Grønne ekstra-skatter

(3. sept. 2020) Våre myndigheter er snedige når det gjelder å pålegge folket nye skatter og avgifter slik at de kan gi skattelette til de rikeste. Dette er en del av høyrepolitikken som skal øke ulikhet og demontere velferdsstaten i Norge.

Men sleipingene gir skattene et vakkert navn slik folket ikke skal reagere med opprør. "Grønne sertifikater" er en skatt på rundt 5 øre kilowatten som bl.a. brukes til å subsidiere monstermaster over hele landet. Denne skatten på ren, fornybar, miljøvennlig kraft tilsvarer om lag 5 milliarder kroner i skattelette til de rikeste.

ENØK høres også fint ut, det er en skatt på rundt 1 øre kilowatten eller i sum 1 milliard kroner som sammen med andre skattepenger kanaliseres for en stor del til støttetiltak for næringslivet.

Plastposeavgiften, som regjeringen måtte droppe i 2015 og innførte flyseteavgift i stedet slik at de fikk lagt ned Rygge flyplass, ble snik-innført av Virke noen år senere uten at flyseteavgiften ble droppet. Ja takk, begge deler, som Ole Brumm sier. Staten hanker inn mellom en halv og en milliard på denne. At NRK Folkeopplysningen sier at plastposer er det mest miljøvennlige alternativet vi har, og at nordmenn ikke hiver plastposer i naturen, spiller ingen rolle for politikerne.

På toppen av det hele kommer moms, 25 %, som en fast skatt. Moms bidrar til at dyr kraft blir langt dyrere enn folk kan makte i motsetning til en "flat" skatt per kilowatt. Det burde selvfølgelig vært motsatt: høy avgift ved billig kraft, liten avgift ved dyr kraft, fornuftig utjevning. Politikerne våre bryr seg ikke om slikt heller.


110 milliarder kroner MER i skatter og avgifter i 2018 enn i 2017

(3. mars 2019) Fortsatt vil INGEN andre medier vil omtale denne saken.
Tallene for 2018 forelå i slutten av desember 2019, og våre spådommer ble overgått. Staten har i 2018 tatt inn 110 milliarder kroner mer i skatter og avgifter i 2018 enn i 2017. Dette betyr ikke at skattene og avgiftene har økt med samme beløp, dette er bunnlinjen på Statens inntekter, men det kan bety at husholdningene i snitt har bidratt kraftig. Ingen vil omtale dette tallet, og faktisk.no ønsker ikke å verifisere det. Du kan selv kontrollere tallene her.

7 påstander om skatt 2012 til 2018


Bergen - Stavanger - retur: 1.500 kroner i avgifter

(6. des. 2019) I høst tok jeg en biltur tur/retur Randaberg (rett før Stavanger) fra Askøy (like utenfor Bergen). Nå har regningen kommet fra Autopass: Litt over 1.100 kroner i bompenger og fergepenger. I tillegg kommer bensinavgift på kjørelengde rundt 40 mil, totalt rundt 1.500 kroner. Her blir det ikke stemt Frp noe mer, for å si det slik.

Se Siv Jensen lyge om bompenger (youtube)


Skattefarsen fortsetter

(17. des. 2019) Skattekomikken fortsetter ved at Dagens Næringsliv har belyst ulike triste sider av det norske skattesystemet, et system som helt klart får de rikeste til å bli rikere og de fattigste til å bli fattigere og flere. Det kan se ut som at selv høyrepolitikere står frem og sier at skattesystemet ikke er godt nok.

Høyrefolk ser bare grøften på ene siden av veien.
Mens det er enighet at enkelte mennesker misbruker sykelønnsordningen og velferdsgoder, er høyresiden blind for at noen eiere av selskaper bruker skattehullene aktivt til å unndra seg skatt. Denne blindheten er nå blitt påfallende og bidrar til at landet ikke får korrigert viktige hull i regelverket og går glipp av mange titalls milliader skattekroner.

Selskaper er opprettet for å få skatt til å forsvinne.
Mens mange selskaper har ansatte og drives av ansvarlige og flotte mennesker som fortjener all honnør, er det andre som utelukkende er konstruert for å for skatt til å forsvinne fra inntekter, eiendom, aksjeutbytte og formue.

En bråte selskaper uten ansatte
I 2012 var det 72022 AS uten ansatte som omsatte for over 500 milliarder kroner. Det er løgn når høyresiden fremstiller skattehullene som "gunstige for sysselsettingen". Hvis vi derimot lar selskapets innbetalte arbeidsgiveravgift trekkes fra formueskatten til eierne, vil vi få et reelt incentiv for sysselsetting samtidig som alle selskapene uten ansatte får bidra med skatt av formuene sine.

Ulike skatteregimer selskaper og private
Kort sagt betaler private forskuddskatt mens "selskaper" betaler skatt i ettertid av et eventuelt overskudd de har ved årets slutt. Denne dramatiske diskrimineringen av lønnsmottakere er nå blitt tydelig. Høyresiden liker å beklage at de kan risikere "å måtte selge deler av selskapet" for å betale skatt, noe som er en komisk retorikk sett fra en lønnsmottaker som får forskuddstrekk.

Selskaper får bruke penger det ikke er betalt skatt for
Selskapene får nesten dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som lønnsmottakere, fordi selskapene kan bruke penger det ikke er betalt skatt for, og i noen tilfeller får de tilbake momsen. I tillegg kan de utgiftsføre kostnader slik at de er med å redusere overskuddet i selskapet. Dette er en av grunnene til at formuene til eiere av selskaper øker mye raskere enn formuene til lønnsmottakerne.

Skatteforliket
Under de rødgrønne ble i sin tid innført et "skatteforlik", det rette ordet er "skattefrihetsforlik", som nå står for fall. Dette "forliket" gjorde at i perioden 2006 til 2012 var gjennomsnittlig skatteprosent på aksjeutbytte 2,86 %. Tanken bak skatteforliket var at når eierne tok ut lønn av selskapet, skulle de betale skatt. Ikke bare er det hull i systemet også her, men vi vet alle at eiere av selskaper har greid seg utmerket uten å ta ut lønn som nullskatteytere i generasjoner, og har levd godt likvel.

Hvor blir det av reformene?
Svaret er enkelt: Enhver skattereform vil føre til mer rettferdig beskatning, og det vil ikke høyresiden ha noe av. Derfor blir reformer sabotert, trenert eller stemt ned. Skatt er for vanlige folk. Selv ikke multinasjonale selskaper som Google og Facebook vil Siv Jensen skattlegge - på ordre fra USA.


FRP vil gi MER skattelette til de som eier mest

(rev. 5. sept. 2019) Frp sin ledelse har blitt desperat. Nå fisker de etter stemmer ved å love fjerning av eiendomsskatten. Dermed får de som eier mest den største skatteletten, mens de fattigste ikke vil merke noen forskjell. Dette er helt i tråd med den standard Frp har utvist siden partiet kom i regjering. Skatt er for vanlige folk. Men det morsomste er at Frp lovet nøyaktig det samme til valget i 2017. Altså nok en løgn fra Frp.

Men kan vi stole på Frp? Vi husker Siv Jensen som i 2013 lovet at bompengene skulle vekk dersom Frp kom i regjering.
Her lyger Siv Jensen om bompenger

Løgn at folk har fått mindre skatter og avgifter under Frp

Det er dessverre ikke det eneste de har løyet om. Statens inntekter fra avgifter har økt dramatisk ALLE årene under Frp. Folket har betalt inn 15 nye milliarder hvert eneste år i perioden 2013 til 2017, i 2018 betalte de 22 milliarder kroner mer enn året før. Så får vi se om velgerne har blitt klar over at stemmer de Frp, så sager de over den greinen de sitter på.


Vil ha 30 milliarder mer i moms

(20. aug. 2019) I dagsnytt 18 i dag deltok Vibeke Hammer Madsen om ny, felles momssats. Og hun klarte, tilsiktet eller ikke tilsiktet, så si to ting i klartekst som vi har mistenkt henne for å mene lenge.

Et mandat fra Siv Jensen var å dra inn mer penger
En ny felles momssats på 23 % vil ifølge Madsen gi Staten 30 nye milliarder i moms fra sluttbrukerne, eller vanlige folk om du vil. Mandatet til "kommisjonen" var altså IKKE bare å skaffe en ny forenklet felles moms, men å skaffe mer inntekter til Staten. Dersom man ville fortsette med samme nivå på moms, ville man landet på i underkant av 21 %, kanskje 20 % med litt ekstra kjøpekraft til folket, Gud forby. Mandatet var å dra inn mer penger fra folk sine slunkne lønninger.

Inntektene skal gå til å redusere formueskatt
Igjen kom Madsen med et utsagn vi har mistenkt henne for tidligere, men nå i klartekst. Momsøkningen skal finansministeren bruke til å redusere formueskatten. Og hvem er det som plages med formueskatt? Jo, akkurat, de med formue, de rikeste. Her har altså Siv Jensen gitt Vibeke Hammer Madsen mandat til en skatte-om-fordeling som landet knapt har sett maken til. Siv Jensen har demonstrert utilslørt sin forakt mot vanlige, fattige folk, og sin glede over å hjelpe de rikeste.


Vi har betalt MER i skatter og avgifter under Frp

(8. aug. 2019) Frp liker å si at alle har fått skattelette med Frp i regjering i perioden 2013 til 2017. Tallene fra SSB viser det motsatte, at hver familie i gjennomsnitt har betalt 32.000 kroner mer i skatter og avgifter.

5 påstander om skatt finner du her


Krever at Facebook og Google må betale skatt

(29. jan. 2019) Like årvisst som at det hver vinter kreves tiltak mot utenlandske vogntog uten bremser, med slitte dekk, uten kjettinger, med sjåfører uten kompetanse som ikke følger pålagt kjøre- og hviletid osv. osv. osv., like årvisst ser vi at noen i dette landet krever at store multinasjonale selskaper skal betale skatt av sin omsetning i Norge.

Begge saker har EN ting felles: Vi kan IKKE beskylde politkerne for å ha iverksatt tiltak. Tvert imot er mangelen på tiltak så øredøvende at det åpenbart er politisk ønske og vilje for både farlige (og billige) vogntog, og skattefrihet til de store. Det er nesten som om de virker mer interessert i å bygge ned dette landet, enn å bygge det opp. Trolig skylder politikerne på EU, du vet den organisasjonen der vi ikke er medlem. Mangelen på tiltak står i sterk kontrast til villigheten til å skattlegge vanlige folk.

Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer (e24.no)


Skattefarsen i Norge fortsetter

(8. nov. 2017) I 2004 skrev Morgenbladet om store multinasjonale selskaper med stor omsetning i Norge som ikke betalte skatt til den norske statskassen. I 2005 uttalte avgående finansmininster Per Kristian Foss at regelverket ga likningsmyndighetene nok mandat til å slå til der det ble foretatt internfakturering, og han så ingen grunn til å gjøre noe med regelverket. Og Foss slapp fra uttalelsen, det ble stille i media. Men det ble ikke mer skatt av det. Løy han for oss?

Fortsatt betaler de store multinasjonale selskapene ikke skatt til Norge basert på deres reelle omsetning og reelle overskudd. De pynter på tallene. De pynter på bilagene. De pynter på resultatet og flytter på overskudd slik at de ikke lenger har noe skattbart overskudd i Norge. Internfakturering, internprising, internlåning, Gud vet hva. Her er verstingene fra 2002:

 • Alcatel Norway AS
 • American Express Corporate Travel AS
 • Canal Digital Norge
 • Findus Norge
 • GlaxoSmithKline As
 • Kraft Foods Norge As
 • Mobil Oil As
 • Shell Marketing
 • Stena Line Norge
 • Thorn Norge As
 • Xerox

Nye selskaper ...
Siden 2004 kan vi ikke se at noen journalist har gått igjennom disse selskapene. Men nye selskaper har kommet til. Nå heter det Facebook, Google, Ikea, Nike, Uber og faens oldemor. Resultatet er det samme: Mange milliarder kroner unndratt skatt. De jobber "innenfor regelverket". Til og med statsbedrifter blir "multinasjonale" for å slippe å skatte til Norge!

Skatt er for vanlige folk
Det er feil å si at dette bare er et "uhell" som politikerne "ikke ønsker". Dette er bevisst, regissert, ønsket og tilrettelagt politikk. Og når de ikke får inn nok i skatt til å leke seg med, sender de regningen til "vanlige folk" eller kutter ytelser til de svakeste. Uten blygsel.

Hvor er Arbeiderpartiet ?
Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Arild Hareide og Trine Schei Grande er overlykkelig med skatteflukten. At Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ikke kommer med krystallklare krav om beskatning, skyldes at også AP med Støre er overlykkelig. Det er ingen politisk vilje til å skattlegge kjeltringene eller kaste dem ut av landet. Forpulte politikere!

Skatteparadiset Norge og hjelpeløse EU (leder i BA 10. nov)


Frp vil kutte eiendomsskatten. De som eier mye, jubler !

(31. august 2017) Denne gangen er det ikke gratis sprit og røyk hun lover, eller å fjerne bompengene, denne gangen lover hun å fjerne eiendomsskatten over tre år. Hvem som tjener mest på det? De som eier mest, selvfølgelig. De rikeste jubler! Gjett hvem som får regningen.

Vi husker da hun lovet å fjerne bompengene. Istedet har hun økt bompengene til 10 milliarder årlig mens hun har gitt skattelette til de rikeste på 22 milliarder kroner. Også denne gangen er det trolig blank løgn. Valgflesk. Løgn-retorikk. For hun vet at hun aldri "vil få flertall" for slik politikk.

Mulig å gi sosial skattelette
Istedenfor å kutte eiendomsskatten, kan hun øke bunnfradraget. Så enkelt er det. Da får vi en sosial skattelette som ikke rammer dem med de enkleste, billigste eller dårligste boligene. Hun kan kreve at kommunene bare ilegger eiendomsskatt på den dyreste halvparten av boligene. Sosial beskatning. De som har råd, skal betale. Siv Jensen og Erna Solberg vil det motsatte. De vil gi til de rikeste. Og det verste er at AP er med på dansen. Fy faen!


De rikeste betaler max. 24 % skatt

(10. august 2017) Skatt er for vanlige folk, vi har sett rike med null i inntekt og null i formue som levde helt utmerket godt uten å betale skatt. Nå brer det om seg, og gjelder alle med høy inntekt. De har selskaper, AS, og kjører inntektene inn i selskapet. Deretter tar de ut "aksjeutbytte" og får 24 % skatt på utbyttet. Inten toppskatt. Ingen arbeidsgiveravgift. Er de heldig får de momsen tilbake.

Og hvis selskapene opparbeider seg formuer med de store inntektene, liker de selvfølgelig ikke å betale formueskatt. "Arbeidende kapital" må ikke skattlegges, vet du, og helst ikke aksjeutbytte heller. De helt store fiskene selger selskapet til "utlandet" og gjør utbyttet skattefritt.

Derfor har alle elitemennesker selskaper. Idrettsfolk, TV-kjendiser, bloggere, forfattere, faens oldemor, alle kjører de inntektene inn i selskaper slik at de slipper betale skatt. Hvis de er riktig sleipe, kjører de inntekter og formuer til utlandet, slik Stein Erik Hagen gjorde da han flyttet formuen sin til Sveits.

Det verste er at Jonas Gahr Støre ikke tar krystallklar avstand for dette og søker å skattlegge de rikeste mer effektivt. Arbeidere i Norge burde gå i generalstreik og kreve maksimal skattesats på 24 %.

Sophie Elise Isachsen tok et utbytte på i underkant av 2,1 millioner (e24.no)
Northug tok ut et utbytte på 3,5 millioner kroner i fjor og 11,6 millioner kroner i 2015. (hegnar.no)
Hagen-familien sparte 2,2 milliarder kroner i skatt på å flytte til Sveits (nettavisen.no)


Norske statsbedrifter flagger ut virksomhet av skattegrunner

(25. juli 2018) Statoil, som delvis ble privatisert av politikere vi ikke engang liker å nevne navnet på, har nå utvist en etikk som ligger like lavt som Den Norske Bank, og det er godt gjort. Det handler om penger, profitt, bunnlinje og skattevegring. Dessverre, Statoil er ikke den eneste.

