Sentralbanksjefen

sier bare halve sannheten

Pisker lønnsmottakere til moderasjon mens de rikeste får overført 50 - 100 milliarder kroner (2007) til sin rikdom.
Gjett hvem de tar pengene fra.

Her er noe av det sentralbanksjefen kunne ha sagt:

 • Vi må få likhet i beskatning for privatpersoner og firma
 • Eiendom må verdsettes ut fra reell verdi slik at formuer ikke kan syltes vekk i eiendom
 • Dagens regelverk gir i praksis full skattefrihet for de rikeste, regelverket må endres
 • Dagens regelverk gir i praksis full skattefrihet for aksjeutbytte, regelverket må endres
 • Få vekk trippelbeskatning av vanlige folk mens de rikeste og deres firma får skattefrihet.
 • En beskjeden avgift på børs på 0,7% vil gi 22 milliarder kroner (2007)
 • Det må kontrolleres at multinasjonale selskaper betaler korrekt skatt til Norge på omsetning i Norge
Har Gjedrem vært på Bilderberg igjen ? Vil ha kloen i oljefondet.

(23. juni 2017) Nå vil han privatisere oljefondet. Sist klarte han å avvikle Norges gullreserver, i en tid der vi lette med lys og lykte etter noe godt å investere i. Det skjedde noen måneder etter at han var med på "bønnefrokost" på Bilderberg i 2003, sammen med verdens ledende hauker. Salget kan ha påført skattebetalerne et tap på rundt 10 milliarder kroner - tilsvarende to gode lønnsoppgjør.
Nå vil mannen ha kloa i oljefondet - hvis ingen stopper ham.

Vi mener Gjedrem burde vært avskiltet for lenge siden, og vi mener at salget av gullreservene burde vært etterforsket. Å la mannen sitte i en sentral stilling rundt oljefondet er ikke troverdig eller betryggende.

Tidligere sentralbanksjef Gjedrem vil flytte Oljefondet ut av Norges Bank (nrk.no)


Gjedrem går fri mens gullprisen nærmer seg 2000 dollar

(17. aug. 2011) Det er FORTSATT ingen andre i dette landet som krever svar på hvorfor Gjedrem solgte landets gullreserver i 2004, på en tid der landet lette med lys og lykte etter gode investeringsobjekter. Vi får bare prise oss lykkelig for at pensjonsfondet ikke er forvaltet på samme måte. Trolig har tapet Gjedrem påførte landet nå passert 9 milliarder kroner. Tapet tilsvarer nesten to lønnsoppgjør, og vi gratulerer ham med at han slipper fra dette uten etterforskning.

Gullprisen kan nå 2.000 dollar i høst (dn.no)


Hvorfor sentralbanksjefen ikke setter opp renten på onsdag

(8. august 2011)
Sentralbanksjefen er særdeles kåt etter å sette opp renten, og det langt over nivåer i "land som det er naturlig å sammenligne seg med". Fordi det går så godt i Norge. Samtidig ser vi at utenlandske investorer nå flykter til norske kroner og at kronen i løpet av et år har styrket seg betydelig mot US$.

Norge eksporterer varer for 400 milliarder kroner årlig (iflg. intervju på Dagsrevyen i dag), og en ytterligere styrking av kronen vil ikke tjene eksportbedriftene.

Det er lite i markedet som gir grunn til å binde renten nå, snarere kan man forvente at hele rentebanen blir justert ned.


Hvorfor solgte Gjedrem Norges gullreserver i 2004 ?

(24. mai 2010) Vi vet at Gjedrem var tilstede på Bilderberg-møtet i 2003. Januar 2004 solgte han halvparten av landets gullreserver, og like etter solgte han resten. Tilsammen 33,5 tonn gullreserver ble solgt ut for rundt tre milliarder kroner. Med dagens priser lagt til grunn, må vi regne et tap på 4 - 5 milliarder kroner for stuntet. Dette er jo ikke allverdens sum i dag, men likevel nok til å heve øyenbrynene, for dette lukter dårlig.

Mens sentralbanker verden over anser det som viktig å ha gullreserver, sørget altså Gjedrem under Bondevik-regjeringen, for at alt Norges arvegull ble solgt ut. Gullprisen 2. januar 2004 per troy ounce var 415 USD. I dag 26. mai 2010 er gullprisen 1206 USD. Det utgjør en økning på 290 % - eller nær en tredobling på 6 år. Tapet Gjedrem har påført oss tilsvarer et godt lønnsoppgjør.

