflasjonsdrivende
Og da må jo sentralbanksjefen sette opp renten igjen ? Det er nå på høy tid at offentlige gebyrer blir fastsatt av Stortinget slik at vi får en ansvarlig prisvekst i offentlig økonomi. Det er uholdbart og aldeles hinsidig at kommunene skal ha adgang til å bli inflasjonsdrivende på sin kåthet etter større gebyrer.


Søppel-politikk ( 10. okt. 2007)

Våre pamper ønsker å spre søppel, og det helt inn i heimen din. På telefon, i postkassen, på mail, og på TV. Du skal bli ensrettet, du skal få dette tredd ned over hodet ditt, du betaler til og med for det av dine egne penger, uten at de gidder å spørre deg om du vil ha det. Det er bare en måte å karakterisere slik politikk: Total forakt for folket.
 • Reklame-innstikk og gratisaviser du ikke engang kan takke nei til
 • Telefonsalg du ikke kan unngå, spesielt hvis litt av inntektene går til "gode formål"
 • Tendensiøs og villedende fremstilling av spill på NRK du ikke kan si nei til - servert hjem i din egen stue
 • Spam og søppelmail de ikke vil stoppe på sentrale mailservere, levert på din PC
Dessverre er ikke dette bare et rød-grønt problem. Det er like mye et blått og lysebrunt problem. Her hjelper det ikke engang å true med valget i 2009.


Kristin Halvorsen kutter prisen på pass, men slettes ikke nok i forhold til produksjonskostnaden ( 7. sept. 2007)

Det er ikke lett å gi slipp på gode penger man allered har i hånden, og igjen ser vi at Kristin Halvorsen gjør en halvhjertet og motvillig jobb i å kutte prisen på pass. For intensjonen (det de sier) er at tjenesten ikke skal koste mer enn de reelle kostnadene. Dermed skal pass-kjøp ikke lenger være en melkeku for staten. Igjen blir praksis en annen: Hun sier hun vil gjøre en ting, og hun gjør en helt annen ting.

17. mai skrev vi om at pris for å kjøpe pass til barn ble satt ned fra 420 til 270 kroner. Årsak? Jo, dette var prisen det faktisk kostet å produsere et pass til et barn. Nå skal hun forsøke å bille oss inn at det koster nesten dobbelt så mye å produsere et pass til en voksen. Voksne er jo så mye større, og krever så mye tykkere papir i passet, og snakker så mye mer, - selvfølgelig må passet koste mer?

Vi fant det latterlig at hun ikke satte ned prisen på pass til voksne samtidig som hun satte ned prisen for barn. Men nå kommer nedsettelsen, beleilig rett før valget, ned fra en tusenlapp til 450 kroner (ikke ned til 270 kroner som det koster å produsere et pass til et barn ...) Og da må vi jo bare være glade til? Vel vel, det er jo valg, og hun har jo ikke kommet med noen seriøse stunt innen de urettferdighetene vi vet fra finanslivet, så vi får ta det som den gode nyhet det er: prisen er redusert fra latterlig ublu til urimelig høy, og kommer ikke til å bli lavere med denne finansministeren. I 2009 kan du velge en annen finansminister hvis du finner dette halvhjertet.


Skattepolitikken er det største valgproblemet: ingen partier har troverdighet. (24. august 2007)

Mens de krangler (eller er enige) om småsaker og detaljer til kommunevalget 2007, er det skattepolitikken som er det største problemet i Norge i dag. Folk flest er simpelthen ikke klar over den enorme forskjellen det er mellom "vanlige folk" og de rikeste (og deres firmaer) når det gjelder skattlegging og regelverk. Lundteigen hadde noen gode forslag om innstramminger med fritak i bånn slik at bare de rikeste ble rammet. Det ble selvfølgelig stemt ned over hele linjen, i tillegg fikk han munnkurv.

Hva er det som er så galt?
Jo, fortsatt overføres enorme midler fra den fattigste tredjedelen til den rikeste tredjedelen i Norge. Det gjøres ved å beregne de største formuene på en så gunstig måte at de forsvinner (det er ikke lenger nødvendig å flytte penger til hemmelige konti i Sveits!). Andre regler gjør at de svære inntektene disse formuene genererer ikke blir skattbare, men kan flyttes inn i formuene som slik blir større og større. Derfor blir de rikeste rikere og rikere, mens vanlige folk kjemper omtrent som vanlig fra lønning til lønning.

