Skattefarsen
Hypotese: Når de rikeste får øket kjøpekraft, må "vanlige folk" få senket sin tilsvarende

(10. aug. 2022)
På grunn av høy prisstigning osv. kan vi forvente flere rentesjokk til høsten. Økonomien går for bra for de rikeste, de har fått for mye penger, og sentralbanken tar grep. Men sentralbanken bryr seg ikke om feil gruppe folk blir rammet.

Et halvt prosent renteheving betyr 20 milliarder kroner ekstra dratt inn årlig. Stat, fylker og kommuner trekker allerede inn 150 milliarder kroner ekstra i høye kraftpriser pluss en pen sum fra økningen i drivstoffprisene.

Så er spørsmålet: Dersom prisen på kraft i dag var 35 øre og drivstoff 12 kroner literen, hvordan ville dette slått ut på konsumprisindeksen og rentehevingene? Etter hva jeg forstår INGENTING. Målet til sentralbanken er minst 5 % ledighet.

Kan bli rentesjokk før høstferien


Prosentvis avgift pusher inflasjon

(2. juli 2022)
"Et problem vi ikke kan kjøpe oss ut av. Kraftig prisvekst og rentehevinger gir strammere privatøkonomi. For en gangs skyld står vi midt oppe i en situasjon det ikke hjelper å kaste penger etter." skriver Cecilie Langum Bekker.

Hun tar feil. Fordi avgiftene til staten regnes i prosent istedenfor som flate avgifter, øker også avgiftene dramatisk når prisene stiger dramatisk. MOMS utgjør til enhver tid en femtedel av prisen til sluttbrukerne. Momsen på dagens strømpris er omlag 100 ganger høyere i sør enn i nord, moms utgjør 50 øre/KW i sør mot et halvt øre i nord.

Prosentvise avgifter er pris- og inflasjonsdrivende og bidrar til rentehevinger. Dersom målsettingen til Staten er å dra inn mest mulig penger fra vanlige folk, er dette måten å gjøre det på. Dersom målsettingen er å ha lavest mulig inflasjon og rentehevinger, er prosentvis avgift feil vei å gå.

Prisvekst og rentehevinger gir strammere økonomi (nrk.no)


Ny rekord: momsen alene utgjør 3 x normal strømregning

(19. des. 2021)
På strøm, nettleie og på andre avgifter beregnes 25 % moms i tillegg. Når strømmen koster 30 øre puss moms, er momsen bare på strøm beskjedne 7,5 øre. Når strømmen koster 459 øre pluss moms per KWh, blir momsen bare på strømmen 115 øre, det betyr at momsen alene utgjør 3 ganger "normal" strømregning, og den rekorden settes 20. desember. 21 desember settes en enda høyere rekord.

Momsen bidrar altså til å forsterke problemene til folk når strømmen blir dyrere, spesielt folk med lavere inntekter som sliter i disse dager. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er det motsatte som burde skje, men politikerne har problemer med å forstå dette.

MOMS på strøm bør fjernes i sin helhet, og erstattes med EN FLAT EL-AVGIFT på strøm som er den samme uansett strømpris. Og JA, det betyr at alle de andre kreative avgiftene på strøm fjernes, som enova-avgift og grønne sertifikater. På sikt må det også settes en maksimalpris på strøm som står i forhold til produksjonskostnadene.

Skattefarsen fortsetter ...

(27.okt. 2021)
På strøm til vanlige folk påløper det 4 forskjellige avgifter. På bilkjøring har vi 4 (?) andre forskjellige avgifter for å kjøre til og fra jobb og barnehage. Disse to områdene har blitt en melkeku for staten og rammer lønnsmottakerne hardt.

På aksjeutbytte er det ingen skatter eller avgifter på over 97 % av utbyttet. Ingen avsetning til "grønne fond", ingen avgift for bruk (misbruk?) av ressurser eller belastning på miljøet, og hvis du tenker like kreativt som politikerne har gjort med strøm og bil finner du sikkert på et par til.

Ulikhetene vokser i dette landet, der praten til politikerne skulle tilsi det motsatte.

Rødt vil redusere de høyeste lønningene i Norge. Det er helt urealistisk å få gjennomført. Men det Rødt KAN foreslå er en heftigere beskatning for de største inntektene. Eksempelvis: 50 % skatt på all inntekt over gjennomsnittet i Norge, 60 % på alt over 1 million, 70 % på alt over 1,5 millioner, 80 % skatt på alt over 2 millioner. Dette vil treffe ALLE høytlønte, men de vil likevel ha penger til smør på brødet. Og med slik beskatning er høye lønninger helt OK.

Men det er flere og større elefanter i rommet. Når lønnstillegg gis i prosent, og skatter og avgifter øker flatt og likt for alle, vil de rikeste dra noe ganske heftig fra. Og lederne i fagorganisasjonene er så høyt lønte og har blitt så egoistiske at de gjerne kjemper for slik urett. De vet selvfølgelig bedre, de bare vil ikke.

De rikeste som leker seg gjennom selskaper opplever et helt annet skatteregime enn vanlige folk. De kan bruke penger det ikke er trukket skatt fra, de får momsen tilbake hvis de er momspliktig, og de kan utgiftsføre kostnadene slik at skattbart resultat blir mindre, dette gjelder også avgiftene. Slik får de dobbelt så mye varer og tjenester som lønnsmottakere for samme beløpet. Ikke rart formuen i selskapene deres øker dramatisk.

Det er helt klart at skattereglene i dette landet er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Dette lever de fleste politikerne godt med. Skatt er for vanlige folk.


Aksjeutbyttet, den hellige kua

(12.okt. 2021)
Mange av oss har trukket på smilebåndet når vi ser de hellige kyrne i India som vralter trygt forbi sultende fattige. Vi har ingen grunn til å le. For også her i Norge har vi hellige kyr som med Guds og Høyres hjelp ikke må røres.

Hvert år utbetales astronomiske summer i aksjeutbytte helt skattefritt. For når man putter utbyttet i et selskap er det skattefritt, og når det går til utlendinger er det også skattefritt. Totalt sett er skatteprosenten mellom 2 % og 3 % på alt utbytte som utbetales fra norske selskaper og denne skatten kommer stort sett fra småsparere.

Aksjeutbytte er tegn på vellykket virksomhet. Det er tegn på at ressurser brukes eller misbrukes med god inntjening, tegn på produksjon og transport av varer som lønner seg, tegn på forurensning og CO2-utslipp, og selvfølgelig tegn på at noen få eiere får verdiskapningen av det som alle bidrar med.

Ifølge The Guardian står 100 selskaper for 71 % av alle utslippene. Det heter at "de som forurenser skal betale", men i praksis blir avgiftene pålagt lønnsmottakerne. Nå er det på tide å si at bedriftseierne til vellykkete bedrifter må ta sin del av ansvaret og kostnadene. Det kan gjøres ved å trekkes en avgift på beskjedne 2 (to) prosent på alt aksjeutbytte (også til utlendinger!). Avgiften brukes på ulike grønne tiltak og fond styrt av våre myndigheter.

Det blir spennende å se hvor lenge høyresiden (inkludert AP) klarer å utsette eller fortie en slik fornuftig beslutning. Men igjen: Denne kua er hellig, og man tukler ikke med helligdommer. Kanskje bortsett fra SV og Rødt.


En våt drøm om skatt

(8. okt. 2021)
Tenk deg at du som er lønnsmottaker får oppleve et helt annet skatteregime ???
Istedenfor forskuddstrekk får du utbetalt alt sammen. Pengene du bruker er altså ikke beskattet. Og momsen får du tilbake i et momsregnskap. Ved årets slutt teller du opp det du har av "overskudd". Det må du betale skatt av. Dersom du har brukt opp alle pengene, får du ikke overskudd og da skal du selvfølgelig ikke betale skatt. Hvis du ikke liker å betale skatt, er det bare å sørge for at alt sammen blir brukt opp.

Denne fantastiske ordningen gjør at du kan kjøpe omtrent dobbelt så mye varer og tjenester som en lønnsmottaker for samme beløpet. I tillegg kan du utgiftsføre alle bilagene på det du bruker slik at overskuddet, og dermed skatten, blir mindre. Slik blir du rikere og rikere, mye rikere enn vanlige lønnsmottakere som må bruke penger som er trukket skatt for og som må betale moms.

