Snus-fornuftig eller avhengig

Er det på tide med en u-trendy informasjonskampanje mot nikotin-avhengighet ?

Snus er nå friskmeldt, og snus-leverandørene kan fjerne kreft-advarselen på pakkene. Men hva med nikotinavhengigheten? Alle vet at en røyker kan ha vanskelig for å slutte. Vil en som bruker snus få en sterkere nikotin-avhengighet og større problemer med å slutte enn en røyker ? Fra sidene til tobakksfritt har vi sakset dette:

Snus inneholder 0,5 – 1,3% nikotin. Konsentrasjonen av nikotin i blodet hos snusbrukere holder seg på et høyt nivå betydelig lengre enn ved røyking av sigaretter. Enkelte røykere har begynt å snuse for å bli kvitt sin røykeavhengighet. Erfaringene viser imidlertid at snus gir sterk nikotinavhengighet og at det gjennomgående faktisk er mindre vanskelig å stumpe sigaretten enn å slutte med snus.

Når det legges inn en pris, stiger pulsen og blodtrykket umiddelbart. Vedvarende økt blodtrykk ved bruk av snus har vært registrert etter et par års snusbruk. Det er gjort få undersøkelser av risikoen for hjerteinfarkt ved snusing. Imidlertid er det i Sverige funnet en fordobling av risikoen for død av hjerteinfarkt blant snusere, samt at førtidspensjonering på grunn av hjerte- og karsykdommer var 50% vanligere både hos snusere og røykere enn blant dem som ikke hadde brukt tobakk.


Dop er flott !!! (?)

Snusbruken har gått i taket. (28. februar 2012) Mens bruk av tobakk har gått ned, har snusbruken gått i taket ifølge dagsnytt radio for et par dager siden. Resultatet skal være at vi nå har flere nikotinavhengige enn noen sinne. Nikotinavhengigheten på grunn av snus er sterkere enn tobakk og varer livet ut for de fleste. Prisen? Rundt 1 million kroner for et livsverk. Hvorav halvparten går til Staten i avgifter. Mange blir enda rikere av din snusbruk.

Snille barn snuser. "Det er tøft", "det er sexy", "det er in", det "kicker" og det er "kult". Næringene bruker milliarder til å påvirke - det heter "atferdsendring" - for å få folk til å bruke nye produkter de ikke har bruk for. Snus hører til et godt og aktivt og sunt liv sier de. Ta en da vel! Nikotin-pusherne oppnår alltid de mål de setter seg. Mange kan ikke være våken en time uten ...

Hvor ble det av ungdommelig opposisjon ? Istedenfor å opponere mot snuspress og snusbruk, føyer ungdommene seg pent inn i den grå massen. Festing, alkohol, snus, klær, bilder, overspising, kredittkort, "det gode liv", akkurat som en gjeng roboter. Hvor ble det av selvstendig kritisk tenkning og mot til å ta viktige individuelle standpunkt ? Likevel er det feil å si at folk er dumme og uvitende, folk gjør nøyaktig som de blir programmert til. Fordi ensrettingen og atferdspåvirkningen bare øker, ser vi antakelig bare begynnelsen til problemet. Og ungdommene kjøper den ukritisk.

Har du baller til å bryte med avhengigheten ? Du snuser selvfølgelig "fordi du vil det", og "fordi det er godt". Bare vent, det fins enda sterkere stoffer der ute som virkelig kan gi deg enda mer "kick" - i hvert fall en stakket stund. Dersom du likevel skulle finne på å ville slutte for å leve et liv på egne premisser og oppleve verden slik den virkelig er, er det mulig du trenger litt hjelp på veien. Og hvis du er tvil: løsningen er ikke nikotinplaster eller alkohol. Lykke til !


Dagens ungdommer er blitt konsumenter som viljeløse idioter

(6. juni 2010) Aldri før har multinasjonale selskaper brukt så mye penger på å programmere oppvoksende slekt, og aldri før har vi til de grader sett at folk gjør det de får beskjed om, bare trøkket blir stort nok. Mens noen ser det som demokratiets velsignelse at selskaper kan reklamere for hva som helst hvor som helst, når som helst, hvordan som helst, vil neste generasjon få konstatere at reklame (programmering av forbrukere) kan ha blitt sivilisasjonens største forbannelse - tillatt av enfoldige politikere.