 • Hvem beordret salget ?
 • Hva var begrunnelsen for å selge gullbeholdningen ?
 • I hvilken grad skjedde salget etter påvirkning utenfra ?
 • I hvilken grad var Regjering og Storting informert ?
 • Hvem kjøpte gullet ?


Gjedrem var på Bilderberg-møte i 2003 før han solgte Norges gullbeholdning i 2004 (23. mai 2009)

En tvilsom ære som gis til Bilderberg er Svein Gjedrems salg av Norges gullbeholdning. Salget av ditt og mitt gull ble gjort etter at Gjedrem deltok på Bilderberg-møte. Var det Bilderbergerne som fortalte Gjedrem at det ikke var noen vits å sitte på tonnevis med gull? Jeg tør ikke tenke på hvilken svimlende høy verdi gullet som ble solgt har idag. Bare så synd at Gjedrem solgte det for oss… Takk skal du ha, Gjedrem! (se kilde).

Norges Bank har solgt 16 tonn gullbarrer etter nyttår og har planer om å selge resten av barrene i sentralbankens gullbeholdning senere. (dn.no januar 2004)
Kilde til denne artikkelen
Nordmenn som har deltatt på Bilderberg (Wikipedia)

Salgsinntektene av første runde ble rundt halvannen milliard kroner av 16 tonn gull i 2004. Like etter solgte Norges Bank resten av gullet, tilsammen 33,5 tonn. Stuntet må Bondevikregjeringen og Gjedrem ta æren for, hvem som egentlig ga ordren er uklart. Det kunne være uhyre interessant å vite.
Idag ville gullet vært verdt rundt 7 - 8 milliarder kroner, vi har fått et tap på 4 - 5 milliarder takket være salget i 2004.
Kunne det være grunn for myndighetene å spørre Gjedrem hvorfor han solgte gullet etter Bilderberg-møtet?
Bør det undersøkes om det skjedd noe straffbart eller uregelmentert da han solgte det norske folkets arvegull ?
Går det noen store kjeltringer løs der ute ?


Sentralbanksjefen overbeviser om krise, renten ned til 1,5% (06. mai 2009)

Hvorfor bruke ordet overbevise ? Jo, fordi sist vi hadde "krise" i dette landet, nemlig høsten 2003, satte han ned renten til 1,75 %. Å, du visste ikke at vi hadde en krise i 2003 ? Det var mange som ikke fikk med seg den. Jo, vi hadde en liten deflasjon (etter tidligere betydelig renteøkning) som tvang sentralbanksjefen til å sette ned renten. Den holdt seg lavt et års tid, som du ser av grafen lenger nede på siden.

Når renten nå omsider kryper under dette nivået fra 2004, må det skyldes at sentralbanksjefen først i dag finner dagens krise verre enn i 2004. Det tok et helt år (hvis vi regner fra den dagen USA begynte å kutte ned renten - da holdt sentralbanksjefen fortsatt på å sette den opp) å få renten ned til 1,5 %, og fortsatt ligger vi høyt i forhold til naboene. Bunnen er ikke nådd, sier mange.


Det er ikke rentenedsettelser som skaper bobler, det er uforstand (25. mars 2009)

Så har sentralbanksjefen omsider funnet ut at renten vil havne mellom 1 og 2 % innen sommeren, og at det er 30 % sjangse for at styringsrenten kommer helt ned i null. Det synes vi var på tide. Finansminister Kristin Halvorsen forteller at dette utgjør 35 milliarder kroner økt kjøpekraft pr. år. Og så begynner noen å uttrykke bekymring for at dette skal føre til ny boble. De vet ikke hva boble er for noe.