Hvis skattemyndighetene kommer og påpeker at du har blitt så mye rikere siste året at du likevel må betale litt skatt, kan du indignert svare "Det kan jeg jo ikke, for da må jeg jo selge en av bilene eller ene båten eller sparke gartneren!"

Nå vet du hvorfor alle rike mennesker og store sports- og TV-personligheter ikke er "lønnsmottakere", men har selskaper og fakturerer. I 2012 var det 72022 AS uten ansatte som omsatte for over 500 milliarder kroner i året. Mange av disse selskapene ble etablert utelukkende for å få skatt fra inntekter, aksjeutbytter, formuer og eiendommer til å "forsvinne".

Og HVIS du nå skulle trenge kontanter som lønn som du må skatte for, slipper du stygge skattesatser og toppskatt, du tar det ut som aksjeutbytte og betaler rundt 24 % skatt. Men husk at i generasjoner har de rikeste klart seg med null i inntekt, uten å sulte, det er ikke sikkert du trenger å ta ut noe utbytte og betale skatt. Skatt er for vanlige folk.


Norges største skatte-unndrager

(14. aug. 2021)
Mulitimilliardær Stein Erik Hagen, Norges desidert største skatte-unndrager, vil gjerne betale enveisbillett til Nord-korea for alle dem som stemmer Rødt ifølge en helside i Dagbladet i dag. Denne storkapitalisten er bekymret, så bekymret at han har gitt millionbeløp til kristelig-kapitalistene KRF og miljø-kapitalistene Venstre slik at de ikke skal komme under sperregrensen.

Mulitimilliardær Stein Erik Hagen har brukt penger, posisjon, makt og forbindelser i alle nettverk for å fremme sin egen skattefrihet, og det med stor suksess. Han har bidratt til å forme skattereglene han selv surfer på - uten blygsel, uten skam, uten å rødme. Og alt han har gjort fremstår som helt lovlig.

Personlig kunne jeg ønske han fikk en enveisbillett til UXA (viser til TV-serien om dette tragiske landet) slik at han kan se hvordan hans eget Norge vil se ut om 10 år med kapitalistisk styre og hans djevelske og destruktive verdisystem satt ut i praksis..


Den viktigste skatte-endring på 100 år ?

(5. juni 2021)
G7-landene har kommet til en historisk enighet om at multinasjonale selskaper skal betale skatt i land der de opererer. For utviklingsland kan dette bety at de vil få mange ganger mer penger inn i skatt enn de i dag mottar i bistand.

Likevel har saken en liten bismak. For det skal betales 15 % selskapskatt av overskuddet. Og overskudd er, og har alltid vært, et svært tøyelig og justerbart begrep som kan trikses med. Dersom man isteden hadde valgt skatt av omsetning, ville man fått et bedre bilde av virksomheten og fått en skatt som sto i forhold til, ja nettopp, omsetningen.

Det er kanskje redselen for en omsetningsskatt som gjør at de rike i G7 nå går for ordningen som NRK skisserer her.

G7 enige om nye skatteregler


Skattereformen som aldri kommer

(8. april 2021)
I over 20 år har det vært snakket om en skattereform som skal bidra til mer rettferdig beskatning og mindre ulikhet. Problemet er at noen ikke ønsker verken mer rettferdig beskatning eller mindre ulikhet. De liker å surfe på morsomme skatteregler som gjør at de selv og selskapene deres blir rikere og rikere, på "vanlige folk" sin bekostning.

Sosialisering av tapene og privatisering av gevinstene, sier man gjerne. Det betyr at regningen sendes til folket når det er problemer, mens gevinstene går til selskapene når problemene er over. Denne gangen er det regningen for korona som skal sendes til folket.

Om Skattereformens problemer her ...


40 milliarder årlig å få minstepensjonister over fattigdomsgrensen

(6. mars 2021)
På TV ble det nylig hevdet at det ville koste 40 milliarder kroner årlig å få minstepensjonistene over EU sin fattigdsomsgrense, derfor har ikke Norge råd til å gjennomføre tiltaket. Om beløpet er riktig, er konklusjonen likevel en løgn.

For når minstepensjonistene får nok til å overleve, er dette penger som går ut i sirkulasjon i samfunnet. Skatt og moms går tilbake til Staten, det utgjør over 10 av de 40 milliardene. Resten går til tannleger, klær, mat, husleie, strøm, kanskje gaver til barn og barnebarn som bruker dem til mobil eller data, kanskje en feriereise eller en middag ute. Pengene fører til økt omsetning og økt virksomhet og økt sysselsetting og bidrar til økonomisk vekst og glede, - i motsetning til skatteletten som gis til eierne av selskaper for å bli syltet ned.

Dokumentarfilmen ”Inequality for all” (Økonomi i ubalanse) av Robert Reich, amerikansk økonom som fikk skikk på finansene under Bill Clinton, har fortalt oss det samme. Selv kineserne har forstått det. De har gitt folket en uke ekstra ferie bare for å få økt omsetning og virksomhet i landet. (Dette er fra lenge før Korona-krisen, men ville vært utenkelig i Norge.)

Kineserne får mer ferie for å skape vekst


Skattebyrden flyttes til vanlige folk

(21. febr. 2021)
De rikeste er ikke er lønnsmottakere, de eier selskaper der de plasserer sine inntekter, formuer, aksjeutbytter og eiendommer. Å se på skatteutviklingen fra selskaper er det samme som å se skatteutviklingen til de rikeste.

Vi kunne forventet at skatt fra personer og avgifter utviklet seg som skatter fra selskaper. Men etter at de blåblå overtok i 2013 er større og større del av skattebyrden havnet hos personer, mens de rikeste via sine selskaper betalte mindre og mindre skatt.

Differansen mellom den røde og svarte linjen her kalles for "skattegapet" og viser hvordan avstanden i skatteinnbetaling mellom personer og selskaper har økt dramatisk, selv når diverse korreksjoner ikke er foretatt. Differansen har økt til 328 milliarder kroner i 2019. Når vi legger sammen økningen for hvert av disse årene, blir tallet dramatisk, selv om noen feilkilder ikke er tatt i betraktning.

Mer om skatteutviklingen 2012 - 2019


Norge vil fortsatt ikke skattlegge IT-gigantene

(29. nov. 2020) Norge har i minst 8 år snakket om å skattlegge store amerikanske IT-giganter som Google, Facebook og Youtube. Det har blitt med pratet. "Vi kan ikke gjøre det alene." "Vi må vente på EU." "De gjør ikke noe ulovlig." Så mye prat og så lite handling minner sterkt om det vi ser fra enkelte politikere hver vinter når utenlandske vogntog som ikke holder mål seiler rundt på dårlige dekk ført av sjåfører uten formell utdanning som gir faen i hviletider og promillegrenser. Men billige er de, smiler Høyre.

Frankrike har sluttet med pratet og starter opp skattlegging av IT-gigantene fra og med i år. Det handler om evne til å beslutte, om verdier og om ideologi, noe norske politikere ser ut til å mangle. Men som høyrefolk sier: Skatt er for vanlige folk.

Frankrike innfører digitalskatt på IT-gigantene allerede i år (2020)
Australia vil skattlegge de digitale mediegigantene (jan. 2021)


Skatten på aksjeutbytte som forsvant

(17. nov. 2020) Husker du finansminister Kristin Halvrorsen på TV i 2006? Hun forkynte jublende at fra nå av skulle alle betale 28 % skatt på aksjeutbytte. Det var bare et lite problem. Det var løgn. Og hun visste det.

For aksjeutbytte er bare skattbart når det utbetales til en privatperson, ikke når det går til et selskap. Derfor opprettet alle aksjespekulantene "selskaper" (rekorden var 25.000 nye AS på 3 mndr.) uten ansatte designet for å ta imot utbytte helt skattefritt og lovlig. Og her kan formuen yngle skattefritt og eierne blir rikere og rikere, uten å betale skatt.

Hvor mye? Fra 2006 til 2012 ble det totalt utbetalt 1441 milliarder kroner i aksjeutbytte. 1271 milliarder gikk til selskaper skattefritt. TOTALT sett ble skatteprosenten 2,86 % (knappe tre prosent skatt).