Et "kick" i hverdagen. Det kan se ut som de tøffeste ungdommene (15 til 25 år) er de som får flest kick i hverdagen. De bruker enten tobakk, snus, energidrikker eller alkohol som en del av sin uniformering. Og her er det kick i massevis. For dersom du blir avhengig av tobakk eller snus (som gir mye sterkere nikotinavhengighet enn tobakk), da er næringene og staten sikret en millioninntekt bare fra din lommebok i løpet av ditt liv. Åhh, du tror du gjør det fordi DU vil det? Nei, du gjør det fordi noen selskaper vil det, og fordi de har brukt milliarder i markedsføring (åpen og skjult) for å få deg på limpinnen. Hvis du nå er blitt avhengig av snus eller røyk og tror du er jævlig tøff, du tar feil. Du er bare jævlig dum og viljesvak.

Lykken er å være som de andre? Som ung mann er du lykkelig dersom du er fotballinteressert, heterofil, bruker snus, fester i helgene og følger kleskodexen. Faller du utenfor noe her, kan du være i trøbbel. Hvis du faller stort utenfor, kan du være fortapt. For det har reklamen bestemt, og du skal ikke ha andre guder enn reklamen. Selv "reklamefrie" NRK pøser på med reklame for fotball og tippekamper, som om Norsk Tipping hadde eierinteresser i NRK.

Målet er lydige forbrukere. Det ultimate målet er at de som har reklamemakten kan dressere forbrukerne verden over. Ikke bare fortelle dem hva de skal kjøpe, men også hva de skal mene og hvilket parti de demokratisk skal stemme på. Bak reklamemakten sitter verdens største selskaper, verdens beste psykologer og markedsførere, og verdens grådigste gamle menn. Lykke til, nå kan du ta deg en snus til - eller du kan få deg et liv som ikke er lagt på premissene til manipulerende selskaper.


Snus-salget har eksplodert (2. april 2005)

Ifølge forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er den samlede reduksjonen av alle tobakksprodukter ned hele 41 % i perioden 1988 til 2004.
  • Fra 1988 til 2004 har salget av rulletobakk gått tilbake med 69 %.
  • I samme periode har snussalget gått opp med hele 95 %, og hadde i fjor en markedsandel på 14 % av det totale tobakksalget.
  • Sigarettsalget har gått ned med 20 % siden 1988, og hadde en markedsandel på 58 % i året som gikk.
Les hele saken i vg.no her


Ny forskning påviser økt risiko for kreft hos snusere (16.nov. 2004)

Debatten har gått frem og tilbake for og mot kreftfare siste året. Noen mener at alt er bedre enn å få tjære ned i lungene med den enorme risiko dette innebærer for alvorlige sykdommer, mens det siste nye er at forskning har påvist økt kreftrisiko hos snusere: Snus ökar risken för cancer i munnen och bukspottkörteln. Den bedömningen gör WHO:s institut för cancerforskning i en färsk studie.

Det ser nå ut til at kreft-advarselen på snusboksens, som ble fjernet for et år siden, vil komme tilbake for å advare brukerne mot faren.

Lommelegen mener snus ikke er farlig 16. juni 2003
Mens Dagens Nyheter sier 14. november 2004: Snus ökar risken för cancer


Helseeksperter bekymret, vil doble prisen på snus (29.febr.2004)

skriver Dagbladet. Økningen i forbruk og avhengighet av snus har steget dramatisk i Norge, statistikken viser at 7% av mennene over 15 år og 0,5% av kvinnene snuser regelmessig. I Sverige er tallene høyere, med 20% av mennene og hele 15,3% av kvinnene.

For mange eks-røykere er snusing en grei måte å stille nikotinavhengigheten. Problemet er at snusing gir kraftigere avhengighet og nytes over større tidsrom av dagen enn røyk. Fremdeles har ikke Helsedirektoratet sett grunn til kampanjer, men det ligger kanskje i byråkratiets natur at man ikke gjør noe med problemer før de er blitt massive. Da er det for sent for mange. Hvamenerpartiene.com mener det er grunn å kritisere administrasjonen for dette.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, og Kreftforeningen ber nå myndighetene doble prisen på snus.

Les hele saken i Dagbladet her