Kraftspekulantene blant oss

(27. sept. 2020) Prisen på elektrisk kraft var billig i sommer, rundt 2,5 øre kilowatten midt i august. Mye snø og mye nedbør ga fulle magasiner, så fulle at de nesten matchet rekorden de siste 25 år. Men så i slutten av august skjedde det noe rart. Kraftprisen begynte å stige. I slutten av august var den tidoblet, fortsatt billig sammenlignet med i fjor, men 10 ganger dyrere enn i midten av august.

Det var ingen "uregelmessigheter" i markedet, ingen svenske atomkraftverk som var stanset, ingen ny kabel som var koblet på, ingen krasj i markedet i Europa. Nordpool forklarte prisøkningen med at "det går mot vinter", og da forventer man dyrere strøm. Så kom det enda mye mer nedbør, fyllingsgraden passerte gamle rekorder og i skrivende stund er kraftprisen tilbake til 2,5 øre kilowatten. Hva er det som skjer der ute? Hvorfor ble prisen tidoblet på 14 dager?

Trolig dreier det seg om spekulasjon. Eksempelvis fører forventning om høyere kaffepris til at lagre og skipslaster underveis blir kjøpt opp av spekulanter for deretter å selges dyrere i et stigende marked. En kaffelast kan kjøpes og selges mange ganger før skipet omsider kommer til kai og blir losset. Resultatet er at kaffen blir dyrere for oss alle. Spekulasjon påvirker prisen, akkurat som vi har sett på munnbindene i disse koronatider. Noen vil gjerne tjene masse penger, fort og uten risiko, på andres bekostning. Men er det slik vi vil ha det ???

Hvordan en kraftspekulant tapte milliardformuen i 2018 (nrk.no)


Hvorfor vil de vokse inn i himmelen ?

(13. mai 2020) Vi har sett det ene selskapet etter det andre vokse seg stort i Norge, bli konsern, ekspandere, bli internasjonal, kjøpe opp konkurrenter og satse på nye områder innenlands og utenland. Flere av disse konsernene har hatt det til felles at mens de sikter etter stjernene, har de snublet i gjerdet.

Equinor ville uten sin solide fot i Norge trolig ha gått konkurs. Nå, derimot, vil tapet gi dem en regnskapsmessig fordel og gjøre at de slipper skatt. Equinor har tapt formidable 200 milliarder dollar i USA, et beløp så stort at ledelsen ville blitt ført ut med bind for øynene og skutt i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Nå er det ikke sikkert at alle disse lederne har hatt hånden i honningkrukken, levd over evne, kanskje skaffet seg litt returprovisjon eller syltet vekk noen dollar her og der. Men noe må ha bidratt til at de har ekspandert nær sagt til helvete.

Svaret ligger trolig i skattereglene. For et selskap som tjener masse penger, blir nesten desperat etter å finne nye områder å investere pengene slik at de ikke går til skatt. Og da er et dårlig investeringsobjekt bedre enn ikke noe investeringsobjekt. Med andre ord skyldes denne horrible satsingen politisk styring og politisk vilje.

(20. mai) Det ser ut som om ledelsen i Equinor har tenkt å bli sittende etter at det er tydelig at det har manglet informasjon tilbake til eierne i forståelig form - informasjon som ledelsen i Equinor satt på og trolig feiet under teppet. Dersom det ikke ruller hoder i denne saken, er det et hån mot folk som jobber seriøst.


Vil du støtte profitører eller arbeidsplasser ???

(24. april 2020) Våre politikere anmoder oss nå om å ringe etter rørleggere, elektrikere, tømrere og andre fagfolk for å bidra til å få omsetningen i næringslivet tilbake til normalen under mottoet: "støtt norske arbeidsplasser".

Samtidig vet vi at de samme politikerne både ønsker og er pålagt å sende store oppdrag på "anbud" der vanligvis de billigste utenlandske selskapene "vinner" anbudet. Dermed blir jobbene utført av utlendinger som ikke skatter til Norge, ansatt i selskaper som ikke betaler moms eller skatter til Norge. De eneste som blir "rike" er et næringsliv regisrert i skatteparadiser som surfer på mottoet "laveste standard skal gjelde".