Det heter seg at når eierne tar ut penger av selskapet til lønn, må de betale skatt av det. Men hvorfor skal de det? De rikeste har jo greid seg med null i inntekt i generasjoner mens selskapene deres har gitt dem en levestandard som vi andre bare kan drømme om.

Men nå har verden fått et nytt problem. Miljø og klima. For det viser seg at 100 selskaper står for 71 % av alle utslippene. Hittil har de klart å velte regningen for dette over på skattebetalerne.
Nå er det på høy tid å innføre en miljøskatt på utbytte på 5 %.


En liten frekkis

(26. okt. 2020)
Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomité, vil utfordre AP til å "vise skattekortet sitt". Det han ikke liker å si er at Høyre fikk en økning på 110 milliarder kroner i skatter og avgifter fra 2017 til 2018. Dette er bunnlinjen på Statens inntekter tatt rett fra tabellene til SSB, ikke justert for verken inflasjon, økt virksomhet eller annet.

Etter 7 år med skatte- og avgiftsskjerpelse og kutt i bånn for lønnsmottakere og astronomiske belønninger til de rikeste som leker seg gjennom sine selskaper, våger Høyre å kritisere et annet parti som har lovet bort 25 milliarder kroner som de vil ta inn igjen i økte skatter på toppen. (foto: Stian Lysberg Solum, NTB)

Høyre tar en frekkis om skatt (nrk.no)


Jan Tore Sanner lyger, og han vet det!

(20. okt. 2020)
"Dersom vi fjerner formueskatten, vil det gi flere arbeidsplasser", sier finansminster Jan Tore Sanner. Problemet er at det ikke er sant. For i Norge har forskjellene mellom fattige og rike økt i takt med reduksjon av formueskatten. Det nye mantraet til Høyre er at "skatt er for vanlige folk".

Det lille poenget som Sanner ikke liker å snakke om er at det finnes en bråte selskaper der ute uten ansatte som utelukkende har som målsetting å få skatt til å forsvinne. Da snakker vi om selskaper designet for å ta imot inntekter , aksjeutbytte, formuer, verdipapirer, eiendom slik at eieren slipper å betale skatt mens selskapet hans øker og øker i verdi.

Året 2012 hadde vi 72.022 aksjeselskaper uten ansatte, som i 2010 omsatte for 503 milliarder kroner. Det er grunn til å anta at antall selskaper er høyere i dag, og omsetningen trolig doblet. Det finnes solid dokumentasjon for å påstå at skattelette til de rikeste ikke fører til økt sysselsetting, det de liker å kalle "trickle down" bli i praksis "tricle up" og bidrar til å ødelegge samfunnet slik vi kjenner det.

Likevel har Sanner rett på ett punkt. Eierne til de selskapene som faktisk har ansatte som de betaler inn arbeidsgiveravgift for, bør få en "premie" i reduksjon i formueskatt i forhold til innbetalt AG-avgift. Det kan bli et incentiv til sysselsetting og hvitt arbeid og bruk av arbeidere som skatter til Norge.

Fjerner du formuesskatten, produserer du over 25 000 nullskattytere (faktisk.no)
Ny rapport: Økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser (dn.no)


Grønne ekstra-skatter

(3. sept. 2020)
Hva gjør man når man vil innføre "grønn" politikk? Man legger skatter og avgiter på grønne tiltak. Dette er en del av høyrepolitikken som skal øke ulikhet og demontere velferdsstaten i Norge. Vakre navn endrer ikke realitetene.

"Grønne sertifikater" er en skatt på rundt 5 øre kilowatten som bl.a. brukes til å subsidiere monstermaster over hele landet. Denne skatten på ren, fornybar, miljøvennlig kraft tilsvarer om lag 5 milliarder kroner i skattelette til de rikeste.

ENØK er en skatt på rundt 1 øre kilowatten eller i sum 1 milliard kroner som sammen med andre skattepenger kanaliseres til næringslivet.

En seier for miljøet! Plastposeavgiften, som regjeringen måtte droppe i 2015 og innførte flyseteavgift i stedet slik at de fikk lagt ned Rygge flyplass, ble snik-innført av Virke noen år senere uten at flyseteavgiften ble droppet. Ja takk, begge deler, som Ole Brumm sier. At NRK Folkeopplysningen sier at plastposer er det mest miljøvennlige alternativet vi har, og at nordmenn ikke hiver plastposer i naturen, spiller ingen rolle for politikerne.

Moms kommer på toppen av det hele med 25 %. Moms bidrar til at dyr kraft blir langt dyrere enn folk kan makte i motsetning til en "flat" skatt per kilowatt. Det burde selvfølgelig vært motsatt: høy avgift ved billig kraft, liten avgift ved dyr kraft, fornuftig utjevning. Politikerne våre bryr seg ikke om slikt heller.


110 milliarder MER i skatter og avgifter i 2018 enn 2017

(3. mars 2019)
Tallene for 2018 forelå i slutten av desember 2019, og våre spådommer ble overgått. Staten har i 2018 tatt inn 110 milliarder kroner mer i skatter og avgifter i 2018 enn i 2017. Dette betyr ikke at skattene og avgiftene har økt med samme beløp, dette er bunnlinjen på Statens inntekter, men det kan bety at husholdningene i snitt har bidratt kraftig. Ingen vil omtale dette tallet, og faktisk.no ønsker ikke å verifisere det. Du kan selv kontrollere tallene her.

7 påstander om skatt 2012 til 2018


Bergen - Stavanger - retur: 1.500 kroner i avgifter

(6. des. 2019) En biltur tur/retur Randaberg (rett før Stavanger) fra Askøy (like utenfor Bergen). ga regningen fra Autopass på litt over 1.100 kroner i bompenger og fergepenger. I tillegg kom bensinavgift på kjørelengde rundt 40 mil, totalt rundt 1.500 kroner.

Se Siv Jensen lyge om bompenger (youtube)


Vil ta inn 30 milliarder mer i moms

(20. aug. 2019) I dagsnytt 18 i dag deltok Vibeke Hammer Madsen om ny, felles momssats. Og hun klarte, tilsiktet eller ikke tilsiktet, så si to ting i klartekst som vi har mistenkt henne for å mene lenge.

Et mandat fra Siv Jensen var å dra inn mer penger
En ny felles momssats på 23 % vil ifølge Madsen gi Staten 30 nye milliarder i moms fra sluttbrukerne, eller vanlige folk om du vil. Mandatet til "kommisjonen" var altså IKKE bare å skaffe en ny forenklet felles moms, men å skaffe mer inntekter til Staten. Dersom man ville fortsette med samme nivå på moms, ville man landet på i underkant av 21 %, kanskje 20 % med litt ekstra kjøpekraft til folket og litt enklere hoderegning. Mandatet var å dra inn mer penger fra folk sine slunkne lønninger.

Inntektene skal gå til å redusere formueskatt
Igjen kom Madsen med et utsagn vi har mistenkt henne for tidligere, men nå i klartekst. Momsøkningen skal finansministeren bruke til å redusere formueskatten. Og hvem er det som plages med formueskatt? Jo, akkurat, de med formue, de rikeste. Her har altså Siv Jensen gitt Vibeke Hammer Madsen mandat til en skatte-om-fordeling som landet knapt har sett maken til. Siv Jensen har demonstrert utilslørt sin forakt mot vanlige, fattige folk, og sin glede over å hjelpe de rikeste.


Vi har betalt MER i skatter og avgifter under Frp

(8. aug. 2019)
Frp liker å si at alle har fått skattelette med Frp i regjering i perioden 2013 til 2017. Tallene fra SSB viser det motsatte, at hver familie i gjennomsnitt har betalt 32.000 kroner mer i skatter og avgifter.

7 påstander om skatt finner du her


Krever at Facebook og Google må betale skatt

(29. jan. 2019)
Like årvisst som at det hver vinter kreves tiltak mot utenlandske vogntog uten bremser, med slitte dekk, uten kjettinger, med sjåfører uten kompetanse som ikke følger pålagt kjøre- og hviletid osv. osv. osv., like årvisst ser vi at noen i dette landet krever at store multinasjonale selskaper skal betale skatt av sin omsetning i Norge.

Begge sakerne er som å rope i skogen. Istedenfor å iverksette tiltak, er mangelen på tiltak så øredøvende at det åpenbart er politisk ønske og vilje for å gjennomføre noe som helst. Det virker mer interessert i å bygge ned dette landet, enn å bygge det opp. Mangelen på tiltak står i sterk kontrast til villigheten til å skattlegge vanlige folk.

Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer (e24.no)


Skattefarsen i Norge fortsetter

(8. nov. 2017)
I 2004 skrev Morgenbladet om store multinasjonale selskaper med stor omsetning i Norge som ikke betalte skatt til den norske statskassen. I 2005 uttalte avgående finansmininster Per Kristian Foss at regelverket ga likningsmyndighetene nok mandat til å slå til der det ble foretatt internfakturering, og han så ingen grunn til å gjøre noe med regelverket. Og Foss slapp fra uttalelsen, det ble stille i media. Men det ble ikke mer skatt av det. Løy han for oss?

Fortsatt betaler de store multinasjonale selskapene ikke skatt til Norge basert på deres reelle omsetning og reelle overskudd. De pynter på tallene. De pynter på bilagene. De pynter på resultatet og flytter på overskudd slik at de ikke lenger har noe skattbart overskudd i Norge. Internfakturering, internprising, internlåning, Gud vet hva. Her er verstingene fra 2002:

 • Alcatel Norway AS
 • American Express Corporate Travel AS
 • Canal Digital Norge
 • Findus Norge
 • GlaxoSmithKline As
 • Kraft Foods Norge As
 • Mobil Oil As
 • Shell Marketing
 • Stena Line Norge
 • Thorn Norge As
 • Xerox

Nye selskaper ...
Nye selskaper har kommet til. Nå heter det Facebook, Google, Ikea, Nike, Uber og Amazon. Resultatet er det samme: milliarder av kroner unndratt skatt. Til og med statsbedrifter blir "multinasjonale" for å slippe å skatte til Norge!

Skatt er for vanlige folk
Det er feil å si at dette bare er et "uhell" som politikerne "ikke ønsker". Dette er bevisst, regissert, ønsket og tilrettelagt politikk. Og når de ikke får inn nok i skatt til å leke seg med, sender de regningen til "vanlige folk" eller kutter ytelser til de svakeste.

Skatteparadiset Norge og hjelpeløse EU


Frp vil kutte eiendomsskatten. De som eier mye, jubler !

(31. august 2017)
Denne gangen er det ikke gratis sprit og røyk hun lover, eller å fjerne bompengene, denne gangen lover hun å fjerne eiendomsskatten over tre år. Hvem som tjener mest på det? De som eier mest, selvfølgelig. De rikeste jubler! Gjett hvem som får regningen.

Fullt mulig å gi sosial skattelette
Istedenfor å kutte eiendomsskatten, kan hun øke bunnfradraget. Så enkelt er det. Da får vi en sosial skattelette som ikke rammer dem med de enkleste, billigste eller dårligste boligene. Hun kan kreve at kommunene bare ilegger eiendomsskatt på den dyreste halvparten av boligene. Sosial beskatning. De som har råd, skal betale.


Norske statsbedrifter flagger ut virksomhet av skattegrunner

(25. juli 2018) Statoil, som delvis ble privatisert av politikere vi ikke engang liker å nevne navnet på, har nå utvist en etikk som ligger like lavt som Den Norske Bank, og det er godt gjort. Det handler om penger, profitt, bunnlinje og skattevegring. Dessverre, Statoil er ikke den eneste.

Når ikke engang Statoil kan drive i Norge, bør hele regjeringen flagge ut snarest.

Statoil åpnet kontor i Nederland for å slippe skatt


Det er mulig å innføre sosial beskatning

(28. jan. 2017)
Arbeiderpartiet har varslet at de vil øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner, mest for de rikeste, men alle vil bli rammet. Høyre og Frp går i fistel og sier at dette er et ENORMT beløp, selv om de lanserte det som beskjedent da de ga skattelette til de rikeste for nesten det dobbelte. Tiltaket til AP er nødvendig, så lenge vanlige folk ikke blør ihjel. Dette vet både H og Frp, men de tør ikke si det.

Hvordan innføre sosial beskatning:

 • Inntekter over en million bør skattlegges mye hardere. Inntekter over to millioner bør betale 75 % i skatt.
 • Arv over 5 millioner kroner kan skattlegges med en sunn flat prosent, f.eks. 10 %.
 • Formuer over 5 millioner kroner kan skattlegges med en beskjeden formueskatt.
 • Primærbolig som bebos med verdi over 5 millioner kroner og all annen eiendom skattlegges.
 • Moms bør fjernes, isteden innføres 5 % oms. i alle ledd uten fradragsmuligheter. Da vil alle bedrifter få betale avgift ut fra omsetning, noe de ikke får lov til i dag. Dette er et STORT problem, mange store virksomheter betaler ikke skatt til Norge i det hele tatt i dag.
 • Rentefradrag fjernes for alle renter unntatt for primærbolig som bebos med gjeld inntil 5 millioner kroner.

Ap vil øke skattene med 15 milliarder


Skattegalskap

(28. aug. 2016)
AP kritiserer regjeringen for «skatteplanlegging» og «sløsing med skattebetalernes penger» etter at Avinor opprettet nytt datterselskap på Svalbard. Avinor bruker millioner for å skille ut Svalbard lufthavn som eget selskap for å spare millioner i skatt. Det er Staten som eier Avionor, og det er Staten som nå vil gå glipp av 12,5 millioner i skatt i året, skattepenger som Staten istedenfor må hente inn hos deg og meg i økte skatter og avgifter hvis budsjettet skal gå opp.

Det er åpenbart at det finnes flere former for langt fremskreden rabies. Vi gratulerer Staten!

Avinor opprettet datterselskap på Svalbard for å slippe skatt


Støre avviser AUF sitt skattekrav

(5. aug. 2016)
Noen av oss merket oss AUF sitt forslag om mer beskatning av de rikeste for å bidra til mindre ulikhet i samfunnet. Spesielt ønskes en sosial arveavgift (som ikke skal ramme vanlige folk), på formuer som nettopp er bygget opp takket være morsomme skatteregler som favoriserer de rikeste. Nå har Jonas Gahr Støre gått ut og sagt at slikt vil han IKKE ha noe av.

Selvfølgelig vil han ikke ha mer skatt fra de rikeste. Han er jo høyremannen som har kuppet ledelsen i Arbeiderpartiet.

AUF vil ha høyere skatter og arveavgift. – Uaktuelt, sier Støre.


Betaler ikke skatt for virksomhet i Norge

(14. juni 2016)
Utenlandske selskaper kan fritt hente ut overskuddet fra norske datterselskaper uten å betale skatt til Norge. "Skatteavtaler som Norge har inngått med andre land åpner for en slik omgåelse av norske skatteregler som er helt lovlig, sier høyskolelektor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI til Aftenposten." Hvamenerpartiene.com antar dette er tilsiktet politikk. Skatt er for vanlige folk! Men selvfølgelig, de grepene våre politikere har tatt her tåler verken dagens lys eller offentlig debatt.

Konsekvensen av denne politikken er åpenbar:
Om noen år har vi ikke lenger igjen noen norske selskaper som betaler skatt i dette landet.
Og regningen for manglende innbetalt skatt blir sendt til vanlige lønnsmottakere.


Hvordan kan politikerne ødelegge Norge ?

(4. febr. 2016) Bildet er fra en glitrende god dokumentar som NRK har vist et par ganger nå. Her er oppskriften for økt ulikhet og mer ubalanse:

 • De kan sørge for at de rikeste betaler mindre skatt
 • De kan sørge for at multinasjonale selskaper ikke betaler skatt
 • De kan sørge for at folk får litt mindre i lønn
 • og litt mer i skatter og avgifter
 • De kan la folk jobbe litt flere timer
 • i litt flere år
 • De kan kutte i sosiale goder
 • og i pensjonene til de fattigste
 • og kutte i bostøtte
 • De kan dra inn en feriedag her og der
 • og sørge for at de sykeste mister jobben
 • De kan bidra til at flere blir ansatt i vikariater
 • og at utlendinger gjør jobbene billigere
 • De kan tillate at fisk sendes til Kina for å sløyes
 • og at mest mulig blir konkurranseutsatt til lavere betalte folk
 • De kan la offentlige anbud gå ut av landet
 • bygge fregatter i Spania
 • De kan la pengene bestemme politikken
 • og gi blaffen i "vanlige folk"

Det er å håpe at Erna Solberg, Siv Jensen, NHO presidenten, Civita lederne, Røkke, Hagen, Bjerke, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Jonas Gahr Støre og mange flere ser denne videoen.
Hvis de ikke ser den, viser det at de ikke fortjener den stillingen de innehar, og at de ikke vil landet vel.