Når ikke engang Statoil kan drive i Norge, bør hele den helvetes regjeringen flagge ut snarest.

Statoil åpnet kontor i Nederland etter norsk skattereform (e24.no)


Er det mulig å innføre sosial beskatning?
Svaret er JA !!!

(28. jan. 2017) Arbeiderpartiet har varslet at de vil øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner, mest for de rikeste, men alle vil bli rammet. Høyre og Frp går i fistel og sier at dette er et ENORMT beløp, selv om de lanserte det som beskjedent da de ga skattelette til de rikeste for nesten det dobbelte. Tiltaket til AP er nødvendig, så lenge vanlige folk ikke blør ihjel. Dette vet både H og Frp, men tør ikke si det.

Hvorfor er skattelette til de rikeste dårlig politikk ?
Fordi når vanlige folk sitter igjen med skattebyrden, kniper de igjen på utgiftene. Folk kjøper mindre, og handelsstanden blør. Konsum går ned. Folk tar ungene ut av skolefritidsordning og barnehage. Omsetning går ned, bedrifter må si opp, kommunene mister skatteinntekter og må redusere tilbud. Flere blir ledige og kjøper mindre. Den onde sirkelen til økonom Robert Reich er blitt virkelighet, og det er resultatet av slett politikk.

Hvordan innføre sosial beskatning ?
Er det mulig å la folk skatte etter evne? Selvfølgelig er det det. Men da må vi ha politikere som tenker i de banene, og det gjør verken AP eller høyremannen Jonas Gahr Støre.

 • Inntekter over en million bør skattlegges mye hardere. Inntekter over to millioner bør betale 75 % i skatt.
 • Arv over 5 millioner kroner kan skattlegges med en sunn flat prosent, f.eks. 10 %.
 • Formuer over 5 millioner kroner kan skattlegges med en beskjeden formueskatt.
 • Primærbolig som bebos med verdi over 5 millioner kroner og all annen eiendom skattlegges.
 • Moms bør fjernes, isteden innføres 5 % oms. i alle ledd uten fradragsmuligheter. Da vil alle bedrifter få betale avgift ut fra omsetning, noe de ikke får lov til i dag. Dette er et STORT problem, mange store virksomheter betaler ikke skatt til Norge i det hele tatt i dag.
 • Rentefradrag fjernes for alle renter unntatt for primærbolig som bebos med gjeld inntil 5 millioner kroner.

Ap foreslår å øke skattene med 15 milliarder (nrk.no) - men bommer på ALLE de viktige tiltakene !!!


Skattegalskap

(28. aug. 2016) Avinor bruker millioner for å skille ut Svalbard lufthavn som eget selskap for å spare millioner i skatt. Det er Staten som eier Avionor, og det er Staten som nå vil gå glipp av 12,5 millioner i skatt i året, skattepenger som Staten istedenfor må hente inn hos deg og meg i økte skatter og avgifter hvis budsjettet skal gå opp.

Det er åpenbart at det finnes flere former for langt fremskreden rabies. Vi gratulerer Staten!

AP kritiserer regjeringen for «skatteplanlegging» og «sløsing med skattebetalernes penger» etter at Avinor opprettet nytt datterselskap på Svalbard (e24.no)


Støre avviser AUF sitt skattekrav, selvfølgelig gjør han det !

(5. aug. 2016) Noen av oss merket oss AUF sitt forslag om mer beskatning av de rikeste for å bidra til mindre ulikhet i samfunnet. Spesielt ønskes en sosial arveavgift (som ikke skal ramme vanlige folk), på formuer som nettopp er bygget opp takket være morsomme skatteregler som favoriserer de rikeste. Nå har Jonas Gahr Støre gått ut og sagt at slikt vil han IKKE ha noe av.

Selvfølgelig vil han ikke ha mer skatt fra de rikeste. Han er jo høyremannen som har kuppet ledelsen i Arbeiderpartiet.

AUF ber Arbeiderpartiet gå til valg på høyere skatter og gjeninnføring av arveavgiften. – Uaktuelt, sier partileder Jonas Gahr Støre. (nrk.no)


Utenlandske selskaper kan fritt hente ut overskuddet fra norske datterselskaper uten å betale skatt til Norge

(14. juni 2016) "Skatteavtaler som Norge har inngått med andre land åpner for en slik omgåelse av norske skatteregler som er helt lovlig, sier høyskolelektor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI til Aftenposten." Hvamenerpartiene.com antar dette er tilsiktet politikk. Skatt er for vanlige folk! Men selvfølgelig, de grepene våre politikere har tatt her tåler verken dagens lys eller offentlig debatt.

Konsekvensen av denne politikken er åpenbar:
Om noen år har vi ikke lenger igjen noen norske selskaper som betaler skatt i dette landet.
Og regningen for manglende innbetalt skatt blir sendt til vanlige lønnsmottakere.

Skatteforsker mener Siv Jensen har sovet i timen (aftenposten.no). Alternativet er mye verre.


Norge er et skatteparadis !

(refusert av NRK Ytring og publisert her 5. april 2016)

Tenk om du bare kunne skatte av overskuddet ditt !
Tenk deg at du som lønnsmottaker istedenfor å bli trukket forskuddsskatt av inntekten din bare skulle betale skatt av det overskuddet du eventuelt hadde igjen ved årets slutt. Og tenk deg at dersom du om høsten så at det ville bli mye penger å betale skatt av, kunne du istedenfor å få skattbart overskudd investere pengene i en garasje, ny bil, flatskjerm eller hva du nå kunne finne på å bruke penger på slik at det verken ble overskudd eller skatt ved årsskiftet. Da skulle det ikke blitt mye skatt i dette landet.

Men slik har de rikeste som leker seg med sine selskaper hatt det i generasjoner.
Når du putter inntekter, eiendeler, investeringer og kostnader inn i selskaper, gjelder plutselig helt andre skatteregler enn for lønnsmottakere. Det skyldes myten som gjelder for selskaper: ”Man skal ikke betale skatt når man ikke har overskudd.”

Dersom du som lønnsmottaker skal etterisolere det gamle huset ditt for 100.000 kroner, må du selvfølgelig betale moms på beløpet. For å tjene 125.000 kroner blir du trukket rundt 50.000 kroner i skatt. Det trekkes også 30.000 kroner i arbeidsgiveravgift. Arbeidet tilfører Staten over 100.000 kroner.

Dersom du har et AS som eier huset ditt, får Staten ingenting.
Da kan du bruke inntekter i selskapet som det ikke er betalt skatt av, og du får tilbake momsen. I tillegg får selskapet en skattefordel i regnskapet ved at du kan ”utgiftsføre” jobben og bruke den til å få null i overskudd og dermed null i skatt neste år også. Selskapet får faktisk dobbelt så mye varer og tjenester som en lønnsmottaker for samme beløpet.

I 2012 hadde vi ifølge SSB 72022 aksjeselskaper uten ansatte som omsatte for 500 milliarder kroner. Mange av disse er utelukkende konstruert for å få skatt til å forsvinne.

Det norske skatteparadiset:

 • Enorme leieinntekter og verdistigninger ved salg går til eiendomsselskaper som øker sin formue dramatisk. Enkelte eiendomsbaroner har blitt milliardær på bare en generasjon. Vi snakker trolig om trillioner av kroner på landsbasis.

 • Moms er en avgift for ”sluttbrukere” eller vanlige folk, selskapene får refundert momsen og får dermed en stor fordel.

 • Aksjeutbytte som puttes i selskaper er skattefritt, mens aksjeutbytte til personer skattlegges. I perioden 2006 til 2012 ble det utbetalt knappe 1,5 trillion kroner hvorav 170 milliarder ble utbetalt til personer (småsparere?) og skattlagt med 41 milliarder kroner. Resterende 1271 milliarder kroner er ikke betalt skatt for. Det gir en samlet skattesats på 2,86 % på kapitalinntektene.

 • Privatpersoner betaler fortsatt dokumentavgift når de selger eiendom, mens salg av aksjer er fortsatt avgiftsfritt. Derfor er mange eiendommer blitt et AS slik at man bare selger aksjene når man selger eiendommen, og unngår avgift.

 • Det er nå bygget opp milliardformuer takket være gunstige skatteregler. Næringene jobber nå aktivt for å få Siv Jensen til å fjerne resten av formueskatten.

 • Og til sist dør også de rikeste blant oss til slutt. Da er det ønskelig at de enorme formuene i selskapene må kunne arves av neste generasjon uten å betale skatt.

Sentralbanksjefen er taus.
Hvert år maner sentralbanksjefen arbeidsfolket til moderasjon. Og hvert år unnlater han å si noe om de store fiskene, om de store pengene som flyter rundt, om de store skattehullene i norsk økonomi, eller om pengene som flyttes til Paradis.

Vil ikke skattlegge arbeidende kapital, bare arbeidende arbeidere.
Sentralbanksjefen og finansministeren vil ikke skattlegge arbeidende kapital, bare arbeidende arbeidere. De vil gjerne trippelbeskatte lønnsmottakere, så lenge man ikke dobbeltbeskatter de rikeste.

Flere drar til Paradis.
Nå blir flere og flere selskaper blir”multinasjonale” og flytter overskudd til Paradis der det ikke blir beskattet. Enten det heter internfakturering, internprising eller internlåning er resultatet det samme. Null skatt i Norge. Google, Facebook, Amazon, Apple og IKEA er selskaper som har vært i medias søkelys siste årene. Et stadig mer omfattende salg av norske bedrifter handler også om å kvitte seg med skatt.

Hvorfor er det bekymringsfullt når selskaper slutter å betale skatt? Jo, fordi regningen havner hos vanlige folk, som økt skatt og avgifter hos lønnsmottakerne. Budsjettet må jo gå opp.

Tiden er overmoden for en skattereform. Problemet er at uansett hva man nå finner på, vil det føre til mer rettferdig beskatning, og det er det noen mektige røster som ikke vil ha noe av. De kan ikke få det bedre enn de har det nå.

Økt ulikhet.
Dessverre har saken også et stygt globalt aspekt. Vi hørte nylig at verdens 62 rikeste personer eier like mye som den fattigste halvdelen av jordas befolkning. For bare fem år siden var de 100. De 62 rikeste har ifølge Oxfam økt sin formue med 40 prosent over fem år, den fattigste halvdelen blitt 40 prosent fattigere i samme periode. Slik går det når skatt ikke er for alle.


Hvordan kan politikerne ødelegge Norge ?

(4. febr. 2016 Klikk på bildet for å se dokumentaren på NRK)

 • De kan sørge for at de rikeste betaler mindre skatt
 • De kan sørge for at multinasjonale selskaper ikke betaler skatt
 • De kan sørge for at folk får litt mindre i lønn
 • og litt mer i skatter og avgifter
 • De kan la folk jobbe litt flere timer
 • i litt flere år
 • De kan kutte i sosiale goder
 • og i pensjonene til de fattigste
 • og kutte i bostøtte
 • De kan dra inn en feriedag her og der
 • og sørge for at de sykeste mister jobben
 • De kan bidra til at flere blir ansatt i vikariater
 • og at utlendinger gjør jobbene billigere
 • De kan tillate at fisk sendes til Kina for å sløyes
 • og at mest mulig blir konkurranseutsatt til lavere betalte folk
 • De kan la offentlige anbud gå ut av landet
 • bygge fregatter i Spania
 • De kan la pengene bestemme politikken
 • og gi blaffen i "vanlige folk"

Det er å håpe at Erna Solberg, Siv Jensen, NHO presidenten, Civita lederne, Røkke, Hagen, Bjerke, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Jonas Gahr Støre og mange flere ser denne videoen.
Hvis de ikke ser den, viser det at de ikke fortjener den stillingen de innehar, og at de ikke vil landet vel.

Som et apropos til denne dokumentaren: DnB har nettopp lagt frem et ekstremt bra resultat. Det feirer de med å si opp 600 ansatte.


De nye landssvikerne

Nei, jeg sikter ikke til andre verdenskrig. Jeg sikter til dagens politikere som gir vekk landet vårt til multinasjonale selskaper.

Det nye ordet for skatteunndragelse er "skatteplanlegging"
(10. nov. 2015) Våre politikere ønsker at alle de store selskapene ikke skal betale skatt. Ikke noe sted, ikke i det hele tatt. Derfor tillater politikerne at skattbart overskudd flyttes ut av Norge på lovlig vis, at overskudd i Norge gjøres om til underskudd takket være morsom triksing (internfakturering, internprising eller internlåning), og at Norge mister 40 til 60 milliarder kroner i skatt hvert år. Fordi statsbudsjettet må gå i balanse, blir regningen sendt til vanlige folk. Mer skatt, mer avgifter, mindre velferd.

Dette er landssvik
Utviklingen er nå i en nedadgående spiral, og allerede i dag mangler landet skatteinntekter til å løse fellesskapets oppgaver. Skatteetaten opplyser at "dette er et prioritert område." Det er trolig blank løgn. Det er et ned-prioritert område.

Det er flere grunner til å sidestille denne typen skattefritak med landssvik. For det første er ordningen åpenbart udemokratisk, i strid med ønskene til folk flest. For det andre bidrar den til å rive ned velferdsstaten. For det tredje bidrar det til økte forskjeller i verden idet de superrike som kontrollerer disse selskapene blir rikere og vanlige folk fattigere. Det er det motsatte vi trenger. Vi trenger at folk og selskaper betaler skatt etter evne.

Enkelt å løse
Dersom vi endret moms til oms (omsetningsavgift), ville også de store selskapene betalt avgift av sin omsetning. Løsningen er altså å erstatte moms som bare rammer sluttbrukerne (vanlige folk) med oms som rammer alle ledd som har omsetning. Så kan man heller avvikle selskapsskatten i sin helhet.

Multinasjonale selskaper er vettskremte
De ser denne løsningen komme. De ser at nasjoner kan finne på å sørge for at de blir beskattet der de opererer ut fra den omsetning de har, og det vil de ikke ha noe av. Derfor vil de innføre "handelsavtaler" som gjør at fremtidige demokratisk bestemte innstramminger blir erstatningspliktige. Dersom et land gjør grep som gir dem mindre profitt, må landene betale erstatning for fremtidig tapt fortjeneste. Dette er organisert kriminalitet satt i system.


Erna og Siv forteller ikke hele sannheten om skatt

Bare de rikeste får skattefrihet, blir alt så bra. (29. aug. 2015) Erna Solberg, Siv Jensen, NHO og Civita forsøker å bille oss inn at dersom bedriftene bare får full skattefrihet skal alt bli så bra, da skal flere penger bli investert i virksomhet og vi får mange nye arbeidsplasser.

Hva er det de ikke sier ? De sier ikke noe om er at det finnes en bråte bedrifter der ute som bare har til formål å la eieren slippe skatter og avgifter, bedrifter uten en eneste ansatt men med masse penger og eiendom og formue og omsetning. Og takket være morsomme skatteregler som vanlige lønnsmottakere bare kan drømme om, slipper de unna i et sirkus av skatteunndragelse. Sirkuset er lite omtalt i media fordi få journalister forstår hva som skjer.

Dette gjelder ikke de seriøse. La meg med en gang si at alle de seriøse sliterne av dyktige bedriftsledere med ansatte og omsetning og ansvarlighet ikke må føle seg truffet her, det er ikke dem jeg skriver om. De ser sikkert også på de skattesnyltende bedrifter som en uting som trekker ned hele næringen.

"Alle skal betale skatt på kapitalinntekter" var en bløff. Da Kristin Halvorsen ble finansminister i 2005, uttalte hun: ”Heretter skal alle betale skatt på kapitalinntekter.” Utbytte til privatpersoner skattes med rundt 24 %. Men Bondevik-regjeringen la inn et unntak før den gikk av: Utbytte som plasseres i selskap er skattefritt. Tanken var at når eier en dag tar pengene ut av selskapet skal han betale skatt for dem. Som om noen finner på å ta penger ut av et selskap for å betale skatt!