Dette er oppskriften på en boble

 • Sørg for at det ikke betales skatt på aksjeutbytte (samlet årlig aksjeutbytte ca. 150 milliarder gir 4 milliarder i skatt)
 • Sørg for at de kan kjøpe hus med penger som det ikke er betalt arbeidsgiveravgift eller skatt for (regel med "skatteutsettelse")
 • Sørg for at vanlige lønnsmottakere IKKE får anledning til å kjøpe hus med penger som det ikke er betalt skatt for
 • Forsøk så å fortelle at de som fikk skattefrihet skal betale skatt når de en gang tar ut pengene i lønn (dette er jo løgn, fordi noen som har hatt 0 i inntekt og formue hele livet begynner ikke å ta ut lønn for å betale skatt nå!)
 • Lag morsomme regler for skatt på inntekt som gjør at de 150 milliardene plasseres i byggeprosjekter
 • Lag morsomme regler for skatt på formue som gjør at det i tillegg tas opp 300 milliarder (???) i lån til byggeprosjektene
 • Se hvordan landet blir støvsuget for fagfolk og prisene på byggematerialer øker
 • Se på at det bygges alt for mange hytter, hus og forretningseiendommer på grunn av regelverket
 • Og er boblen et faktum, politikerskapt med bruk av gunstige skatteregler for de rikeste

Det må bli slutt på diskriminerende skatteregler

Nå er tiden inne for å slutte med den groteske forskjellsbehandlingen av folk som vi har i Norge i dag. Det gjøres med øyeblikkelig å fjerne regelen om "skatteutsettelse", og la alle betale skatt av inntektene sine før de kjøper hus, enten det nå er lønnsinntekt eller inntekt fra aksjespekulasjon. En forutsetning for å få til dette er at vi får politikere som evner å se konsekvensen av det regelverket de ledes til å vedta.


Hvorfor styringsrenten skal ned under 1 - tallet (5. febr. 2009)

26. oktober i fjor laget vi denne grafen baset på tallene fra Norges Bank og spådde at renten ville havne under 2% til våren. Sammenlignet med utspillene i media på den tiden, lå vår prognose ganske lavt. Nå ser det ut som vi har tatt for forsiktig i. I skrivende stund er renten satt ned til 2,5 %. Nå spår vi under 1% til sommeren.

Det er interessant å sammeligne dagens situasjon med 2004, da styringsrenten kom ned på 1,75% og var slik i over et år. Deflasjonen vi hadde i 2004 var som en hyggelig atspredelse å regne sammenlignet med finanskrisen nå. Det er derfor grunn til å tro at styringsrenten kommer ned på under 1 prosent til sommeren og at den vil holde seg der minst like lenge som "episoden" i 2004. Et annet kritierie for å spå dette, er dagens gunstige tilbud om fastrente. Bankene ser også at renten vil gå lenger ned, langt ned, og har allerede laget fastrentetilbud som reflekterer dette.

Norges Bank kommer som vanlig (for ?) langsomt og seint ned.
Visesentralbanksjef Jan Fr. Qvigstad i Norges Bank: styringsrenten kan komme under 2 % ved St. Hans
Grafen er laget fra tallene til Norges Bank


Ny rentenedsettelse ventet på onsdag. Hvor skal det ende? (26 okt. 2008)

Det snakkes om "frykt for inflasjon". Prisene på bygningsmaterialer har falt med 25 %. Pris på drivstoff (som er inflasjonsdrivende) skal gå betydelig ned fordi oljeprisen er halvert. Endel forbruksvarer kan ha fått høyrere pris, men fordi det er ingen som kjøper dem, bør sentralbanksjefen ikke tillegge dem noen vekt. Handelen har stoppet opp, og høy rente er hovedårsaken. Nå venter vi på at prisene settes ned over alt, det finnes allerede masse morsomme "salg" og "tilbud" som vitner om at handelsstanden begynner å bli hysterisk.
Det stygge ordet er deflasjon som vi sist så i 2002 - 2003.
Nå forventes en rentenedgang tilsvarende den vi så i 2002 - 2003, med styringsrente under 3 %. Og vi tror renten blir slik lenge.

Samtidig ser vi at sentralbanksjefen ikke blander seg opp i skatte-galskapen i dette landet, og det gir grunn til forundring og bekymring. Dersom sentralbanksjefens taushet bidrar til at en grotesk skattegalskap får fotsette, er det trist for landets økonomi.


Rentenedsettelsen er et piss i havet, men et piss rett vei ! (15. okt. 2008)

Sentrabanksjefen har satt ned renten, omsider, men bare et halvt prosentpoeng. Landet har stoppet opp, forbruk har stoppet opp, produksjon har stoppet opp, boligbygging har stoppet opp, arbeidsledigheten øker. Verdien på boliger synker fordi ingen lenger etterspør boliger, og nedgangstider blir forventet av alle. Situasjonen er relativt dramatisk. Hva gjør sentralbanksjefen? Jo, han setter renten ned en halv prosent.