Norske arbeidstakere blir stående i ledighetskø. Vi har ikke råd til å ansette nordmenn som skal få penger når de er hjemme med smittsomme sykdommer, som skal ha gode arbeidsbetingelser og andre velferdsordninger som gratis skole til barna, gratis helsevesen og så videre. Samfunnsøkonomisk er denne måten å drive landet på en eneste stor katastrofe. Men på kort sikt kan politikerne smile og si "Her sparte vi 50 millioner kroner!" på anbud der Stat og Kommuner taper tilsvarende beløp i skatteinntekter.


Pussige priser på drivstoff

(30. mars 2020) Er det ikke pussig hvordan priser på bensin og diesel stiger når oljeprisen stiger, men ikke synker når oljeprisen synker? Nå har oljeprisen stupt til et historisk lavt nivå på 23 dollar fatet, mens drivstoffprisene fortsatt står seg godt nesten uendret. Det er grunn til å tro at det er flere enn bankene der ute som ganske grovt bruker anledningen til å øke fortjenestemargiene. Eksemplet fra Circle K er trolig tre kroner for høy pris etter dagens marked.

Vi VET hvem som myrdet 159 mennesker

(15. mars 2020) Natt til 7. april 1990 brant Scandinavian Star etter forsinket avgang fra Oslo i 19-tiden om kvelden 6. april. Redaktøren på dette nettstedet med samboer sto på kaien på Tjuvholmen, og da skipet seilte utover falt kommentaren: "Der seiler et horehus".

Neste morgen var tragedien et faktum, 159 mennesker døde i en brann som åpenbart var påsatt. NRK skriver i dag at vi ikke vet HVEM som gjorde det. Det er feil. Vi VET hvem som gjorde det, det er bare å følge pengene. Problemet er at vi ikke kan bevise det.


Sauekjøttet vi ikke får lov til å kjøpe

(2. nov. 2019) Saueskandalen vokser, men istedenfor at politikerne setter ned foten og forbyr destruering av mat, bidrar de til at skandalen vokser ved å holde kjøttprisen unødvendig høyt for inntektenes skyld. NRK fronter saken feil når de sier "kjøttet som ingen vil ha". Dette er kjøttet som ingen får tilgang til. Samtidig krones idiotien ved at import av sau fra New Zeeland fortsetter. Det heter "dum som en sau", men dette overgår alt. I dag er det lettere å få tak i kjøtt fra hjort og elg.

Kynisk manipulasjon av markedet for å opprettholde pris på andre varer
Pris settes ut fra tilbud og etterspørsel. En effektiv måte å stoppe etterspørsel er å gjemme vekk varene. Det er det som skjer med sauekjøttet. Ingen, verken politikere eller Nortura, ønsker å få det ut til forbrukerne for å opprettholde prisen på lam. Dersom hver husholdning kjøper 1 kilo ekstra sau, blir det 2 millioner kilo kjøtt. Dersom det er matvarekjedene som saboterer pristilbudene fra Nortura slik at de ikke når ut til forbrukerne, må Nortura selv bringe tilbusdkjøtt ut og gjøre det tilgjengelig. Alternativet må være bot i 10-millioner klassen.


Glitrende timing !!!

(6. august 2018) Hva gjør regjeringen når den ønsker å avvikle norsk jordbruk ? Svar: De slår beina under storfedriften ved å tillate dobbelt så mye IMPORT av storfekjøtt nå når alle norske bønder må tvangs-slakte dyrene og alle fryselagrene er fulle.
Fy faen!


Politikerne VIL at kjeltringer skal komme til Norge

(12. august 2017) «Operasjon svartmaling» var en spesialgruppe i Finans- og Miljøseksjonen hos Oslo politidistrikt som vokste frem i 2012 og 2013. Da de ble lagt ned i 2015 kunne de vise til flere fellende dommer, og gruppen ble beskrevet som «en suksesshistorie som har oppklart store og alvorlige saker». Oslo-politiet forklarte nedleggelsene med kraftige kutt i budsjettene, skriver Aftenposten.