Dersom man ønsker at skatteinnbetaling skal stå i i forhold til skatteevne og redusere ulikheten i det norske samfunnet kan de eventyrlige reglene for eiendom endres slik:

 • ved å fjerne rentefradraget for gjeld over 4 millioner (OK, hvis det er noen "vanlige folk" som trenger større fradrag for sin ene bolig, bør dette kunne diskuteres i enkeltsaker)
 • ved å beregne formue ut fra reell verdi (salgsverdi), ikke ut fra en teknisk verdi der skatteberegningsgrunnlaget blir pulverisert:
  • formue i eiendom verdsettes idag med en tredjedel av reell verdi
  • papirer (aksjer, obligasjoner osv.) verdsettes idag med to tredjedeler av pålydende verdi
  • bankinnskudd verdsettes idag for pålydende
 • ved å ilegge eiendomsskatt for privateid eiendom over 4 millioner og for all eiendom eiet av firma, f.eks. 5 promille.
 • ved å beregne inntektsskatt på eiendommer som ikke bygger på kreative regnskap med null-inntekt, men bygger på en fornuftig berergning av inntektspotensialet. Igjen: uansett eierforhold.

Vi snakker trolig om mellom 20 og 50 milliarder kroner årlig fra dem som eier mest og stadig får mer ...

Redusert rentefradrag vil neppe gi mer enn et par milliarder kroner til fellesskapet.
Å beregne formue ut fra reell verdi vil omtrent doble all formue i landet - og slik doble skattegrunnlaget.
Å ilegge 5 promille eiendomsskatt som nevnt over kan kanskje gi rundt 10 milliarder kroner i eiendomsskatt.
Å beregne inntektsskatt av det disse eiendommene genererer bør gi omtrent det samme.
I tillegg vil de to øverste punktene dramatisk redusere behovet for å ta opp unødvendige lån av skattetekniske grunner, noe som vil bidra til å få renten ned.

Selvfølgelig er det andre store og spennende grep som kan bidra til å dreie skattetrykket fra vanlige folk til en gruppe som har opplevd dramatisk skattefrihet og enorm formuesøkning de siste 10 årene takket være politikeres velvilje for sine rike venner og bekjente (les: korrupsjon !!!) i skatte- og avgiftssaker.

Per Kristian Foss pleier å late som han er forundret og spør: "Jammen det er jo slik at vi alle har fått det bedre i dette landet!" Og det er riktig. Kakestykket til vanlige folk er blitt litt større. Men Foss forteller ikke at hele kaken er blitt så mye, mye større og at at kakestykket til de aller rikeste er blitt så sinnsykt mye større at fordelingen er skjevere. Og dette vil de skal fortsette:

Arbeiderpartiet vil ikke ta grep (trolig fordi LO er en stor eiendomsbesitter)
Høyre har jobbet for skattefrihet for sine rikeste i mange år, og vil selvfølgelig IKKE ta grep
FrP vil selge ut alle oljeressurser og all infrastruktur slik at arvegodset vårt faller i hendene på (amerikanske?) storkonsern, denne kriminelle politikken vil bidra til kraftig å øke forskjellene
Senterpartiet har hatt flere sunne innspill om en ny skattepolitikk, men har fått munnkurv
SV ser ikke problemet (???) og finansministeren holdes i stramme tømmer av Stoltenberg
KrF ønsker ikke kristelig solidaritet og kristelig fordeling i praksis, men all makt (også økonomisk) i noen foldete hender
Venstre rauter som en gammel okse uten helt å forstå hva som skjer - men har det moro lell.

Dette er denne gjengen som har lagt skattepolitikken på de rikeste sine premisser og på vanlige folks bekostning, og de har gjort det på en så brilliant måte at vanlige folk ikke forstår hva som skjer, og ikke engang bryr seg med det. Du må enten være likningsfunksjonær, skatteadvokat eller så rik at du kan leie en skatteadvokat for å finne ut av smutthullene. Vi andre bare løfter såvidt på øyenbrynene hver gang noen av de rikeste i grafser til seg et par hundrede millioner til av de midlene vi alle har vært med på å skape ...