Enorme kapitalinntekter utbetales skattefritt. Bare første kvartal 2006 ble det opprettet 25.000 nye investeringsselskaper uten ansatte, utelukkende med formål å ta imot aksjeutbytte for å slippe skatt. Selskaper tar nå imot rundt et sted mellom 150 og 200 milliarder kroner årlig i aksjeutbytte, helt skattefritt. Småsparere tar ut et sted mellom 5 og 10 milliarder i aksjeutbytte og betaler selvfølgelig full skatt.

Eiendomsselskaper uten ansatte - en kilde til mer rikdom. Den andre store gruppen er ”eiendomsselskaper”. Også her finnes det en bråte selskaper, særlig AS, uten ansatte. De som oppretter AS til å eie eiendommene sine oppnår nemlig flere store fordeler.

 • For det første kan de putte leieinntektene fra eiendommene inn i selskapene uten å betale skatt slik at selskapet kan bruke penger det ikke er betalt skatt for. Man skatter bare av overskudd i selskaper. Og hvis man vil forhindre overskudd, kjøper man mer eiendom eller pusser opp slik at det ikke blir noe skattbart overskudd.

 • For det andre får de tilbake momsen til selskapet. Disse to fordelene gjør at en person som lar selskap eie eiendommene får dobbelt så mye varer og tjenester for pengene som en lønnsmottaker som betaler skatt og moms når han vedlikeholder eget hus.

 • For det tredje slipper man 2,5 % dokumentavgift når man selger et selskap med en eiendom istedenfor å bare selge eiendommen. Derfor oppretter mange ett selskap for hver eiendom. Omsetning av aksjer er – i motsetning til mye annet i dette landet – ikke belagt med noen avgifter i det hele tatt, forbløffende nok.

 • Og til slutt: Dersom en lønnsmottaker skiller ut og selger en tomt, eller kjøper, pusser opp, og selger et hus, betaler han 28 % skatt av overskuddet. Eiendomsselskapet betaler bare skatt av eventuelt samlet overskudd i selskapet ved årets slutt. Det betyr null skatt til tross for salg med millioner i fortjeneste

Selskaper opprettet for å få skatt til å forsvinne. Av de 170.000 aksjeselskap vi hadde i 2012 fantes det 72.022 AS uten en eneste ansatt i Norge ifølge SSB. De omsatte for 503 milliarder kroner i 2010. Det er grunn til å tro at de fleste av disse selskapene utelukkende er blitt opprettet for å få skatt på aksjeutbytte til å forsvinne, likeså å få skatt på leieinntekter og andre inntekter, skatt på fortjeneste ved verdistigning, skatt på formue og moms til å forsvinne. Dette er skatter og avgifter som vanlige folk nådeløst må betale.

"Alle" gjør det. Alle store TV-kjendiser og idrettsfolk har forstått dette. De fleste av dem jobber gjennom sitt selskap som bruker kreative skatteråd. De fakturerer slik at inntektene går inn i selskapet, og sørger for at selskapet ikke får skattbart overskudd men bruker inntektene til mer eiendom, mer aksjer, mer rikdom i selskapet. Hvis de tar ut litt lønn, skatter de av det på vanlig vis, men forbausende mange eiere av selskaper klarer seg med null i inntekt og flott levestandard uten å gå på sosialen, hvordan det nå kan ha seg.

Det geniale er at selskaper skatter bare av overskudd. Hovedforskjellen mellom beskatning av selskaper og lønnsmottakere er at selskapene beskattes av overskuddet ved årets slutt mens lønnsmottakere skatter av all sin inntekt uansett utgifter. Tenk deg om du som lønnsmottaker bare skulle skatte bare av det overskuddet du eventuelt måtte ha på konto ved årets slutt? Da skulle det ikke blitt mye skatt i dette landet. Men slik har de rikeste hatt det lenge.

Fortielsens kunst. Erna Solberg og Siv Jensen vil ikke at vi skal vite om de selskapene som bare eksisterer for å få skatt til å forsvinne, de vil ikke at vi skal se at skattelettelsene skal tilfalle trikserne. Heller ikke Jonas Gahr Støre ser ut til å finne dette veldig problematisk.

100 milliarder ble overført til de rikeste hvert år - FØR skatteletten til de blåblå. Det finnes altså snille og slemme selskaper der ute, akkurat som det finnes snille og slemme trygdemottakere. Allerede før de borgerlige begynte å gi skattelette til selskapene for å gi ennå bedre økonomi til eierne og angivelig for å få flere arbeidsplasser, ble det overført verdier i størrelsesorden 100 milliarder kroner til de rikeste som leker seg gjennom selskaper takket være morsomme skatteregler, hvert eneste år. Det er på grunn av skattereglene du kan bli milliardær som eiendomsbaron på en liten generasjon, men aldri som lønnsmottaker.

Moms bør erstattes av oms. Også merverdiavgiften er et problem. For det er sluttbrukeren, vanlige folk, som betaler 25 % moms uten å kunne trekke noe fra noe sted, i praksis en ekstra skattlegging på forbruk av lønn det allerede er betalt skatt av. Selskapene får momsen refundert. Dersom Norge istedenfor moms hadde OMS – omsetningsavgift – på et par prosent, ville alle ledd fått betale avgift ut fra sin omsetning og alle selskaper ville fått bidratt i motsetning til nå, til og med multinasjonale selskaper som takket være internprising flytter skattbart overskudd til paradis. Oms er det selvfølgelig ingen selskaper som ønsker.

En galskap uten sidestykke. Reglene for skatter og avgifter er laget på de rikestes premisser og de fattigstes bekostning. Økende ulikhet i samfunnet skyldes ulikhet i skattereglene for fattig og rik. Så enkelt er det. Skatt er for vanlige folk. Dette er både usunt og galt, og nå er det på høy tid å endre på galskapen både i Norge og globalt.

Nå må noen snu på flisa ! Jeg forventer at Erna Solberg og Siv Jensen og NHO og Civita og sentralbanksjefen begynner å kjempe for et sunt og rettferdig regelverk der alle betaler skatt etter evne. Jeg forventer at Jonas Gahr Støre lanserer et nytt uttrykk i tillegg til ”arbeid for alle”, nemlig ”skatt for alle”. Ulikheten og urettferdigheten mellom skatteregler for vanlige folk og for de rikeste er nå blitt så dramatisk stor at det kreves både klare meldinger og tiltak, kanskje en liten revolusjon.

Inkompetanse eller tilsiktet ? Det er grunn til å tro at politikerne er forledet av pengemakten til å vedta skatteregler de ikke har forutsetning eller kompetanse til å forstå konsekvensene av. Det andre alternativet er bare for grusomt: At de gjør det bevisst, med vilje, som et enormt røveri fra folket.


Den store selskapsleken (eller det store røveriet)

100 milliarder kroner årlig i tapt skatt
(3. juni 2015) Vi har to sett skatteregler her i landet. Ett sett for vanlige folk, og ett sett for de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper. Fordi disse reglene er forskjellige, fører det til at rundt 100 milliarder kroner tilføres de rikeste hvert eneste år, penger som egentlig skulle gått til fellesskapet. Spørsmålet er hvor lenge politikerne har råd til å se gjennom fingrene med denne diskriminerende politikken mens skatteinntektene forsvinner.

Dramatisk forskjellsbehandling
Tenk deg at du som lønnsmottaker skal pusse opp huset ditt for 100.000 kroner. Du skal selvfølgelig betale moms på beløpet, da er vi oppe i 125.000 kroner, og du skal skatte rundt 30 % for pengene du må tjene for å betale 125.000 kroner. Det betyr at Staten mottar nærmere 100.000 kroner hver gang du bruker 100.000 kroner.

Dersom huset ditt er eiet av et selskap, slipper du å bruke penger det er betalt skatt for og du kan få tilbake momsen. I tillegg kan du utgiftsføre utlegget og få redusert overskudd og dermed redusert skatt i selskapet. Da får du dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som en lønnsmottaker. Morsomt, hva? Ikke rart at du kan bli milliardær på eiendom på en liten generasjon uten å betale noe særlig skatt.

Slipp skatt med selskap
Når du skal selge huset ditt, får du dokumentavgift på 2,5 %. Dersom du istedenfor selger aksjeselskapet som eier huset ditt, slipper du dokumentavgift. Det er selvfølgelig ikke noen avgift på å selge aksjer, for det ville rammet de rikeste.

Dersom du skal skille ut en tomt og selge den, må du skatte 26 % av overskuddet. Men dersom det er selskapet som eier tomten, skatter ikke selskapet på overskuddet av tomten, men det skatter av overskuddet til SELSKAPET ved årets slutt. Og det er jo VELDIG enkelt å sørge for at det ikke blir noe overskudd, det er bare å kjøpe en ny eiendom.

Det samme med aksjeutbytte. Du som privatperson må betale rundt 23 % skatt på din samlete aksjegevinst. Men dersom du kan sende utbyttet til et "investeringsselskap" blir det plutselig skattefritt. Tanken var at du da må betale skatt hvis du en gang tar ut pengene av selskapet. Men det behøver du jo ikke, selskapet lever sitt eget liv og får pengene dine til å yngle, og det er jo mange måter å hente ut godbiter.

Gambling er skattefritt - men bare for de rikeste
Vanlige folk som "gambler" hos Norsk Tipping bidrar med flere milliarder til idrett og kultur, av noen kalt en ekstraskatt på de aller fattigste. Når de rikeste utviser den samme spillegalskapen på børsen, er det ingen avgifter på det.

Skatt er for vanlige folk
Eiendomsskatt i Bergen rammer alle unntatt (hvis jeg er korrekt informert) bygg som leies ut som leiligheter. Dermed har man igjen klart å få til at vanlige folk betaler eiendomsskatt for sine leiligheter, mens boligspekulantene (fortsatt) går fri også for eiendomsskatten. I tillegg betaler de lite eller ingen inntektsskatt (de har nesten ikke inntekt, stakkars) eller arveavgift (penger som man har opparbeidet pga. skattefrihet skal selvfølgelig kunne overføres til neste generasjon skattefritt !) og de betaler nesten ikke formueskatt (takk til Høyre og Frp).

Skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Det hadde selvfølgelig vært fullt mulig å lage skatteregler som gjorde at de med størst skatteevne kunne bidra, med romslige fradrag i bånn som gjorde at vanlige folk ikke ble rammet.

Det er til og med mulig å lage regler som gjør at multinasjonale selskaper som driver stort i Norge uten å betale en krone i skatt kan få lov å bidra. Man kan innføre en beskjeden omsetningsavgift og fjerne momsen som bare rammer sluttbrukerne (vanlige folk!). Men slikt vil ikke politikerne ha noe av. Skatt er for vanlige folk.

Hva slags politikere som finner på noe slikt?
Politikere, som andre folk, lar seg dupere av rikdom og makt. De lar seg dupere av lobbyselskaper, meningspåvirkere, reklamebyråer og tenketanker som styres av de rikeste. De tror det er noe som heter gratis lunsj. Og så er regelverket blitt gjort så komplisert at politikerne ikke har kompetanse eller forutsetning til å forstå konsekvensene av det regelverket de selv vedtar. Selv pampene i Arbeiderpartiet støtter denne linjen og snur galant ryggen til "gølvet" i sin uansvarlige høyrepolitikk.

Forræderi
Denne typen diskriminerende politikk er et forræderi mot landet, og bidrar til at vi ikke lenger får gjort nødvendig vedlikehold og investering på veier, jernbane, skoler og helse, osv. Derfor må Siv Jensen iverksette ennå mer bompenger fra bilister som allerede betaler nok til å finansiere de nye jagerflyene. Nye kreative avgifter dukker opp, og det kuttes desperat i bånn her og der. Pengene gis til de rikeste som skattefrihet, skattefrihet, skattefrihet.

"Vanlige folk" har ikke peilingen
Det er en grunn til at dette har fått gå så langt som det har gjort uten protester fra velgerne. Velgerne forstår heller ikke hva det er som skjer. Våre ignorante, korrupte, inkompetente og verdiløse politikere ser ikke at her er noe som må tas fatt i selv nå når de mangler penger til å drive landet forsvarlig. Mens behovet for skatteinntekter øker og folket er tynt til bristepunktet, gir politikerne 100 milliarder kroner årlig til dem som har mest. De burde vært stilt for riksrett.


Rentefradrag for fall

(30. mars 2015) Morten Hønsi Følling (Bergen unge Høyre) har et morsomt innlegg om rentefradrag i BT i dag. Det viser seg at snittet for rentefradrag i 2009 var 33.100 kroner, mens den rikeste fjerdedelen fikk 73.600 kroner i rentefradrag. Det er betydelige midler som brukes til å subsidiere boligeierne og andre lånespekulanter i dag. Fjerning av rentefradrag vil frigjøre 30 milliarder kroner ifølge VG, skriver han.

Eneste grunnen til at høyrepartiene (inklusive Arbeiderpartiet) opprettholder denne subsidieringen av lånetakere, er fordi det er så mange av deres rike venner som leker seg med lånte fjær. Derfor vil hans gode forslag til Siv havne på steingrunn, akkkurat som da Lundteigen kom til Jens Stoltenberg med samme forslaget da de satt i regjering. At rentefradrag bidrar til mer spekulasjon og større prispress på eiendom får så være. Følling har rett i at mye av rentefradraget må vekk, kanskje bortsett fra renter fra lån på noen millioner til primærbolig som man bebor. Det er større grunn til å tro at han får seg en smekk over fingrene fra moderpartiet, for den slags sosialistiske sprell skal man ikke ha noe av med mindre man gir hele gevinsten til de rikeste.


Bløffen om skattekutt til de rikeste

Korrupsjon
(20. feb. 2015) Korrupte samfunn sørger for at de rikeste blir rikere og vanlige folk får regningen. Norge er blitt et korrupt samfunn. Men når politikere begår korrupsjon, er de fritatt for straffeforfølging.

Det gjelder enten de gir vekk offenlig eiendom til bekjente, gir gunstige skatteavtaler til støttespillerne sine, eller inngår handelsavtaler via tidligere kolleger som nå er blitt betalte lobbyister, avtaler som for evig tid fratar folket elementære demokratiske rettigheter trolig i strid med grunnloven. Det ligger i sakens natur at folket ikke blir informert om hva som skjer.

Det er galt når politikere kan slippe fra handlinger som ville sendt vanlige folk rett i fengsel.

Upward redistribution
"Once you realise that trickle-down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are: a simple upward redistribution of income, rather than a way to make all of us richer."

Ha-Joon Chang, economics professor at Cambridge University

Trickle-down economics is the idea that reducing the tax burden on the wealthiest is good

Bevisst lureri ?
Det gjenstår å avklare om skattebløffen er en bevisst og planlagt kjeltringstrek eller om det er villedete politikere som faktisk tror de gjør landet en tjeneste. Vi frykter det første. I så fall ledes landet av kjeltringer. Alternativet er at landet ledes av inkompetente ignoranter. Dersom de kombinerer skattelette til de rikeste samtidig med nye avgifter og lønns- og velferds-kutt for vanlige folk, kan det være tegn på at vi har med kjeltringer å gjøre.

Her er den amerikanske versjonen: tordentale i senatet av Bernie Sanders


Enormt skjult eierskap i Norge

(22. jan. 2015) Utlendinger eier mye av verdiene på Oslo Børs. Hvem de virkelige eierne er, er det svært ofte ikke mulig å finne ut av for offentligheten. Det kan altså være mafia, ledere av land vi ikke liker å sammenligne oss med, eller skattesnytere i utlandet eller i Norge via utenlandske konstellasjoner. Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger er om lag 40 prosent registrert på forvalterkontoer hvor eierskapet er skjult, sier Aleksander Nervik i VPS til NRK. For aksjer er andelen 50 prosent.

Aksjeutbytte til utenlandske eiere er skattefritt. Skatt er bare for vanlige folk.

Kan gjøre korrupsjon vanskeligere å avsløre (nrk.no)


P. H. Brubakk i NHO lyver så det renner av ham !!!

(6. nov. 2014) Direktør Petter Haas Brubakk i NHO forsøker i nyhetene på TV2 i dag å bille oss inn at de rikeste har formuene sine plassert i selskaper og dermed betaler skatt og bidrar til sysselsetting. Det han IKKE sier er at mange av disse selskapene er uten ansatte, kun konstruert for å få inntekter og formuer til å bli skattefrie innenfor et gunstig regelverk.