Som et apropos til denne dokumentaren: DnB har nettopp lagt frem et ekstremt bra resultat som de med å si opp 600 ansatte.


De nye landssvikerne

(10. nov. 2015)
Det nye ordet for skatteunndragelse er "skatteplanlegging". Politikerne tillater at skattbart overskudd flyttes ut av Norge på lovlig vis, at overskudd i Norge gjøres om til underskudd takket være morsom triksing (internfakturering, internprising eller internlåning), og at Norge mister 40 til 60 milliarder kroner i skatt hvert år.

Fordi statsbudsjettet må gå i balanse, blir regningen sendt til vanlige folk. Mer skatt, mer avgifter, mindre velferd.


Rentefradrag for fall

(30. mars 2015)
Morten Hønsi Følling (Bergen unge Høyre) viser til at snittet for rentefradrag i 2009 var 33.100 kroner, mens den rikeste fjerdedelen fikk 73.600 kroner i rentefradrag. Det er betydelige midler som brukes til å subsidiere de rikeste boligeierne og andre lånespekulanter i dag. Fjerning av rentefradrag vil frigjøre 30 milliarder kroner ifølge VG, skriver han.


Bløffen om skattekutt til de rikeste

Korrupsjon
(20. feb. 2015) Korrupte samfunn sørger for at de rikeste blir rikere og vanlige folk får regningen. Norge er blitt et korrupt samfunn. Men korrupte politikere synes fritatt for straffeforfølging.

Det gjelder enten de gir vekk offenlig eiendom til bekjente, gir gunstige skatteavtaler til støttespillerne sine, eller inngår handelsavtaler via tidligere kolleger som nå er blitt betalte lobbyister, avtaler som for evig tid fratar folket elementære demokratiske rettigheter trolig i strid med grunnloven. Det ligger i sakens natur at folket ikke blir informert om hva som skjer.

Upward redistribution
"Once you realise that trickle-down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are: a simple upward redistribution of income, rather than a way to make all of us richer."

Ha-Joon Chang, economics professor at Cambridge University

Trickle-down = the idea that reducing the tax on the wealthiest is good

Bevisst lureri ?
Det gjenstår å avklare om skattebløffen er en bevisst og planlagt kjeltringstrek eller om det er villedete politikere som faktisk tror de gjør landet en tjeneste. Vi frykter det første. I så fall ledes landet av kjeltringer. Alternativet er at landet ledes av inkompetente ignoranter. Dersom de kombinerer skattelette til de rikeste samtidig med nye avgifter og lønns- og velferds-kutt for vanlige folk, kan det være tegn på at vi har med kjeltringer å gjøre.

Tordentale i senatet av Bernie Sanders


Enormt skjult eierskap i Norge

(22. jan. 2015)
Utlendinger eier mye av verdiene på Oslo Børs. Hvem de virkelige eierne er, er det svært ofte ikke mulig å finne ut av for offentligheten. Det kan altså være mafia, ledere av land vi ikke liker å sammenligne oss med, eller skattesnytere i utlandet eller i Norge via utenlandske konstellasjoner. Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger er om lag 40 prosent registrert på forvalterkontoer hvor eierskapet er skjult, sier Aleksander Nervik i VPS til NRK. For aksjer er andelen 50 prosent.

Aksjeutbytte til utenlandske eiere er skattefritt. Skatt er bare for vanlige folk.

Kan gjøre korrupsjon vanskeligere å avsløre (nrk.no)


P. H. Brubakk i NHO lyver så det renner av ham !!!

(6. nov. 2014)
Direktør Petter Haas Brubakk i NHO forsøker i nyhetene på TV2 i dag å bille oss inn at de rikeste har formuene sine plassert i selskaper og dermed betaler skatt og bidrar til sysselsetting. Det han IKKE sier er at mange av disse selskapene er UTEN ansatte, kun konstruert for å få inntekter og formuer til å bli skattefrie innenfor et gunstig regelverk.

Det finnes 72.022 aksjeselskap (SSB 2012) uten ansatte som omsetter for over 500 milliarder kroner i året (SSB 2010). I 2005 kunne SSB fortelle oss at av det fantes 452.000 bedrifter hvorav 78.000 tilknyttet eiendomsdrift UTEN ansatte.


Borgerlige Bergen gjeninnfører eiendomsskatten

(12. sept. 2014)
En halv milliard kroner har det borgerlige byrådet gitt til de rikeste av fellesskapets midler. Det er beløpet byrådet har TAPT på å oppheve eiendomsskatten for de rikeste for budsjettårene 2012, 13 og 14. I tillegg kuttet de borgerlige indeksreguleringen etter 2003. Nå er etterslepet blitt så stort at de ikke har noe valg enn å innføre eiendomsskatten fom. 2015.

De vil bare gi et lite fradrag i bånn på 500.000 kroner, slik at vanlige folk (som allerede betaler skatt !!!) skal få bidra rikelig med den nye eiendomsskatten. Dersom de ønsket en mer sosial profil (noe de borgerlige helt klart ikke ønsker) ville de gitt et bunnfradrag på et par millioner kroner. Dermed er eiendomsskatten blitt enda en skatt for vanlige folk.


Etterlyser britisk formueskatt

(17. mars 2014)
De fem rikeste familiene i Storbritannia er verdt like mye som landets 20 prosent fattigste innbyggere. Hjelpeorganisasjonen Oxfam ber regjeringen innføre formuesskatt for første gang i historien. Økte levekostnader betyr at 95 prosent av landets befolkning har opplevd en nedgang i reallønnen på 12 prosent siden 2003, skriver dn.no i dag.

For Oxfam er dette en nødvendig strategi for å få redusert ulikhet og fattigdom i Storbritannia. Britiske og norske politikere har jo utvist den motsatte agenda: skattefrihet til de rikeste, skatt bare for vanlige folk, større forskjell, et dårligere samfunn.

Oxfam: change that world by mobilizing against poverty


Danmark: 185.000 firmaer betaler ikke skatt

(28. des. 2013)
Det er 240.000 firmaer i Danmark som er registrert som skattepliktige. Men det er bare litt over 57.000 som betaler skatt. Årsakene til dette kan være mange og ikke nødvendigvis ulovlige, skriver Danmarks Radio. Vi mistenker at forholdene kan være tilsvarende i Norge, uten at dette blir omtalt.

Les saken på dr.dk her


Nå må Stein Erik Hagen skatte for luksusyachten sin

(8. des. 2013)
Stein Erik Hagen ble ikke trodd av Oslo tingrett, og tapte skattesaken mot staten om seilyachten s/y Canica.

Men han er ikke den eneste, nå har Skatt Øst startet kontroll av flere selskaper som har kjøpt båt. Det dreier seg om mange millioner kroner som er lurt unna skatt.


Ville du likt bare å skatte av overskuddet ditt ?

(8. des. 2013)
Ville du likt at du istedenfor å bli trekt forskuddsksatt fikk utbetalt HELE lønnen skattefritt og deretter bare måtte skatte av det du hadde igjen ved årets slutt ? Da skulle det ikke blitt mye skatt fra lønnsmottakere i dette landet !

Slik har de rikeste det som leker seg gjennom sine selskaper. Selskapene betaler kun skatt av "overskuddet", og det skal ikke mye bruk av penger til før selskapet ikke har noe overskudd.

Høyre og Civita liker å si: "Det er jo fryktelig galt at man skal betale skatt uten å ha overskudd !!!" Så lenge du ikke gjennomskuer dem, høres det greitt ut. Som lønnsmottaker skal du definitivt få betale din skatt uten å ha noe "overskudd".


Facebook, Google, Yahoo, Starbucks og John Fredriksen betaler ikke skatt

(7. des. 2013)
For multinasjonale selskaper med milliardomsetning er det bare noen bokføringstriks som skal til, så forsvinner selskapsskatten i sin helhet. De kaller det ofte å ta en "dobbel irsk", men andre varianter forekommer også. Slik går land verden over glipp av mange tusen milliarder kroner i skatt. Og dette synes nesten alle, inlusive Høyre og Frp, er riktig festlig.