Skipsrederne plages med skatten, kan få ettergitt 20 milliarder kroner (27. aug. 2007)

Ikke før har vi lagt ut avsnittet over, så vil Stoltenberg ettergi skatt til skipsrederne i Norge som for å poengtere noe av det vi mener. Stakkars, de konkurrerer jo mot folk som nesten jobber gratis, uten arbeidsgiveravgift, uten skatt og uten pensjon. Hvorfor må de da plages med skatt til Norge?
Regjeringen vurderer å ettergi opp mot 20 milliarder kroner norske rederier har i skattegjeld (nrk.no)
Dette vil være et omvendt fordelingspolitisk grep som savner sidestykke i norsk historie (dn.no)

Godt valg!


En før-valgs-fjert fra Kristin Halvorsen: hun vil (halvhjertet og motvillig?) fjerne "snik-avgifter" (17. mai 2007)

Fra finansdepartementet kommer "gladmeldingen" at passgebyret for barn blir redusert fra 420 til 270 kroner innen 29. juni i år. Reduksjonen begrunnes med at det bare koster 270 kroner å utarbeide et pass til et barn. Finansministeren sier hun ønsker å redusere prisene slik at offentlige gebyrer ikke lenger blir rene tilleggsskatter. (Ha, ha, ha, vi ler oss fillete!)

For voksne koster passet fortsatt nesten 1000 kroner mens vi påstår produksjonskostnadene er omtrent det samme som ved pass til et barn, altså 270 kroner. Her ønsker ikke Halvorsen å sette ned gebyret nå. Vi er ikke imponert over innsatsen og finner den halvhjertet og ganske så begrenset, som en før-valgs-fjert.

Regjeringen foreslår å redusere passgebyret for barn under 16 år til kostnadsdekkende pris


Same shit as last year:
statsbudsjettet vil ikke endre økende skjevfordeling i Norge (6. okt. 2006)

I dag lanserte de rødgrønne statsbudsjettet for 2007. Og det er klart at de har mer penger enn noen annen regjering å fordele, ikke minst fordi årets skatteinngang fra vanlige folk blir sinnsykt mye høyere enn forventet. Høyres Erna Solberg klarer ikke å overbevise når hun forsøker late som hun er forarget over en ubetydelig skatteskjerpelse. Hun er i realiteten så lykkelig og lettet at hun har store problemer med å skjule det. I kveld bør det bli champagne og gåselever i Høyres hus. Kanskje finansministeren blir invitert?
 • forskjellene mellom vanlige lønnsmottakere og de rikeste vil fortsette å øke
 • fortsatt skattefrihet for de store aksjepostene
 • fortsatt skattefrihet for de største eiendomsbesitterne
 • Norge vil fortsatt være et skatteparadis for de aller rikeste
 • ingen endring i FORSKJELLEN i beskatning av personer og firma
 • ingen ubetydelig avgift på 0,5% på børs (10 milliarder kroner årlig)
 • ingen endring av arveloven: de rikeste snor seg fortsatt unna arveavgiften
 • som vanlig vil vanlige lønnsmottakere dra lasset og betale litt mer her og litt mer der


Tror du Norge OPPHØRER å være skatteparadis for de rikeste? Statsbudsjettet kommer 6. oktober (27. aug. 2006)

Den siste hestehandelen pågår nå med våre milliarder. Så får vi se da om de kan gjøre det bedre enn sist og gjennomføre en dreining av skatt fra lønnskatt for "vanlige" folk mot eiendom og formue til de rikeste. Av en eller annen grunn tror vi ikke det vil skje.

Trolig vil de rikeste fortsatt bli forfordelt, mens vanlige folk må fortsatt må trekke lasset. Dermed vil det fortsatt mangle penger eldreomsorg, vedlikehold av veier og skoler.


AP + Krf = SANT     (23. juli 2006)

Kulturminister Trond Giske har på vegne av regjeringen (?) gått på frierferd til Krf. Han ønsker et forpliktende samarbeid med KrF. Og vi tror dette kan bli et godt ektelskap. For her har vi to partier som sier de står for verdier, men som i praksis gjør det stikk motsatte av hva de sier. Like barn leker best, heter det, vi spår en varm fremtid for to hykleriske partier. Men for velgerne vil dette ekteskapet bli en tragedie. Det er rart om de to partiene får mange stemmer ved neste valg.

Giske frir til KrF


Lundteigen (SP) med et ypperlig forlag om å begrense rentefradraget for de rikeste. (20. juli 2006)

Lundteigen fra SP har lansert et forslag som bare vil ramme de rikeste i landet: at rentefradraget skal reduseres. I dag kan alle gjeldsrenter trekkes fra inntekten, det nye forslaget vil sette et tak på et par-tre millioner kroner pr. lønnsmottaker i familien. Bortsett fra at beløpet i LUndteigens forslag er satt litt lavt fordi mange i Oslo-området nå må ut med 3 millioner for et sted å bo, har dette forslaget viktige prinsipielle sider.