Det finnes 72.022 aksjeselskap (SSB 2012) uten ansatte som omsetter for over 500 milliarder kroner i året (SSB 2010). I 2005 kunne SSB fortelle oss at av det fantes 452.000 bedrifter hvorav 78.000 tilknyttet eiendomsdrift UTEN ansatte.


Formueskatten - problem og løsning

(30. okt. 2014) Bergens Tidende har i dag en leder under tittelen "Bedre skattejakt" der de glemmer litt i argumentasjonen. Fordi hele debatten er preget av mangel på kompetanse og mangel på vilje til å se helhetlig, tar vi saken nok engang her.

"Formueskatten rammer bedriftseiere, dermed bedriftene" Selvfølgelig gjør den det. Problemet over alt er at de rikeste har organisert rikdommen sin i selskaper for å nytte godt av morsomme skatteregler. Dermed får de også slippe å bruke penger som er beskattet og de får tilbake momsen og de får dobbelt så mye igjen for pengene som "vanlige folk". Det finnes 72022 AS (SSB 2012) uten ansatte som omsetter for over 500 milliarder kroner i året (SSB 2010). I 2005 kunne SSB fortelle oss at av det fantes 452 000 bedrifter hvorav 78 000 tilknyttet eiendomsdrift UTEN ansatte.

"Formueskatten rammer verdien av selskapet, ikke overskuddet" Selvfølgelig gjør den det. Overskudd er et regnskapsteknisk problem, og for selskap som ikke skal ta ut aksjeutbytte sørger man veldig enkelt for å ikke ha skattbart overskudd. Tenk deg om du som privatperson kunne slippe forskuddstrekk og istedet betale skatt av det "overskuddet" du hadde igjen til nyttår ? Da skulle det ikke bli mye skatt fra vanlige folk heller i dette landet. Og dersom du uten overskudd likevel fikk litt skatt, kunne du beklage deg og si at du må selge eiendeler for å betale skatten, hyl og skrik og akk og ve!

"Formueskatten motvirker norsk eierskap" Selvfølgelig gjør den det. Vi ser stadig nye eksempler på at selskaper med overskudd "selges ut" til konstellasjoner der norske eiere sitter utenfor Norge som eiere av norsk virksomhet. Denne formen for skatteflukt er i ferd med å bli et alvorlig problem for Norge idet milliarder av skattekroner simpelthen forsvinner, og politikerne må legge mer skatt på vanlige folk for å holde samme skattenivået. Løsningen er selvfølgelig ikke å fjerne all skatt for virksomhet i Norge, løsningen er å tette skattehull på en god måte som opprettholder skatteinngangen.

Hvordan redusere formueskatten ? Svaret er veldig enkelt. La bedriftene få lov å trekke fra noe av arbeidsgiveravgiften fra formueskatten. Dermed får seriøse bedrifter med ansatte en god skattefordel for sin ansvarlige virksomhet, mens alle skattetrikserne fortsatt må betale ørlite formueskatt.


Borgerlige Bergen gjeninnfører eiendomsskatten

(12. sept. 2014) En halv milliard kroner har det borgerlige byrådet gitt til de rikeste av fellesskapets midler. Det er beløpet byrådet har TAPT på å oppheve eiendomsskatten for de rikeste for budsjettårene 2012, 13 og 14. I tillegg kuttet de borgerlige indeksreguleringen etter 2003. Nå er etterslepet blitt så stort at de ikke har noe valg enn å innføre eiendomsskatten fom. 2015. De har tatt til vettet - til slutt!

Les mer her ... (vest24)

(18. sept.) Dessverre vil de bare gi et lite fradrag i bånn på 500.000 kroner, slik at vanlige folk (som allerede betaler skatt !!!) skal få bidra rikelig med den nye eiendomsskatten. Dersom de ønsket en mer sosial profil (noe de borgerlige helt klart ikke ønsker) ville de gitt et bunnfradrag på et par millioner kroner.


Tolmod for skattebetalarane

(10. aug. 2014) Regjeringa ventar med dei store skattekutta. Det er bra. (BT's leder 8. august)


Etterlyser britisk formueskatt

(17. mars 2014) De fem rikeste familiene i Storbritannia er verdt like mye som landets 20 prosent fattigste innbyggere. Hjelpeorganisasjonen Oxfam ber regjeringen innføre formuesskatt for første gang i historien. Økte levekostnader betyr at 95 prosent av landets befolkning har opplevd en nedgang i reallønnen på 12 prosent siden 2003, skriver dn.no i dag. For Oxfam er dette en nødvendig strategi for å få redusert ulikhet og fattigdom i Storbritannia. Britiske og norske politikere har jo utvist den motsatte agenda: skattefrihet til de rikeste, skatt bare for vanlige folk, større forskjell, et dårligere samfunn. Fy faen.

Etterlyser britisk formueskatt (dn.no)
Oxfam is determined to change that world by mobilizing the power of people against poverty (oxfam.org)


Danmark: 185.000 firmaer betaler ikke skatt

(28. des. 2013) Det er 240.000 firmaer i Danmark som er registrert som skattepliktige. Men det er bare litt over 57.000 som betaler skatt. Årsakene til dette kan være mange og ikke nødvendigvis ulovlige, skriver Danmarks Radio. Vi mistenker at forholdene kan være tilsvarende i Norge, uten at dette blir omtalt.

Les saken på dr.dk her


Nå må Stein Erik Hagen skatte for luksusyachten sin

(8. des. 2013) Stein Erik Hagen ble ikke trodd av Oslo tingrett, og tapte skattesaken mot staten om seilyachten s/y Canica. Men han er ikke den eneste, nå har Skatt Øst startet kontroll av flere selskaper som har kjøpt båt. Det dreier seg om mange millioner kroner som er lurt unna skatt.

Dramatisk forskjellige skatteregler for selskap og privatperson.
Vi har tidligere fokusert på de gode grunnene til at folk leker seg gjennom sine selskaper både når det gjelder båter, biler og eiendommer, her er kortversjonen:

 • de slipper å kjøpe noe med penger det er betalt skatt av
 • de får tilbake momsen til selskapet
 • de kan utgiftsføre alle kostnader og avskrivinger
 • selskapene får en regnskapsmessig skattefordel
 • de får nesten dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløpet som lønnsmottakere
Ville du likt bare å skatte av overskuddet ditt ?
Drømmesituasjonen må jo være at du får inntekten din skattefritt og så betaler skatt på det du eventuelt har til overs ved årets slutt etter at du har kjøpt biler, båter og eiendommer. Da skulle det ikke blitt mye skatt sier du ? Vel - slik har noen av landets rikeste det: De betaler kun skatt av "overskuddet" sitt når de leker seg gjennom sine selskaper. Som Høyre og Civita liker å si: "Det er jo fryktelig galt at man skal betale skatt uten å ha overskudd !!!" Så lenge du ikke gjennomskuer dem, høres det greitt ut. Som lønnsmottaker skal du definitivt få betale din skatt uten å ha noe "overskudd".

Hagen ble ikke trodd (dn.no)


Facebook, Google, Yahoo, Starbucks og John Fredriksen betaler ikke skatt

(7. des. 2013) For multinasjonale selskaper med milliardomsetning er det bare noen bokføringstriks som skal til, så forsvinner selskapsskatten i sin helhet. De kaller det ofte å ta en "dobbel irsk", men andre varianter forekommer også. Slik går land verden over glipp av mange tusen milliarder kroner i skatt. Og dette synes nesten alle, inlusive Høyre og Frp, er riktig festlig. Noen få av oss mener dette viser at de impliserte mangler noe fundamentalt mellom ørene og at dette er en destruktiv og kriminell atferd som bør stoppes.

Facebook kopierer Googles skattetriks og reduserte selskapsskatten i Irland til 16 millioner kroner ifjor (dn.no)


De blåblå vil IKKE skattlegge eiendomsspekulantene

Forslaget er tatt ut av statsbudsjettet av de blåblå
(9. nov. 2013) Dette forslaget ble selvfølgelig alt for sosialdemokratisk til å overleve, og det er allerede tatt ut av statsbudsjettet. Vi vil ikke skattlegge dem som leker monopol med boligmarkedet. vi vil bare skattlegge vanlige folk.

Hvordan skal Høyre skjerme eiendomsspekulantene ?
(18. okt. 2013) Statsbudsjettet fra den avtroppende regjeringen har kommet med et brilliant forslag som skal dempe spekulasjon i boliger. For hittil har folk kunnet kjøpe boliger over en lav sko, for deretter å bo i dem siste året og selge dem med skattefri gevinst. Nå vil de rødgrønne innføre en 20-årsregel slik at gevinsten bare blir skattefri for den andelen som eier har bodd i boligen de siste 20 år.

Dette kommer Høyre til å stoppe. Høyre vil jo ikke at de aller rikeste som leker seg med å skvise boligmarkedet skal begynne å betale skatt av gevinstene. Selv ikke her hvor det er "vanlige folk" som gjør det (de som leker seg gjennom sine selskaper klarer seg jo skattefritt uansett !!!) Det blir spennende å se hvordan Høyre klarer å ta livet av denne her. Dette forslaget er alt for sosialdemokratisk og rettferdig til å kunne få overleve.

Boligeiere som har leid ut boligen sin i perioder risikerer å måtte betale skatt av gevinsten ved salget (aftenposten.no)


Finnes en rettferdig skatt ?

(27. sept. 2013, litt omredigert svar til RHS som ble trykket i BT i dag)
Sosialdemokratisk arveavgift ? I BT 24. sept. skriver Rasmus Haugen Sandvik at arveavgiften er den mest rettferdige formen for skatt vi har i samfunnet, i et innlegg som har et pust av god gammel sosialdemokratisk ånd. Men jeg er ikke enig. De aller rikeste unngår allerede etter hva jeg forstår arveavgiften i sin helhet, den er endt opp med å bli en skatt for ”vanlige folk” og utgjør bare noen skarve milliarder kroner.

Problemet er et annet, nemlig at de aller rikeste knapt betaler noen form for skatt noe sted lenger. Det sies at verdens 1 % rikeste omtrent ikke betaler noe skatt. Dette gjelder nasjonalt og internasjonalt, I-land som U-land. Ifølge Ralph Nader tjener verdens 300 rikeste mer enn de 3 milliarder fattigste. Vi har en situasjon der de rikeste blir rikere, der alt som er verdt å eie flyttes over på stadig færre hender, der ulikheten øker, og der vanlige folk i mange land ender opp som mer eller mindre godt betalte slaver. Alt dette er tegn på at pengene flyttes fra ”vanlige folk” til de aller rikeste. Alt dette er tegn på at skattereglene treffer uheldig og feil.

Forskjellige skatteregler. Det skjer fordi de rikeste organiserer seg i selskaper, de er ikke ”lønnsmottakere”. Dermed åpnes for et helt annet sett skatteregler enn dem som gjelder ”vanlige folk”, og noen bruker utvilsomt regelverket til skattetriksing for å unngå skatt. Jeg vil påstå at flere av de største formuene i dette landet er bygget opp på skattefrihet via et regelverk laget på de rikestes premisser. Og det er disse formuene som burde være mulig å beskatte på en fornuftig og rettferdig måte ved arv.

Skattereformen som aldri kommer. Men hver gang noen roper på skattereform, blir han møtt med pinlig taushet. For enhver skattereform vil nødvendigvis måtte føre til bedre fordeling, mer rettferdig beskatning og mer skatt for dem som eier og tjener mest, enn den skattefarsen vi har i dag. Og det vil vi jo ikke ha noe av, selv om det kunne vært gunstig for arbeidsliv og næringsvirksomhet at skatt ble dreiet fra arbeid til f.eks. eiendom og formue.

Medias taushet. Det mest bemerkelsesverdige i denne situasjonen er medias manglende vilje eller evne til å ta fatt i problemene. Vi har en alvorlig systemfeil som ingen vil ta fatt i. Og nå får vi en regjering som trolig vil gjøre vondt verre.

Den konspiratoriske versjonen. Ovenfor skriver jeg om "systemfeil". Men det er sannsynlig at det vi har i Norge og verden i dag ikke er en systemfeil, men at det skjer meget tilsiktet slik "noen" ønsker, noen med makt og penger til å gjennomføre det. I så fall har vi en strategi for et globalt røveri som arrogant og ondsinnet overser alle demokratiske rettigheter, all rettferdig fordeling, all felles eiendomsrett til ressursene, - for at de selv og deres selskaper skal bli rikere og rikere. Jeg begynner å lure på når anarkiet og revoulsjonen kommer, med Høyres hjelp ...

Reidar Kaarbø (redaktør hvamenerpartiene.com)


Slik kan VANLIGE FOLK få skattelette samtidig som landet får inn mer penger (10. aug. 2013)
 • mer effektiv bruk av offentlige midler, mindre sløsing
 • la være å kaste bort 235 milliarder kroner over 30 år på nye jagefly
 • bedre fordeling slik at ALLE får bidra etter evne
 • stenge skattehull og internfakturering hos multinasjonale selskaper
 • tilpasning til likere skatteregler mellom private og selskaper uten ansatte


Hvordan kutte i skatten ?

(6. aug. 2013) Det er mange måter å organisere skatteinnbetalingen, og det er mange prinsipper man kan bygge politikken på. I dag påstår mange at de rikeste betaler minst, at det er vanlige folk som drar lasset. Viljen til reformer er imidlertid forbløffende liten. Onde tunger hevder årsaken til uviljen er at uansett hvordan man omorganiserer skatten vil det føre til at de rikeste betaler mer. Og det vil man ikke.

Skattelette i bånn eller på toppen ? Spørsmålet blir det samme som med lønnstillegg: skal vi gi 5 prosent til alle eller et fast kronebeløp til alle ? Med prosentregning får de høytlønte mest, med fast kronebeløp blir gapet uendret mellom ulike grupper, men relativt litt mindre. Høyre vil gjerne senke skatteprosentsatsen over hele fjøla, og da får de rikeste mest i skattelette. Så enkelt er det. I tillegg påstår onde tunger at Høyre vil fjerne enkelte skatter som bare rammer rike folk.

Hva slags inntekter skal vi skattlegge ? Vi har lønnsinntekt, kapitalinntekt, aksjeutbytte, formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift, moms og avgifter osv. Lønnsintekt, moms og avgifter rammer "vanlige folk" og gir mye av skatteinngangen i Norge. Vi påstår at de som organiserer virksomheten sin gjennom firma, enten det er eiendomselskaper, holdingselskaper eller andre selskaper slipper lettere fra beskatning enn "vanlige folk". Det er altså ett sett skatteregler for vanlige folk og ett sett skatteregler for de rikeste. Det er enfoldig å påstå at dette ikke er en villet politikk, villet av noen få og mektige.

Bør alle skatteformene sees på samlet ? En bred gjennomgang kunne f.eks. gitt romslige fradrag i bånn både for de som tjener minst, har minst aksjer eller eiendom, de som har minst formue og som arver minst, osv. Men skal en slik politikk lykkes, må de som tjener / eier / arver mest ikke få adgang til å omgå regelverket slik de gjør nå. Det fordrer også media som kritisk og åpent beretter om skatteformenes fordeler og ulemper for alle. Dette er et vanskelig felt fordi regelverket er utilgjengelig og vanskelig. De dyktigste kreftene står på deres side som vil begrense skatteinnbetalingene, ikke på vanlige folks side.

Trenger landet mer skatt ? Ja, hevder mange. Noen går så langt som å si at man ihvertfall ikke gir skattelette i den situasjonen verden er i nå. De som ønsker mer skatt, vil gjerne at kun "vanlige folk" må betale mer skatt, mer avgifter, må stå lengre i jobb, må få mindre i pensjon og mindre i trygdeytelser. De vil ikke at folk med inntekt over 2 millioner skal betale 75 % skatt eller fratas gyldne fallskjermer. Og dersom folk bare fikk rentefradrag for primærbolig inntil 4 millioner, ville dette gitt landet 10 milliarder mer i skatteinntekter. Det vil man heller ikke. Det er for mange rike som leker seg med lånte penger.