Mindre enn to prosent rentenedsettelse nå er ensbetydende med å si at man ønsker arbeidsledighet, stopp i næringsliv, fall i boligpriser osv. Det er i så fall ikke første gangen renten heves langt over smertegrensen for å "fikse norsk økonomi". Nøyaktig det samme skjedde på slutten av 1980-tallet. Det var bevisst, villet politikk av noen den gangen, og det er grunn til å tro at det er det nå.

Nei, sentralbanksjef, dette her er å slukke brann med hageslange, det duger ikke. Hva er det egentlig du vil brenne ned?


Sentralbanksjefen og direktøren for Statistisk Sentralbyrå vil dreie i retning skatt på bolig (20. oktober 2008)

Ja, det er liten tvil om at de store eiendomsbesitterne nyter gunstige skatteregler, og de herrer SB-sjef og SSB-direktør er ikke de første som har foreslått dreining av skatt vekk fra skatt på produktiv lønn i retning skatt på bolig. For det finnes bolighaier med enorme formuer og enorme inntekter som verken har formueskatt eller inntektsskatt.

Groteske skatteregler fritar de som eier for skatt på bekostning av de som jobber. Regelverket er selvfølgelig laget på de som eier sine premisser og på de som jobber sin bekostning. Galskapen har vært kjent lenge, men handlingslammelsen hos de styrende krefter har hittil vunnet.
Nye kriser kan unngås ved å innføre økt skatt på bolig, mener både SSB-sjef og sentralbanksjefen (dn.no)


Sentralbanksjefen UNDERSLÅR en viktig side av helheten og fører folket bak lyset ! (16. febr. 2007)

Så har vi hatt nok en tale fra sentralbanksjefen der han fortsatt er på samme hakket som sist. "Lønnsmottakere, moderer dere! Hvis ikke skal jeg slippe helvete løs!" lyder hans budskap noe fortolket. Vi vet at sentralbanksjefen har sterke og klare meninger om lønnskrav der hver prosent i krav utgjør et par milliarder kroner. Våre tall vedr. manglende skatt fra de rikeste får et vanlig lønnsoppgjør til å se ut som vekslepenger i sammenlikning.

Det er klart at når man til de grader bare fremstiller en side av en sak, og til de grader ikke fremstiller den andre siden, da rokkes synet på troverdighet og saklighet. Da fører han folket bak lyset. Her er talen til sentralbanksjefen i html-format og samme tale i pdf-format med figurer .

Sentralbanksjefen vil ikke si at det er fordi de rikeste ikke betaler skatt at vi mangler skattepenger til å vedlikeholde skoler, sykehus, kirker, til å ta vare på eldre, syke, ungdom, barn, til studier, skolegang, opplæring, kvalifisering, til veier, jernbane, datakommunikasjon, til forskning, utvikling, fremtidsrettet virksomhet, til energi og miljø. For det er ikke lønnsmottakerne som er det store problemet i norsk økonomi i dag. Det er de skatteparadisiske tilstandene for de aller rikeste, som har fått akselrere i omfang til et ufattelig nivå.

Vi har forsøkt å få sentralbanksjefen i tale om disse problemene. Han har så langt ikke villet gi noen kommentar.

Brev til sentralbanksjefen 20. jan. 2008
Svaret fra sentralbanksjefen datert 28. januar er på 1 linje: "Jeg takker for henvendelsen og for synspunkter."

Her er noe av det sentralbanksjefen kunne ha sagt:

 • Vi må få likhet i beskatning for privatpersoner og firma
 • Eiendom må verdsettes ut fra reell verdi slik at formuer ikke kan syltes vekk i eiendom
 • Dagens regelverk gir i praksis full skattefrihet for de rikeste, regelverket må endres
 • Dagens regelverk gir i praksis full skattefrihet for aksjeutbytte, regelverket må endres
 • Få vekk trippelbeskatning av vanlige folk mens de rikeste og deres firma får skattefrihet.
 • En beskjeden avgift på børs på 0,7% vil gi 22 milliarder kroner (2007)
 • Det må kontrolleres at multinasjonale selskaper betaler korrekt skatt til Norge på omsetning i Norge