For det betyr at dersom du har lånt 8 millioner til villa i Holmenkollåsen, 5 millioner til hytte på Hafjell, 12 millioner til landsted på Tjøme og 4 millioner til landstedsbåt, ja, da kan du forvente skatteskjerpelse.

Dersom du hører til en "normal" familie med "normal" standard, har du intet å frykte. For det settes et "grunnbeløp" til fradrag som skal være romslig nok til at ingen vanlige folk får skatteskjerpelse. Forslaget til Lundteigen er riktig og høyst berettiget, men vi frykter at det er så godt at det aldri blir gjennomført. Høyre har allerde gått i fistel og flere vil følge ... Endelig et forslag som bare rammer de 15000 rikeste. Det er for godt til å være sant!

Jens Stoltenberg setter ned foten

Og det var for godt til å være sant. Det tok ikke mange dagene før Jens gjorde klart for oss alle at slik begrensning av rentefradrag for de rikeste ikke var aktuelt ... Hva kommer det av at vi ikke er forbauset?

Nå er det slik at de største eiendomsmassene og de største lånene ikke står på vanlige selvangivelser. De går inn i bedriftsregnskap og unngår slik alle de regler som vanlige skattytere sliter med. Lundteigens forslag vil trolig bare ført til at mer formue (og gjeld) ble flyttet inn i selskapene. Det var faktisk andre forslag vi trodde ville komme før dette - som reell fastsettelse av verdi på papirer og eiendommer for å få slutt på dagens latterlige ordning, eller en avgift på 0,5% på børs som vil gi nesten 10 milliarder årlig.


Halvorsen og Stoltenberg lurte oss trill rundt.
Røveriet fortsetter: enorme summer flyttes fra den fattigste til den rikeste tredjedelen av folket. (1. mai 2006)

Husker du november i 2005? Det var da finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg sto frem og fortalte om den nye skattepolitikken. De sa den innebar en skatteskjerpelse for de rikeste i landet, og en skattelettelse for vanlige folk. Statskassen skulle få inn flere skattekroner. Og da kloke hoder fant ut det dette ikke var helt sant, føyde de til at selv om skatteprosenten ble litt lavere for de rikeste, ville innføringen av utbytteskatt på aksjeutbytte bli så skjerpende at det alene skulle dra inn 6 milliarder kroner. Relativt sett skulle altså vanlige folk komme mye bedre ut. Sa de.

Men det var en ting de glemte å si. De glemte å si at det var laget et nytt hull i loven som fortsatt ville gjøre skatteutbyttet helt skattefritt. For hvis du fører utbyttet inn i et selskap, ja da blir utbyttet skattefritt. Derfor er det de tre første månedene i år opprettet 25.000 nye "investerings"-selskaper i Norge. Alle har de det ene formål å hindre utbytteskatt på aksjeutbytte.

Loven diskriminierer som vanlig småfolket. Småsparerne kan ikke opprette selskap for å slippe skatt på aksjeutbytte. Derfor innebærer den nye loven en skatteskjerpelse for vanlige småsparere, mens de aller rikeste får null i aksjeskatt. Samtidig har alstå regjeringen gått avsted og gitt 3 milliarder kroner i skattelette på vanlig lønnsskatt til de som har over 500.000 kroner i årsinntekt mens de med lavest lønn kommer litt dårligere ut enn før. Vi tror at dette finansministeren og statsministeren visst om. Likevel gikk ut og sa det motsatte. Ha en god 1. mai!

Ifølge regjeringen vil folk med to millioner i inntekt neste år måtte betale 34 700 kroner mer i skatt enn de gjør i år. Ifølge LO får de over 50 000 i skattelette. Kan begge ha rett?
Slik unngår de rike skatten (bt.no)

Hvordan de fattigste finansierer økt velstand for de rikeste :


Lederlønninger, opsjoner og fallskjermer skal begrenses - sier regjeringen. Ha, ha, ha. (3. mars 2006)

Så skal man igjen fremstå som "seriøs" før tariffoppgjøret, og forsøke å lede arbeidstakernes oppmerksomhet vekk fra det fakta at topplederne har skaffet seg lønnstillegg som i kroner tilsvarer en industriarbeiderlønn, og i prosent tilsvarer 5-6 ganger mer enn det vanlige arbeidstakere vil få. Det er utrolig morsomt foran hvert eneste lønnsoppgjør å se hvordan politikere fra alle partiene, LO, NHO, media og alle kvalifiserte synsere unisont sier at ledernes grådighet må ta slutt.