Altså: Politikerne i dette landet vil ikke ha noe av at politiet stopper kjeltringer og trygdesvindlere, derfor har de lagt ned det beste effektive middelet i kampen mot dem. Derfor kan kjeltringene fortsette å benytte tvilsomme selskaper og kjøre millionbeløp ut av landet, samtidig som svartmalerne får trygd.

Politiets «suksessgruppe» ble motarbeidet (aftenposten.no)


Albanske kriminelle nettverk har overtatt store deler av malerbransjen

(10. august 2017) De kriminelle nettverkene har også utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler. Dette kommer fram i boka «Svartmaling: Kriminelle bygger Norge», av journalist Einar Haakaas, skriver NRK.no i dag (link).

Det morsomme er at dette er villet, planlagt, ønsket politikk, gjennomført av høyrekreftene i verden. Og billige er de, kjeltringene. I hvert fall på kort sikt, og hvis du ikke ser helheten, akkurat slik høyrepolitikere ikke ser helheten. Man skulle nesten tro at Norge ble ledet av kjeltringer. Kanskje vi er det.

NRK nevner malerbransjen. Det er selvfølgelig ikke den eneste bransjen. (nrk.no)


The Brits are selling out hospitals

Plans to privatise National Healt Services in Britain - and nobody knows! (7. juni 2017)
Independent report: NHS property and estates: Naylor review


Er Karita Bekkemellom blitt ei hore for legemiddelindustrien ?

(6. sept. 2016) Etter en selsom sceanse på Dagsnytt 18 i dag kan det nesten høres slik ut. Her ble snakket om legemiddelpriser, offentlighet og hemmelige innkjøpsforhandlinger. Det kan se ut som om legemiddelindustrien i verden har fått for mye makt. Og den eneste politikeren i den vestlige verden som tar oppgjør med legemiddelindustrien er Bernie Sanders, link nedenfor. Norske politikere legger seg flate, og norske ex politikere selger seg til høystbydende.

Bernie Sanders hudfletter legemiddelindustrien


"Dette er ikke mitt bord," sier Finansdepartementet

(7. mars 2016) Vi spurte finansdepartementet om å få vite hva Google, Facebook, Amazon og Apple (IKEA sto ikke på listen den gang) har oppgitt som omsetning i Norge fra og med 2008, og hva de har betalt i skatt. Årsaken til spørsmålet er at flere land i EU nå opererer med milliardsøksmål mot selskapene pga. grov skatteunndragelse i flere land. Vi ønsket vite i hvilken grad det samme er tilfelle i Norge, og tenkte Finansdepartementet var rette instans for spørsmål av slikt kaliber.

Finansdepartementet svarte i dag at dette ikke er deres bord. "Finansdepartementet er ikke rett myndighet for dine henvendelser og er derfor ikke i besittelse av de opplysningene du etterspør." Og det er sikkert riktig. Finansdepartementet ser ut til å jobbe mest med å gi skattelette til de rikeste. Skatt henter man hos vanlige lønnsmottakere. At økonomer sier slik politikk er tull, affiserer ikke Siv Jensen det minste.

Femmerbanden IKEA, Google, Facebook, Amazon og Apple har hver sin røverhule full av gull. Sånn går det når skattereglene ikke holder tritt med teknologien og når Finansdepartementet brer sine vinger over kjeltringstrekene.

Den store skattejakten (aftenposten.no)
IKEA har unndratt 1 milliard €uro i skatt!!!


Apple må betale milliarder i straffeskatt til Italia

(Vi mailet finansdepartementet 4. januar og spurte hvor stor Apple's omsetning har vært i Norge og hvor mye de har betalt i skatt i samme tidsrom. Departementet har ikke besvart henvendelsen ennå.)

(30. des. 2015) Datagiganten Apple har gått med på å betale 318 millioner euro – over 3 milliarder kroner – etter å ha blitt etterforsket for skattejuks i Italia. Apple i Italia og selskapets sjefer i landet har vært under etterforskning for blant annet å ha oppgitt mangelfulle opplysninger om inntekter mellom 2008 og 2013, skriver dn.no

Denne typen skattejuks ser ut til å bre om seg blant multinasjonale selskaper, og det er bare å finne sterkt forunderlig at ikke norske myndigheter er like offensive som de italienske for å få inn skattekronene.