Høyre vil IKKE skattlegge eiendomsspekulantene

(9. nov. 2013)
Statsbudsjettet fra den avtroppende regjeringen kom med et forslag som skal dempe spekulasjon i boliger. For hittil har folk kunnet kjøpe boliger over en lav sko som de leier ut, for deretter å bo i dem selv siste året og selge dem med skattefri gevinst. Nå vil de rødgrønne innføre en 20-årsregel slik at gevinsten bare blir skattefri for den andelen som eier har bodd i boligen de siste 20 år.

Forslaget ble stoppet av Høyre.
Høyre vil jo ikke at de aller rikeste som leker seg med å skvise boligmarkedet skal begynne å betale skatt av gevinstene. Selv ikke her hvor det er "vanlige folk" som gjør det (de som leker seg gjennom sine selskaper klarer seg jo skattefritt uansett !!!)


Hvordan kutte i skatten ?

(6. aug. 2013) Det er mange måter å organisere skatteinnbetalingen, og det er mange prinsipper man kan bygge politikken på. I dag påstår mange at de rikeste betaler minst, at det er vanlige folk som drar lasset. Viljen til reformer er imidlertid forbløffende liten. Årsaken til uviljen er at uansett hvordan man omorganiserer skatten vil det føre til mer rettferdig beskatning. Og det vil man ikke ha noe av.

Skattelette i bånn eller på toppen ? Spørsmålet blir det samme som med lønnstillegg: skal vi gi 5 prosent til alle eller et fast kronebeløp til alle ? Med prosentregning får de høytlønte mest, med fast kronebeløp blir gapet uendret mellom ulike grupper, men relativt litt mindre. Høyre vil gjerne senke skatteprosentsatsen over hele fjøla, og da får de rikeste mest i skattelette. Så enkelt er det. I tillegg påstår onde tunger at Høyre vil fjerne enkelte skatter som bare rammer rike folk.

Hva slags inntekter skal vi skattlegge ? Vi har lønnsinntekt, kapitalinntekt, aksjeutbytte, formueskatt, eiendomsskatt, arveavgift, moms og avgifter osv. Lønnsintekt, moms og avgifter rammer "vanlige folk" og gir mye av skatteinngangen i Norge. Vi påstår at de som organiserer virksomheten sin gjennom firma, enten det er eiendomselskaper, holdingselskaper eller andre selskaper slipper lettere fra beskatning enn "vanlige folk". Det er ett sett skatteregler for vanlige folk og ett sett skatteregler for de rikeste.

Bør alle skatteformene sees på samlet ? En bred gjennomgang kunne f.eks. gitt romslige fradrag i bånn både for de som tjener minst, har minst aksjer eller eiendom, de som har minst formue og som arver minst, osv. Men skal en slik politikk lykkes, må de som tjener / eier / arver mest ikke få adgang til å omgå regelverket slik de gjør nå.

Trenger landet mer skatt ? Ja, hevder mange. Noen går så langt som å si at man ihvertfall ikke gir skattelette i den situasjonen verden er i nå. Dersom folk bare fikk rentefradrag for primærbolig inntil 4 millioner, ville dette gitt landet 10 milliarder mer i skatteinntekter. Det vil man heller ikke. Det er for mange rike som leker seg med lånte penger.

Potensialet er der. Trolig vil de største potensielle skatteinntektene forbli uutnyttet og havne i skatteparadiser, som nå. BT peker over flere artikler på den åpenbart store gevinsten vi kan ha ved å disponere statsbudsjettet bedre.


Forskjellen på beskatning i Norge

(2. mars 2013)
Ingen norske medier har så langt ønsket å følge opp denne saken som belyser utlikhet i beskatning, hvordan "vanlige folk" diskrimineres ved at det finnes ett regelverk for rike og ett regelverk for vanlige folk. Det ser ut som skattereglene er laget på de rikestes premisser og vanlige folks bekostning. Man skulle nesten tro at folkets oppgave var å gjøre de 1 % rikeste så mye, mye rikere, det har hvert fall skjedd i Norge de siste 10 årene. Og enkelte partier vil ha mer ...

Jørgen Hattemaker

Får lønn
Lønnsmottakere får som kjent lønn som det er trukket skatt og arbeidsgiveravgift fra. De blir heftig avgiftsbelagt for å kjøre bil til og fra jobb/barnehage osv., og de betaler moms på forbruk.

  Kong Salomo

  Fakturerer
  Enten det er snakk om store TV-stjerner, idrettsfolk, ex. politikere eller andre godt betalte mennesker, jobber de gjennom sine egne firmaer. Også formuene deres er investert i egne selskaper på en måte som gir minimal skatt og maksimal fortjeneste. Inntektene til selskapene kommer via fakturering, skattefritt akskjeutbytte eller eiendommer. De trekker ikke arbeidsgiveravgft, ikke skatt, de får tilbake momsen og de utgiftsfører alle kostnader som tillates utgiftsført.
Trekkes inntektsskatt før pengene utbetales
Vanlige lønnsmottakere trekkes for skatt på sin inntekt eller trygd allerede før de får den utbetalt, de fleste trolig rundt 30 % skatt. Hvor mye skatt tror du de ville betalt dersom de bare behøvde betale skatt på det som var til overs når året var slutt ?

En slik ordning ville selvfølgelig gjort oss til nyllskatteytere alle sammen.

  Skatter bare på evt. overskudd, eller om det tas ut lønn
  De rikeste som har all sin formue og alle sine inntekter i selskaper, betaler ikke skatt av inntektene men av det overskuddet selskapene evt. måtte ha ved årets slutt. Dette høres så selvfølgelig ut, men utgjør en STOR forskjell i beskatning i forhold til lønnsmottakere.

  Dersom de ikke vil betale selskapsskatt, øker de meget enkelt forbruket i selskapene eller investerer pengene f.eks. i eiendom. Dersom de heller ikke tar ut lønn som lønnsmottaker ender de også personlig opp med null i inntekt. Det betyr selvfølgelig ikke at de nar null i levetandard eller skatteevne, bare at de ikke betaler inntektsskatt.

Betaler moms
Vanlige folk bruker penger det er trukket arbeidsgiveravgift og skatt fra, og de betaler også moms. Normalt vil staten motta 100.000 kroner i skatter og avgifter når en lønnsmottaker handler for 100.000 kroner. Derfor er privat forbruk meget gunstig for staten.
  Får tilbake momsen
  Når de rikeste handler gjennom sine selskaper, slipper de å bruke penger det er trukket arbeidsgiveavgift og skatt fra, og de får tilbake momsen. I tillegg kan alle utgiftene trekkes fra i regnskapet, og fører til en skattemessig fordel. Slik får de rikeste dobbelt så mye varer og tjenester som vanlig folk for samme beløpet.
Betalte 41 milliarder i skatt på aksjeutbytte
I perioden 2006-2012 ble det utbetalt 1395 milliarder kroner i aksjeutbytte. 170 av disse gikk til personer og småsparere som betalte 41 milliarder kroner i skatt i perioden, et snitt på rundt 6 milliarder kroner årlig i skatt.

  Betaler null i skatt på aksjeutbyttet
  1225 milliarder kroner ble utbetalt til selskaper i skattefritt aksjeutbytte 2006-2012 ifølge regelverk som gir full skattefrihet når utbyttet blir satt inn i selskaper. Eiere av selskaper har altså fått øke formuen dramatisk takket være skattereglene. Da regelverket ble vedtatt het det at "når eierne tar ut pengene fra selskapene som lønn, må de skatte av dem." Som om folk som i flere 10-år har latt være å ta ut lønn for å slippe å betale skatt, skulle begynne med det nå.
Skatter på gevinst på salg av tomt
vanlige folk betaler 28 % skatt på gevinst på salg av tomt. Bare relevante utgifter og gebyrer kan trekkes fra.
  Skatter ikke på gevinst salg av tomt
  Når tomten eies av et selskap, vil gevinst inngå i selskapets regnskaper og alle utgifter, ikke bare relevante for tomten, kan trekkes fra. Dersom selskapet skulle ligge an til positivt resultat, kan man ganske enkelt investere overskuddet i mer eiendom for å slippe skatt.
Gambling på spilleautomater: Skatter på enkeltgevinster
Spilleavhengige skatter på alle enkeltgevinster over 10.000 kroner på utenlandske nettspill uavhengig om de spiller vekk gevinstene i neste omgang. Dermed blir mange dobbelt ruinerte: de sitter igjen med spillegjeld + krav fra kemneren.