Potensialet er der. Trolig vil de største potensielle skatteinntektene forbli uutnyttet og havne i skatteparadiser, som nå. BT peker over flere artikler på den åpenbart store gevinsten vi kan ha ved å disponere statsbudsjettet bedre. Hvamenerpartiene.com krever skrinlagt den største feilinvesteringen vi noensinne får oppleve: nye kampfly til 235 milliarder kroner over 30 år, samme kostnad som ny tospors høyhastighetsbane Oslo Bergen (som IKKE er vedtatt).

En milliard er ikke lenger mye penger. Nå ser vi at enkle grep kan gi en milliard eller ti her og der, enten vi snakker om inntekter eller kostnader. Ganske snart trenger vi en ny god benevnelse på 1000 milliarder kroner. Inflasjonen lever sitt nådeløse liv, særlig innen eiendom, aksjeutbytte, spekulasjoner og avgifter. Men ikke, ser det ut som, når det gjelder skatteinntekter.


Forskjellen på beskatning i Norge

(2. mars 2013) Ingen norske medier har så langt ønsket å følge opp denne saken som belyser utlikhet i beskatning, hvordan "vanlige folk" diskrimineres ved at det finnes ett regelverk for rike og ett regelverk for vanlige folk. Det ser ut som skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Man skulle nesten tro at folkets oppgave var å gjøre de 1 % rikeste så mye, mye rikere, det har hvert fall skjedd i Norge de siste 10 årene. Og enkelte partier vil ha mer ...

Jørgen Hattemaker

Får lønn
Lønnsmottakere får som kjent lønn som det er trukket skatt og arbeidsgiveravgift fra. De blir heftig avgiftsbelagt for å kjøre bil til og fra jobb/barnehage osv., og de betaler moms på forbruk.

  Kong Salomo

  Fakturerer
  Enten det er snakk om store TV-stjerner, idrettsfolk, ex. politikere eller andre godt betalte mennesker, jobber de gjennom sine egne firmaer. Også formuene deres er investert i egne selskaper på en måte som gir minimal skatt og maksimal fortjeneste. Inntektene til selskapene kommer via fakturering, skattefritt akskjeutbytte eller eiendommer. De trekker ikke arbeidsgiveravgft, ikke skatt, de får tilbake momsen og de utgiftsfører alle kostnader som tillates utgiftsført.
Trekkes inntektsskatt før pengene utbetales
Vanlige lønnsmottakere trekkes for skatt på sin inntekt eller trygd allerede før de får den utbetalt, de fleste trolig rundt 30 % skatt. Hvor mye skatt tror du de ville betalt dersom de bare behøvde betale skatt på det som var til overs når året var slutt ?

En slik ordning ville selvfølgelig gjort oss til nyllskatteytere alle sammen.

  Skatter bare på evt. overskudd, eller om det tas ut lønn
  De rikeste som har all sin formue og alle sine inntekter i selskaper, betaler ikke skatt av inntektene men av det overskuddet selskapene evt. måtte ha ved årets slutt. Dette høres så selvfølgelig ut, men utgjør en STOR forskjell i beskatning i forhold til lønnsmottakere.

  Dersom de ikke vil betale selskapsskatt, øker de meget enkelt forbruket i selskapene eller investerer pengene f.eks. i eiendom. Dersom de heller ikke tar ut lønn som lønnsmottaker ender de også personlig opp med null i inntekt. Det betyr selvfølgelig ikke at de nar null i levetandard eller skatteevne, bare at de ikke betaler inntektsskatt.

Betaler moms
Vanlige folk bruker penger det er trukket arbeidsgiveravgift og skatt fra, og de betaler også moms. Normalt vil staten motta 100.000 kroner i skatter og avgifter når en lønnsmottaker handler for 100.000 kroner. Derfor er privat forbruk meget gunstig for staten.
  Får tilbake momsen
  Når de rikeste handler gjennom sine selskaper, slipper de å bruke penger det er trukket arbeidsgiveavgift og skatt fra, og de får tilbake momsen. I tillegg kan alle utgiftene trekkes fra i regnskapet, og fører til en skattemessig fordel. Slik får de rikeste dobbelt så mye varer og tjenester som vanlig folk for samme beløpet.
Betalte 41 milliarder i skatt på aksjeutbytte
I perioden 2006-2012 ble det utbetalt 1395 milliarder kroner i aksjeutbytte. 170 av disse gikk til personer og småsparere som betalte 41 milliarder kroner i skatt i perioden, et snitt på rundt 6 milliarder kroner årlig i skatt.

  Betaler null i skatt på aksjeutbyttet
  1225 milliarder kroner ble utbetalt til selskaper i skattefritt aksjeutbytte 2006-2012 ifølge regelverk som gir full skattefrihet når utbyttet blir satt inn i selskaper. Eiere av selskaper har altså fått øke formuen dramatisk takket være skattereglene. Da regelverket ble vedtatt het det at "når eierne tar ut pengene fra selskapene som lønn, må de skatte av dem." Som om folk som i flere 10-år har latt være å ta ut lønn for å slippe å betale skatt, skulle begynne med det nå.
Skatter på gevinst på salg av tomt
vanlige folk betaler 28 % skatt på gevinst på salg av tomt. Bare relevante utgifter og gebyrer kan trekkes fra.
  Skatter ikke på gevinst salg av tomt
  Når tomten eies av et selskap, vil gevinst inngå i selskapets regnskaper og alle utgifter, ikke bare relevante for tomten, kan trekkes fra. Dersom selskapet skulle ligge an til positivt resultat, kan man ganske enkelt investere overskuddet i mer eiendom for å slippe skatt.
Gambling på spilleautomater: Skatter på enkeltgevinster
Spilleavhengige skatter på alle enkeltgevinster over 10.000 kroner på utenlandske nettspill uavhengig om de spiller vekk gevinstene i neste omgang. Dermed blir mange dobbelt ruinerte: de sitter igjen med spillegjeld + krav fra kemneren.

  Gambling på børs: skatter av årest overskudd
  De som gambler på børs skatter bare av det samlete overskuddet de evt. har ved årets slutt, dersom de har tap kan dette framføres til neste år.
Har liten eller ingen formue
Vanlige folk opplever at når lønningsdagen kommer er lommeboken tom. Noen kan over et langt liv ha fått nedbetalt bolig og være litt formuende uten at det gir den helt store skattesmellen.

  Mange tusen milliarder i formue
  Formuene i Norge har økt eventyrlig de siste ti årene, ikke minst takket være gunstige skatteregler. Fordi formuer i eiendom ikke angis ut fra rell verdi men likningsverdi (ca. 60 %) betaler mange eiendomsbaroner ikke formueskatt på sin eiendomsmasse.

  Dersom eierne bare skulle betale formueskatt når selskapene hadde overskudd, ville dette innebære brå slutt på formueskatten. Vi vet at de 10 % rikeste betaler 90 % av de 15 milliarder landet får inn av formueskatt, og dette er omtrent den eneste skatten de betaler.


Gedigen skattefarse

Ingen inntekt, ingen skatt.
(6. febr. 2012) Tenk om du som lønnsmottaker istedenfor å bli skattelagt ut fra det du tjener, kunne få lov å skatte ut fra det du hadde netto i overskudd ved årets slutt. Dersom du gikk med 10.000 kroner i pluss kunne du enten betale 28 % skatt på dette beløpet eller kjøpe en ny TV til 10.000 og få null i overskudd og dermed null i skatt. Hadde ikke det vært kjekt ? Resultatet gir seg selv: Da ville vi blitt nullskatteytere alle sammen.

Det morsomme er at slik har de rikeste allerede hatt det i et par generasjoner når de leker seg gjennom selskapene sine. De betaler ikke skatt av det de tjener gjennom selskapene sine, de betaler bare skatt av overskuddet. Men overskudd er en rent regnskapsteknisk sak. Hvis de lar inntektene selskapene genererer gå inn i selskapene og forhindrer skattbart overskudd ved nye innkjøp og investeringer, ender de opp med null i resultat, null i inntekt og null i skatt uansett hvor store beløp formuen deres har generert.

Ingen inntekt, ingen formueskatt ?
”Nå skal alle betale skatt på aksjeutbytte” het det så fint i 2005, men det var jo løgn. De som kan sette aksjeutbyttet inn i et selskap får null skatt på aksjeutbytte, det er bare vanlige folk som betaler ca. 24 % skatt. I perioden 2006 til 2012 er det delt ut rundt 1395 milliarder kroner i aksjeutbytte. 170 milliarder har gått til personer som har betalt 41 milliarder i skatt. Resterende 1225 milliarder kroner er utbetalt til selskaper skattefritt. Noen har altså opplevd en eventyrlig skattefri økning av formuen sin.

Da regelen ble vedtatt med skattefrihet når aksjeutbyttet ble satt i selskaper, het det at ”eierne må jo betale skatt av pengene når de tar dem ut av selskapet”. Som om folk som i et par generasjoner har latt være å ta ut inntekt for å slippe å betale skatt, skulle begynne med det nå.

Så tok de rødgrønne et par grep slik at det nå betales 15 milliarder kroner i formueskatt. Dette er småpenger i forhold til de enorme formuene der ute, likevel ser vi at de rikeste liker prinsippet svært dårlig. 90 % av formueskatten betales av de 10 % rikeste, og dette er omtrent eneste skatten de betaler. Vi kan derfor si at skatten treffer rimelig bra slik den var tilsiktet, om enn i beskjeden målestokk.

Mange av selskapene der disse formuene er syltet ned har ingen ansatte. Likevel forsøker Høyre seg med at formueskatt er en skatt på virksomhet og ansatte. Og da, fortsetter Høyre, er det eneste riktige å betale formueskatt ut fra det overskuddet selskapene måtte ha, ikke ut fra den formuen de har. Dersom Høyre klarer å få dette igjennom, forsvinner selvfølgelig all formueskatten like fort som du klarer å si nullskatt. Da er vi tilbake til prinsippet at vanlige folk skal betale skatt uansett, mens de rikeste bare skal betale skatt på overskuddet. Og overskuddet blir jo meget enkelt null.

Ingen formue, ingen skatt.
Det finnes unntak til formueskatten også. De som plasserer formuene sine i eiendom får automatisk strøket 2/3 av formuen fordi likningsverdien legges til grunn. Dermed slipper eiendomsbaronene formueskatt så lenge de bare kjøper mer eiendom. De største formuene i dette landet står i eiendom og gir minimalt med formueskatt.

Dobbelt så mye for pengene
Innen eiendom finnes også en bråte selskaper etablert av skatte- og avgiftsmessige årsaker, mange uten ansatte. Når folk handler gjennom sine selskaper, slipper de å bruke penger det er betalt arbeidsgiveravgift eller skatt for, de får tilbake momsen og de får en skattemessig fordel i regnskapet. Dermed får de dobbelt så mye varer og tjenester for samme beløp som vanlige lønnsmottakere. Videre slipper de skatt på gevinst av eiendom. Mens vanlige folk bare får trekke relevante utgifter fra skattepliktig eiendomssalg, kan et selskap kjøre gevinsten inn i regnskapet og trekke fra enhver kostnad i selskapet. Dersom det nærmer seg skattepliktig overskudd, kjøper man ganske enkelt mer eiendom eller bruker pengene til noe annet.

To sett skatteregler i Norge
Vi har altså fått ett sett skatteregler for de rikeste og ett sett for vanlige folk, laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Politikerne har vedtatt lover og regler som de helt åpenbart ikke har forutsetning eller kompetanse til å forstå konsekvensene av. Resultatet er grov urett mot vanlige folk, og at landet får inn alt for lite skatt. At vanlige folk finner seg i dette er uforståelig, men det kan skyldes at de simpelthen ikke vet hva som egentlig skjer.

Nødvendig med debatt om skatt
Tiden er overmoden for en omfattende debatt om hvordan skattlegging kan og bør skje. Da må vi se på kjente skattekriterier og hvordan endret bruk av dem kan gi mer rettferdig skatt og mere skatt slik at vi får råd til å drive landet forsvarlig. Det bør legges til grunn romslige fradrag ”i bånn” slik at skattetrykket flyttes vekk fra vanlige folk til de som eier og tjener mest gjennom de selskapene de kontrollerer. Det er liten grunn til å tro at denne debatten vil se dagens lys. Makteliten, nemlig de som styrer de folkevalgte politikerne våre, vil ikke ha noen endring, de har det godt slik de har det.

Innlegget i Bergensavisen 6. febr. ble refusert i Aftenposten og nrk/ytring.


Løsningen på formueskatten

De 10 % rikeste betaler 90 % av formueskatten. (13. jan. 2013) Formueskatten, som bare gir oss beskjedne 17 milliarder kroner, treffer altså slik den skal. Det finnes noen få unntak som det går an å gjøre noe med. Alle de rikeste som Høyre og Frp så gjerne vil gjøre HELT skattefrie, leker seg gjennom sine selskaper. Der har de all formue, der tjener de alle pengene, og der henter de ut litt her og litt der som del av "driften". Enorme formuer er syltet ned i selskaper uten ansatte og uten det vi kaller virksomhet.

La dem få trekke fra arbeidsgiveravgiften på formueskatten. Denne enkle regelen med fradrag for all eller del av innbetalt arbeidsgiveravgift fritar alle seriøse bedrifter med ansatte og virksomhet for formueskatt. Den kan til og med være et incentiv til "hvite" ansettelser. Den belønner dem som tar seg bryet og kostnaden med å ansette folk, og reduksjonen i formueskatt er direkte knyttet opp mot reelle lønnsutbetalinger. Dermed vil proformaselskaper som bare har som funksjon å unngå skatt fortsatt få lov å bidra til fellesskapet.

Høyre vil bare ha formueksatt på "overskuddet". Dette er fordi Høyre vet meget godt at det er latterlig enkelt for selskapene å unngå overskudd, akkurat som det er latterlig enkelt for de rikeste å være nullskatteytere. Utspillet til Høyre er altså en snedig måte å omgå formueskatten på, en retorikk som klør folk i øret, men som ikke virker i det hele tatt. Det vet de, og det er målet til Høyre.

All formue må verdsettes ut fre REELLE verdier. I dag er det slik at dersom du har 300 millioner i eiendom, blir likningsverdien 100 millioner. Når eiendomsbaronene med milliarder i (reell) eiendom har null i formue, skyldes det denne kjekke regelen. Det må legges til grunn reelle verdier, enten ut fra kjøpsverdi x index, takst, fullverdiforsikring eller ut fra kvadratmeterpris i området. Foro ikke å ramme "vanlige folk" (som ikke eier så mange tusen kvm.) gis et romslig fradrag i bånn. Dermed kan landet få inn litt sårt tiltrengt formueskatt fra de store eiendomsbesitterne også.

Stoltenberg tar FEIL når han beholder skattenivået på 2004-nivå. Reell formue og reell inntekt (til de rikeste og deres selskaper) har økt dramatisk siden 2004, bl.a. har selskaper mottatt 1225 milliarder i skattefritt aksjeutbytte fom. 2006 tom. 2012, altså en betydelig formuesøkning. Også verdi av eiendom har økt dramatisk. Når skatten forblir på sitt lave 2004-nivå innebærer det at kirker og skoler råtner på rot. Å beholde skattenivået på 2004 er det samme som å si at man snur ryggen til en rettferdig beskatning av de rikeste. Det er å håpe at Stoltenberg klarer å snu her, men selvfølgelig uten å skjerpe skatten til "vanlige folk".


Eiendomsbaronene surfer på eget sett skatteregler

(12. jan. 2013) BT har i en artikkelserie skrevet om flere som eier bolig- og næringseiendommer i Bergen, hardt arbeidende folk som i løpet av en generasjon har jobbet seg opp fra null til å bli milliardær i eiendom. Men det er jo en grunn til at du "aldri ser en sur gårdeier", for de har regelverket på sin side. Det er derfor de blir større og større i stadig raskere tempo.

En regel for oss, en regel for dem. Norge har nemlig ett sett skatteregler for vanlige folk, og ett annet for eiendomsbaroner. De som kan leke seg gjennom sine selskaper kan leve vidunderlig skattefritt og blir båret frem av våre politikere på folkets bekostning.