Norge ser ut til å mangle både politisk vilje og evne til å gjøre det samme som Italia. Når unndragelsen får fortsette i Norge kan det bare skyldes at skattesnyteriet i praksis blir godkjent av våre politikere. Og regningen for unndragelsen går selvfølgelig til vanlige folk som må betale mer skatt og avgifter.

Apple inngår forlik i italiensk skattejukssak. (dn.no)
I 2013 betalte Apple kun 3,7 prosent i skatt på sine inntekter utenfor USA (itavisen.no)


G20 vil ha slutt på skattetriksing for multinasjonale selskaper

(19. nov. 2015) Det er Dagsavisens leder som kommer med godt nytt fra G20 toppmøtet i Tyrkia, en nyhet som druknet i terroren i Paris. En ny avtale om en felles skattestrategi skal stenge postboksselskap i skatte­paradiser og stoppe multinasjonale selskapers kyniske skatteplanlegging som røver fellesskapet, er steg mot bedre fordeling og en mer rettferdig verden.

For Norge betyr det 40 - 60 milliarder, kanskje mer, i skattekroner hvert år. For U-land, om de klarer å bli med på lasset, betyr det liv eller død. De vil få ti ganger mer til å utvikle landene og bekjempe fattigdom med litt skatt fra de virksomhetene som driver der, enn landene mottar i utviklingshjelp.

Men EU har langt igjen. EU's nåværende president er Jean-Claude Juncker. Han var statsminister i Luxembourg da mange av de morsomme "skatteavtalene" ble utformet, og det gjenstår å se hvor korrupt han egentlig er. At han er korrupt, er svært sannsynlig.

G20 kobler skattegrep (Dagsavisens leder)


Storkapitalistene ruler

(15. juli 2015) Nedenstående replikk sto i dag noen sekunder på nrk/ytring under sak om Libya-bombingen fra 2011 før moderator slettet den. Det var nok til å kopiere replikken, som fortjener å bli lest et par ganger, og langsomt.

"Islam er ille, men verdens finans- og industrielite er like ille. Denne antidemokratiske, ultravoldelige, intolerante og menneskeundertrykkende eliten har store økonomiske interesser i kriger og konflikter, særlig gjelder dette våpenindustrien. Ved hjelp av instrument/verktøy som organisasjonene IMF, WTO, WB, UN og ikke minst EU føres verdens befolkning bak lyset og lar elitens mediaskapte virkelighet sette dagsorden."


SISTE: monopolet er gitt opp.
NRK viste i går dokumentaren om HIV-medisin: Fire in the blood (klikk her for å se)
www.fireintheblood.com

Siden den tragiske slutten i dokumentaren har det skjedd noe ...
(2. des. 2013) Legemiddelselskapene med patentrettigheter og verdensmonopol har gått med på å selge generisk AIDS-medisin til fattige land i den tredje verden, under forutsetning av at salget går gjennom dem. Det betyr at fattige igjen får tilgang til billig medisin, mens vi i den vestlige verden fortsatt betaler 100 ganger mer for medisinen enn den koster å produsere. Mektige menn bak mektige stiftelser (Bill Gates og Bill Clinton m.fl.) kan ha bidratt til dette som må kalles et kompromiss som bidrar til å redde liv, selv om det fortsatt er triste tall ute og går mange steder.

50 prosent økning i antall barn som dør av AIDS fra 2011 til 2012

Her er kortversjonen:
(28. nov. 2013) Pga. patentregler kostet årsdose med HIV-medisin på slutten av 1990-tallet 15.000 US$, penger som fattige i Afrika ikke har. Generisk medisin (såkalt kopi-medisin) kunne produseres for 150 US$ året (i dag under 100 US$), noe som åpnet for behandling av mange millioner mennesker. De store amerikanske legemiddelfirmaene ønsker inneha verdenspatent og verdensmonopol på slik medisin, og det så langt på vei ut til at de skulle greie det. Men så kom 11. september 2001 med anthrax-angrepene i kjølvannet til terroranslaget i USA, og legemiddelindustrien fikk klar melding fra myndighetene: Dette er en nasjonal nødssituasjon, enten selger dere billige medisiner eller så skaffer vi generisk medisin fra andre. Takket være dette unntaket klarte Afrika å få åpnet for indisk HIV-medisin til mange millioner AIDS-syke, de fleste ble helt friske på et par uker.