Det har vært regelen, ikke unntaket, de siste 10 år at kaken blir skjevere og skjevere fordelt. Vi tror "EU-tilpasningene" som Stoltenberg-regjeringen forsøker å gjøre blir et spill for galleriet, og at effekten blir null. Her handler om prinsipper, verdier og moral som ikke eksisterer i bånn. Da spiller litt regelverk ingen rolle. Her blir ingen endring.

Hykleri av Stoltenberg, han bør feie for egen dør - sier møbelkongen Jens Petter Ekornes

 

"Høl i hue"-beskatning på mobiltelefoner og bredbånd som brukes i jobbsammenheng (25. febr. 2006)

Regjeringen har innført ekstra beskatning av mobiltelefon, bredbånd osv. som brukes i jobbsammenheng. Mobiltelefon, bærbar PC og bredbånd er nødvendig arbeidsverktøy, og ikke frynsegoder, mener både LO-sekretær Trine Lise Sundnes og administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. LO og NHO slutter seg til folkeopprøret mot den nye mobiltelefonskatten. Tidligere har YS og HSH gått imot.

En ting er at svært mange MÅ ha disse greiene for å fungere i jobben. En annen ting er at bedret kommunikasjon har ført til dramatisk effektivisering av arbeidsmarkedet i Norge de siste 10 årene og bidratt til at flere jobber overtid uten engang å få betalt for det. Effektiviseringen har gitt store overskudd til bedriftseierne mens vanlige lønnsmottakere har sett lite av denne gevinsten. Og nå vil politikerne altså at lønnsmottakerne skal skatte for den gevinsten bedriftseierne har fått nyte godt av.

Det er da merkelig hvor gode de er til å hente penger fra vanlige folk - litt her og litt der - samtidig som de unnlater å ta viktige grep som virkelig kan gi milliardinntekter og mer rettferdig beskatning. Det ser ut som de ikke vil ramme kameratene sine ... Dette er måten å bygge NED landet på helt i tråd med den tendensen den forrige Stoltenberg-regjeringen startet og som Bondevik-regjeringen fulgte opp: ta fra de fattige og gi til de rike. Og det er klart: når man ikke tenker prinsipielt, blir det lett slik.

LO og NHO mot mobilskatten

 

Stoltenberg ber oss beholde drømmen og troen i året som kommer. Hva med litt HANDLING ??? ( 1. jan. 2006 )

Vi tror statsministeren tar feil når han vil gi rom til flere drømmer i året som kommer. Det er ikke drømmer eller tro vi trenger i dette landet nå, det er HANDLING.

Spesielt trenger vi at det blir ryddet opp et et skattesystem som er til de grader urettferdig, diskriminerende og udemokratisk at det grenser til det tragiske. Mens enorme formuer og inntekter fortsatt er skattefrie (med unntak av ny utbytteskatt som de fleste har planlagt for), skjerpes stadig skatteskruen på vanlige folk. Det ser ut som politikerne ensidig fokuserer på beskatning av vanlig arbeidsinnsats i dette landet og snur ryggen til andre potensialer.

Om dette skyldes uheldige allianser, uvilje, eller at politikerne rett og slett ikke ser konsekvensen av det de vedtar, vites ikke. Men det ser absolutt ut som skattereglene legges på de rikes premisser og på de fattiges bekostning.


60 rødgrønne dager. Hva har skjedd og hva har IKKE skjedd? ( 21. des. 2005 )