 • Mens vanlige folk må pusse opp med penger det er betalt skatt og moms for, slipper baronene dette og får dermed dobbelt så mye varer og tjenster som vanlige folk for samme beløpet. Det er ikke rart de smiler.
 • Når vanlige folk selger eiendom (unntatt bolig som er bebodd minst ett år), betaler de 28 % skatt på overskuddet etter at relevante utgifter er trukket fra. Når en baron selger eiendom, kan enhver utgift i selskapet trekkes fra, og for å hindre skattbart overskudd kjøpes ganske enkelt mer eiendom.
 • Hvis vanlige folk leier ut mer enn halvparten av huset, betaler de skatt på inntekten. Baronene kjører inntektene tilbake i eiendommene og kjøper mer eiendom istedenfor å få skattbart overskudd.
 • Baronene har gjort eiendommene om til AS og slipper dokumentavgift i motsetning til vanlige folk.
 • Og fordi skatteformuer i eiendom ikke har noe med reelle verdier å gjøre, slipper baronene unna formueskatt. Vi snakker trolig om flere tusen milliarder kroner i eiendom som ikke gir formueskatt i det hele tatt.
Vanlige folk kjenner ikke til uretten de utsettes for. Det er selvfølgelig ikke uten grunn at vi kanskje har 250.000 selskaper i dette landet som bare har til hensikt å eie eiendom for å nyte godt av særlige skatteregler. "Vanlige folk" sitter i klisteret, utsatt for en grov og utilbørlig forskjellsbehandling. Det ser ut som skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Vanlige folk subsidierer de store eiendomsbaronene uten å vite om det. Og fordi regelverket gjør at baronene må kjøpe mer og mer eiendom for å hindre skattbart overskudd, får vi et massivt press på markedet med høye priser og, ja nettopp, mer gevinst til de rikeste.

Udemokratiske skatteregler skyldes at vi ikke lever i et demokrati. Politikerne våre liker å si at Norge er et vakkert demokrati. Etter at folket har valgt dem inn på Tinget, tar de seg rett til å gjøre akkurat hva de vil, uten å spørre folket. Når de rikeste har fått tilordnet seg særlig gunstige skatteregler, skyldes det korrupsjon på toppnivå i Norge. Politikerne har råtnet på rot. Og de ser det ikke selv engang. Skattereglene som gir skattefrihet for de aller rikeste er definitivt ikke demokratiske, de er uhyrlige, og de er del av et globalt problem.


Hva med arveavgiften ???

Øredøvende taushet fra Høyre og Frp. (12.des.2012) (16. des. 2012) Både Høyre og Frp ser tilsynelatende ut til å ha snudd litt vedr. formueskatten. De har oppdaget at folk har oppdaget at de 10 % rikeste står for 90 % av formueskatten som eneste skatt de betaler. Hvis formueskatten forsvinner blir denne gjengen til nullskatteytere. De skarve 17 milliardene som rikingene betaler i formueskatt kan de leve godt med. Derfor later både Høyre og Frp som om de har snudd: de vil ikke avvikle formueskatten ... i hvertfall ikke hele ... og ikke akkurat nå. Utsagnene kommer på en måte som ikke gir særlig grunn til troverdighet i et valgår. Men når det gjelder arveavgiften kommer det ikke et pip. Og det er litt pussig, for dette er akkurat samme sak.

Arveavgiften som døde stille fra mediebildet. Både Høyre og Frp vil fjerne arveavgiften. Retorisk fremstiller de det som om denne skatten er en plage for "vanlige folk", og de pakker hele forslaget inn som om de vil gjøre vanlige folk en tjeneste. Hvor de har lært å lyge slik vites ikke, for vanlige folk arver ikke stort mer enn at de klarer å komme greitt fra både arven og avgiften. Det nye nå er at Høyre og Frp ikke lenger snakker mer om arveavgiften. De sitter musestille. Og de håper vi andre glemmer hele saken ...

Problemet er milliardene i formue til de aller rikeste. Fra 2006 til og med i dag er det avsatt rundt 1,1 trillion kroner i aksjeutbytte i Norge. 170 milliarder av disse er/blir det betalt ca. 40 milliarder i skatt for. Resten, nær en trillion kroner eller 1000 milliarder er plassert skattefritt i "investeringsselskaper". (kilde: SSB) Det var Høyre i den kristelige Bondevikregjeringen som klarte å lage dette smutthullet før de ble sparket i 2005. Denne trillionen vil de rikeste ikke betale formueskatt av, og selvfølgelig heller ikke arveavgift når de dør. Og det er disse pengene Høyre og Frp vil gjøre fri for formueskatt og arveavgift. Her har vi ikke tatt med den reelle verdien av eiendommene og aksjene til de aller rikeste - trolig nok en trillion kroner i formue.

Enorme formuer skapt takket være morsomme skatteregler for de rikeste ... Det er klart, en liten arveavgift kan bidra til at noen av de skattefrie milliardene kommer tilbake til fellesskapet. Den kan bidrt til litt bedre fordeling, til litt mer velferd, sykehjemsplasser, veier, jernbane og skoler for å bruke Høyre og Frp sin retorikk. Men det vil ikke Høyre eller Frp. Skatt er for vanlige folk.

Høyre og Frp er partier for de aller rikeste. De vil fjerne arveavgiften fordi de er partier for de aller aller rikeste i dette landet. Eneste problemet de har er at de trenger vanlige folks stemme for å komme til makten og gjennomføre røveriet. Med mindre de kommer med krystallklare løfter om at de aller rikeste skal fortsette å betale arveavgift og at eksisterende hull i regelverket for de rikeste (ja, de finnes!) blir tettet.


Skattefarsen i Norge (lysbildeserie revidert 14. nov. 2012)
Som pdf-fil her dersom du bruker noe annet enn Internet Explorer
Som PowerPoint presentasjon her


En rettferdig beskatning - finnes den ?

De rikeste har fått all veksten i kaken.
(23. mai 2012) For mens de rikeste slipper skatt når de leker seg gjennom sine selskaper, er det vanlige folk som trekker lasset. Resultatet er etterslep på veier, jernbane, helse, skole osv. i størrelsesorden 30 - 40 milliarder på hver av dem. Dersom de rikeste var med på leken, ville landet hatt 100 milliarder kroner mer i skatt hvert år.

En uakseptabel måte å fordele på.
De rikeste får bruke penger det ikke er trukket skatt av eller arbeidsgiveravgift av, og de får attpåtil en regnskapsmessig skattefordel på det de bruker, og de slipper skatt på aksjeutbytte for å nevne noe. Skatt er bare for vanlige folk. Etterhvert som folk nå blir klar over urettferdighetene er det å forvente at det blir et folkekrav å få på plass en rettferdig beskatning i dette landet. Forslagene nedenfor er ikke nye, men alle er de kneblet av høyrekreftene (inklusive høyrekreftene i AP)

Slik kan det gjøres:

 • betydelig lavere skatt på lavere lønnsinntekter, høyere skatt på inntekter over 1 million, gjerne 75 % over 2 millioner
 • skatt på aksjeutbytte uansett hvem som mottar utbyttet
 • all eiendom og alle verdier oppgis med reell verdi (salgsverdi) i selskaper og privat
 • ingen eiendomsskatt på privateid primærbolig inntil 5 millioner, eiendomsskatt på alt annet uansett hvem som er eier
 • ikke formueskatt på de første 3 millioner i formue, deretter formuesskatt på alt over
 • ikke arveavgift på de første 3 millioner, deretter arveavgift på alt over
 • rentefradrag gis kun på lån til primærbolig på takst inntil 5 millioner (med mulighet for skjønn for ”vanlige folk” som lever nøkternt i særdeles kostbare omgivelser)
 • en ubetydelig avgift på børs på 0,5 % på omsetning over 1 million for ikke å ramme ”småsparerne”
 • multinasjonale selskaper beskattes ut fra sin reelle omsetning (istedenfor å bortfakturere overskudd til skatteparadiser for å unndra seg skatt)
 • 25 %moms fjernes (en avgift for sluttbrukerne eller ”vanlige folk”), erstattes med rundt 5 % omsetningsavgift (som også vil ramme bedrifter med omsetning)

Retorikken til høyrekreftene. De snakker så vakkert om "arbeidende kapital" og om "familiebedriftene" at selv råbarkete sosialister blir rørt til tårer. Men de sier ikke at vi kanskje har tre- fire hundrede tusen "bedrifter" uten ansatte som bare har til formål å få skatter og avgifter og formuer for de aller rikeste til å forsvinne. Det er ikke nok at de rikeste har blitt så mye rikere, nå vil de skjermes for formuesskatt og arveavgift også. Det er ikke nok å tilrøve seg særfordeler via morsomme skatteregler, man vil gjerne beholde formuene ubeskåret og gi dem videre til neste generasjon uten at staten får noe tilbake. Det er dette valget 2013 handler om for de borgerlige. Men skattesvindel blir ikke bedre selv om man bruker pene ord. Den blir heller ikke bedre om det er Arbeiderpartiet som gjennomfører den.

Debatten avspores. For å unngå en debatt om skatteprioriteringene til høyresiden, iverksetter de pussige medieutspill som får all oppmerksomhet. Inkompetente journalister ser ikke hva som egentlig skjer, og hiver seg over sakene som sultne bikkjer etter kjøttbein. En ting skal de ha, høyrefolkene, flinke med media er de. Imidlertid er det ting som tyder på at verkebyllen nå er på vei ut av skapet, og at forskjellsbehandlingen står for fall. Det er å håpe, landet trenger mye mer skattepenger fra de som har betalt minst.


Et lite bidrag i lønnsforhandlingene.

(16. mai 2012) Grafen er tegnet på frihånd uten noen seriøse kilder eller tall. Likevel kan den vise utviklingen de siste årene slik mange av oss opplever den.

Heldigvis: vi har det så jævlig godt i dette landet at vi ikke bryr oss !

Man trenger ikke være bekjennende sosialist for å hevde at alt det vi skaper i verden er for oss alle sammen, ikke bare for de 1% rikeste.

Men dette her synes Erna Solberg er helt all right. Derfor vil hun ha enda mer skattelette til de aller rikeste ved å fjerne formueskatt og arveavgift. Stem Høyre !


IMF refser Norge: mener Norge bør endre skattesystemet

(23. nov. 2011) IMF gjør et stort poeng ut av at Norge bør gjøre endringer i skattesystemet for å bedre den finansielle stabiliteten: «De veldig store, implisitte subsidiene for boligeiere i Norges skattesystem oppfordrer husholdningene til å ta opp overdreven boligjgeld samtidig som det fører til en uforholdsmessig fordel for husholdninger med høye inntekter.» Vi har i mange år hevdet flere misforhold, der politikere vedtar skatteregler som tjener de rikeste og går ut over vanlige folk, regler som aktivt bidrar til å skape en uheldig boligboble. Endring av disse reglene vil gi enorme midler til samfunnet, nok til å ta igjen etterslep på helse, skoler, samferdsel og IT. Nå er det neppe disse endringene IMF sikter til, fordi IMF er et verktøy for de rikeste, ikke for vanlige folk, akkurat som Arbeiderpartiet er det.
 • Penger som investeres i eiendom "forsvinner" og enorme formuer går i null.
  Tiltak: La en krone være en krone uansett hvordan den er lagret. Gevinst = 50 milliarder kroner ???
 • Eiendom blir investeringsobjekter i proformaselskaper pga. gunstige regler som lar eier bruke penger det ikke er skattet for og få momsen tilbake, dvs. de får dobbelt så mye for pengene som "vanlige folk". Det finnes trolig over 100.000 proforma-firmaer uten ansatte som kun har som mål å få skattemessige fordeler.
  Tiltak: La samme regelverk gjelde for "firma" som for privatpersoner. Gevinst = 20 milliarder kroner ???
 • Staten subsidierer spekulanter gjennom rentefradraget.
  Tiltak: Endre rentefradraget til å gjelde renter på de første 4 millionene til primærbolig når dette er innenfor takst. Gevinst = 10 milliarder kroner

 • Utbytte fra aksjer er skattefritt når det "investeres" i et selskap
  Tiltak: Beskatte aksjeutbytte med 25% uansett hvem som mottar det. Gevinst = 30 milliarder kroner
Dessverre, våre borgerlige AP-politikere, våre ukristelige KRF-politikere og resten av de borgelige jobber i Norge som i USA aktivt for at de rikeste skal slippe skatt.

Ikke betaler de inntektsskatt (de har jo 0 i inntekt, stakkars),
ikke vil de betale formueskatt (de flinkeste får formuen til å fordampe med noen grep),
ikke betaler de skatt på aksjeutbytte og kapitalinntekter (i strid med løgnene til våre stortingspolitikere),
ikke vil de betale eiendomsskatt,
og slettes ikke vil de betale arveavgift slik at neste generasjon kan få nyte de verdiene som våre kjekke skatteregler har gitt dem i fanget.

For å få til dette kjører de lobbykampanjer for noen skarve titalls millioner, de korrumperer samtlige politkere de kan få sympati hos, og de kjører organiserte offensiver mot samtlige partier i dette landet.

Bør endre skattesystemet (dn.no)
Norway—2011 Article IV Consultation Concluding Statement of the IMF Mission (imf.org)


Skatten som forsvant

Tjente 340 millioner i 2009. Ingenting i 2010. (23. okt. 2011) Det er dn.no som henter frem historien til kraftmegleren Einar Aas, som ikke er enestående i det hele tatt. Den skattbare inntekten hans var 0 kroner ifjor. Også den lignede formuen hans har krympet kraftig, fra 907 millioner kroner til 778 millioner, et fall på 129 millioner kroner. Dermed endte skatteregningen på bare 8,5 millioner kroenr, nesten 100 millioner lavere enn i 2009. Hva var det egentlig som skjedde med Einar Aas ? (foto til h. er fra dn.no)

Han fikk seg en skatterådgiver. Dette er trolig svaret. For når du leker deg gjennom dine selskaper og flytter formue over på objekter som får formue til å fordunste, da går det gjerne slik. Lønnsinntekt for de rikeste er en helt justebar størrelse, som de fleste av dem justerer ned til null. Og takket være morsomme skatteregler kan de holde på sånn som dette. Til og med momsen får de tilbake når de handler gjennom sine selskaper. Moms er for sluttbrukerne, for lønnsmottakerne.

Prøv det, du, som vanlig lønnsmottaker. Da får du likningskontoret på nakken fortere enn du kan si "fradrag". Og bra er det, for mange av oss (bortsett fra Kristelig Folkeparti og de borgerlige) ønsker et samfunn der alle bidrar etter evne. Det er mulig verden ser en forandring her nå, rike står frem selv i USA og sier at det er meningsløst at de ikke skal betale skatt.

Også behagelige skatteprosenter for de rikeste. Vanlige lønnsmottakere som nærmer seg millionen, får 50% i "toppskatt". Derfor er det igjen pussig å se på de rikeste med hundre-millioners-inntekter som aldri betaler over 30% i skatt. Samme regel: Toppskatt er for vanlige folk, vanlige lønnsmottakere. De rikeste får sær-regler.

Hvordan kan dette få fortsette å skje? Det kan få fortsette så lenge vi har politikere som vedtar skatteregler som de ikke har kompetanse til å forstå konsekvensene av. Det skjer så lenge landet styres av lobbyister betalt av pengemakten. Det skjer så lenge idiotien rår på Tinget.

Tjente mest i Norge 2009 - ingenting ifjor (dn.no)


Og nå vil de ta rotta på Formueskatten.

Skatt er for vanlige folk. (4. okt. 2011) På flere sider på dette nettstedet har vi siden 2004 tatt opp hvordan skatteregler diskriminerer vanlige folk fremfor de som leker seg gjennom sine selskaper. I dag anslås at 100 milliarder kroner flyttes fra vanlige folk til den smale rikeste eliten hvert år. Det betyr at hvert år blir de rikste 100 milliarder kroner rikere fordi du og jeg betaler skatten for dem. I enkelte land står nå rike mennesker frem og sier dette må ta slutt, de rike må nå få lov å birdra litt til fellesskapet. Det skjer ikke i Norge.