George W. Bush uttalte at dette var veien å gå - uten å ha snakket med legemiddellobbyen. Så ble verden snudd på plass igjen, legemiddelindustrien fikk bekreftet og beskyttet sine verdenspatenter, de som produserte billig generisk medisin i India måtte slutte med det, og de fattige i verden kunne ikke lenger ha råd til medisinene. Dødstallene på tidspunkt der dokumentaren slutter så tragisk var allerede i ferd med å stige. Men igjen: legemiddelindustrien ble tvunget til å snu. og billig medisin er nå tilbake i markedet.

Kapitalismen har spilt fallitt.
Noen snakker av og til vakkert om den frie konkurranse, om det frie markedet, om velsignelsen av at alle kan starte virksomheter der det behøves. Her ser vi den sykeste monopolsituasjon verden har sett siden skapelsen, en grenseløs ondskap. et kynisk profittjag på andres bekostning, på liv og død.

Alle må være med å kjempe mot denne djevelskapen.
Vi kan ikke leve med slike patentregler, vi kan ikke leve med at noen skaffer seg en monopolsituasjon som tillater dem å ta 100 ganger mer for medisiner enn det de koster å produsere. Vi kan ikke godta at legemiddelindustrien får myrde fattige mennesker for fote. Det er uholdbart å tillate patenter på livreddende medisin. Vi stiller også spørsmål med om det er riktig at forskning utført på norske instituasjoner og sykehus skal kunne selges fritt til en legemiddelindusti som utelukkende ønsker utnytte "potensialet" kynisk for egen profitt.


Bedre investering enn gull !!!

(15. aug. 2011) Nå flykter de fra valuta, fra aksjer og snart fra Gull. Den nye trenden er å investere i jordbruksland. Det er Dagens Næringsliv som opplyser oss:

"Midt i kaoset og støyen er det noen (George Soros) som i stillhet kjøper ting som faktisk kan brukes, og som har en verdi utover å være valuta eller metall - ja, de kjøper matjord, skriver Jon Nadler, gullanalytiker i Kitco Metals i en kommentar fra forrige uke. Han viser til en artikkel i Bloomberg Magazine som skriver at investorer har 16 prosents årlig gevinst på investeringer i matjord i USA, Latin-Amerika og Afrika. "

Hvem det er som betaler de 16 prosentene med årlig gevinst, sies det ingenting om. Det ser ut som kapitalistene ender opp med alle primærnæruingene: jord, mat, vann, energi, kommunikasjon. Er det noen som kjenner ballegrepet stramme seg ?

Nå er det grønne jorder som gjelder, skal vi tro en rekke superinvestorer


Britisk hedgefond har støvsugd kakaomarkedet (20. juli 2010)

Det er det London-baserte fondsselskapet Armajaro som får skylden for prishoppet. Ifølge meglere har selskapet kjøpt opp rundt syv prosent av verdens årsproduksjon av kakao de siste dagene. Og selvfølgelig, når prisene har gått tilstrekkelig opp vil de selge hele beholdningen og finne andre råvarer å skvise fortjeneste på. Så får leserne vurdere om de vil kalle det god businell eller jævlige kjeltringstreker. Det som trolig vil skje nå, er at de andre kjeltringene, unnskyld, hedgefondene, vil henge seg på og forsøke å "ri bølgen". Så får vi se hvem som sitter igjen med svarteper når showet er over.

Les saken i Dagens Næringsliv her
Om armajaro (bukken og havresekken ?)
Mystery trader buys all Europe's cocoa (telegraph.co.uk)


Hellas vurderer søksmål mot amerikanske banker (17. mai 2010)

Hellas vurderer rettslige skritt mot amerikanske banker som kan ha bidratt til landets gjeldskrise. Hellas vil undersøke fortiden, og se hvordan dette gikk til. Det pågår lignende undersøkelser i andre land og i USA.