  Gambling på børs: skatter av årest overskudd
  De som gambler på børs skatter bare av det samlete overskuddet de evt. har ved årets slutt, dersom de har tap kan dette framføres til neste år.
Har liten eller ingen formue
Vanlige folk opplever at når lønningsdagen kommer er lommeboken tom. Noen kan over et langt liv ha fått nedbetalt bolig og være litt formuende uten at det gir den helt store skattesmellen.

  Mange tusen milliarder i formue
  Formuene i Norge har økt eventyrlig de siste ti årene, ikke minst takket være gunstige skatteregler. Fordi formuer i eiendom ikke angis ut fra rell verdi men likningsverdi (ca. 60 %) betaler mange eiendomsbaroner ikke formueskatt på sin eiendomsmasse.

  Dersom eierne bare skulle betale formueskatt når selskapene hadde overskudd, ville dette innebære brå slutt på formueskatten. Vi vet at de 10 % rikeste betaler 90 % av de 15 milliarder landet får inn av formueskatt, og dette er omtrent den eneste skatten de betaler.


Skattefarsen (nov. 2012)


En rettferdig beskatning - finnes den ?

(23. mai 2012)
Det har skjedd noe med "kaken" fra 1996 til 2006. Den har blitt så mye, mye større. Likevel ser vi at "vanlige folk" ligger omtrent på status quo, mens staten tar mer go de superrike tar mest. Er dette en god måte å dele kake på?


Et lite bidrag i lønnsforhandlingene.

(16. mai 2012)
Grafen er tegnet på frihånd uten noen seriøse kilder eller tall. Likevel kan den vise utviklingen de siste årene slik mange av oss opplever den.

Heldigvis: vi har det så jævlig godt i dette landet at vi ikke bryr oss !

Man trenger ikke være bekjennende sosialist for å hevde at alt det vi skaper i verden er for oss alle sammen, ikke bare for de 1% rikeste.

Men dette her synes Erna Solberg er helt all right. Derfor vil hun ha enda mer skattelette til de aller rikeste ved å fjerne formueskatt og arveavgift.


IMF mener Norge bør endre skattesystemet

(23. nov. 2011)
IMF gjør et stort poeng ut av at Norge bør gjøre endringer i skattesystemet for å bedre den finansielle stabiliteten: «De veldig store, implisitte subsidiene for boligeiere i Norges skattesystem oppfordrer husholdningene til å ta opp overdreven boligjgeld samtidig som det fører til en uforholdsmessig fordel for husholdninger med høye inntekter.»

Norway—2011 Article IV Consultation Concluding Statement of the IMF Mission (imf.org)


Skatten som forsvant

Tjente 340 millioner i 2009. Ingenting i 2010. (23. okt. 2011) Det er dn.no som henter frem historien til kraftmegleren Einar Aas, som ikke er enestående i det hele tatt. Den skattbare inntekten hans var 0 kroner ifjor. Også den lignede formuen hans har krympet kraftig, fra 907 millioner kroner til 778 millioner, et fall på 129 millioner kroner. Dermed endte skatteregningen på bare 8,5 millioner kroenr, nesten 100 millioner lavere enn i 2009. Hva var det egentlig som skjedde med Einar Aas ? Fikk han seg skatterådgiver?


Bør bli 60 % skatt på lønnsinntekter over 2 millioner

(10. juli 2011)
Landet har sett for mange eksempler på at grådlige ledere får uanstendige lønninger og etterlønninger og uhyrlige pensjoner. En vei for å gjøre disse utilbørlige utbetalingene litt mer spiselig for vanlige nordmenn kan være å øke skatten på toppen. Dermed får fellesskapet litt mer tilbake av det som egentlig er skapt av fellesskapet og tilhører fellesskapet. Vi oppfordrer AP til å innføre 60 % skatt på lønnsinntekter over 2 millioner kroner fom. 01.01.2012.


De aller rikeste har blitt så mye, mye rikere

(28. febr. 2011)
 • Mens de superrike gjennom 1980-tallet tjente 26 gjennomsnittsinntekter i året, tjente de gjennom 2000-tallet 178 gjennomsnittsinntekter i året.
 • Samtidig har lønnsandelen (andelen som går til ansatte) i privat næringsliv falt markant
 • Ulikheten mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet er nå tilbake til nivået fra 1930-tallet.

Et verdiproblem. Det er klart at å løse problemet krever en helt annen type politikere enn de vi har i dag: nemlig politikere med verdisystemet i orden. Dagens skattepolitikk er det samme som å utvise forakt for folket. Politikerne gjør narr av embedet de har fått av velgerne å forvalte og drifte samfunnet på en rettferdig måte.


Trygdebløffen fra NHO

(1. febr. 2011)
Høyresiden ønsker å avspore debatten om skatte-fellen.
Utspillene - som stinker Civita og Bilderberg lang vei - har tidligere omtalt trygde-fellen og velferdsfellen. Til og med standarden i norske fengsler har vært problematisk for denne gjengen. Hvorfor de holder på slik? Trolig for å avspore debatten om skatte-fellen. Denne gjengen betaler nemlig lite og ingenting i skatt.

1% av verdens rikeste kontrollerer nå 43% av rikdommene
og dollarmillionærene økte sin formue med 19% i fjor. Det er regelen - ikke unntaket - at de rikeste blir rikere og vanlige folk står stort sett i ro. NHO, Høyre og Frp ser med redsel og gru på at de gunstige særregler som gjelder de rikeste skal opphøre.

Velferdsfellen
I fjor økte dollarmillionærene formuen med 19 %


Skatten som politikerne ikke ønsker

 • Avgift på børs på 0,7% = 22 milliarder
 • Skatt på aksjeutbytte for alle = 33 milliarder
 • Skatt på eiendom til store besittere = 30 milliarder
 • Skatt på reell formue = 10 milliarder
 • Skatt fra multinasjonale selskaper = 30 milliarder
 • Begrensning av rentefradrag = 10 milliarder
 • Skatt på arv = 5 milliarder

Alternativet til rettferdig skatt = skattegave til de rikeste. Vi anslår at landets rikeste har mottatt fra 50 til 100 milliarder kroner i skattegave fra 2000 til 2007 hvert år. Regningen er sendt til pensjonister, trygdete og vanlige lønnsmottakere som har måttet dra lasset aleine. Media har jevnlig pirket i saken, men den er stort sett tiet i hjel.


Røkke (og hans likesinnete) betaler ikke moms

(11.sept. 2009)
Kjell Inge Røkke kan bygge dobbelt så dyre hus som vanlige folk for de samme beløp. Fordi selskap står som eier, oppnår han fordeler som vanlige folk bare kan drømme om. Disse groteske skattefordelene har gitt Røkke god drahjelp i å bygge hyttepalass i Oppdal til 100 millioner kroner, til å kjøpe yachten "Reverie" (500 millioner) eller flyet "Rebel's tool" (300 millioner), begge solgt med tap. Nå bygger han et nytt fantastisk palass på en holme utenfor Asker. Regningene der går trolig til et av Røkkes selskaper slik at han får momsen refundert.

Her er hva Røkke og hans likesinnete har fått i fordeler:

 • De betaler ikke moms når de handler og bygger gjennom sine selskaper.
 • De slipper å bruke penger som det er trukket skatt for.
 • Det blir heller ikke trukket arbeidsgiveravgift for pengene.
 • Selskapene som har bokført utgiftene til alt dette, får skattefordel pga. utgiftene.

Hytta til Røkke i Oppdal eies bl.a. av selskapene Våningshuset AS, Blåørret AS, Masstu AS, Kvennhuset AS, Sissihø AS, Storhø AS, Orkelhø AS og Vora AS. Denne kompliserte eierstrukturen er trolig motivert ut fra den finansielle situasjonen.


Skattefarsen i Norge fortsetter

(29. aug. 2009)
1,7 % i skatt
Dagens Næringsliv undersøkte overskudd og skatteinnbetalinger for 25 norske selskaper for 2005. De hadde 13,5 milliarder kroner i overskudd og betalte 222 millioner i skatt. Det utgjør en skatteprosent på 1,7. Blant de som har vært flinkest til å redusere skatten, finner vi folk som Stein Erik Hagen, Christer Sveaas, Petter Stordalen og John H. Andresen.