Groteske skatteregler skal fortsette. Her er den grenseløse grådigheten så stor at de bare vil ha mer og mer av kaka. Ikke bare er kaka blitt så mye større enn den var i 2004, men de vil ha en større og større del av den. Nå bruker de noen skarve 100 millioner kroner på en målbeveisst lobby-kampanje mot formueskatten, med NHO i spissen. Det kan se ut som om de har fått med seg LO-leder Flaathen på lasset.

"Viktig for arbeidsplassene," sier de. Og det må jo være tøv. Bare 1. kvartal 2006 ble det opprettet 25.000 selskaper uten ansatte som utelukkende hadde som formål å få aksjeutbytte til å forsvinne. Trodde du alt aksjeutbytte ble skattlagt med 28% ? Nei, det gjelder bare for vanlige folk. Der rikeste får aksjeutbytte helt skattefritt inn i sine selskaper. Her lar de pengene yngle skattefritt, og bruker de (ubeskattede) penger får de momsen tilbake.

Formueskatten er er torn i øyet på de rikeste. Nå når de rikeste har blitt mangemilliardærer på din og min bekostning, har de fått to problemer. Formuen de leker seg med er ikke lenger til å stikke under en stol, og de betaler nå latterlige 14 milliarder kroner i formueskatt. Samtidig vet vi at de slipper 30 - 40 milliarder i skatt på utbytte hvert år pga. morsomme skatteregler. Formuen investeres i eiendom som ikke lar seg flagge ut, og nå vrir de seg som åler for å slippe å betale formueskatt.

Det andre problemet er arveavgift. For heller ikke de rikeste lever evig, og da skal neste generasjon overta formuen uten å betale skatt. Det er ikke nok å tjene masse penger uten å betale skatt, man skal gjerne overlate den til neste generasjon uten at de heller betaler skatt. Luringene tar en ting av gangen, og venter med å pushe frihet for arveavgiften til de er kvitt formueskatten.

Hva slags skattesystem trenger vi nå ? Først av alt trenger vi et system der en krone er en krone uansett om det er verdipapirer, eiendom eller cash. Det betyr at man fører opp den reelle salgsverdien til formuen hvert år uansett hva formuen består i. Deretter må vi få slutt på at de som leker seg med sine selskaper slipper å betale skatt. Dersom vanlige folk visste hva som skjer, ville det blitt revolusjon. Og så trenger vi et system der skatteinnbetaling står i forhold til skatteevne med felles regler for selskap og privatpersoner.

 • Lønnsskatt bør beregnes med skattefrihet i bånn og stigende prosent til max. 30 % for det vanlige folk tjener. Inntekt over 500.000 kan beskattes f.eks. med 40 %, inntekt over 750.000 med 50 % og inntekt over 1 million med 60 %. Slik kan ledere som har klart å skaffe seg ublu betingelser få lov å bidra litt.
 • Formueskatt bør gis et fribeløp i bånn på 3 - 4 millioner kroner (eiendom minus gjeld). Barnefamilier med kostbare hus (og høy gjeld) og pensjonister med normal bolig som er gjeldfrie vil dermed greie seg godt. Det gis rom for å utsette eller slette formuesskatt i selskaper med flere ansatte for å sikre driften videre (ny utredning ref. Flaathen)
 • Eiendomsskatt bør betales bare for eiendommer over en viss salgsverdi evt. kombinert med tomtestørrelse. Kanskje bør "vanlige" boliger i ekstra kostbare strøk få en romsligere behandling. Dermed slipper vanlige folk eiendomsskatt.
 • Aksjeutbytte bør beskattes likt uansett hvem som mottar det med 28 %. Samtidig gis et fradrag i bånn slik at vanlige aksjesparere ikke rammes.
 • Avgift på børs settes til 0,7 %, igjen med et romslig fribeløp i bånn slik at vanlige aksjesparere ikke rammes.
 • Arveavgift betales ikke for de første 3 millionene, deretter betales arveavgift ut fra verdi av arven eventuelt med stigende prosent. Det gjelder også der arven er syltet ned i "selskaper". Det gis rom for å utsette arveavgift i selskaper med flere ansatte for å sikre driften videre.

76% av befolkningen mener forskjellene i Norge er for store. Mimir Kristjansson (25) med ny bok (dn.no)


Det bør bli 60 % skatt på lønnsinntekter over 2 millioner kroner

(10. juli 2011) Landet har sett for mange eksempler på at grådlige ledere får uanstendige lønninger og etterlønninger og uhyrlige pensjoner. En vei for å gjøre disse utilbørlige utbetalingene litt mer spiselig for vanlige nordmenn kan være å øke skatten på toppen. Dermed får fellesskapet litt mer tilbake av det som egentlig er skapt av fellesskapet og tilhører fellesskapet. Vi oppfordrer AP til å innføre 60 % skatt på lønnsinntekter over 2 millioner kroner fom. 01.01.2012. Om de har baller til det.


De aller rikeste har blitt så mye, mye rikere

 • Mens de superrike gjennom 1980-tallet tjente 26 gjennomsnittsinntekter i året, tjente de gjennom 2000-tallet 178 gjennomsnittsinntekter i året.
 • Samtidig har lønnsandelen (andelen som går til ansatte) i privat næringsliv falt markant
 • Ulikheten mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet er nå tilbake til nivået fra 1930-tallet.
Korrupsjonslignende forhold. (28. febr. 2011) Det er den årlige bekreftelse på et sykt misforhold som her settes på dagsorden igjen. For penger er makt, og de rikeste har pleiet sine ulike politikere i alle partier helt systematisk. Det kan nesten se ut som de aller rikeste har fordelt partiene mellom seg for å sikre seg venner på alle fløyer samtidig. Og politikerne føler seg smigret og smiler og tror at det er noe som heter "gratis lunsj", eller gratis partistøtte.

Systematisk og manipulativ "kamp" fra de rikeste Utviklingen er ikke tilfeldig. Det er resultat av en velregissert, egoistisk, kynisk og manipulativ innsats fra de aller rikeste, utført av de beste medierågiverne og lobbyistene som kan kjøpes for penger, ført i pennen av politikere som i beste fall lukter dårlig. For dette handler om at politikere lager skatteregler på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Det gjelder inntekstskatt, formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift og verdsetting av eiendom.

Bra at noen blir rike og kan "skape arbeidsplasser" sier Høyre og FRP når de skal forsvare de groteske skjevhetene. Samtidig vet Høyre meget godt at en bråte selskaper utelukkende har det ene formål å få skatt til å forsvinne, uten at det gjøres et dagsverk i selskapet. Et annet argument Høyre og FRP bruker er at vi har så mye penger at det ikke gjør noe at vi gir litt ekstra til de rikeste. Nei, det er ikke bra at noen blir forfordelt på bekostning av andre. Det er ikke bra at skatteinnbetaling ikke skjer etter skatteevne. Det er ikke bra at forskjellene øker. Det er ikke bra at samfunnet råtner på rot fordi politikerne heller vi overføre penger til de rikeste enn å skattlegge dem. Dette må ta slutt.

Et verdiproblem. Det er klart at å løse problemet krever en helt annen type politikere enn de vi har i dag: nemlig politikere med verdisystemet i orden. Dagens skattepolitikk er det samme som å utvise forakt for folket. Politikerne gjør narr av embedet de har fått av velgerne å forvalte og drifte samfunnet på en rettferdig måte.

Du finner rapporten og mer info på Manifest Analyse her


Trygdebløffen fra NHO

En velregissert kampanje. (1. febr. 2011) Høyresiden i Norge har ganske regelmessig forsynt oss med utspill siste året som fokuserer på trygdeytelser og andre offentlige ytelser. Denne gangen arresteres samme høyresiden for noe som i beste fall skyldes svak evne til å lese fakta, eller i verste fall direkte bløff. Påstanden er at "en stadig større del av befolkningen er utenfor arbeidslivet". I vedlagte artikkel tilbakeviser Valhammer utsagnet.

Høyresiden ønsker å avspore debatten om skatte-fellen. Utspillene - som stinker Civita og Bilderberg lang vei - har tidligere omtalt trygde-fellen og velferdsfellen. Til og med standarden i norske fengsler har vært problematisk for denne gjengen. Hvorfor de holder på slik? Trolig for å avspore debatten om skatte-fellen. Denne gjengen betaler nemlig lite og ingenting i skatt. Gunstige skatteregler overfører 100 milliarder kroner til de rikeste i Norge hvert år. Og det syns de er helt greitt.

1% av verdens rikeste kontrollerer nå 43% av rikdommene og dollarmillionærene økte sin formue med 19% i fjor. Det er regelen - ikke unntaket - at de rikeste blir rikere og vanlige folk står stort sett i ro. NHO, Høyre og Frp ser med redsel og gru på at de gunstige særregler som gjelder de rikeste skal opphøre. Derfor griner de ut om "familieselskaper" og "næringene" i Norge. Problemet er bare at nye skatteregler ikke ønsker ta livet av virksomheter i Norge. Skattereglene ønsker beskatte de proforma-selskaper som de rikeste leker seg gjennom som IKKE driver noen virksomhet ut over å få skatt til å forsvinne.

Velferdsfellen (Roger Valhammer - Sammenliknende politikk UiB, AP i Bergen) (fra Bt 31.jan)
I fjor økte dollarmillionærene sin formue med 19 % (dagsavisen 26. jan. 2011 / The Economist)


Skatte-fellen

Landet råtner på rot fordi det kommer inn for lite skatt. (6. jan. 2011) Økningen i inntekter fra skatter og avgifter har på ingen måte stått i forhold til prisvekst og økning i utgifter og oppgaver. Resultatet er deprimerende: Landet råtner bokstavelig talt på rot. Det er ikke penger til nødvendige nyinvesteringer, vedlikehold eller forebygging verken når det gjelder infrastruktur, samferdsel, offentlige bygg, utdannelse, helse eller omsorg. Det eneste vi bemerkelsesverdig nok har råd til, er nye kamp-jagerfly av en type som passer for å føre USA's kriger ute, rundt 200 milliarder kroner over 30 år. Samtidig skriker høyrekreftene over seg fordi mange i landet er uføretrygdet, selv om vi alle vet at det ikke finnes arbeid til disse og at de alternativt hadde havnet på ledighets- eller sosialtrygd. Skrikingen er tilsiktet, for å få fokus vekk fra skattegavene til de rikeste.

Skatte-fellen: gir de rikeste skattefritak. For mens politikerne er flinke til å beskatte vanlige folk og ser på skatt på arbeidsinnsats som viktig, er det mange som mener at det finnes andre gode kriterier for beskatning som kan bidra til å senke skatt på lønnsinntekt - noe som er gunstig på mange måter. Her er tallene som viser hva vi kunne fått mer inn i skatt i 2007 ved en rettferdig skattelegging samtidig som det gis romslige fradrag til "vanlige folk" i bånn:

 • Avgift på børs på 0,7% = 22 milliarder
 • Skatt på aksjeutbytte for alle = 33 milliarder
 • Skatt på eiendom til store besittere = 30 milliarder
 • Skatt på reell formue = 10 milliarder
 • Skatt fra multinasjonale selskaper = 30 milliarder
 • Begrensning av rentefradrag = 10 milliarder
 • Skatt på arv = 5 milliarder

  AP fører Høyrepolitikk og utviser forakt for folket. Det verste med dagens skatteregler er at det er TO sett regler: ett sett for vanlige folk som blir trippelbeskattet, og ett sett for de rikeste som har full skattefrihet gjennom sine selskaper. Dersom du leker deg gjennom dine selskaper, får du momsen tilbake og du slipper å bruke penger det er betalt skatt for. I tillegg får du en regnskapsmessig fordel ved utleggene dine. Slik får de rike dobbelt så mye for pengene sine. Tror du f.eks. Røkke betaler moms på strømregningen på hyttepalasset sitt? Tror du han betaler regningen med penger det er betalt skatt for? Ikke tale om, den regningen går til et firma som får refundert momsen. Moms er for sluttbrukerne, slike som deg og meg, det er derfor vi har moms istedenfor oms i dette landet. Oms ville rammet alle, og det vil vi ikke.

Alternativet til rettferdig skatt = skattegave til de rikeste. Vi anslår at landets rikeste har mottatt fra 50 til 100 milliarder kroner i skattegave fra 2000 til 2007 hvert år. Regningen er sendt til pensjonister, trygdete og vanlige lønnsmottakere som har måttet dra lasset aleine. Media har jevnlig pirket i saken, men den er stort sett tiet i hjel.

Nå kjører høyresiden kampanje. Når AUF går ut i dn.no som på linken under, da stemmer hylekoret unisont i kor: NEEEEEEEI til skatt. Da er det bedre å samle landets rikeste og si hvor ille det er med alle de som er trygdet, og hvor fryktelig det er at utenlandske fanger får god mat i norske fengsler. Bare vi ikke rører skatten. Det er ganske så patetisk. Men tro endelig ikke AP har noe reellt ønske om å endre skattepolitikken. AP fører ren høyrepolitikk. Stoltenberg og Giske går hånd i hånd med de som mottar de største skattegavene fra folket.

Les her hvordan AUF vil endre skattene (dn.no)

Også U-land utplyndres


Røkke (og hans likesinnete) betaler ikke moms !!! (11.sept. 2009)

Kjell Inge Røkke kan bygge dobbelt så dyre hus som vanlige folk for de samme pengene. Fordi selskap står som eier, oppnår han fordeler som vanlige folk bare kan drømme om. Disse groteske skattefordelene har gitt Røkke god drahjelp i å bygge hyttepalass i Oppdal til 100 millioner kroner, til å kjøpe yachten "Reverie" (500 millioner) eller flyet "Rebel's tool" (300 millioner), begge solgt med tap. Nå bygger han et nytt fantastisk palass på en holme utenfor Asker. Regningene der går trolig til et av Røkkes selskaper slik at han får momsen refundert.

Her er hva Røkke og hans likesinnete har fått i fordeler:

 • De betaler ikke moms når de handler og bygger gjennom sine selskaper.
 • De slipper å bruke penger som det er trukket skatt for.
 • Det blir heller ikke trukket arbeidsgiveravgift for pengene.
 • Selskapene som har bokført utgiftene til alt dette, får skattefordel pga. utgiftene.
Hytta til Røkke i Oppdal eies bl.a. av selskapene Våningshuset AS, Blåørret AS, Masstu AS, Kvennhuset AS, Sissihø AS, Storhø AS, Orkelhø AS og Vora AS. Denne kompliserte eierstrukturen er trolig motivert ut fra den finansielle situasjonen.
Fra PFU-sak 079/04 (2004)

Røkke kan helt sikkert forsvare at selskaper eier alt det fine han lager, og at det overhodet ikke finnes grunn til å stille spørsmål ved lovligheten av det han gjør. Det er ikke det dette handler om.

Vi spør om det er riktig at vanlige folk skal belastes med skatteregler som de rikeste unngår, og dermed måtte bruke dobbelt så mye penger for å betale samme saken.


Skattefarsen i Norge fortsetter (29. aug. 2009)

De rikeste betalte 1,7 % skatt
       Dagens Næringsliv undersøkte overskudd og skatteinnbetalinger for 25 norske selskaper for 2005. De hadde 13,5 milliarder kroner i overskudd og betalte 222 millioner i skatt. Det utgjør en skatteprosent på 1,7. Blant de som har vært flinkest til å redusere skatten, finner vi folk som Stein Erik Hagen, Christer Sveaas, Petter Stordalen og John H. Andresen.
       Året etter solgte Stein Erik Hagen sitt imperium for et sted mellom 8 og 11 milliarder skattefritt, og Røkke tok ut 1,5 milliarder kroner i utbytte skattefritt "til personlig forbruk", begge deler takket være bryllupsvennen Bondevik.
       På grunn av forskjellige skatteregler for selskap og lønnsmottakere, blir de rike bare rikere og rikere. Det er ikke unntaket at de riketste ikke betaler skatt, det er regelen. Hvem som betaler gildet? Jo, det er lønnsmottakerne, som blir diskriminert på det groveste. Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI mener dagens groteske skatteregler er blitt et demokratisk problem.
       Her er tre viktige måter å gjennomføre røveriet på:
 • Skattefrihet på aksjeutbytte: 200 milliarder unndras beskatning
         Politikere som sier "Nå betales 28 % skatt på kapitalinntekter" lyger så det renner av dem. Av 217 milliarder kroner utbetalt utbytte i 2007 fikk staten inn mellom 2 og 3 %. For hvis du oppretter et "investeringsselskap" kan du plassere utbyttet der skattefritt. Det ble opprettet 25.000 slike selskap bare i 1. kvartal 2006. Politikerne kaller det for ikke for skattefritak, de kaller det så elegant for "skatte-utsettelse", at de som plasserer utbyttet skal betale skatt av pengene når de en gang tar dem ut i lønn. Som om folk som har hatt null i inntekt i flere 10-år for å slippe skatt, skal begynne å ta ut lønn nå!