Les saken i Dagens Næringsliv her


Amerikanske spekulanter ville knekke Euroen (13. mars 2010)

Bergens Tidene skriver i går om lederne for 18 hedgefond som kan ha avtalt et felles angrep på Euroen. Det amerikanske justisdepartementet har skrevet brev til dem og bedt dem ikke å destruere bilag som kan dokumentere transaksjoner i forhold til euroen. Samtidig går det frem at disse fondene kan ha utnyttet og forverret den massive økonomiske krisen i Hellas. Hvorfor? For å tjene penger. Masse penger.

Holdt hemmelig møte om euroen. (fra BT 12. mars)


Iceland was a Target for Economic Hit Men (march 7. 2010)

John Perkins, Iceland Was a Target for Economic Hit Men (NWO ECONOMICS SERIES/ Iceland) (youtube)


Svartebørs - en svær og lukrativ næring (1. mars 2010)

Svartebørs omtales gjerne i forbindelse med konserter: Noen lurer seg først i køen og grabber til seg alle billettene for deretter å selge dem dyrt til "vanlige folk". Og når haiene blir for grådige, resulterer det i noen hissige avisinnlegg, kanskje en liten reportasje, med sitat fra noen politikere som i medvind uttaler at "dette her skal vi gjøre noe med". Deretter blir det stille. Helt stille.

Mer omfattende enn du tror. Grunnen til at ingen vil ta grep mot haiene er at svartebørshandelen er mye mer omfattende enn du tror, det har bare et mye finere navn. Mange deltar på dette "gamet" over hele verden. Råvarespekulasjon skjer over alt med alt som kan produseres og selges. Selvfølgelig gambler de på prisøkning. Dette er investering. Og det kreves avkastning.

Råvarehandel heter det. I gamle dager ble det fortalt om skip med kaffelast som underveis fra Brasil fikk stadig nye eiere og nye ankomsthavner. Noen skip gikk på kryss og tvers før de endelig kom til havn og fikk losset kaffen som da hadde skiftet eier 10 ganger og blitt mye, mye dyrere. På råvarebørser kan man kjøpe og selge alt av råvarer. Olje og gull er typiske varer som omsettes på råvarebørs, med den forskjell at oljen ikke engang er produsert når den selges.

Kraft-spekulasjon. Også elektrisk kraft auksjoneres bort til spekulanter, gjerne lenge før den er produsert. Og hvis det blir kaldt og knapphet på vann, kan den samme kraften "skifte eier" flere ganger og bli dyrere og dyrere. Dette er den godartede, kapitalistiske svartebørshandel som til slutt tilbyr kraften til sluttbrukere for den høyeste prisen de kan være villig til å betale. Det heter "markedet bestemmer", dette er Bibelen til Høyre, Krf og FRP. Men om det er en god måte å drive en verden på, er høyst usikkert.

Haiene er rike spekulanter. Hvem er det så som kjøper og selger råvarer for å tjene milliarder? Jo, det er enkeltpersoner og selskaper med tilgang til mere penger enn noen har godt av. Og når de finner en ressurs i ubalanse, ser de muligheten til rask og nådeløs profitt ved å manipulere tilgjengelighet og pris. Med sin innsats bidrar de til å forsterke og forverre en krise slik at de selv går ut med gevinsten. Nordpool finner omsetningen såpass problematisk at de ikke vil oppgi hvem som kjøper og selger kraft, og til hvilke priser. Det vi imidlertid vet er at svenske atomkraftverk meget beleilig stoppet leveringen enkelte perioder i vinter. Gevinst = 7 milliarder kroner. Dette er snill-versjonen til det ENRON holdt på med i California. (De har ikke stengt strømmen her - ennå!)

Strøm-kupp har gitt 7 milliarder så langt denne vinteren (les thrilleren i bt.no)
Fyllingsgraden lavere enn vår pessimistiske prognose 4. februar, mer om kraftkrisen her