Vi har i praksis skattefrihet på aksjeutbytte: 200 milliarder unndras beskatning. Politikere som sier "Nå betales 28 % skatt på kapitalinntekter" lyger så det renner av dem. Av 217 milliarder kroner utbetalt utbytte i 2007 fikk staten inn mellom 2 og 3 %.

Eiendom brukes til å sylte vekk formuer.
Har du et par hundre millioner i formue du vil sylte vekk, er eiendom tingen. Med et par enkle grep får du null i formue. De svære inntektene eiendommene genererer kan du kanalisere tilbake i flere eiendommer, og i løpet av en generasjon kan du bli eiendomsbaron ved å surfe på skattereglene. Og selvfølgelig: null i inntekt, null i formue og null i skatt. Økonomer hevder eiendom er et bedre og mer rettferdig skattegrunnlag enn lønn, og kan bidra til lavere kostnad på arbeidskraft og dermed større konkurransefordeler.

De rikeste får dobbelt så mye igjen for pengene!
Hvis du som lønnsmottaker kjøper varer og tjenester for 100.000 kroner må du betale moms. Du må også trekke skatt på pengene du må tjene for å betale varene og momsen, og arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift. Staten stikker av med 100.000 kroner i netto skatter og avgifter på dine kjøp.

Hvis du er rik og handler gjennom et av dine mange selskaper, kan du få tilbake momsen. Du slipper å bruke penger som er skattet for, og det er ingen som trekker arbeidsgiveravgift av pengene du bruker. I tillegg kan du føre kjøpene til fradrag i regnskapet og får en skattefordel av det.

Who is next?
Nestemann ut er arveavgiften og formueskatten, og gjerne eiendomsskatten. Det er ikke nok for de rikeste bare å tjene pengene skattefritt. De vil selvfølgelig slippe å betale skatt for de formuene som er opparbeidet skattefritt, og de vil heller ikke at neste generasjon skal betale arveavgift når de en gang dør.


Også Stein Erik Hagen surfer på skatteregler

(27. juli 2009)
Det er med forundring vi konstaterer at Stein Erik Hagen ikke vil betale 41 millioner i formueskatt. Han slapp nemlig å betale rundt 3000 millioner (3 millarder) kroner i skatt da han solgte sitt imperium i 2005.

Det året fikk nemlig de rikeste av forrige statsminister Bondevik (Krf) på oppdrag fra daværende finansminister Per Kristian Foss (H) ett helt år med full skattefrihet på aksjeutbytte. Hagen solgte altså ikke ICA-kjeden "fordi han ville gjøre noe annet", han gjorde det fordi han kunne selge kjeden for et sted mellom 8 og 11 milliarder kroner uten å betale skatt for inntektene av hans livsverk. Derfor har Hagen ingen grunn til å grine over 41 millioner i formueskatt. Skatt er for vanlige folk.


Groteske skatteregler bidro til boligkrisen

(17. jan. 2001)
2006, 2007 og tildels i 2008 så vi en utbygging av boligkomplekser, hytteparadiser og næringseiendommer som det er lenge siden landet har sett maken til. Den heftige utbyggingen førte til at markedet ble støvsuget for fagfolk og at prisene på bygningsmaterialer steg dramatisk. Det ble åpnet for arbeidsinnvandring fra alle land der man kunne finne fagfolk, arbeidere som tildels ble utnyttet og utbyttet, jobbet svart og tildels ikke innbetalte skatt til Norge. Landet skulle bygges ut for milliarder, kanskje så mye som 150 milliarder kroner. Men hvor kom alle pengene fra ?

Fra 2006 ble skatt på aksjeutbytte fjernet ("skatteutsettelse", i praksis utsatt for alltid) når pengene ble puttet inn i et "investeringsselskap". Vanlige folk som ikke har slike selskap, betaler fortsatt 24 % skatt på aksjeutbytte. Investeringsselskapene skulle få landet til å blomstre og pengene til å yngle. Og vi snakker ikke om småpenger. Vi snakker om rundt 150 milliarder kroner i aksjeutbytte (2007) som skulle investeres for å slippe skatt, og det ble opprettet rundt 50.000 selskaper som bare fikk dette til hensikt.


De trikser for å slippe skatt

(29. nov. 2008)
Små endringer i aksjekapitalen får store konsekvenser for skatteregningen til landets rikeste, skriver Dagens Næringsliv. Ved å ta ut to millioner kroner av aksjekapitalen i investeringsselskapet sitt, The Resource Group TRG, slipper Kjell Inge Røkke unna en skatteregning på 100 millioner kroner. Årsaken er at ved endring i aksjekapitalen forskyves tidspunktet for fastsettelsen av formuen med ett år, til 31. desember i år. Da er formuen til Røkke, som i all hovedsak består i Aker-aksjer med rekordlav verdi, mindre verdt. Skatteregningen krymper tilsvarende, ifølge dn.no.


Store aktører saboterer prisnedsettelse

(16. okt. 2008)
Det kan se ut som banker, oljeselskap og kraftnæring gjerne hever prisen når markedet tilsier det, men lar være å senke prisen når det burde være naturlig. Nå har styringsrenten gått ned et halvt prosentpoeng,og pengemarkedsrenten har falt. Da er det naturlig at bankene setter ned renten på huslån.

Oljeprisen er halvert, da er det naturlig at oljeselskapene setter ned prisen på drivstoff. Spotprisen på strøm går ned og fyllingsgraden holder seg bra, også dette kvalifierer til å sette ned prisen på kraft. Men de vil ikke sette ned prisen slik markedet tilsier. De forsøker å dra inn noen gode marginer så lenge det går. Dette er en samfunnsfiendtlig, egoistisk, kynisk måte å grafse til seg ekstra penger og profitt.


De aller rikeste må skatte litt, og hylekoret er igang

(8. oktober 2008)
NHO og næringslivet hyler og griner ganske organisert over skatteskjepelsen i statsbudsjettet. De hevder det vil gå ut over land og arbeid og inntjening og finanskrise og klima og alt. Noen skarve milliarder. Fra en gruppe som nyter paradisiske tilstander.

Reaksjonene må tas som tegn på at dette er en riktig beskatning.


Norge et skatteparadis for superrike

(23. mars 2007)
Norge er fortsatt et skatteparadis for de superrike, sier økonomiprofessorer ifølge Dagens Næringsliv i dag. Det er i år 25 år siden to forelesere ved NHH første gang viste Norge hvordan skattesystemet egentlig fungerer. Den kom ut første gang i 1982. "Personlig Økonomi" er læreboken som langt ut over forelesningsalene vekket interessen for litt mer avansert privatøkonomi.

ØkonomiprofessorTerje Hansen ved Norges Handelshøyskole i Bergen har sammen med NHH-kollega Knut Boye er forfatter for samtlige 25 utgaver av boken. De senere år har andre økonomieksperter også bidratt vesentlig, blant andre studierektor ved BI, Dag Jørgen Hveem og Bjørn Torgrimsen ved Universitetet i Agder.


Skatteforliket

Ved valget 2005 gjennomførte Høyre det sleipeste og frekkeste stuntet som er gjort på lang tid. De klarte å påtvinge Arbeiderpartiet og de rødgrønne et ”skatteforlik”. Da de rødgrønne kom til makten i 2005 var Høyre vettskremt for at de rike nå måtte begynne å skatte igjen. Derfor gikk Høyre systematisk til verks mot Arbeiderpartiet hver gang de fikk anledning med påstander som: ”Arbeiderpartiet vil heve skatten hvis de kommer i regjering”, ”Arbeiderpartiet vil øke skattetrykket hvis de vinner valget”, ”Skatteinnbetalingene vil øke under Arbeiderpartiet”.

Til slutt måtte Arbeiderpartiet si noe. Istedenfor å si: Ja, vi vil øke skatten for de rikeste og lette på skattetrykket for de fattigste, sa de: Vi skal ikke øke skatten til høyere nivå enn i 2004. Dermed var skatteparadiset ivaretatt, og høyre jublet. Høyre jubler sikkert ennå, og man skal ikke påstå at dette var vanskelig for AP. Likevel: denne her får AP fått midt i felisen hver gang de nevnte ordet skatt.