Landet har hatt "en ny kurs" i to måneder, og Stoltemberg feirer dette idet politikerne tar juleferie. La oss derfor se på status:
 • Skattehullet rundt utbytteskatt sies å være tettet. Imidlertid er signaler som sier at næringene har foretatt disposisjoner som sikrer dem mange gode år fremover UTEN skatt. Alle andre skattehull forblir åpne.
 • Fortsatt størst skattelette til de med høyest inntekt, mens "vanlige" folk merker lite og barnefamilier går i minus pga. matmomsen.
 • Det er IKKE noe ønske om at formue skal angis ut fra REELL verdi, den kan fortsatt med enkle triks ende i NULL. Dette betyr at formueskatt fortsatt bare vil ramme "vanlige folk" og ikke de som har størst reell formue.
 • Den regnskapstekniske ULIKHETEN på privatpersoner og selskaper gjør at private FORTSATT blir diskriminert noe voldsomt. Dette gjelder spesielt at utgifter og avgifter til private dekkes av allerede beskattede penger, mens selskaper trekker utgifter og avgifter fra i regnskapenen FØR skatt. Dermed blir de som har ressurser til å etablere selskap forfordelt på vanlige folks bekostning.
 • Ingen forskjell i likningskontorenes praksis som AVLIVER dem som ikke leverer inn selvangivelse pga. personlige problemer.
 • INGEN reelle tiltak mot spillegalskapen som (takket være Bondevik) er på et aldeles hinsides nivå. Kulturministeren er preget av total handlingslammelse - tatt i betraktning at det finnes mange gode tiltak som KAN gjennomføres.
 • Ingen tiltak mot SPAM mail og mail med virus som kommer fra land utenfor norsk juridiksjon. Nå er 80% av all mail søppelmail, og nettet går til tider særdeles tregt pga. unødig trafikk. Her kunne regjeringen krevd at SPAM og mail med virus ble stoppet på sentrale mailservere.
 • Ingen tiltak mot telefonsalg, det var ventet krav om forhåndsgodkjenning for telefonsalg til private
 • Ingen tiltak mot det enorme ressurssløseriet uadressert reklame innebærer, også her kunne regjeringen foreslått forhåndsgodkjenning istedet for reservasjonsordningen som svært få gidder å benytte seg av.
 • Det ser ut til å bli lovregulering vedr. reklame i fellesarealer - men mens dette pågår er reklamenæringen aggressiv som aldri før og kommer med nye "kreative" utspill som gjør at reklamen legger seg som en kvelende hånd på alle områder i samfunnet.
 • Offentlig skole skal styrkes og barn skal sikres en skole UTEN utilbørlig religiøs påvirkning.
 • Fortsatt deltakelse i Afganistan, men Norge trekker seg ut av Irak (?).
Vi synes ikke dette legger opp til et spesielt godt nytt år ...


Rødt kort til Stoltenberg:
3 milliarder rødgrønne kroner i skattelette til dem med over 500.000 kroner i inntekt (15. nov. 2005)

Så har det skjedd igjen, men denne gang under en rød-grønn regjering som hevdet de ville det motsatte: De rikeste får størst skattelette. Det hele ble så pinlig for regjeringen at den måtte fjerne den tabellen fra budsjettframlegget som avslørte elendigheten. Istedet gikk regjeringen ut med en hvit løgn i media og sa at de rikeste fikk skatteskjerpelse. Det viste seg ikke være helt sant, selv om den varslete og forventede skatt på aksjeutbytte nok vil skjerpe skatten for noen.

Nå krever fagbevegelsen at dette gjøres om. Den hevder at det ikke går an å gi fortsatt skattelette til de med høyest inntekt, mens de arbeidsledige ennå ikke har fått tilbake det den forrige regjeringen tok fra dem.

For regjeringen har det allerede gått prestisje i saken, og det er ingenting som tyder på at den vil endre eller justere skatteletten for inntekter over 500.000 kroner. Slik har de rødgrønne klart å miste mye troverdighet på kort tid. Vi klarer ikke helt å kjøpe argumentasjonen med at "budsjettet er bedre enn de borgerlige sitt" eller at "man må se på helheten og ta med skatteskjerpelsen på aksjeutbytte".


Regjeringserklæringen (14. nov. 2005)

Så er de i gang de røde og grønne. Og fra første dag må alle bite i seg uenighet i en drøss saker. WHO-forhandlinger på bekostning av Det Hellige Norske Jordbruket, kampfly til Afganistan, støtte til Bush sitt USA, og salg av den norske nasjonalhelligdommen på Hardangervidda til private. Lett kommer det ikke til å bli. Det er for tidlig å dømme dem på hva de gjør. Men hva har de egentlig blitt enige om?

Her er hele samarbeidsavtalen fra Soria Moria: politisk plattform for en flertallsregjering
her er tiltredelsestalen til Stoltenberg
Fra arbeiderpartiets hjemmesider: Noe av det den nye rødgrønne regjeringen vil gjøre