 • Eiendom brukes til å sylte vekk formuer
         Har du et par hundre millioner i formue du vil sylte vekk, er eiendom tingen. Med et par enkle grep får du null i formue. De svære inntektene eiendommene genererer kan du kanalisere tilbake i flere eiendommer, og i løpet av en generasjon kan du bli eiendomsbaron ved å surfe på skattereglene. Og selvfølgelig: null i inntekt, null i formue og null i skatt. Økonomer hevder eiendom er et bedre og mer rettferdig skattegrunnlag enn lønn, og kan bidra til lavere kostnad på arbeidskraft og dermed større konkurransefordeler.

 • De rikeste får dobbelt så mye igjen for pengene!
         Dette er tøv, sier du kanskje. En kroner er da en krone enten du er fattig eller rik ?
         Hvis du som lønnsmottaker kjøper varer og tjenester for 100.000 kroner må du betale moms. Du må også trekke skatt på pengene du må tjene for å betale varene og momsen, og arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift. Staten stikker av med 100.000 kroner i netto skatter og avgifter på dine kjøp.
         Hvis du er rik og handler gjennom et av dine mange selskaper, får du tilbake momsen. Du slipper å bruke penger som er skattet for, og det er ingen som trekker arbeidsgiveravgift av pengene du bruker. I tillegg kan du føre kjøpene til fradrag i regnskapet og får en skattefordel av det.
         Slik får de rikeste dobbelt så mye varer og tjenester for de samme pengene som vanlige lønnsmottakere, slik blir rike bare rikere og rikere, mens det er lønnsmottakerne som subsidierer gildet. Mange er ikke klar over denne ekstreme forskjellsbehandlingen.
Hvorfor er det slik ?
       Svaret er veldig enkelt. Norge har dreiet fra å være et demokrati som ivaretar det brede lag av folkets interesser, til å bli et lobby-krati som fremmer smale interesser. De rikeste kjøper lobby-tjenester og får gjennomslag for, ja nettopp, sine egne ønsker. Og politikerne vedtar lover som de ikke har den ringeste forutsetning til å forstå konsekvensene av. Folket ikke blir spurt, og det er like greitt, for folket har heller ikke forutsetning til å forstå hva som skjer. Dersom de forsto hva som har skjedd, ville det blitt opprør.

Who is next ?
       Nestemann ut er arveavgiften og formueskatten, og gjerne eiendomsskatten. Det er ikke nok for de rikeste bare å tjene pengene skattefritt. De vil selvfølgelig slippe å betale skatt for de formuene som er opparbeidet skattefritt, og de vil heller ikke at neste generasjon skal betale arveavgift når de en gang dør. Det er dette valget 2009 handler om fra borgerlig side. Dermed blir skatterøveriet fullkomment, takket være Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Ikke bare det, noen vil også selge ut de flotteste selskapene Staten er eier i, dermed vil svære skatteinntekter fra disse firmaenen forsvinne når overskuddet internfaktureres til skatteparadiser.

Hvorfor omtales ikke dette i media ?
       Nå skulle man tro at aviser og TV ville omtalt et slikt organisert skatterøveri av samfunnet ganske sterkt. Det gjør de ikke. Noen tror det skyldes at eierne til media ikke ønsker ta det opp, andre at journalister i dag bare er i stand til å ta de sakene som seiler inn via organisasjoners pressetalsmenn, mens det kan være mer fristende å tro at det skyldes manglende kunnskap og manglende interesse. Og så er det spørsmål om balanse. Hvis sak kommer opp der 10 personer røver fra 10.000 mennesker, skal begge grupper få promotere sine syn like mye i media. Dermed har vi i utgangspunktet fått grov ubalanse og har allerede kommet skjevt ut i debatten. Igjen er det ikke majoriteten som høres, det er de med flest penger.


Stein Erik Hagen surfer på skatteregler (27. juli 2009)

Det er med forundring vi konstaterer at Stein Erik Hagen ikke vil betale 41 millioner i formueskatt. Han slapp nemlig å betale rundt 3000 millioner (3 millarder) kroner i skatt da han solgte sitt imperium i 2005. Det året fikk nemlig de rikeste av forrige statsminister Bondevik (kRF) på oppdrag fra daværende finansminister Per Kristian Foss (H) ett helt år med full skattefrihet på aksjeutbytte. Hagen solgte altså ikke ICA-kjeden "fordi han ville gjøre noe annet", han gjorde det fordi han kunne selge kjeden for et sted mellom 8 og 11 milliarder kroner uten å betale skatt for inntektene av hans livsverk. Vi andre betaler rundt 50% skatt for store inntekter. Fortsatt. Derfor har Hagen ingen grunn til å grine over 41 millioner i formueskatt.

Viktig prinsipp for Hagen: de rikeste skal ikke betale skatt

Skattereglene i Norge (og andre steder) er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Det er derfor de rikeste blir rikere og rikere, det er slik eiendom og formue kan skyves over på færre hender (det som er verdt å eie). Som en byråkrat sa på TV en gang: Dette er ikke unntaket, det er regelen, det skal være slik. Skatt er for vanlige folk. Når de rødgrønne i særdeles forsiktig grad forsøker å gi de rikeste sin del av skattebøren, svartner det for Hagen. Vi mistenker at det er derfor han kjører sitt valgkamputspill på vegne av Krf, H og Frp. Det morsomme er at skattefriheten for aksjeutbytte gjelder fortsatt, selv om det ennå finnes politikere som sier at utbytte skal beskattes med 24% (28% minus skjermingsfradrag). Svindelen av folket låter litt finere når man bare kaller det noe annet. Vel - vi får de politikerne vi fortjener.

Hagen persona non grata i Norge ?

Det er klart at når man utviser en så grenseløs egoisme, grådighet og frekkhet som vi synes Stein Erik Hagen gjør her, blir det ikke noe tap for landet at han forsvinner til et skatteparadis. Nå viser det seg at det bare er familien og pengene som emigrerer til Sveits, han selv blir værende og kjempe videre for en usunn skattepolitikk av den typen som Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet ønsker mer av. Det beklager vi sterkt.


Har våre groteske skatteregler bidratt til boligkrisen i Norge ? (17. jan. 2001)

2006, 2007 og tildels i 2008 så vi en utbygging av boligkomplekser, hytteparadiser og næringseiendommer som det er lenge siden landet har sett maken til. Den heftige utbyggingen førte til at markedet ble støvsuget for fagfolk og at prisene på bygningsmaterialer steg dramatisk. Det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra alle land der man kunne finne fagfolk, arbeidere som tildels ble utnyttet og utbyttet, jobbet svart og tildels ikke innbetalte skatt til Norge. Landet skulle bygges ut for milliarder, kanskje så mye som 150 milliarder kroner.

Hvor kom alle pengene fra ?

Spørsmålet er bemerkelsesverdig nok ikke omtalt verken i aviser eller TV. Dette nettstedet fokuserer på de groteske skattereglene vi har i dette landet, regler som diskriminerer vanlige lønnsmottakere og i praksis gir full skattefrihet til de aller rikeste og de selskapene de styrer sin rikdom gjennom. Her skal bare nevnes ett eneste forhold av flere som kan ha bidratt negativt til boligkrisen:

Fra 2006 ble skatt på aksjeutbytte fjernet ("skatteutsettelse", i praksis utsatt for alltid) når pengene ble puttet inn i et "investeringsselskap". Vanlige folk som ikke har slike selskap, betaler fortsatt 24 % skatt på aksjeutbytte. Investeringsselskapene skulle få landet til å blomstre og pengene til å yngle. Og vi snakker ikke om småpenger. Vi snakker om rundt 150 milliarder kroner i aksjeutbytte (2007) som skulle investeres for å slippe skatt, og det er nå trolig opprettet rundt 50.000 selskaper som bare har dette til hensikt.

Mye av pengene gikk i eiendom, fordi da blir formuene redusert pga. morsomme skattetekniske forhold. Dermed bidro disse pengene til å skape en boble som sprakk i 2008. Det kom for mange boliger på markedet, det kom for mange hytter, og attpåtil kom finanskrisen og ødela for finansieringen av herligheten. Dermed gikk mange glipp av fortjeneste i prosjektene, mange gikk definitivt glipp av verdistigningen og noen måtte pakke sammen.

Vi håper det lar seg gjøre å utfordre politikerne til å lage skatteregler som ikke er destruktive. Vi håper skatteregler som diskriminerer lønnsmottakere og favoriserer de aller rikeste blir fjernet eller omgjort. Eksempelvis må også vanlige lønnsmottakere få lov til å kjøpe hus for penger som ikke er betalt skatt for, når de aller rikeste får lov til det.


De trikser og de trikser, se hvordan Røkke slipper skatt (29. nov. 2008)

Små endringer i aksjekapitalen får store konsekvenser for skatteregningen til landets rikeste, skriver Dagens Næringsliv. Ved å ta ut to millioner kroner av aksjekapitalen i investeringsselskapet sitt, The Resource Group TRG, slipper Kjell Inge Røkke unna en skatteregning på 100 millioner kroner. Årsaken er at ved endring i aksjekapitalen forskyves tidspunktet for fastsettelsen av formuen med ett år, til 31. desember i år. Da er formuen til Røkke, som i all hovedsak består i Aker-aksjer med rekordlav verdi, mindre verdt. Skatteregningen krymper tilsvarende. (dn.no)

Kjell Inge Røkke sparer 100 millioner kroner i skatt. Les hvordan han og andre rikinger skatteplanlegger (dn.no)


Flere store aktører saboterer prisnedsettelse (16. okt. 2008)

Det kan se ut som banker, oljeselskap og kraftnæring gjerne hever prisen når markedet tilsier det, men lar være å senke prisen når det burde være naturlig. Nå har styringsrenten gått ned et halvt prosentpoeng, og pengemarkedsrenten har falt. Da er det naturlig at bankene setter ned renten på huslån. Oljeprisen er halvert, da er det naturlig at oljeselskapene setter ned prisen på drivstoff. spotprisen på strøm går ned og fyllingsgraden holder seg bra, også dette kvalifierer til å sette ned prisen på kraft. Men de vil ikke sette ned prisen slik markedet tilsier. De forsøker å dra inn noen gode marginer så lenge det går.

Dette er en samfunnsfiendtlig, egoistisk, kynisk måte å grafse til seg ekstra penger og profitt i en tid når vi alle behøver at prisene settes ned. Det ser ut som banker, oljeselskap og kraftnæringer ikke kvir seg for å bidra til en negativ utvikling i samfunnet.


Staten vil ta inn noen skarve milliarder i skatt fra de aller rikeste, og hylekoret er igang (8. oktober 2008)

Erna Solberg og hennes kamphaner og kamphøner i de borgerlige partiene, NHO og næringslivet hyler og griner verre (og ganske organisert, ser det ut som!) over skatteskjepelsen i statsbudsjettet. De hevder det vil gå ut over land og arbeid og inntjening og finanskrise og klima og alt. Noen skarve milliarder. Fra en gruppe som får tilført et sted mellom 50 og 100 milliarer kroner fra fellesskapet fordi de nyter skatteparadisiske tilstander og har klart å organisere tyveri fra vanlige folk på en elegant måte.

Det er ikke pengene de er redd for, statsbudsjettet legger bare opp til småpenger i beskatning av de aller rikeste. Dersom statsbudsjettet ville sørget for skikkelig beskatning, ville de tatt helt andre grep som ville monnet, omtalt andre steder på denne siden. Nei, det er prinsippet Høyre og ulvegjengen er redd for. Prinsippet som sier: De rikeste skal ikke betale skatt. Prinsippet er i ferd med å bli uthulet.

Reaksjonene må tas som tegn på at dette er en riktig beskatning. Erna Solberg er ikke istand til å se det, langt mindre si det. Derfor må vi andre si det for henne. Tydelig. Det er ikke synd på dem. Dette er den aller spedeste begynnelsen på en riktig skattepolitikk.


Norge er fortsatt et skatteparadis for de superrike, sier økonomiprofessorer (23. mars 2007)

skriver Dagens Næringsliv i dag. Det er i år 25 år siden to forelesere ved NHH første gang viste Norge hvordan skattesystemet egentlig fungerer. - Norge er fortsatt et skatteparadis for de superrike, sier en av dem i dag. Den kom ut første gang i 1982. "Personlig Økonomi" er læreboken som langt ut over forelesningsalene vekket interessen for litt mer avansert privatøkonomi.

ØkonomiprofessorTerje Hansen ved Norges Handelshøyskole i Bergen har sammen med NHH-kollega Knut Boye vært forfatter for samtlige 25 utgaver av boken. De senere år har andre økonomieksperter også bidratt vesentlig, blant andre studierektor ved BI, Dag Jørgen Hveem og Bjørn Torgrimsen ved Universitetet i Agder.

Norge er fortsatt et skatteparadis for de superrike (dn.no)

Høyre har ansvaret for at skattene ikke kan økes

Ved valget 2005 gjennomførte Høyre det sleipeste og frekkeste stuntet som er gjort på lang tid. De klarte å påtvinge Arbeiderpartiet og de rødgrønne et ”skatteforlik”. Da de rødgrønne kom til makten i 2005 var Høyre vettskremt for at de rike nå måtte begynne å skatte igjen. Derfor gikk Høyre systematisk til verks mot Arbeiderpartiet hver gang de fikk anledning med påstander som: ”Arbeiderpartiet vil heve skatten hvis de kommer i regjering”, ”Arbeiderpartiet vil øke skattetrykket hvis de vinner valget”, ”Skatteinnbetalingene vil øke under Arbeiderpartiet”.

Til slutt måtte Arbeiderpartiet si noe. Istedenfor å si: Ja, vi vil øke skatten for de rikeste og lette på skattetrykket for de fattigste, sa de: Vi skal ikke øke skatten til høyere nivå enn i 2004. Dermed var skatteparadiset ivaretatt, og høyre jublet. Høre jubler sikkert ennå. For denne her skulle Arbeiderpartiet få midt i trynet hver gang de nevnte ordet skatt. Og det har de fått. Det er derfor Norge råtner på rot. Det skyldes et regelverk laget på de rikestes premisser og på vanlige folks bekostning.

Høyre har ansvaret for dagens håpløse situasjon og fremstår med Erna Solberg i spissen som totalt uansvarlig i landets skattepolitikk. Når kompetente høyrefolk i dag går ut og advarer mot Høyres politikk, bør det gi ettertanke. Det handler ikke bare om å grafse til seg mest mulig av godene i dette landet, det handler om å dra lasset sammen med et snev av rettferdighet, og bidra til å bygge et land for fremtiden.

SV er tafatt mens Stoltenberg virker fornøyd

SV krever at skattenivået settes opp etter valget 2009. Det betyr trolig at vi ser 2011 før effektive tiltak settes i verk. Det er alt for seint, det er 300 milliarder kroner for seint, og viser hvilken handlingslammelse og inkompentanse politikerne innehar. Det første som må gjøres er at regelen om "skatteutsettelse" på aksjeutbytte fjernes fra og med 2008. Dette vil være gunstig for et eiendomsmarked som nå ødelegges av skattefrie penger. Det må innføres et gebyr på minimum 0,5% på børs fra 1. juli 2008. Deretter må andre gode forslag settes ut i livet fortløpende.
Regjeringens skattepolitikk er full av unnlatelsessynder og preget av tafatthet. Pinlig for SV, sier økonomiforsker og SV'er Rune Skarstein (bt.no)